slovnik

6.Představivost, Inspirace a Intuice

Napsané Gnostickým Instruktorem

Jdeme popsat cvičení, ke kterému se všichni snažíme dopracovat, samotnou techniku. Koncentrace je samozřejmě přípravnou a rozvíjení schopnosti si představit, je také samozřejmě přípravné. Takže máme všechny počáteční kroky. Máme relaxaci, máme koncentraci. Máme i další kroky, které přispívají k naší schopnosti vstoupit do skutečné meditace, což zahrnuje pránájámu a vokalizace. Pránájámou se budeme zabývat v následující přednášce.

Jakmile dosáhneme stabilitu pozornosti, potom musíme pracovat s představivostí. A z toho můžeme vstoupit do skutečné meditace.

Jasnozřivost a představivost jsou jedna a tatáž věc. Ale pokud se podíváte, co to skutečně znamená, jasnozřivost pochází z Francouzštiny: CLAIR znamenajíc "clear" (čisté) a VOYANCE, co souvisí s vizí nebo zrakem. Takže to doslova znamená "čistý zrak". Takže, když používáme tento termín, tak nesmíme zapomenout, že to má různé úrovně významu.

Běžně tento termín používáme k popisu vnímání vnitřní obraznosti. Toto znamená, vnímat pocity, ale pocity, které jsou mimo fyzických pocitů. A popravdě řečeno, každý z nás fantazíruje, sníme a neustále si představujeme. A to je jasnozřivost. Pouze je negativní, protože je mechanická a je zakořeněna v touze, v dychtění, v nechuti, ve strachu, v pýše, v chlípnosti, v závidění, v aroganci, v nenasytnosti, atd. Všichni velmi, velmi dobře víme, jak ji používat, a trik je přestat tu představivost používat ke krmení našich tužeb a rozvinout stejnou schopnost vnímání vnitřních obrazů, ale pozitivním způsobem, skrze vědomou sílu vůle.

Představivost a síla vůle sjednoceny v harmonii, nás dovedou k Božskosti.

Vše, co to vlastně říká je to, že dokonale vyvážená Šamatha a Vipašjana, představivost a koncentrace nám ukazují, co je reálné, což je samozřejmě to, co chceme. Jako hledači, jako lidé, kteří se zabývají o spiritualitu a o podstatu duše, se chceme sami podívat. To je důvod, proč jsme všichni tady. Na to, abyste to dokázali, pouze potřebujete spojit příčiny a podmínky. Pokud chceme Představové (imaginární, vynalézavé) Poznání, poznání skutečné jasnozřivosti, pravého vnitřního vnímání, tak musíme vědět, jak se soustředit a uvolnit, jak dávat pozor a samotné vědomí se otevře.

Takže majíce všechny tyto věci, jako náš základ, můžeme syntetizovat všechny tyto první kroky o kterých jsme v prvních 5 přednáškách říkali, jako jednu věc. Všechno to budeme volat Představivost. Protože ve skutečnosti, tyto dovednosti uvolnění a soustředění rozvíjíme na to, abychom si dokázali představit. To je opravdu důvod, proč to děláme, abychom se vyjmuli od všech fyzických rozptýlení, znamenajíc všechny fyzické pocity, abychom se vyloučily od intelektuálních rozptýlení, emocionálních rozptýlení, abychom mohli meditovat, představit si, vnímat. Na toto musí být neustále kladen důraz. Tyto oblasti srdce, mysli, těla musí být překročeny. Nato, abychom mohli vnímat realitu, musíme být odpojeni od fyzických pocitů, musíme si být vědomi a odděleni od emocí, musíme si být vědomi a odděleni od myšlenek. Tehdy dokážeme vnímat bez zasahování ega. A to je jediný způsob, jak se dostat k vědomé jasnozřivosti.

Takže se učíme meditovat. Učíme se sedět, učíme se relaxovat, učíme se koncentrovat svou mysl, učíme se zaměřit na jednu věc. Poté co? Mnoho lidí se tu zastaví a myslí si, že to je všechno. Oni ani nevstoupili do dveří. Začali klepat, ale nevstoupili.

Co nyní víme je to, že tato osoba existuje na čáře a toto je čára, která se pohybuje od narození po smrt. A tento přítomný okamžik, je postoj té osoby na této čáře, v kterémkoli věku, v kterémkoli dnu, v jakékoli fázi života. Takže to, co máme, je minulost a budoucnost. Obecně řečeno většina z nás, když si sedneme, abychom začali chápat, jak meditovat, tak máme tendenci se chytit do minulosti nebo do budoucnosti. Pro nás je velmi obtížné být jednoduše přítomni v okamžiku, bez dělání si starosti o budoucnost a bez litovaní minulosti nebo přání si něco zopakovat nebo se vrátit k něčemu, udělat to znovu. Většinu času jsme rozptýleni obrazy, myšlenkami a pocity spojenými s minulostí nebo budoucností, což znamená, že nemeditujeme, sníme, fantazírujeme.

dve-cary-predstavivost

Když si poprvé sedneme, tak se soustředíme na objekt. Může to být dech, může to být svíčka, může to být mantra. Ale mysl zpracovává, mysl se vzdouvá s obrazy, s myšlenkami, se zvuky, se slovy. Někteří z nás vidí temnotu a pouze cítíme a slyšíme všechny ty myšlenky, jako rozbouřené moře. Někteří z nás vnímají mnoho obraznosti: Sny, fantazie, údiv, spekulace, představování si konverzace, kterou musíme mít, ale kterou nechceme, atd.

Toto je obsah mysli a většina z nás sedí v tom chaosu a bojuje a trpí, až do určitého bodu, dokud nás nějaký obraz nebo jiný nepohltí. Odhodí nás to z toho okamžiku a pohroužíme se do fantazie, do mysli, do myšlenek.

Je nutno bojovat proti fantazii. Fantazie nás dělá, jako kdybychom byli tohle nebo tamto, když ve skutečnosti jsme ubozí, nestoudní a perverzní. - Samael Aun Weor, Revoluční Psychologie (Revolutionary Psychology)

Takže tu máme určitý pocit, s nímž jsme se ztotožnili. Může to trvat minutu, může to trvat 30 sekund, může to trvat 10 minut. Ale v určitém bodě, každý meditující zákonitě zjistí, že je rozptýlen. A běžně je tam reakce: buď je apatická, nebo zlostní. V obou případech je ta reakce nesprávná. Opravdový způsob, jak tam odpovědět, je okamžitě se vrátit k meditaci. Ale v tom vracení se ke koncentrování, by mělo být rozpoznání toho, proč jsme se rozptýlili.

