slovnik

Závažnost v esoterické práci

V první řadě Drazí bratři a sestry, je nutné si pravdivě odpovědět, zda to, co hledáte, je realizace Bytí.

Při jisté příležitosti jsem mluvil s ředitelem školy (jehož jméno zmiňovat nebudu) a položil jsem mu otázku. Ředitel sice (který je již nyní mrtvý) na mou otázku odpověděl, ale jeho odpověď byla velkým zklamáním: "Ne, nehledáme realizaci Bytí, o to se nezajímáme. To, co chceme, je síla mysli, chceme dosáhnout jednoty života, atd.." Na závěr mi dal nespočet politováníhodný výmluv. Tak se ptám sám sebe: Proč bychom měli být v těchto studiích, pokud nehledáme realizaci Bytí? Co by mohlo být naším cílem? Pobavit se? Bavit se?

Protože v tomto v profánním světě existuje mnoho způsobů, jak se dá bavit (např. v divadle, v aréně býčích zápasů, atd.., atd.., atd..)!

Je důležité, abychom to mysleli vážně.

Školy levného pseudo-okultismu a pseudo-ezoteriky existují všude, ale najít mezi nimi lidi, kteří to myslí opravdu vážně je těžké. Pokud bychom měli zavolat pět milionů lidí v Mexiku (a ve světě), kteří jsou oddaní levnému pseudo-esoterismu a pseudo-okultismu, pokud bychom je opravdu měli zavolat, aby následovaly Cestu, pokud bychom na stůl před ně předložili postuláty gnóze, kdyby se jim vysvětlilo, co je cesta Seberealizace, tak jsem si jistý, že většina z nich by utekla.

Mnozí z nich jsou erudovaní v Teozofii v pseudo-rosekruciánství atd. Bohužel najít mezi nimi lidi, kteří to myslí opravdu vážně je velmi těžké. Všichni hledají formu zábavy, téměř všichni z těch pseudo-všeznalců levného pseudo-esoterismu si opravdu jen chtějí krátit čas, bavit se, ale když opravdu položíme na stůl postuláty Seberealizace a vyzveme je do práce, tak utečou pryč.

Takže to, co hledají, není seberealizace, ale forma zábavy. To je vše.

Především to musíme myslet vážně. Nemůžu o někom říct, že to "myslí vážně," kdo se nestará o sebe-zkoumání sebe sama, někoho, koho nezajímá poznání sebe samého.

Ve starověku byl výrok: "Homo Nosce te Ipsum." "Člověče, poznej sám sebe… a budeš znát vesmír a Bohy." Ale, jak máme poznat Astrální svět, pokud neznáme sami sebe? Vskutku, jak bychom mohli znát Univerzální mysl, pokud neznáme svou vlastní mysl? Jak bychom mohli znát svět Přirozených příčin, pokud neznáme příčiny našich psychologických chyb?

Hodně toho bylo napsaného o vnitřních světech, ale pokud neznáme, naše vlastní vnitřní světy, jak bychom mohli znát vnitřní světy planety Země, sluneční soustavy, galaxie a nekonečna?

Musíme to myslet vážně! Ve světě levného pseudo-esoterismu a pseudo-okultismu existuje tolik podřadného mentalizmu…

Ve Venezuele, například, se nachází [gnostická] svatyně, kde jakási paní upadla do transu a začala "dávat zasvěcení." Řekla: "Tento člověk má čtvrté zasvěcení", "Tento druhý dosáhl pátého zasvěcení," "Tento další je již Hierofant" a další podobně neuvěřitelné věci jako tyto. Skutečně to musíme myslet vážně, velmi vážně. Je zřejmé, že ti, kteří přijali takové věci v tom Lumisiále (gnostická škola) nebyly vážní lidé. Zdá se mi to nereálné, že by člověk, který to myslí opravdu vážně, mohl přijmout takové nesmysly.

Mnozí touží po zasvěcení. Jisté médium řekl: "Tato osoba již dosáhla pátého zasvěcení, a je Mahátma (velká duše)." Někomu jinému (médium řekl), že dosáhl šestého zasvěcení a že zítra dosáhne sedmé zasvěcení… “Všechny tyto nesmysly, jsou nedostatkem vážnosti! Jak může někdo poznat vnitřní světy, pokud tento člověk nezná ani své vlastní vnitřní světy?

