slovnik

Oheň kundaliní

V těchto časech, většina duchovně orientovaných lidí, slyšelo slovo kundaliní. Kundaliní se vzpomíná skoro ve všech našich přednáškách a knihách Samaela Aun Weora. Je důležité, aby všichni upřímní a vážní duchovní hledači, měli velmi silné pochopení toho, co je kundaliní. Protože je to energie, která umožňuje veškerý duchovní vývoj. Kundaliní tvoří základ celé existence. Jedná se o surovou, základní energii, kterou chce duchovní hledající kultivovat, rozvíjet nebo probudit.

Slovo kundaliní je nejvíce známé ze sanskrtu, ale ve skutečnosti je ještě mnohem starší než sanskrt. Kořeny tohoto slova sahají až do Atlantidy a dále.

Kundaliní odkazuje na kosmickou sílu, energii, která je úplně jiná než energie, kterou známe fyzicky. Kundaliní není pouhou elektřinou nebo magnetismem nebo teplem, ale je zdrojem všech. Kundaliní je druh síly nebo energie, která je čistým, božským, surovým potenciálem, který je pak upraven v závislosti na tom, jak se s ním zachází. Toto je klíčový bod, který často chybí v mnoha textech nebo školách hinduismu nebo buddhismu, které vyprávějí o kundaliní.

letnice-ohenI na Západě, tvoří kundaliní elementární, základní aspekt náboženství, ale tady je to víc ukryté. V židovsko-křesťanské tradici je to symbolizováno jako oheň Ducha svatého nebo jako sloup ohně, který vedl Izraelity na jejich velkém Exodu (odchod židovského národa z Egypta).

Ve skutečnosti, každé duchovní cvičení, které provádíme, jakéhokoliv druhu, ať už recitace manter, meditace, modlitba, náboženský zpěv, Karma jóga nebo nesobecké služby (Seva), všechny tyto duchovní cvičení, bez ohledu na to, z jaké tradice pocházejí, mají za svůj záměr probuzení této kosmické síly v našem nitru. Neexistuje výjimka. Samotným účelem náboženství nebo jógy, je probudit tuto energii uvnitř osoby. Tuto sílu se snažíme aktivovat, protože tato energie nás spojuje s božstvem. Vytváří to v nás to, co se dá nazvat osvícení nebo osvobození - ale nepleťte si to s realizací, která závisí na vnímání, moudrosti, porozumění.

V současnosti, kundaliní není u lidí aktivní. Je to proto, že podmínky, které ji aktivují, nebyly splněny. Stejně jako všechny energie nebo síly v přírodě, energie kundaliní (Duch svatý) funguje v souladu se zákony přírody. Funguje podle příčiny a následku. Všechno v přírodě, dokonce i Bůh, respektuje zákon příčiny a následku. Karma, tento zákon akce a následku, vše upravuje. Každá projevená věc, je předmětem příčiny a následku. Kundaliní není výjimkou.

Fakta a fantazie o kundaliní

Bohužel, existuje mnoho škol, učitelů a knih, které mají mnoho fantastických představ o kundaliní a její probuzení, ale které jsou všechny založeny na lži, teorií a snech. Probuzení kundaliní je možné, ale pouze v případě, že vyvoláme příčiny, které tento efekt vytvářejí. Bohužel, málokdo zná přesné, požadované podmínky, a místo toho učí to, co zní dobře nebo to, co chtějí slyšet lidé.

Vzestup kundaliní funguje jako jakýkoli zákon v přírodě: pokud jsou splněny příčiny, vzniknou výsledky. Příčina a následek jsou důvodem, proč je psychologická a duchovní úroveň lidstva na úrovni, na jaké je. Lidstvo je tam, kde je, kvůli příčinám, které samo vytvořilo. Naše současná situace, ať už sociální, ekonomická nebo politická, každý aspekt našeho života, je takový, jaký je, díky našim činům. Neexistuje výjimka. Nic na nás není uvaleno zvenčí. Vše co zažíváme, je výsledkem toho, co jsme uvnitř. Totéž platí pro probuzení kundaliní. K tomuto nemůže dojít žádným zásahem vnější síly.

satanov chvostExistuje mnoho tradic, které učí, že guru může za vás probudit kundaliní nebo pokud si zaplatíte určitou částku peněz nebo pokud budete nosit určité roucho nebo pokud si koupíte některá zařízení, stroje nebo oleje, všechny druhy fantastických věcí, které budete muset koupit nebo za ně zaplatit nebo s nimi souhlasit, že tak nějak - jako mávnutím kouzelného proutku - tento vnější zásah probudí vaši kundaliní. Nebo tím, že budete opakovat určitou mantru nebo určité cvičení, že to probudí kundaliní. Toto vše je na sto procent nesprávně. Mohou vám pomoci probudit určitou energii, kterou sice oni nazývají kundaliní - no, kundaliní to není. Je to něco jiného. To, co učí, je, jak se probudit jako démon. Místo toho, aby vedly studenta k čistotě, aby v něm tato energie mohla stoupat, tak oni učí pravý opak, jak udělat, aby tento oheň klesal. Toto je jednoduché a dosáhnete to tím, že se budete oddávat touze, pýše, závisti, apod.

Existují skupiny, které uvádějí, že kundaliní je nebezpečná a že se dá probudit náhodou. To není pravda. To je nemožné. Proč? Protože kundaliní je inteligence Boha. Bůh nekoná náhodou. Osvícení nebo osvobození nepřijde náhodou. Osvícení je výsledkem přesných příčin. Vyvolání těchto příčin vyžaduje velké úsilí a hodně vědomostí. Bůh, božstvo nebo Božská Matka nikoho neosvěcuje náhodně, náhodou nebo z rozmaru.

Proto klidně můžeme dát stranou obrovskou rozmanitost knih, teorií, škol a učitelů, kteří opakují všechny tyto nesmysly o kundaliní. Co bychom měli udělat, je studovat skutečná písma, zkušenosti těch, kteří skutečně pracovali s touto energií (a kteří mají odpovídající znaky: brilantní čistota, moudrost a oslňující inteligence), a spolehnout se na jejich vedení. Neměli bychom brát v úvahu těch lidí, kteří se jen snaží vydělat peníze, získat následovníky nebo se stát slavný.

svetec-kundaliniPokud se podíváme na písma a velkých učitelů, a to jak minulých, tak i současných, tak zjistíme, že tato síla kundaliní (Duch svatý) je mimořádně mocná, ale také velmi náročná. Osvěcuje pouze těch, kteří si to zaslouží. Ti, kteří si zaslouží přítomnost té síly ve svém nitru, vstoupí do velmi odlišného vnímání života. Někdo, kdo má v sobě tuto energii aktivní, nevidí život tak, jak ho vidí obyčejný člověk.

Jeden skvělý učitel, který velmi dobře vysvětluje povahu této tajemné síly kundaliní, je Šrí Svámí Šivánanda (Swami Sivananda). Šrí Svámí Šivánanda byl indický lékař, který se přátelil se Samaelem Aun Weorem. Šrí Svámí Šivánanda žil v Indii a založil Božskou společnost života (Divine Life Society). Jeho spisy jsou brilantně jasné o povaze kundaliní a o požadavcích této božské energie. V jedné ze svých knih vysvětluje, jaký je to pocit, mít tuto sílu aktivní. On to popisuje takto:

"Před duševním okem aspiranta, se objeví super-smyslné vize. Před jogínem se začnou otevírat nové světy s nepopsatelnými divy a kouzly. Světy za světy odhalí svou existenci a majestátnost. Jogínovi se dostane ve větší a větší míře božského poznání, moci a blaženosti, když kundaliní začne postupně procházet čakrami, které na základě tohoto dotyku kundaliní, začnou vzkvétat v celé své kráse. Před tímto dotykem, čakry nevydávají své síly, nevyzařují své božské světlo a vůni, a neodhalují božské tajemství a jevy, které leží ukryté před očima pozemsky -smýšlejících lidí, kteří by dokonce odmítli věřit i ve vlastní existenci."

Jinými slovy, tato síla otvírá naše duchovní oči. Existuje mnoho lidí, kteří tvrdí, že mají tento zrak, a kteří popisují mnoho fantastických vizí. Dávají proroctví a vize, ale kteří popírají nejctihodnější a krásné písma lidstva. My se musíme spoléhat na písma a na velkých mistrů, a ne na vymyšlené vize snílků, lidí, kteří jsou zhypnotizovaní svou vlastní pýchou. Místo toho se musíme sami probudit, abychom se nespoléhali na slova, sny a sliby druhých, ale probudili naše vlastní vědomí a sami si ověřili fakta. Je velmi obtížné zjistit, jestli je někdo snílek nebo skutečnou jasnovidec, a proto je těžké zjistit, na koho se dá spolehnout. A proto je pro nás nejlepší spoléhat se na největších proroků, a následovat jejich vedení. Je nutné, abychom to mysleli vážně s tím, že práci musíme dělat sami.

Lidstvo v této době, je jako někdo, kdo spí v posteli a sní o tom, jak se naučit přeplavat řeku existence, přejít na druhý břeh, k nebi, k nirváně. My jsme ten, který spí a sní o duchovnosti. Máme o tom hodně představ, představ plných fantazie, které jsme převzali od jiných. Představ, které jsme si sami vykonstruovali, fantazií, snů, projekcí našich tužeb. My si představujeme, nebe, nirvánu nebo duchovní vývoj jako něco, co vyhovuje našemu egu, což podporuje náš pocit já, což posiluje naše psychologické trauma. Skutečností je, že spíme. Nevidíme ráj, nirvánu, nebe, pravdu, ale musíme. Můžeme studovat duchovno, můžeme i meditovat, můžeme dělat cvičení, ale pokud budeme i nadále spát a snít o duchovnosti, tak budeme prostě spát. Žijeme v pohádce.