Jakékoli rozptýlení, které se snaží odtáhnout pryč vaši pozornost od vlastního pozorování, by mělo být identifikováno a viděno, co to vlastně je, že to je pocit, dojem, které jsou nestálé a co nic neznamenají. Je to dojem, je to energie, je to vibrace, to je vše, co to je. Ale my si pleteme všechny dojmy, jako realitu. Myslíme si, že jsou reálné.

A 97% času jsou to pouze myšlenky, jsou to pouze mechanické reakce na dojmy života.

Samael řekl toto:

Nepochybně, pokud přestaneme přemýšlet o problému, tak odejde. - Revoluce dialektiky (The Revolution of the Dialictic)

Zamyslete se nad tím: pokud přestanete přemýšlet nad svými účty, odejdou pryč? Ne. Ale způsob, jakým je vnímáte, se změní. Přesně stejně to je i s každým pocitem, který se objevuje v každé situaci, ať kráčíte nebo meditujete nebo jste v astrální rovině, je to stejné. Všechno to závisí na tom, jak to vnímáte. Jak přijímáte dojmy, určuje, jak žijete svůj život.

Většina z nás přijímá dojmy mechanicky, a tak náš život žijeme snívající o minulosti a snívající o budoucnosti, což samozřejmě znamená, že naše životy žijeme snívajíc a ne žijíc. Vidíte to? Snění neznamená, že žijeme. Žití znamená být přítomen. Znamená to být zde a žít svůj život, zda je to bolestivé nebo příjemné, být v tom a brát si z toho to nejlepší, brát si z toho vše co můžete, vědomě, pro zlepšení svého srdce, pro zlepšení své duše. Pokud se vyhýbáte okolnostem, pokud se vyhýbáte životu, pokud se vyhýbáte lidem, pokud se vyhýbáte bolesti, tak se snažíte ignorovat svou vlastní realitu. Takto žijete v nezájmu, tudíž žijete v utrpení.

A dokud to budete ignorovat, do té doby se to nezmění. Skutečná změna, skutečné vše přesahující osvobození začíná, když jsme dostatečně upřímní se přímo podívat do tváře bolesti a vidět to takové, jaké to je: pocit, který odejde, pocit, který není permanentní.

Bolest je výtvor Satana, ega a ne vědomí. Samotné vědomí necítí bolest. Vědomí trpí pouze tehdy, když je uvězněno v egu. Ale to není bolest ega. Je to jemná věc pro pochopení, ale naučte se to v sobě pozorovat. Vědomí dokáže cítit výčitky. Ano, dokáže rozpoznat, že udělalo chyby a že je potřebuje změnit. Vědomí rovněž dokáže cítit soucit, což je tak trochu, jako bolest, protože v pravém soucitu pochopíte trápení někoho jiného. Ale vy sami netrpíte stejným způsobem. Vědomí má něco, co je jako bolest, ale je to trápení, které je bez připoutání, bez touhy. Je to touha být čistý, touha být bez ega a bez karmy. To není stejná věc, jako bolest ega. Bolest ega, je bolestí připoutání, strachu, chtíče a závidění a pýchy a všech těch dalších faktorů, a ta bolest je to, co považujeme za skutečné. Bolest opuštění, bolest odmítnutí, bolest kritiky, bolest samoty, to vše je ego, všechno. Bolest být chudý, je bolestí ega. Toto pochopení je to, co dalo všem světcům schopnost odolat nepředstavitelné utrpení, protože oni se s tím nikdy neztotožnili, jako s jejich utrpením. Vždy to byli schopni rozpoznat, že je to dočasné a že je to trápení, které je pro ně nutné, aby ho překonali. To je cesta. Toto je cesta učená každým učitelem, každým mistrem, každým andělem, každým opravdu probuzeným pozitivním mistrem. Neexistují žádné snadné odpovědi a neexistuje způsob, jak se tomu vyhnout. Všichni jsme v bolesti a všichni se tomu snažíme vyhnout. Ale pouze skrze procházení tou bolestí, porozuměním jí, pochopením jí, že ji můžeme překonat, se pak můžeme od ní osvobodit.   

Pokud máte rakovinu, nic vám nebrání v tom, abyste ji ignorovali, ale zemřete a budete trpět, budete mít velké bolesti. Ale pokud rozpoznáte- "Mám rakovinu" - pak vás mohou léčit a možná to přežijete. Zcela stejný jev platí pro vývoj duše. Musíme rozpoznat tu bolest. Musíme vidět pravdu našeho vlastního trápení a musíme změnit příčiny trápení. A ty příčiny trápení, jsou ve vaší vlastní mysli a ve vašem vlastním srdci. Není to nikoho jiného vina, je to vaše vlastní karma. A pokud jste upřímní a máte odvahu to rozpoznat, pak se toto cvičení stane mimořádně jednoduchým a mimořádně krásným.

Co musíme udělat, je rozpoznat, že bolest "mé minulosti", bolest "mé budoucnosti", jsou iluze, neexistují. Co existuje, je právě teď. A to je vše. A popravdě řečeno, právě teď neexistuje způsobem, jakým to my vnímáme. Musíme rozvinout schopnost vnímat to právě teď takové, jaké to je. A pouze ti, kteří rozvinuli Supravedomou Jasnozřivost to dokážu vnímat. Ty bytosti vnímají všechny říše Přírody současně… a co je jejich typickou známkou kvality? Láska; láska, která je za hranicemi připoutání, láska, která může být přísná nebo která může být něžná. Nepochybně, vlastnost někoho, kdo vyvinul Supravedomou Jasnozřivost, je pravá láska a přijít k tomu poznání, to vědění může přijít, pouze tehdy, když utrpení bylo překročeno. Překročení naznačuje to, že ten, kdo to překročil, to i zažil. To je proč mají soucit, protože zažívají to utrpení, znají to. Není to nějaká představa. Je to poznání.

Takže způsob, jakým to platí pro nás je, že musíme vynaložit přísnou a tvrdou snahu, abychom byli přítomni. Toto se nazývá Tao, okamžik, tento okamžik. Ne před pěti minutami, ne za hodinu, ne zítra, tento okamžik. Toto je ohromné učení, které dal Buddha Šákjamuni (Shakyamuni), učení střední cesty. V jeho životním příběhu vidíte tyto extrémy, byl velmi bohatý a všeho se vzdal a stal se hladovým poustevníkem. To jsou dva extrémy. Naučil se, že způsob, jakým skutečně žít, je ve středu, bez připoutání, překročením extrémů. Tyto extrémy jsou minulost a budoucnost, špatné a dobré, dobro a zlo, bažení (touha) a odpor (nechuť).

kyvadlo

Proto musíme zřídit správný způsob a neustále posilovat schopnost odmítání snění o minulosti nebo budoucnosti. Buďte radikální! Buďte přísní! Neuvažujte o minulosti nebo budoucnosti, pokud to není absolutně nezbytné; a když tak učiníte, jděte tam se svým vědomím zcela aktivním a uvědomujícím, protože vstupujete do nepřátelského území: toto je přesně místo, kde všichni ztratíme svou pozornost a kde okamžitě sestupujeme do vážné chyby. Když musíte udělat plány pro budoucnost nebo analyzovat něco z minulosti, tak to dělejte s plným vědomím, že musíte zůstat zakořeněni ve svých přítomných okolnostech, kdekoli, kde se v tom okamžiku nacházíte. Neztraťte vaše uvědomění si přítomnosti.

