slovnik

Kristické a démonické zasvěcení

Kristicke a demonicke zasveceniDnes budeme hovořit o slovíčku zasvěcení. Činíme tak proto, abychom lépe pochopili, že naším cílem, nebo naším místem tady na světě, je něco, co musíme definovat v sobě. Zasvěcení je něco, o čem se v této a mnoha jiných tradicích často diskutuje.

V dnešní moderní době si mnoho lidí, kteří se cítí být duchovní, myslí, že probíhá určitý druh evoluce, druh duchovní nebo kosmické evoluce, která nás dovede k dokonalosti, k osvícení nebo ke zlatému věku. Existuje mnoho krásných slov, které hovoří o budoucím zlatém věku, ale co musíme ujasnit je to, že abychom mohli dosáhnout rozvoje našeho vědomí a duše, abychom mohli dosáhnout náboženství (spojit se s naším Nejvnitřnějším), s naším duchem, tak je nutné vydat se po cestě zasvěcení. Název této přednášky zní Kristické a démonické zasvěcení, a právě toto slovo démonické, v dnešním světě, v dnešní moderní době, vyvolává u lidí, kteří se cítí být duchovní, zvláštní druh reakce. K tomuto slovu se váže reakce, jako na něco démonické, pověrčivé, co bychom mohli označit jako zastaralý koncept.

V dnešním světě je třeba, abychom u sebe vyvinuli dvě velmi důležité vlastnosti. První vlastnost je tolerance a druhá vlastnost je vědomé rozlišování nebo diskriminace. Rozlišit v sobě, co se vyvíjí v našem vědomí, nebo to, co vyvíjíme v naší duši, nebo prostřednictvím naší mysli, v pozitivním nebo negativním smyslu. Některé moderní typy duchovních hnutí se se schopností rozlišování vůbec nechtějí zabývat. Řídí se myšlenkou, že všichni se mechanicky vyvíjíme směrem k duchovnímu osvícení, a proto hovořit o vývoji řízeném vůlí nebo použít slovo démonický, se zdá hloupé nebo zastaralé. Ale v této tradici víme, že existují dva způsoby, jak rozvíjet vědomí. Také víme, že úplné rozvinutí vědomí je bez provádění vědomého úsilí a oběti nemožné.

Tato myšlenka evoluce je velmi významná. Dokonce i v naší gnostické tradici se učíme o předchozích kosmických dnech, různých obdobích a lidstva, které se objevují v každém kole nebo kosmickém dny. V současné době se nacházíme v pozemském období, v páté hlavní rase. V budoucnu přijdou další doby a další kola. V jistém smyslu, je to druh evoluce. Ale na to, abychom mohli postoupit do dalšího kola a případně se zrodit ve zlatém věku, je potřebný vědom vývoj.

obdobi a planety

V předchozích přednáškách jsme mluvili o evoluci a devoluci, a řekli jsme, že naše současná psychologie je produktem evoluce. My, jako duše nebo esence, jsme vložení do nerostné říše. Je nám dáno fyzické tělo, které se vztahuje k této nerostné říši a díky evolučnímu procesu, prostřednictvím zkušeností, prostřednictvím řízení vyššími inteligentními silami, se vyvíjíme do rostlinné říše, kde nám je dané rostlinné tělo. Rostlinné tělo je sofistikovanější, než je tělo nerostu. Prostřednictvím mnoha zkušeností se vyvíjíme dál do zvířecí říše, kde nám je dáno tělo, které má dva mozky. Jedná se o složitější těla, která jsou více citově vyvinutá, které umí zvládat složitější typy energie. Prostřednictvím evoluce se dokonce vyvíjí i náš intelekt, což je místo, kde se v současné době nachází lidstvo. Zde máme psychologii, která se vyvinula do našeho současného stavu: máme intelekt a emoce, stejně jako instinkty.

Takže z určitého pohledu se zdá přirozené myslet si, že takto se budeme i nadále vyvíjet, ale to je mylná představa. Dokonce i v mnoha školách nového věku (New Age), které jsou v celku velmi dobré a pozitivní, jako například teosofické díla, díla Rudolfa Steinera a Maxe Heindela i dalších okultistů, najdeme nejasnosti a chybné koncepty. Tito autoři byli sice probuzení, ale pouze do určité úrovně, takže jejich učení je v mnoha ohledech nejasné a chybné. Mýlili se například v tom, co je třeba k dosažení plného rozvoje možností člověka. Oni nikdy skutečně nevysvětlili, což je proces zasvěcení, a to, co si to vyžaduje. V jistém ohledu to nebylo jejich povinností, nebyl to jejich úkol.

Pokud bychom měli číst pouze těchto autorů, pak bychom nabyli představu, že existuje jakýsi neustálý postupující evoluční proces. A pokud bychom spatřili věci, které jsou s touto evolucí rozporuplné, jako například lidi, kteří se vyvíjejí negativně, pak bychom si mohli myslet, že je to jen část toho, jak se věci mají, a že nakonec i takoví lidé se automaticky dostanou ke světlu. Existuje představa, že pokud někdo jedná špatně, pak je to jen člověk, který je momentálně ztracen, ale který je i nadále součástí evolučního proudu, a který nakonec postoupí a dostane se do vyššího stavu vědomí. Tato představa je nesprávná.

Takže si musíme vyjasnit, že evoluce má svůj vrchol. Jakmile se tento vrchol dosáhne, tak se dosáhl maximální bod. Pak začne vše upadat, čili nastává proces devoluce, a všechna ta komplikovaná energie se začne ztrácet. To je důvod, proč je důležité mluvit o zasvěcení.

Slovo zasvěcení znamená začít něco nového, nový typ proudu, nový vývoj. Zadruhé, jak jsme si již dříve řekli, musíme v sobě rozvíjet vlastnost rozlišování/soudnosti, čili vědět, kdy se vyvíjíme směrem k probuzení a osvobození našeho vědomí, nebo kdy naopak posilujeme své ego, své touhy a uvrhujeme sami sebe do otroctví. Jednoduše řečeno, toto jsou dvě cesty, které nazýváme Kristické nebo démonické. Takže když mluvíme o něčem démonickém, tak ve skutečnosti pouze poukazujeme na ego, na nás. Ve skutečnosti, práce s démonem je práce s naším vlastním egem, takže touto myšlenkou bychom neměli být pobouřeni.

Sisyfovský existencialismus

V dnešní době se ocitáme v tom, co bychom mohli nazvat existenciální krizí. Pokud se dnes podíváme na svět, tak uvidíme, že všechny naše hlavní systémy se potácejí a rozpadají. Po celém světě existuje mnoho problémů. Pokud se podíváme na první dvě světové války, tak můžeme vidět, že po první světové válce nastala strašná chřipka, někdy také nazývaná španělská chřipka, neboli chřipka roku 1918, která byla jednou z nejhorších epidemií. Byl to výsledek všech těch hrozných podmínek z první světové války a samozřejmě výsledek karmy, která s tím souvisela.

Druhá světová válka nás poznamenala s mentálním morem, který je mnohem horší, než mor první světové války. Mluvíme o ohavné "existencialistické filozofie," která zcela otrávila nové generace. Revoluce dialektiky se prohlašuje proti takové filozofie. - Samael Aun Weor, Revoluce dialektiky

Takže co je existenciální filozofie? No, zahrnuje to spoustu věcí, ale to, co nás zajímá, je představa, že život nemá žádný jiný smysl, než to, co do něj vložíš sám. Život je nějaký druh absurdní, náhodné, chaotické existence. Takže ve světě máme různé typy osobností. Ti, kteří se považují za duchovnějších, by si mohli myslet: "Každý se vyvíjí, takže bych neměl rozlišovat mezi tím, co to bude pozitivní ve srovnání s negativním." Druhým lidem zase chybí duchovní touha/potřeba a proto se jim jeví život úplně absurdní. Z tohoto hlediska pochází existenciální filozofie: "Život je jen podivná komedie chyb, která nemá smysl." V jistém smyslu, pokud nerozvíjíte vědomí, pokud se nesnažíte dosáhnout zasvěcení, pak jaký má smysl tato kultura nebo svět? Kde to má základ? Ten nikde nenajdete. Když se na tento svět podíváme z čistě vnějšího hlediska, tak se opravdu jeví jako chaos různých událostí.

Toto jsou dva typy nesprávných úhlů pohledu, které můžeme nyní objasnit. Tato existenciální krize nás přivádí k této mytologické postavě zvané Sisyfos.

Sisyfos

Z nějakého důvodu existencialističtí filozofové udělali o Sisyfovi hodně komentářů. Mýtus vypráví příběh chudého muže, který byl odsouzen nést velmi těžký kámen do kopce, a pokaždé, když se ho chystal umístit na vrcholu hory, tento kámen spadl zpět dolů. Zeus tento kámen očaroval tak, aby vždy spadl dolů, a tak Sisyfovi nezbývalo než celou práci udělat znovu. K této práci byl odsouzen natrvalo.

Víme, že tento příběh obsahuje velkou zasvěcovací symboliku člověka, který se opravdu velmi snaží, ale díky svým chybám týkajících se kamene (což víme, že má vztah k sexuální transmutaci, k základu díla), tento kámen spadne dolů, a on pak musí udělat celou práci znovu.

