slovnik

Otevřený dopis

Pane prezidente Spojených států amerických. Vážený pane předsedo vlády Sovětského svazu.

Prosím, omluvte nás, že vás neoslovujeme vašimi příslušnými jmény. Důvodem je, že nevíme, kdy se tento dopis dostane do vašich rukou, a jak je zřejmé, časy se mění a my nevíme, zda k tomuto datu, budete i nadále zastávat nejvyšší post ve svých zemích.

Účelem tohoto otevřeného dopisu je informovat vás, že k dobytí vesmíru již došlo v Latinské Americe.

Je zcela přirozené, že nad touto informací se jen skepticky pousmějete, nebo ji snad budete pokládat za drzý výrok.

Dále prostřednictvím tohoto dopisu, plníme svou povinnost poradit vám, abyste už neutráceli více peněz na kosmické rakety. Tyto peníze by měly být lépe využity. Vesmírné rakety jsou k ničemu. Celý projekt vesmírných raket je úplným selháním.

Na jednom tajném místě v Jižní Americe, v hlubokém srdci džungle, existuje v současnosti vědecká společnost, která se skládá z devadesáti osmi významných vědců z různých evropských národů.

Následováním stop velkého vědce Guglielmo Marconiho, tato společnost se naučila mistrně využívat mocnou solární energii.

Pod vedením marťanských vědců, tato společnost nyní staví mimořádně meziplanetární lodě, se kterými nejenže důkladně prozkoumali celé vaše území, ale také se jim podařilo cestovat na Měsíc a na Mars.

Není na škodu se v tomto dopise zmínit, že tato vědecká společnost má dostatek finančních prostředků, aby pokračovala ve své práci díky ekonomické podpoře Marťanů.

Dále bych chtěl zdůraznit, že nás vůbec nepřekvapí, když tento dopis s rozhořčením odhodíte, protože vaše hrdost a skepse je na planetě Zemi velmi dobře známá.

Nicméně, zanedlouho budeme mít konkrétní důkazy, které podpoří naše výroky. Jednoduše řečeno, kapalná paliva, které používáte k pohonu kosmických raket nejsou vhodná pro meziplanetární cestování.

Kosmické lodě navrženy Marťany a postavené vědci výše zmíněné vědecké společnosti, pod vedením marťanských vědců, jsou poháněny solární energií.

Vědci této společnosti jsou v podstatě pobožní lidé, a dokonce mají mezi sebou i kněze; jeho konkrétní náboženství je pro tento list nepodstatné.

Jsme absolutně přesvědčeni, že dobývání vesmíru je absolutně nemožné, pokud vyloučíme Pobožnost.

Všichni obyvatelé kosmu jsou hluboce pobožní. Oni všichni dobře vědí, že Božství spočívá latentní a imanentní v každém atomu Nekonečna.

Výše uvedená vědecká společnost vybudovala v srdci džungle velkou podzemní laboratoř. Tato laboratoř je vybavena vším, co je potřeba pro výzkum. Kontakt s Marťany byl navázán 16. prosince 1955 o 5 odpoledne (místního času).

V té době letělo nad džunglí pět marťanských kosmických lodí, a jedna z nich přistála. Vystoupili z ní čtyři Marťané, přičemž jeden z nich byl Marťanský velitel expedice. Od té doby se navázal kontakt, a marťanské kosmické lodě tam normálně přistávají.

Devadesát osm vědců, kteří sídlí v této hluboké jihoamerické džungli, normálně žijí a pracují s Marťany, a od nich se učí vědu meziplanetárního letu.

Výše uvedení vědci dostali z rukou marťanského velitele, ctihodného pana Tage, zlatý list s následujícím nápisem:

"Loga (Mars), Univerzální bratr nesmírného prostoru vzdává hold a přátelství Doge (Zemi),
s vehementní touhou sjednotit v nekonečném duchu všechny bytosti, které žijí v jednom duchu, k věčné slávě a míru."

Marťanskému veliteli panu Tage blahopřejeme za jeho projev čtyř slov. Tyto čtyři slova jsou: "Sundi, Doge, Loga, Cuni," což znamená Bůh, Země, Mars, Aliance.

Zeme-Mars

Díky tomuto projevu a zlatému listu, byla aliance mezi Marťany a pozemšťany zpečetěna.

Také gratulujeme panu Martinellimu, vedoucímu vědecké společnosti, za krásný a významný prsten, který dal panu Tage.

Dne 12. října 1956 v 12 hodin večer, došlo na Zemi k nejvýznamnější kosmické události všech století, s výjimkou příchodu našeho Pána Krista.

Jeden z nejznámějších členů vědecké společnosti, pan Narciso Genovese, říká, že přesně v té době odletěla Expedice Columbus na planetu Mars.

