slovnik

Setkání s dalajlamou

Z rozhovoru Samaela Aun Weora se studenty (1976)

Samael Aun Weor: Nedávno jsem ve vnitřních světech podnikl průzkum. Rozhodl jsem se prozkoumat, která místa v Tibetu si stále zachovávají transcendentní esoterické hodnoty. Prozkoumal jsem několik buddhistických klášterů, abych zjistil, jestli jsou tam lidé s autentickými duchovními hodnotami. Víte, co jsem zjistil?

Studenti: Řekněte nám, mistře!

Samael Aun Weor: No, zjistil jsem, že na mnoha místech, která jsou považována jako svatá a transcendentní, se vyskytuje velký počet homosexuálů. Ano, moji drazí bratři a sestry! Na mnoha těchto místech jsem objevil mnoho homosexuálních lámů! Zlo ve světě je tak velké, že dokonce i posvátné země Tibetu mu padli do pasti. Je to skutečná škoda!

Studenti: Ale mistře, co ti lidé, kteří obklopují dalajlámu? Copak jsou to také zdegenerovaní lidé?

Samael Aun Weor: No, dobře... Musím vám říct, že nedávno jsem navštívil dalajlámu - samozřejmě v astrálním těle. Dalajlama mě přivítal v doprovodu družiny funkcionářů a obsluhujícího personálu. První, co jsem udělal, když jsem přišel těsně k němu bylo, že jsem si se svým mystickým viděním prohlédl ty, kteří prý byli dalajlámovi funkcionáři! Jednoho po druhém jsem pozorně prozkoumal a tak jsem došel k závěru, že to byli jen měsíční muži [chyběly jim sluneční těla]. Pak jsem popošel blíž k dalajlamovi a řekl mu do ucha: "Víš, že tito tví funkcionáři jsou měsíčními muži? Myslím tím, že oni nejsou skutečnými muži!"

Nato mě dalajláma uchopil za ruku, přičemž si mě vzal stranou a řekl: "Ano, vím, ale prosím nic jim o tom neříkej, protože by se mohli vzdát dokonce i těch pár duchovních principů, které mají. Nyní alespoň, tak, jak jsou, se řídí pravidly a vedou spořádaný život. Rozumíš?"

"Samozřejmě! Rozumím," odpověděl jsem mu.

Na druhou stranu dalajlama, to je už něco jiného. On je skutečným slunečním mužem. Je to člověk, který zná sama sebe do hloubky.

[Poznámka redakce: Sluneční těla jsou vytvořena prostřednictvím cudné sexuální spolupráce mezi mužem a ženou, která se vyučuje v nejvyšší tantrické józe buddhismu. Ti, kteří ještě nejsou připraveni, o tomto učení nevědí.]

  dalajlama 1974

14. dalajláma při Kálačakře zasvěcení v roce 1974

Mimochodem, povím vám nádherný zážitek, který jsem měl před časem s tímto dalajlamou.

Právě jsem byl ve vnitřních světech vědomí, když se tam z ničeho nic objevil dalajlama spolu se dvěma funkcionáři. Jakmile se přiblížil k mé bezvýznamné osobě, tak řekl: "Chtěl bych si s tebou osobně promluvit. Vím, že tvé skutečné Bytí je duchem války, a proto se s tebou chci poradit o některých osobních věcech, a o věcech ohledně Tibetu."

"V pořádku, v pořádku, žádný problém," odpověděl jsem. "Ale mám jednu podmínku."

"Co je to za podmínku ?," zeptal se dalajlama.

"No," řekl jsem mu: "Prostě chci, aby se tento rozhovor uskutečnil právě teď ve fyzickém světě, v mém domě v Mexiku (v hlavním městě). Souhlasíš?" Zeptal jsem se ho.

"Souhlasím," odpověděl dalajlama rozhodně.

Pak jsem se okamžitě vrátil do svého fyzického těla a probudil se v tomto trojrozměrném světě.

"To bude dobré," řekl jsem si. "Teď budu čekat na dalajlámu..."

Po několika minutách jsem najednou začal rozeznávat, jak se ze stěn mé ložnici začíná kousek po kousku vynořovat postava dalajlámy spolu se dvěma asistenty, kteří byli hned za ním.

"Ohromné, ohromné!, řekl jsem si. Skutečně, on, stejně jako jeho dva asistenti, jsou odborníky ve stavu džin [schopnost pohybovat se s fyzickým tělem ve čtvrté dimenzi]."

Když se plně zmaterializovali ve fyzickém světě, dalajlama se mě zeptal na některé otázky, které jsem rád zodpověděl. Pak se mnou trochu konzultovali i jeho dva asistenti.

Jakmile skončilo naše setkání a po vzájemném rozloučení, každý z nich se s neuvěřitelnou schopností ohromující přirozenosti prostě začal vytrácet. Jednoduše zavřeli oči, soustředili se do sebe, a zmizeli z trojrozměrného světa.

Touto zkušeností jsem si ověřil, že dalajlama, stejně jako někteří z jeho funkcionářů, ovládají stav džin. Avšak ne všichni jeho funkcionáři se mohou těšit této schopnosti.

- Přeloženo z anglického originálu: A Meeting with the Dalai Lama