Existenciální filozof říká: "Já si myslím, že Sisyfos se při tomto úkolu vlastně usmívá, protože život je absurdní i jeho utrpení je absurdní, ale i tak se na tom jaksi baví." Takto se tento existenciální pohled nenápadně dostává do naší moderní kultury. Moderní člověk se jednoduše nad sebou nezamýšlí z filozofického hlediska. Jenže pokud taková osoba nemá žádný duchovní sklon, pak je samozřejmě, že život se jim jeví jako sbírka náhodných absurdit. Jen se směje, co mu přijde vtipné, a dělá to, co se mu zachce. To je jeho život.

Ale skutečná zasvěcovací symbolika, která se skrývá za tímto příběhem, je vlastně hluboká. Existují různé příběhy o něm, ale obecný obsah je to, že Sisyfos si myslel, že je velmi šikovný. Myslel si, že je velmi šikovný a snažil se přelstít bohy. Myslel si, že je může přelstít včetně Dia. Za tyto intriky byl poslán do Tartaru, podsvětí, kde měl být údajně spoután smrtí, nebo Thanatosem, ale Thanatose se mu podařilo podvést. Podařilo se mu spoutat smrt a ujít. Nyní, když byla smrt spoutaná, nikdo nemohl zemřít. Nakonec ho i tak stihl trest a tento trest byl zvedání tohoto těžkého kamene.

Sisyfos je ve skutečnosti ego. Ego si myslí, že je šikovnější než Bůh. Ego si myslí, že si může dělat, co chce a jak chce. Nemusí dodržovat žádné zákony, takže si myslí, že je silnější než Kristus, a ego nedovoluje nikomu zemřít. Ego se drží svých tužeb. Dokonce i smrt se snaží spoutat.

Psychologicky můžeme vidět, že ego nechce zemřít. Ego se snaží udržet všechny naše touhy naživu. Snaží se porazit dokonce smrt. Ale samozřejmě toto chování vede jen k utrpení, které je Sisyfovou tragédií. Toto je naše současná kultura. Naše kultura si myslí, že je šikovnější než božstvo, které ji vytvořilo. Odmítá božstvo na základě své vlastní nevědomosti.

Takže mi vlastně v současné době představujeme tohoto člověka. Pokud neznáte nauku, pokud nevíte, jak dosáhnout zasvěcení, pak můžete pracovat velmi tvrdě, dokonce i když jste duchovní člověk, ale přesto bude pro vás velmi těžké se duchovně vyvinout. Pokud neznáte základní principy zasvěcení, pak budete odsouzeni jako Sisyfos.

Kdykoliv narazíte v náboženství na zmínku o kameni, tak vězte, že kámen se kabalisticky vztahuje na sféru Jesod. Tento kámen můžeme najít v mnoha různých naukách. Například v křesťanství, základní kámen se nazývá kámen úrazu a skála pohoršení. Nic není větší kámen úrazu a skálou pohoršení jako sex. To je to, co znamená kámen. Z Jesod máme základ. To je to, co Jesod znamená. Můžeme vidět, že všechno ostatní, všechny ostatní sloupce stojí na tomto základě. Spočívají na něm, protože právě v sexuální energii se nachází naše tvořivá energie. Tato tvořivá energie je vodičem nebo spojením, které máme jako jednotlivci ke Stvořiteli. Když jsme sexuálně spojení, tak máme podobnou schopnost tvoření jakou má Tvůrce, tři základní síly. Ze sexuálního spojení pochází stvoření. Takže tuto schopnost odrážíme v sobě, ale samozřejmě také máme touhu, ego.

Cudnost a celibát

jesod-teloKdyž máme na mysli sex, tak nás napadá touha, chtíč, myslíme na věci, které nás špiní. Nebo pokud nám chybí soudnost a diskriminace, tak jen připustíme, že jsme tu jen na to, abychom se sexuálně pobavili, jakýmkoli způsobem, jaký nás napadne. Dnešní společnost samozřejmě, že proti tomu nic nemá. My, jako společnost si myslíme, že: "Toto je cesta. Dali mě sem. Mám tyto touhy. Mám v sobě tuto energii, a způsob, jak ji využít, je skrze touhy."

Část problému spočívá v tom, že nauka o transmutaci sexuální energie nebyla učená. Druhá polovina problému je náš nedostatek vědomí. Sice můžeme toužit po duchovnu, ale touhu jako ego nebo chtíč neodmítáme. Tyto dvě věci spolu vás povedou směrem k devoluci, čili dolů a ne nahoru. Proč? Spodní polovina stromu života, klipoth, souvisí s nižšími dimenzemi, které jsou symbolizované peklem nebo Tartarom nebo všemi těmi různými nižšími pekelnými světy. Na horní polovině, máme nebeské světy, nebo vyšší dimenze. Fyzické tělo a vitální tělo, Malkut a Jesod jsou opravdu spojeny jako jedna věc, ale na stromě života je oddělujeme jako dvě. Je to naše vitální tělo, naše sexuální energie, naše sexuální chování, které je bodem, ze kterého naše energie buď půjde dál dolů, nebo pokud je transmutovaná/přeměněna, tak půjde nahoru. Takže opravdu je to cudnost nebo nedostatek cudnosti, který určuje, zda se naše vědomí bude vyvíjet prostřednictvím osvobození touhy nebo prostřednictvím krystalizace touhy. Toto je jádrem věci, protože tvořivá sexuální energie je to, co bude vyvíjet naše vědomí. Je to základ, kořenem energie toho, co jsme. Je to extrakt všeho, co jsme.

Popřemýšlejte o tom. Jíme potraviny, dýcháme, pijeme vodu a jiné tekutiny a toto vše vstupuje do těla. Máme vitální tělo, máme čakry, které přinášejí do těla energii a které ji transformují. To vše přechází do těla, do krevního oběhu, a z krevního oběhu se vyvíjejí všechny hormony. Takže celou tuto energii a informace bereme do sebe, což je následně zhuštěno a pročištěno a z čeho se vytvoří extrakt, který můžeme nazvat naší sexuální tvořivou energií. Tato sexuální, tvořivá energie je jakákoliv tekutina, jako je například semeno, ale zároveň je i energií, která se nachází ve vitálním těle, takže se nejedná o něco jen fyzické. Naše fyzické sexuální tekutiny si můžete představit jako tělo této energie, ale nesmíme zapomínat na to, že máme i duši a ducha této energie, takže to není jen fyzická věc.

Takže se k nám dostávají všechny tyto externí údaje a výživa, plus máme tuto energii přicházející a sestupující z Akáše, která se dostává do našich čaker, takže je to směs našich zkušeností, náš stav mysli, naše transformace dojmů zkombinované s našimi duchovními archetypy. Tyto se nacházejí v šesté dimenzi. Jsme s nimi propojení. Jaké jsou naše duchovní archetypy? To záleží na naší cudnosti. Skrze naše cudné chování je zúrodňujeme nebo ne. Pokud nejsme cudní, ale máme duchovní touhu/přání, a svou sexuální touhu/chtíč se snažíme propojit s touto duchovní touhou, pak skončíme tím, že se budeme rozvíjet negativně. Pokud použijeme naši sexuální energii v kombinaci s naší duchovní touhou, ale takovým způsobem, který tuto energii transmutuje/proměňuje, pak tato energie stoupá vzhůru a osvobozuje nás. Oba typy postupy rozvíjejí vědomí, ale jen jeden postup osvobozuje vědomí z touhy. Toto je opět jádrem problému, který se celý točí kolem cudnosti.

Toto slovo cudnost v moderním slova smyslu může znít skandální, protože máme kulturu, která odmítá viktoriánské hodnoty, které tehdy představovaly velmi primitivní typy sexuálních pudů. Avšak naše kultura nejenže zavrhuje viktoriánské hodnoty, ale také hodnoty, které jdou zpět několik tisíce let, kdy převládal názor, že k cudnosti/nevinnosti se dalo propracovat nenáviděním sexuálního impulsu. Z toho pak pramenila i představa, že jednoduše tím, že se vzdáme sexu, se staneme svatými. Takový typ fanatismu vznikl z neznalosti nauky.

Původně, v křesťanství, hinduismu a buddhismu (ve všech velkých světových náboženství), mniši a jeptišky museli žít v celibátu, museli se zdržet sexuálního projevu, a musely být cudní. Cudnost je něco, co se týče mysli i srdce.

Nicméně tato cudnost byla jen přípravou. Potom jak se člověk rozhodl, že bude žít život takovým způsobem a dokázal, že je opravdu vhodný, tehdy mohl učitel říci: "Tento člověk to myslí vážně. Naučil se, jak pracovat se svou myslí a jako svobodný ví, jak transmutovat svou sexuální energii." Následně takových vhodných kandidátů zasvětili do tajné části učení, kde pak tyto mnichy a mnišky dali dohromady. Toto probíhalo v tajnosti, protože nechtěli, aby se tato nauka poskvrnila nebo zničila. Mnich a jeptiška pak mezi sebou vzájemně sexuálně spolupracovali. Pokud víme kde hledat, tak takové náznaky můžeme tu a tam najít i v náboženství, ale běžně byly takové sekty lidí v minulosti vyhoštění jako kacíři. V některých formách buddhismu, které se dochovaly a které stále disponují touto naukou, které obsahují tantrické učení, je to vidět jasněji.