Právě díky panu Narcisovi Genovese nesmírně vděčíme za tuto výše uvedenou vědeckou expedici na planetu Mars. Pokud se mu tento dopis dostane do rukou, tak, že mu k tomuto úspěchu blahopřejeme.

Stejně jako Columbus přišel poprvé do Ameriky s třemi loděmi; Podobně, tři kosmické lodě byly postaveny pozemskými vědci pod vedením Marťanů.

Tyto tři kosmické lodě se jmenují Loga, Doge a Cuni (Mars, Země, Aliance).
Interiér lodí byl ozdoben obrazem Krista a cesta se úspěšně podařila.

Celý konvoj se skládal ze tří pozemských lodí a šest marťanských. Tyto marťanské měli misi doprovázet lodě pozemské.

Posádku pozemských lodí tvořilo celkem devět lidí; tři pro každou pozemskou loď.

První etapa kosmického letu bylo dostat se na Měsíc. Skutečnost, že Měsíc je nyní mrtvý svět byla zcela prokázána.

Členové expedice se na chvíli zastavili na Měsíci, a pak pokračoval v cestě na Mars. K této expedici se na Měsíci připojilo deset dalších marťanských lodí.

Všichni obyvatelé města Tanio, hlavního města planety Mars, vyšli na letiště, aby přivítali obyvatel Země.

Členové expedice zůstali na Marsu pět dnů, kde se věnovali pozorování a studiu. Za tento krátký čas se toho naučili velmi mnoho. Po úspěšném dokončení své misi na Marsu a po vrácení se na Zemi, pak pokračovali ve svém studiu a výzkumu v srdci jihoamerické džungle.

Těchto devadesát osm evropských vědců, kteří se věnují tomuto druhu výzkumu a studií pod vedením marťanských vědců, se chtějí podělit o své znalosti se všemi obyvateli Země. Chtějí, aby se celé lidstvo zúčastnilo na meziplanetárním cestování, ale Rusko a Spojené státy se svými atomovými pokusy a jadernými výbuchy, jim v tomto úsilí brání. Tyto zmíněné země brání členem této vznešené vědecké společnosti v tom, aby se všichni obyvatelé Země mohly podílet na vesmírném cestování.

Hlavními faktory, které brání kulturní výměně s Marťany a ve vesmírném cestování, jsou dvě velké světové války, které naplnily svět bolestí, a nyní studená válka, se všemi možnostmi, že se stane horkou, a znovu naplní svět krví a ničením.

Vesmírné rakety již nejsou nutné. Kontakt s Marťany už byl navázán. Co je nyní nutné, abychom se mohli zúčastnit vesmírného cestování, je zlikvidování "já."

Zatímco bude "já" naživu, nebude žádný mír. A pokud nebude mír, meziplanetární cestování není možné.

Právě teď nejsou potřeba vesmírné rakety. Co je třeba namísto toho, je studovat "já" a jeho úplná smrt. Pouze tímto způsobem se nám otevře možnost cestovat na Mars.

Není přece možné, abychom na Mars vzali vrahů, zlodějů, opilců, nenasyty, chamtivce, materialisty, marxistů, nepřátel Věčného Boha/Života, prostitutky, atd.

Na Marsu panuje jen klid, a tedy vlády, národnosti, armády a policie nejsou vůbec nutné. Na Marsu neexistují žádní pachatelé nebo zločinci, a pokud by se tam náhodou někdo takový narodil, tak by byl považován za nemocného člověka a převezli by ho do izolovaného sanatoria.
Zamyslete se pánové, co to znamená. Zamyslete se nad takovým světem, světem, kde neexistuje žádné "já." Na okamžik si představte, že by na Mars zaútočila armáda Země. Uvědomte si, co by taková hrůza, takové barbarství znamenalo.

Autor tohoto dopisu vás pánové ve jménu pravdy prosí, abyste skoncovali s atomovými výbuchy a studenou válkou, a začali éru Univerzálního náboženství.

Obzvláště žádám Sovětský svaz, aby přestal s jakýmkoli veřejným a soukromým šířením materialistické dialektiky a místo, aby podpořil veřejné kampaně ve prospěch Náboženství. Vězte pane, že všichni obyvatelé vesmíru uctívají Božství, a že dobývání vesmíru je bez náboženství nemožné.

Já Vás pánové jménem obyvatel Země prosím, abyste nám již přestali ubližovat svými válkami, nenávistí k Božství, jadernými výbuchy, atd.

Podepsané v Mexiku 29. dubna třetího roku Vodnáře (1965), předsedou-zakladatelem gnostického hnutí.

 

Podpis-Samael_Aun_Weor