V podřadném mentalizme existuje velké množství neuvěřitelných nesmyslů (například lidé, kteří sní a věří, že jsou probuzení… nejzávažnější ze všeho je fakt, že oni sní, sní a jsou přesvědčeni, že jsou probuzení). Takové, negativní typy snílků, takové mediumistické typy snílků, mohli bychom říci, že tito halucinační snílci, promítají své sny na lidi a vidí v nich své vlastní negativní, nepřehledné a absurdní sny. Toto je krutá realita!

My chceme objektivní realitu, ne absurdní a nekoherentní sny. Nemohu akceptovat sny. Já chci objektivní realitu a to je to, co si přeji pro vás všechny. Všechny tyto objektivně skutečnosti je možné dosáhnout, když vskutku objektivizujeme vědomí. No objektivizovat vědomí není možné, pokud člověk neprojde buddhistickým vyhlazením (tento výraz "buddhistické vyhlazení" děsí členy mnoha škol).

Opravdu, "vyhlazení", je něco, co vadí školám levného pseudo-esoterismu a pseudo-okultismu. Děje se to proto, že ego nechce projít žádným vyhlazením. Ego chce žít za každou cenu, po takovém vyhlazení vůbec netouží.

Je zřejmé, moji drazí bratři, že musíme pochopit Nauku mnoha. Někteří lidé řekli, že jsem Nauku mnohočetného "já" převzal od Gurdžijeva, a "Jak je to možné, že já, Avatár Vodnáře, jsem to vzal od něj…” No, mýlí se, protože já jsem neprobral tuto nauku od Gurdžijeva, a ani Gurdžijev, není autorem této nauky. Gurdžijev přebral tuto nauku z Tibetu, je to tibetská nauka. Já jsem přebral tuto nauku z Egypta faraónů. Znal jsem ji už v Egyptě. Také jsem ji znal z mnoha jiných starověkých škol. Nicméně, první, kteří učili tuto nauku, byly Avatáři Lemurie. Takže, Gurdžijev ji přebral z Tibetu a já jsem ji přebral z Egypta.

Takže si nemyslím, že je špatné, že jsem tuto nauku převzal z Egypta. Ve starověkém Egyptě faraonů, "já" bylo známo, jako "ego" ("ego" je latinské slovo). Mnohočetné "já" se nazývalo Sutech/Set a psychické agregáty, citovány Tibeťany (ne výhradně pánem Gurdžijevem), byly známy pod názvem "Sutechovy červení démoni."

My, Egypťané jsme toto znali - a říkám "my, Egypťané", protože já jsem Egypťan, protože tento mozek, který v současnosti používám na přemýšlení a mluvení byl 4000 let pod zemí… [Editor: Tato přednáška byla dána poté, co vstřebal starověkou mumii, kterou opustil v Egyptě před mnoha staletími]

My říkáme, že Hór byl zajat Sutechovymi červenými démony. Když vyprávíme tímto způsobem, tak chceme říci nebo vysvětlit našim stoupencům, že červení Sutechovy démoni uvěznili lidské vědomí.

Stoupenci Vyššího a Nižšího Nilu to chápali, a obecně vzato všichni jsme bojovali proti Sutechovym červeným démonům. Je zřejmé, co tím myslím, že jsme bojovali proti "já," které ztělesňují určitou chybu. V pravém tibetském jazyce bychom řekli, že jsme bojovali proti psychickým agregátům, které zosobňují naše chyby.

V Tibetu je nauka mnoha základem "lamaismu." [Editor: Tento termín byl používán v minulém století k popisu tibetského buddhismu.] Není pochyb o tom, že pan Gurdžijev, který žil jako Lama v Tibetu, extrahoval toto učení, aby ho mohl učit na západním světě.

Nauka mnoha je v Tibetu velmi dobře známá. Tibeťané vyjadřují tento pojem, že "je třeba zničit psychické agregáty, které zosobňují naše chyby," následujícím způsobem: "Vnitřní Buddha musí zničit nauku mnoha v sobě," tedy "zničit nelidské prvky, které v sobě nosíme."