Takže mi tu teď učíme, že tento specifický typ cvičení je právem každého jednotlivce, který chce rozvíjet své vědomí, ale v tomto musíme mít velmi jasno. Když použijeme sexuální energii v souvislosti s duchovnem, je třeba jasně objasnit, že určité typy chování rozvíjejí naše vědomí tím, že ho od ega osvobozují a že jiné typy chování, zase tohle ego rozvíjejí. Oba způsoby nám umožní mít zážitky, oba způsoby dovedou posílit vědomí na to, abychom měli zkušenosti mimo naše tělo, nebo v astrální rovině, ale skutečné objektivní poznání budeme mít pouze tehdy, pokud osvobodíme vědomí. Pokud probudíte vědomí v touze, pak budete to, co by Homér nazval králem v pekle. Vyvíjíte sice u sebe různé schopnosti, ale vyvíjíte je v pekle. Je lepší být žebrák v nebi, než být králem v pekle. To je něco, co si většina lidí neuvědomuje: že existují dva způsoby. To je důvod, proč název přednášky je takový, jaký je.

Duše se vyvíjí skrze různé typy těl, přičemž postupuje metempsychózu (přechod duše z jednoho těla do druhého) a metamorfózu (přeměna) psychiky skrze komplikovanější říše. Začínáme v minerální říši, a pak se vyvineme do rostlinné říše a následně do říše zvířat. A nakonec se ocitneme v lidské říši, kde se nám vyvíjí intelekt. Právě v této lidské říši se musíme naučit, jak specifickým způsobem na základě své vůli, máme nasměrovat svou tvůrčí energii. Protože právě v této říši máme schopnost se zindividualizovat. V živočišné říši, zvířata se chovají jako zvířata. Zvířata se chovají jako skupinová mysl. Podléhají vyšším silám, které dohlížejí na jejich evoluci. Zvířata pracují ve skupinách, pracují jako skupinová mysl a svou sexuální energii používají, jak jim káže instinkt. V tomto bodě je smilstvo pro jejich evoluci něco dobrého, protože právě skrze tento akt, se u nich vyvíjí intelekt (i když v tomto bodě to ještě nemůžeme nazývat intelektem). Tento druh sexuální aktivity také poskytuje energii. Každé zvíře praktikuje zvířecí úroveň sexuality, což znamená instinktivně se pářit a smilnit, dosahovat orgasmu a ejakulovat. Takto se zvířata rozmnožují.

Takže to, co se děje je, že tvůrčí energie přichází z vyšších rovin dolů a spojuje se. Když dojde k tomuto spojení, tak vytváří něco fyzického (potomky), ale tato energie také tato zvířata spoutává k tomuto proudu evoluce a devoluce. Celé planetě poskytuje druh energie, který pomáhá udržovat planetu stabilní. Pokud by se zvířata nepářila, nebylo by žádné energie jedoucí do planety, aby ji stabilizovalo. Planeta by neměla žádnou konzistenci nebo formu, byla by to "kaše." Na vytvoření této planety bylo zapotřebí mnoho kosmických dní vývoje, počínaje ve vyšších rovinách a potom postupného klesání do těžších a těžších úrovní. Je třeba, aby zde v tomto pozemském světě byla, aby mohla hrát roli v kosmickém scénáři. Aby bylo možné být na této úrovni, je potřebná energie na této úrovni, tato těžká energie. Součástí úlohy živočišné říše je tuto energii zajistit.

Jako intelektuální zvířata v humanoidním království máme nutkání i nadále pokračovat ve stejném chování, jak jsme se chovali v živočišné říši, čili používat sex instinktivně. Nyní, když máme intelekt, tak jsme si vynalezli způsoby, jak tento sex zkomplikovat, jak z něj získat ještě větší touhu, nebo jak tuto touhu zdůvodnit. Takže to děláme ještě horší. V tomto smyslu jsme horší než jakékoliv zvíře. Když provádíme pohlavní styk normálním způsobem, který je zvířecí, tak se stále více spoutáváme k tomuto kolu evoluce a devoluce. Vzhledem k tomu, že humanoidní říše se nachází na vrcholu tohoto kola, tím poskytujeme energii ještě k pevnějšímu připoutání se k tomuto klesajícímu oblouku. Poutáme se k proudu, který vede dolů a ven. Rozvíjíme u sebe ještě větší ego, poutáme se k větší karmě a dolů se ženeme mnohem rychleji.

evoluce-a-devoluce

Bez vědomé oběti, neexistuje žádný způsob, jak vystoupit z tohoto kola, protože vše je zde mechanické. Toto kolo plní účel této planetě. Stejně tak, tato planeta plní účel nejen pro rozvoj člověka, ale také má svůj účel ve vesmíru jako celku. Tato planeta má více účelů. Tato planeta, pro své vlastní hospodářství, je dokonale spokojená, když nikdo nedosahuje zasvěcení, protože tato planeta funguje jako orgán v těle, nazvaný naše sluneční soustava. K tomu, aby tento solární systém mohl fungovat, je nutné transformovat a předávat určité energie v kosmickém měřítku. Planeta nepotřebuje vytvářet lidské bytosti, které dosahují zasvěcení, ona prostě potřebuje dosáhnout ekonomiku energie.

To je náš úděl. Naše ego je jen produktem tohoto. Mít intelekt a uvědomit si, že naším cílem je jednoduše přeměňovat energii pro ekonomiku země, může opravdu vyvolat pocit, že život je absurdní, že život nemá smysl. To se občas stává: někdo vidí svět bez jakéhokoli účelu. Vlastně bez ducha, bez zasvěcení, tam ani žádný jiný účel není. Takže v jistém smyslu, je toto hledisko logické, pokud nevíte nic o zasvěcení.

Ale pokud nebudeme odmítat ducha, pak jak máme s ním pracovat? Jak můžeme dosáhnout něco víc? Základem zasvěcení je cudnost. Co to znamená?

Máme dvě slova: cudnost a celibát. Často jsou používány zaměnitelně. Ale měli bychom mít mezi nimi nějaké rozlišování, abychom viděli mezi nimi rozdíl. Cudnost znamená, že správně používáme sexuální tvořivou energii. Celibát se vztahuje ke zdrženlivosti vůči pohlavnímu styku. Cudnost znamená používat sexuální energii tak, jak se má, tedy správným způsobem. Pokud někdo skládá slib cudnosti a ví, co to znamená, tak takový člověk může mít pohlavní styk nebo být ženatý, a přitom tento slib cudnosti vůbec neporušit. Protože pohlavní styk a zároveň dodržovat cudnost je opravdu způsob, jak dosáhnout zasvěcení.

Nicméně, toto přijde mnohým jako obrovská oběť. Připadá jim to jako nesnesitelná bolest a absurdita, aby se vzdali orgasmu. V naší moderní kultuře si myslíme, že to je vlastně celý smysl sexu. Ale musíme si uvědomit, že existují různé funkce. Jednou z funkcí sexuality je vytvářet další těla (potomstvo), toto nás připoutává ke kolu evoluce a devoluce. Další funkcí je její duchovní význam. Každý se musí rozhodnout, co chce rozvíjet. Pokud chceme tuto energii použít na svůj vlastní vědomý růst, rozvinout svou duši a spojit se s duchem, pak je třeba následovat duchovní stránku sexuality. Jinak všechna ta energie jde směrem dolů, a tedy neslouží vašemu duchu. Když si člověk zvykne na cudnost a transmutaci, tak uvidí, že je to opravdu cesta míru a štěstí. My máme mylnou představu o tom, jaké jsou příčiny a podmínky opravdového štěstí. Věříme, že štěstí přichází skrze uspokojení touhy, ale ve skutečnosti to je příčinou naší bolesti a nevědomosti v životě.

Existuje však mnoho mystických nauk, tantrické typy doktrín, které neodmítají orgasmus, neodmítají smilstvo. V těchto naukách se učí, že byste měli být laskaví, dobří, dělat dobré skutky, že můžete u sebe rozvinout různé schopnosti a to vše je podáváno v podobě krásného a jemného slova. Své poselství přikrášlují mnoha krásnými slovy a duchovními koncepty, ale když přijde k jádru věci, tak řeknou, že nemůžeme šetřit svou sexuální energii, musíme se jí zbavit. Tvrdí, že by to bylo násilí vůči tělu, kdybychom se jí nezbavili. Jedná se o doktríny, které se snaží míchat duchovní touhu/přání se smilstvem. Toto ještě hlouběji noří člověka do proudu devoluce, který ho dovede do pekelných světů.

