slovnik

Příroda a Božská Matka

Řecká mytologie vypráví o mnoha bozích a bohyň. V gnostické tradici víme, že bohové a bohyně jsou symbolické, které představují síly a inteligence, které fungují v přírodě. Ve všech těchto mýtech a příbězích jsou zakódovány symbolické pravdy. Bohové a bohyně jsou opravdu skutečné, ale zároveň každý hrdina, Bůh a Bohyně představuje něco uvnitř nás.

Bohyně, Božská Matka příroda

V řeckých mystériích se božská matka nazývá Gaia. Gaia je matka příroda nebo planeta Země. Tento symbol má hluboký duchovní význam, s mnoha úrovněmi významu. Gaia nepředstavuje pouze doslovnou, fyzickou planetu. Gaia představuje síly přírody: Zákony a inteligence, které fungují na každé úrovni vesmíru.

Gaja, Bozska Matka Bohyne

Pro ty z nás, kteří mají vážný zájem o duchovní rozvoj, tento symbol má zvláštní význam, protože Gaia je ta, která nám napomáhá, vede nás a poskytuje nám všechno to, co potřebujeme pro dosažení našeho cíle v duchovním vývoji. Gaia je naše Božská Matka.

Bohužel, lidstvo zapomnělo na svou matku. My v této takzvané moderní době zastáváme názor, že jsme vznikly samy od sebe. Charakteristikou této kultury je myslet si, že jsme "něco víc než příroda," že jsme nad ní. Náš každodenní život žijeme, jako kdybychom přírodu ani nepotřebovali. Nějak jsme se dostali do tohoto bodu naší historie, naší civilizace, kde přírodu pouze šlapeme. Vlastně máme tendenci se jí vyhýbat.

Když studujeme naši každodenní existenci, tak můžeme vidět, že lidstvo na této planetě se neustále od své Matky distancuje. Podívejme se na naši tzv. vyspělou civilizaci, s naší tzv. vyspělou technologií, čím jdeme dál, tím více prý zvyšujeme náš pokrok, ale také zvyšujeme naši vzdálenosti od naší Matky.

V dnešní době, se jen zřídkakdy dotkneme země, půdy, uvědomit si vzduch, který dýcháme. V současné době jsme neustále obklopeni syntetickými věcmi. Nikdy se nedotýkáme přírody. To, co nosíme, co si oblékáme, to, na čem sedíme, toto všechno se vyrábí v továrnách. Kdy se dotýkáme země, půdy, rostlin, trávy?

Na celé této planetě, v každé zemi, je pro lidstvo stále těžší přežít v přírodě, jak jsme prožívali kdysi. V současnosti člověk nemůže hospodařit, nemůže vyživovat půdu, nemůže chovat zvířata. V současnosti je čím dál více nemožnější přežít v přírodě. Společnost a rostoucí komplikace života, toto přežití znemožňují. V současné době aby se mohl člověk o sebe a o svou rodinu postarat, tak musí opustit přírodu a žít ve městě. To je důvod, proč po celé planetě vidíme, že města se rozšiřují a rozlohy přírody se vyprazdňují od lidí. V menších městech, ve venkovských oblastech, se populace postupně vyprazdňuje, umírá. Ve městech se populace zvyšuje. Ve městech se každý povrch pokrývá betonem, kovem a sklem - věcmi, které jsou těžké, syntetické, vyrobené. Nechceme se dotýkat země. Lidé ve městech se dokonce bojí šlápnout na půdu nebo sednout si na trávu, bojí se vody z řek, jezer a oceánů.

Oblékáme se do syntetických věcí. Neustále jezdíme v autech a svůj čas trávíme v nákupních centrech a kancelářích s ničím živým kolem nás, obklopeni jen mrtvými věcmi, oděni v mrtvých věcech. Naše domovy jsou plné mrtvých věcí - plastů a kovů, syntetických chemických látek. Myslíme si, že to je pokrok, myslíme si, že to je normální, ale důsledky toho můžeme vidět na každém kroku.

Gaia, Bohyně Matka, představuje přírodní síly, které dávají život všemu živému. Vše, co je živé, pochází od Ní. Gaia představuje přírodu, nikoli osobu, ale přírodu jako celek. Takže vidíte, že příroda je inteligence. Příroda není hloupá. Příroda je nesmírně složitá, velmi krásná a děsivá. Příroda je síla, která je daleko za hranicemi našeho chápání. Můžeme být jakkoliv hrdí na naši civilizaci a naše úspěchy, ale přírodě jen stěží rozumíme. My nerozumíme ani povaze našich těl. Sotva rozumíme tomu, co to znamená být naživu.

Gaia je zdrojem lidí a Bohů. To je proto, že vše živé na všech úrovních přírody, pochází od Matky Boží, bez výjimky, dokonce i Bohové. Každý živý tvor, od nejmenších částic, k největšímu vesmíru, vše je jen část jejího těla. Toto je součástí toho, co je třeba pochopit: neuvěřitelná složitost Božské Matky.

O Gaii hovoříme jako o planetě Zemi, co je pravda a relevantní. Ale Gaia je také Prakriti, což je lůno prostoru/vesmíru. Je to samotná existence. Božská Matka je hmota, energie. Ve skutečnosti, její jméno v latině je Mater, což je původ odkud máme slovo hmota (angl. matter). Nejstarší slovo v téměř každém jazyce je také první slovo, které vyslovíme, když jsme děti: Ma. V jazycích po celém světě, děti volají svou matka Ma nebo Ama. Toto je Mater, Matka, Mary (v angl.), Marie, Ma. V asijských kulturách, v hinduismu, v Indii, v Číně a v Tibetu, Ma je ​​Amma. Takže toto slovo je univerzální.

Matka je přítomnost této božské tvůrčí síly ve všech věcech. Stejně jako máme fyzickou, lidskou matku, stejně i planeta je naší matkou, sluneční soustava je naší matkou, galaxie je naší matkou, vesmír je naší matkou. Matka, Kosmická matka má mnoho úrovní. Navíc a pravděpodobně nejdůležitější je to, že máme vlastní individuální Božskou Matku. Uvnitř nás je shluk sil v přírodě, kondenzace Vesmírné Matky, která souvisí s našim konkrétním paprskem. Jinými slovy, naše Nejniterněji Bytí jako Bohyně. Ona je naší matkou, naší Gají. Ona je ten, kdo od života k životu, od života k životu, během nesčetných věků, nám dává život, a to nejen v této humanoidní formě, ale v každé formě, kterou jsme měli. Máme Božskou Matku, která je stejná po celou věčnost. No kdo z nás si pamatuje její tvář? Ví, jak se jmenuje? Cítil její vůni? Slyšel její smích? Slyšel její pláč? Všichni jsme, ale zapomněli jsme, protože naše vědomí spí.

Naše vlastní individuální Božská Matka, je specifický aspekt Vesmírné Matky, stejným způsobem, jako náš Paprsek, naše Nejniterněji Bytí, je specifický aspekt Vesmírného Bytí. Kapka vody, je jen součástí oceánu. Stejným způsobem, naše Bytí, naše Božská Matka, je částí univerzálního aspektu. Je tam vztah. Je tam jednota a mnohost. Je tam identita a taktéž je tam společný aspekt. Musíme pochopit tyto rozdíly, abychom v tom měli jasno.

Dimenze přírody

Před mnoha lety, kdy se život konkretizoval do této planety, kterou nazýváme Zemi, Gaia, Božská Matka ve svém lůně zorganizovala přírodu, z čeho se zrodila tato planeta. Tato planeta je také Božská Matka, zrozená ze své vlastní Matky. Na této planetě Zemi, najdeme bohatý život velmi složitý, daleko mimo naše chápání, s mnoha, mnoha úrovněmi života, nejen na fyzické úrovni, ale na multi-dimenzionální úrovni. Veškerá tato existence je obrovský systém, který je vysoce organizovaný. Celé to má konkrétní účel a cíl, o kterém nemáme ani tušení. Dostali jsme se do fáze naší civilizace, kde si myslíme, že příroda existuje jen proto, aby nás uspokojila, že příroda je pouze našim pískovištěm, které je zde pro nás a s kterým si můžeme dělat, co se nám zachce, využít jej, nebo jej zničit. Opět platí, že důkaz pro toto se nachází všude. Ale jako fakt, příroda má smysl, má svůj význam. Není to jen náhoda v přírodě. Planeta má účel, význam, a stejně tak všechno stvoření na ní. Vše je organizováno, ale mimo náš zrak, mimo náš dohled.

Fyzický aspekt Země je jen jedním z aspektů. To, co vidíme ve fyzickém aspektu, je třetí rozměr/dimenze. Fyzický aspekt je nejnovější díl. Fyzikální planeta, která existuje ve třetí dimenzi, zde není příliš dlouho ve srovnání s kosmickým časem. Je relativně nová, co pro vás a mě znamená miliony let, což se zdá jako dlouhá doba, ale v časovém měřítku Matky Boží, to není moc.

Strom zivota=dimenze

Předtím než se tato planeta dostala do třetí dimenze, byla ve čtvrté, páté, šesté, a dále, postupně. Když studujeme strom života, kabalu, tak vidíme, že sefiroty sestupují v měřítku s rostoucí hustotou. Tyto sefiroty představují, jak sestupuje energie a krystalizuje se do hmoty, a postupně se stává hustší. Takže jako energie sestupuje z lůna Matky Boží, tak se stává čím dál tím hustší a složitější.

V minulých dobách se tato Země nacházela jen v páté dimenzi, neměla ještě fyzickou podobu. Poté se přestěhovala do čtvrté dimenze (éterické dimenze), která se nazývá Eden/Ráj. Z Edenu se vykrystalizovala do fyzického světa. Toto se událo během nepředstavitelně dlouhého období, období, které můžeme jen těžko pochopit.

Veškerá tato krystalizace hmoty a energie, sloužila jako prostředek pro směrování sil. Víte, když se učíme, jako energie sestupuje po stromě života, dolů přes multi-dimenzionálnost, tak vidíme, že cílem je, aby se sestupující paprsek vědomí mohl poznat sám sebe. Tento paprsek sestupuje do větších stupňů složitosti, aby mohl řídit více a více složitější zákony, za účelem získání moudrosti. Takže, po dosažení limitu se vrací zpět nahoru chytřejší, rozvinutý, s tím, že něco dosáhl.

Účelem tohoto klesání a stoupání, je pro tuto prvotní, panenskou jiskru vědomí - která vychází z Ein Sof (Absolutno nebo Prakriti) - sestoupit do přírody, aby se zdokonalila a stala se andělem nebo Bohem. To znamená, že světelný paprsek sestupuje shora do propasti, rodí se jako bůh a stoupá zpět nahoru. Jedná se o univerzální kosmické drama v každém náboženství. Toto je příběh o Vánocích, Kristu, Baldrovi, Ódinovi, Heraklovi/Herkulovi, Apollónovi. Všichni velcí bohové svým jedinečným způsobem, představují tento mýtus: jako jiskra vědomí sestupuje do buňky, do embrya, aby se narodila, zemřela, vzkřísila, vystoupila na nebesa a stala se dalším sluncem, další hvězdou, dalším Vesmírem, v závislosti na své úrovni.

