slovnik

Inkarnace Kristické síly a odstranění ega

Následující přednáška je sesbírání různých úryvků a výňatků z mistrových knih a přednášek, k zamyšlení se nad důležitostí inkarnace Kristickej síly.

slunce

Mistr Samael říká, že nejenže je Slunce zdrojem světla a života pro nás a naši planetu, ale že mezi námi a Sluncem existuje mnohem přímější vztah a účel:

Chci, abyste pochopili, že Slunce má zájem vytvořit skutečné lidi. Slunce chce úrodu solárních lidí a právě proto na tom v tomto okamžiku tvrdě pracuje, aby ji získalo. Chci, abyste věděli, že když rasa jako taková ztratí veškerý zájem o solární plány, Slunce také ztratí veškerý zájem o takovou rasu a zničí ji. V současné době chce Slunce tuto rasu zničit, protože mu již dále neslouží na své experimenty. No ještě předtím, než ji zničí, vyvíjí nejvyšší úsilí, aby sklidilo alespoň malou úrodu solárních lidí.

V dobách Abrahama, proroka, Slunce získalo určitou úrodu solárních lidí. Během prvních osmi staletí křesťanství, Slunce získalo další malou úrodu, a stejně tomu bylo tak i ve středověku. V současné době dělá Slunce poslední pokus.

Abychom tomuto trochu lépe porozuměli, můžeme se na tento "vývoj úrody" podívat jako na součást sestupu Ducha do hmoty. Dozvídáme se, že:

"Speciální účel univerzálního ducha života, je stát se vědomým sama sebe ve všech
dimenzích vesmíru. V principu, univerzální duch života nezná sám sebe. Je šťastný, ale není si vědom svého štěstí. Štěstí bez vědomí není štěstí. Univerzální duch života
sestupuje do hmoty, aby se stal vědomým sama sebe. Velká realita vzniká ze svého
vlastního lůna za úsvitu celého univerza a rozjímá se v živoucím zrcadle přírody. Takto se
poznává. Tímto způsobem se vytváří určitá vibrační mentální aktivita, pomocí které velká
realita poznává své nekonečné obrazy na kosmickém jevišti. Tato aktivita, pohybujíc se z
okraje do středu, se nazývá univerzální mysl. Všichni žijeme ponořeni v nekonečném oceánu
univerzální mysli. Intelektuální aktivita univerzální mysli pramení z dostředivé síly. po
každé akci následuje reakce. Dostředivá síla (při naražení odporu uprostřed) logicky reaguje a
vytváří odstředivou aktivitu zvanou kosmická duše. Tato vibrační duše se stává prostředníkem
mezi středem a okrajem, mezi univerzálním duchem života a hmotou, a mezi velkou
realitou a její kosmickými obrazy.

Velký mistr Paracelsus řekl, "Duše je výsledkem odstředivého působení univerzální
aktivity, dohnána dostředivým působením představivosti univerza."

V současnosti má lidská bytost uvnitř svého astrálního ducha pouze embryo duše. Toto embryo musí zesílit a probudit se. Probuzení kosmického vědomí uvnitř lidské bytosti je nejvelkolepější událostí ve vesmíru.

V podstatě můžeme říci, že vývoj duše závisí na probuzení a výstupu hadí energie, tzv. kundaliní v naší okultní fyziognomii. Tím jak tato energie stoupá po páteři, následně na své cestě probouzí příslušné čakry.

"Sedm nejdůležitějších žláz lidského organismu představuje sedm laboratoří kontrolovaných
zákonem trojice. Každá z těchto žláz má představitele v čakře organismu. Každá ze sedmi
čaker je umístěna v úzkém spojení se sedmi církvemi míchy. Sedm církví míchy
kontroluje sedm čaker velkého sympatického nervového systému.

Sedm církví se intenzivně zaktivuje s vzestupem kundaliní po páteřním kanálku. Kundaliní
přebývá v elektronech. Mudrci nad ní meditují, oddaní ji zbožňují, a v domech, kde vládne
dokonalé manželství, se s ní pracuje prakticky.

Kundaliní je solární oheň uzavřený v semenných atomech. Je to žhavá, elektronická substance
Slunce, která když je osvobozena, nás promění v ohromně božských bohů.

Vzestup kundaliní přes páteřní kanálek ​​je řízen ohněm srdce. Kundaliní se vyvíjí a
postupuje podle zásluh srdce. Kundaliní je prvotní energie uzavřena v církvi Efezu."