Samael Aun Weor napsal, že nejrafinovanější typy černé magie nebo podřadných nauk se vztahují k mentálnímu světu. Píše:

"Téměř všechny spirituální školy učí, jak rozvíjet mentální síly; všichni chtějí posílit mysl. To je způsob, jakým mnozí skončí praktikováním černé magie. Mysl je osel, na kterém musíme jít, abychom mohli vstoupit do nebeského Jeruzaléma. Mysl (manas, člověk) se musí pokořit před majestátností Nejvnitřnějšího. Toto stoupenci spirituality ignorují. Takže to, co vždy chtějí dělat, je jejich vlastní sobecká vůle a nikdy vůle Otce. To je hrozná pravda všech těchto věcí." - Samael Aun Weor, Velké záhady

"Zlo je tak delikátní ve světě mysli… Zlo je tak delikátní a decentní v rovině (světě/dimenzi) kosmického poznání, že ve skutečnosti je potřeba hodně intuice, abychom nebyli podvedeni démony mentálního světa. Černí mágové v mentální rovině jsou miliónkrát jemnější a decentnější než černí mágové v astrální rovině." - Samael Aun Weor, Sexuální alchymie

V dnešní době můžeme vidět mnoho různých typů doktrín. Některé vůbec neskrývají, že se snaží u lidí rozvinout ještě větší touhu/ego a některým se to líbí a přitahuje je to. Ale u jiných doktrín to není tak zřetelné, že o jaký typ doktríny se jedná, protože své potenciální následovníky lákají krásnými slovy, které vypadají hezky, a zdá se, že ostatní kolem dělají šťastnými, ale ve skutečnosti co se v těchto školách tito nešťastníci učí je, jak posílit mysl. Snaží se rozvíjet schopnosti, ale nesnaží se zredukovat ego.

Pokud budeme praktikovat cudnost, pokud praktikujeme pránájámy (typy dechových cvičení), pokud praktikujeme určité mantry, pokud na sobě upřímně pracujeme, pokud odvádíme dobrou práci, pak začneme šetřit energii. Toto samozřejmě ve vnitřních světech nezůstane bez povšimnutí. Je to podobné jako když zapálíte oheň v tmavé, zalesněné oblasti. Když člověk šetří svojí energií, tak tím vytváří typ světla, které si je snadno všimnout ve světě, který je ponořen v temnotě. To přitahuje pozornost Bílé Lóže, probuzených mistrů, kteří se snaží pomoci. Takže si řeknou: "Uvidíme, zda tento aspirant je připraven k práci na sobě, zda se dokáže stát nepřítelem sobě samému." Protože v této práci, skutečným nepřítelem jste vy sami, vaše vlastní ego, vaše vlastní samo-vůle. Pokud se bojíte do sebe nahlédnout, pokud máte strach ze svého vlastního psychického obrazu, pokud jste neschopni zaútočit na svůj vlastní psychologický obraz, pokud toto všechno ve vás vyvolává strach, pak neexistuje způsob, jak byste mohli pokročit.

Strážce prahu

První zkouška v tomto smyslu je to, co nazýváme strážcem prahu. To je něco, co se odehrává ve vnitřních světech, ve vyšších světech, kde aspirant musí vyvolat svého strážce prahu a musí ho porazit nebo ho zaklít, aniž by měl v srdci byť nejmenší strach. Před aspirantem se objeví zvířecí výjev, který může být vskutku děsivý. Pokud se aspirant schoulí od strachu, pak samozřejmě, že je neschopný pracovat na sobě a touto zkouškou neprojde. Pokud se tak stane, pak takový aspirant musí nad tímto ještě více meditovat. Pokud chcete projít touto zkouškou, tak se musíte dokázat na tento výjev podívat, nebát se a pustit se do něj. To znamená, že aspirant je schopen pozvednout zbraně proti svému vlastnímu egu, je schopen podívat se na sebe bez strachu, je schopen pracovat na sobě a jít vpřed. To je opravdu první krok.

Další možností je, že aspirant, který se snaží na sobě pracovat, snaží se sám sebe rozvíjet, zajímá se o různé duchovní nauky, se zamiluje do nauky, která se ve skutečnosti nesnaží dosáhnout zasvěcení. V těchto školách se sice mluví o duchovních věcech, ale místo strážce prahu, který je nepřítelem a přes kterého máme projít, oni předpokládají, že tento "strážce" je ochráncem, že strážce prahu je jejich skutečným Bytím, že ego je skutečným duchem. Takže každý, kdo je zapleten do černé magie, do černého zasvěcení, se snaží ještě pevněji spojit se strážcem prahu. Ne vždy ho nazývají strážcem prahu; klidně ho mohou volat "vaše pravé já." V takové nauce se může mluvit o různých věcech, ale v podstatě tyto typy učení, vždy hovoří proti cudnosti. Vždy mluví proti Kristu, bez ohledu na formu nebo jazyk, který používají. Hovoří proti Kristu a mluví proti cudnosti, protože pouze skrze cudnost, může člověk vůbec pozvednout zbraně nebo se pustit do boje proti svému vlastnímu egu, proti strážci prahu. Bez paliva v motoru, nemůžeme jít nikam.

Stejně tak, pokud nemáme cudnost, nemůžeme dělat žádnou takovou práci, ale školy černé magie vždy mluví krásně o tom, jak musíme ctít strážce prahu, a dokonce se pokusit s ním propojit. Říkají, že strážce prahu je náš ochránce. Některé školy ho nazývají "svatý strážný anděl," i když to není to, co my, jako gnostici, bychom nazývali strážný anděl. Jsou to jen slova, ale oni ho nazývají anděl strážný, náš strážce, a říkají, že bychom se měli s ním spojit a chrání ho. Takže to, co se zde děje je následující: Pokud má člověk duchovní touhu, ale je ve škole, která učí černou magii, tak se pokouší sjednotit se svým strážcem, snaží se probudit a dokonce pozorovat sám sebe uvnitř ega. Každý, kdo je zapleten do školy černé magie se bude snažit o rozvíjení mysli, probudit se. Ne aby odstranili touhu/ego, ale aby se s touto touhou sjednotili. Snaží se probudit a uvědomit si energii, která má v sobě sobectví nebo nenávist. Říkají, že se můžeme soustředit skrze vztek, skrze touhu, že skrze touhu se dokážeme soustředit na jeden bod, a ne že skrze osvobození se od touhy se dokážeme soustředit na jeden bod. To je způsob, jak se začnou probouzet. Pozorují své touhy, posilují je a slučují se s nimi ještě pevněji, čímž se snaží dosáhnout těsné spojení duše a ega.

Samozřejmě, že tento proces v konečném důsledku způsobí mnoho bolesti a utrpení, protože pod egem a duší se nachází esence, která patří do šesté dimenze. Tato esence pochází z absolutna. Takže konec konců se bude muset z ega extrahovat, což je velmi bolestivý proces - může to trvat kosmické dny. Vše závisí na tom, jakou úroveň zasvěcení člověk dosáhl, nebo jak hluboce se zdegeneroval.

Existují různé typy černých mágů. V některých případech mohl člověk následovat Kristické zasvěcení a tím vybudoval solární těla, které se týkají vnitřních světů: elektronické, Kristické těla. Pokud tato osoba pak padne nebo nově posílí ego, pak bude mít dvě polarity. Jedna polarita spojená s duší, která je padlá, a druhá polarita spojená s Duchem, který dosáhl určitý vývoj a může být dokonce i mistrem. Tyto typy černých mágů jsou nejhorší. Jsou absolutně nejhorší, protože jsou velmi ďábelští a velmi silní. Říká se jim hasnamusové. Hasnamusové je množné číslo, hasnamus je jednotné.

Existují různé úrovně hasnamuse. Každý, kdo má ego může být nazýván hasnamus, ale skuteční hasnamusové jsou ti, kteří dosáhli určitý stupeň zasvěcení a vytvořili solární těla, a pak padli z důvodů, o kterých jsme diskutovali v jiných přednáškách. Jediný způsob, jak je možné vytvořit tyto solární těla je skrze cudnost. Takže to znamená, že někdy v určitém bodě tito lidé museli být cudní.

Nicméně někdo, kdo nemá tato těla, může ještě stále rozvíjet určité schopnosti prostřednictvím mysli. Stále ještě může posílit své ego, akorát nebude mít solární těla. Tito lidé mohou být probuzení a mohou mít určité schopnosti. Mohou být schopni manipulovat s lidmi zde v tomto fyzickém světě, nebo s nimi dokáží jinak manipulovat. Mohou být schopni uspat a zhypnotizovat lidí, nebo jejich uchvátit vším, co říkají. Mohou lidem dávat prokleté dary, aby jim už z jakéhokoliv důvodu mohly ublížit. Mohou si z toho udělat hru.

Čtyři zkoušky

Takže strážce prahu má dvě strany. Bílý zasvěcenec nebo Kristický zasvěcenec se pokusí tohoto strážce prahu porazit, zatímco černý mág se ho pokusí posílit, přičemž ho vidí jako své pravé já. Pokud tohoto strážce porazíme, tak ve skutečnosti ho vlastně nezabíjíme, jen ho porážíme v jednom boji. Projít touto zkouškou je pouze první část procesu porážky strážce. Pokud se nám podaří touto úvodní zkouškou projít, tak nám bude dána první zkouška týkajících se čtyř elementů. Zde je obrázek představující zkoušky ohně, vzduchu, vody a země (Atalanta fugiens, Michael Maier):

ctyri skousky

Zasvěcenec nebo aspirant se snaží svou zbraní projít těmito zkouškami. Vidíme, že je to jedna a tatáž osoba. Je to člověk, který se snaží porazit sám sebe. To je alchymistická práce. Jedná se o práci rozvíjení sebe samých, kterou symbolizují tyto čtyři elementy. Existují různé typy zkoušek.