No, a o kundaliní existuje enormní pohádka. Západní kulturu velmi okouzlila téma kundaliní, pokud jde o duchovní stránku věci. Okouzlení je forma fantazie, forma hypnózy. To nemá nic společného s pravdou. Realita o kundaliní je zcela odlišná. Nemá to nic společného s fantazií, kterou o tom mají lidé. Je pro nás důležité, abychom touto fantazií pronikli a odstranili ji. Místo ležení v naší psychologické ložnici, kde spíme a sníme o kundaliní, musíme vstát. Musíme odejít z našeho psychologického domu. Musíme vidět realitu, kde jsme psychicky a duchovně, musíme vidět pravdu o naší existenci. Musíme se naučit plavat, abychom se mohli dostat do řeky vědomí a naučili se ji přeplavat. Proplout ten proud je velmi náročné, ale je to možné.

Můžeme se učit, jak meditovat, jak provádět pránájámy nebo jak praktikovat tantru, všechno toto je třeba, ale ze všeho nejvíc potřebujeme probudit své vědomí, aby kterýkoli z těchto postupů měl jakýkoliv vliv nebo účinek. Musí u nás dojít k duchovní a psychologické syntéze.

milarepaK dispozici máme ohromný příběh o jogínovi Milarepovi, který nám to pomůže objasnit. Milarepa byl Tibeťan, který začal svůj život jako každý obyčejný člověk, bez zvláštních vlastností, které by stály za zmínku. Udělal mnoho chyb a dokonce vykonával černou magii, kterou pozabíjel lidi pro pomstu. Přesto si uvědomil svou chybu, a měl to štěstí, že našel svého pravého učitele, Marpu, který ho učil techniku ​​s názvem, Jóga vnitřního tepla, Tumo jóga, která pochází od šesti jóg Naropy nebo Nigumy. Tato technika je extrémně silná a mocná. Souvisí to s tím, co učíme v této gnostické tradici.

Ke konci svého života, Milarepa dosáhl kompletní vývoj jako bódhisattva. Oslovil ho člověk, který se chtěl stát jeho žákem. Milarepa se zeptal studenta: "Jaké jsou tvé kvalifikace? Proč bych tě měl akceptovat jako studenta?"

Student řekl: "Vyvinul jsem perfektní samádhi. Umím meditovat a dosáhnout absolutní perfektní vyrovnanost v samádhi…”

Milarepa řekl: "To je dobře, ale to není nic ve srovnání s meditací vnitřního tepla." To nebylo řečeno z pýchy, ale řečeno, jako fakt.

Toto vnitřní teplo je kosmický oheň, o kterém se zde bavíme. Je popisován jako teplo, protože ho můžeme pocítit jako fyzické teplo, ale ve skutečnosti se to vztahuje na psychické teplo. Je to duchovní síla. Ve skutečnosti nemá žádnou podobu. Nejedná se o fyzický oheň. Tato síla je elektrická, ale není to elektřina. Je to energie, ale není to hmota. Je to něco nepolapitelného, ale je to všude.

Milarepa učil studenta jógu vnitřního tepla. Tím studentům byl Gampopa, který se stal jeho největším učedníkem a pomohl vybudovat tradici Kagjü tibetského buddhismu, která ještě dnes existuje. Jednou s nejpodstatnějších praktik je šest jóg (nauk) Náropy, a první z nich je jóga vnitřního tepla: Tumo.

tumo jogaAť to nazýváme, Tumo jóga, Kundaliní jóga, Tantra jóga, každá z nich se zabývá různými způsoby, jak se dostat ke stejné věci. Každá z nich je vhodná pro mírně odlišný způsob myšlení, a každá vznikla v jiném časovém období, ale všechny hovoří o stejné síle.

V každém případě, ať už mluvíme o tibetské, hinduistické, křesťanské nebo židovské tradici, všechny tyto techniky v každé škole, konec konců poukazují na aktivaci a rozvoj této síly uvnitř nás.

Nejběžnější symbol této síly, je had. Tento had je univerzální. Najdeme ho v každém náboženství. V křesťanské tradici, Ježíš říká: "Buďte obezřetní/moudří jako hadi," protože had kundaliní dává moudrost.

V židovské tradici, v knize Numeri, čteme o Mojžíšovi, který byl vyzván, aby zachránil svůj lid před hady, které je kousali. Bůh mu řekl, aby udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Tento měděný had měl moc je uzdravit. Zde vidíme dva různé hady. Oba jsou polarizace této síly, jeden pozitivní a jeden negativní. Ve svém základu, jde o stejnou energii, ale polarizovanou.

Tato energie existuje v těle. Nenachází se mimo nás. Tak, jak k vám nemůže přijít žádná osoba z venku a strávit za vás jídlo nebo transformovat vzduch ve vašich plicích na kyslík, stejně tak, žádná osoba kromě vás, nemůže manipulovat a probudit kundaliní. Je to ve vás, je to ve vašem těle. Můžete získat pomoc, a my potřebujeme pomoc, ale ne od fyzické osoby, ale zevnitř, od našeho vlastního Bytí, a od mistrů, kteří pracují ve vnitřních rovinách (světech), kteří nám mohou pomoci. No nemohou nám pomoci, pokud nevytvoříme příčiny.

Mnohé z těchto škol, které hovoří o kundaliní, ji popisují z hlediska schopností/moci, že osoba, která probudí kundaliní, získá ohromné duchovní schopnosti/síly. To je to, co oni používají k přilákání studentů. Je pravda, že když tato síla, tato kosmická energie je v nás aktivována, tak probouzí naše ztracené smysly, naše duchovní schopnosti, které jsme kdysi měli, ale které jsme ztratili, ale to není důvod, proč my probouzíme tuto sílu. Skutečný zasvěcenec nehledá magické schopnosti/síly, aby mohl ovládat druhé, aby mohl na ostatních zapůsobit nebo aby byl výjimečný. Skutečný zasvěcenec se snaží uniknout utrpení. Osoba, která je unavená z ega, která je unavená z bolesti, která je unavená ze smrti, je dobře kvalifikovaná pro vstup do této vědy. Skutečný zasvěcenec se chce vrátit zpět do Ráje. Skutečný zasvěcenec má výčitky svědomí za svoji hrdost a za svůj chtíč a chce to změnit. Takže vidíte, síla kundaliní je Boží moc. Tato moc je dána pouze těm, kteří si to zaslouží. Jinými slovy, skutečný zasvěcenec, skutečný duchovní praktikující, který následuje zákon čestnosti a poctivosti, chce odejít od utrpení, chce se vrátit zpět do Ráje, aby se znovu narodil. Toto duchovní zrození je možné pouze skrze sílu kundaliní.

Příroda však o toto nemá zájem. Příroda a naše fyzické tělo, jako takové, chce jen zachovat přírodu. Náš instinkt je prostě narodit se, jíst, vylučovat, reprodukovat a zemřít. Příroda se nestará o naše umění, vědy, teorie nebo přesvědčení, nebo zda věříme v Boha nebo ne. Příroda chce pouze zachovat sama sebe. Toto je důvod proč ve všech nižších říších/královstvích, je funkce každého organismu: zachovat existenci těchto organismů. Každý z nich hraje důležitou roli v zachovávání planety. To je vše, co příroda chce. Příroda nechce, nezajímá se, nepotřebuje, abychom věřili v Boha nebo ne.

Úloha fyzického těla

Příroda chce naši energii. Vidíte, každý organismus v přírodě přeměňuje energii a přenáší energii. Fyzické tělo, které máme, se v ničem neliší. Všichni, jako fyzické organismy, jsme jako buňky v těle, které pokrývají kůži této planety. Tvorové, které nazýváme lidské bytosti, jsou opravdu jen zvířata, která náhodou mají intelekt, a která jsou jako buňky jakéhokoliv organismu, který přijímá, transformuje a uvolňuje síly. Tyto síly udržují život na této planetě.

Bohužel, kvůli našemu mozku a kvůli sexu, tuto energii špatně transformujeme a poškozujeme planetu. To je důvod, proč se planeta proti nám bouří, dalo by se říci, že nás trestá. To je důvod, proč trpíme novými způsoby, s novými chorobami, s novými problémy. Ale na konci, objektivně řečeno, pokud se podíváme na tuto planetu bez připoutanosti, bez jakékoliv naší filozofie, tak můžeme vidět, že příroda se nestará o naše náboženství, příroda chce jen svou energii. To je důvod, proč v dávných dobách lidé vykonávali oběti bohům. Tito bohové představují přírodní síly, elementárních/živelných bohů. Lidé obětovali různé prvky, aby poskytli přírodě energii, aby příroda nepotřebovala jejich energii, aby tato energie mohla být použita pro duchovní věci, pro vývoj. Bohužel, my jsme na tohle všechno zapomněli. Neříkám, že bychom měli provádět zvířecí oběti nebo oběti jakéhokoli druhu, protože tato doba je již za námi. Oběti, které musíme udělat teď, jsou psychologické, duchovní a fyzické uvnitř sebe. Co se musíme naučit, je, jak využít tyto energie v sobě, a vědomě je nasměrovat. K tomu samozřejmě musíme tyto energie pochopit. Co jsou, kde jsou, a jak pracují.