Celé toto je alegorizované Jakubovým žebříkem: tím jak tato energie stoupá, se my sami transformujeme na jiné bytostí, v konečném důsledku na plně sebeuvědomělé bytosti, ve kterých jsou duše a duch dokonale sjednoceny.

"Když zasvěcence osvítí bráhmanský oheň, tehdy vstupuje do esoterického nebo tajného kruhu
lidstva. V tomto kruhu najdeme nevýslovnou rodinu, tvořenou z nejstarších hierofantů, kteří jsou
ve světě známý jako avatáry, proroci, bohové atd. Členové této významné rodiny se
nacházejí ve všech vyspělých rasách lidského druhu. Tyto bytosti jsou zakladatelé
buddhismu, taoismu, křesťanství, súfismu, atd. Ve skutečnosti, těchto bytostí je pár, ale navzdory
tomu, že jich je tak málo, jsou to opravdu vůdci lidského druhu.

Kosmické vědomí má nekonečné stupně vývoje. Kosmické vědomí nového zasvěcence je
nižší než vědomí anděla a vědomí anděla není stejně vyvinuté jako vědomí archanděla.
Existují stupně a stupně. Toto je Jakubův žebřík.

Je nemožné dosáhnout kosmické vědomí bez svatosti. Je nemožné dosáhnout svatost bez lásky.
Láska je cesta svatosti. Nejúžasnější manifestaci lásky objevíme během sexuální magie. V
těchto chvílích je muž a žena jedna, ohromně božská, hermafroditní bytost.

Existují stupně a stupně, hvězdy a hvězdy, mistři a Mistři. Mezi moderních mistrů můžeme například zařadit H.P. Blavatskou, Huirakoču, Gurdjieffa, a jejich učitele nebo duchovních rádců, takzvaných "vzkříšených mistrů", jako jsou Morya, Kuthumi, Cagliostro, St Germain a další. Také máme velkých mistrů, jako jsou Krišna, Ježíš Kristus, Buddha, Mohamed a avatárů a zakladatelů náboženství. A nakonec tu máme ohromných mistrů, kteří zahrnují všechny anděly, archanděly, bohy, kosmotvorce nebo tvůrců planet, hvězd, galaxií a tak dále. Jednoduše máme stupně a stupně."

Mistr Samael popisuje několik "současných" nebo árijských osobností, a zda se jim podařilo nebo ne, dosáhnout "kámen mudrců", nebo ekvivalent těchto vysokých stupňů duchovního vývoje.

"Od Gebera až po záhadného a mocného hraběte Cagliostra, který dokázal proměňovat olovo na zlato, a který vyráběl diamanty té nejlepší kvality, existovala dlouhá řada alchymistů a hledačů kamene mudrců (sex).

Samozřejmě, že je zcela jasné, že pouze ti mudrci, kteří rozpustili své lunární ego, a kteří pohrdali marností tohoto světa měli opravdový úspěch ve svém hledání.

Ze všech vítězných alchymistů a adeptů, kteří pracovali v laboratoři sexuální alchymie, vynikly postavy jako Basil Valentine, Ripley, Bacon, Honks Roger a další.

O Nicholasi Flamelovi se stále velmi diskutuje. Někteří se domnívají, že tohoto náročného cíle se mu během svého života nepodařilo dosáhnout ..., protože odmítl odhalit své tajemství králi, na základě čehož pak skončil zbytek života uvězněn v hrozné Bastile.

Upřímně řečeno, my jsme přesvědčeni, že tomuto velkému alchymistovi Nicholasi Flamelovi, se podařilo proměnit veškeré olovo jeho osobnosti na nádherné zlato Ducha.

Trevisan, slavný Trevisan minul celý svůj majetek na hledání kamene mudrců, ale toto tajemství se mu podařilo odhalit až ve věku sedmdesáti pěti let, čili už pozdě.

Kámen mudrců je Sex a tajemství je Maithuna, tj. sexuální magie, ale ubohému Trevisanu, přes jeho ohromnou ​​inteligenci, se podařilo toto tajemství odhalit až už když byl starý.

Paracelsus, žák Trithemiuse, velký alchymista a doktor, znal tajemství kamene mudrců. Dokázal proměnit olovo na zlato a vykonával překvapivé vyléčení. Mnozí se domnívají, že Paracelsus zemřel násilnou smrtí, ať už zavražděním nebo sebevraždou, za to, že odhalil část mystérií. No skutečnost je taková, že Paracelsus zmizel, aniž by kdokoli věděl, jak nebo proč.

