slovnik

Mimozemšťané

Moji přátelé, opět se obracím na vás, abych vám něco vyprávěl o kosmických lodích, které putují vesmírem.

Tato neobyčejná téma létajících talířů se nyní šíří po celé Zemi. Nikdo je už nedokáže více popírat. Ti, kteří se v dnešní době odváží popírat létající talíře díky své pošetilosti, pouze zesměšňují sami sebe.

Dokonce i samotní Angličané to už více nepopírají. Anglie před časem oficiálně prohlásila, že "létající talíře existují a jsou ovládány mimozemšťany. Jsou to lidé, kteří jsou mnoho milionů let před námi, co se týče civilizace. Ale, protože my pozemšťané jim nerozumíme, tak raději o nich ani nepřemýšlíme. Nicméně, pojďme zjistit, zda jsme schopni, sestrojit vlastní lodě s cílem podmanit si nekonečný vesmír."

Anglie-Velka Britanie

Toto jsou slova, která Angličané řekli světu, co se týče létajících talířích. Takže, kdo si to teď dovolí popírat se vystavuje riziku, že ho budou považovat za blázna, protože existence těchto lodí byla prokázána, znovu a znovu, ať už na severu, na jihu, na východě nebo na západě světa.

Je zřejmé, že Země nemůže být jedinou obydlenou planetou. Bylo by od nás skutečně absurdní domnívat se, že náš svět, který je pouze nepatrným zrnkem písku v nekonečném prostoru, by byla jediná obydlená planeta.

Ve skutečnosti teorie o velkém množství obývaných světů před časem zastávaná Camilleom Flammarionom, je ohromnou realitou. Nicméně vědci jako obvykle, o tom i nadále pochybují.

Není to tak dávno, co byla na Mars vyslána vesmírná sonda, s cílem zjistit, zda se na této planetě nachází život. Lidé z NASA skončili důrazným konstatováním, že na Marsu neexistuje žádný život. V této souvislosti je dobré poznamenat, že fotografie, které ukázaly lidstvu, nebyly fotografie Marsu, ale fotografie Měsíce.

To znamená, že Marťané byli schopni nasměrovat fotografické přístroje Američanů směrem k Měsíci. Takže to, co tato zařízení přinesla zpět k Zemi, byly fotky Měsíce. I když se to může zdát neuvěřitelné, toto prostě vím díky informacím, které mi dal mimozemšťan. Tento mimozemšťan jak sám říká, se směje na hloupostech, které dovádějí Američané a jejich NASA.

Bylo by absurdní se domnívat, že lidé vyspělí jako Marťané by dovolili, aby si pozemšťané vypracovali detailní geografické grafy jejich planety. Oni velmi dobře vědí, co tím pozemšťané sledují. Destruktivní povaha obyvatel Země jim není neznámá. Skutečnost, že pozemšťané jsou destruktivní, byla znovu a znovu prokázána. Tohoto faktu si je každý dobře vědom v celém vesmíru.

Nyní je důležité mít na paměti, krutosti spáchané hrozným Hernánom Cortésem zde, v naší milované zemi, v Mexiku, nebo ty spáchané Pizarrem v Peru. Jaký osud by čekal Marťany v případě, že by byli napadeni pozemšťany? A co by se stalo s jejich nádherným loděmi s nimiž cestují po nekonečném prostoru? Nepochybně by byly použity vládami Ruska a Spojených států s podlým účelem.

S největší pravděpodobností by tyto lodě vybavili atomovými bombami, aby zničili bezbranné města. Navíc, oni by je používali k dobytí ostatních planet a všechny naše zvěrstva by exportovaly do vesmíru. Marťané to vědí velmi dobře, a proto nejsou tak naivní, aby dovolili pozemšťanům vypracovat si geografický graf své planety.

Tyto informace jsem získal ze spolehlivých zdrojů. Nesnažím se vymyslet si nic nového. Pokud by se pozemšťané snažili napadnout Marťany, ti mají rozkazy bránit se.

Mars

Na Marsu jsou města, jako například Tanio, které jsou obydlené mírumilovnými lidmi, kteří nikdy nevytvářejí žádné válečné plány nebo nevymýšlejí nějaké atomové bomby, aby někoho zničili. Avšak tvrdá realita faktů je, že obyvatelé Tania nejsou v žádném případě připraveni dovolit pozemským hordám, aby je napadli.

Ve vesmíru najdeme lodě všech druhů. Některé jsou obrovské, jako například mateřské, které ve svém břiše nesou malé lodě. Tyto mateřské lodě se používají k cestování nejen v rámci naší galaxie, ale jelikož jsou náležitě vybaveny cestovat po neměnném Nekonečnu, tak se používají i na cestování do jiných galaxií.