Naše fyzické tělo je základem naší schopnosti dosáhnout našeho plného rozvoje. Fyzické tělo je nezbytné pro dosažení osvícení. V této době je fyzické tělo nutností, protože fyzické tělo je místem, kde se všechny síly ostatních dimenzí spojují, za účelem transformace.

Fyzické tělo je zemí, ze které můžeme dosáhnout našeho plného rozvoje. Toto slovo "zem" je důležité. V hebrejštině je to adamah [אדמה]. Je to právě ze země, odkud je Adam [אדמ] vzat. Adam v tomto smyslu představuje náš plný rozvoj jako bytost, která existuje v Edenu, Rajský Adam, který je naprostou lidskou bytostí, jinými slovy Adam-Kristus. Tento Adam [אדמ] je vzat ze země [אדמה], z těla, z filozofické Země- která představuje naše fyzické tělo, takže je třeba, abychom se o toto fyzické tělo starali.

To je důvod, proč v první úrovni každého náboženství, pokud se stanete vážný praktik tohoto náboženství, vás seznámí se všemi druhy pravidel, věcí, které budete muset provádět, které vytvoří podmínky, které budou podporovat rozvoj těchto sil. Tato pravidla obvykle zahrnují: Nezabiješ, Nekraď, Neužívej žádné omamné látky, Nejez nečistou potravu apod. Jinými slovy, nedávejte nečistoty do svého těla a nepoužívejte své tělo způsobem, který vytváří škodlivé síly. Tělo musí být očištěno, čisté a stabilní. Jinak tato síla, která musí být probuzena, se nemůže probudit.

Tato pravidla jsou Přikázání, Vinaja, sliby, všechna pravidla v náboženství. V sanskritu se nazývají Jama a Nijama. Tyto způsoby chování jsou nezbytností. Lidé vždy říkají: "Nechci náboženství s pravidly. Příliš mnoho pravidel!" Oni nechápou, že tato pravidla jsou zapotřebí, protože ony produkují příčiny a následky. Nejsou tam svévolně, kvůli nějakému morálnímu ideálu. To nemá nic společného s morálkou. To má co do činění s příčinou a následkem.

nervovy-systemFyzické tělo je velmi složité a má mnoho vzájemně propojených a vzájemně závislých systémů, a každý z nich závisí na nervovém systému. Právě nervový systém je tím, který pomáhá fungování fyzického těla. Nervový systém může pracovat pouze v případě, že vědomí je spojeno s tělem. Jinými slovy, fyzické tělo je schránka. V této schránce se nachází množství elektrických kabelů. Tyto elektrické kabely transformují a přenášejí energii, a kořen této energie je připojen do našeho vědomí. Takže nervový systém je zprostředkovatelem. Je nástrojem, jehož prostřednictvím všechny tyto energie fungují.

Nervový systém je velmi složitý. Sice o něm hovoříme jako o nervovém systému, ale ve skutečnosti se jedná o tři nervové systémy v jednom: centrální, sympatický a parasympatický.

Hlavním z nich je centrální nervový systém, který se skládá s páteře, 33 obratlů a mozku. Jedná se o jednu věc. Nemůžete oddělit mozek od páteře. Jsou jednou věcí. To je důvod, proč poranění páteře jsou tak zničující. Na tomto systému závisí celé tělo. Tento centrální nervový systém a všechny jeho funkce, jsou v Bibli symbolizována jako Strom života. A to proto, že se jedná o náš vlastní Strom života uvnitř. Bez něj nemůžeme žít.

Moderní vědci stále nerozumějí centrálnímu nervovému systému. Je tak složitý a tak tajemný, a je v něm tolik věcí, které nemáme ani tušení, k čemu slouží. Vědci jsou zmateni. Navíc, dokázali, že používáme pouze zlomek jeho schopností. Někteří říkají, 3 procenta, někteří říkají, že 5 procent. A co těch zbývajících 90 a více procent schopností mozku a nervové soustavy? Moderní vědci nemají ponětí, na co mohou sloužit. To je proto, že naši vědci ignorují duchovní stránku. Přesto, esoteričtí vědci vědí velmi dobře, k čemu slouží všechny tyto neurony a energetické dráhy. Slouží na příchod kundaliní, na probuzení této síly. Plně probuzené bytosti, jako Ježíš, Krišna nebo Buddha, využívají 100% mozku.

cauda-equinaCentrální nervový systém je základem toho, co z nás fyzicky dělá člověka. Všechny naše fyzické síly jsou zakořeněny v nervovém systému: reprodukce, trávení, krevní oběh, dýchání. Vše na něm závisí. Když se podíváme na to, jak nervový systém funguje, tak vidíme, že mozek je na vrcholu. Mozek se připojuje k míše, která sestupuje přes krk dolů po zádech, do základu páteře v pánevní oblasti. Ve spodní části páteře se nachází cauda equina (latinsky pro koňský chvost). Cauda equina je shluk nervů, jemných vláken, které vybíhají od konce páteře. Z toho se rozbíhá neuvěřitelné množství nervových vláken. Mezi množstvím vláken a mozkem, je páteř, ze které vystupují všechny ostatní spoje a kanály. To je to, co existuje fyzicky, ale totéž existuje uvnitř nás energicky.

Statická a kinetická energie

To, co vidíme fyzicky, je jen polovina z toho. Ztratili jsme schopnost vnímat energii, která umožňuje fyzickému tělu, aby vůbec fungovalo. Tuto energii nazýváme vitální tělo. V tibetštině se to nazývá subtilní/jemné tělo. Jedná se o tělo Či nebo Pránu, nebo jak se to někdy nazývá, éterické tělo. Je to tělo energie nebo sil, které umožňuje fyzickému tělu být naživu. V tomto těle jsou jemné kanály energie zvané nádí, stejné jako nervy, ale v sanskritu. Jsou to kanály sil a energie.

A v tomto éterickém nebo vitálním těle je ještě jemnější tělo, což je astrální tělo, které má také všechny tyto nádí, kanály nebo dráhy pro energii.

Když jdeme postupně hlouběji dovnitř, tak zjistíme, že máme sedm těl, které navzájem sebou pronikají, bez jakéhokoliv nepořádku. Jedná se o sedm po sobě jdoucích jemných úrovní přírody, kde každé z nich má tyto dráhy, kde se pohybuje a proudí energie. Všechna jsou vzájemně propojená a na sobě závislá. Co se týče nás, my jsme v tomto fyzickém těle, a tyto ostatní těla ještě nedokážeme vnímat. Nevíme o nich, protože naše vědomí spí.

Co musíme pochopit, je to, že způsob, jakým využíváme naši energii tady, určuje naši budoucnost, náš život a naše zdraví. To jak jíme, jak myslíme, jak se cítíme, co dýcháme, co pijeme, životní prostředí, ve kterém žijeme, všechno toto způsobuje příčiny a důsledky, které určují náš relativní zdravotní stav nebo nemoci nejen fyzicky, ale i psychicky. To je důvod, proč máme pravidla a pokyny v náboženství. Protože pokud vážně v sobě chceme, aby tento systém na plný výkon zpracovával energii, tak to musíme udělat správným způsobem. Tyto síly, se kterými plánujeme pracovat, jsou velmi silné a na své správné použití vyžadují nesmírnou odpovědnost.

obratelStředem fyzické páteře se táhne kanál (lat. canalis centralis). Fyzicky, když se podíváte na obratle páteře a pokud tyto obratle vyberete ven, tak uvidíte, že uvnitř páteře se nachází otvor, kterým prochází mícha. V této míše se nachází prázdný kanál, fyzicky, přes který proudí tekutiny, ale uvnitř tohoto kanálu, ve vitálním těle, v astrálním těle, v mentálním těle, atd., jsou jemná vlákna, která nejsou fyzikální, ale energická, jemná. Skládají se z hmoty, ale ne z fyzické. Skládají se z vitální, astrální a mentální hmoty.

Právě přes tento kanál lze aktivovat a pracovat s kundaliní, ale v našem současném stavu je tato energie nečinná, není aktivní. Důvodem je naše vyhoštění z Ráje. Lidstvo již nemá tyto schopnosti, ale stále má schopnost je obnovit.

Tento jemný, centrální kanál, se v sanskrtu nazývá sušumná. Jedná se o energetický kanál a ne fyzický.

Na obou stranách páteře, máme sympatický a parasympatický nervový systém, který je souborem ganglií nebo kabelů, které spravují další aspekty naší fyziologie. Tyto ganglia (nervové uzliny) nebo kabely se proplétají kolem páteře. Jsou dva, jeden pro každý z těchto nervových systémem. Jedná se o zásobovací nervy pro orgány, které nejsou ovládány vůlí, jako je srdce, plíce, střeva a ledviny. Pracují pro a proti sobě. Sympatický nervový systém stimuluje nebo akceleruje síly a parasympatický nervový systém zpomaluje nebo brzdí. Takže jsou plus-minus. Jsou to síly, které se navzájem vyvažují.