Každý z nás ví, že Paracelsus získal to, co se nazývá elixír dlouhého života, a že s uvedeným úžasným elixírem se stále udržuje naživu; žije ve stejném fyzickém těle, které měl ve středověku.

Schroepfer a Lavater praktikovali určité příliš nebezpečné magické rituály, na základě kterých zemřeli násilnou smrtí, aniž by dosáhli hloubkovou seberealizaci.

Slavný lékař J. Dee také hledal kámen mudrců, ale nikdy se mu ho nepodařilo najít. Místo toho byl dohnán k hrůzostrašnému utrpení. Jelikož v posledních letech svého života, se tento ubohý lékař příšerně zdegeneroval s praktikami spiritistického média, a stal se hračkou podřadných entit žijících v molekulárním světě."

Takže skutečný vývoj duše je skrze kundaliní, tj. hada ohně, který já základem celého života. Taoisté tomuto procesu říkají "obrácení proudu," jehož vysvětlení najdeme v textech jako je "Tajemství zlatého květu" a také v knize mistra Samaela "Tajemství zlatého květu." Analogie obráceného proudu nebo vodního kola (jako na staromódním mlýně) obráceného opačným směrem, a to prostřednictvím vůle jednotlivce, nám dává představu o obtížnosti úkolu. Doplňující materiály k taoistickým textem, najdeme v hindských popisech o pránájáme, nebo transmutace energie, jak to syntetizuje například Šivánanda ve své knize "Kundaliní jóga" nebo opět mistr Samael ve své knize se stejným názvem "Kundaliní jóga - Tajemství ohně."

"Mezi myslí, pránou a semenem existuje intimní propojení. Ovládáním sexuální energie, ovládáme také mysl a pránu. Ten, kdo dokáže ovládat svou sexuální energii, dokáže také ovládat svou pránu a mysl. Jogín, který vytahuje své semeno nahoru do hlavy, a který ho uchovává, tedy jím neplýtvá, dobyde smrt."

Začátkem je pránájáma, pak jsou to přesné tantrické metody popsané pro probuzení energie kundaliní v mnohým mistrových Samaelových knihách, což má za následek vznik solárních těl (astrální, mentální a příčinné) a následnou inkarnaci duše.

"Zoufalé intelektuální zvíře (mylně nazvané lidskou bytostí) má v sobě, respektive ve svých protoplazmatických lunárních tělech pouze zlomek lidské duše. Bohužel, tento zlomek, Buddhata nebo Esence je uvězněná v mnohočetném "já." Tak, jak se Átman rozvíjí do Budhi a vyšší manas, stejně tak i vyšší manas se rozvíjí do Budhaty, tj. Esence. Je samozřejmé, že zoufalé intelektuální zvíře nedokáže do sebe nebo v sobě inkarnovat svou nesmrtelnou trojici, protože má pouze vnitřní protoplazmatická lunární těla. je zcela zřejmé, že za takových podmínek by nemohl odolat obrovskému elektro-duchovnímu napětí Átman- Buddha-Manas a zemřel by. Kdo chce v sobě inkarnovat celou svou duši, svou božskou nesmrtelnou trojici,
musí nejprve sestoupit do deváté sféry (sex) s cílem vytvořit svá elektronická solární těla."

Ale to nejlepší teprve přijde. Jedná se konkrétně o inkarnaci Krista, nebo tzv. Venušina zasvěcení nebo zasvěcení Tiferet. Toto je tajemství Vánoc.

S probuzením energie kundaliní, se oplodní Merkurovi vody, sexuální energie. Síra / Kundaliní a Merkur dohromady tvoří Betlémskou hvězdu, což v konečném důsledku po tisících nebo milionech očišťování a proměn, vyústí v kámen mudrců nebo sílu Krista zosobněnou v člověku. Toto je krásné znázorněno na rytině starobylého kostela (6. století) v severovýchodní části Anglie (viz obrázky 2 a 3).

svaty Petr

Vstup do kostela svatého Petra u Monkwearmouth, Sunderland, Velká Británie

 

Mozaikova-dlazba

Mozaiková dlažba z kostela svatého Petra.

Tento symbol jasně ukazuje, že Kristus (pelikán) je dosažen prostřednictvím transmutace (hadí ocasy nebo nádí, skrze které stoupá sexuální energie) skrze působení kříže (kříž svatého Antonína, představující alchymii, či tantru). Všimněte si podobnosti mezi symbolem s hlavami pelikána a gnostickým symbolem (Abraxas) s hadími ocasy.