Takže to, co v přírodě vidíme, jsou vlny a vlny jisker světla vznikající z Absolutna jako vlny velkého oceánu. Tyto vlny vycházejí z lůna Matky Boží. Jsou to vlny života, spontánně tryskající z Gaiinho nebeského těla. Tyto jiskry života se nejprve krystalizují do fyzické hmoty, aby se objevily jako minerály.

Vědci dosud nepřipustili, že existuje život mimo tuto planetu, kromě minerálů. Oni ještě nespojili různé možnosti moderní vědy: kvantové a fyzické. Fyzikální vědci nebo astrofyzici, kteří studují mimozemské planety a vesmírná tělesa, ochotně připouštějí, že ve vesmíru existuje množství minerálního života, že ve skutečnosti vesmír nimi překypuje - že všude se nacházejí minerály a různé druhy prvků. No tito materialističtí fyzici nebo vědci dosud nepochopili, co odhaluje kvantová fyzika a to, co duchovní fyzici říkali po celá staletí, a to, že každá částice je živá. Každá částice má život. Každá existující věc se skládá z hmoty, energie a vědomí - vše ve své úrovni.

Království přírody

Všechny minerály v celém vesmíru mají v sobě jiskru živé hmoty. Není to stejná hmota jakou má rostlina, zvíře nebo lidská bytost, ale přesto je to oheň, který dává tomuto prvku energii, sílu. Tato energie uvnitř jakéhokoliv prvku je jeho životní síla, je to vědomí, které se vyskytuje v každé částici.

planeta zem

Když se podíváme na naši planetu, tak se nám zdá dost velká, obrovská masa, kterou z velké většiny tvoří minerály. Jen velmi tenká kůže na svém povrchu má jiné druhy života. Všechny tyto minerály jsou formy života tryskající z Vesmírné Matky, které se rozvíjejí v hierarchiích či organizovaným systémem.

Nyní pochopte toto: fyzický prvek je jen skořápka. Železo, síra, jakýkoliv druh skály, jakýkoliv druh krystalu, zlato, stříbro, všechny kovy, jsou pouze fyzické skořápky, skrze které vstupuje a odchází vědomí, stejně jako my. Naše těla se rodí a umírají. Minerály se rodí a umírají, ale v jiném časovém měřítku od nás, velmi odlišné.

Minerály jsou živé. Jsou hostitelem pro vědomí zcela nových duší: jsou velmi jednoduché, bez mysli, jak ji pojímáme my. V dávných dobách, velmi dávno, kdy lidstvo nebylo tak materialistické, jsme je dokázali vidět. Říkali jsme jim trpaslíci, skřítci, mužíčkové, raráškové apod. Tyto malé bytosti, které obývali určité typy prvků, měli různá jména.

Tyto duše se krůček po krůčku, po mnoha a mnoha let, a mnoho, mnoho fází vývoje učí. Rostou, vyvíjejí se, jdou dopředu - nemám na mysli tělo, materiální prvek, ale duši, vědomí, energie, která je v tom těle. Kousek po kousku, postupují. To je důvod, proč v kovech existuje hierarchie.

Mnoho prvků jsme již začali ve vědě mapovat. Velmi jednoduché prvky až po velmi těžké prvky, představují rozmezí, kterým tyto jiskry vědomí pozvedají svou úroveň a svou inteligenci. Nejcennější kovy z hlediska hodnoty přírody jsou ty, které jsou nejvíce pokročilé. Například diamant, je poměrně vzácný, jedná se o pokročilý minerál. Stejně tak zlato a stříbro. Existují různé kovy, různé prvky, které představují vzestup skrze hierarchií této úrovni přírody. Mají moc, mají energii, a to je důvod, proč je těžíme a využíváme - kvůli energii, která se v nich nachází. Některé prvky mají více energie než ostatní. Toto víme. Ve skutečnosti bez nich nemůžeme žít. Pijeme vodu, jíme jídlo, abychom tyto minerály, prvky, dostali do našeho těla. Toto je základ života. To je důvod, proč se minerály a Země nazývají tělo Matky. Z tohoto pochází mléko, které nás vyživuje - Mateřské mléko. Jedná se o oceány, plyny apod. Jsou to všechny prvky v přírodě, které zachovávají naši existenci. Všechny tyto prvky, všechny tyto atomy jsou naživu. Oni žijí. Přesto my s nimi zacházíme, jako kdyby byly ničím. Toto je projevem naší hluboké nevědomosti. Víte, naši dávní předkové a někteří moderní domorodci, si stále pamatují, že Země je posvátná, že Země je naše Matka, k Zemi bychom se měli chovat s úctou. Nemáme právo znásilňovat svou Matku. Přesto to děláme.

Všichni jsme byli svědky toho, co se stalo v Mexickém zálivu: hrozný zločin proti naší planetě. Co je těžba ropy? Je to sání životní krve z planety. Tato krev je ropa. Prorazili jsme díru v těle zemi a zem krvácí. Proč jsme to udělali? Rádi bychom za to vinili velké korporace a vlády, ale jediný důvod, proč to dělají, je, že my se chceme vozit v autech, my chceme kupovat více plastu, a chceme věci, které se vyrábějí z ropy, dokonce i naše oblečení závisí na produkci ropy. Takže, znásilnění a znečištění Země je naše vina. Společnosti a vlády to dělají jen proto, že my jim za to platíme. My, jako lidstvo, znásilňujeme Zemi. Ne "oni," ne "ti ostatní lidé," jsme to my. Musíme to začít brát vážně a uvědomit si realitu.

Všechny minerály na planetě obsahují podstatu Božské Matky, životní sílu. V této životní síle, vidíme vývoj vědomí jisker, které se pohybují po královstvích všech různých druhů minerálů. Když jakákoliv esence, vědomí, jiskra inteligence, získá dostatek znalostí v tomto království, pak je jí přiznáno právo postoupit, uvést ji do nového království: rostlinného království/říše.

Co se objevuje z půdy? Vyšší život, složitější život, život, který potřebuje tuto půdu, tyto minerály, aby se mohl udržet naživu, ale tento život pokračuje dále za účelem vybudování něčeho ještě úžasnějšího. Rostliny jsou nad minerály, ale závisí na nich. Duchovní esence v rostlině je vyvinutější než ta, která je v minerálu.

Neexistuje tak mnoho rostlin jako minerálů. Neexistuje tak mnoho duší, které jsou pokročilé na této úrovni. Ale přesto existuje mnoho rostlin a forem života, které patří do říše rostlin.

Rostliny jsou fyzické orgány, které poskytují příbytek pro jiskry vědomí, které jsou vyspělejší než minerály. Tyto jiskry vědomí používají svá fyzická těla v rostlinách, aby v těchto tělech mohli načerpat a transformovat minerály. Vidíte, rostliny čerpají z minerálního království, z vody, ze vzduchu, z půdy a transformují je. Vytvářejí nový život, krásný život.

Následně duše rostlin, které se vyvíjejí, postoupí do živočišné říše. Zvířat je dokonce méně, než je rostlin. Tato zvířata jsou závislé na rostlinách, aby přežili. Existuje mnoho úrovní zvířat, mnoho království, mnoho hierarchií v rámci této živočišné říše.

kralovstvi prirody

Takže vidíte, jak zde roste obrovský trojúhelník? Základem jsou všechny minerály. Další úrovní, dokonce ještě menší, jsou rostliny. Další úrovní, dokonce ještě menší, jsou zvířata. No všechny závisejí jeden od druhého. Potřebují se navzájem. Navzájem se udržují při životě. Jeden bez druhého nemohou žít. Minerály jsou transformovány rostlinami, aby vytvořili jejich těla. Rostliny jsou transformovány zvířaty, k vytvoření jejich těl. Vidíme obrovský, krásný cyklus, který je dokonale vyvážený - dobře, tak to aspoň bývalo. Protože potom, tyto zvířecí duše, které se po miliony let vyvinuly prostřednictvím zvířecích těl a dosáhly úrovně zvířecího království, postupují do humanoidního království. Což jsme my.

Jsme jen zvířata, která vstoupila do nové úrovně, v níž se můžeme rozvíjet dál. Problém je v tom, že my o tom nevíme, a místo toho se stáváme horší než zvířata. Namísto toho, abychom postupovali, degenerujeme, a po cestě ničíme všechno kolem nás.

Harmonie, vzájemná závislost, krásný vztah mezi třemi nižšími královstvími, je nyní pryč. My v humanoidním království nerespektujeme našich mladších bratrů a sestry. Díky úplné závislosti na touze a hluboké nevědomosti o účincích našich činů, je ničíme. Šlapeme po nich. Mučíme je. Zneužíváme je. Znásilňujeme je. Hubíme je. Znečisťujeme je. Všude na planetě ukončujeme život. V každé představitelné oblasti naší existence na této planetě ničíme život. Nikde na žádné úrovni ho nezlepšujeme. Kéž by to nebyla pravda, opravdu. Kéž bych mohl říct, "našel jsem jedno místo, kde děláme něco dobrého na pomoc přírodě." Ale já to nevidím. Doufám, že někdo ho najde a řekne mi o něm, protože já ho nevidím.

Hubíme zvířata, ničíme oceány a naše onemocnění rozšiřujeme do všech koutů světa. Každou úroveň nižšího království znečisťujeme. Všechna zvířata geneticky upravujeme nebo je hubíme. Mnohé z nich jsou již pryč a mnoho dalších je na hranici zmizení. Ty, které zůstávají, se staly příšerami.

V rostlinné říši jde o stejný příběh. V současné době v mnoha zemích, zemědělec nemůže pěstovat, co chce. Musí dostat povolení od korporace nebo vlády. V současné době nikdo z nás se nedokáže uživit zemědělstvím, protože jsme vytvořili situaci, v níž se to nedá. Je to nemožné. Zemřeli bychom. Trpěli bychom hladem.

Znásilňujeme a ničíme minerální království. Všechny ty eroze, změny krajiny, hurikány, tornáda, tsunami, zemětřesení - to vše je výsledkem toho, co děláme Zemi. Vědci to dosud nepřiznali. Ještě si toho nevšimli, ale všimnou si.

Všechno, co se děje na této planetě je na sobě závislé. Žádný prvek není oddělen od druhého. Humanoid potřebuje tři nižší království. Kromě toho, humanoid by je měl vést. Když studujeme dávné písma, vždy slyšíme, že Jod-Havah vytvořil Adama a přikázal mu pojmenovat a zorganizovat zvířata a rostliny, aby jim poskytl ochranu, aby je vedl, aby jim pomohl, protože Adam v tomto kontextu představuje nejpokročilejší stupeň mechanické přírody - lidský organismus. Na této planetě není složitějšího fyzického těla. Také neexistuje jiného těla, které by bylo tak nepochopené, jako je fyzické tělo.

Lidské tělo

Fyzický organismus, v němž každý z vás právě teď sedí, je nejfantastičtější technologický pokrok v historii této planety. Ne iPad, ale vaše tělo.

nervovy system

Fyzické tělo je úžasný stroj. Přesto, to nejste vy. To, co jste "vy," je vaše duše, vaše esence, která se po tisíciletí vyvíjí skrze tato království. Každý z nás byl zvířetem. Každý z nás byl rostlinou. Každý z nás byl minerálem. A ptáte se: "Jak to, že si z toho nic nepamatuju?" Nedokážete si vzpomenout ani na včerejší sny. Nedokážete si vzpomenout ani na to, co jste dělali minulý týden nebo kde jste byli minulý měsíc. Nedokážete si vzpomenout na své dětství. Jak si můžete pamatovat, co se stalo předtím? Můžete si vzpomenout, pokud probudíte vědomí, pokud budete pracovat s technikami na obnovu těchto vzpomínek - protože vzpomínky jsou tam, ve vaší duši. To je důvod, proč Buddha Šákjamuni vyprávěl Jataka příběhy - stovky příběhů o svých minulých životech, kde byl jako zvířata nebo jako rostliny. A nebyl jediný, kdo popsal takové příběhy. To se nestalo pouze jemu. To se děje každé duši. To je, jak příroda funguje. V mnoha tradicích jde o obecně známý fakt, který se nazývá Stěhování (duší), spolu s dalšími jmény.