Jiné jsou zase malé lodě, a toto vás zajisté překvapí, neboť tyto jsou dlouhé nanejvýš 20 nebo 30 cm. Asi řeknete: "To je absurdní." "Takové typy lodí nemohou existovat! Kdo by mohl cestovat v tak malých lodích?" Kosmický Liliputáni, supermani (super-lidé) s malými těly, lidé vysocí nejvýše 10 cm.

Čemu se vystavuji tím, že mluvím o tomto všem v dnešní době, v tomto 20. století, v této atomové době rentgenů a laserových paprsků? Samozřejmě, že se vystavuji posměchu, o tom není pochyb.

Vědci Země si myslí, že oplývají vší moudrostí vesmíru, ale mýlí se.

Všechno to "rozpadající se množství" teorií, kterých je všude kolem jako máku, a které tvoří kulturu 20. století, je opravdu zranitelné. Zde se nejedná o Pravou nefalšovanou vědu. Vědci Země takovou vědu neznají. K tomu, abychom mohli mít přístup k amfiteátru Kosmické vědy, k Pravé nefalšované vědě, je třeba nejprve otevřít naše vnitřní mysli.

Nezapomínejte, že lidská bytost má tři mysli. První z nich je Smyslová mysl. V této mysli se nachází kvas materialistických saducejů. Tento typ mysli, vypracovává své pojmy na základě obsahu, který se k ní dostává přes externí smyslové vnímání. V důsledku toho nemůže vědět nic o tom, co je skutečné, o pravdě, o tom, co je nad rámec jednoduchých vnějších vjemů.

Druhou myslí je střední mysl. V této mysli najdeme plané víry přesvědčení jakéhokoliv druhu. Je zřejmé, že věřit, neznamená poznat. Nyní jsme vstoupili do věku poznání, do věku Vodnáře. Víry jsou jen přesvědčení; neznamenají moudrost. V této mysli najdeme kvas farizeů. Ježíš Kristus nás varuje před kvasem materialistických farizeů a před kvasem věřících farizeů.

Pokud opravdu chceme vstoupit do amfiteátru Pravé nefalšované vědy, tak budeme potřebovat třetí mysl. Tato mysl existuje, ale je uzavřena. Musíme ji otevřít. Touto myslí je vnitřní mysl.

Vnitřní mysl se otevře, když odstraníme své psychické nedostatky. Když ze sebe odstraníme hněv, chamtivost, hroznou sexuální žádostivost, závist, pýchu, lenost, obžerství, marnost, atd.

Ve skutečnosti ti, kteří eliminují své psychické nedostatky probudí své vědomí. Probuzení vědomí otevírá vnitřní mysl, a když se ta otevře, tak se v nás probudí pravá víra. Tato víra nemá vůbec nic společného se slepou vírou. Tato pravá víra je vědoma víra toho, kdo ví, toho, kdo je schopen vidět, slyšet a dotknout se velké reality amfiteátru kosmické vědy.

Mimozemšťané jsou lidé, kteří otevřeli své vnitřní mysli. Jsou to supermani v nejúplnějším smyslu slova.

Není to tak dávno, co jsem měl úžasné setkání se supermany hvězdného prostoru. O této zkušenosti jsem již mnohokrát vyprávěl, a teď budu o ní mluvit znovu, protože člověk musí podat svědectví o tom, co viděl a zažil, pro dobro lidstva. Nikdy se nebudu stydět svědčit před slavnostním verdiktem povědomí veřejnosti.

vesmirna lod

Před časem jsem byl v národním parku s názvem Poušť lvů, ve federálním okresu Mexika City, a tam jsem zahlédl kosmickou loď jak sestupuje na mýtinu. Veden zvědavostí jsem se vydal na to místo a narazil na kosmickou loď stojící na ocelovém trojnohém stojanu. Následně jsem k této lodi popošel a od mimozemšťanů jsem chtěl, aby mě vzali na jinou planetu. Nato se otevřel úžasný poklop a po kovových schodech sestoupil neobyčejný muž. Za nim vyšli další dva muži, spolu se dvěma dámami, jejichž věk se nedal vůbec odhadnout.

Kapitána jsem pozdravil dobrým ránem, a on mi odpověděl dokonalou španělštinou. Potom mi podal ruku, kterou jsem láskyplně potřásl. Nemohl jsem se zdržet úžasu, když jsem viděl, jak mimozemšťan mluví dokonalou španělštinou.

Při důkladném pozorování jsem si uvědomil, že jejich kůže byla měděné barvy, jejich oči modré, a že v těchto očích se odrážel hvězdný prostor. Jejich čela byly široké, nosy rovné, rty tenké a jemné, a uši měli malé a zastrčené.