V Tibetu a Himalájích také existují někteří padlí bódhisattvové. Mnohokrát jejich lanoové, to jest, jejich učedníci, musí po celý den trpělivě snášet bódhisattvové různé psychické agregáty, které procházejí nebo v následném pořadí ovládají tělo těchto lámů, padlých lámů, padlých bódhisattvů.

Tito lanoové musí trpělivě snášet padlého Bódhisattvy hlouposti, čekající na chvíli, třeba jen na okamžik, kdy se průvod agregátů zastaví a konečně se ukáže skutečné Bytí některého z těchto instruktorů-lámů. Pak se jim dostane učení, na které čekaly, které jim dá Bytí. Potom, Bytí odejde pryč, a "já" (ega) pokračují v trápení ubohých učedníků.

Takže "nauka mnoha uvnitř nás samých," není jednoduchá. Takto jsme to viděli my, staří Egypťané, a stále to tak vidím. Je třeba zabít Sutechovy červené démony. Esence je v nich uvězněna…

Mezi vyznavači Čchanu a Zenu, Esence má jiné jméno: nazývá se Buddhata. Takže můžete vidět, že tato nauka není výhradním majetkem pana Gurdžijeva nebo někoho jiného. Tato nauka je velmi rozšířená.

Tato Buddhata nebo psychický materiál, který v sobě nosíme, je důležitý. Je to Esence, která je uvězněná v Sutechovych červených démonech, v psychických agregátech.

Je třeba rozbít každý z těchto nežádoucích prvků, které nosíme uvnitř, abychom mohli osvobodit esenci. Pouze v této podobě dosáhneme naše sloučení a staneme se posvátnými osobami.

Dobře víme, že abychom zničili psychické agregáty, musíme proti nim nasměrovat kopí. A toto jasně učil Richard Wagner, velký mistr, který je podceňovaný všeználkama levného pseudo-okultismu. Richard Wagner se svým "Parsifalem," dává mimořádnou lekci tantrického esoterismu. Jeho Parsifal představuje Vnitřního Krista nebo Krista-Ježíše. Parsifal určitě může představovat Adeptus (adepta), který není ještě Exentus, ale řekl bych, že představuje Adeptus-Exentus.

Samozřejmě že Parsifal má také svou Božskou Matku, kterou představuje Herzeleid…

Amfortas, král Grálu, měl ránu v boku, hrozné zranění, ze kterého se přelévá krev a voda. Jeho učedníci tuto ránu vždy umyjí v nedalekém jezeře, ale jeho rána se nehojí…

Jednoho dne král Grálu, v přítomnosti Kundri (druh Magdalény), upadl do její smyslné náruče. Zatímco setrvával v jejím náručí, Klingsor mu vytrhne kopí a s ní zraní krále Amfortase…

Bratři a sestry, musíte vědět, že kopí je sexuální tantrický symbol. To znamená, že padl, ale Parsifal ne. Parsifal se téměř stal obětí Kundri, Gundrigie, Salome, ale v nejdůležitějším okamžiku si vzpomněl na krále Amfortase a jeho zranění. Volal o pomoc svou matku Herzeleid a Spasitele Krista, kteří mu samozřejmě pomohli.

Ona (Kundri), která ve Wagnerově opeře zpívá se svým lahodným hlasem, pláče, žádá o pomoc hrozného Klingsora, který ji použil pro své perverzní účely, a tak zdánlivě vrhající kopí proti Parsifalovi, ale Parsifal je v extázi: chytí kopí a udělá s ní znamení kříže. Pak hrad Klingsor padá do strašné propasti.

Parsifal prochází testem úspěšně. Později se vrací na hrad Monsalvat, kde se s kopím dotkne boku krále Amfortase a jeho rána se zázračně uzdraví… Přichází mi na mysl Hamletův princip: "Similis Similius Curando," stejné je uzdraveno stejným. Pokud kopí, která je symbolem mužské pohlavní elektrické síly, může způsobit Bohům pád, tak stejně je pravdou, že se stejnou kopí je možné vyléčit bok, je možné se vrátit na cestu, je možné dosáhnout konečného osvobození.