Zkouška ohně je zkouškou, která vám rozproudí krev v žilách. Pokud vás někdo pomlouvá nebo proklíná, když o vás někdo klábosí nebo vás kritizuje, jak to zvládáte? Přivádí vás to do varu? Oplácíte to nenávistí? Jste schopni políbit bič kata, jak to píše mistr Samael Aun Weor ve svých knihách? Jste schopni oplatit nenávist s láskou a klidem? Ne s předstíraným klidem, ale s opravdu klidným srdcem. Toto je to, co transformuje tuto zkušenost. Toto se děje při procházení zkouškou ohně. No tato zkouška ohněm nemusí být jen jedna. Co když vás někdo pomlouvá znovu a znovu? Sžírá vás to? Způsobuje vám to bolest?

Tyto zkoušky mohou probíhat ve fyzickém světě nebo ve vnitřních světech. Pokud pracujeme s naším vědomím, pokud pracujeme s transmutací sexuální energie, pak se začneme probouzet skrze malé zkušenosti - věci, které se jeví jako sny, ale jsou odlišné. Jsou probuzenější, duchovněji a silnější. Jedná se o probuzené zkušenosti v astrální rovině. Můžete mít zkušenosti, kde hoříte, kde vás dávají do ohně. To je symbolické znázornění přecházení zkouškou.

Je možné, že v astrální rovině bude pro vás připraven test, kde vás budou pomlouvat, aby zjistili, zda touto zkouškou dokážete projít. V astrální rovině máte mnohem bezprostřednější přístup ke svým nepatrným emocím; neschováte se před nimi. Zde ve fyzickém světě můžete své emoce roztřiďovat. Můžete si myslet, že nejste naštvaný, i když ve skutečnosti jste velmi naštvaný.

Osobně jsem měl zkušenosti v astrální rovině, kde jsem byl opravdu naštvaný. Probudil jsem se a uvědomil jsem si, že člověk co mě pomlouval, byl v astrální rovině. Nepomyslel bych si, že bych mohl být až tak naštvaný, ale opravdu jsem byl. Tato zkušenost mi ukázala, že jsem nebyl schopen zvládnout tu kritiku. Samozřejmě že jsem tou zkouškou neprošel. To byla zkouška ohně. To znamenalo, že jsem si musel sednout a meditovat. Musel jsem o tom přemýšlet, skutečně se na to podívat a vidět, jaké informace se ke mně dostávaly? Co se tam vlastně stalo?

Pokud neprojdeme zkouškou, pak nám musí být dána znovu. Pokud nám ji dají ještě jednou, tak tentokrát bude pravděpodobně těžší. Musíme se poučit. Musíme mít důsledky aplikované otevřeněji. Někdy je třeba, aby nás udeřili přímo do hlavy několikrát, předtím, než si uvědomíme, co si musíme uvědomit.

Zkouška vzduchu se vztahuje k naší mysli, protože vzduch je symbolem mysli. Klíčem k projití této zkoušky je povznesení se nad těžkými situacemi.

Například si pamatuji situaci z astrální roviny, kde nade mnou visela mohutné mračna. Vypadaly jako betonové bloky. Jedna celá řada hustých tlustých mraků přicházela z levé strany a druhá řada se valila z pravé strany. Vyděsily mě. Přicházely z obou stran a ve středu přímo nade mnou do sebe narazily a explodovaly, přičemž začaly padat kroupy. Nevěděl jsem, co mám dělat, ale naštěstí jsem našel vedle sebe kamion a tak jsem se do něj ukryl. S kamionem to házelo ze strany na stranu a řádně jej to potlouklo, no já jsem byl v bezpečí. Později krupobití přestalo a tak jsem otevřel dveře a podíval se nahoru na oblohu, ta byla nádherná. Tato zkušenost se vztahovala k určité zkoušce.

Je zajímavé pozorovat, jak v naší mysli proti sobě stojí tvrzení a jejich protiklady: dvě soupeřící teorie nebo myšlenky, přes které se nedokážeme pohnout. Způsobují bolest. V jednu chvíli máme na mysli jednu věc a vzápětí myslíme na nějakou jinou. Takže najít útočiště v gnóze je způsob, jak se dostat přes zápasení mysli, které se v nás odehrává.

Zkouška vody se vztahuje k naší schopnosti vyrovnávat se s různými okolnostmi. Voda má schopnost snadno měnit okolnosti. Je schopna proudit skrze různé okolnosti. Voda se obzvlášť týká naší sexuální energie, a také naší schopnosti umět se přizpůsobit.

Zkouška země se může vztahovat k naší fyzické existenci světského života. Musíme být schopni překonat obyčejné každodenní úkoly bez toho, abychom se s nimi ztotožňovali nebo aby nás stáhly dolů. Zkoušky země mohou souviset s naší leností, s fascinací vydělávání peněz, nebo pachtěním se za pozemskými věcmi, které nemají nic společného s duchem. Musíme být schopni překonat to.

Země se vztahuje k trpaslíkům. Trpaslíci jsou velmi pilní dělníci, kteří těží zlato. Pokud projdeme zkouškami země, pak jsme jako trpaslíci těžící zlato.

Takže takto procházíme zkouškami. Ale ve skutečnosti, každá zkouška, ať už se jedná o první úvodní čtyři nebo se jedná o ledajaké zasvěcení, ať už malé nebo velké, každý pokrok, který uděláme, bude zkouškou spojenou s těmito čtyřmi elementy nebo jejich kombinacemi.

Nemyslete si, že tam jsou jen tyto čtyři zkoušky, a když je dokončíme, tak jdeme dál k menším zasvěcením, a pak k hlavním zasvěcením a že s těmito čtyřmi elementy se už nesetkáme. Každá zkouška určitým způsobem souvisí s elementy. Čím dále procházíme zkouškami, tím jemnější jsou jejich úrovně. Tyto zkoušky se stupňují ve své rafinovanosti.

Menší a hlavní zasvěcení

Po těchto čtyřech počátečních zkouškách se člověk ocitne na cestě menších zasvěcení: menších mystérií. Existuje devět menších mystérií. Každý, kdo praktikuje cudnost, to může dosáhnout. Devět menších mystérií se týká prvních devíti sefirotů na stromě života. Procházíme jimi tím, že dodržujeme cudnost, prostřednictvím meditace a prostřednictvím transmutace. Jsou nám předkládány zkoušky, jsou nám dány určité zkušenosti a s pomocí se začínáme o sobě učit - testují nás. Vždy se jedná o proces dívání se do vlastního nitra a sledování, co se tam objeví.

Představte si alchymistu, jako všechny elementy vaří a pozoruje, co z nich vyjde. Pokud tyto elementy nesevřou, tak z nich nedostaneme výtažek. Takže náš život se musí vyvařit v těchto okamžicích, abychom z nich mohli získat vědomé poznání a zbavit se zbytku. Naše ego je to, co musíme odstranit, zničit, ale naše ego má v rukou naši esenci a naše esence zažívá to, že je v egu. Učením, získáváme moudrost, lásku a soucit. Když se to naučíme, tak se dokážeme z ega vymanit a zničit ho.

Po úspěšném projití devíti menšími mystériemi se můžeme vydat po cestě velkých mystérií. Nicméně, pro dosažení velkých mystérií nestačí být pouze cudný, ale také být ve svazku a vzájemně sexuálně spolupracovat. Menší mystéria může dosáhnout kdokoliv, zda se jedná o svobodného člověka nebo ženatého - podmínkou je, aby člověk dodržoval cudnost. Když člověk dosáhne devátého zasvěcení menších mystérií pak i nadále se může vyvíjet prostřednictvím meditace a transmutace. Stále více může pracovat na redukci ega. Hlavní mystéria, však vyžadují manžela/ku na vygenerování větší energie. Právě skrze hlavní mystéria (velké záhady), vybudujeme solární těla. Odtud se před námi objeví více typů zasvěcení. Existují různé typy cest. Existuje tzv. spirálovitá cesta a přímá cesta. Existují těla týkající se horního trojúhelníku stromu života. Ale to vše se vztahuje k jiným přednáškám. Tato přednáška je jen úvod, který definuje zasvěcení.

Stručně řečeno, musíme být schopni rozeznat rozdíl mezi zasvěcením směrem ke Kristu a zasvěcením směrem k egu nebo démonovi. To, že škola vypadá duchovně, ještě nic neznamená. Musíme si to prověřit ve vnitřních světech, protože se může jednat o velmi nepatrné rozdíly. Mohou učit nauku, která vypadá velmi duchovně, ale pokud nemluví o používání sexuální energie způsobem, který vytváří duši, pak z tohoto učení mnoho nezískáme.

