slovnik

Gándhí a Jógánanda v předpeklí

Nejmilovanější gnostičtí bratři, v tento Štědrý večer roku 1967 chci, abyste věděli, že všechny známé i neznámé jeskyně tvoří rozsáhlou a nepřerušovanou síť, která zcela obklopuje planetu Zemi, a která tvoří Orcus o kterém se zmiňovali autoři klasické literatury, předpeklí křesťanů, druhý svět, nebo, jinými slovy, náš příbytek po smrti.

Dante Alighieri viděl předpeklí v prvním kruhu pekelných světů nebo v tzv. "podsvětí." S jistotou můžeme důrazně tvrdit, že předpeklí je oblast mrtvých, tedy molekulárním světem.

V tomto předpeklí nikdy neslyšet zášť a rouhání zatracených. Jediné, co je z této oblasti slyšet jsou vzdechy, které pocházejí ze žalu obrovského množství mužů, žen a dětí, kteří nemohli vstoupit do království.

Moji nejmilovanější gnostičtí bratři, je skutečně nutné, abyste věděli, že duše, které se nacházejí v předpeklí nezhřešili, a pokud ano, tak se ze svých hříchů káli, když byli ještě naživu. Dokonce získali mnoho zásluh a ctností, krásu a nevinnost. To však nestačilo k tomu, aby vstoupili do království. Chyběla jim hlavní věc: práce se spermatickými vodami existence. Oni neznali A.Z.F., Arkánum, Sahadža maithuna nebo jinak sexuální magii. A pokud jim někdo přece jen o tom něco řekl, tak to odmítli, domnívajíce se, že vstoupit do Království je možné i bez křtící vody.

Je dobré, abychom jednou provždy vysvětlili, že Křest jasně a konkrétně symbolizuje sexuální práci s Ens Seminis. V Ens Seminis se nachází Ens Virtutis v potenciálním stavu.

Křtitelnice obsahující spermatické vody prvního okamžiku, symbolizuje sex, tj. kámen mudrců starých středověkých alchymistů, na kterém musíme postavit náš vnitřní chrám.

Petr, Velký mistr sexu, řekl:

"Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skálou pádu." (První epištola svatého Petra 2: 6-8)

Ten, kdo chce jít nahoru, musí nejprve jít dolů. To je zákon. Uvědomte si, že sex je kamenem úrazu a skálou, na níž mnohý selžou/padnou.

Je naléhavé, abychom sestoupili do deváté sféry (sex) a pracovali s vodou a ohněm, původem světů, šelem, lidí a bohů. Zde začíná každé pravé bílé zasvěcení.

Sestup do deváté sféry byl od pradávných dob největší zkouškou nejvyšší důstojnosti hierofanta. Touto obrovskou zkouškou museli projít zasvěcenci jako byl Ježíš, Hermes, Buddha, Mohamed, Mojžíš, Svatý Láma, atd.

Je zcela neprodlené, abychom vytvořili sluneční těla v žhavé výhni Vulkánu. Protože zúčastnit se hostiny Páně v měsíčních tělech, tj. oblečený v žebráckých šatech, je zakázáno.

Následující bohové a hrdinové sestoupili do žhavé vyhni Vulkánu, tj. do deváté sféry: Mars za účelem kalit svůj meč a dobýt srdce Venuše; Hermes, aby s posvátným ohněm vyčistil stáje krále Augiáše, a Perseus, aby usekl hlavu Medúzy.

Dante Alighieri našel v předpeklí mnoho nevinných dětí, patriarchů a slavných lidí, kteří nikdy nesestoupili do deváté sféry. A právě díky této chybě jsou odsouzeni. Jejich trest spočívá v žití s ​​beznadějnou touhou.

Předpeklí je domovem mnoha lidí velkého kalibru, jejichž jediným zločinem je nevytvoření solárních těl.

Dante našel v předpeklí několik slavných básníků, jako Homér, satirického Horatia a Ovidia.

A plovoucí v předpeklí dorazil na úpatí šlechtického hradu, sedmkrát obklopeného vznešenými stěnami, a kolem nich bránící krásný potok. Pak prošel sedmi branami a dostal se na louku svěží zeleně, kde našel osobnosti velké autority, ale bohužel oblečených v lunárních tělech.

Našel tam Elektru s mnoha jejími společníky, mezi nimiž poznal Hektora a Aenea. Dále tam našel Camillu a Penthesileiu, a dobrého krále Latina, který seděl vedle své dcery Lavinie.

Dále tam uviděl Brutuse, který zahnal Tarquinia z Říma a Lucrécii. Také tam viděl, Julia, Marcia, Cornelia a Saladina, který na rozdíl od ostatních seděl osamoceně stranou.