Kolo samsara

Nicméně, esence se vyvíjejí až do humanoidního království a dostanou tělo jako to naše. Ale duše, mysl, je stále zvířecí. Dostáváme humanoidní tělo s cílem rozvinout se do lidské bytosti, ale bohužel my jsme si zachovali zvířecí mysl. Takže všechny ty instinktivní, zvířecí chování, touhy a automatické, mechanické reakce, jsme jen zesílily. Máme rozum/intelekt, to je pravda. Ale drtivá většina ze zbytku toho, co představuje naši identitu, je zvířecí povahy: hněv, chtíč, touha, závist, žárlivost, pýcha, chamtivost, obžerství, zabít nebo být zabit. To nás definuje. Rádi bychom řekli, že je to něco jiného, ​​ale podívejte se na naši civilizaci. Co ji ovládá? Soutěžení, dobytí, zabít toho druhého, než zabije on mě. Tento přístup bereme ve všech směrech života: v obchodě, v náboženství. To nejsou lidské hodnoty. To jsou hodnoty zvířat.

A přece, humanoidní tělo je nejmodernější stroj na planetě. Má schopnosti, o kterých se nám ani nesní. A to proto, že, jak se díváme na tato království, tak vidíme, že v každé úrovni, každé z těch těl minerálů je lůnem, ze kterého se objevila duše, aby se stala rostlinou. Rostlinné těla jsou lůnem, z něhož se vynoří duše, aby se stala zvířetem. Tyto těla zvířat jsou také lůnem Kosmické Matky, ve kterém se duše zdokonalují, aby mohli pokročit do humanoidních těl. Proto, to je důvod, proč Samael Aun Weor uvedl, že: "Lidstvo je lůno." Ale, co se z toho lůna vynoří? Lidstvo, všechny tyto fyzické těla, jsou skořápky, ve kterých něco roste. Ale, co roste v nás? Chováme se jako andělé? Staráme se o tuto planetu, jako by se o ni starali andělé? Způsob, jakým by ji spravovali Mistři nebo Bohové? Spravujeme tuto planetu tak, jak by od nás chtěla Kosmická Matka? Žijí andělé, Bohové svůj každý okamžik existence za účelem uspokojení svých tužeb? Aby nakrmili svůj chtíč, svou nenasytnost a závist? Aby se jich ostatní báli? Aby ovládali? Aby dobývali? Aby kradli? Aby mohli být pod vlivem drog nebo alkoholu? Chovají se takto andělé? Takto se chovají zvířata, ale ne skutečné lidské bytosti.

Skutečnou lidskou bytostí je Mistr. Skutečný člověk je ten, kdo ovládl lidský organismus, podmanil si ho v prospěch všech, ne jen pro sebe. Mistr je anděl, Buddha. Buddha je ten, kdo je probuzen, kdo má probuzené vědomí, zná svého Nejvnitřnějšího, zná svou Božskou Matku, zná zákony přírody, a ví, jak je kontrolovat. To je to, co je Mistr.

Mojzis rozdeluje rude more

Mistr se nesnaží, aby nakrmil svou pýchu, aby se stal někým důležitým, aby se stal slavným, aby ho uznávali, aby získal peníze, aby získal moc. To není to, co Mistr chce. Mistr chce vést ostatní a pomoci jim, aby se dostali tam, kde je on, aby i druzí mohli najít klid a mír, chce být v harmonii s přírodními zákony, pokročit jako jeden celek a přivést svou rodinu ke světlu.

Víte, všechny tyto království jsou naši bratři a sestry. Jsou naše rodina. Jsou to naši otcové a matky, naše děti. Ale my se chováme k rostlinám, jako kdyby ani nebyly naživu. K zvířatům se chováme, jako kdyby nic necítili, jako kdyby byly jen chodící zdechliny. Nechceme pochopit, že zvíře, rostlina a nerost, mají emoce, vědomí. Vnímají. Cítí. Myslí, ve své úrovni. Jsou naživu. A vzdálenost mezi nimi a námi není tak velká, jak se arogantně domníváme.

Takže vidíte účel toho všeho, tento nesmírně složitý a propracovaný život, který proudí na této planetě, v této chvíli, to vše proudí nahoru do humanoidního království, do nás. Jsme závislí na minerálech, rostlinách a zvířatech. Bez nich bychom zahynuli. Otázka zní: Co s těmi energiemi a silami děláme? Na co je používáme? K ovládání našich blížích? Na to, abychom se navzájem zabíjeli?

Každý rád velebí tuto civilizaci, ale na čem je postavena? Každý rád velebí Spojené státy a tvrdí, že Spojené státy jsou nejúžasnější krajinou v dějinách světa. Ale nikdo si uvědomuje, že Spojené státy byly vybudovány na smrti milionů domorodců a na zádech otroctví. Nikdo nechce uznat, že moderní země po celém světě jsou postaveny na využívání a korupce. Každý, kdo pracoval v maloobchodě nebo za minimální mzdu ví, že je to pravda. To není život. Pracovat a nic nemít, to není život. To je otroctví.

Smysl života

Celá tato planeta a všechny formy života na ní, je velkou pyramidou živých věcí, ale my nejsme vrcholem. Humanoidní organismus je jen další krok. Je mi líto, že musím rozbít vaše iluze o tom, že lidé jsou nejúžasnější věcí na světě. Nejsou. Humanoidní organismus je nádoba. To je vše, co je. Je to nádoba. Nebudete ji mít dlouho. Možná že ji budete mít ještě na pár dní. Možná že ji budete mít ještě několik měsíců či let. Nikdo neví, jak dlouho bude ještě žít.

Humanoidní organismus je nádoba, která soustřeďuje a transformuje síly, stejným způsobem jako každé jiné tělo, přijímá, transformuje a vysílá energii. Minerály to dělají. Rostliny to dělají. Zvířata to dělají. Humanoidní organismus se nijak neliší. No my sotva využíváme jeho skutečný potenciál k transformaci energie. To je proto, že naše mysl je naprostý zmatek. Psychicky jsme katastrofa. Na to, abychom využili plnou sílu humanoidního organismu, jej musíme použít moudře, ale s myslí, kterou máme, ho moudře věru nepoužíváme. Místo toho ho zneužíváme, dokud nezemře, a výsledkem je, že naše duše obývající to tělo přijme následky tohoto zneužívání.

To je důvod, proč se ve vnitřních světech před nedávnem konalo velké setkání. Bylo to setkání mezi božskými bytostmi, které jsou zodpovědné za vedení lidstva a kde všechny důkazy byly umístěny na stůl. Rozsudek zněl, že toto lidstvo selhalo. Takže jsme v časech konce. Toto je jednoduchá pravda, která byla předpovězena v každém náboženství na světě. Jsme na začátku tohoto konce, protože lidstvo selhalo.

Stejně jako v minerální říši, malý počet těchto semen embryí vědomí má dostatek síly a moudrosti, aby postoupilo a staly se rostlinami, stejně tak i z celé obrovské rostlinné říše, jen malé množství má sílu a moudrost, aby postoupilo do živočišné říše. V zvířecí říši se jedná o ještě menší počet, který mají sílu, moudrost a dostatečný vývin, aby se ze zvířat mohli stát humanoidi nebo intelektuální zvířata. Ale teď, v tomto lůně, jen málo je těch, kteří mají sílu a moudrost, aby přestali být zvířata a stali se anděly, skutečnými mistry. Velmi málo.

Většina semen v tomto lidstvu již byla ztracena, jsou příliš poškozená, příliš degenerována. Takže příroda, Božská Matka, ve své velké lásce ke všem živým věcem, je zpětně vstřebá prostřednictvím jedné z jejích tváří, která je Kali Ma, Durga, Persephone, Hecate, Božská matka smrti, která má na starosti pekelné světy, to, co my nazýváme peklem. Ona vezme všechny ty padlé, neúspěšné semena a recykluje je, kde je očistí od všech jejich nečistot, aby jednoho dne to mohli zkusit znovu, co bude od teď za mnoho tisíc let, kdy budou znovu čisté. To je to, co je peklo: přírodní recyklace energie. Celá tato planeta se už do toho potápí.

Víte, když ty síly sestupují dolů po Stromu života, věci se stávají složitějšími. Na úplném vrcholu, v Absolutnu, v Ein Sof, v Ketéru, život je velmi jednoduchý. Je jeden, sjednocený. Je to Bůh. Úroveň po úrovni, dolů po sefirotech, život se stává složitější. Tři zákony se stávají šest zákonů, dvanáct zákonů, celou cestu dolů, až se dostaneme do fyzického světa, který by měl mít čtyřicet osm zákonů, které modifikují existenci ve fyzickém světě. Tuto jednoduchost života (48tich zákonů), můžete stále cítit, pokud se dostanete ven z města. Pokud se vydáte na venkov, tak pocítíte, že věci jsou hezčí, jednodušší, není to tak složité. Ale když přijdete do města, je to velmi složité, velmi matoucí, velmi těžké, velmi husté. A to proto, že všichni lidé s jejich komplikovanými myslemi odrážejí zákony, které je spravují, a veškerá mysl humanoidů se nachází v pekle, protože naše mysl je plná hněvu, chtíče, chamtivosti, obžerství a dalšího. To vše jsou komplikované mechanické síly, které se odrážejí v našem psychologickém prostředí, a čím více jim padneme za oběť, tím více je posilujeme, a tím děláme život ještě složitější. A protože jsme všichni shromážděni ve městech a navzájem se více a více infikujeme, život se propadá víc a víc. Zákony se ponořují níže, pod Malkut, do propasti, kde se každá úroveň pekla zhoršuje - více a více hustší, více a více složitější, protože všechny ty tlaky jsou tam na očištění duší, aby je zbavili nečistot.

zakony prirody

Takže všechno, co si myslíme, že je v našem světě tak dobré, krásné a obdivuhodné, ve skutečnosti klesá a bude zničeno přírodou, očištěno. Nic zůstane. Nic.

Z tohoto obrovského lůna lidstva, pouze několika semenům bude dáno právo na zahájení nové úrovně života. Ne každému semeni. Nejedná se o právo, které je dáno každé duši automaticky, protože dostat se na tuto další úroveň, jeden musí uniknout mechanické povaze. Jeden se přesune do vědomé povahy, aby se stal skutečným Adamem, člověkem do obrazu Boha, který dokáže přikázat rostlinám, zvířatům a minerálem, který dokáže vytvořit život, který dokáže organizovat život, který dokáže pomoci ostatním, to je mistr, to je Adam, to je skutečný člověk. To je proces, při kterém krok za krokem člověk dosáhne dokonalosti. Není to snadné.