Byly středně vysocí, ani příliš vysocí ani příliš nízcí; trochu tencí. Žádný z nich nebyl obézní. Tito vesmírný cestovatelé byli prostě geniální.

Poodešli jsme k pár kmenům, které ležely na zemi. Pak jsem poprosil kapitána, aby mě vzal na planetu Mars.

Mars-Zeme

"Jakou planetu jste řekl? Mars?"
"Ano kapitán, Mars,"
"Ale vždyť tato planeta je velmi blízko k Zemi."
"Ano, já vím kapitán, ale rád bych, abyste mě tam vzal." Kapitán mlčel.

Tito vesmírní cestovatelé se chvíli procházeli a pak si posedali na kmeny. Poté, co se všichni posadili, jedna z dam vstala a řekla:

'Pokud položíme rostlinu, která není aromatická, vedle takové, která je, tak je zřejmé, že ta, která není aromatická se nabije nebo impregnuje vůní té, která je. Není to tak? "

"Jistě," odpověděl jsem, "to je pravda."

"Inu," pokračovala ta dáma, "Totéž se děje s světy nekonečného prostoru. Světy, kterých lidstvo si předtím počínalo špatně, se postupně krůček po krůčku impregnovali vůní, se zářením sousedních světů, a teď si počínají velmi dobře. Ale právě jsme dorazili na planetu Zemi, a vidíme, že zde se tak neděje. Co se děje na této planetě? "

Tato dáma byla zmatená. Svět obývaný lidmi, kteří vedou války a ničí jeden druhého, svět, ve kterém existuje tolik nenávisti, sexuální degenerace, atd., jí připadal velmi podivný. Viděl jsem jí na tváři, že byla řádně překvapená.

"Kde jsem to přišla?" - Divila se dáma. "Co je tohle za místo?" "Co je to za peklo?" Otázky, které mi dávala byly opravdu pádné, a já jsem vskutku nevěděl, jak na ně odpovědět. Nakonec jsem řekl: "No, faktem je, že naše planeta Země je chyba bohů." Ale o chvíli později jsem se rozhodl pozměnit svůj výrok o něco lépe, a dodal jsem, "Má to co do činění s karmou lidstva." (Karma je východní slovo, což znamená "příčina a následek"; konkrétní příčina přináší konkrétní efekt).

Dáma s obrovským respektem souhlasně přikývla. Druhá dáma udělala totéž, a pak celá posádka. Myslel jsem, že se chystají něco říct, ale oni říkají málo a několika málo slovy, dokážou toho říct hodně.

Když se vraceli do své lodi, rozhodl jsem se svůj požadavek na kapitána zopakovat. "Kapitán," řekl jsem mu: "Jsem člověk, který k vám mluví s kompletním smyslem pro odpovědnost. Jsem spisovatel. Píšu pro lidstvo. Byl bych rád, kdybyste mě vzali s sebou na jinou planetu, abych mohl přivést zpět informace pro lidi tady, na Zemi. Rád bych přinesl důkazy o existenci života na jiných planetách, protože vědci na Zemi jsou velmi skeptičtí a materialističtí. " Kapitán mlčel.

"Kapitán," řekl jsem mu: "Toto, co od vás žádám, není pro mě, ale pro lidstvo. Já sám nemám hodnotu, já jsem jen myslel na lidi." Kapitána moje slova dojala. Pak zvedl ukazováček a řekl: "Uvidíme po cestě."

Ta odpověď byla pro mě dostačující. Vím, že oni nikdy nikoho nezklamou, a že vždy drží své slovo za každou cenu. Říkají málo, ale řeknou hodně. A když něco řeknou, tak to dodrží, na rozdíl od některých pozemšťanů.

Pak jsem tu jejich odpověď ... "po cestě," pochopil. Po cestě moudrosti, po cestě k dokonalosti. "Budu se snažit," řekl jsem si, "Ano, budu se usilovat o odstranění svých psychologických chyb."

Kapitán a posádka se vydali k lodi. Vyšli po schodech, otevřeli dveře a vešli dovnitř. Já jsem se vzdálil do bezpečné vzdálenosti, abych mohl sledovat, co se bude dít. Loď se následně začala točit kolem své osy, a po krátkém zahoupání se ve vzduchu, zmizela do neměnného Nekonečna.

Z toho, co jsem pochopil, tito muži byli intergalaktičtí cestovatelé. Je zřejmé, že jejich malá loď, v níž sestoupil na Zem se vrátila k mateřské lodi, která se nacházela na oběžné dráze kolem Země.