Retrospektiva

Když se učíme představovat, jakmile získáme trochu stability, tak se učíme provádět cvičení zvané retrospektiva, abychom sami v sobě mohli vidět všechny tyto elementy. Retrospektiva znamená, "podívat se zpět". Toto není stejná věc, jako snění o minulosti nebo představování si naší historie, události našeho života. To znamená, přezkum naší minulosti v pozici meditační stability, s pocitem oddělení se od obrazu. Takže, pokud dnes jdeme meditovat a rozvinuli jsme schopnost se koncentrovat, tak první věc, co uděláme je, že si sedneme, meditujeme, začneme prozkoumávat náš den, jako film. Takže se zavřenýma očima si promítneme den, stejně jako, když sledujeme televizi, sledujeme to, jako film. Prozkoumáme události, jako ve filmu. A správný způsob, jak toho dosáhnout, je dělat to s vědomím, že cokoliv co pozorujeme, má nás, jako herce. Vidíme sami sebe, ale jsme odděleni od toho, co vidíme. Toto je, aby nám to pomohlo, abychom se neidentifikovali, abychom zachovali ten pocit oddělení. Náš den pozorujeme, jako vnější pozorovatel. Také to můžete dělat, díváním se se svých očí, díváním se do svého dne, ale je to zrádné. Možná, že zjistíte, že chodíte sem a tam.

Účel je, abyste byli schopni v sobě vidět tři mozky: intelekt, emoce a akce, abyste rozpoznali, jak vaše vlastní psychika zpracovává. A jediný způsob, jakým to uskutečnit je, pokud se pozorujete v průběhu dne. Zjistíte, že pokud si sednete meditovat a začnete dělat tuto retrospektivu, díváním se zpět na průběh dne, tak tam budou velké mezery, kde si nebudete nic pamatovat. Právě jste se něco naučili: ty mezery označují čas, kdy jste spali. Nedávali jste pozor. Snili jste. Tečka. Toto je práce: Rozpoznat časová období, kdy nedáváme pozor a naučit se v těchto chvílích dávat pozor. Je zřejmé, že pak se musíme podívat, abychom našli to, co nám způsobilo, že jsme se rozptýlili? Co způsobilo, že jsme ztratili svou pozornost? Nespoléhejte se na paměť pro odpověď: spoléhejte se na retrospektivu v meditační, pozorující, vnímavé vizualizaci.

Druhá část tohoto obrazu, který pozorujete je to, co vidíte v sobě, je váš stav a to, co vidíte venku, je událost. Toto rozlišení musí být rovněž jasné. Je to pouze věcí vnímání. Nemusíte přemýšlet- "Musím znát svůj stav", nemusíte přemýšlet "co je událost". Stačí to jen vnímat z pocitu oddělení. Zde jste, jako osoba se svou psychikou a reakcemi, které se ve vaší psychice projevují. Pak jsou tam vnější okolnosti. A ty jsou oddělenými věcmi. Je tam vztah, to je jisté. Ale nemůžete je vidět, jako jeden balík. Musíte je vidět jako samostatné. (Pro více informací o Stavech a Událostech studujte Revoluční Psychologii / Revolutionary Psychology /).

S tímto procesem pozorování pozorujeme svůj celý den, od okamžiku kdy vstaneme, do okamžiku kdy si sedneme meditovat. A v tom pozorování najdeme konkrétní chvíle, kdy víme, že jsme se rozptýlili, kde víme, že skrze nás se projevovalo ego, kde jsme cítili bolest, hněv, pýchu, závist, strach, rozhořčení, zoufalství, depresi, aroganci. Některou s těchto věcí. Ten okamžik se pak stává vaší meditací. Takže nejdříve se podíváte zpět, prozkoumáte ty události, celý den, vyberete si určité "fotografie" během celého dne. Toto jsou "psychologické fotografie". A pak začnete pozorovat tu konkrétní událost.

Je zřejmé, že na to, abychom v tomto cvičení byli úspěšní, musíme mít meditativní stabilitu. Pokud ještě zápasíte s rozvojem schopnosti udržet uvědomování, že jste v meditaci, pak s tímto cvičením počkejte. Toto cvičení by mělo být použito, jakmile v meditaci rozvinete kontinuitu uvědomování. Jinak budete pouze bojovat s myslí.

Zde je cvičení: sednete si meditovat, začnete si procházet události dne, máte pocit oddělení. Ale pak při přezkumu tohoto obrazu vám něco začne přicházet do vědomí, myšlenka nebo pocit. Řekněme například, že jste v ten den viděli osobu, se kterou jste byli ženatý / vdaná nebo s kterou jste chodili a něco vám to nadhodilo: silný pocit bolesti, připoutání, touhy, rozhořčení. Takže ta myšlenka bouchá, aby dostala vaši pozornost. (Samozřejmě na začátku nás ovládne a zapomeneme, že meditujeme, místo toho začneme snít). Tato vzpomínka se stane rozptýlením. Vše co musíte v tomto bodě udělat, je rozpoznat to, oddělit se od toho, a použít to rozptýlení, jako váš nový objekt meditace.

Na zopakování: začnete událostí, procházením si svého dne. V mysli se vám objeví rozptýlení. Může to být cokoliv, doslova to může být jen bolest v noze, může to být starost o účet, může to být myšlenka o tom, co jste slyšeli v rádiu mluvit nějakého herce o něčem. Může to být absurdní. Hned jak to uvidíte, přesuňte svou pozornost přímo na to rozptýlení. Toto se nazývá Psychologické Džudo.

Vykrýváte pokus své vlastní mysli, která vás chce rozptýlit. Veškerý ten vzdouvající se chaos, je způsob, jakým vás vaše mysl drží zhypnotizovaných. Pokud dokážete přijímat všechny ty vnitřní dojmy vědomě, tehdy můžete svou mysl složit k zemi. Samael řekl, toto cvičení je skutečným původem Jujitsu a Džuda. Ty fyzické pohyby, jsou odrazem vnitřních pohybů zasvěcence, který dobývá svou vlastní mysl. Mnoho zasvěcenců má astrální zážitky, nebo meditační zážitky a sami sebe vidí bojovat "Krčícího se Tygra, Tajného Stylu-Draka" proti své vlastní mysli.

Otázka: Já jsem si vždy myslel, že to byly různé ega, které se snažili dostat mou pozornost.