Parsifal s kopím dělá znamení kříže (velmi dobře víte, že spojení svislého falu uvnitř Cteis [ženského pohlavního orgánu], tvoří kříž). Takže Parsifal tvoří kříž. Samozřejmě, klíč Richarda Wagnera, se nachází právě v okamžiku chemického nebo metafyzického páření, kdy má člověk moc zničit Klingsorův hrad. Tento hrad si každý z nás nosíme v sobě. V tomto hradě Klingsora jsou Sutechovy červení démoni: hněv, chamtivost, chtíč, závist, lenost, obžerství, pýcha, atd.., atd., atd.

Je to právě během nejvyššího okamžiku páření, kdy můžeme použít kopí na zničení Sutechova červených démonů. Toto učil Krumm-Heller, ale v počáteční podobě, když říká "muž a žena, v nejvyšším okamžiku chemického páření jsou obklopeni silami, které stvořily vesmír," a "tím, že tyto síly zadržíme se můžeme očistit…” Takže učení Krumm-Hellera je počáteční, ale existuje.

Tantričtí Tibeťané, kteří učí, jak použít kopí na zničení červených démonů jdou mnohem dál.

Existuje mistr, který napsal knihu o sexuální magii. Jedná se o velmi moudrého Němce, který rozumí vodítku a vysvětluje ho.

Takže, existuje mnoho dokumentace, ale vše je šifrované, a tak je nutné vědět, jak to vyjmout z různých sanskrtských, tibetských, čínských knih atd.

Takže tady máte klíč. Víte, jak ho použít, tedy je nutné jej použít na zničení psychických agregátů. Nicméně, každý agregát musí být nejprve pochopen ve všech úrovních mysli, než bude moci být přímo odstraněn v Danteho devátém kruhu (Dante Alighieri-autor Božské komedie).

Říkal jsem vám v přednášce, kterou jsme měli v Chapultepec, že psychika "lidských bytostí" je pozměněna, je abnormální. Toto neštěstí přišlo poté, co hlavní-vědec-chemik, anděl Loisos, odstranil odporný Kundabuffer orgán.

Archanděl Sakaki a jeho vysoká delegace dala lidstvu odporný Kundabuffer orgán s cílem stabilizovat geologickou kůru planety: stabilizace geologické kůry byla dosažena, ale v nekonečných-matematických výpočtech byla chyba… Ohavný Kundabuffer orgán byl odebrán v Lemurii, ale příliš pozdě. Nedobré výsledky, negativní důsledky, nelidské psychické agregáty, byly již pevně zakořeněné v pěti válcích lidského stroje jako důsledek tohoto kosmického prodlení.

Od té doby, je esence v důsledku této konkrétní chyby uvězněná mezi nežádoucími prvky, které si nosíme v psychice. Nejčistší prvek, který máme, čili vědomí, esence nebo buddhata, byl změněn.

Od té doby jsme měli zavedený abnormální psychický stav, protože když je psychický materiál, to znamená, Buddhata, Esence uvězněná v různých nelidských psychických prvcích, výsledek nemůže být jiný. Je zřejmé, že od té doby je lidská psychika změněná a tří-mozkové bytosti, které žijí na povrchu Země, jsou abnormální, opakuji toto slovo pomalu A-B-N-O-R-M-Á-L-N-Í.

Avšak v naší přednášce v Chapultepec jsem vám říkal, že člověk si nemůže uvědomit, že je nenormální, že je psychicky nevyrovnaný, dokud neodstraní psychické agregáty. Když člověk dosáhne radikálně odstranění nežádoucích prvků, esence se v člověku znormalizuje, psychika se znormalizuje, a jakmile je zaveden normální stav, tak je zřejmé, že začneme vnímat abnormalitu našich bližních.

Toto je těžké pochopit. I když to intelektuálně akceptujete, nemáte vědomé poznání toho, co posloucháte. Není to možné, protože vy ani vzdáleně netušíte, jak má normální vědomí fungovat.

Je zřejmé, že se domníváte, že jste lidé, a já vám to nemám za zlé. Avšak já vás vidím, jako abnormální bytosti. Proč? Protože ten, který je ve mně, zničil nežádoucí psychické prvky, zničil to, co bylo ve mně abnormální. Když jsem to dosáhl, a ne dříve, tak jsem si přímo na vlastní oči mohl ověřit krutou realitu abnormality psychiky našich bližních. Od té doby jsem viděl své bližní jako nevyrovnané lidi. Cítil jsem se, jako kdybych spal v ústavu pro choromyslné lidi s názvem planeta Země.