V mnoha školách se učí meditace. Existují studia jógy, které na začátku praktikují určité meditace; to je dobře. Rozvíjejí pozorování a uvědomování; to je dobře. Ale co chtíč a marnost, kterou tam při tomto cvičení můžeme pozorovat? Uvědomování se dá rozvinout i mytím nádobí. Uvědomování je dobré, ale pokud osoba ztrácí energii skrze sexuální radovánky, pak, jak bude moci tuto energii rozvinout citově? Jak bude schopný/á vyvinout soucitné srdce? Toto vše pochází z pohlavního centra. Naše sexuální energie je základní energií, která vytváří všechny naše duchovní zkušenosti/zážitky. Všechno to začíná u Jesodu, základu. To je důvod, proč o tom neustále mluvíme a objasňujeme, že musíme pracovat se sexuální energií.

Otázky a odpovědi

Otázka: V dávných dobách, kdy všechny tyto nauky byly drženy v tajnosti, jak jste se zmínil, existovaly určité přípravné postupy dříve, než mohl někdo být přijat nebo pozván k cestě zasvěcení. Nyní, v této době je to více či méně otevřené pro každého. Vždycky jsem četl přitom, jak jsem studoval různé cesty, že u zasvěcení existuje určitý bod, kde skládáte slib. V tomto okamžiku jste se v podstatě definitivně vydali na tuto cestu, a pokud byste se náhodou chtěli otočit zpět, pak vás čekali mnohem vážnější následky, jako kdybyste se tímto jen povrchně zabývali.

Odpověď: Mistr Samael Aun Weor uvedl, že zvědaví lidé by opravdu neměli příliš zapojovat do těchto studií. V jistém smyslu byste měli být zvědavý, ale také si plně uvědomovat, že z této nauky mohou vzejít buď andělé, nebo démoni. To je to, co řekl. Protože pokud budete pracovat se sexuální energií, pak začnete posilovat sám sebe, a pokud nezničíte ego, pak se rozvíjíte na silnějšího hasnamuse, silnějšího démona. Pokud se po této zrádné cestě vydáte, je to vaše karma. Protože teď už víte víc, takže budete mít za to větší karmu. Pokud se jednoduše odvrátíte, budete čelit vážnějším důsledkům, protože správnou cestu už znáte.

Otázka: Jak se černí mágové dívají na ego?

Odpověď: Oni nevidí ego jako něco negativního. Takže otázka zní: co když někdo rozvíjí svého strážce prahu a sjednocuje se s ním? Takový člověk to nebude vnímat jako hroznou věc. Je to totéž, jak to na tomto světě funguje u každého z nás. My se máme velmi rádi, a když nás někdo zkritizuje, pak takovou poznámku buď zbagatelizujeme, nebo se naštveme, a to, že se cítíme naštvaný a plný nenávisti nám přijde jako odůvodněné. Když nás kritizují, jak často si řekneme: "Nemusí mě trápit, co říkají?" Oni (černí mágové) neberou absolutně žádnou kritiku, protože se až příliš mají rádi, tedy milují svého strážce. Takže ve vnitřních světech se tento strážce bude jevit, že je k tomuto způsobu chování nakloněn. Strážce se bude jevit jako něco duchovního. To je součástí myšlenky dobra a zla. Slova dobro a zlo by měly být nahrazeny slovy vyvíjející se (evoluce) a degenerují se (devoluce). Co si myslíme, že je zlo, je dobré pro někoho, kdo provádí zlo. A to, co si myslíme, že je dobré, je špatné pro ně. Takže pokud bychom byli v chrámu černé magie a mluvili bychom o Kristu, oni by si mysleli, že mluvíme o démonovi, protože je světlo zraňuje a oslabuje je, a to není ono. Takže pokud budete velebit Krista, tak to bude proti nim… co je dobré, je špatné, a co je špatné, je dobré. Všechno je tam obráceně vzhůru nohama.

Otázka: Co když jste ve škole černé magie, ale nevíte, že konáte zlo?

Odpověď: Takže čí je to vina? To celé patří do vesmírného scénáře karmy. Je to totéž, jako když v New Yorku zaparkuji vedle požárního hydrantu, který je pokryt sněhem. Dostanu pokutu, i když jsem nevěděl, že tam je požární hydrant. Poučil jsem se (To mě mi opravdu stalo). I přesto, že jsem nevěděl, že se tam nacházel požární hydrant, i tak jsem dostal pokutu. Karma prostě takto funguje: výsledky jsou to, na kterých záleží, což je důvod, proč učíme tuto nauku, abychom pomohli.

Komentář od publika: Mistr Samael řekl o Strážném Andělu, že se jedná o archetyp, který je součástí našeho Bytí a že strážce prahu je také archetyp. A ano, jsou někteří lidé, kteří se snaží míchat Strážného Anděla se strážcem prahu, aby zmátli lidi. To je přesně to, co se stalo kabalistu v Anglii, Crowleymu. Tvrdil, že všeho se mu dostalo od svého Strážného Anděla, ale ve skutečnosti pracoval se strážcem prahu, který není Strážný Anděl.

Odpověď: Přesně tak. Kabalista Aliester Crowley, který napsal mnoho knih a mezi lidmi, kteří se zajímají o okultismus, má určitou popularitu, mluvil o "Svatém strážném andělovi," ale ve skutečnosti měl kontakt s tím, co my nazýváme strážcem prahu. Když slyšíme někoho mluvit o něčem, co je svaté… musíme být zdravě kritičtí. Pokud prozkoumáte jeho učení, tak zjistíte, že se vůbec nejedná o nauku cudnosti. Ve svých knihách mluví proti Ježíšovi, mluví proti Kristu, a ze všeho dělá hru. Mohli bychom o tom mluvit ještě dlouho, ale základní, nejdůležitější věc je to, že pokud rozvíjíte svou mysl, ale nepraktikujete cudnost, pak jediné, co krmíte je vaše ego: Ta energie někam prostě půjde.

Otázka: Takže momentálně se nacházíme v pátém kosmickém období, tak?

Odpověď: Ano, v páté hlavní rase pozemského věku, což je nejnižší období velkého kosmického dne.

Komentář od publika: Kali Juga

Odpověď: Ano, Kali Juga pátého období, ano. [Smích]

Komentář od publika: Železná doba

Odpověď: Takže jsme v době, kdy opravdu musíme mít ve všem jasno. Mohli bychom si říci: "Čím jsme si to zasloužili? Proč jsem se nemohl narodit v sedmé rase? [Smích] Proč tam nemohu být?" No v první řadě, zde máme více paliva na pracování na našem egu. V tomto období se můžeme skutečně vydat rovnou za cílem a pevně se rozhodnout jakou cestou se chceme vybrat. Víte, že pokud půjdete do posilovny, a pokud budete zvedat těžší váhy, tak vybudujete více svalů. Takže toho musíme využít. A pokud toho využijeme, tak se na této cestě dokážeme velmi rychle a silně vyvinout. Zadruhé, nesmíme zapomínat, že k tomu, abychom mohli být v této rase a v tomto lidském těle právě teď, tak jsme si museli projít neskutečně dlouhým obdobím evoluce. Každému je přiřazeno 3000 cyklů na tomto obrovském kole evoluce a devoluce. Celý tento proces trvá dlouhou dobu. Pokud bychom měli sejít dolů a pak se vrátit nahoru, tak to nebude po pěkně dlouhou dobu. Máme 3000 těchto příležitostí. Neznám sice svou karmu až tak dobře, abych znal důvod, proč jsem v této konkrétní situaci, ale myslím si, že je k tomu určitě nějaký důvod, na rozdíl od lepšího, bez ohledu na to, co to "lepší" může být. Když jsem tady, tak mě sem musela dát karma. To je moje situace. Možná jsem tímto kolem prošel již mnoho krát, a toto je místo, kde musím být, protože se musím poučit. Nevím a ani se nad tím nesnažím spekulovat. Někdy se tato situace vidí studentům jako hrozná, avšak existuje způsob jak se přes ni dostat. Pokud cítíte odpor, nebo touhu po tom, že jste se nenarodili v jiné hlavní rase, pak byste měli asi prozkoumat odkud to přichází, protože v tom je asi něco, z čeho byste se mohli dozvědět něco o sobě.

mars_symbolOtázka: Takže tady máme kolo, tak? A vy jste se zmínil, že zasvěcení je způsob, jak se dostat ven z kola. To mi právě připomnělo symbol Marsu, neboli znamení Berana [...]. Je tam kruh a pak šíp...

Odpověď: Šíp vycházející ven? Ano. Jsem si jistý, že je tam nějaký vztah. Šíp představuje meč nebo kopí a kruh je štít. Jedná se o zbraně bojovníka a my jsme ten, kdo musí vést válku s vlastním egem. Pokud jsem to předtím neozřejmil, je to jako mechanické kolo a způsob, jak z něj vystoupit, je skrze zasvěcení, které se nachází přímo v horní části a když se dostanete na vrchol, tak vystoupíte z kola. Existuje i další typ evoluce, kterou si lidé vybírají. Tento typ souvisí s tím, co se nazývá spirálová cesta, která je velmi pomalá, téměř evoluční cesta. Je sice vědomá, ale jak jsem již zmínil, velmi pomalá.

Otázka: Ve velkých záhadách Samael Aun Weor uvedl, že zasvěcení jsou nekonečné uvědomění vědomí. Takže, co je pak démonické zasvěcení?

