slovnik

Úvod do Gnostické Meditace

Napsané Gnostickým Instruktorem

Když se esoterik ponoří do meditace, co hledá, jsou informace. - Samael Aun Weor

Předmluva

Tento kurz je velmi krátkým úvodem do základních konceptů a praktik v Gnostické nauce. V Gnostické tradici jsou stovky meditačních technik; ty prezentované zde, jsou pouze hrstkou nejlehčích a jsou organizovány tak, aby dali prostou chuť praktického využití učení. Toto není v žádném případě "autoritativní" nebo "konečný" přístup; potřeby studentů jsou pro jakýkoli kurz, jako například tento příliš rozličné a mnohostranné, aby mohly být komplexně osloveny. Pokud zjistíte, že tento kurz není dostačující, prosíme, obraťte se na následující knihy, které byly zdrojem materiálu použitým k vytvoření tohoto kurzu a jako takové mohou přímější splnit vaše potřeby.

Úvod

Meditace je v současnosti velmi běžným termínem, stejně jako Sebeuvědomění. Existuje obecně rozšířené nedorozumění o tom, co meditace skutečně je a různými způsoby, kterými lidé používají tento termín. Někteří říkají, že meditace je relaxační technika, někteří říkají, že je to "satanské". Mnoho lidí se bojí meditace a věří, že někdo, kdo medituje, se otevírá nebezpečných vlivům. Někteří říkají, že meditace je jediným způsobem k Osvobození. Někteří říkají, že je to způsob jak se dostat do "stavů" nebo jak mít smyslové zážitky. Zmatek vznikl kvůli tomu, že my na Západě jsme neměli dlouholetou, robustní tradici, která by udržovala v chodu skutečnou praktiku meditace. Meditace existovala v různých školách a náboženstvích, a velmi dobře byla známa pro všechny raně křesťanské skupiny (a takto zůstává i nadále pro hrstku moderních); židé znali meditaci dlouho a samozřejmě o ní věděli i Domorodí Američané. Ale obecně nemáme skutečnou představu o tom, že co je meditace nebo pokud máme představu, tak je to jen prostý koncept, není to něco, co známe ze zkušenosti.

Rovněž máme náramnou nevýhodu v tom, abychom nepodceňovali fakt, že většina lidí, kteří navenek prohlašují, že nám řeknou o meditaci, se pouze zajímají o vydělání peněz nebo získání moci, a tak meditace, kterou oni vyučují, je produktem navrženým na přilákání lidí, a ne aby jim hlubokým a fundamentálním způsobem pomohla.

Meditace je přesná věda, založená na skutečných a hmatatelných energiích, které jsou pro člověka přirozené. Meditace je psychologická technologie. Je to vědecká metoda na využití a zpřístupnění nejmocnějších oblastí lidské psychiky. Meditace je sada nástrojů, které poskytují vstup do stavů vědomí, do nichž může kdokoli, kdekoli vstoupit, pokud zná kroky. Tyto kroky nemohou být pozměněny nebo přeskočeny. Nemohou být vylepšené. Nelze se jim vyhnout.

Arogance moderního lidstva se odhaluje v předpokladu, že my v této "pokročilé době" můžeme vylepšit meditační techniky našich předků. Věříme tomu, že dokážeme vynalézt přístroje nebo tabletky, které způsobí, že znalosti, které vytvořili ohromné civilizace minulosti, se stanou zastaralými. Toto je omyl a pošetilých vede pouze do hlubšího utrpení.

Musíme rozpoznat, že příroda nikdy nedělá skoky: vše musí růst a vyvíjet se podle určitých zákonů. Nemůžete donutit strom, aby rostl rychleji. Zkoušíme to, co ukazuje naši aroganci a bláznovství. Snažíme se zdokonalit přírodu a výsledek je katastrofa. Totéž platí o meditaci. Existují pravidla a zákony; pokud rozumíme pravidlům, můžeme se posunout přímo k našemu cíli. Pokud pravidla ignorujeme, tak se nikam nedostaneme, a místo toho budeme rozčarovaní a zmateni. 

Mnozí v současné době používají chemické a mechanické pomůcky, aby se pokusili vnutit stavy vědomí. Mohou vstoupit do změněných stavů vědomí, ale toto není meditace. Meditace je věda aktivace, skrze vědomou sílu vůle, latentního vědomí, které sídlí v psychice každé lidské bytosti. Aktivovat toto vědomí, znamená otevřít vnitřní vnímání, vidět to, co nedokážeme vidět fyzickým zrakem. Ti, kteří se pokoušejí aktivovat toto vědomí skrze drogy nebo důmyslné zařízení, tak dělají skrze lest, znamenajíc skrze vůli externího vlivu. Toto vede k závažným problémům.