To je důležité, protože ve středu je centrální nervový systém, který je vyrovnávačem, ten, který je v rovnováze, a na obou stranách jsou sympatický a parasympatický nervový systém, jeden je plus, druhý je mínus. Takže tady fyzicky vidíme tři síly. Tři síly: plus, mínus, rovná se. Toto je základ pro elektřinu. Toto je základem pro to, jak se energie pohybuje ve vesmíru, a to prostřednictvím tří sil. Takže fyzicky, to existuje v nás skrze naše tři nervové systémy, ale energicky to také existuje v nás, ve vitálním těle, astrálním těle, mentálním těle a dál.

Energeticky, sušumná je prázdný kanál. Měla by tam být kundaliní, ale tato energie spí, takže kanál je prázdný. To je síla, která vyrovnává, ale není aktivní.

Energeticky, Ida a Pingalá v sanskrtu, jsou plus a mínus, mužský-ženský, Jin-Jang, Od a Ob v kabalistické terminologii nebo Adam a Eva. Jedná se o energetické kanály, které se nacházejí na Merkurově holi/žezle a v mnoha symbolech po celém světě. Dva symbolické hadi, které sedí nebo které se proplétají kolem centrálního hada. Jsou to symboly sil a energií. Ida a Pingalá nejsou fyzické nervové systémy. Jsou odrazem, jsou podobné. Navzájem spolu souvisí, ale nejsou totéž. Podobně sušumná není centrální nervový systém, ale souvisí s ním.

merkur-caduceus

Zmínil jsem se o cauda equina, která leží na spodní části fyzické páteře, kde se nachází hromada jemných vláken. Tam se nachází i astrální, jemný protějšek, nazvaný kanda. Takže můžete vidět, že každému fyzickému aspektu, odpovídá jeho jemný aspekt. Můžete vidět, že se to docela komplikuje. Já vám vysvětluji pouze školku tohoto. Je tam toho mnohem víc. Je to něco, k čemu se musíte opakovaně vracet a studovat, abyste to mohli úplně pochopit.

Kanda je energetické centrum, kde se transformují a přenášejí energie. Tak jako je mozek v horní části páteře transformátorem a přenašečem energie a páteř je transformátorem a přenašečem energie, stejně tak je cauda equina, fyzicky, a kanda, astrálně nebo vitálně. Kanda se nachází se ve vnitřních tělech, jemných tělech. Je to křižovatka nebo prostředník mezi sušumnou a čakrou múládhára.

Čakra je sanskrtské slovo pro kolo nebo disk. Čakra odkazuje na energetické centrum, ne fyzické. Je to místo, kde se pohybuje a transformuje energie. V každém těle existuje mnoho čaker. Často se mluví o čakrách, jako fyzických nebo astrálních. Pravdou je, že každý žijící organismus je plný čaker. Jsou to jen centra energie, transformátory energie. Ve fyzickém těle, jsou fyzické, protože ve fyzickém těle transformujeme energie. Jejich fyzickým protějškem, říkáme žlázy a orgány. Ve vitálním těle, jsou vitální, protože ve vitálním těle také transformujeme energie. Totéž platí pro astrální tělo. Jsou to prostě energické transformátory. Každé naše vnitřní tělo má čakry.

cakryPři studování kundaliní a probuzení vědomí, se ze stovek či tisíců čaker, zaměřujeme na sedm hlavních. Na začátku, je pro nás nejdůležitější čakra s názvem múládhára (sanskrt). Tato čakra souvisí s pohlavními orgány. Proč je to tak důležité? Protože život se vynořuje ze sexu. Celý život, včetně duchovního života, je sexuální. To je orgán, který používáme na zachování života, který používáme na krmení přírody. Stejně tak, pokud se chceme znovu narodit, tak použijeme stejný orgán, ale jiným způsobem. To je důvod, proč Ježíš řekl, že narodit se z těla je jedna věc a narodit se z ducha, je věc druhá. Obě jsou formou narození, obě jsou sexuální, ale použití energie se liší.

Důležité je si zde uvědomit, že energie, která probudí vědomí a která nám dá potřebný duchovní vhled, je uzavřena v múládháře čakře, uvězněná, spící. To je místo, kde kundaliní odpočívá a čeká na nás, až přijdeme a probudíme ji. Nachází se v energetickém centru zvaném múládhára, které se nachází v blízkosti našich sexuálních orgánů.

Tato spící síla je symbolicky reprezentována jako had, který je stočený tři a půl krát a spí. Proč? Protože slovo kundaliní pochází z kunda, což v sanskrtu znamená stočený. Had spí stočený. Spí v múládháře a čeká, kdy ho probudíme.

Když je tato energie probuzena, tak využívá kandu pro vstup do sušumná (kanál v páteři). Když se tato síla probudí, tak kousek po kousku, obratel za obratlem stoupá vzhůru, přičemž aktivuje a probouzí jemné centra tohoto kanálu. Při procházení páteří, aktivuje čakry nebo energetická centra a jejich odpovídající funkce. Mnozí je nazývají zvláštní schopnosti, ale ve skutečnosti se jedná o přirozené funkce. Stejně jako je přirozené naše dýchání a naše trávení a vše co s námi fyzicky souvisí, stejně tak jsou přirozené čakry. Měly by být aktivní, měly by být funkční, ale nejsou, kvůli příčinám a podmínkám, které jsme vytvořili.

Tato energie, která spí v múládháře čakře, je kundaliní. Je symbolizována jako had. Tato moc, tato síla, je primární energií vší existence. Kundaliní je prvotní energie, která je ve všem. V sanskrtu se nazývá Šakti. Jedná se o sílu nebo světlo, které dává život každé existující věci. Aby tuto sílu bylo možné pochopit, tak musíme k tomu přistupovat vědecky a nejen akceptovat teorie. Musíme přemýšlet o tom, jak věci fungují v přírodě a pochopit, že duchovní věci fungují stejným způsobem, jen v jiných úrovních.

Když studujeme energii fyzicky, tak vidíme, že existuje celá řada modifikací této energie. Energie funguje podle zákonů. Víme, že energie a hmota jsou neoddělitelné, a že spolu totálně souvisí. Víme, že jsou to jen různé modifikace téže věci. Energie a hmota je ohromnou, velmi krásnou záhadou. Když se tyto síly projevují jako energie, tak tato energie je upravena v závislosti na tom, jak byla formovaná. Energie může být statická nebo dynamická. Jinými slovy, může být latentní, v potenciální formě nebo v aktivní formě. Takže v našich buňkách, například, máme potenciální energii a aktivní energii. V našem těle existuje potenciální a dynamická energie. Samotná kundaliní, je obojí, závisí na tom, jak je upravena.

Každá naše část má v sobě kundaliní, pránu, tuto sílu, ale statickou, v potenciálu, neaktivní. Tato síla se nachází v každém existujícím atomu, ve všem, bez výjimky, protože to je oheň, který vytváří život.

Když mluvíme o kundaliní jako ohni, tak nemyslíme fyzický oheň. Tento oheň je duchovní. Je to energie, ale není fyzická, je to něco jiného. V hinduismu ji nazývají Šakti. Šakti opravdu znamená jen energie, ale Šakti je obvykle reprezentována jako matka, jako žena, jako bohyně. Vesmír je její tělo a my všichni jsme jeho částicemi. Božská Matka je čistá energie. Všichni jsme tady a existujeme v tomto těle energie, vesmír. Takže tato energie je v nás, ale není plně rozvinutá. Ona touží po rozvoji. Tato síla je v našem těle zhuštěná, syntetizovaná v podobě semínka v múládháře čakře. Fyzický exponent tohoto semínka je v našich pohlavních orgánech. To je důvod, proč je múládhára vedle pohlavních orgánů.

Fyzicky využíváme sílu Šakti na stvoření dětí. Toto je Boží moc: tvořit. V konečném důsledku tato moc pochází z kundaliní. Sice se nejedná o probuzenou nebo vyvinutou kundaliní, ale je to díky této síle.

Moc vytvořit život

Když mluvíme o kundaliní, tak opravdu mluvíme o Božské Matce. Hovoříme o bohyni, a ať už ji voláte Isis/Eset, Maria, Tárá, Athéna, Minerva nebo jak chcete, ona je příčinou existence. Její tělo je energie a její čistá potencialita na nás čeká v našem těle.

V hinduismu, bohyně Šakti má manžela: Šiva, mužský a ženský, dvě síly. Šiva může vytvořit nebo zničit. Šakti je moc Šivy. Tyto postavy symbolizují síly, energie. Šiva není osoba, ale síla, inteligence.

siva-sakti

Kundaliní je kosmická síla. Vstupuje do činnosti ve stupních, podle toho, jak se vesmír rozevírá a podle toho jak byly vytvořeny fyzická těla. Když studujeme energii, fyzicky, tak vidíme, že energie se vždy projevuje jako polarita, jako rozsah. Například, ve vesmíru existuje obrovský rozsah světla, ale naše fyzické oči vnímají pouze velmi úzké pásmo tohoto světla. Za použití různých nástrojů jsme zjistili, že existuje neuvěřitelné pole nebo rozšíření této polarity světla. Toto se měří ve vlnových délkách, od velmi rychlých vlnových délek po velmi pomalé vlnové délky. To, co se rozšiřuje, je polarita. Dalo by se říci, nahoru a dolů. Totéž platí o magnetismu. Věci jsou pozitivní nebo negativní. Totéž platí o kyselosti, něco je buď alkalické, nebo kyselé. Totéž platí o gravitaci. Každá energie se projevuje tímto způsobem. Kundaliní není výjimkou. A právě toto je jeden z velkých omylů u mnoha duchovních skupin a dokonce i vědeckých skupin, kteří se domnívají, že energie může jít jen nahoru. Jedná se o skupiny, které učí kundaliní jógu a které fantazírují a sní o probuzení, zatímco se i nadále oddávají svému chtíči, nadále spokojeni se svou pýchou, nadále chránící svůj strach a závist, přičemž si neuvědomují, že tato síla kundaliní může jít nejen nahoru, ale také dolů. Může vytvářet a může ničit.

athena-meduzaBohyně Šakti může být polarizovaná jako Kálí. Každá bohyně má svůj opak. Opakem Athény je Medúza. V hinduismu, Kálí může být pozitivní bohyně, která osvobozuje, a také může být bohyně smrti, bohyně pekla.

