slovnik

Probuzení vědomí

Je nutné, abychom věděli, že lidstvo žije se spícím vědomím. Lidé pracují spící. Lidé kráčejí spící po ulicích. Lidé žijí a umírají spící.

Když dospějeme k závěru, že celý svět žije spící, pak chápeme nutnost probuzení. Potřebujeme probuzení vědomí. Chceme probuzení vědomí.

Fascinace

Lidstvo žije v hlubokém spánku, který je způsobený fascinací.

Lidé jsou v životě všem fascinováni. Lidé Se zapomínají, protože jsou fascinováni. Opilec v baru je fascinován alkoholem, místem, potěšeními, kamarády a ženami. Marnivá žena před zrcadlem je fascinována svým půvabem. Bohatý, chamtivý člověk je fascinován penězi a majetkem. Poctivý dělník v továrně je fascinován tvrdou prací. Otec rodiny je fascinován svými dětmi. Všechny lidské bytosti jsou fascinovány a hluboce spí. Při jízdě autem jsme překvapeni, když vidíme lidi, jak se ženou křížem přes silnice a ulice aniž by dávaly pozor na nebezpečí jedoucích aut. Druzí se záměrně vrhají pod kola aut. Ubozí lidé… kráčejí spící… vypadají jako náměsíčníci. Kráčejí spící a ohrožují své vlastní životy. Jakýkoliv jasnovidec vidí jejich sny. Lidé sní se vším, co je udržuje fascinované.

Spánek

Během spánku fyzického těla, ego uniká (z toho těla). Tento odchod ega je nutný, aby vitální tělo mohlo opravit fyzické tělo. Avšak ve vnitřních světech můžeme potvrdit, že ego si do těchto vnitřních světů bere své sny.

Proto zatímco je ego ve vnitřních světech, tak je zaneprázdněné se stejnými věcmi, které jej udržují fascinováno ve fyzickém světě. Z tohoto důvodu během spánku vidíme tesaře ve svém tesařském obchodě, policistu střežícího ulice, holiče ve svém holičství, kováře ve své kovárně, opilce v hospodě či baru, prostitutku v domě rozkoší pohlcenou chtíčem atd., atd. Všichni tito lidé žijí ve vnitřních světech, jako kdyby byly ve fyzickém světě.

Ani jednu žijící bytost se během spánku nenapadne zeptat, že jestli je ve fyzickém světě nebo astrálním světě. Avšak ti, kteří si během spánku takovou otázku položili, se probudili ve vnitřních světech. Pak s úžasem byli schopni studovat všechny zázraky Vyšších Světů.

Pouze tím, že si zvykneme zpytovat se takovou otázku od okamžiku do okamžiku, během takzvaného bdělého stavu, můžeme zvládnout se zeptat takovou otázku ve vyšších světech, během hodin určených spánku. Očividně během spánku opakujeme všechno to, co děláme během dne. A proto pokud si během dne zvykneme klást tuto otázku, pak během nočního spánku, zatímco jsme mimo těla, si budeme tuto otázku následně opakovat. A tak výsledkem bude probuzení vědomí.

Pamatování si sami sebe

Člověk si ve svém fascinovaném transu nepamatuje Sám na Sebe. Od okamžiku do okamžiku Se musíme Sebe-pamatovat. V přítomnosti každého zobrazení, které by nás mohlo fascinovat, Se musíme Sebe-pamatovat. Před jakýmkoli zobrazením se zastavme, a položme si otázku: Kde jsem? Jsem ve fyzické rovině? Jsem v astrální rovině? Pak udělejte malý skok s úmyslem vznášet se v okolním prostředí. Je logické, že pokud se vznesete, tak je to protože jste venku z fyzického těla. Tedy výsledkem bude probuzení vědomí.

Účelem zpytování se této otázky každý okamžik, každou chvíli je, aby se nám vryla do podvědomí, aby se pak později mohla projevit během hodin určených spánku, hodin, kdy je ego opravdu venku z fyzického těla. Musíte vědět, že v astrální rovině se věci jeví stejně jako tady v této fyzické rovině. Toto je důvod, proč během spánku a po smrti, lidé tam vidí vše v podobě velmi podobné tomuto fyzickému světu. To je důvod, proč nemají ani tušení, že jsou mimo svého fyzického těla. Proto žádná mrtvá osoba nevěří, že zemřela; protože je fascinována a hluboce spící.