Odpověď: To jsou.

Otázka: Ale pracují společně vědomě? Řeknou "Pokud se všichni dáme dohromady a pokud způsobíme dostatečný chaos, tak ji dostaneme, bude pryč a pod naší kontrolou…”

Odpověď: Ano, to je pravda. Dovolte mi říci, jak to funguje. Ego, tato mysl, kterou máme, je konstruována z určitých elementů, agregátů, všech co jsme jmenovali, sedm smrtelných hříchů, pýcha, strach, sexuální žádostivost atd… oni používají obrazy, aby držely vědomí zotročené. Pokud vědomí začne vnímat prostředky, které ego používá, tak se začne osvobozovat. Pokud vidíte věznici, tak víte, že jste ve vězení.

Otázka: To je důvod, proč většinu času nedávají smysl.

Odpověď: No, nedávávají smysl hned, protože spíme. Ale dovolte mi říci, co se děje. Pozorujete tuto událost, toto je "A", toto je první rozptýlení, které na vás mysl hodí. Pojmenujme to. "Máme nemocnou kočku a děláme si o ni starosti". Normálně o tom začneme přemýšlet a znepokojovat se. "Ó, operace kočky bude stát 2000$, nemám tolik peněz, musím začít pracovat přesčas", takže si začneme dělat starosti o svou práci, o peníze. A musíme udělat toto a toto, a "Pokud budu pracovat, pak nemohu jít s tím a tím na rande". "A pak ztratím přítele", a pak si děláme starosti o přítele. Takže je zde řetěz událostí, v mysli je řetěz asociací. To je řetěz, která vás spoutává, která vás psychologicky vězní. To je řetěz, se kterou se všichni mechanicky ztotožňujeme. Pochopení nastává tehdy, když to spatříme a přelomíme.

Různé rozptýlení nás drží plovoucí, snívající a spících. A o 10, o 15 minut nebo možná o půl hodinu později, "Ó, mám meditovat!"

Po celou dobu máte řešení před nosem. Vše o čem jste právě snili, představuje metodu, kterou ego používá, abyste spali. Vše co musíte udělat, je uvědomit si to.

ALE PAMATUJTE SI: Toto je speciální technika. Tento přesun pozornosti má být použit POUZE, pokud jste zřídili silnou koncentraci. Pokud použijete tuto techniku před rozvinutím koncentrace, tak pravděpodobně budete jen více rozptýleni a zmateni.  

Takže pojďme se podívat na příklad. Meditujeme nad událostí. Sebe sama si přestavíte na baseballovém zápasu, cítili jste se opravdu naštvaný, protože váš tým prohrává a vy jste z toho opravdu nešťastný. První rozptýlení, které se objeví, přinesete do své meditace. Takže, pokud meditujeme nad svým zklamáním z přehrávající týmu a objeví se obava o kočku, tak necháte baseballový zápas tak a okamžitě se přesunete na tu kočku. "Dobře, tato myšlenka mi právě přišla na um a pozoruji ji". Toto si nemusíte myslet. Pouze přesunete svou pozornost stejným způsobem, jako když slyšíte nějaký zvuk nebo hluk nebo když něco cítíte.

Student, který si přeje získat poznání přímo z Kosmické Mysli, postupuje téměř stejným způsobem, jako pacient, který je podroben psychoanalýze… Ve své mysli začne s nějakou myšlenkou a následuje řetěz asociačních myšlenek, dokud se nedostane do původního komplexu v Kosmickém Vědomi. - Dion Fortune, The Training and Work of an initiate ch. 1, (Trénink a Práce Zasvěcence), 1 kapitola    

Otázka: Takže je důležité nemyslet.

Odpověď: Z myšlenkového hlediska to nemusíte pojmenovávat. Stačí to pouze rozpoznat pro to, co to je. Pokud to dokážete rozeznat bez použití jména, udělejte to.

Otázka: Pokoušet se pojmenovat věci mě víc rozptyluje.

Odpověď: Pak se to naučte dělat bez pojmenování. Klíčem je být pozorný, přesunout své zaměření pozornosti na to rozptýlení. A v ideálním případě to chcete udělat bez myšlení. Takže, pokud to dokážete, udělejte to. Rychleji se posunete.

Čekáte, pozorujete to nové rozptýlení. Nevyhnutelně přijde další. Takže musíte udělat toto: Buďte připraveni na další. V Džudu, v jakémkoliv bojovém umění musíte být zcela připraveni na útok přicházející odkudkoli a kdykoliv. Tuto schopnost má kterýkoli odborník na bojová umění, ale vždy jsou zcela uvolnění. Nejsou napětí a paranoidní, obávající se. Jsou velmi uvolnění, ale extrémně pozorní a to je schopnost, kterou musíme rozvinout v naší meditaci a v našem každodenním životě.

Otázka: Existuje nějaký vzor, podle kterého se ve mně objevují rozptýlení?

Odpověď: V určitém smyslu, ano. Ale vzory se změní a vychýlí, protože ego je velké množství proměnlivých bojujících tužeb. Toto je důvod, proč musíme zachovat nepřetržitou bdělost.

Nakonec začnete vidět, že váš opravdový, nejhorší nepřítel, je vaše vlastní mysl. A samozřejmě v těchto dnech si všichni myslíme, že mysl je tím, kdo jsme. A většina škol, většina tradic v současné době učí, že bychom měli být na svou mysl hrdí, že bychom měli schvalovat mysl, že bychom měli vybudovat sebeúctu. Sebeúcta je formou otroctví; právě teď, pouze nemáme schopnost, abychom to viděli. Veškeré čarodějnictví je založené na tomto, veškerá černá magie je založena na zotročení vědomí myslí. Na povrchu to může vypadat krásně; může to vypadat velmi pozitivně. A mohou učit všechny stejné faktory, ale v hloubce toho, je to otroctví mysli to, co to dělá černé. Takže toto je extrémně kritický bod, protože na tom závisí samotné zdraví naší duše. Není v tom vtip, ne v tom nic povrchní.

Smutnou částí je to, že většina z nás to opravdu nechce změnit, protože je to bolestivé. Připadá to jako bolest, protože musíme projít vším tím egem, abychom ho odstranili, abychom z něj osvobodili vědomí. Nelíbí se nám to; raději bychom snili, fantazírovali, doufali, ale bez práce. Skutečná práce je, "Uhoď holí, stejně jako prosíš Boha". Totéž se říká v Islámu, "Modli se k Alláhovi, ale svého velblouda uvaž ke sloupu". Modlete se, ale musíte udělat práci; neexistuje žádná snadná odpověď.

Po pochopení tohoto, je tu další faktor. Co se zde učíme dělat, je jasnozřivé vnímat naši vlastní mysl. Učíme se vědomě vnímat obsah mysli.