Tato dualita kosmické síly je velmi jasně zastoupena v hinduismu a buddhismu, ale přesto existuje tolik duchovních hledačů, kteří to ignorují. Oni prostě mají pohádkovou představu o tom, že pokud mají dobré úmysly, tak tato síla se u nich samozřejmě musí probouzet pozitivně. Ignorují fakta. Neberou věci z vědeckého hlediska a místo toho spí ve svých fantaziích.

Tato síla nebo tato energie je polarita. Může být využita různými způsoby v závislosti na tom, jak je upravena. Toto je důležitý bod. Navíc, stejně jako všechny energie, se projevuje v různých stupních. Víme, například, že něco může být více nebo méně magnetické. Něco může být více nebo méně kyselé. Dosud jsme věřili, že gravitace se velmi nemění, ale začali jsme si uvědomovat, že gravitace má dokonce úrovně. Gravitace není pevná hodnota, jak jsme si mysleli. Veškerá energie podléhá změně. Kundaliní se v ničem neliší.

Když lidé mluví o probuzení kundaliní, tak obvykle mají představu, že otočíte vypínačem a kundaliní je plně vyvinuta. Opravdu, toto je smutný vtip. Nic v přírodě takto nefunguje. Co se děje, je to, že energie se může objevit a zmizet stejným způsobem, jako když zapálíte zápalku. Když zapálíte zápalku, tak se vynoří plamen zdánlivě z ničeho, alespoň tak si to myslíme. No ve skutečnosti, toto světlo pochází z osvobozených atomů v zápalce. Ten plamen bude hořet pouze tak dlouho, dokud je tam energie. Když se ta energie vyčerpaná, oheň zhasne, zmizí. Kundaliní funguje stejným způsobem.

Lidé, kteří meditují nebo kteří se učí různé pránájámy, nebo kteří se dokonce učí tantru, mohou zažít takové typy probuzení, záblesky. Možná že jste při meditaci zažili krátký extatický zážitek, a pak zmizel pryč. Ten zážitek jste zažili díky energii. Můžeme říci, že se jednalo o krátký záblesk kundaliní. Je to energie, která se tam na okamžik objeví a vyvolá osvícení a světlo, ale potom zhasne, protože tam není více paliva. To je důvod, proč někdy, když meditujeme, tak nemáme žádné zážitky, protože tam není žádná energie. Možná že tam není palivo na zapálení ohně. To je důvod, proč v této tradici učíme, jak využít tyto plameny, jak je třeba použít.

Toto je základem Tumo jógy. Tumo jóga používá to, co se nazývá, dýchací technika vázy. Je to forma pránájámy, kterou vás nemohu učit, protože byste museli být nejprve do té tradice zasvěcení, ale vztahuje se to na pránájámy a další cvičení, které v gnózi učíme. Prostřednictvím této praxe student využívá síly v těle. Tyto síly vyvolávají osvícení. To je důvod, proč Milarepa řekl Gampopovi: že tvá meditace může být krásná, ale to není nic ve srovnání s vnitřním teplem, protože jóga vnitřního tepla poskytuje energii, která produkuje osvícení, se kterou se typická samádhi nemůže srovnávat. To je důvod, proč je práce s energií tak důležitá. Opět platí, že nejde o to, abychom měli zvláštní schopnosti nebo abychom usilovali o extatické zážitky. Jde o to, abychom poznali pravdu. Abychom pochopili, že proč trpíme. Můžeme to udělat jen tím, že uvidíme příčiny utrpení- ne skrze teorie, ne skrze přesvědčení. Příčiny utrpení nedokážeme vidět fyzickým zrakem. Musíme jít hluboko do kořenů mysli.

Tato energie se tam nachází v latentním stavu a čeká na nás, až ji aktivujeme. Máme určitá pravidla, která musíme použít, abychom mohli vytvořit podmínky. Základním pravidlem je, abychom usilovali o posvátnost. Posvátnost znamená čistota. Nejedná se o fyzickou, ačkoli to je příbuzné. Neměli bychom být špinavé prase fyzicky. O své tělo bychom se měli starat a udržovat ho v čistotě. No posvátnost, kterou potřebujeme, je psychologická. Proč? Protože naše Božská Matka se objeví v závislosti na podmínkách.

Lidé, kteří praktikují tantru, zatímco jsou pohlceni svým chtíčem a zvířecí touhou, kteří skrze chtíč vyvolávají svou Božskou matku, nemohou očekávat nic jiného než to, že se objeví jako nečistá síla Kálí, Matka smrti, která je probudí jako černých mágů.

Čistý zasvěcenec, bílý tantrik, vyčistí mysl od chtíče, strachu, závisti, pýchy, a vyvolá svou Božskou Matku, která se v něm může objevit v posvátnosti jako panna. Kálí je panenská. Athéna je panna. Vesta (dcera boha Jupitera a bohyně Juno) je panna. Bohyně, čistá bohyně, skutečná bohyně, nemá nic společného s chtíčem. Tečka. Žádné výjimky. Přesto, vyvolat ji vyžaduje sexuální energii. To je její síla: sex.

chram-bohyne-Vesty

Musíme uplatnit určitá pravidla, abychom vytvořili podmínky, které budou podporovat náš cíl. To je důvod, proč se učíme meditovat, pozorovat sami sebe, sledovat svou mysl, napravit své chování, vyvarovat se nečistot psychicky, zavrhnout v našem životě, v naší mysli, v našem srdci, všechno smilstvo, cizoložství, oplzlost, pýchu, závist. Všechny tyto vlastnosti jsou nečistoty, které brání Bohu, aby se mohl objevit. Jinými slovy, musíme vyčistit chrám, naší mysl, naše srdce, pak se Bůh může vynořit.

Tato síla kundaliní je Boží moc. Jedno období v minulosti, lidstvo o tomto vědělo z vlastní zkušenosti. Lidé kráčeli s Bohem, povídali si s Bohem a viděli nebesa. Toto je symbolizováno v Bibli jako muž a žena v Rajské zahradě před Pádem, před pokušením zneužít ovoce. No když se lidé dali svést touhou, tak je vyhostili z Ráje. V mnoha přednáškách a knihách jsme o tomto obšírně diskutovali, takže v syntéze se jedná o toto-vždy se díváme na sebe a vidíme, že Adam představuje v této souvislosti, náš mozek, a Eva, v této souvislosti, představuje naše pohlavní orgány, a had je ten, kdo přináší poznání skrze sex. Had je Lucifer, "nositel světla" v latině, který je služebníkem Matky Boží, zástupce Matky Boží, služebník, který provádí její vůli. Lidé si myslí, že Lucifer je ďábel. On je ďábel v nás, protože my jsme to z něj udělali, ale když je osvobozen od ega, tak je Prométheus, náš nejlepší přítel, který nám dává oheň.

adam-a-eva-vodice

Vysvětlivky:

Adam: The Brain - Adam: mozeg
Adam: Masculine Current - Adam: Mužšký proud
Chavah (Eva): Ženský proud
Chavah (Eva): Sexuální orgány

Eva je pokoušena skrze svou vlastní touhu. Had dokonce ani neříká, že: Jez. Had klade jen otázky, ale Eva vidí ovoce a pocítí touhu, pocítí touhu ho ochutnat a tak i udělá. To ovoce je orgasmus zvířecí sexuality. Víme a obšírně jsme vysvětlili, proč tomu tak je. Máme mnoho přednášek o Daat, o Adamovi a Evě, o Rajské zahradě. Výsledkem je, že poté, co snědli toto ovoce, Adam a Eva zjistí, že jsou nazí, a Bůh přijde k nim a říká: "Co jste to udělali" Žena říká: "Had mě zlákal a já jsem snědla." Zde se jedná o pohlavní orgány, které to udělali. Bůh říká hadovi:

"Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu." - Genesis 3:14,15

Když Adam a Eva byli v Ráji před snědením ovoce, tak mohli Boha vnímat přímo a povídat si s ním, co je v příběhu. Bůh položí otázku a Adam a Eva odpovídají. To představuje lidstvo. Také to představuje nás. Jednou dávno jsme mohli vidět Boha a mluvit s ním. Ale pak jsme zneužili ovoce, a tak Bůh říká hadovi: Proklínám tě víc než dobytek a zvěř. Proč? Protože, dobytek, zvěř, zvířata, smilní. Avšak oni smilní jen z instinktu, následují zákony přírody podle své vlastní úrovně rozvoje. Ale my smilníme, kvůli touze a proto Bůh říká: "Jste horší než zvířata." My jsme horší, co je pravda.