Kdyby mrtví praktikovali pamatování si sebe sama od okamžiku do okamžiku, dokud ještě byli naživu, kdyby bojovali proti fascinaci věcí tohoto světa, výsledkem by bylo probuzení jejich vědomí. Nesnili by. Ve vnitřních světech by kráčeli s probuzeným vědomím. Kdokoliv, kdo probudí vědomí, se stane kompetentním badatelem vyšších světů. Kdokoliv, kdo probudí vědomí je osvíceným. Kdokoliv, kdo probudí vědomí, si může důvěrně povídat s Bohy, kteří uvedli do pohybu počátek stvoření. Kdokoliv, kdo probudí vědomí, si může pamatovat své nesčetné reinkarnace. Kdokoliv, kdo probudí vědomí, se může vědomě účastnit svých vlastních kosmických zasvěcení. Kdokoliv, kdo probudí vědomí, může studovat v chrámech ohromné Bílé Lóži. Kdokoliv, kdo probudí vědomí, může ve vyšších světech vědět, jaký je jeho vývoj Kundaliní. Každé Dokonalé Manželství musí probudit vědomí, aby mohli získat radu a směr od Bílé Lóže. Ve vyšších světech budou Mistři moudře řídit všech těch, kteří skutečně milují jeden druhého. Ve vyšších světech dají Mistři každému to, co potřebuje pro svůj vnitřní rozvoj.

Doplňkové cvičení

Každý Gnostický student musí po probuzení se ze spánku provést retrospektivní cvičení, založené na procesu jeho snu, aby si vzpomněl všechna ta místa, které navštívil během hodin spánku. Víme již, že ego velmi mnoho cestuje, chodí tam, kde jsme byli fyzicky, opakujíc všechno to, co jsme viděli a slyšeli.

Mistři dávají instrukce svým žákům, když jsou mimo fyzického těla.

Z tohoto důvodu je nutné vědět, jak skutečně meditovat a pak praktikovat to, co jsme se naučili během hodin spánku. V době probouzení se je nutné, abychom se fyzicky nepohnuli, protože s pohybem je Astrál rozrušený a vzpomínky jsou ztracené. Je nutné zkombinovat retrospektivní cvičení s následující mantrou:

RAOM GAOM

Každé slovo je rozděleno do dvou slabik. Samohláska O, se musí zdůraznit. Tato mantra je pro studenty to, co je dynamit pro horníky. A tak jak si horník s pomocí dynamitu otevírá cestu přes vnitřnosti země, podobně i student s pomocí této mantry si otevírá cestu k vzpomínkám svého podvědomí.

Trpělivost a houževnatost

Gnostický student musí být nekonečně trpělivý a houževnatý, protože získání sil (schopností) opravdu něco stojí. Nic nám není dáno zadarmo. Vše má svou cenu. Tato studia nejsou pro vrtkavé (nestálé) lidí, ani ne pro lidi se slabou vůlí. Tato studia vyžadují nekonečnou víru.

Skeptičtí lidé by neměli přijít k našim studiím, protože okultní věda je velmi vyžadující. Skeptici totálně selžou. Proto skeptičtí lidé neuspějí ve vstupu do Nebeského Jeruzaléma.

Čtyři stavy vědomí

První stav vědomí se nazývá Eikasia.

Druhý stav vědomí se nazývá Pistis.

Třetí stav vědomí se nazývá Dianoia.

Čtvrtý stav vědomí se nazývá Nús.

Eikasia je ignorance (nevědomost/neznalost), lidská krutost, barbarizmus, mimořádně hluboký spánek, brutální a instinktivní svět, infra-lidský stav.

Pistis je světem názorů a přesvědčení. Pistis je přesvědčení, předsudky, sektářství, fanatismus, teorie ve kterých neexistuje žádný typ přímého vnímání Pravdy. Pistis je vědomím běžné úrovně lidstva.

Dianoia je intelektuála revize přesvědčení, analýz, pojmové syntézy, kulturního-intelektuálního vědomí, vědeckého myšlení atd. Dianoické myšlení studuje jevy a stanoví zákony. Dianoické myšlení studuje induktivní a deduktivní systémy, za účelem jejich použití hlubokým a jasným způsobem. 

Nús je dokonalé probuzené vědomí. Nús je stavem Turiya, hluboké, dokonalé, vnitřní osvícení. Nús je legitimní objektivní jasnovidectví. Nús je intuice. Nús je světem božských archetypů. Noetické myšlení je syntetické, jasné, objektivní, osvícené.