Odpověď: Takže, pokud bílé zasvěcení jsou intimní realizace/uvědomování našeho vlastního vědomí, nebo něco podobného, ​​ co je pak démonické zasvěcení? Já chápu démonické zasvěcení tak, že se zde jedná o stále větší spojení s egem, takže si uvědomujete svou touhu stále více a více. Naše vědomí normálně spí. Máme ego, ale protože spíme, tak si ho neuvědomujeme. U démonického zasvěcení je probuzení polarizováno. My se můžeme v tomto egu probudit a ještě více ho poznat. V běžných situacích, když jsme naštvaný, tak se dokážeme pěkně vytočit a vyvést z rovnováhy. Ale pokud máme vztek, a víme přesně, jak jej nasměrovat, pak se tento vztek stává proudem energie, se kterou můžeme pracovat. Můžeme se na ni zaměřit, uvědomovat si ji a stále hlouběji poznávat své touhy. Takto by tedy vypadalo démonické zasvěcení. Symbolicky, v páté dimenzi by se odehrávaly rituály, které by představovaly naši duši, jak se stále více připoutává k nižším královstvím, čímž vlastně podniká kroky, aby se stala "králem v pekle."

Otázka: Řekl jste, že Země nechce, aby se duše vyvíjely. Myslíte tím, že Melchisedech (džin země) nechce, aby se duše vyvíjely?

Odpověď: Takže otázka je o vyvíjející se a degenerují se strany přírody a vztah mezi Melchisedechem. Co se to tu děje? Ve skutečnosti se jedná o dvě věci: první věcí je ekonomika světa, která je jako stroj, který se sám udržuje, a druhou věcí jsou zasvěcenci, kteří pracují na tom, aby připravili žeň nebo úrodu solárních lidí nebo solárních zasvěcenců. Takže to není tak, že by se Melchisedech snažil nás svrhnout. To vůbec ne. Melchisedech je vzkříšený mistr. Jednoduše to znamená, že to takhle musí být. Jinak řečeno, je třeba vytvořit určitou úroveň ega, abychom měli proti komu bojovat nebo se mohli rozvíjet. Situace na této planetě zemi je mimořádně těžká. Je třeba, aby energie proudila nahoru i dolů a my se nacházíme uvnitř. Musíme mít možnost rozhodnutí, jakou cestou se vydáme. Není to tak, že by Melchisedech byl proti rozvoji duší.

Otázka: Co se týče planety, pokud by každý transmutovat sexuální energii, tak všechna ta energie by vlastně vůbec nešla dolů, protože by stoupala nahoru, je tak? Takže zem by potom neměla konzistenci, rozumím tomu správně?

Odpověď: Nižší světy by byly prázdné. Existují různé úrovně, co by se stalo. Například, slunce, nebo jakákoli hvězda, je planeta, která se vyvinula až na tuto úroveň. Takže naše slunce je také planeta. Když se ho pokoušíme prozkoumat materialisticky, tak vidíme jen, jako z něj vycházejí plyny, světlo a energie. Ale vážně, je to planeta. Žijí na ní lidé. No tito lidé jsou solární bytosti. To je v pořádku, protože tato planeta dosáhla této úrovně. Je na této úrovni karmy, na této úrovně energie. Pekelné říše jsou stále tam, ale jsou čisté; nic tam není. My máme ještě stále mnoho energie na zpracování, protože naše země je na úrovni takové, jaké je. Jednoduše v určitém období musí být vtažena do pozemského světa, aby nakonec mohla jít nahoru. Takže teď se potřebuje začít zbavovat určité té energie. No v minulosti bylo nutné, aby získala pevnost, stabilitu.

Otázka: Znamená to, že zem se nakonec vyvine na hvězdu?

Odpověď: To je kosmický scénář, který by se měl stát. Každá planeta je druh energie, která chce být hostitelem pro ještě více energie, aby se mohla rozvíjet nebo jít dopředu. Když dosáhnete velmi vysoké zasvěcení, tak se stáváte Bódhisattvou, Kristickým nebo Dhjáni Bódhisattvou, ale pak máte také Logos, horní trojúhelník na stromě života. Inkarnovaný Logos má schopnost stát se manažerem planety nebo planetárního vědomí, které se stará o veškerou energii na úrovni planety. Planeta je jako fyzický projev Logu. Jedná se o další úroveň, která posouvá Monáda dál a dál do absolutna. Takový Monád musí dokonale zvládat obrovské množství energie. Součástí tohoto plánu je stát se hostitelem planetární energie. Takže jakákoliv planeta pokračuje na cestě stát se hvězdou.

Otázka: Co je potom měsíc?

Odpověď: Měsíc je mrtvola předchozí planety. Je to reprezentace předchozího kosmického dne planety. Takže měsíc zkrystalizuje, protože je to mrtvola, poslední zbytky starého těla naší planety. Je to to samé, co se děje s námi, když zemřeme. Naše fyzické tělo jde do země a nás dají do jiného fyzického těla. Staré fyzické tělo postupně hnije a rozpadá se. To je to, co je měsíc. Každý měsíc planety souvisí s předchozími karmickými událostmi. My si myslíme, že vesmír vznikl jako fyzická věc, že všechno explodovalo, a že všechny tyto planety zkondenzovalo najednou. Ale ve skutečnosti pokud půjdeme mnohem dál do minulosti, tak zjistíme, že fyzický materiál zkondenzuje ze své karmické úrovně, z absolutna, z velmi jemných úrovní. To je důvod, proč je měsíc předchozí tělo země z předchozího kosmického dne.

Otázka: Když jste mluvili o cudnosti, tak jste se zmínil, že pokud nejste cudný a děláte práci, pak krmíte ego. Mě napadlo, že je možné, abychom byli cudní a dělali práci a přitom krmili ego?

Odpověď: Ano, je to možné. [Smích] Pokud nejste cudný, jen se snažíte rozvíjet svou mysl, pak určitě krmíte ego. Ale i když jste cudný, tak to automaticky neznamená, že nekrmíte ego. Vraťme se zpět k tomu, co mistr uvedl s ohledem stát se andělem či démonem. Tato práce je faustovská smlouva, sázka s ďáblem. Je to smlouva, se kterou budete pracovat, ale pokud uděláte chybu, pokud upadnete do omylu, do zmatku, pokud nejste s Kristem, pak zůstanete sám, nebude vám daná pomocná ruka, moudrost.

Šimon mág věděl o velkém Arkánu, věděl vše o cudnosti, podle mě to byl poměrně vysoce postavený zasvěcenec. Ale nepřijal nový proud. On odmítl nový Kristův proud, který hlásal Ježíš. Takže i když byl probuzen, i když praktikoval sexuální magii a dokonce ji i učil, tak nepřijal nový proud. Pokud Kristický proud naší doby proudí přes určitého mistra nebo prostřednictvím určitého hostitele a vy nejste s ním, pak budete jako vyschlý chomáč trávy pohazovaný větrem. Jediným způsobem, jak se dostat zpět do Absolutna je skrze Krista. Takže pokud nejste s Kristem, pak neuspějete, i když víte všechny tyto věci.

Existuje mnoho nástrah, mnoho způsobů, jakými můžeme být oklamáni, proto musíme být opatrní a pracovat na sobě. Jen proto, že praktikujeme cudnost, jen proto, že patříme do gnostické školy, automaticky neznamená, že odstraňujeme své ego. Způsob jak poznáte, že odstraňujete ego, je když se měníte jako člověk. Když čelíte situacím a chováte se jinak, máte jiné impulzy. Můžete mít také určité zkušenosti ve vnitřních světech, nebo také nemusíte, takže musíte meditovat a pracovat na sobě.

Komentář od publika: Nebezpečí udělaných chyb předtím, než dosáhnete vzkříšení.

Odpověď: Před vzkříšením existuje mnoho různých způsobů, jak udělat chybu. A dokonce i pro zcela vzkříšeného mistra, pokud není v absolutnu, stále existuje nebezpečí pádu. Dokonce i čistá solární mysl má stále možnost vybrat si svou vlastní vůli. Není to ego, ale může udělat chybu. To se obvykle stává, když se fyzické tělo zamiluje.

Komentář od publika: V současnosti jsme svědky mnoha různých gnostických škol a všech těch pseudo-mistrů. Toto se vskutku děje a vidíme to. Musíme si být velmi dobře vědomi toho, koho následujeme. Nejlepší je následovat, jak jste řekl Kristickou sílu/proud, a ne osobnost, neztotožňovat se s žádnou osobností.

Odpověď: To je velmi důležité. Dokonce i v této konkrétní tradici existují různé typy škol. Je opravdu velmi smutnou realitou, že v současnosti existuje mnoho politických her ​​a osobností, které mezi sebou bojují. Pokud všichni máme ego, pak je samozřejmé, že budou existovat neshody, ale my se musíme soustředit na sebe a na práci, a ne ztratit se v projevech jako: "někdo řekl tohle a někdo neudělal tamto" atd. Takže následujte, co je napsáno v dílech mistra. Pokud není jasné, co máte udělat, pak mlčte a meditujte. Ne že budete dělat rozruch, nebo se budete snažit vytvořit velký problém a pomlouvat. Protože pomluvy a klepy dokážou zničit školy. Může se stát, že něco není v dané škole naprosto dokonalé, ale pokud ji zničíte, pak můžete zapříčinit skutečné duchovní zranění, a to nejen pro sebe, ale i pro ostatní lidi, kteří ji navštěvovali a mohli mít z ní prospěch. Jedná se o skutečně choulostivé záležitosti. Někdy je zločin mluvit, někdy je zločin být zticha. Nicméně, také existují lepší a horší způsoby, jak mlčet nebo mluvit.