Podívejte se na lidstvo. Jsme horší než zvířata. Jsme zotročení touhou. Zotročení, bezmocní, díky touze. My ničíme nejen sebe, ale i planetu. Toto nedělá žádné zvíře. Zvířata respektují zákony, ale my ne. My nerespektujeme ani sami sebe. Ničíme se kvůli touze. Každá bolest, každé utrpení, každý problém, který máte ve svém životě, je způsoben vlastními touhami.

Takže had padl. Tam, kde jsme kdysi v sobě měli tuto energii, v průběhu času, tento had postupně padl. K tomuto nedošlo ze dne na den, k tomu došlo během generací, v dávné minulosti. Výsledkem bylo, že energie padla a stala se neaktivní, pokud jde o pozitivní svislou sílu. Místo toho, se tato energie obrátila. Objevila se opačná polarita. To je reprezentováno v jiných příbězích, jako Kain a Ábel a všechny problémy, které přišly po tom.

To je důvod, proč Bůh říká: "Na břiše se budeš plazit." To je, jak se chováme, jak procházíme životem, jak procházíme z jedné věci na druhou. Had je závislý na břiše, obžerství, touze, spotřebě. Had je proklet jako bestie s touhou zvířete, který je závislí na své touze a který se jí živý. To je důvod, proč máme tolik tužeb. To je důvod, proč vždy chceme krmit své touhy. Ten, kdo chce být krmen, je tato energie, tento had v našem nitru. To je důvod, proč jsme tak závislí na orgasmu.

Vidíte, co je zajímavé, je, jak jsem již zmínil, že tato energie je polarita, je to ohromná kosmická síla. Původně, když lidstvo udělalo tuto chybu, to bylo poprvé, kdy byl objeven orgasmus. Předtím to, orgasmus mezi lidmi neexistoval. To bylo zakázáno. To je význam nejíst ze stromu poznání. Duše nebo vědomí se postupně vyvíjí z nižších říší směrem nahoru. V živočišné říši je orgasmus součástí vývoje této úrovně přírody, ale při vstupu do humanoidního království (říše), od orgasmu se musí upustit, za účelem vystoupit na novou úroveň. Takže první humanoidi se této chyby nedopustili. To je důvod, proč bylo dáno přikázání, "nesesmilníš." Nebudeš jíst tohoto ovoce. Bohužel, kvůli tomuto pokušení, což je velmi dlouhý a detailní příběh, lidstvo objevilo tuto energii, orgasmus.

Když vstoupíme do sexuálního aktu, tak spojíme dva velmi složité organismy. Spojíme je tam, kde se nacházejí nejsilnější energie v těle, pohlavní orgány. V těchto orgánech se nacházejí prvotní síly stvoření, Boží síly. Normálně, když nejsme v sexuálním aktu, všechny síly, které přicházejí do nás, síly, které nás udržují naživu, sestupují přes tyto tři nervové systémy, tři síly - Otec, Syn a Duch svatý nebo Brahmá, Višnu, Šiva. Tyto síly k nám přicházejí skrze naše tři nervové systémy, ale konečným projevem této energie, je sexuální energie. Konečné vyjádření kreativity Boha v nás, přichází skrze sex na mechanické úrovni. Samozřejmě, že konečná úroveň je duchovní. Nejvyšší stupeň, co se týká pouze fyzického ponětí, je sexuální stvoření. Takže když sexuálně spojíme dvě fyzická těla, muže a ženu, tak zapálíme oheň. To je okamžik, kdy jsou tam příčiny na objevení ohně. Tento oheň je sex. To je tvořivá síla Boha. Tato síla je sex. To je důvod, proč vidíme Šiva-Šakti, boha a bohyni, Elohim, což znamená bůh a bohyně. Abba a Aima, otec-matka, Jab-Jum. Tyto symboly představují tvořivou sílu Boha, která se v nás odráží sexuálně.

Takže když se sexuálně spojíme, tak všechny ty síly nabíjejí pohlavní orgány a čakry související s pohlavními orgány, múládhára. Tato energie je intenzivní. Navíc, je to energie Edenu (Ráje), což je hebrejský výraz pro "blaho." To je důvod, proč cítíme potěšení. Všechny ty nervy, všechny ty ganglia tří nervových systémů, se tam shromažďují.

Ten, kdo řídí tuto energii, ten, kdo ji tlačí, je energetický kanál Eva (Idá), která vidí toto ovoce a chce ho ochutnat. Co je to? Idá, ženský had. Odpovědnost tohoto energického, psychologického kanálu, je plození dětí. To je hlavní ovladač pro sex. To je důvod, proč nás příroda nutí, abychom měli sex, abychom plodily. Příroda nás pokouší, jinými slovy, síla kundaliní, Božská matka, pracuje prostřednictvím Lucifera a pokouší naši Evu, Idá, naše nutkání na plození. Sexuální se spojíme a objeví se tvůrčí energie.

V minulosti se tato energie využívala a používala duchovně. Vracela se přes kandu, nahoru po páteři přes kanál sušumná, aby oživila Adama, mozek. Takže tak jako fyzická těla muže a ženy (Adam a Eva) pracovali společně sexuálně, tak i náš vlastní, vnitřní Adam a Eva (mozek a pohlavní orgány) pracovaly společně, aby se tyto síly mohly vrátit zpět k Bohu.

Bohužel, před dávnými věky lidstvo bylo v pokušení mít děti na vlastní pěst, bez vedení Elohima. Když se tato energie velmi nabila v pohlavních orgánech a ve vitálním a astrálním těle, a Elohim nebyli přítomni, aby řídili pohlavní akt, energie se příliš nahromadila, a tyto transformátory energie, čakry a pohlavní orgány zkratovali. Vidíte, vodič má pouze omezenou kapacitu. Každý vodič energie je jako kanál nebo hadička, přes kterou se může pohybovat energie. Když tam dáte příliš mnoho energie, tak to zkratujete. Obvod se přetíží a energie unikne do jiných oblastí. To je to, co je orgasmus. Je to přetížení energie.

Orgasmus je výbuch energie, která unikne z vodičů, které by ji měli řídit. Toto přetížení se vylije z pohlavních orgánů, z čaker, a do okolních uzlin, do nádí. Myslíme si, že je to příjemné, protože tato primární energie je z ráje (blaženosti), ale to, co si neuvědomujeme, je to, že zkrat ničí organismus. Ničí organismus, postupně. To je důvod, proč lidé, kteří mají hodně sexu, postupně ztrácejí svou sexuální sílu. Lidé, kteří opakují orgasmus, postupně ztrácejí schopnost ho dosáhnout. Stanou se z nich buď impotenti, nebo se stanou k sexu lhostejní, protože jejich energetická centra shořela. To je důvod, proč teď každý bere chemikálie pro stimulaci svého sexuálního apetitu. To je důvod, proč se pornografie stala tak populární, protože je to umělá stimulace pro sexuální energii.

Problém je, že lidé jsou tak závislí na tomto pocitu, že si neuvědomují, že tato energie je ničí. Tato energie je dodávána na nesprávná místa. Tato energie, která je velmi vysokého napětí, je dodávána na místa, které ji nemohou zvládnout. Lidé šílí. Mozek se pomate. Nervový systém je vyčerpán. To je důvod, proč u lidí, kteří jsou závislí na masturbaci a sexu, se objevují všechny druhy mentálních a emocionálních problémů. Mnoho z nich skončí v léčebném ústavu. O tomto se v médiích nemluví, ale když se tím začnete zabývat, tak to objevíte. Každý, kdo pracoval v psychiatrické léčebně, vám řekne, že většina lidí je závislá na masturbaci. Proč? Protože tato touha se stává nekontrolovatelnou.

Postupně jak výbuchy této energie ničí nervy a orgány, tak třeba více energie, abychom vůbec něco cítili. U lidí se ztratí citlivost, takže začnou vyhledávat vyšší a vyšší formy stimulace, jinými slovy, extrémnější sexuální praktiky, krůček po krůčku, život za životem, postupně. Následně, mysl degeneruje, srdce degeneruje. Člověk se stává více a více zvířetem. Můžete se podívat kolem sebe ve světě a uvidíte důkaz. Takže had je odsouzen plazit se po břiše. A co víc, Bůh říká:

"Po všechny dny svého života žrát budeš prach."

Co znamená tento prach? Tento prach je prach, ze kterého pochází Adam. Pamatujte si, že Adam je vzat z prachu a v prach se navrátí. Tento prach se týká nejen Adama, země, těla, ale také archetypů duše. Vidíte, had je zatracen. Nemůžeme vnímat vyšší světy, protože náš padlý had sežral potenciál na jejich uvědomění. Tento biblický citát je jemná kabalistická fráze, která v podstatě říká: když je sexuální energie polarizovaná negativně, tak vězní v pekle vědomí. Archetypy, které bychom měli používat na vytvoření duše, jsou uvězněny uvnitř ega. Proto had žere prach.

A dále se říká: "Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její." To je ten bolestivý, věčný konflikt, který máme v sexu, díky touze. To nekonečné sexuální nepřátelství, sexuální konflikt. Buď máme vztah, nebo nemáme vztah, buď jsme zamilovaní, nebo ne. Zamilovaní nebo spíše řízení sexuální žádostivostí nebo ať to už jakkoliv nazvete. Na okamžik spokojeni a na druhý už ne. Nikdy nenacházíme to, co hledáme.