Dále tam našel Sokrata a Demetria, který tvrdil, že svět je výtvorem náhody. Mezi dalšími byly Díogenés, Anaxagorás Thalés, Empedokles, Hérakleitos a Zénón; každý z nich velmi moudrý, ale oděný v žebráckých hadrech, tj. v lunárních tělech.

Dále tam našel Dioscorida pozorovatele kvality, moralistu Seneca, odborníka na geometrii Euklida, Klaudia Ptolemaia a mnoho dalších mudrců Lunární Rasy.

Předpeklí je domovem mnoha spravedlivých lidí, kteří pracovali pro lidstvo a rozpustili "já," ale kteří udělali chybu, že si nevybudovali Solární Těla.

Člověka až ohromí, když v předpeklí spatří Mahátmá Gándhího oděného v lunárních tělech.

Při jedné příležitosti, po ověření si, že posvátný oheň nikdy nevystoupil přes Mahátmovu páteř, mi nevadilo, abych mu řekl: "Ty jsi zatím nedosáhl sebeuvědomění/seberealizaci."

Jeho odpověď zněla: "Já jsem na to neměl čas."

Moje závěrečná slova k němu byly: "To není oprávněná omluva."

Samozřejmě že Mahátmá Gándhí mohl vytvořit své solární těla v ohnivé výhni Vulkánu (sex), protože měl velkolepou ženu. Nicméně, udělal tu chybu, že se zdržoval sexuálního styku. Myslel si, že se dokáže sebeuvědomit tím, že se vzdá sexu. Byl to upřímný přesto mýlící se člověk.

V jednom z chrámů, které se nacházely v předpeklí jsem také narazil na Jógánandu (Paramhansa Jógánanda), který byl také oděný v lunárních tělech. On upřímně věřil, že už dosáhl sebeuvědomění. Ale když jsem ho přiměl vidět svou chybu, tím, že jsem mu řekl: "Ty jsi ještě nedosáhl sebeuvědomění," toho naplnilo velkým údivem, a chtěl se se mnou zapojit do sporu. Tehdy bylo nutné, aby hlavní představený chrámu zasáhl, a pomohl mu pochopit jeho situaci.

Nikdy neolituji toho, že jsem tomuto velkému jogínovi, ušlechtilému Jógánandovi řekl jeho chybu. Pokud bude chtít vstoupit do království, bude se muset reinkarnovat, oženit se a pracovat v deváté sféře, aby vybudoval solární těla.

Předpeklí je domovem milionům světců poustevníků, vznešených jogínů a ušlechtilých mystiků, kteří nesnášeli sex, a kteří nevinně věřili, že do Království je možné vstoupit v lunárních tělech.

Předpeklí je oblastí nevinných, mystiků, světců, mudrců a kajícníků, kteří nevěděli o velkém Arkánu, Maithuně, nebo jej odmítli, protože velmi upřímně věřili, že mohou dosáhnout Sebeuvědomění/Seberealizaci jen skrze sexuální abstinenci, různými pránájáma cvičeními, akty kajícnosti, jógovými cvičeními apod. Proto Petr řekl, že sex je kamenem úrazu a skálou, na níž mnohý selžou/padnou.

V předpeklí existují tisíce pseudo-esoterických a pseudo-okultistických škol, které svým členům dávají vznešené přednášky. Tyto přednášky nikomu neubližují a jsou přínosem pro všechny, ale bohužel, nejsou nikdy dobré pro vnitřní Seberealizaci, protože nevyučují Petrovo evangelium, Sahadža maithunu.

Jen Merkur, posel bohů, hlavní mág, držící v ruce Merkurovu hůl, symbolickou páteř, kolem které jsou propletené dva hadi, nazývané idá a pingalá, bude schopen přivést ty nešťastné duše, které byly svrženy do předpeklí zpět k životu prostřednictvím Sahadža maithuna.

Z předpeklí přišla duše našeho prvního Otce a jeho syna Ábela, dále to byly duše Noema, zákonodárce Mojžíše, patriarcha Abrahama, krále Davida, Izraele s jeho otcem a se svými syny, a Ráchel.

Všichni tito se reinkarnovali za účelem pracovat v deváté sféře, aby vytvořily solární těla, a dosáhly druhého zrození. Nyní jsou to andělé nepopsatelné krásy.

Člověk je naplněn úžasem, když má možnost popovídat si s andělem Izraelem. V jeho solární auře jsou harmonicky rozezvučeny všechny vznešené verše Starého zákona.

Vyňato z knihy Solární těla, kapitola: Předpeklí