A tak statečný člověk se musí odvážit mezi minové pole. Nebezpečí jsou velké, jak uvnitř, tak venku. Ale s důkladným porozuměním principů a zákonů, které vytvářejí a organizují lidskou psychiku, jakýkoli jednotlivec, z jakékoli kultury, jakékoli rasy, jakéhokoli pohlaví, si může v sobě uvědomit pravdy, které naznačovali velcí učitelé lidstva. Naším cílem není nic méně, než úplná zkušenost těchto pravd. Toto je naše lidské právo, a abychom ho získali zpět, tak za něj musíme bojovat.  

Příprava

S nedostatkem hlubokého porozumění vědomí a vědy, která jej zkoumá, nám na Západě scházejí slova k popisu mnoha stavů a funkcí vědomí. Takže se musíme spolehnout na terminologii, která přichází z jiných tradic, jako Hinduismus a Buddhismus, tradice, které mají hluboké a obsáhlé porozumění vědomí a toho, co je meditace a jak funguje.

Informace prezentované v tomto kurzu jsou hlavně zásluhou neuvěřitelného bohatství znalostí dané v učení Samaela Aun Weora. Avšak úroveň jeho instrukcí je dost nadúrovňovou a často nespecifikuje elementy, které jsou základem pro zkušeného esoterika. Zvláště v jeho spisech můžeme vidět obvyklou poznámku, "Vyprázdnit mysl od všech myšlenek". Pro zkušeného praktika je toto fundamentální. Ale pro nového studenta je toto ohromujícím výrokem. Mnozí při čtení těchto výroků jednoduše přejdou kolem nich. Toto je chyba. Abychom pochopili cvičení, dané Samaelom v jeho knihách, musíme splnit každý krok cvičení v daném řádu. Z tohoto důvodu jsme připravili tento kurz, abychom ukázali, jak může člověk dosáhnout základní, fundamentální praktiky meditace. Potom kdokoli může přezkoumat pokročilé techniky, které jsou uvedeny všude v knihách Samaela a dalších mistrů. Zbylý materiál, použitý v prezentaci tohoto kurzu, pochází z učení Buddhy Maitréja, tak jak byl předáván Tibetským zasvěcencům předchozích několik tisíců let.

Cíl: Pochopení

Když se esoterik ponoří do meditace, co hledá, jsou informace. - Samael Aun Weor

Pokud nevíme jak získat informace s vědomím, pak se musíme naučit jak správně meditovat. Získat informace znamená pochopit. Pochopení (vědomé porozumění) najdeme v Samádhi (Extáze).

Samádhi v Tibetčině je ting nge dzín, znamenajíc "Neoblomně držet, aby nebyl žádný pohyb".

Dvě složky samádhi

Cvičení

Celý obsah této knihy, byl původně sérií přednášek daných na přípravu malé skupiny studentů na studium následující kapitoly, vyňaté z Revoluce Dialektiky (The Revolution of the Dialectic) napsané Samaelom Aun Weorom. Následující text je hluboce důležitý a nelze mu porozumět, pokud nebude praktikován s ohromnou vážností a zásadovostí. Toto jsou znalosti pro vědomí; pokud je vědomí nevyužije, tak jejich význam a důležitost zůstane unikající.

Tato kapitola je pouze jednou z několika způsobů, jakým Samael Aun Weor přistoupil k tématu meditace. Ale obecně, náčrt prezentovaný zde objasňuje klíčové stupně meditace, jak jsou praktikovány v Gnostické tradici.

Modrý Čas nebo Oddychová Terapie

Napsané Samaelom Aun Weorom

Z Revoluce Dialektiky (The Revolution of the Dialectic)

U záhadného vchodu Chrámu v Delfách existoval slavný Řecký výrok, který byl vyrytý v kameni a uváděl: Homo Nosce te Ipsum, "Člověče poznej sám sebe a budeš znát Vesmír a jeho Bohů".

V posledním příkladu je očividné, zřejmé a jasné, že sebe studování a klidná reflexe jsou vyvozeny z klidu a z ticha mysli.

Když je mysl klidná a v tichu (ne pouze na intelektuální úrovni, ale v naprosto každém ze 49 podvědomých oddělení), tehdy se vynořuje novota. Esence, vědomí, vychází z láhve a objevuje se probuzení duše, Extáze, Samádhi.

Každodenní praktikování meditace nás radikálně mění. Lidé, kteří nepracují na úplném zničení "já", jsou jako motýli, které poletují z jedné školy do druhé. Ještě stále musí hledat své centrum permanentní gravitace. A proto zemřou jako smolaři, bez jakéhokoliv dosáhnutí vnitřní Seberealizace jejich Bytí.

Probuzení vědomí je možné pouze pomocí osvobození se od mentálního dualismu a vymanění se z boje protikladů nebo intelektuálních pulzů.