V těchto mateřských lodích cestují supermani z galaxie do galaxie. Jsou nesmírně dokonalí, a za hranicemi dobra a zla. Pozemšťané je nenávidí. Když se před časem, dvě z těch lodí vznášeli nad Spojenými státy, okamžitě po nich vyslaly stíhací bombardéry, aby je zničili. Jedna z lodí zmizela ve vesmíru, druhá sestoupila a opatrně přistála na sloupu elektrického vedení. Pak došlo v New Yorku k výpadu el. proudu, který ovlivnil nejen Spojené státy, ale i Kanadu. Generálové americké armády pak vykřikli: "Tady je Achillova pata Spojených států amerických."

Mocní Titáni Severu nedokážou bez elektrické energie nic udělat. A oni, hrstka lidí ovládající mimozemskou loď, dokázala zastavit fungování mocného národa Spojených států.

Takže, kdyby chtěli zničit Ameriku, tak by to udělali během několika sekund, a stejným způsobem, kdyby chtěli vyhodit do povětří planetu Zemi, už dávno by to udělali. Ale oni nejsou destruktivní.

Oni nás milují a přicházejí k nám s úmyslem, aby nám pomohli. Ale my místo toho, abychom je uvítali s otevřenou náručí, jako našich spasitelů, tak my je vítáme s dělovými výstřely nebo v zoufalství před nimi utíkáme, jako kanibalové, kteří utíkají do lesa, když vidí letadlo. Toto je politováníhodný stav, ve kterém jsme.

Mimozemšťané jsou kultivovaní lidé, kteří nikoho nezabíjejí, dokonce ani ptáčka. Nicméně pozemšťané se jich bojí. Mnoho lidí se diví, proč mimozemšťané nepřistanou ve městech, jako je New York nebo Paříž a veřejně se neukážou a nedají nějaké přednášky? Na tuto otázku bych odpovědět takto: Pokud byste v hluboké džungli narazili na skupinu kanibalů, co byste udělali? Nepochybně by jste utekli. Žádná jiná možnost by tam nebyla. Mimozemšťané by se mohly bránit; to ano, klidně by se ubránili. Ale oni nemají v úmyslu nikoho zničit; nejsou vrazi.

Pozemšťané se mýlí, když si myslí, že přicházejí, aby povraždili lidí. To není pravda. Nebudeme popírat, že v některých případech, vzali některé lidi do svých lodí, vzali je do vesmíru a pak je přinesli zpět na stejné místo, odkud je vzali. Ano, to je pravda.

Ale pro toto existuje vysvětlení. Faktem je, že pozemšťané jsou velmi podivní. Jejich vědomí spí. Vypadají jako skuteční náměsíční lidé, kteří kráčejí ulicemi s obrovskou zlobou. Pozemšťané jsou vlastně příčinou zvědavosti. A tak někteří jsou vzati, aby mohly být přezkoumání ve vesmírných laboratořích, které se nacházejí uvnitř některých kosmických lodí.

Bytosti tak podivné jako pozemšťané, tak spící, v bezvědomí a destruktivní, jsou příčinou zvědavosti. To je důvod, proč je mimozemšťané berou do laboratoří, kde je mohou studovat. To je tvrdá realita faktů. Ale oni jim vůbec neubližují. A o nějaký čas později, jsou přivezeni na místo, odkud byly poprvé vzati. Je jasné, že existují i ​​některé výjimky, a právě o nich budu dnes večer hovořit v této přednášce.

UFO v zahrade

Před několika lety došlo v Ekvádoru k neobvyklé, ale přesto úžasné události. Jednomu chlápkovi, jednoho dne přistála na zahradě vesmírná loď. Lodní poklop se otevřel, pár mimozemšťanů sestoupilo po schodech a přistoupilo k němu. Pozvali ho na loď, a on přijal. Byl to kultivovaný a duchovní člověk v nejúplnějším smyslu slova.

Byl připraven jít. Takže, když ho pozvali na procházku vesmírem, tak přijal. Vzali ho na satelit Jupiteru, na Ganymede, kde poznal mocnou civilizaci.

Mozek obyvatel Ganymede je o něco větší, než je obyvatel Země. U nich je epifýza propojená s hypofýzou pomocí některých nervových kanálků. A hypofýza je zase propojená s optickým nervem prostřednictvím jiných nervových kanálků.

V důsledku toho mají obyvatelé tohoto satelitu vyvinutý šestý smysl, pomocí kterého dokáží vidět nejen čtvrtou dimenzi, ale i pátou, šestou a sedmou dimenzi přírody a vesmíru.

Oni staví své domy v podzemí. Mají bohaté zemědělství. Nemají zvířata, protože prostředí na Ganymede není příznivé pro nižší druhy. Voda, která je důležitá pro jejich potřeby je dovážena ze sopek.