Nyní si můžete vysvětlit původ válek apod. Mnohokrát stačí, aby se nějaká kosmická katastrofa, svými kosmickými vlnami, které vyzařuje k Zemi, dotkla mozků organických strojů (omylem nazývanými lidmi), a oni, tím že jsou abnormální, půjdou do války.

Pokud by byly normální, tak by to neudělali, jenže oni jsou abnormální. Vztyčí různé vlajky, bitvy si zdůvodní různými výmluvami, myslí si, že jsou normální, ale ve skutečnosti toto všechno dělají proto, že jsou abnormální. Špatná planetární konjunkce je dost nato, aby vyprovokovala válku. Miliony humanoidních bytostí proti milionům humanoidních bytostí.

Jak se v takových abnormálních podmínkách mohou mít rádi? Připadá mi to velmi těžké… Existence manželství, které potrvá až do vysokého věku… Muži jsou abnormální, ženy jsou abnormální, já nechápu, jak dokážou spolu žít.

Když jsou šťastní, v harmonii, klidu a kráse, tak se objeví slovo, které ten druhý špatně pochopí, nesprávné si ho vyloží a naštve se. Takže, řekne něco, co ublíží druhému a nakonec to skončí, jak jsme tomu u nás doma říkali "výměnou talířů…” [Editor: jít do nového manželství] Ale, proč by měli páry "měnit talíře?" Ubohé talíře, ubohé šálky, ubohé sklenice…! Prostě abnormality!

Přátelé jsou si blízcí, váží si jeden druhého. Však z nějakého důvodu mají argument a přátelství skončí… Když analyzujeme důvod, tak uvidíme, že to bylo něco nedůležité, bez hodnoty…

Lidé, kteří se zdají být velmi úctyhodní a seriózní udělají nějakou hloupost, pitomost… to vše je výsledkem abnormality, jsou to jen abnormální věci.

Je zřejmé, že troj-mozkové bytosti z planety Země nemají dokonalý vztah s tří-mozkovými bytostmi z jiných obydlených světů.

Nepochybně existují i jiné planetární lidstva, které (o čemž jsem vám už říkal jako o faktu) mají velký zájem o studium těchto abnormalit.

Z času na čas, mimozemšťané někoho "ukradnou." Samozřejmě že je berou do kosmické lodi, a jak jsem vám už řekl, prosím, odpusťte našim mimozemským bratrům, když někoho seberou. Vždy je donesou zpět, ale oni je berou ze dvou důvodů: zaprvé, aby je zkřížili s lidmi z druhých planet, protože v tomto čase se vytváří Šestá Hlavní Rasa. Za druhé, aby mohli studovat abnormalitu pozemské psychiky.

Oni (mimozemšťané) hluboko studují abnormálních humanoidů v laboratoři své kosmické lodi. Vzhledem k tomu, že pozemšťané se chovají velmi divně, tak upoutávají pozornost celého vesmíru. Pozemšťané nemají harmonii, nemají kontrolu nad svými slovy, diskutují o jakékoliv hlouposti, bojují, když není žádný důvod, a tak podobně.

Pozemšťané jsou tak neobvyklí, že vzbuzují údiv v celém vesmíru, takže mimozemšťané mnohých z nich "ukradli," a budou v tom pokračovat, aby je mohli studovat v laboratořích. Berou je jako "laboratorní králíky," pozemšťany berou, aby je mohli studovat s objektivy, atd. Jsou pozorování, aby bylo možné vidět, chápat a řekl bych, znát všechny ty psychické-fyziologické procesy, abnormality. Později, jsou vráceni zpět a ponecháni tam, odkud byli vzati.

Ale člověk nedokáže vidět tyto abnormální stavy, pokud má v sobě psychické agregáty.

Můžete být zde a číst tyto výroky. Ano, vím, že čtete, ale jsem si absolutně jistý, že si nejste vědomi toho, co tu říkám, a i když čtete tyto řádky, tak si myslíte (v hlubinách své duše), že jste normální, a za toto vás nemohu odsuzovat nebo kritizovat.