Víme o Čáře Života: minulost, budoucnost, přítomnost

Rovněž víme o Čáře Bytí, která je čarou vědomí.

Nyní, pokud se ztotožníme se všemi elementy mysli, tak začneme fantazírovat, snít, ztratíme naše vědomí a naše Úroveň Bytí klesne. Toto se nazývá fantazie, denní snění atd. Pokaždé, když denně sníme nebo fantazírujeme, tak se noříme do černých hloubek našeho vlastního ega.

Vše co se zdá, ve skutečnosti neexistuje, tak jak to vnímáme. Jsou to prostě prázdné obrazy. Naše porozumění jejich skutečného způsobu existence je tak mylné, jako někoho, kdo byl okouzlen kouzly mága. - Druhý Dalajlama

Takže toto jsou oblasti vědomí: pod, ne / bez a infra. Toto je důvod, proč většina lidí, když večer spí, je pryč. Přejde osm hodin, probudí se a nic si nepamatují. Ničeho jsme si nebyli vědomi; prostě jsme snili, ztotožnění se všemi obrazy mysli, nebýt si ani jednoho z nich vědomi. Takže přesně tady je měřidlo, které vám řekne, jak tvrdě musíte pracovat, protože osoba, která rozvine vědomí, nespí. - Nikdy- ne během dne, ne v noci. Ten, kdo rozvinul Supravědomí nikdy nespí. Dokážete si to představit? 24 hodin denně jsou plně vědomi, nepřetržitě, bez pauzy, bez přestávky. Co to znamená je to, že jsou nepřetržitě ve stavu extáze, Samádhi, 24 hodin denně. To je ta 4 úroveň vědomí, Nús. Tento typ osoby se nazývá Turiya, probuzen Buddha. Každá Lidská Duše má tuto schopnost, ale musí být rozvinutá. Každý krok k tomuto stavu, je vzdání se iluze a snu. Každým krokem se zříkáme fantazie; zříkáme se falešných obrazů, negativní představivosti, negativní jasnozřivosti.

Co se podél této cestě snažíme udělat, je rozvinout vědomou představivost. A samozřejmě pokaždé, když si uvědomíme rozptýlení, se kousek po kousku povznášíme, protože je tam o jeden nástroj méně, který může mysl použít proti nám. Kousek po kousku začneme vidět jiné věci.

Toto jsou dveře do pravého, vnitřního vnímání, skrze nás. Tyto dveře jsou uvnitř. Zatímco začnete poznávat obsah své vlastní mysli, můžete začít poznávat obsah Vesmírné Mysli- Jak nahoře, tak dole. Naše vlastní dveře uvnitř, jsou dveřmi do Představového Poznání, do Inspirujícího Poznání, do Intuitivního Poznaní- 3 stupně poznání, které jsou za hranicemi mysli. 

Pracující na pozorování těchto rozptýleni, pozorující mysl, prováděním retrospektivy, pochopením vědomé jasnozřivosti, začnete kousek po kousku pronikat za hranice své vlastní mysli.

mechanicka-predstavivost

Ten kruh je hranice vaší subjektivní mysli, která spadá do Klipotu.

Co se děje je toto: pozorováním všech těch rozptýleni, jak se tyto elementy objevují v mysli, zesiluje přítomnost vědomí. Ve stejné době, vaše vlastní Bytí, váš vlastní Nejvnitřnější, váš vlastní vnitřní Otec a Matka se vám snaží pomoci, ale oni jsou neslučitelní se subjektivní myslí. Bůh a ďábel se nikdy nemohou smísit, a tedy Bůh se nemůže smíchat s naším vlastním peklem. Vždy je od něj oddělen. Abychom se k Němu mohli dostat, musíme být odděleni od "já", od mysli. To je důvod, proč je pocit oddělení v tomto cvičení kritický. Pokud si udržíte pocit oddělení, tak v určitém okamžiku proniknete za hranice subjektivní mysli a budete vnímat objektivní svět- objektivní astrální svět, objektivní mentální a příčinný svět, Buddhistický, Intuitivní, Maha-paranirvanický, do všech těchto oblastí se můžeme dostat prostřednictvím meditace. Prostřednictvím této techniky se můžete dostat ke svému vlastnímu Keteru, stařešina dní, původu vašeho původu, pokud chce, abyste se tam dostali.

Takže přesně tady, jsou dveře, a pokud jste upřímní, tak k nim můžete mít rychlý přístup. Proniknutí za hranice subjektivní mysli vyžaduje absenci ega. Znamenajíc toto: pokud meditujeme nad elementem, ale jste ztotožnění s emocí, tak zůstanete uvězněni ve své subjektivní mysli. Takže meditujeme nad tímto minulým vztahem, který jste měli a stále jste připoutáni, pak neproniknete za hranice vaší vlastní mysli, protože jste ztotožněni s emocí a nebudete schopni proniknout za hranice toho. Takže, být schopen spatřit rozptýlení se stává velmi jemná práce. Možná vnímáte obrazy, které pozorujete, ale pokud jste ve svém srdci ztotožněn, pak jste s tím spojení; nejste od toho osvobozeni. Takže rovněž musíte pozorovat sami sebe. Pozorujete nad čím meditujete a zároveň pozorujete sami sebe. To je způsob, jak zachováte pocit oddělení.

V okamžiku, kdy se zcela oddělíte od své vlastní subjektivní mysli, jste připraveni vyjít ven za její hranice.

To proniknutí se nemusí odehrát výbušným způsobem; nemusí to přijít jako ohňostroj. Co se může stát je toto: můžete meditovat nad svými událostmi, procházením bahnem mysli, špínou vší té obraznosti a odpadu, a pak z ničeho nic, se tam objeví záblesk něčeho jiného, něčeho nového, něco, čemu nerozumíte. Dám vám příklad. Byla jedna studenta, která meditovala nad chlípnosti a hněvem souvisejícím s konkrétní situací v jejím životě. Jak se tak pozorovala a pozorovala obrazy, uvolněná, cítila se trochu frustrovaná, protože se nikam nedostávala. Uvědomila si to a znovu začala pozorovat ten objekt, tu scénu, tu událost. Pak tam byl tento záblesk, velmi rychlý, jako mrknutí oka. Viděla se ve Francii, v Normandii před několika staletími, hovořící s mužem, který houpal lucernu- v mrknutí oka. To bylo vědomé jasnozřivé vnímání. A všechno to poznání přišlo v mrknutí oka. Věděla, kde to bylo a kdy to bylo. Věděla, s čím to souvisí. Co jí bylo ukázáno, bylo to, jak byly ega, které se projevovaly během dne, spojené s minulou událostí. Toto se nazývá Inspirace.