Všichni obyvatelé pracují ve svých továrnách. Na tomto satelitu neexistují žádné peníze. Peníze tam neznají. Výměnou za svou práci mají všichni obyvatelé chléb, oblečení a přístřeší. Kosmické lodě patří všem. Nic jim nechybí. Tu věc zvanou peníze, která tak poškodila obyvatel Země, nepotřebují.

Takoví jsou obyvatelé Ganymeda. A protože mají šestý smysl, mají dokonalou znalost medicíny. Lidský organismus dokáží vidět naprosto dokonale. Nejenže znají jeho fyzikálně-chemické a biologické aspekty, ale i jeho psychické a vitální také. Znají vnější i vnitřní anatomii člověka. Bohužel, vnitřní anatomie člověka je pro vědce na Zemi neznámá.

Nadešel čas, abychom pochopili, že Ganymede je satelit, který se točí kolem titanu oblohy, nazývaném Jupiter.

Ganymede

Jupiter má dvanáct satelitů (jako tomu bylo v roce 1965). Je to jako kdyby tato planeta představovala, sama o sobě, novou sluneční soustavu v rámci naší sluneční soustavy.

Mnohokrát jsem osobně pozoroval Jupiter skrze teleskop. Často jsem viděl jeho dva pruhy na rovníkovém středu této nádherné planety. Jupiter je skutečně mimořádný v nejúplnějším smyslu slova. Je to klenot oblohy.

Obyvatelé Ganymeda předtím žili na planetě zvané Žlutá planeta. Je dobré vědět, že v naší sluneční soustavě, existovala předtím planeta, na níž se obyvatelé věnovali provádění atomových pokusů. Dělali mnoho experimentů, vyráběli stále ničivější účinky bomby, a nakonec tu planetu vyhodili do luftu. Některé fragmenty té planety stále obíhají kolem Slunce. Nazývají se asteroidy, planetoidy, atd. Astronomům je toto dobře známé.

Ale předtím, než na Žluté planetě došlo k té katastrofě, její obyvatelé byli postaveni před filozofickou dilema Být, či Nebýt. Velký Avatár nebo Posel je varoval před touto katastrofou, která je čekala. Jako obvykle, většina nevěřila, ale jiní si jeho slova vzali k srdci a následovali jeho učení.

Tento mudrc je náležitě připravil, a takto psychicky napraveni byli nakonec připraveni odejít na Ganymedes. Těsně předtím, než na Žluté planetě došlo ke zmiňované katastrofě, která ji celou zničila, je tento mudrc vzal na Ganymede, kde se usadili.

Ten muž o kterém vám mluvím byl vzat na Ganymede, a zůstal tam několik dní. Jeho nemoci zmizely. Jeho vitalita byla obnovena. Také ho podrobili jistým speciálním vědeckým ošetřením. Pak mu navrhli, aby zůstal a trvale žil mezi nimi. Tuto nabídku přijal za předpokladu, že mu umožní vrátit se na planetu Zemi, aby veškerý svůj majetek mohl předat svému bratrovi.

Když se vrátil na Zemi, všechen svůj majetek předal svému bratrovi a jeho manželce. Naplánoval si datum, kdy se s nimi rozloučí, protože se chystal na dlouhou cestu. V den plánovaného odjezdu, přistála uprostřed zahrady neobyčejně krásná loď.

"Tak jdu," řekl jim. Jeho bratr a jeho švagrová byli v úžasu.

"Ach, měl jsem takové tušení, že k tomuto dojde" řekl jeho bratr.

Když nastupoval na palubu, zvolal: "Jdu ze své vlastní vůle, daleko od této planety Země!" A následně odletěl.

Nicméně předtím než odešel, nechal svému bratrovi takové malé, televizoru podobné zařízení. Vše, co bylo třeba udělat, bylo stisknout pár tlačítek a fungovalo to. Tento přístroj byl poháněn sluneční energií. Vše, co potřeboval k navázání kontaktu s Ganymede, bylo soustředit se na pár antén, kterými byl ten přístroj vybaven, a to bylo všechno.

S obyvateli Ganymeda a s bratrem zůstaly i nadále v kontaktu a doufali, že jednoho dne je tam vezmou také. Nakonec ten den přišel, a vzali tam i je.

Obyvatelé Ganymede jsou mimořádně moudří. Jejich cílem je pomoci pozemšťanům. Znají stav, v jakém se pozemšťané nacházejí. Oni velmi dobře vědí, že se blíží velká katastrofa. Oni vědí, že "Nebeský obr," s názvem Herkolubus, se k nám řítí hvězdným prostorem rychlostí blesku.

Herkolubus

Když se objeví Herkolubus, a všichni ho budou moci vidět pouhým okem, pak budete věřit tomu, co vám říkám. Tato obrovská planeta Herkolubus, magneticky přitáhne oheň nacházející se uvnitř Země. V důsledku toho, se všude vynoří sopky, a po celé Zemi začnou hrozná zemětřesení.