Vy neznáte psychologický stav, ve kterém se nacházíte, ale pokud zničíte své ego, pokud ho rozdrtíte na kosmický prach, pak dosáhne normalitu. Pak, jen v ten den poznáte, že jste byly abnormální, jen v ten den. Před tím, je to nemožné.

Takže moji milí bratři, v této přednášce vás chci vyzvat, abyste znovu dosáhli normalitu psychiky. Chci, abyste pochopili, že je nutné přejít skrze buddhistické vyhlazení.

Uvedl jsem, že ego každého z vás v žádném případě nechce zemřít.

Dokonce jsem ohromen, když si uvědomím, že jste trpělivě četli moje tvrzení. Dokonce mě to překvapuje, protože ego každého z vás se obvykle na mě dívá jako na hrozného démona. Je to zřejmé: Mé jméno je pro vás smrt, moje pravé jméno je "smrt" pro ego každého z vás a vašemu egu se to nelíbí.

Zřejmě budete číst tato slova a řeknete si: "No, tohle není čas na umírání, na to bude čas jindy. Je nutné být trpělivý. Možná má Mistr pravdu nebo možná, že přehání….” Takže, ego se snaží najít různé výmluvy, aby se vyhnulo tomu, co si zaslouží: Smrt… Ego nemá rádo tuto psychologickou smrt, v žádném případě, neakceptuje svou smrt.

Takže moji milí gnostičtí bratři, protože znám váš skutečný stav, vyzývám vás k studiu.

Nyní jste na úrovni Imitatus, a já jsem vaším trenérem, abyste mohli na sobě pracovat. Musíte mít nezlomnou vytrvalost, protože ego nechce zemřít. V této situaci, jak můžete chtít zemřít, pokud vy sami jste samotným egem?

Jediná věc, která vás může zachránit je studium a okamžitě praktikovat, co čtete. Bylo by pro vás užitečné studovat moje knihy: Velká vzpoura a Revoluční psychologie.

Ptal jsem se bratrů: "Tak co bratři, studovali jste mou knihu Velká vzpoura?"

"Ano," říkají, "četli jsme ji…”

"No, ale studovali jste ji?"

"No, ve skutečnosti, ne: přečetli jsme ji rychlostí pět set kilometrů za hodinu…”

Tak to mně ohromilo: Trvalo mi příliš mnoho let, abych mohl napsat takovou knihu jako je Velká vzpoura nebo Revoluční psychologie, a oni si ji přečetli za pár hodin!

Neustále za mnou přicházejí a říkají, "No, chtěl bych pracovat na sobě, abych zničil své ego, ale zajímalo by mě, jestli mě můžete učit, jak na to…” Ale, co to tito pozemští lidé mají za abnormální psychiku. Žádají mne, abych je naučil, jak zničit ego, poté, co přečetli mou knihu Revoluční psychologie! Ale, co se to děje? V té knize jsem dal všechny indicie a teď mě žádají, abych je učil! Co se děje? Zcela zničily intelektuální centrum!

Například v Atlantidě nebo Lemurii, nikdo nebyl zvyklý na studium tímto způsobem. Lemuřané považovali písmena jako něco posvátného. Používali abecedu o 300 souhlásek a 51 samohlásek. V Lemurii byly písmena posvátná a nikdo nepřijal nějaký odstavec z nějaké posvátné knihy, pokud si před tím tento odstavec neuvědomil. A na to, aby si uvědomili uvedený odstavec, zvykli meditovat celé dny. Takže si byli vědomi toho, co studovali.

Nicméně když člověk čte rychlostí "pětiset kilometrů za hodinu" a později řekne, "Už jsem tu knihu přečetl," "Znám tu knihu," tehdy můžeme říci, že intelektuální centrum je zničeno. To není správný způsob, jak studovat. Člověk nesmí přejít na další odstavec, pokud si předtím ten odstavec neuvědomí. Musíme vědět, co přineseme do intelektuálního centra.

Znal jsem indiána, který žil v blízkosti Summum Supremum Sanctuarium (podzemní chrám v Sierra Nevadě). Byl to takzvaný "Mama," typ Mahátma (Velká duše). Byl to malý muž asi jeden metr, neměl více než jeden metr na výšku a několik centimetrů. Jeho vlasy byly dlouhé, jeho brada černá a dlouhá, měl na sobě tuniku, vypadal jako malý útlý Kristus.