Toto vše se vystupňovalo v roce 1960, kdy nastal věk Vodnáře, a vůči této planetě se řítili nové kosmické síly. Síly Vodnáře jsou velmi revoluční, celou společnost jsme viděli obrácenou vzhůru nohama. Proč? Objevily se dvě velké věci: duchovní touha, odmítání starých způsobů duchovna a sexuální touha. Je to proto, že tyto dvě spolu zcela souvisí, nelze je oddělit. Nemůžete oddělit sex od náboženství. Když síla Vodnáře zasáhla lidstvo, všichni najednou začali říkat: Kde je skutečné náboženství? Kde je skutečné sexuální uspokojení? Tyto dvě otázky se objevily ve stejnou dobu. Je to díky silám Vodnáře, které tlačí lidstvo k zahájení nové éry.

Bohužel, protože had je u nás polarizovaný nesprávným způsobem, tak jsme začali se sexem, s náboženstvím, s drogami a touhou experimentovat. Měli jsme tzv. "sexuální osvobození," které ve skutečnosti způsobilo více utrpení a problémů, než jakékoli jiné osvobození. Z toho vzniklo víc bolesti, než z čehokoliv jiného. Totéž platí o této mylné spiritualitě/duchovnu, která se objevila již od šedesátých let. Lidé si myslí, že od 60 let, si můžete dělat, co chcete, že si můžete vytvořit vlastní náboženství a dosáhnout Boha, ale to je lež. Staré náboženství jsou staré, protože mají v sobě pravdy, kterým se nelze vyhnout.

V syntéze, pokud jsme pochopili některé z parametrů této energie, tak začneme chápat, že je možné se vrátit do Edenu / Ráje. K dispozici je metoda. Existuje způsob, jak. Veškerá naděje není ztracena. Tato metoda se nachází výhradně uvnitř nás. Nezávisí to na ničem vnějším. Je to psychologické. Je to duchovní. Vyžaduje to, abychom se vrátili k respektování zákona: Nesmilněte. Nejezte ovoce ze stromu poznání. Musíme se naučit využívat tyto síly s respektem a tímto způsobem vzývat Božskou Matku, aby nás vedla, ať už jsme svobodný nebo ženatý/vdaná. To je naše práce.

Svobodný člověk může využít všechny duchovní cvičení, modlitbu, meditaci, pránájámy, runy, mnoho technik. Ale pokud se bude vyhýbat psychologické části, tak buď nezíská nic, nebo jen další utrpení. Pro Božskou matku musíme připravit prostředí k obývání. To prostředí je uvnitř nás psychicky.

To je důvod, proč Ježíš v Bibli říká:

"Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky, proto buďte chytří/moudří jako hadi a bezelstní jako holubice." – Matouš 10:16

Obojí, had i holubice jsou symboly Ducha svatého. Být moudrý jako had, znamená mít tuto moudrost nebo znalosti o polaritě kundaliní a vědět, jak ji používat. Být neškodný jako holubice, znamená respektovat zákon, řídit se pokyny Boha a ne naší vlastní sobeckou vůlí.

bronzovy-hadJežíš také řekl, že musíme vztyčit hada na tyč, jak to udělal Mojžíš. Děláme to tím, že dodržujeme zákon. V Bibli se píše, že Mojžíš vztyčil na tyč hada, ohnivého hada. To je způsob, jakým pracujeme skrze Mojžíše - vůle - vztyčit hada po kanále sušumná do mozku. Při svém vzestupu, obnovuje všechny ty ztracené smysly, takže znovu můžeme vidět Boha. Tento proces probíhá ve stupních, mnoho stupňů, 33 stupňů v každém těle. Pouze Adam a Eva ve spolupráci to mohou udělat. Jinými slovy, manželé.

Pouze manželé tím, že spojí své dvě těla, mohou vytvořit a vyvolat dostatek energie k probuzení spícího hada. Osoba, která pracuje sama, to nemůže udělat. To je nemožné, protože člověk sám nemůže napravit chybu, kterou jsme udělali v Edenu. Tato chyba může být napravena pouze mužem a ženou, kteří spolu navzájem spolupracují.

Přesto, i svobodná osoba nebo muž a žena pracující společně, mohou zažít tuto energii. Existuje mnoho druhů zážitků, které se mohou objevit.

Když mluvíme o probuzení kundaliní v gnostické tradici, tak mluvíme o duchovním narození. V některých jiných tradicích, obzvláště v hinduismu a buddhismu, když mluví o probuzení kundaliní, tak tvrdí, že dokonce i svobodná osoba ji může probudit. Vlastně, i Šrí Svámí Šivánanda to řekl, ale on nemluví o druhém narození (znovuzrození). On nemluví o znovuzrození, co je to, o čem mluvíme v gnózi. Když Samael Aun Weor mluví o probuzení kundaliní, tak mluví o druhém narození. Když Šrí Svámí Šivánanda nebo Naropa nebo Marpa nebo kterýkoliv z těchto učitelů, hovoří o probuzení Tumo nebo kundaliní, tak oni říkají o prožívání této energie, stejně jako když zapálíte svíčku nebo zápalku. Když meditujete a cvičíte, tak tyto podmínky dáváte dohromady, takže plamen se může objevit, ale jedná se pouze o dočasné probuzení. Bude tam, pokud je tam palivo a podmínky. To je způsob, jak můžete mít zážitky v meditaci. Můžete mít pochopení, intuici, vhled, mimotělní zážitky. Všechny tyto věci mohou být tím vyvolané, ale nepleťte si zapálení zápalky s vytvořením slunce. Světlo, které přichází ze zápalky je malé a dočasné. Slunce, na druhé straně, je úplně jiná úroveň. To je to, co je druhé narození. Druhé narození je proniknutí zpět do Edenu. Toto probuzení je zcela odlišné od jisker nebo záblesků energie kundaliní, při aktivování čakry. Mějte jasno v tomto rozdílu.

Existuje mnoho lidí, kteří mluví o tom, jak mají zkušenosti probuzené kundaliní, ale musíme to pochopit v kontextu. Mohou mít zkušenosti, ale to neznamená, že se jedná o pozitivní zkušenosti. Mohou to být negativní zkušenosti. Také mohou fantazírovat. Také mohou lhát, ale na tom nezáleží. Jediná věc, na které záleží, je to, co děláte vy, co zažíváte vy, co tvoříte vy.

Jako svobodná osoba, můžete vytvořit jiskry energie a mít zážitky vhledu. No, na toto, se musíte naučit, jak si uchovat svoji sexuální energii, což je pravidlo ve všech neposkvrněných tradicích. Tomuto se nedá vyhnout. Pokud máte uloženou energii a poznáte techniky na zaměření, využívání a řízení této energie, tak můžete mít zážitky, krásné zážitky.

Potřebujeme zážitky. Jinak nebudeme věřit ničemu z tohoto. Slibuji vám, pokud použijete vědu, tak je mít budete. Tato věda je skutečná. To je důvod, proč Milarepa řekl, že toto cvičení je lepší než jakákoli samádhi, než jakékoli typické tradice nebo techniky jako Zen nebo Čan nebo typické meditační cvičení. Když se naučíte, jak využít tento oheň, tak budete mít zkušenosti/zážitky, ale musíte vědět, jak jim rozumět a jak je vytvořit vůlí. K tomuto dojde pouze tehdy, když víte, jak pracovat s energií.

Otázky a odpovědi

Otázka: Existuje určitá dieta nebo jídlo, které bychom měli zahrnout…?

Odpověď: Ano, existují určité dietní pokyny. Každá tradice má různé. Základní myšlenkou gnóze je to, že za prvé, byste neměli jíst vepřové. Důvodem je, že toto maso pochází ze zvířete, které má v sobě určité vibrace, které mohou negativně ovlivnit vaši psychiku. Je lepší se mu vyhnout. Také byste neměli požívat alkohol, drogy, kouřit cigarety, které vkládají do nervového systému stimulující prostředky. Tyto stimulující prostředky vám brání vidět jemnější vjemy nebo jemnější síly, které jsou tam aktivní. Překážejí tomu. Alkohol, cigarety a drogy zasahují do normální funkce nervového systému. Takže bychom se je měli vzdát.

Člověk by měl jíst velmi zdravou výživu, nejlepší jídlo, jaké můžete dostat. Nejezte bufetovou/nezdravou stravu, nejezte odpadky. Pokud do svého chrámu vkládáte věci, tak tam chcete vložit ty nejlepší věci, jaké můžete. To neznamená, že se musíte draze stravovat, ale že se máte stravovat dobře, jíst čisté jídlo, ne chemikálie. Takže se snažíme doporučit, abyste jedli nejčistší jídlo jaké můžete. To zahrnuje vyhýbání se konzervám, roubovaným nebo hybridním potravinám, které jsou "Frankensteinovým ovocem." Neměli byste to jíst, protože v takových potravinách se dějí věci, které nevnímáme fyzicky. Tyto potraviny neobsahují vitalitu, kterou potřebujeme. (Stejně jako Frankenstein; Frankensteinove ovoce je vtip.)

Měli byste pít hodně vody, aby tělo bylo hydratované.

Před meditací nebo spaním, nejezte těžká jídla. Večer jezte jen lehce.

Také se musíte naučit, jaké je pro vás správné množství masa. V tantrické tradici se jí maso. Je to proto, že v mase jsou síly, které potřebujete pro práci s tímto ohněm.

Otázka: Proč je proces probuzení pro každého rozdílný, když to, co nazýváme Bůh, respektuje příčinu a následek?