Inspirace

V inspiraci dostáváte symboly, zprávy, obrazy, zvuky, atd. Jsou tam vědomé obrazy a zvuky. Zpočátku nemusí dávat žádný smysl. Zpočátku to mohou být věci, jako koule světla, zvuky zvonů, nebo trub, hlasy, sbory, hudba, chrámy, lesy, planety, libovolný počet prvků. Většinou jsou to jen zvuky a světla. Časem a s vytrvalostí se to postupně buduje do něčeho jiného. Tyto se nazývají Počáteční Jasnozřivé a Jasnoslyšitelné Vjemy. Píše se o nich v několika knihách Mistra Samaela. To, že se objeví, ukazuje, že student začíná aktivovat čakry související s jasnozřivosti, související s epifýzou a s hypofýzou.

Chybou, kterou většina lidí dělá je to, že se skutečně vzruší a to vás vykopne přímo z meditace. To je důvod, proč je tak důležité přijímat všechny dojmy s netečností, ani pro, ani proti- všechny jevy pozorující takové, jaké jsou. Můžete to nazývat dobré; můžete to nazývat špatné. Většina věcí, jsou obojí. Můžete vidět, že někoho zabijí skutečně násilným způsobem a můžete cítit, že to je strašné a mít skutečně silnou reakci, neuvědomujíc si, že to byla karma té osoby. Teď to zaplatily a jsou od toho osvobozeni. Takže jsou tam oboje dobro i zlo; proč se s tím ztotožňovat? Proč do toho vkládat emocionální energii? Toto jsou typy věcí, které musíme změnit, to, jak na všechno reagujeme. To je to, co otevírá tyto dveře.

Symboly (viděné v meditaci) musí být analyzovány chladně, bez pověrčivosti, zlomyslnosti, nedůvěry, pýchy, marnivosti, fanatismu, předsudku, předpojatosti, nenávisti, závisti, chamtivosti, žárlivosti, atd. - Samael Aun Weor

Nakonec, postupně v souladu se všemi zákony přírody, bude lehčí a lehčí proniknout do vědomého vnímání. Takže v určitém bodě si sednete meditovat a hned odejdete (z těla). Výhodou je to, že vykročíte ze své vlastní subjektivní mysli a můžete se ohlédnout zpět a vidět samotnou mysl a můžete s ní mluvit, právě tak, jako já mluvím s vámi. Mysl je hmota. Není to něco prchavého a nejasného. Ve svém světě má konkrétní podobu.

Skrze inspiraci, v této úrovni meditace přijímáme informace v mnoha odlišných podobách, ale možná, že nám to nebude dávat smysl. Možná, že nebudeme rozumět. Obyčejně ty informace přijímáme s egem. Takže tato osoba, o níž jsem vám říkal, při spatření toho obrazu vlastně zůstala frustrovaná. Ta studentka vnímala něco skutečné, ale nevzala to okamžitě s vědomím, ale to vzala s pýchou a byla znepokojena, že tomu nerozuměla. "Neměla jsem dost. Potřebuji více!" Takže tu máme pýchu, nenasytnost a hněv. "Já" je hrozne přítomné. Takže co v tom meditačním zážitku můžete vidět je, že tam byl krátký okamžik, kdy tam "já" nebylo, a tak jí Bytí ukázalo obraz. Pak její "já" zasáhlo a obraz odešel, tak rychle. Zde vidíme, jak je silná mysl. 

Jako vědomí máme výhodu, že mysl je 100% mechanická. Co si mysl neuvědomuje je to, že pokud se tímto způsobem naučíme meditovat, tak se naučíme používat mysl samou proti sobě. Co se v Džudu, v Jujitsu a Aikidu učíte, je využití soupeřovy síly proti němu. Pokud se na vás někdo vrhne, tak vezmete jeho energii a nasměrujete ji zpětně na něj. Sledujte těch, kteří jsou školeni v těchto bojových uměních, a zdá se to téměř bez námahy: jeden udeří a druhý to prostě vezme a odstrčí ho, hodí ho na zem. Stejné to je i s meditací. Mysl má k použití pouze tyto mechanické triky. Všechny jsou zakořeněné v touze, v egu, pýše, chtíči, marnivosti atd. Naučte se být vědomi těchto věcí a mysl začne odhalovat všechny své triky, způsoby jakými vás dlouhou dobu držela podvedené. Nemůže to dělat jinak, protože je mechanická; je to stroj. Takže, pokud seberete toto cvičení vážně, tak se můžete velmi rychle posunout, v pochopení své vlastní mysli. Pokud budete meditovat každý den, učit se, jak tyto věci pracují, tak velmi rychle začnete měnit věci, které vás otravovaly pravděpodobně celý život.

Intuice

Obrazy, které přijímáme, budou náležitě pochopeny pouze s intuicí. Intuice je moudrost vědomí. V inspirační úrovni přijímáme obrazy. S intuicí jim rozumíme.

Samozřejmě určitou míru pochopení, získáme skrze intelekt nebo studováním. Spatříme kříž, a protože jsme studovali, tak známe jeho význam. Nebo se vidíme kráčet v dešti. Pokud bychom studovali Gnózi, tak víme, že déšť symbolizuje karmu a bolest. Takže víme, že kterákoli událost, nad kterou meditujeme, je karmická nebo bolestivá.

Všechny zprávy a informace, které dostáváme v inspiraci, pocházejí z jazyka vnitřních světů. Tento jazyk je 100% symbolický. Všechny obrazy a symboly, které lidstvo používá, pocházejí z této roviny stvoření. Mají v sobě moc, protože jsou zakořeněné v tom zdrojovém jazyce, původním jazyce. Takže jednoduchý tvar má ohromný význam- kříž, Davidova Hvězda, pentagram. Toto nejsou pozemské symboly; jsou to vnitřní symboly. Pocházejí z velmi hlubokého zdroje. Stejně mají významy i obrazy, které vědomě přijímáme v meditaci. Pokud máme trénink, porozumění a vzdělání, tak je můžeme analyzovat i zde, ale skutečný význam, který platí pro nás, musí být pochopen intuitivně.

Svět intuice, je světem Bytí; je to svět Intimního Bytí. Do tohoto světa "já", "vlastní osoba", ego, nemůže vstoupit. - Samael Aun Weor

Intuice je schopnost Bytí. Je to porozumění, které nám dává a to nemůže být nikdy nuceno. Přichází to jako dar. Ten dar je dán ním, našim Nejvnitřnějším, našim Monadem, a je dán skrze srdce. To porozumění může přijít fyzicky po meditaci; může to přijít emocionálně nebo vědomě v meditaci nebo v astrálním zážitku.

Můžete něco vnímat a okamžitě vědět, co to znamená; to je intuice. Pokud vnímáte něco a pak řeknete, "No, možná to znamená toto; možná to znamená tamto…” To je uvažování, a to je mysl. Právě uvažování je to, co vede mnoha spirituálních praktikantů k neúspěchu.