To mi připomíná další věc, o které chci mluvit. Když dosáhneme zasvěcení, tak to ne my, ale Nejvnitřnější je ten, který dosahuje zasvěcení. Takže i když dosahujete zasvěcení, tak se nejedná o vaše fyzické tělo, o vaše ego, o vaši osobnost, ale o vnitřního mistra.

A i když člověk dosáhne i tato zasvěcení, a má vnitřního mistra, tak to neznamená, že osobnost, která právě teď mluví je mistr, který mluví. První zasvěcení způsobuje fúzi nebo spojení mezi duchovní duší a Átmanem, Nejvnitřnějším. Vytvoří to hlavního Monáda. No tato energie se neinkarnuje v osobě dříve než na konci zasvěcení. Osoba musí zemřít a mistr se postupně krystalizuje v nižších úrovních. Když tato osoba pak vstane z mrtvých, tehdy je tam v tom těle mistr fyzicky. Ale pokud někdo dosáhne určité zasvěcení, a možná dokonce zná i jméno svého mistra, a pak říká: "Já jsem takový a takový." To je osobnost, která to říká. Musíme být velmi opatrní.

Otázka: V souvislosti s tím, co jste řekl: Dosahuje Nejvnitřnější černé zasvěcení? A co ten Šimon mág; jak mohl odmítnout osobnost Ježíše? Jak mohl být alchymista a zároveň odmítnout/nepřijmout Krista?

Odpověď: Nejvnitřnější nedosahuje černé zasvěcení. Černé zasvěcení dosahuje jen ego, které jsou podřadným aspektem páté dimenze.

Jistě, pokud uděláte chybu a přejdete přes černé zasvěcení, ale pak se vymaníte tím, že se vydáte po bílé silnici, tak se z toho poučíte. Stále budete muset zaplatit karmu; musíte překonat dobro a zlo (jít nad rámec evoluce a devoluce do zasvěcení), takže ano, v jistém smyslu, chyby jsou tím, čím získáme moudrost z hříchu, moudrost z chyb. Je to to, co jste se ptal?

Otázka: Ano. A pak ještě o tom Šimonu mágovi: Řekl jste, že pracoval se sexuální transmutací, že pracoval s Kristem, tak proč potom odmítl samotného Ježíše? Co pak odmítl, osobnost Ježíše nebo co vlastně?

Odpověď: O konkrétním rozhodnutí Šimona mága nevím, ale možná že se cítil být lepší než hierarchie mistrů. Od samotného Absolutna až dolů, existuje hierarchie mistrů. Pokud tuto hierarchii nenásledujete, pokud odmítnete mistra (který to má na starosti), ale stále se snažíte na sobě pracovat, pak i tak selžete, i když budete pracovat se sexuální magií.

Komentář od publika: Co se týče Nejvnitřnějšího, Mistr Samael Aun Weor v knize Belzebubova revoluce píše, že Nejvnitřnější Andramelekovo Bytí muselo čelit karmě, že vytvořilo, démona s vědomím, protože nemělo sílu vůle toto jeho vědomí kontrolovat. Takže nakonec Bytí to musí zaplatit, protože je jeho součástí. Je to trochu smutné, ale Nejvnitřnější musí zaplatit za to, že nedokáže ovládat duši. Takže musíme spolupracovat s Otcem, protože na konci, pokud půjdeme dolů, tak vytvoříme karmu. Ale kdo vytvořil nás? Jaké vědomí?

Odpověď: Ať už je naše karma jakákoliv, tak v konečném důsledku to má vždy spojení s našim Nejvnitřnějším, s naším mistrem. Pokud získáváme černé zasvěcení, jedním z důvodů je to, že Monád neměl dostatečně silnou vůli nebo schopnost nás kontrolovat, takže za to musí zaplatit. Někdy se ptáme, proč někteří lidé mají zájem o toto učení a jiní ne. To také souvisí s našim Monádem. Někteří lidé hledají toto učení, protože ve svém srdci cítí prázdnotu a duchovní touhu. To proto, že Monád nás bičuje nebo nám neustále říká, abychom hledali. Ale jsou lidé, které to nezajímá. Z toho či onoho důvodu, oni prostě nemají takové spojení. Takže bychom neměli někoho soudit za to, co on nebo ona dělá.

Otázka: Jsou cvičení na posílení vůle prospěšné v takovém případě? Protože někdo si může myslet, že když navštěvuje gnostickou školu, tak si musí přece vést dobře. Můžete si myslet, že když posloucháte přednášky nebo děláte jedno nebo dvě runová cvičení, že kráčíte po cestě, zatímco ve skutečnosti byste mohli všechno tohle dělat pouze mechanicky, z nutnosti na rozdíl od skutečné chůze.

Odpověď: Na této cestě číhá mnoho nástrah jak zevnitř, tak i zvenčí. Můžete navštěvovat školu, dělat všechny správné věci, učit se, studovat, přednášet, a neuvědomovat si, že děláte všechno mechanicky. Jednoduše nezapojuje své vědomí, nepozorujete sami sebe jako byste měli. Je to téměř neuvěřitelné, ale i při meditování můžete zaujmout ležérní přístup. Musíte se neustále dívat do sebe. To je důvod, proč jedno divné pořekadlo říká, že někdy, když si myslíte, že si vedete velmi dobře, tak si vlastně vedete velmi špatně, a když si myslíte, že si vedete velmi špatně, tak si vlastně vedete velmi dobře. Když si myslíte, že si vedete dobře, tak se vlastně nepozorujete, protože se napařujete, škrtáte si svůj kontrolní seznam, a to všechno děláte s pocitem sebeuspokojení, ale přitom se vlastně nepozorujete do hloubky. Pak si to později uvědomíte, a řeknete si: "Ach můj bože, usnul jsem na vavřínech. Nemůžu uvěřit, že jsem udělal všechny tyto chyby." A pak se začnete skutečně pozorovat a pracovat se sobě, a pak můžete zase udělat nějaký pokrok.

Otázka: Existuje nějaký vztah mezi strážcem prahu a Luciferem?

Odpověď: Ano. Víme, že Lucifer je oddělitelnou součástí Krista, který sestupuje dolů a mísí se s naším egem. Takže tady máme tu ďábelskou povahu, která nás zkouší, smíšená s naším egem. Náš strážce prahu je toho součástí. Můžeme říci, že Lucifer je ta část, která se nás snaží porazit skrze strážce prahu. Lucifer nás chce vyzkoušet. On se potřebuje ujistit, že jsme tím, čím chceme být. Musíme být testováni. Nevíme skutečnou povahu něčeho, dokud to není otestované. Lucifer je součástí Krista, která se mísí s naším egem. A ego je strážcem prahu.

Komentář od publika: Velmi dobře je to vidět v opeře Mefistofeles.

Odpověď: Ano, Mefistofeles od Arriga Boita. To je opravdu dobré provedení. Můžete vidět, jak chodí po žebříku nahoru a dolů.

Otázka: Týká se strážce prahu nějak stavu, kdy se nacházíte mezi bděním a spánkem? Někdy mám zkušenost, kde pociťuji určitou přítomnost něčeho, jakoby nějaký špatný druh temnoty. Má toto něco společného se strážcem prahu? Je to něco, co se mi děje v tom prolínajícím se stavu mezi bdělostí a spánkem. Také jsem o tom někde četl, takže to není jen moje vlastní zkušenost. Připadá mi to jako nějaký druh ďábelské přítomnosti, jakoby vás to chtělo dostat.

Odpověď: To může mít mnoho různých důvodů, týkajících se vašeho vlastního ega. Malé děti, které ještě nemají u sebe vyvinutou osobnost pláčou, protože vidí své vlastní démonické ega, jak se do nich snaží vstoupit. To s tím může mít souvislost. Pokud to souvisí s vaším egem, pak to souvisí se strážcem prahu. Pokud je to v souvislosti s vrozeným, instinktivním typem strachu, pak to také souvisí se strážcem prahu, protože to právě on vás drží v tom strachu. Překonat tento typ instinktivního strachu je něco, na čem budete muset pracovat. Takže v jistém smyslu ano, ale stejně to může mít i jiné důvody. Černý mág se vás například může snažit zmanipulovat. No většinou jsou to sami lidé, kteří si vytvářejí takové představy. Někdy na nás skutečně mohou útočit nějací černí mágové, ale někdy se lidé s touto představou až příliš ztotožní, když ve skutečnosti se jedná pouze o projekci jejich vlastního ega. Je třeba pracovat na vlastním strachu.

přeložené z anglického originálu: Christic and Demonic Initiation
přednáška daná Gnostickými Instruktory na: gnosticteachings.org
služba od vydavatelství Glorian