Vědci vědí, že používáme pouze malý zlomek toho, co se ve skutečnosti nachází uvnitř těla. Vědci se liší ve svých odhadech. Ze samotného mozku, používáme jen tři nebo pět procent. Někteří říkají, že deset procent, ale já si myslím, že to je méně, vzhledem k chování, které můžeme pozorovat. A co všechny naše žlázy? V našem těle existuje mnoho věcí, o kterých vůbec nevíme, hodně sil, hodně schopností. Slyšeli jsme příběhy, že někteří lidé se naučili, jak je používat. Protože to se dá naučit, jak je používat.

Těla duše

Naše fyzické tělo se v kabale nazývá Malkut. Co znamená, "království." Fyzické tělo máme podle království, kterému patříme. Všichni z nás mají humanoidní tělo. Jsme v humanoidním království. Náš vlastní Malkut je humanoidní, zatím ještě ne lidský. Toto tělo má svou fyziologii. Má páteř. Má tři nervové systémy. Má velmi sofistikované a krásné uspořádání orgánů a systémů, které přijímají energii, transformují ji a přenášejí ji. No my nad tím nemáme žádnou kontrolu. Vše se v nás děje automaticky, mechanicky, bez jakéhokoliv vědomí nebo intervence z naší strany. Chceme jen jíst, pít, spát a mít sex, ale nevíme proč.

Ale fyzické tělo je jen jedním z aspektů toho, co dělá živou bytost. Fyzické tělo existuje, protože má vitální aspekt, který nazýváme vitální tělo, tělo energie. Může být nazýváno éterické tělo nebo tělo čchi nebo prána. Toto je tělo, s nímž pracují akupunkturisté nebo lidé, kteří pracují s Chi Kung. Oni pracují s tímto tělem. Je to tělo energie, které dává sílu fyzickému tělu. Pokud jde o existenci, tyto dvě těla nemohou být oddělena. Fyzické a vitální tělo je opravdu jedním tělem rozděleným na dvě části. Říkal jsem vám, že život sestupuje přes dimenze, vitální tělo je ve čtvrté dimenzi. Není zde přímo ve třetí dimenzi. Je to multi-dimenzionální, v tom smyslu, že tato energie je to, co fyzickému tělu dává energii. Pokud jste někdy pocítili, jak vám strnula ruka nebo noha, to jste cítili oddělení mezi těmito dvěma aspekty: vitálním a fyzickým. Když je člověku amputována ruka nebo noha a on stále tuto ruku nebo nohu cítí, to cítí vitální tělo, které je stále tam.

strom zivota=pet tel

Vitální tělo je ve čtvrté dimenzi, co nazýváme Eden. To je místo, kde jsou všechny naše energie a síly. Ještě výše v páté dimenzi, máme astrální a mentální tělo, což se vztahuje k Hod a Necach na Stromu života. Emocionální tělo, astrální tělo, souvisí s našimi emocemi a pocity. Vztahuje se k srdci. Mentální tělo je tělo myšlení, což souvisí s mozkem, myslí.

Nad tímto se nachází to, co se nazývá příčinné tělo, tělo vůle, tělo vědomí, tělo vědomé vůle. Bohužel, nikdo z nás ještě nemá tato těla v plné formě. Jediné co máme, jsou jejich stíny, jejich embrya.

Příroda pro nás tyto vnitřní těla vypracovala v průběhu procesu naší evoluce skrze tří nižší království. Naše duše, naše esence, naše jiskra vědomí, byla extrakcí ze sefiry Tiferet. Jedná se o vědomou vůli, ale jednoduchou. Tato jiskra, když se poprvé objeví v přírodě, tak je jí dáno měsíční mentální tělo, astrální tělo, vitální a fyzické tělo. To jsou dary přírody. Božská Matka říká: "Zde jsou nádoby/prostředky, které potřebujete. Toto je vaše mysl, vaše srdce, vaše tělo." Říkáme jim protoplazmatické, protože se jedná o modifikace sil v přírodě, které jsou nám dány. Oni nám nepatří.

V průběhu milionů let, tato esence obývá svá protoplazmatické těla a bere fyzická těla, a postupně se vyvíjí jako nerost, jako rostlina, jako zvíře, až nakonec získá právo vstoupit do humanoidního království. Tento humanoid, vy a já, vstupuje do humanoidního fyzického těla s těmito prastarými protoplazmatickými těly, dary přírody, ve kterých jsou uchovány všechny naše vzpomínky, celá naše historie, všechny naše vědomostí. No, alespoň, tak by to bylo, kdybychom byli nevinné lidstvo, tak jak jsme byli v rajské zahradě, když jsme se poprvé objevily v humanoidních tělech. No my už dávno nejsme nevinné lidstvo. Objevili jsme touhu. Uchvátila nás moc, chtíč atd. A v průběhu tisíce let, jsme vytvořili ego a tyto protoplazmatické těla jsme nakazili s celou naší karmou.

Víte, tyto protoplazmatické těla jsou nádoby pro naši duši. Ale tato těla jsou naše mysl. Co si myslíme, myšlenky, které máme, proudí z našeho protoplazmatického lunárního mentálního těla. Emoce, pocity v našem srdci, které cítíme, proudí z našeho protoplazmatického lunárního astrálního těla. Energie v našem těle, instinkty, pudy, které cítíme, proudí z našeho protoplazmatického lunárního vitálního těla do našeho lunárního fyzického těla. To vše řízeno všemi těmi chováními, zvyky a touhami, které jsme vyvinuli přes tři nižší království. Takže my jsme zvířata, uvnitř pěkného auta, které řídíme jako šílenci.

Mistr je ten, kdo si všechno toto podmanil. Podmanil si to a naučil se, jak to transformovat na něco jiného. Klíč se nachází uvnitř těla. Každá osoba má páteř. Fyzické tělo má páteř. Vitální tělo ji má. Astrální tělo ji má. Mentální i Příčinné tělo ji má. Jak vidíte, všechny tyto těla jsou vzájemným odrazem sebe samých v různých dimenzích. Příroda pracuje podle vzoru.

Páteř a kundaliní

Páteř je místo, kde všechno v nás je organizováno. To je náš strom života. To je náš strom poznání. Strom je páteř. Náš nervový systém, mozek, naše schopnost vnímat, vidět, dotýkat se, chodit, běhat, jíst, dělat cokoli, proudí dovnitř a ven z páteře. Nemůžete žít bez páteře, nemůžete fungovat. Je to ústřední pilíř našeho chrámu. No my skutečně nerozumíme, co to je, co to může dělat, co se skrývá uvnitř.

pater a kundalini

Božská Matka vytváří tato těla pro nás, dává nám tyto nádoby. Pak dostáváme pokyny, jak je používat. Tyto pokyny jsou zakódovány v našich náboženstvích. Tyto pokyny jsou v našem vědomí, pokud víme, jak se k nim znovu dostat. Nemusíte je dostat z knihy. Můžete je dostat přímo od Božské Matky.

To, co vidíme, když se podíváme na tyto království, že minerální a rostlinné království využívá veškerou energii, kterou má v sobě, velmi vyváženým způsobem, velmi efektivně, aby pokročily ve svém vývoji. Říše zvířat, také svým způsobem, následuje průběh vývoje, využívá svou energii v souladu se zákony, které platí pro živočišnou říši.

No při přechodu mezi těmito královstvími nastává velká změna. V království minerálů, se vždy odehrává výměna sil, pozitivní a negativní. Minerály kombinují a znovu kombinují za účelem vytvořit nové sloučeniny, nové prvky. A toto vidíme ve všech různých způsobech, kterými v minerálech měříme síly jako je elektřina a magnetismus, kyselost, a ty druhy sil, které mají vždy pozitivní a negativní polaritu. Totéž vidíme v rostlinné říši. V rostlinné říši, vidíme vznik sexuality na mnoha úrovních, od asexuální až po sexuální úroveň. V říši zvířat je také možno vidět tuto sexuální úroveň, ale jen do určité míry.

Skrze tato království tedy vidíme, jak sexualita začíná velmi jednoduše plus a mínus a prostřednictvím více a více sofistikovanějších forem kombinací postupuje, až se dostaneme do humanoidního království.

V humanoidním království na této planetě, jsme zapomněli na kosmický zákon. Říše zvířat je dán zákon instinktu a tím že následují tento instinkt, se řídí instrukcemi svého Nejvnitřnějšího. Svou sexuální sílu používají pouze podle instinktu, což je ve většině případů na jaře. Oni ji používají pouze na zplození potomka a to je všechno. Oni ji nepoužívají každý den pro zábavu.

Ale pak, když tyto duše postoupí do humanoidního království, tak jsou jim dány nové zákony. Stát se humanoidem znamená, že tyto síly musí být řízeny a transformovány. Jedná se o zákony týkající se cudnosti. Věda těchto zákonů se nazývá tantra nebo alchymie. Je to metoda, pomocí které humanoidní organismus vezme všechny energie a síly z pohlavních orgánů, transformuje je a vyzvedne je po sexuálním sloupci páteře, aby vyživil mozek a endokrinní systém, aby mohl plně rozvinout mozek.

Toto je nejstarší, krásné tajemství, které se kdysi v židovsko-křesťanské tradici nazývalo archou. Archa je vlastně Aron Kadosh, "posvátná truhla." Tato archa je tantra nebo alchymie. Je to věda, kde se tyto síly využívají a kde se spojuje muž se ženou, za účelem tyto síly zkombinovat, kontrolovat je, transformovat je a poslat je vzhůru do páteře.

Co je to za energii? Proč je to nutné? Tato energie je Božská Matka. V každé úrovni života, v každém království, ona tvoří přes sex. Ohromná síla Božské Matky je její lůno. To je to, co z ní dělá to, kým je, z kosmické úrovně až po atomovou úroveň. Síla matky je její schopnost zplodit dítě, vytvořit život.

Ale Kosmická Matka to v nás nemůže udělat tak dlouho, dokud zůstaneme zvířetem. Pokud budeme i nadále jako zvíře, tak skrze nás může vytvořit pouze zvířata. To je důvod, proč v minulosti, duše, která vážně pracovala na duchovním rozvoji, dostala klíč. Jakmile jste probudili vědomí, jakmile jste zvládli určitý stupeň jakékoliv duchovní tradici, tak vám byl dán klíč, tajemné poznání, nejvyšší tantra: sexuální transmutace, vědecká cudnost. To je první přikázání, že nebudete smilnit, ale že vezmete tyto síly a použijte je podle Boží vůle, ne jako zvíře, vzít tyto vnitřní energie a předat je Božské Matce. S tímto Ona dokáže vytvořit něco víc než je jen zvíře.

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí
znovu, nemůže spatřit Boží království.“

„Jak se může člověk narodit, když je starý?“ řekl na to Nikodém. „Může
se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit?“

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti:  Kdo se nenarodí z vody
a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.

Co se narodilo z těla, je tělo; co se narodilo z Ducha, je duch.

Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se znovu
narodit.

Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází
a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha.“ – Ján 3

Chcete-li se znovu narodit, tak musíte vzít ducha a vodu. Tento duch je Daemon, což v řečtině znamená duch. Tento duch je kreativní síla Božské Matky. Voda je sexuální, v hebrejštině majim, vody Genesis, stvoření. Tyto vody jsou sexuální.