Při určité příležitosti, když jsem cestoval po zemích Jižní Ameriky, jsem ho navštívil a on začal mluvit o tématech, která jsem napsal v knize "Belzebubova revoluce." Zeptal jsem se ho: "Jak je to možné bratr Bernardino Alfaro Torres?" (Tímto latinským jménem ho pokřtil jeden misionář) "Jak je možné," zeptal jsem se, "že víš o mé knize" Belzebubova revoluce, "když nevíš psát, ani číst… když si negramotní?"

"Pane, my členové kmene Mama, nemusíme číst knihu. My ji prozkoumáme v astrálním světě. Kniha "Belzebubova revoluce," je knihou Bohyně Přírody a my ji máme na oltářích našich chrámových svatyň…”

Byl to podivuhodný člověk: poznal celou knihu. Mluvil o nirváně, o zlatém městě v nirvanickém světě…

Poznali jsme dvě mocné osvícené bytosti, které byly zcela negramotné. Jednou z nich byl primitivní indián (bratr Bernardino Alfaro Torres) z pohoří Sierra Nevada Santa Marta (Kolumbie). Druhou byl mocný guru Litelantes, velký mistr kosmické spravedlnosti. Tito dva mocní zasvěcenci se těší výhodám, že mají trvalé vědomí. Za podobných zvýhodněných podmínek, tito dva zasvěcenci disponují učením, které nemůže být nikdy zapsáno, protože pokud by se zapsalo, tak by se znesvětilo. - Velké záhady od Samaela Aun Weora

Při jiné příležitosti jsem se setkal s indiány ze Sierry Nevady "Arhuakos." Povídali si o karmě, ale ne tak, jak se vyprávějí teozofisti nebo pseudo-rozekruciány. Ne, vidět dva Arhuakose, jak si povídají v kavárně, bylo něco opravdu kuriózní. Mluvili o obchodu. "Dlužím nějaké peníze, které mi půjčil kmotr, a uvidím, jak mu je mohu splatit"

"Už jsem zaplatil nějaké směnky, uvidím, jestli můžu dostat úvěr, protože ho potřebuji pro své podnikání…”

"Naposledy jsem zaplatil 500 pesos úvěru a proto si myslím, že nebudu mít problémy: Dostanu úvěr…”

No, všechno bylo o obchodu. Každý nezasvěcený člověk by věřil, že se mluví o podnikání. Ne, oni mluvili o obchodu se zákonem, o Karmě a Dharmě. A byli v tom lepší než leckterý pseudo-esoterik, než leckterý moderní pseudo-okultista nebo učenec, lepší než Annie Besant a její následovníci.

Oni jsou na sto procent praktičtí a jejich způsob, jak studovali mé knihy, byl prostřednictvím meditace. Protože nevěděli, jak číst a psát, tak je studovali prostřednictvím meditace, ale ti, kteří věděli, jak číst a psát, je nejdříve přečetli a později nad nimi meditovali. Ale většina z nich nevěděla, číst ani psát. Své intelektuální centrum neměli zničené, jak ho mají civilizovaní lidé.

Bernardino, Arhuako indián, mi řekl: "Tito civilizovaní lidé si myslí, že jsou velmi kultivovaní, velmi civilizovaní, protože mají malé vynálezy, jako jsou auta, letadla, lodě, a hračky, které jsou bezcenné, a nevědí nic o tajemstvích života a smrti… “ Co vědí o takovém domorodém mudrci, o takovém, který je opravdu osvícený?

Takže moji drazí bratři, neničte intelektuální centrum, ani emoční centrum.

Předtím, než může emocionální centrum reagovat, musí emoce nejprve projít přes filtr pochopení. Musíme si být vědomi všech našich vjemů, všeho, co studujeme, všeho, co se nám dostává.

Pokud si pozorně prostudujete mé knihy Revoluční psychologie a Velká vzpoura a tyto znalosti přenesete do praktického života, tak vám jménem pravdy říkám, že dosáhnete buddhistické vyhlazení. Pak se vytvoří ve vaší psychice psychologická normalita. Stanete se takovými, jakými jsou troj-mozkové bytosti vesmíru. Na vlastní kůži budete moci zažít to, co nepřísluší času, co je mimo těla, citů a mysli.