Odpověď: Otázka se zdá být, že naznačuje, že je rozdíl v tom, jak se všichni probouzejí. Jediný rozdíl mezi cestou, na kterou se člověk vydá, je určena jeho vlastní karmou a jeho vlastní psychologickou a duchovní zvláštností. Cesta je stejná. Jako příklad, na zapálení svíčky, budete potřebovat vzduch, palivo a hořlavý prvek. To platí bez ohledu na to, kde chcete zapálit oheň, bez ohledu na to, jakým jazykem mluvíte. Ale tyto prvky mohou být trochu odlišné. Můžete použít kámen a křemen, můžete použít dvě paličky, můžete použít zápalku, můžete použít zapalovač. Takže existují různé techniky. To je důvod, proč se zabýváme například, hinduistickou nebo buddhistickou tantrou. Jsou tam rozdíly v cvičeních, rozdíly v tom, jak popisují okultní fyziologii, ale konec konců, pokud použijete správnou techniku, tak dorazíte do cíle. Víte, každá z těchto různých skupin má trochu jiný způsob myšlení, trochu jinou potřebu a také jinou karmu. Cesta je jedna cesta. To je důvod, proč Ježíš v evangeliu řekl: Jsou jedny dveře. Ale tyto dveře mohou pro nás vypadat trochu jinak, jen kvůli našemu vlastnímu způsobu myšlení.

Otázka: Zmínil jste něco o Luciferovi, že poté, co se zbavíme ega, Lucifer se stává náš nejlepší přítel. Vzpomínám si, že v jedné předchozí přednášce gnostický instruktor řekl, že Satan je lhář.

Odpověď: To je pravda.

Otázka: Vždy jsem měl dojem, že Lucifer a Satan je jeden a tentýž, že Lucifer padl a stal se Satanem. Mohl byste mi to objasnit?

Odpověď: Mezi Luciferem a Satanem je rozdíl. Slovo satan pochází ze slova Shatan v hebrejštině, což znamená, "protivník". Lucifer je latinský výraz pro "nositele světla," který je kosmickou silou, která nese oheň. Tento oheň je kundaliní, ale když je tento oheň uvězněn v egu, tak je polarizovaný negativně a stává se Satan, protivník nebo opak Boha. Dokud bude oheň uvězněn v touze, v egu, tak je to Satan, je to ďábel. Tento ďábel není někde mimo nás, je to naše mysl. No když je tato síla uvolněná, tak se stává nositelem světla. Je to největší anděl v hierarchii našeho vlastního vědomí. Proto je naším nejlepším přítelem.

Otázka: Jak může příroda kvůli nám trpět, když jediné co chce je naše energie?

Odpověď: Protože ji ničíme. V minulosti, lidstvo žilo v harmonii s přírodou. Lidstvo respektovalo zákon. Toto je symbolizováno v zahradě Ráje, kdy lidstvo kráčelo a mluvilo s Bohem a všude byl klid. Nebyla tam žádná válka. Nebyl tam žádný hlad. Nebyla tam žádná smrt, v tom smyslu, jak ji známe. Příroda vždy přežívá na základě energií, které jsou vytvářeny a syntetizovány organismy, které jsou v ní. My jsme jedním z těchto organismů. Bohužel, náš organismus se stal rakovinový. Ničíme svého hostitele, kterým je příroda. To je důvod, proč se příroda proti nám bouří, začíná nás za to trestat, snaží se očistit od infekce. To je celé, co se příroda snaží udělat. Příroda se snaží před námi zachránit.

Otázka: Proč potřebujeme tak mnoho těchto těl při práci s touto energií?

Odpověď: Máme spoustu jemných těl, protože příroda se rozevírá v úrovních stejným způsobem, jako oceán se svými velkými hloubkami. Stejně tak naše vědomí, naše duše. Příroda není jen fyzická hmota, je to mnohem víc než to. Naše vnitřní těla odpovídají těmto jiným úrovním přírody. Tyto jiné úrovně přírody zažíváme, když sníme, když nejsme ve fyzickém těle, ale cestujeme na jiná místa, a možná i do jiných časů, kde sníme o různých věcech. To jsou zážitky z jiných dimenzí a tyto zážitky prožíváme prostřednictvím jiných těl, které máme k dispozici. Naším konečným cílem je probudit a zdokonalit tato těla, abychom kdykoliv, kdy se nám zachce, mohli po těchto sférách cestovat vědomě a být vědomým občanem vesmíru, být vědomým účastníkem hierarchií, které existují v celém vesmíru. Tato planeta je smítko prachu v obrovském krásném nekonečnu. Existují tam inteligence a civilizace, které si nemůžeme ani představit, které jsou všude kolem nás. Čekají tam na nás, abychom se stali jejich součástí. Můžeme. Nejprve se však musíme vrátit do Edenu a respektovat zákony. Pak jako tak uděláme, a pak jako dosáhneme druhého narození, budeme mít na výběr. Budeme mít na výběr vybrat si cestu, jakou se vydáme. Jak jít dál za stav normální lidské bytosti, která se vrátila do Edenu. Víte, v současném stavu nejsme normální. Jsme velmi abnormální. To je důvod, proč jsme izolovaní od zbytku vesmíru. Fyzicky a vnitřně nás navštěvují jiné inteligence, jiné rasy, no izolovali nás, protože jsme příliš nebezpeční. Jsme rakovina. My jsme chorobou v těle vesmíru. Dokud tato nemoc nebude vyléčena, tak musíme být izolováni pro naše dobro a pro dobro zbytku těla. Toto tělo je tělo Kristovo. Tímto tělem jsou všechny rasy, které existují v tomto nekonečnu.

Takže, pokud se vrátíme do původního stavu, očistíme se od psychologické a duchovní nemoci, kterou máme, což je ego, tak se můžeme opět vrátit k našemu právoplatnému místu, které je vstupem, jak se rozvíjet dále ve všech těch oblastech. Pokud to chcete, tak nemůžete být omezení fyzickým tělem, protože tyto oblasti nejsou jen fyzické. Některé z nich jsou fyzické, a jiné existují v jiných úrovních. V první řadě potřebujeme mít schopnost je vidět, a v druhé řadě s nimi komunikovat. Velký světec nebo velký mistr nebo avatar to dosáhl. To je důvod, proč se vrátí a vyprávějí nám příběhy všech těch království a rájů a světů, které viděli a navštívili. Pokud uslyšíte tyto příběhy, tak budete ohromeni, ale jako Šrí Svámí Šivánanda řekl, většina lidí zde ani nevěří, že je to pravda. Oni věří, že to je všechno fantazie. No opak je pravdou. To je to, co je skutečné, a naše fantazie jsou lež. Realita je tam venku a čeká, ale také je v našem nitru a čeká.

Otázka: Na stejné téma bych se rád zeptal a toto by mohlo pramenit z nepochopení Samaela Aun Weora. Zdálo se, že popisuje, že v předchozích epochách stvoření a v epochách před touto konkrétní epochou, fyzická realita neexistovala. A když ano, tak možná tak po astrální svět nebo po mentální svět, nebo něco takového. V této krásné přednášce jste popsali, jak potřebujeme fyzické tělo k dosažení tohoto typu rozvoje. Jak je to možné udělat?

Odpověď: Dobrá otázka. Obě jsou pravdivé. Já jsem to trochu zestručnit, abych to trochu zjednodušil. Fyzický svět se vykrystalizoval a objevil během Lemurské doby. To bylo v době, kdy lidstvo bylo v pokušení a padlo. Lemurská doba je zahradou Eden. Před Lemurskou dobou byly Hyperborská a Polární doba, atd., což je doba, kdy lidstvo nemělo fyzickou formu. Během Lemurské doby se lidstvo začalo objevovat do fyzického světa. Jinými slovy, všechno stvoření sestupovalo a krystalizovaly se stále více do hmoty. Během tohoto procesu se musí stát to, že se vytvoří a objeví fyzické tělo. To je doba, kdy byl zaveden kundabuffer orgán. Pokušení vzniklo právě během tohoto okamžiku, kdy se fyzické tělo začínalo krystalizovat a kdy lidstvo začalo vstupovat do fyzického světa. To je to, co to znamená, když se řekne: "Otevřely se jim oči." Začal se u nich rozvíjet fyzický zrak.

Toto je postupný proces kosmické evoluce, která se vyskytuje v každém koutě vesmíru. Hmota se postupně usazuje z řídké esoterické formy do hmatatelnějších, konkrétnějších forem. Fyzická hmota, trojrozměrná hmota, je konec tohoto procesu, a od této fáze se vše vrací zpět nahoru. V této době rozvoje této planety, se nacházíme v pozemské (fyzické) fáze, a je tedy nutné mít fyzické tělo. Jindy, zase musíme mít jakékoliv tělo, které odpovídá dané fázi vývoje.

Právě teď, potřebujeme fyzické tělo a to jak z hlediska kosmické evoluce, tak i z hlediska našeho osobního vývoje. Takže fyzické tělo se objevuje pouze v konkrétní fázi vývoje jakéhokoliv lidstva. Před touto fází se tam dějí jiné úrovně práce. A v dalším věku, který bude éterický, bude třeba éterická těla, abychom mohli duchovně pokročit.

přeložené z anglického originálu: Fire of Kundalini
přednáška daná Gnostickými Instruktory na: gnosticteachings.org
služba od vydavatelství Glorian