Kdokoliv, kdo dosáhne výšek Noetického myšlení, zcela probudí vědomí a stane se Turiya.

Nejnižší část člověka je iracionální a subjektivní, a souvisí s pěti běžnými smysly.

Nejvyšší část člověka je svět intuice a objektivní, spirituální vědomí. Ve světě intuice se vyvíjejí archetypy všech věcí.

Pouze ti, kteří pronikli do Světa Objektivní intuice, pouze ti, kteří dosáhli slavnostní výšky Noetického myšlení, jsou skutečně probuzení a osvícení.

Pravý Turiya nedokáže snít. Turiya, který dosáhl výšek Noetického myšlení, o tom nikdy nemluví, nikdy se nepovažuje za moudrého; je velmi jednoduchý a pokorný, čistý a dokonalý.

Je nutné, abychom věděli, že Turiya není ani médium, ani pseudo-jasnovidec ani pseudo-mystik, na rozdíl od těch, kterých je v dnešní době hojně jako plevelů ve všech školách spirituálních, hermetických, okultních studií atd.

Stav Turiya je nejvznešenější stavem, a je dosažen pouze těmi, kteří celý život pracují v Ohnivé Vyhni Vulkánu. Pouze Kundaliní nás může povznést do stavu Turiya.

Meditace a Sexuální Magie nás vynesou do výšek Noetického myšlení.

Ani snílek, ani médium, ani nikdo z těch, kteří vstoupí do školy okultního učení, nemůže okamžitě dosáhnout stavu Turiya. Bohužel mnozí věří, že je to také jednoduché, jako foukání skla na výrobu lahví, nebo jako kouření cigaret, nebo jako se opít. A proto vidíme mnoho lidí trpících halucinacemi, médií a snílků, kteří se prohlašují za jasnozřivých Mistrů, za osvícených. Ve všech školách, včetně uvnitř řad našeho Gnostického Hnutí nikdy nechybí osoby, které říkají, že jsou jasnovidci, aniž že by to byla pravda. Toto jsou přesně ti, kteří na základě svých halucinací a snů, pomlouvají ostatní, říkajíc, že tato osoba je padlá, že tento člověk je černý mág atd., atd.

Je třeba informovat, že dosažení výšek Turiya vyžaduje, abychom předtím strávili mnoho let duševními cvičeními a Sexuální Magií v Dokonalém Manželství. Toto znamená disciplínu, dlouhé a hluboké studování, velmi silnou a hlubokou, vnitřní meditaci, oběť pro lidstvo, atd.

Netrpělivost

Zpravidla ti, kteří nedávno vstoupili do Gnóze, jsou plní netrpělivosti; chtějí okamžité fenomenální projevy, okamžité astrální projekce, osvícení, moudrost atd.

Avšak realita je druhá věc. Nic nám není dáno zadarmo. Vše má svou cenu. Nic není dosaženo prostřednictvím zvědavosti okamžitě a rychle. Všechno má svůj proces a vývoj. Kundaliní se vyvíjí, rozvíjí a postupuje velmi pomalu v auře Mahachoan. Kundaliní má moc probudit vědomí. Nicméně proces probuzení je pomalý, postupný, přirozený, bez velkolepých, senzačních, emocionálních a barbarských událostí. Kdy je již vědomí zcela probuzené, tak to není něco senzačního nebo velkolepého. Je to prostě realita. Taková přirozená jako strom, který pomalu rostl, rozvíjel a vyvíjel se, bez náhlých skoků nebo senzačních událostí. Příroda je příroda. Gnostický student na začátku říká, "Sním." Později svolá, "Jsem v astrálním těle, mimo fyzického těla." Pak později dosáhne Samádhi, extázi a vstoupí do oblastí Ráje. Na začátku jsou projevy sporadické, přerušované, následované dlouhým obdobím bezvědomí. Mnohem později nám Ohnivé Křídla dají nepřerušované, probuzené vědomí.

- Vyňato z knihy: Dokonalé Manželství (kapitola: probuzení vědomí) - nebo Dveře pro vstup do zasvěcení (1950) [The Perfect Matrimony - or the Door to Enter into Initation] od Samaela Aun Weora

- Přeloženo z anglického originálu: The Awakening of consciousness