Abraxas

Samozřejmě, že to vše má za následek zrození síly Krista jako nemluvněte v psychologii člověka. To je symbol jesliček, kde je toto nemluvně, obklopené obrovskými zvířaty, jako jsou například krávy, koně a jiná chovná zvířata. Tato zvířata představují obrovské síly ega, proti nimž musí Duch bojovat a zvítězit.

jesličky

S postupným narůstáním Kristovy síly, On sám (Kristus) pak přebírá roli na odstranění ega, a to prostřednictvím síly vůle (Thelema), jejíž dokonalou reprezentaci najdeme v trnové koruně.

Svatá Veronika

Svatá Veronika s posvátným šátkem

V závěrečných fázích Slunečního dramatu máme ego reprezentováno jako tří zrádců: Jidáše, Piláta a Kaifáše, co názorně ukazuje aktivitu ega v "třech mozcích," konkrétně v našich emocích, mysli a těle.

I když se to může zdát neuvěřitelné, ale i po inkarnaci Krista má dotyčná osoba stále před sebou ještě obrovskou roli, a pravděpodobně i náročnější, protože se jedná o radikální a úplné odstranění ega. To je důvod, proč studujeme psychologickou práci hned od počátku našich gnostických studií, a to je také důvod, proč skoro v každé knize mistra Samaela najdeme popsáno "tři faktory" pro revoluci vědomí: jmenovitě narození, smrt a obětování se (pro lidstvo). O faktoru narození jsme mluvili v pránájáme a vzestupu kundaliní. Faktor smrti znamená práci Sebe-pamatování nebo lépe řečeno neustálé upomínky na naše Nejvnitřnější Bytí, transformaci dojmů, sebepozorování, pochopení a následného odstranění konkrétní chyby.

S vytvořením solárních těl, získáním duše, a dokonce i s inkarnací principu Krista, zůstává v zasvěcenci uvnitř stále většina ega. Zasvěcenec je anděl nahoře (ve vyšších dimenzích) a démon dolů (v nižších dimenzích). Toto dokonale ilustruje symbol kentaura, jehož ztvárňuje Střelec, napůl člověk a napůl zvíře.

střelec

Vyobrazení střelce v arabském astrologickém rukopise ze 14. - 15. století Kniha zázraků

"Před jakýmkoli znovuzrozeným člověkem se otevřou dvě cesty: cesta vpravo a cesta vlevo. Cesta vpravo je určena pro ty, kteří pracují na zničení ega. Cesta vlevo je určena pro ty, kteří se dopouštějí chyby, že nepracují na zničení ega. Znovuzrozený člověk, který nerozdrtí své měsíční ego na kosmický prach, se stane potratem kosmické Matky. stane se z něj Marut. Marutů existuje tisíce typů. Některé východní sekty a některé muslimské kmeny se dopouštějí politováníhodné chyby, že oni všechny ty rodiny Marutů uctívají. Každý Marut, každý Hasnamuss má ve skutečnosti dvě osobnosti: jednu bílou a druhou černou (jednu solární a druhou lunární). Nejvnitřnější, tj. Bytí oděné v elektronických solárních tělech, je bílá osobnost Hasnamussa a mnohočetné ego oděné v protoplazmatických lunárních tělech je Hasnamussova 'černá osobnost. Proto tito Maruti mají dvojité těžiště."

"Velký mistr síly jménem Morya, se kterým jsme se povídali ve východním Tibetu, řekl: "Sjednotit se s Nejvnitřnějším je velmi obtížné. Ze dvou, kteří se o to pokusí, se to podaří jen jednomu. Protože jak řekl básník Guillermo Valencia, "I mezi rytmy poezie se ukrývá zločin." Zločin může na sebe brát mnoho podob, jako například světce, mučedníka, apoštola ap.

Miliony lidí, kteří jsou fanoušci okultistické literatury se domnívá, že jsou světci. Nejedí maso, nekouří, nepijí, ale doma se hádají se svým druhem, bijí své děti, smilní, cizoloží neplatí dluhy, slibují, co nesplní, atd., atd. Všichni tito nepoužitelní lidé a stovky dalších jen dokazují, že skutečný praktický okultismus a jeho nesmírně magické síly, vyžadují neskonalou svatost, bez níž není možné čelit nebezpečím alchymie a magie. Mluvit o svatosti v této době je něco velmi obtížného, protože svět je plný hloupých svatouškovských lidí, kteří se hrají na svatých.