Božská Matka vytváří minerály, rostliny a zvířata prostřednictvím svých sexuálních sil. Vytváří více intelektuálních zvířat, jako jsme my, skrze naši zvířecí sexualitu. Ale jak má vytvořit anděla? Jak má vytvořit mistra, Buddhu? Prostřednictvím chtíče? Samozřejmě, že ne. Jak může Bůh pocházet z chtíče, hněvu nebo pýchy?

Pokud je naše tradice chtíče a smilstva, taková super, tak proč jsme v takové šlamastyce? Měli jsme miliony let chtíče a závisti. Nevytvořili jsme žádných andělů a těch pár, které se objevilo, se objevilo proto, že měli tajné znalosti. Dobyli sami sebe, očistili se ze vší té špíny.

Sexuální energie je samotná Božská Matka. Je to její moc, kterou nazýváme kundaliní. Nazýváme ji Božská Matka Kundaliní, Dévi Kundaliní, Bohyně Kundaliní. Někteří lidé o tom mluví, jako kdyby to byla jen nějaká energie v přírodě. Tak tomu není. To není mechanická energie. Nemůžete ji vypnout a zapnout jako vypínač. Nemůžete ji přelstít. Existuje mnoho lidí ve světě, kteří si myslí, že pokud půjdete do určitého ašramu a zaplatíte určitou částku peněz, tak můžete probudit kundaliní do dvou týdnů. To je šarlatánství: lži a podvod. Božskou Matku nemůžete přelstít. Zná vás miliony let. Zná vaše způsoby. Dá vám jen to, co si zasloužíte, nic víc, nic míň.

To, že se ona narodí ve vaší páteři, pro ni znamená, že vám dá svou moc. Dokážete si to představit? Myslíte si upřímně, že si zasloužíte, abyste řídili silu Božské Matky? Zeptejte se sami sebe: Zasloužím si to? Co byste s touto silou udělali? Pokud by vám byla dána božská moc s myslí, jakou máte teď, co by vaše mysl s ní udělala? Krmila svůj chtíč? Krmila svou hrdost? Udělala by se sebe pana/paní důležitého/tou? Snažila by se být slavná? Snažila by se získat ve světě moc? Snažila by se získat peníze? Ano. To je přesně to, jak bychom s tou mocí naložili my.

Proč by nám Božská Matka měla dát tuto moc, když jsme dokázali, že nemáme zájem pomáhat planetě, pomáhat jí, pomáhat našim bratrům a sestrám v ostatních královstvích? My je chceme všechny zabít, my si je chceme všechny podmanit, my chceme vše pohltit, abychom nakrmili své touhy. Nestaráme se o nic jiného než o svou touhu, tak proč by nám měla dát tuto moc?

Přesto, existuje tisíce knih, různých skupin a škol, které učí, že můžete probudit kundaliní a získat všechnu tuto moc jen tak, být takoví jací jste. No, řeknu vám tajemství, které chtějí před vámi skrýt: Ano, můžete získat moc z toho, co vás budou učit, abyste udělali, a souvisí to s kundaliní, ale je to obrácené. Nejedná se o božskou moc. Nezapomeňte, že všechny síly přírody jsou polarizované, polarizované energie. Takže stejně tak, jako může po páteři vystoupit nahoru, stejně tak může po páteři sestoupit dolů.

Tato dolů proudící energie, je ocas démona. To je důvod, proč jsou démoni zobrazení s ocasem. Ocas představuje jejich zvířecí moc, aktivní a rozpálenou chtíčem, pýchou, závistí, atd. Takovou moc můžete získat snadno, velmi snadno. Je to tak jednoduché, jak přečíst několik knih, naučit se několik technik, a můžete okamžitě začít pracovat s těmito silami, protože každý z nás je malý kousíček od toho, aby se stal plně rozvinutý, probuzený démon, právě díky našemu egu, naší touze, naší pýše a chtíči.

Ale jít směrem nahoru, to není snadné, je to velmi těžké. Každý jeden krok podél páteře je doprovázen testy, těžkými zkouškami. Musíme se osvědčit, musíme dobýt sami sebe. Nic nebeské není dáno zadarmo. Pokud k něčemu přijdeme snadno, je to proto, že to nestojí za nic. To, co má hodnotu je drahé. Což ​​znamená, že zasloužit si postavení Anděla, něco stojí, a tato cena je eliminace všeho v nás, což je v rozporu s andělským postavením.

Pozitivní, vzhůru proudící kundaliní musí projít každým obratlem páteře. Každý jeden obratel naší páteře představuje testy, psychologické testy: testy touhy, testy pýchy, testy chtíče, strachu, závisti, nenasytnosti a chamtivosti a všech prvků, které máme uvnitř. Když přejdeme testem, pak můžeme získat tuto sílu. Krok za krokem se můžeme vyšplhat po třiceti třech stupních. Slyšeli jste o třiceti třech letech života Ježíše, o třiatřiceti stupních zednářů. To jsou symboly kroků, které musíme kráčet nahoru po páteři, přičemž tuto energii bereme zpět k Bohu, přičemž se očišťujeme od všech našich zvířecích prvků.

Stoupání kundaliní je sexuální proces, ve kterém se jeden znovu narodí. Co se narodí, je duše. Všechno, co se rodí, se rodí ze sexu. Každý živý tvor se rodí ze sexu.

Pokud chcete začít proces narození, tak musíte mít manžela/ku. Svobodná osoba to nemůže udělat, protože svobodná osoba nemůže mít dítě. Svobodná osoba nemůže zplodit dítě nebo porodit dítě. Na to musí být dva. Jak nahoře, tak dole. Anděl se rodí z čistoty, tantry. To je důvod, proč v dávných tradicích, nejtajnější, nejsvětější symbol každého náboženství, je pár v sexuálním spojení, a to i v křesťanství a judaismu - co teď popírají, ale důkaz najdeme v písmech. Můžete se o tom dozvědět na gnostických internetových stránkách. Nejstarší symbol, který byl ukrytý v svatyni svatých v Šalomounově chrámu, byli dva andělé sjednoceni v sexuálním objetí. Židé o tom vědí, ale mlčí. Když to Římané viděli, tak zničili chrám, protože si mysleli, že to bylo nemravné. Viděli to tak, jak byly jejich mysli, jako by to bylo zdegenerované jako jejich vlastní mysli. Neviděli, že to bylo něco svaté a čisté.

Tento sexuální symbol kóduje tajemství, že muž a žena pracující v sexuální součinnosti a vědecké čistotě, spojují síly, ovládají je, transformují je, a že Božská matka je vezme a vytvoří život uvnitř. To, co je fyzické, je fyzické, ale to, co je duchovní, je duchovní. Pokud vezmeme svou sexuální energii a uděláme z ní duchovní, tak vytvoří duchovně. Vytvoří duši.

Zasvěcení a duchovní růst

Po absolvování těžkých zkoušek, po splnění zkoušek, které nám Božská Matka dává, krůček po krůčku síla kundaliní stoupá vzhůru po páteři. Probudíme čakry, které se nacházejí podél páteře. Probudíme všechny skryté síly skutečné lidské bytosti. Jinými slovy, začneme se vracet do Ráje, vracet se na naše místo, ze kterého jsme padli.

V každém těle je páteř. Páteř je ve fyzickém těle. Když tato energie dosáhne vrcholu, dostáváme zasvěcení, postupujeme do nové úrovně. Jedná se o První Zasvěcení Velkých Záhad, Kundaliní nebo hada fyzického těla. V té chvíli je navázáno spojení v naší duši, v našem Duchu a náš Nejniternější, naše Bytí uvnitř, se stává Mistr. Vidíte, náš Nejniternější, naše Bytí, pracuje s naší Božskou Matkou během celých těchto tisíciletí, aby tuto vědomou jiskru vyzvedli přes všechna království, až nakonec dosáhne humanoidního království, a tato lidská duše, tato osoba v humanoidním těle konečně využije tuto energii a něčeho dosáhne. Nejvnitřnější se stává Mistr - ne lidská osoba, nikoli fyzické tělo, ne duše - Nejvnitřnější se stává Mistr, náš Mistr, uvnitř. Nejvnitřnější se stává Mistr. To je náš Átman, náš Chesed, náš Vnitřní Buddha.

Ale to je jen začátek. Stejný postup se pak musí stát ve vitálním těle. Tyto energie musí vystoupat po páteři vitálního těla a musíme přejít přes třicet tři stupňů testů a tvrdých zkoušek. Totéž v astrálním, mentálním a příčinném těle. Pět hadů. Už jste někdy viděli Buddhu s pěti hady nad hlavou? To je to, co to představuje.

Existuje pět hadů, které souvisejí s těmito pěti těly. Existuje více než pět hadů, ale pro naši dnešní diskusi se bavíme pouze o pěti hadech ohně, souvisejícími s pěti Zasvěceními velkých záhad. Důvodem je to, že osobě, které se podařilo v sobě pozvednout energii Matky Boží a dosažení Pátého zasvěcení velkých záhad, se stává náležitý mistr, skutečný mistr. Není to úplný mistr, ale mistr, který začíná, protože tento člověk pozvedl síly Božské Matky, přičemž osvětlil své fyzické tělo, přičemž osvětlil svou energii, přičemž osvětlil své srdce, přičemž osvětlil svou mysl, přičemž prosadil a udržel svou vědomou vůli. Tato osoba má Božskou Matku uvnitř. Tato osoba se konečně stává dítětem Matky Boží. Tato osoba ve vnitřních světech, je Buddha, opravdový anděl, ale ještě neskončil, protože ego je stále naživu.

Vidíte, celý tento proces je těžký. Existuje mnoho výzev, mnoho zkoušek, ale to stále není o odstranění ega - to přichází jako další. Jedná se pouze o návrat do Ráje a vytvoření duše. Jinými slovy, v každém z těchto hadů, jsme překročili protoplazmatické těla, zejména v prvních třech: Hod, Necach a Tiferet.

Když pozvedneme hada kundaliní v astrálním těle, co se ve skutečnosti děje je to, že naše Božská Matka pro nás vytváří nové tělo, pokud ho už nemáme. Vytváří sluneční astrální tělo. Jedná se o nové astrální tělo. Toto, z esoterického hlediska a hlediska zasvěcení, je první objevení Krista. Kristus se v nás poprvé objevuje, když vytvoříme Kristické astrální tělo, sluneční astrální tělo. Toto je tělo ze zlata. Jde o tělo, které je vytvořeno z vědecké cudnosti. Je vytvořeno z očištění sexuálních sil, spolu s modlitbou, touhou, moudrostí a inteligencí Božské Matky. Toto je zastoupeno ve všech náboženstvích, kdy Athéna disponuje zbraněmi, které pro ni v kovárně vytvořil Vulkán, aby je mohla darovat Théseovi nebo Perseovi. Tyto zbraně představují solární těla - brnění, štít, helma. Toto jsou ty solární těla. Jedná se o Ezechielův kočár, kabalistickou Merkabah, což je u Řeků představováno To Soma Heliakon a u Egypťanů Sahu. Jedná se o loď Ra, která se plaví po jezeře míru/klidu. To je duše. Jedná se o starodávné, tajné tajemství.