Toto jsou moje poslední slova. Pokud se někdo z vás chce na něco zeptat v souvislosti s tématem, svobodně se zeptejte.

Otázka: Mistr, mluvil jste o odporném Kundabuffer orgánu. Je tento zmíněný orgán původcem abnormality naší psychiky?

Samael Aun Weor: Vskutku, abnormalita psychiky pochází z Kundabuffer orgánu, protože tento orgán vykrystalizoval v naší psychice všechny špatné následky, které z něj vznikly.

To znamená, že psychické agregáty existují kvůli odpornému Kundabuffer orgánu, jinak by neexistovaly. A bohužel, v těchto agregátech je uvězněno vědomí. Právě díky tomuto je vědomí abnormální. Vědomí [nyní v nás] je psychika, která funguje abnormálním způsobem.

Pozemští lidé jsou abnormální, jsou zde klinické případy, které v současné době jsou studovány všemi bratry sluneční soustavy. To je příčina, hlavním důvodem, proč mnohdy mimozemšťané berou osobu, která má být studována v jejich kosmické laboratoři.

Abnormální stav pozemských lidí upoutal pozornost kosmu: jejich divná psychika, jejich podivné chování, nemá žádný vztah s kosmickou kulturou nekonečného prostoru. Bohužel, toto vše vzniklo kvůli tomu ohavnému Kundabuffer orgánu.

Otázka: Jedna otázka Mistr: Padlo celé lidstvo nebo stále existují lidé, kteří si zachovávají svou původní hierarchii?

Samael Aun Weor: Nuž, existují někteří skuteční lidé, kteří nepadli, a kteří si i nadále zachovávají svou normalitu.

Otázka: Od té doby?

Samael Aun Weor: Ano. Ne všichni obyvatelé jsou viditelní pro obyvatele Euklidova trojrozměrného světa. Ve čtvrté vertikále naší planety Země, existují další lidstva z masa a kostí, která jsou normální. Nerozvinul se u nich odporný Kundabuffer orgán a reprodukují se i nadále silou Krijá-Šakti. Takže abnormální jsou ti, kteří žijí v Euklidově trojrozměrném světě, ti, kteří se obvykle nazývají "pozemšťané."

Otázka: Ctihodný Mistr, v gnostickém rituálu třetího stupně, který, jak víme, pochází z egyptské moudrosti (Kniha mrtvých), se píše následující: "Já, zesnulý, vyslovuji stejná slova čtyřikrát," a "Přeji si, aby moji nepřátelé byli svrženi a zničení, "a" Sutechovy červení démoni budou předání k velkému zničení v propasti a nicotě… “ Jaký je význam "Já, zesnulý, vyslovuji stejná slova čtyřikrát"?

Samael Aun Weor: Je samozřejmé, že musíme vyslovit slova, aby fyzické tělo mohlo správně chodit. Slova dávají vzniku astrálnímu slovu. Slova jsou zdrojem početí mentálního těla. Slova dávají vzniku tělu vědomé vůle. Takže slovo se projevuje ve čtyřech formách, aby dalo vzniku tomu početí čtyřikrát (fyzickému, astrálnímu, mentálnímu a kauzálnímu).

A co se týče "nepřátel," Sutechova červených démonů, kteří musí být zničeni v propasti a nicotě, je samozřejmé, že to musí být tímto způsobem: musíme je zničit. No pokud nyní nejsme schopni, pokud se neodhodláme ke zničení svého ega, zla a jeho nežádoucích prvků, pak je v podzemním světě zničí Příroda. Ve světě, kde slyšíme jen naříkání a skřípání zubů.

Nedoporučuji, abyste [tímto způsobem] sestoupili do těch oblastí, protože člověk tam trpí příliš mnoho. Ano, v pekelných světech dosáhnete zničení ega. Po několika tisících letech utrpení, budete mít možnost dostat se z propasti a osvobodit se od ega, ale nedoporučuji to, protože tam člověk příliš trpí. V ponořeném světě existuje strašný materialismus, všechno je hustší. Je pro vás lepší, když budete na sobě pracovat tady a teď, ale pokud to nechcete udělat teď, no, příroda to v těch oblastech udělá za vás…

preloženo z anglického originálu: Seriousness in the Esoteric Work