Jakýkoli podvědomý, infra-vědomý a nevědomý ponořen zápas, je konvertován na překážku pro osvobození Esence (duše).

Jakýkoli protikladný boj (takový bezvýznamný jak se jen může zdát) naznačuje, obviňuje a má za cíl zatemnění věcí, které jsou ignorovány a neznámé, uvnitř atomových pekel lidské bytosti.

Pozorně přemýšlet, pozorovat a znát tyto infralidské aspekty, tyto zatemněné věci člověka, je nezbytné, abychom dosáhli klid a ticho mysli.

Pouze v nepřítomnosti "já" je možné zažít a žít Integrální (celistvou) Revoluci a Revoluci Dialektiky.

Modrý čas či rekreační terapie má základní pravidla, bez nichž by bylo nemožné se vymanit z ponižujících okovů mysli. Tato pravidla jsou:

1. Relaxace (uvolnění): Pro meditaci je nezbytné, abychom si uvolnili tělo; žádný sval by neměl zůstat napjatý. Je urgentní, abychom vůlí vyvolaly a regulovali ospalost. Je očividné, že s moudrou kombinací ospalosti a meditace, dosáhneme to, co je nazýváno osvícení.

2. Retrospektiva: Co hledáme v retrospektivě? Intelektuální zvíře zapomíná své Bytí, kvůli mechanickému životu, který žije. A takto upadá do fascinace. Chodí si se svým spícím vědomým, bez pamatování, si co udělal ve chvíli, kdy vstával z postele, bez poznání prvních myšlenek dne, jeho činnosti a míst, která navštívil.

Cílem retrospektivy je získání uvědomování si vlastního chování nebo činností minulosti. Když provádíme retrospektivu, tak bychom neměli vkládat do mysli žádné námitky; zpětně si vyvoláme vzpomínky minulých činností, od chvíle zahájení retrospektivy, až po vytouženou chvíli v našem životu. Každou vzpomínku bychom měli studovat, aniž bychom se s ní ztotožnili.

3. Klidná Reflexe: Dříve než se začnou vzdouvat první myšlenky, si musíme být plně vědomi, v jaké náladě se nacházíme. Klidně pozorujte mysl; věnujte plnou pozornost jakékoli mentální formě, která se objeví na obrazovce intelektu.

Je nutné, abychom se během jakékoli rozrušené činnosti, stali strážci naší vlastní mysli a pak se na okamžik zastavili a pozorovali to.

4. Psychoanalýza: Zkoumejte, odhadněte, zpytujte se na původ, na kořen každé myšlenky, vzpomínky, náklonnosti, emoce, pocitu, rozhořčení, atd. zatímco se objevují z nitra mysli.

Během psychoanalýzy musí člověk zkoumat, hodnotit, zpytovat se, zjišťovat původ, příčinu, důvod nebo fundamentální motiv každé myšlenky, vzpomínky, obrazu a asociace, tak jak se objevují ze dna podvědomí.

5. Mantralizace (vyslovování mantry) nebo Koan: Cílem této fáze jsou:

V této psychologické práci musí intelekt převzít psychologický, vnímavý, celistvý, úplný, klidný a hluboký stav. Tento celistvě vnímavý stav je docílen Koanmi nebo frázemi, které kontrolují mysl.

6. Superlatívna Analýza: Se skládá ze sebe pozorujícího poznání sebe samého. Během hluboké meditace je nepostradatelná introverze. V tom stavu člověk pracuje v procesu pochopení "já" nebo defektu, který chce rozdrtit. Gnostický student se soustředí na psychologický agregát a udrží ho na obrazovce mysli. Především je nezbytné, abychom byli k sobě upřímní.

Superlatívna analýza se skládá ze dvou fází, které jsou:  

7. Sebe-rozsudek: Posadit defekt, který studujeme na lavici obžalovaných. Předložit rozsudku škody, které způsobil vědomí a jaký prospěch by to zničení toho defektu, který je souzen, přineslo do našeho života.

8. Modlitba: S vroucností úpěnlivě poprosíme Svatou Matku Kundaliní, naši vnitřní a osobitou Matku. S upřímností s ní povídáme a vnitřně si probereme (introverze) všechny defekty a chyby, které máme, aby Ona, která je jediná schopna rozdrtit "já", je rozdrtila v samotných kořenech.  

Kdykoliv, kdy máme čas, tak je příjemné a zajímavé navštívit meditační haly (Gnostické Svatyně).

Je nepostrádatelné, abychom praktikovali meditaci se zavřenýma očima, abychom se vyhnuli vnějším smyslovým vjemům.

Toto je úvodní část kurzu s názvem Gnostická meditace

přeloženo z anglického originálu: Introduction to Gnostic Meditation
přednáška daná gnostickým instruktorem 
gnosticteachings.org
služba od vydavatelství Glorian