Každé z těchto těl je jen nádoba, vozidlo, jako je vaše fyzické, ale lepší, protože není vytvořeno ze smilstva, není vytvořeno z hříchu. Je vytvořeno z božských atomů. Jsou to těla neuvěřitelné krásy, nádhery a síly. Jsou získávány z nějakého důvodu, ne pro zábavu a hry, ne abychom mohli jít do astrální roviny a zkoumat životy jiných lidí, špehovat souseda nebo zjistit, jestli to, z čeho podezíráme naši ženu, je pravda. Tyto těla jsou nutné, protože, abychom zcela mohli odstranit ego, potřebujeme tyto zbraně, potřebujeme ochranu, potřebujeme výzbroj. Pokud se pokusíme jít do svých vlastních pekelných světů, s našimi protoplazmatickými těly, které jsou infikovány egem, tak nemáme nic, s čím bychom se mohli bránit - bez obrany, bez ochrany - protože protoplazmatická těla jsou nemocná. Solární těla jsou dokonalá, dobře, na cestě k dokonalosti. Solární těla zdokonalujeme v Zasvěceních hadů světla, které přicházejí později.

Mistr je ten, kdo dosáhl Zasvěcení velkých záhad, které souvisejí se sefirou Tiferet a získal meč. Meč je symbolem. Všichni jsme slyšeli o ohnivém meči, který hlídá cestu do Ráje. Ohnivý meč jakéhokoli velkého Boha nebo Anděla, je kundaliní. Co představuje meč? Vůli.

Právě teď, naše vůle jako lidstvo, je o podrobováni si jeden druhého, bodání se navzájem do zad, o krádeži a lži a krmení svého chtíče. Naše vůle je vše o službě naší vlastní vůle. Ale Božská Matka dává ohnivý meč Mistrovi, který bude sloužit jí, kdo se stane zastáncem Boží Vůle. Kundaliní je ten meč. To je něco, co se musí zasloužit. Není to dáno zdarma. To je to, co chce Božská matka. To je důvod, proč existujeme. Abychom vytvořili duši a vrátili se k Bohu, a abychom postoupili ve své evoluci.

Procházením Zasvěceními velkých záhad, zasvěcenec překračuje mechanické zákony přírody. Momentálně je každý z nás naprostou obětí mechanických zákonů přírody. Máme malou nebo žádnou kontrolu nad tím, co se děje v našem životě, v našich komunitách, v naší kultuře. Nedokážeme ovládat sami sebe a nedokážeme ovládat přírodu. Myslíme si, že dokážeme, ale do cesty nám přijde malá bouře a ukáže nám opak. Nebo někdo usne při ovládání stroje a zabije mnoho lidí. Nebo z nedbalosti a pošetilosti zničí plochu přírody. Nemůžeme ani ovládat vlastní povahu uvnitř, protože jsme otroky naší zvířecí povahy.

Mistr velí přírodě. Všichni jsme slyšeli o mistrech, jako je Krišna a Mojžíš, kteří vytvářeli zázraky, Ježíš křísil mrtvé zpět k životu. Všichni proroci dělali zázraky, všichni svatí, všichni Buddhové, mohli létat vzduchem, chodit po vodě, poroučet plamenem, přivolat bouře, rozdělit zem. To je proto, že síla kundaliní v páteři každého člověka, z nich dělá kněze, mága, čaroděje. Mág, znamená "kněz."

Trojúhelník Necach, Hod a Jesod, se v kabale nazývá Magický trojúhelník nebo Trojúhelník kněžství, protože je to tu, kde skutečný kněz pracuje jménem ostatních. Skutečný kněz pracuje pro dobro druhých, ne pro sebe. Dělá to tím, že vykonává svou vůli přes dolní sféry; síly vědomé vůle jsou v Tiferet, v šesté dimenzi. Skrze vědomou božskou vůli používá síly vědomé myšlenky skrze mentální tělo v Necach, v páté dimenzi. Skrze vědomou božskou vůli používá síly astrálního těla - vědomé emoce, božské emoce - v Hod. Skrze vědomou božskou vůli používá síly vitálního a fyzického těla: Jesod a Malkuth. Magie se provádí v těchto oblastech. Tyto sféry jsou místa, kde prostřednictvím vědomé vůle, Nejvnitřnější pracuje přes Svou lidskou duši, která jsme my, aby pomáhal druhým, aby vedl duše.

Celá příroda je organizována. Minerály jsou ve skupinách, rostliny jsou ve skupinách či rodinách, zvířata jsou v rodinách, a každá rodina je vedena. Každá rodina má průvodce. Tento průvodce, v sanskrtu, se nazývá Déva, Anděl, inteligence, která je zodpovědná za tuto rodinu, aby je vedla. Dokonce i humanoidní rodiny mají průvodců, ale mi je ignorujeme. Pokud jste studovali Ilias, tak si pamatujete, že Priamova rodina si bere své totemy, sochy svých rodinných bohů (bohové), aby je chránily, když musí opustit Tróju. Tyto sochy představují anděla strážného této rodiny. My všichni je máme. Naše rodiny je mají, a my jako jednotlivci je máme také, ale my je neposloucháme. My pokračujeme a trváme na následování našich hloupostí, a naši průvodci, naši strážci se nám pokoušejí pomoci, no existuje limit, co mohou dělat. Příčina a následek je stále zákon. Pokud se zastřelíte, tak zemřete.

Mistr se postaví do pozice v řadách těch hierarchií, které spravují přírodu. Mistr vede bytosti, které jsou na různých úrovních pod ním. Váš Nejvnitřnější, vaše vlastní Bytí, může mít vztah s určitým královstvím, a pokud dosáhnete úrovně mistra, tak vaše Bytí vás umístí na určité místo za účelem pomoci dalším duším v různých královstvích - možná v minerálním, možná v rostlinném, možná ve zvířecím, možná v humanoidním, možná v andělském. Existují mistři, kteří řídí a učí andělů.

Naše skutečná evoluční cesta není o tom, jak zbohatnout. Není to o tom, snažit se naplnit náš dům s množstvím haraburdí a pak zemřít. To není to, proč jsme tady. Jsme tu, abychom se vynořily ze skořápky našeho těla jako andělé a vstoupily do této evoluční cesty do vědomého kruhu lidstva - opustit bezvědomí kruh, uvědomit se, a pak pomoci těm nevědomým. To je naším cílem.

V průběhu tohoto procesu, po miliony let, naše Božská Matka je ta, kdo nám pomáhá, kdo se nám snaží dát schopnost to uskutečnit. No my ji vždy odstrkujeme. Plujeme na ni. Ignorujeme ji. Proklínáme ji. Děláme to fyzicky i psychicky. Nezapomínejte na svou matku. Nemluvím o vaší pozemské matce. Mluvím o vaší vnitřní Matce. Vraťte se k ní. Bude vás vést. Ona je ta, kdo si bere dítě z úrovně jednoduchého minerálu až po úroveň Boha. Chcete-li překonat utrpení, pokud chcete pomoci ostatním, ona je ten, kdo vás vezme za ruku podél celé cesty, a kdo vás nikdy neopustí. Dokonce i nyní, když jste ji opustili, ona čeká. Čeká na vás psychicky a duchovně, ale také stočená v dolní části páteře, v múladhára čakře. Veškerý její potenciál je tam stočený, kde na vás čeká, abyste ji probudili.

Otázky a odpovědi

Posluchači: Co se týče šesti dolních obratlů, existují nějaké fyzické cvičení, které byste doporučili kromě manter, na větší rozhýbání?

Instruktor: Ano, existuje množství cvičení, které můžete použít k posílení a rozhýbání páteře. Páteř je velmi důležitá, a je třeba, aby každý, kdo se skutečně vydá po této cestě, udělal, co je v jeho silách, aby byla chráněna a aby byla silná a pružná.

Nejdůležitějším pravidlem, které nelze dostatečně zdůraznit, je uvolnit se. Prostě se uvolněte. Většina z nás je po celou dobu tak napjatá, že si to ani neuvědomujeme. A proč jsme napjatí? Je to proto, že naše mysl je napjatá. Naše mysl jde tisíc mil za hodinu, naše srdce buší se všemi druhy nepříjemných pocitů, a kvůli touze jsme napjatí. Buď něco chceme, nebo nechceme, a tak jsme napjatí. To je touha. Napětí v těle vám způsobuje nevolnost, buduje negativní energii a ukládá ji ve svalech a může vám dokonce i fyzicky ublížit. S přibývajícím věkem se to ještě zhoršuje. Někteří lidé, například i mladí lidé, ale hlavně někteří starší lidé, jsou tak napjatí, jakoby už nebyly ani z masa. Jejich svaly jsou jako kameny, ocel, zcela uzamčené a nepoddajné. To není dobré. To je výsledkem mnoha let napětí, které se v těchto svalech uskladnilo - netransformované dojmy, energie, která je uvězněna.

Samael Aun Weor má svaly jako houba, jako dítě: zcela uvolněné. Přesto, že byl vystaven vlivu mnohým intenzivním energiím - mnohým. Lidé se ho snažili zabít, a on byl úplně uvolněný. Nebyl napjatý. To se musíme naučit, jak být uvolnění. To je hlavní věc. A on sám vlastně řekl, "Vždy když se sebe pamatujete, tak buďte uvolnění. Vždy když se pozorujete, uvolněte se. Uvolněte všechny svaly. Neustále se uvolňujte. Každý okamžik každého dne, stále buďte uvolnění." Opravdu to udělá obrovský rozdíl. Stejně tak, jestliže se během vašeho každodenního života nemůžete uvolnit, tak pak večer, když se pokusíte meditovat, všechno to, co se budete snažit udělat, je uvolnit se, k meditaci se ani nedostanete, protože napětí vám v tom bude bránit. Když začínáte meditaci, měli byste už být úplně uvolnění.

Tak to by bylo to hlavní, co bych doporučil: uvolnit se, uvolnit se, uvolnit se. Neustále uvolnění. Dělejte, co můžete, abyste tomu pomohli: dejte si procházku, dejte si horkou koupel, jděte ven do přírody, ciťte vzduch, zaplavte si v přírodních vodách, dejte si pauzu od tolika přemýšlení, vyčistěte si hlavu, jděte ven a obdivujte svou Matku. Je krásná. Ona je mnohem krásnější než beton, sklo, ocel a cihly. Ona je mnohem krásnější, než vaše počítačová obrazovka - daleko krásnější. Jděte ven a vezměte si z ní tuto energii. Dokáže vás posílit a to nejen fyzicky, ale i psychicky. Nasytí vaši duši.

Zadruhé k uvolnění, existuje mnoho cvičení, které se můžete naučit, jak zlepšit své zdraví páteře. Dvě hlavní skupiny jsou Tibetská cvičení omlazení - o tom je i kniha - a také Runové cvičení, které mohou také pomoci. Existuje celá řada dalších napínacích cviků, ale hlavně jde o to se uvolnit.

Posluchači: Děláme hrozné věci naší Matce a existence plastu musí být podobná jako plivat na mámu. Vše, co je plastové, co je vyrobeno člověkem, je symbolem toho, co jsme udělali své matce, negativně. Měli bychom se to pokusit zredukovat tak, jak je to jen možné, recyklací? Vypadá to, jako kdyby lidé používali jen plast, takže měli bychom si být opravdu vědomi své uhlíkové stopy tím, jak používáme plast, a tak podobně?