Ta žena v příkladu, který jsem uvedl, viděla obrazy a zároveň získala určitou část porozumění. Ale, aby získala skutečný význam, na to potřebuje pokračovat v meditaci.

Jedním z důvodů, proč je tato technika natolik účinná a tak mocná je to, že otevírá dveře ke vnitřnímu vnímání obrazů. Pokud jsme na začátku nevzdělaní, máme ego, pýchu, hněv, strach… tak ty obrazy začneme interpretovat skrze ego. To nás dovede k vážným chybám. Například někdo může začít nad něčím meditovat, potom uvidí tento záblesk nebo dokonce dlouhý obraz jejich manžela / ky majícího sex s jejich nejlepším přítelem / kyní. Extrémně se rozčilí, budou ublížení, naštvaní, cítící se zrazeni a z té meditace odejdou rozzuření, plačící a v bolesti. Ztotožní se; mysl se ztotožní. A ta osoba pak může jít a rozvést se, mohla by těch dvou lidí jít zabít… a toto se děje neustále. Jsou lidé, kteří mají sen o jejich manželovi / ce a pak jdou a zabijí je. Toto je důvod, proč Samael řekl, že 100% vražd je způsobeno negativní jasnozřivosti, protože v mysli se objeví obrazy a ta osoba nedokáže rozlišit, co jsou. V tom zážitku jednoduše mohli vidět ega těch lidí. Mohli vidět minulý vztah, z před mnoha staletí. Mohli vidět projekce své vlastní touhy.

Neudělejte chybu, že budete poslouchat mysl. Mysl je váš nejhorší nepřítel. Na každém kroku se vás bude snažit oklamat. Dostanete vědomý obraz a mysl to okamžitě popadne a pokusí se vás odchýlit od skutečného významu. Bude to dělat, dokud ji nebudete mít pevně pod kontrolou. A to popravdě nebudete mít do doby, dokud nedosáhnete vytvoření Solárního Příčinného Těla. Dokonce i tehdy je mysl nebezpečím, protože stále máte ego.

Porozumění jasnozřivých vjemů je extrémně jemné a vyžaduje přísnou výchovu (vzdělání), porozumění, trpělivost, upřímnost. Obecně řečeno, lepší je nemluvit o tom, co vidíte. Rovněž je lepší nereagovat na to, co vidíte. Můžete vidět věci, které jsou pozitivní nebo negativní. Pravděpodobně většina duchovních učitelů teď tam venku, jsou lidé, kteří rozvinuli určitý stupeň jasnozřivosti, ale nesprávně interpretují to, co vidí. Pak se začnou nazývat "mistry" a začnou učit. Mnoho z nich o sobě říká, "Já jsem inkarnovaný mistr ten a ten" nebo "Já dostávám znalosti toho a toho". A většinu času jsou podvedeni. Média, lidé, kteří směřují (channeling) mrtvých směřují ega, mrtvé osobnosti, démonů, černých mágů. Médium je využíváno. Vše, co dělají je to, že se otevřou někomu jinému, kdo je může využít a oni nevědí, kým jsou využíváni. Je snadné přijít a říct, "Ó, já jsem Saint Germain!" To neznamená, že to je on. 20, 30 nebo 50 tisíc lidí může věřit, že je to on, ale to neznamená, že to je on.

Jasnozřivost je oknem duše. Ale naučit se interpretovat to, co vidíme, vyžaduje disciplínu a mnoho, mnoho opatrnosti. Takže cokoliv, co vidíte, vždy se učte být vědomi toho, jak vaše vlastní ego bude zasahovat.

Jedním ze způsobů, jak rozvinout tuto schopnost inspirace k dosažení Inspirovaného Poznání, je meditovat nad velkými klasickými skladbami. Některé příklady jsou devět symfonií od Beethovena, Magická Flétna, některé z velkých oper, zvláště Wagnerová Parsifal nebo tetralogie Prsten Nibelungův, hudba Chopina, Liszta, Verdiho… všechny, ale především Mozart, Beethoven a Wagner. Poslouchejte tuto hudbu a meditujte nad ní metodou, kterou jsme popsali. Uvolníte se, klidně sedíte a soustředíte se na přijímání toho zvuku od okamžiku do okamžiku. Poslouchejte se svým srdcem. Po chvíli, díky té hudbě začnete vnímat obraznost. Samotná hudba obsahuje vědomí. Stimuluje vědomí a dodává mu energii a může rychle rozvinout schopnost jasnozřivého vnímání a schopnost začít interpretovat. Je to velmi léčivé cvičení.

Studujte Kabalu, ale bez pokušení se naplnit mysl. Vy se chcete naučit Kabalu skrze intuici a ne skrze intelekt. Intelektuální poznání přijde, ale skutečná Kabala není intelektuální. Kabala sama o sobě bude vždy v rozporu s rozumem. Kabalu si nedokážete představit myslí; to je nemožné. Kabala je vědomou mapou a mysl v ní pokaždé najde rozpory; mysl to nedokáže pochopit. Takže čtěte Samaelove knihy o Kabale. Mystická Kabala od Dion Fortune je velmi dobrá. Bible je plná Kabaly a význam můžete najít v mnoha Samaelových knihách. Většina Kabalistických knih, které jsou venku, není pozitivních. Takže je lepší číst věci, které jste měli potvrzené od někoho se zkušenostmi. Můžeme být oklamáni velmi jemnými způsoby. Dám vám příklad. Byl jeden student, kterému se zdálo, že kráčel dolů ulicí. A ten sen se zdál být velmi vědomý. Tito dva Rabíni přišli ke studentovi a začali mu ukazovat nějaké knihy. Ty knihy byly plné překrásných ilustrací Kabaly, krásných kreseb a velmi starých znalostí. Ten student měl pocit, jakoby to bylo špatné, velmi jemné a řekl, ne děkuji a odešel pryč. Rabíni byli velmi zklamáni. Snažili se přesvědčit studenta, ale student odkráčel pryč. Takže následující den nebo o několik dní později šel ten student (o tomto úplně zapomněl) do knihkupectví. Našel proslulou knihu Kabaly. Začal se na tu knihu dívat a byl jí ohromen, kolik toho v sobě měla. V tu chvíli pocítil, že něco s tím není v pořádku, položil tu knihu zpátky a odešel. Nebylo tam žádné uvažování; byl to pocit. Později si vzpomněl na ten sen a byl ohromen, protože v té chvíli, kdy tu knihu viděl fyzicky, tam v mysli nebyla žádná vzpomínka toho snu. To je Inspirované Poznání a to je Intuice. Intuice prostě řekne, "Je to nesprávné". Není tam žádný intelektuální koncept; není tam žádné uvažování. Není tam žádné, "No, je to špatné kvůli tomu a tomu; všechny tyto věci jsou špatné". Není to tak. Je to prostě vědění. "Je to špatné. Nepotřebuji uvažovat; prostě to vím ". To je intuice.