Znamení Střelce nás vyzývá, abychom se nad tímto vším zamysleli. Střelec je symbolizován mužem, který je napůl kůň, napůl člověk, a v ruce drží šíp nebo luk se šípem. Kůň představuje zvířecí ego, mnohočetné ego oděné v lunárních tělech. Ego není něco samostatné, individuální. Ego nemá žádnou individualitu. Ego je mnohočetné. Lunární ego je tvořeno součtem malých "eg". Každý psychický defekt je zosobněný malým egem. Celkový počet všech našich defektů je reprezentován mnohočetným egem. Nejzávažnější problém, kterému musí každý čelit, kdo dosáhne znovuzrození, je zlikvidování lunárního ega. Nově narozený mistr je oblečen do svých solárních těl, ale jeho ego je oblečeno v lunárních tělech.

Mistři, kteří nezlikvidují lunární ego se stanou Hasnamusseni. Jedna polovina Hasnamuse je anděl, a druhá polovina je zvíře, přesně jako kentaur Střelce. Hasnamuss má dvě vnitřní osobnosti: jednu andělskou, a druhou démonickou.

Hasnamuss je potratem Kosmické Matky, selháním. V případě, že se gnostickému studentovi podaří zničit lunární ego před znovuzrozením, je to pro něj výhra. Protože tento problém ega vyřešil dopředu, čímž si zajistil úspěch.

Ten, kdo ve vnitřních světech vyvolá Andramelecka, zažije nejohromnější překvapení. Protože k němu může dojít buď démon Andrameleck nebo Andrameleck, mistr Bílé Lóže. Andrameleck je Hasnamuss s dvojitým těžištěm.

Znovuzrození uvíznou ve svém vnitřním pokroku, pokud jim chybí láska. Každý, kdo zapomene na svou Božskou Matku ve svém pokroku uvízne. Nedostatek lásky existuje, když se dopustíme chyby, že zapomeneme na svou Božskou Matku. Bez pomoci Božské Matky je eliminování všech těch malých "já", které tvoří lunární ego nemožné."

Existují čtyři hlavní typy Hasnamusse:

1. "Smrtelný Hanasmuss", který nevytvořil těla Bytí, ale který pracoval v černé magii, a vykrystalizoval v sobě ocas satana, nebo tzv. kundabuffer orgán (opak kundaliní).
2. Hanasmuss, který vytvořil astrální tělo, ale neodstranil ego. Tento typ také vykrystalizoval kundabuffer orgán.
3. Hanasmuss, který vytvořil všechna solární těla, ale který také neodstranil ego. Taková osoba nedosáhne dokonalého osvícení, skutečnou moudrost, dokud neodstraní ego skrze vědomou práci a dobrovolné utrpení.
4. A nakonec čtvrtým typem Hanasmusse, jsou bytosti, kteří byli Andělé, Archandělé, Bohové, ale kteří padli. Patří mezi ně Andrameleck, Moloch, Nahemah, Lilith atd. Moloch byl trůnem (třetí stupeň z nejvyšší hierarchie andělské trojice), ale nyní je obyvatelem pekelných světů.

To vše nám velmi jasně naznačuje, že je třeba vynaložit větší úsilí do psychologické práce a pochopení a odstranění našich chyb. Poté co jsme pochopili ten či onen psychologický defekt v úplně každé jedné podvědomé úrovně mysli, musíme se modlit o pomoc ke své konkrétní Božské Matce: přičemž ji prosíme, aby odstranila z našich měsíčních těl ego, tj. entitu, která zosobňuje konkrétní defekt/chybu. Bez pomoci naší Božské Matky je nemožné odstranit démonická ega, která žijí v měsíčních tělech.

Na tomto obrázku vidíme Božskou Matku z hinduistického náboženského spisu "Devi māhātmyam" ( "Sláva bohyni"), (také známou jako Candi Path nebo Durga Saptashati), kde se
popisuje vítězství bohyně nad démonem.

Devi Durga

Devi vyobrazena jako Mahishasura Mardin, zabíječka býčího démona - hlavní epizoda z Devi Mahatmya

Na závěr tedy vyzýváme naše čtenáře k zamyšlení se nad pravým významem tajemství Vánoc, a naší kosmické úkoly. Dále vám doporučujeme vytvořit si hlubší vztah se svou vlastní Božskou Matkou Kundaliní a vážně pracovat na objevení, pochopení a odstranění svých nedostatků.