Instruktor: Naprosto s tím souhlasím. Myslím, že musíme snížit, kolik plastu používáme, a být si dobře vědomi toho, co nakupujeme a používáme. Většina lidí kupuje nápoje v láhvi a jednoduše je odhazují, přičemž si neuvědomují, že ten plast tam právě teď sedí v oceánu. Je na skládkách a velmi dlouho bude trvat, dokud se rozloží. Pera, dokonce i naše oblečení je v mnoha případech z plastu - polyesteru a mnoha syntetických tkanin - a všechny tyto syntetické věci, které neustále vyrábíme a kupujeme, ve skutečnosti ani nepotřebujete. Musíme si být více vědomi toho, co děláme, no koneckonců, to je opravdu vedlejší. Důvodem je, že tato planeta bude očištěna. Božská Matka se chystá očistit samu sebe. Chystá si dát ohnivou sprchu. Snížení uhlíkové stopy a věci tomu podobné jsou dobré. Neříkám, abyste je nedělali. Ale nakonec, vše bude i tak zničeno.

Posluchači: Recyklovat, co se dá.

Instruktor: Ano. Dělejte, co se dá. Další věcí je správně jíst. Většina z nás jí, aniž by věděla, co jíme. Minerály, rostliny a zvířata, které konzumujeme, jsou upravena - geneticky modifikované, chemicky modifikované a některé i s radioaktivními prvky. Tyto prvky zaplňují naše těla a díky nim máme nemocné tělo a mysl.

Ve snaze uspět v tomto procesu probuzení kundaliní a vytvoření duše, vaše tělo musí být připraveno. To není snadný úkol. To není tak, že kundaliní se u nás prostě zastaví, že se bude prostě procházet v parku. Není to snadné. Je to transformující. Energie Božské Matky je samotná, tvořivá síla vesmíru. Je to hodně energie a vy se musíte naučit, jak ji řídit a zacházet s ní. Těla, která máme teď, jsou nemocná. Nevíme, co je v naší vodě. Nevíme, co je ve vzduchu. Nevíme, co se děje s těmito rajčaty, které nyní mají v sobě hormony prasat. V supermarketu kupujeme maso ze zvířat, která byla mučena, a které je plné umělých hormonů, chemikálií, pesticidů a všeho druhu odpadu, který není přirozený. Neříkám, že každý by se měl ihned stát veganem a úplně přestat jíst. Musíme jíst a přežít, ale snažte se získat neupravené jídlo z přírody. Pokud si můžete nasbírat vlastní ovoce, pokud můžete pěstovat vlastní ovoce, udělejte to. Pokud se můžete dostat k čerstvé, skutečné, zelenině vypěstované ze semen, udělejte to. Pokud můžete získat zdravé maso, jako Halal a košer, kde je o zvířata řádně postaráno, tak to udělejte. Halal a košer je alespoň částečně o krok lepší než potraviny, které pocházejí z těchto obřích továren po celém světě, kde jsou zvířata zpracována jako stroje a kde se s nimi jako se stroji zachází. Náš systém produkce potravin je hrozný. Musíme si být vědomi těchto skutečností a snažit se lépe postarat o své zdraví.

Všechny tyto energie, které přijímáme, musíme transformovat. Pokud jste velmi agresivní osoba nebo máte co do činění s hodně hněvem, možná bude lepší, pokud budete sledovat svůj příjem masa. Možná bude lepší, když se podíváte na to, co jíte. Pokud jste velmi nervózní, depresivní, citlivý člověk, možná bude lepší, pokud budete sledovat, co jíte. Možná že jíte nezdravé věci, které vás ovlivňují k tomuto špatnému chování. Řízením svého jídelníčku, cvičení a zdraví, můžete udělat opravdu obrovský pokrok k tomu, aby se vaše mysl stala stabilnější a k vytvoření lepšího prostředí k dosažení určitého duchovního vývoje.

Posluchači: Může mít na vás obezita negativní vliv při práci s vaší Matkou Boží?

Instruktor: Má nadváha na vás negativní vliv? Rozhodně ano. Pokud někdo v této práci je obézní, tak bude čelit vážné překážce, takže je vysoce doporučeno, aby na tom začal pracovat. Pokuste se odhalit, co je ve vás, co vás nutí příliš mnoho jíst nebo co vás dělá líným.

Všichni máme různé tělesné typy. Představa o "nadváze" je také v této společnosti zveličena. Někteří lidé jsou přirozeně větší, a někteří lidé jsou přirozeně menší. Když mluvím o nadváze, tak mám na mysli stav, kde jste nezdravý. Můžete být velký nebo malý, na tom nezáleží, pokud jste zdravý a silný. Ale někdo, kdo je výrazně obézní bude mít problémy se zády, bude je bolet páteř, nebudou moci se uvolnit, bude se jim opravdu těžko meditovat, budou mít problém soustředit se. Pokud máte velkou nadváhu, to produkuje ve vaší psychice letargii a obžerství a lenost se stává velkým problémem. Takže to jsou vážné problémy, na které se budete muset podívat.

Posluchači: Zmínil jste se o 48ich zákonů, které jsou v činnosti. Můžete mi to vysvětlit?

Instruktor: 48 zákonů, které řídí Malkut, je nahromadění zákonů ze sefirotů, které se nacházejí výše. Když budete studovat, jak zákony přírody fungují prostřednictvím Stromu života, tak to dává naprostý smysl. Není to tak, že můžete říct: "Zákon číslo jedna je zákon, který zde nemůžete dát." Tak to není. Těchto 48 zákonů jsou matematické kombinace všech sfér nad Malkutom. Příroda je série světů rozlišených podle jejich relativní jemnosti. Fyzický svět (Malkut) je velmi nízko. Nad ním se nachází mnoho světů. Každý svět je vytvořen pomocí trojice nebo Zákonu tří. První projevený svět má tři zákony. Další svět pod ním, má také tři zákony, které jsou upraveny třemi, které jsou nad ním, takže to je na této úrovni dělá dohromady šest. Další svět pod nimi, má také tři zákony, plus šest a tři, které jsou nad ním, takže to dělá dvanáct zákonů. To pokračuje, dokud se nedostanete k Malkutu. Všechny zákony světů nad Malkutem jsou zkombinovány s cílem vytvořit tento svět o osmačtyřiceti zákonech. Máme několik přednášek, které to vysvětlují, je to docela jednoduché.

Posluchači: Ale gravitaci byste zahrnuli jako jeden zákon.

Instruktor: Gravitace, vzhledem k fyzickému světu, je výsledkem těchto zákonů. Ale já si nemyslím, z mé zkušenosti, že můžete říct, že je jeden zákon ze čtyřiceti osmi zákonů, kterým je gravitace. Těchto 48 zákonů jsou vzájemně se ovlivňující, sestupující síly shora. Když tyto zákony vzájemně na sebe působí, výsledkem jsou jevy. Na této úrovni, je gravitace jeden takový výsledek nebo účinek komplikace těchto zákonů. Přesto podobné síly působí v jiných rovinách, kde nemáte čtyřicet osm zákonů. V jiných úrovních existují síly, jako je gravitace, která funguje jako gravitace. Gravitace je síla přitažlivosti, magnetismu. Tuto to určitým způsobem pociťujeme, ale pokud jdete do jiných dimenzí, tam objevíte podobné jevy. Zjednodušeně řečeno, zákony, které studujeme, jsou jen sefiroty uvnitř jiných sefirotů.

Posluchači: Už jste někdy slyšel o těch vědcích, kteří vytvářejí prvky, které mají životnost pouze několik sekund?

Instruktor: Syntetické prvky?

Posluchači: Ano. Ty, které mohou například vytvořit pouze při teplotě -500 ° nebo při nějaké podobně šílené teplotě, a ty existují jen několik sekund, ale oni říkají, že existují.

Instruktor: Ano. Vědci se hrají s hodně pokusy.

Posluchači: To je opravdu špatné, co?

Instruktor: Ne nutně. To není nutně špatné.

Posluchači: Ale vstupuje do toho vědomí, a pak tělo tohoto vědomí zničí?

Instruktor: Ne nutně.

Posluchači: Takže když vědec vytvoří nějaký prvek, tak nemusí být nutně obýván vědomím jako přírodní minerály?

Instruktor: Vědec nemůže vytvořit život. Vědec může pouze modifikovat existující formy. Jediný, který může vytvořit život, je Bůh. Vzít prvky, dát je dohromady a vložit tam duši, to dokáže jen Bůh.

Posluchači: A když geneticky upravují kukuřici, nebo co já vím, tak takové produkty již nejsou více obydlené duší, ne? Protože jsou upraveny?

Instruktor: Mohou být, mohou být deformovány. Příroda je velmi komplikovaná. V každé formě nebo úrovni je život, ale upravený.

Posluchači: Takže existuje duše, která se chystá jít dovnitř, kde má obývat ty atomy, které tvoří ten kus kukuřice?

Instruktor: Pokud má energii, má život. A pokud je upravena tak, aby působila škodlivě, pak je to negativní forma, která vytváří mnoho karmy. Názorný příklad: atomová energie.

Posluchači: Ještě jedna věc. Omlouvám se. Když člověk ničí atomy, není to ničení těl těchto vědomi? Není to skutečně špatné?

Instruktor: Je to tak. Je to hrozná věc. Rozštěpení atomu je hrozný zločin.

Posluchači: Takže atomová bomba je velmi, velmi, velmi špatná. Ta přece ničí miliony atomů, takže se ničí těla milionů duší.

Instruktor: Nejen to, když je rozštěpený atom, tak je uvolněné velké množství negativních atomů, negativní atomy z pekelných světů. Takže nejen, že je tam fyzická radioaktivita, ale také je tam velké množství uvolněných a roztřepených duchovních atomů. Účinky experimentů s jadernou a atomovou energií jsou opravdu nepředstavitelné. Samael Aun Weor psal o tom několikrát, že je to špatné, velmi špatné.

Posluchači: Říkal jste, že máme mnoho mrtvých prvků, kterými se obklopujeme. Ale prvky, které vytváříme, jsou stále hmotou. Má to tedy ještě v sobě vyvíjející se nebo negativní síly?

Instruktor: To záleží. Každá živá forma má v sobě energii - život. Ale existují i ​​mrtvé formy. Takže mnoho forem, s nimiž pracujeme, jsou mrtvé, jsou to mrtvoly, ať už je to atomová hmota nebo fyzická hmota, různé prvky, které spojujeme k vytvoření věcí. Způsob, jakým se na to musíme podívat, je takový, že atomové struktury a molekulární struktury jsou velmi složité a vztahují se na Strom Života.

Když rozštěpíme fyzický atom, tak uvolníme energii, která byla v tomto atomu. V jednom atomu se nachází obrovské množství energie. Ale když nastane toto rozštěpení, tak se otevřou dveře a tyto dveře mají vliv nejen na vyšší světy, ale i na nižší světy. Rozštěpení atomu není jen fyzický akt, protože atom není jen fyzický. Je to hmota, energie a vědomí. Takže je tam energie shora a zdola, která je afektovaná a uvolněná. To vytváří obrovský vliv.

Podobně, když ve světě manipulujeme s hmotou, tak také manipuluje s hmotou vnitřně, stejně jako když mezi sebou fyzicky diskutujeme, tak manipulujeme mentální hmotu. Právě teď manipulujeme mentální, emocionální a doufejme, že i vědomou formu, pokud si je pravda každý vědom rozhovoru. Pokud je někdo naštvaný nebo podrážděný nebo pociťuje nějaké negativní emoce, pak taková osoba ovlivňuje velmi negativně formy hmoty - ne fyzické, ale vnitřní. Takže podobně, stejně to je i se vším kolem nás. Tento stůl má i jiné aspekty své existence, nejen fyzický. Všechny atomy v něm jsou multi-dimenzionální.