Zemská kůra bude celá zničena a spálena na popel. A když se Herkolubus přiblíží nejvíce k Zemi, tehdy dojde na Zemi k revoluci os. Póly se stanou Zemským rovníkem, z rovníku se stanou póly, a vody oceánů zcela zakryjí současné kontinenty.

Takto skončí toto podlé lidstvo. Lidstvo, které se poddalo všem druhům neřestí. Lidstvo, které se zdegenerovalo do homosexuality a lesbické lásky. Destruktivní lidstvo, kde každý národ povstal proti každému národu, kde každý člověk zvedl ruku proti svému bratrovi. Takto tedy zakrátko toto lidstvo skončí.

Přežije to někdo? Ano, přežije. Obyvatelé Ganymeda to vědí velmi dobře. Pozvolna budou i nadále brát nejvybranějších lidí na svou planetu. Tam je zkříží s lidmi, kteří žijí na jejich planetě, a z těchto křížení vzejde velmi zvláštní druh lidstva, který bude vráceno zpět na Zemi. S tímto druhem lidstva, bude možné dělat zázraky, protože tento druh lidí u sebe vyvine schopnosti, které mají obyvatelé Ganymeda.

Některým, kteří to přežijí z planety Země bude dána krásná příležitost. Budou přemístění na ostrov v Tichém oceánu, a právě tam se zrodí šestá Hlavní rasa. Říkám šestá rasa, protože my jsme pátá rasa. Před námi byly na Zemi čtyři další rasy, a každá z nich skončila velkými katastrofami.

kozmicke_veky

Připomeňme si Atlanťany, kteří zahynuli ve vodách velké povodni způsobené revolucí os Země, kde moře pohltilo Atlantidu se všemi svými miliony obyvatel. Opakuji, že to byla velká povodeň. Takto zahynula čtvrtá Hlavní rasa.

My jsme pátá rasa, a je zřejmé, že lidé této rasy zahynou uprostřed intenzivních zemětřesení a velkých podmořských zemětřesení. To je důvod, proč v aztéckém kalendáři stojí: "Děti Pátého Slunce zahynou ohněm a zemětřesením."

Moji přátelé, v dnešní době se odehrávají velmi zajímavé věci týkající se mimozemšťanů.

Nyní si vzpomínám na zážitek muže, který byl na Venuši. Jeho jméno je Salvador Villanueva Medina. Znám ho. Je to osobní přítel.

Na cestě do Spojených států amerických, se Salvadorovi porouchalo auto. Šel pod auto, aby zjistil v čem je problém. Jak se snažil opravit auto, zaslechl kroky v písku. Vylezl zpod auta a uviděl, jak před ním stojí dva muži střední postavy. Vyzvali ho, aby je následoval. Tak i udělal. Za nějaký čas dorazili na místo, kde stála kosmická loď, a pak ho tito záhadní muži pozvali na palubu.

UFO v lese

Když Salvador vešel dovnitř lodi, poklop se zavřel, a loď se okamžitě vydala na planetu Venuši. Na Venuši zůstal pět dní. Poznal tam mocnou civilizaci. Později ho přivedli zpět na planetu Zemi.

K další neobvyklé události došlo v republice El Salvador. Skeptický a materialistický muž si posedával v zadní části své zahrady, když najednou kousek od něj a přistála mimozemská loď. Její členové posádky ho pozvali na palubu, a vzali ho na planetu Jupiter. Tam setrval několik dní.

Jupiter

Na Jupiteru poznal mimořádnou civilizaci. Nabídli mu, aby zůstal natrvalo, ale on jim řekl, že se musí vrátit a promluvit si s pozemšťany. "Musím svědčit o tom, co jsem tu viděl a slyšel." Vrátil se do El Salvadoru, a od té doby se věnoval studiu gnóze. Vyrozuměl jsem, že to co se mu přihodilo dokazuje prostřednictvím knihy, kterou o tom napsal.

Takže, mimozemšťané existují a budou vždy existovat. Předtím, než si obyvatelé Země osvojili první základy matematiky, vesmírní cestovatelé již cestovali neměnným Nekonečnem.

Kdyby chtěli, tak by nás snadno zničily a Země by vyhodili na kusy, ale oni nejsou destruktivní. Oni k nám přicházejí s úmyslem pomoci nám, těsně před tím, než dojde k velké katastrofě.

Takže oni přicházejí, aby nám pomohli. Někteří z nich zůstávají ukrytí v různých místech na Zemi, a čekají na správný čas, kdy zasáhnout.