Potřebuje intuici; to je opravdu to, co potřebujeme, abychom prošli životem. Potřebujeme naslouchat cvrčku Jimimu (z pohádky o Pinokiovi). Opravdu víme lépe. Všichni víme, máme tušení a pocity, my pouze neposloucháme a nejednáme na základě toho. To je, jak jsme se dostali do situace, v níž se nacházíme; to je důvod, proč jsme v takovém nepořádku, protože posloucháme touhu, namísto svého vědomí.

Kabala je jazykem vnitřních světů. Všechny symboly, všechny obrazy, VŠECHNY pocházejí z Kabaly. Je to mapa a každá pravá tradice ji má. Fyzicky to může vypadat jinak, ale vnitřně učí Kabalu. A vyprávěl jsem se se studenty, kteří s tím měli ve vnitřních světech vědomé zážitky, například s Dalajlámou. Dalajlama používá na učení Kabalu. Nepoužívá ji fyzicky, protože to není část té kultury, ale vnitřně ji používá.

Otázka: Jsem ve svém dnu a snažím se pozorovat… a pak si uvědomím, že to byla hodina nebo tak nějak… a bez znalosti o tom, kde jsem se ztratil… Měl bych se pak zastavit a popřemýšlet, kde jsem se ztratil… nebo prostě odtud pokračovat a mentálně si to poznačit, kde jsem teď?

Odpověď: Plán je asi takový, že v tom okamžiku, kdy se snažíte vzpomenout si, si vzpomínáte s obrazy, co vás vzalo pryč od sebepozorování. Kdy byla poslední chvíle, kdy jste vědomě dávali pozor? Nemusíte přemýšlet se slovy; snažte se vzpomenout, kdy jsem byl naposledy vědom? Něco tam bylo, co vás rozptýlilo. A po při tom, jak procházíte dnem, používejte pojmenování na vše, co se objeví.

Otázka: Takže, pokud medituji nad nějakou událostí a objeví se rozptýlení, tak mám zůstat u toho rozptýlení? Nevrátím se k originálu?

Odpověď: Ne, co se tam děje je toto: pohybujete se od prvku k prvku. Metoda této techniky je vědomě následovat řetěz mechanických rozptýlení používaných egem. To znamená: cokoliv co mysl předloží, to následujeme. Ke konci to vše souvisí s původním tématem, protože mysl přinesla ty rozptýlení, jako odpověď na vědomí dívající se na to téma! Vaše mysl se bude snažit udržet vědomí rozptýlené. Při sledování tohoto řetězu událostí, rozvíjíte schopnost vědomí pochopit. Vědomí má také paměť. Není to stejná paměť, jako mysl. Vaše vědomí si bude pamatovat tu řetěz propojení. A v určitém bodě začnete vidět dodatečné věci, které jste předtím neviděli, které jsou všechny propojeny. Takže například meditujete nad vaším chtíčem a pak začnete vidět věci, které jste nikdy předtím neviděli a začnete vidět věci z jiných století a z jiných časů. Všechny jsou to vaše ego, které jste vytvořili v minulých životech. Ale mysl to nedokáže udělat. Mysl si to nedokáže představit. Co si potřebujeme uvědomit je to, že uvnitř v nás je paměť všech našich minulých existencí: všechny ty vzpomínky jsou ponořeny ve vědomí. Ale to je irelevantní. Abych na vaši otázku přímo odpověděl, musíte následovat svou intuici. Když se v sobě naučíte poslouchat Hlas Ticha, svou vlastní intuici, tak budete vědět, jak přesunout své zaměření v meditaci. V mnoha případech zjistíte, že musíte zůstat soustředění na událost, bez ohledu na to, jaké rozptýlení se objeví.

Přírodní jevy se nikdy přesně neshodují s koncepty formulovanými myslí. Život se odvíjí od okamžiku do okamžiku, a když ho zachytíme, abychom jej analyzovali (s myslí), tak ho zabijeme. Když se snažíme odvodit koncepty z pozorování tohoto nebo tamtoho přírodního jevu, tak vlastně přestaneme vnímat realitu toho jevu. V tom jevu pouze vidíme odraz teorií a otřepaných konceptů, co nemá vůbec nic společného s pozorovanou skutečností. - Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Velká Vzpoura)

Otázka: Proč uvidím všechny ty věci z minulého života?

Odpověď: Abyste mohli pochopit, proč nyní trpíte. Jste tím, čím jste, kvůli vašim minulým činům. Nato, abyste mohli změnit to, čím teď jste, musíte nyní jednat jinak. Abyste nyní jednali jinak, musíte porozumět, proč byste se neměli chovat tak, jak jste se chovali v minulosti. Věc, kterou si musíme všichni uvědomit, je toto, spíme a trpíme, protože jsme neznalí (ignorujeme). Jsme uvězněni v touze. Takže ani nevíme o žádné z těchto věcí. Jsme uvězněni uvnitř mysli, v egu. A osvobození doslova znamená, být odpoutání od mysli, od utrpení, od ega. Takže anděl, mistr ze sebe absolutně odstranil všechny stopy chtíče, všechny stopy hněvu. Oni mají pravou identitu, pravou osobnost- ne jako my. My máme mnohočetné osobností. 

Otázka: Meditoval jsem a objevily se ve mně skutečné emoce a mám s tím problém to odmítnout, protože věřím, že to přichází z nějakého důvodu.

Odpověď: Jen to pozorujte.

Otázka: Takže to dovolíte a pozorujete to?

Odpověď: Pouze pozorujte; nezasahujte. Takto je to se vším. Cokoliv co se objeví, vnímejte to takové, jaké to je, bez toho, abyste to měnily, bez toho, abyste to ovlivňovali. Pokud se ve vás objevují silné emoce, tak se musíte mít pod kontrolou. Nemůžete dovolit emocím, aby určovali vaše činy. A proto se s nimi nemůžete ztotožnit, oddávat se jim. Ani byste to neměli ignorovat nebo potlačovat. Pozorujte TO TAK, JAK TO JE. Toto je pravidlo pro všechno: nezasahujte, pouze buďte vědom.

Týdenní Cvičení

Ó přátelé, kteří by následovali mou tradici:
Nedovolte svým myslím, aby se bezcílně potulovali.
Neustále mějte na paměti své myšlenky
a snažte se s použitím všech prostředků, abyste zůstali
na přímé cestě k osvícení.
-Tsonga Khapa

Toto je šestá část kurzu s názvem Gnostická meditace

přeloženo z anglického originálu: Imagination, Inspiration and Intuiton
přednáška daná gnostickým instruktorem 
gnosticteachings.org
služba od vydavatelství Glorian