Když někdo probudí vědomí, tak to začne intuitivně vnímat. Samael Aun Weor prožíval tyto druhy věcí a vysvětlil, že když probudíte vědomí v příčinném světě, tak můžete vidět karmu věcí, můžete vidět počet atomů v dané věci, můžete vidět matematiku toho - ne skrze intelekt, ale skrze vědomí. Není to těžké, je to prostě něco, co tam vidíte, vidíte tam další aspekty. Když vidíte ve čtvrté dimenzi, pak uvidíte její věčný aspekt, vidíte její vývoj v čase.

Posluchači: A co když použijeme prvky v pozitivním slova smyslu, řekněme, věci co klademe na oltář? To přece není něco, co používáme negativně.

Instruktor: Nyní jste přesně identifikoval klíč. Toto fyzické tělo je transformátor energie a každou chvíli se nám dostává energie: z naší atmosféry, z dýchání, z potravin, které trávíme, z našich smyslů, z naší duše. V sobě máme spoustu energie, kterou neustále transformujeme podle naší vůle. Jaká je naše vůle? Když následujeme vůli, abychom nakrmili svůj chtíč, tak všechny tyto energie posilují a podporují tento chtíč. Pokud bereme všechny tyto energie a upřímně se modlíme, pak posilujeme svou duši, své vědomí. Pokud při této modlitbě, využíváme oltář nebo modlitební knihu nebo symbol Boha, pak tento symbol, řekněme, že je to socha nebo obraz, je součástí transformace této energie, a nepochybně je jím ovlivněn. A to je způsob, jak kostely, chrámy, dokonce i ložnice, mohou být zmagnetizované, a mohou se stát velmi posvátným místem. Můžete jít na určitá místa a cítí posvátnou energii. Můžete jít na jiná místa a cítit ďábelskou energii, negativní energii. No v dnešní době jsme tak zvyklí na negativní energii, že ji ani nevnímáme. Líbí se nám. Díky tomu, že jsme na ni tak zvyklí, ani neregistrujeme, jaká negativní energie je na mnoha místech.

Posluchači: Snažím se pochopit tento model, který zde máte. Máte tady v podstatě duši, která vychází z Ein Sof a sestupuje do tohoto fyzického těla, a vy mluvíte o nějakém fyzikálním procesu, kde v podstatě ovlivňujete určitý druh alchymistické změny ve fyzickém vozidle.

Instruktor: Je to změna, která se odehrává na mnoha úrovních, nejen fyzické. Fyzické tělo je přijímač a transformátor energie. Malkut je nejnižší sféra na Stromu Života, přes kterou se kondenzuje a proudí mnoho sil, dovnitř a ven. Víme to, protože právě teď skrze nás působí energie, to je naše vitální tělo. Máme emoce, to je naše astrální tělo. Máme myšlenky, to je mentální tělo. Máme určitý stupeň vůle, což souvisí s naší vědomou vůlí, naší esencí. Máme ducha, ale o něm nevíme, protože je těžko postřehnutelný. Podobně je tomu, když začneme pracovat se silou kundaliní. Zde se jedná o kondenzovanější kanál, skrze který pracují podobné síly.

Posluchači: Dobře. Pojďme položit otázku takto: Pokud začnete s touto esoterických prací, ale po čase zemřete - fyzikální vozidlo zemře - a vy se pak reinkarnujete. Získáte v dalším vozidle nějakou výhodu z této práce, nebo začnete od nuly?

Instruktor: To záleží. Kundaliní, která vystoupila ve fyzikálním a vitálním těle, se tam samozřejmě dostala prostřednictvím fyzické hmoty. Takže pokud zemřete a dostanete nové fyzické tělo, tak tyto síly budete muset vyzdvihnout znovu. Nicméně, v případě, že duše nepadla, rekapitulace toho zasvěcení je velmi rychlá a snadná, protože zasvěcení jsou v duši a ne v těle.

Posluchači: Takže pokud se v této práci dostanete do určitého bodu a zemřete, tak začnete od toho bodu, kde jste skončili?

Instruktor: Podobně, jako v případě úmrtí vašeho těla, když dostanete nové tělo, toto nové tělo musí růst a vyvíjet se podle určitých fází. Jelikož kundaliní je v tomto těle, takže i ona musí růst a vyvíjet se podle určitých fází. Ale to platí pouze pro fyzické a vitální tělo. Solární astrální tělo nezemře, taktéž ani solární mentální tělo nebo solární příčinné tělo.

Jsem rád, že jste nakousli toto téma, protože se jedná o důležitý bod. Pro mistra, který pracuje v těchto nízkých úrovních, který právě získal solární těla - solární astrální, mentální a příčinné - získání těchto těl mu zajišťuje nesmrtelnost. My všichni to chceme, ne? Víme, že naše esence, naše duše je nesmrtelná, v kontextu "nikdy neumírá," ale neustále se převtěluje skrze přírodu, podle karmy duše: v těle, mimo tělo, v těle, mimo těla, bez schopnosti, abychom sami mohli tento proces vědomě řídit a určit. Mistr má nesmrtelnost v páté a šesté dimenzi - v solárních tělech, a tak může sám určovat své narození. To je skutečná reinkarnace, že si jeden zvolí svoji inkarnaci. Samozřejmě že ve hře je ještě karma, a oni ještě musí pracovat s karmou, stále jsou předmětem karmy, ale mají vůli - vědomou vůli - takže tomu mohou pomoci ji navigovat. Už to není mechanický proces.

To znamená, že se získáním solárních těl, začnete být svobodný od mechanických zákonů přírody. Poskytují začátek nezávislosti na mechanické přírodě, ale nejedná se o úplnou svobodu. Nejste zcela osvobozen od mechanických zákonů přírody, dokud nevstane z mrtvých. S vzkříšením - a to myslím úplné, skutečné vzkříšení, takovým, jakým prošel Ježíš - fyzické tělo je obětováno, aby mohlo vzniknout tělo osvobození, tělo vzkříšení. To je nesmrtelné, zdokonalené, fyzické tělo - nesmrtelné. To znamená, že právě teď, Ježíš a mnozí jiní mistři na této úrovni, po miliony let po tomto vzkříšení, obývá stejné fyzické tělo. Nad tímto tělem mají moc, takže si mohou jít dovnitř a ven z třetí dimenze, mohou si změnit jeho tvar, změnit jeho formu - nepředstavitelné schopnosti, o kterých se nám ani nesní.

Posluchači: Ten chlapík, o kterém jste mluvil, že byl měkký jako houba. Byl pod tlakem velké energie, od lidí, kteří se ho snažili zabít. Takže oni ho nemohli zabít, pokud si to on nepřál, co?

Instruktor: Byl schopen řídit svou karmu a to, že ho nezabijí.

Posluchači: Takže jeho karma byla tak dobrá, že prostě nehrála ve prospěch těch, kteří se ho snažili zabít.

Instruktor: No, jeho karmou nebylo to, že ho zavraždí. Musel zemřít jiným způsobem. Někteří mistři měli karmu být zavražděni. Například Johanka z Arku, byla velký mistr, která měla karmu, že ji upálí.

Posluchači: A to znamená, že musela udělat nějaké špatné věci.

Instruktor: Udělala. Měla karmu. Ale s tou smrtí, ji zaplatila. Nyní je Znovuzrozený mistr.

Posluchači: [nesrozumitelné]

Instruktor: Přesně tak. Musíme napodobit tento příklad. To je velký problém.

Posluchači: Co se týče návratu do přírody, jak efektivní je návrat k přírodě pouze na krátké časové období, kdy si zajdeme na meditační výlety a kempování? Protože při normální práci, dostaneme tak týdenní dovolenou.

Instruktor: No, jsem rád, že jste se mě na to zeptal, protože toto byla velká věc, nad kterou jsem celý týden meditoval a zapomněl jsem o tom mluvit. [Smích] To ukazuje, jak moc práce ještě musím udělat.

Samael Aun Weor, ve svých knihách, nám znovu a znovu říkal, že se musíme vrátit k přírodě, že se musíme vrátit k naší Božské Matce. Podobně jako se vším, co napsal, bylo by snadné to brát jako samozřejmost a číst to doslova, a interpretovat to, že bychom měli opustit města a jít žít do přírody. Někteří lidé to tak interpretují a odejdou žít do džungle, a to je v pořádku. Na tom není nic špatného. Ale to není to, co měl na mysli, a důkazem je to, jak žil svůj život. Samael Aun Weor neopustil města a nešel žít do džungle jako poustevník. Žil v srdci v jednom z nejrušnějších, nejznečištěnějších míst na celém světě - Mexiko City. Nechtěl tam být pro své vlastní potěšení. Není to příjemné místo. Byl tam, aby sloužil a pomáhal lidem, aby sloužil lidstvu a splnil své poslání.

To, co ve skutečnosti měl na mysli tím, "návrat k přírodě," je psychologické. Je to duchovní. Takže ano, měli bychom jet na dovolenou, měli bychom jít na meditační výlety, měli bychom vždy, když dostaneme šanci jít do přírody, do hor, na pláže, a dostat se pryč z města, a vážit si přírody, a být ní živený a krmen. Takový vliv vám dá tolik potravy pro duši. Ale to neznamená, že musíte opustit města a odejít žít do jeskyně. Doba, kdy to bylo vhodné je již pryč. Potřeba tohoto typu životního stylu byla v éře Ryb, a ta už prošla. Nyní jsme ve věku Vodnáře, což je doba bratrství, kde musíme spolupracovat a vzájemně si pomáhat a být spolu. Bohužel nebo naštěstí, to je právě ve městě. To je místo, kde jsou všichni. Takže tam musíme být, musíme si navzájem pomáhat. Takže jeďte na dovolenou, ale vraťte se.

Posluchači: On sám strávil několik let v pohoří Sierra Nevada.

Instruktor: Ano, a to je skvělá příležitost dozvědět se o sobě, pokud se vám taková příležitost dostane. Pokud máte možnost jít na několik let pryč a žít s domorodci, pak byste to měli udělat. V dnešní době je těžké přežít tímto způsobem.

Posluchači: Jiný způsob, jakým se také můžete dostat do kontaktu s přírodou, je skrze různé organizace, jako jsou například farmářské trhy a lidé, kteří pracují v parcích a kteří se snaží o zachování přírody, té která nám ještě zůstala.

Instruktor: Ano, nyní máme k dispozici mnoho zdrojů, jak máme změnit svůj jídelníček a svůj životní styl. Existuje o tom povědomí, a jsou zdroje, které můžete využít. To je pravda. Ale opět, hlavní a nejdůležitější věc, není až tak změnit své fyzické návyky, ale změnit se psychologicky. Změňte svou mysl. Změňte to, jak se na věci díváte a jak o nich přemýšlíte. To je to, co je nejdůležitější. Není to o tom, že přijdete domů a vyhodíte všechen plast. Pokud to chcete udělat, na tom není nic špatného, ​​ale na vaši duši to nebude mít žádný dopad. Vaše duše potřebuje svou Matku.

přeložené z anglického originálu: Příroda a Božská matka
přednáška daná Gnostickými Instruktory na: gnosticteachings.org
služba od vydavatelství Glorian