Například: v Antarktidě je podzemní město, kde žije skupina mimozemšťanů. Oni přišli z Modré Galaxie. Jsou to lidé s modrou kůží. Je zřejmé, že si vybudovali své město pod ledem. V tom městě mají všechny druhy komfortu, jako například atomové osvětlení, apod. Od přírody jsou moudří, mají rádi krásu a vládne jim velmi moudrý král. Přijdou velmi brzy.

Když se bude schylovat ke katastrofě, lidé z Modré Galaxie budou kráčet ulicemi měst a snažit se pomoci těm, kteří ještě zůstali. Těsně předtím, než velký Univerzální oheň pohltí tvář Země, lidé z Modré Galaxie se samy ukážou, aby učili lidstvo cestu počestnosti. Takže ti, kteří je v těch dnech budou poslouchat budou tajně zachráněni.

Otázky a odpovědi

Otázka: pozemšťanovi se dostala příležitost vidět mimozemšťana a zeptal se ho, kolik planet má naše sluneční soustava, a mimozemšťan odpověděl, 12 planet. Chtěl bych vědět, jestli je to správně nebo ne.

Samael Aun Weor: Nuž tentokrát mu opravdu nedal správnou odpověď, protože přesný počet planet v naší sluneční je 13. Začneme v pořadí, abyste tomu mohli rozumět: Země, Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto, Vulkán, Persefoné a Klarion. Celkově má ​​naše sluneční soustava 13 světů (!), A bylo jich 14, ale jak jsem již zmiňoval, obyvatelé této Žluté nebo 14-sté planety, se věnovali atomovým pokusem, a svůj svět totálně zničili. Uvolněná půda, nebo asteroidy nyní kroužící kolem Slunce, jsou pozůstatky této zničené planety, a vědci to vědí.

Otázka: Zmínil jste město na Marsu s názvem Tanio: Je to osobní zkušenost, kterou jste zažil, myslím tím, viděli jste ho na vlastní oči?

Samael Aun Weor: Tanio je rozhodně město, které existuje. Tyto informace, jsem získal od člověka, který patří do skupiny lidí, kteří cestují na Mars. Je dobré, abyste věděli, že v současné době, učedníci Marconiho pokračují ve svém vědeckém výzkumu v džunglích Amazonky.

Tito vědci právě pracovali na svých experimentech, kdy skupina planetárních lodí z Marsu navštívila jejich výzkumné základny v Amazonii. Od tohoto kontaktu s Marťany, přestali mít tito vědci kontakt s moderní civilizací.

Díky Marťanům se nepochybně naučili, jak využít sluneční energii. Poslední průzkum, který dělali byl právě ve městě Tanio.

Jelikož jsem byl v kontaktu s vědcem, který cestoval na Mars a navštívil Tanio, nemám proto jakýkoliv problém o tom nyní před publikem veřejně mluvit, ať jsou všichni o tom podrobně informováni. Také stojí za zmínku, že jeden z vědců z Amazonie je v současné době na Marsu ženatý s marťanskou ženou.

Obyvatelé Marsu si přejí, aby měli s pozemšťany přátelské vztahy. Mezi Marsem a Zemí chtějí vytvořit spojenectví, což by bylo jen prospěšné. Ale oni stále čekají dokud destruktivní vlna obyvatel Země pomine, protože jak jsem již řekl, momentálně jsou pozemšťané velmi nebezpeční. Marťané vědí, že po katastrofě se bude toto spojenectví mezi Marsem a Zemí dát vytvořit s novou rasou.

Mars je naše sousední planeta s velkou civilizací, která si přeje s pozemšťany dobré vztahy. Pan Tage, obyvatel Marsu, který vždy přichází do Amazonské džungle, se stal zástupcem tohoto velkého spojenectví. Jsem si jistý, že k tomuto Mars-Zem spojenectví dojde, ale nejprve je nutné vybrat vhodných obyvatel planety Země.

Otázka: Takže mám tomu rozumět tak, že tito modří lidé čekají na příchod katastrofy? Proč čekají, proč nezačnou pomáhat lidem okamžitě? Proč to chtějí udělat tímto absurdním způsobem? Pokud se chystají smíchat s lidmi, a brát jednoho po druhém, tak tomu vůbec nerozumím, protože očividně musí mít obrovskou moc, tak proč to neučiní inteligentním způsobem, ale raději chtějí pomoci jednomu, dvěma nebo třem lidem, které potkají po cestě, když mohou pomoci mnohem více? Na co vlastně čekají?

Samael Aun Weor: Tato otázka je velmi zajímavá. Je to zřejmě nejlepší otázka, která dnes vyšla z tohoto velkého publika. Ten, kdo ji položil odráží v sobě hodně inteligence a velkého ducha.

Kdyby se nyní skutečně objevili lidé modré rasy v městech jako New York, Paříž nebo Londýn, jsem si jist, že by se s nimi velmi dobře nezacházelo. Jaký osud by čekal těchto mimozemšťanů, pokud by se zviditelnili a zhmotnili ve velkých hlavních městech světa? Co by se stalo s jejich loděmi? Jste si jisti, že davy lidí by respektovali jejich lodě? Jste si jisti, že by davy lidí respektovali životy obyvatel ostatních planet? Fakta dosud prokázala pravý opak.

Když při jedné příležitosti letěli dva létající talíře přes území Spojených států amerických, přesně toto, co ten pán říká si ti mimozemšťané přáli také: Navázat kontakt s lidstvem! Ale vláda Severní Ameriky je přivítala se střelami, kulomety a raketami. Toto je způsob, jakým vítáme lidi z jiných světů.

Kdyby se pozemšťanům podařilo chytit živé mimozemšťany, tak by je vzali do laboratoří, aby je mohli studovat a dozvědět se z čeho jsou vyrobeni, zda je to těsto nebo škrob. A pokud by ukořistili jejich lodě, ty by vybavili atomovými zbraněmi s cílem zničit bezbranné města a násilím ovládnout jiné planetární rasy.

My nejsme zrovna pokorné ovečky. Potkal jsem lidi, kteří říkají: No, proč ti obyvatelé z jiných světů, ti mimozemšťané létají... myslím, že by stálo za to je sestřelit, a jednou provždy skoncovat s pochybnostmi.

Mimozemšťané velmi dobře vědí, že to je přesně osud, který je čeká kdyby je pozemšťané dostali do rukou, že by je zavraždili! Proroci byli sesláni na Zemi a byli zavražděni. Ve starověku bylo mnoho avatarů, a jaký byl jejich osud? Někteří byli otráveni, někteří zapíchnutí nožem, jiní zase posláni do exilu, a jiní oběšeni. Dokonce i Buddha byl otráven. Další mudrci byli posláni a s těmi se také skoncovalo. A nakonec seslali rabína, božského rabína z Galileje, a toho ukřižovali také... Takový jsou pozemšťané!

Antikrist falešné vědy vynakládá neslýchané úsilí, aby se zakrylo vše, co ho může jakýmkoli způsobem zastínit. Přesně takový byl případ jedné mimořádné události, ke které došlo na kopci Tres Cruces, ve vesnicích Cruz Alta a Villa Real, státu Puebla v Mexiku. Dostat se k tomuto místu vyžaduje několikahodinovou chůzi, protože terén je tam velmi složitý.

Přesně na toto místo, v důsledku mechanických poruch, byla nuceně přistát vesmírná loď o průměru 25 metrů. Loď byla řízena čtyřmi mimozemšťany. Jeden byl na místě mrtvý, jeden zraněný, o kterého se náležitě postarala lékařská věda a dva bez zranění, kterých zajali a odvlekli do Spojených států.

Není na škodu důrazným způsobem uvést, že jejich loď byla také zabavena a odvezena do Spojených států za hanebnými záměry. Během několika dní rozestavila americká armáda kolem lodi hlídku. Pár lidem se podařilo spatřit ty dva nezraněné členy posádky, kteří podle tvrzení měli výšku kolem 2,5 metru, jejich oděv byl neposkvrněné bílé barvy, a jejich mlčení bylo absolutní, protože s nikým, kdo se k ním přiblížil nepromluvili ani slovo.

To, o čem se zde bavíme jsou skutečné, jasné a konkrétní fakta. Je jasné, že anti-kristovské síly bojují, aby umlčeli lidi, protože nechtějí, aby se lidé dozvěděli pravdu. Oni na smrt nenávidí vše, co může jakýmkoli způsobem odhalit lež materialistické vědy.

V těchto okamžicích prohlašuji, že nevíme jakého osudu se dočkali ti dva (kteří tu nehodu přežili) v rukou pozemšťanů. Ani jsme se vůbec nic nedozvěděli o tom jednom zraněném, a také nevíme, zda tělo toho mrtvého bylo pohřbeno, nebo zda bylo přepraveno do nějaké speciální laboratoře.

S touto nešťastnou nehodou, byla existence kosmických lodí prokázána do sytosti. Téma, kterou jsem začal od roku 1950, a která byla v té době odmítána učenými ignoranty. Mám tu čest být mezi prvními, kteří vyprávěli o mimozemšťanech a jejich lodích. V současné době se touto neobvyklou tragickou událostí náležitě potvrdilo všechno, o čem jsem mluvil od roku 1950.

To, zda se někdo do mě obuje za to co jsem tady mluvil mě vůbec nezajímá, protože mým cílem je předat světu pravdu ať to stojí, co to stojí...

Samael Aun Weor