slovnik

Sex: Tajná brána do Ráje

Toto video neobsahuje žádné obscénní nebo grafické obrazy a je ilustrované výhradně světovým dědictvím umění.

Sex: Tajna brana do RajeObsah:

Originál si můžete zakoupit zde gnosticteachings.org/store. Neobsahuje však ani české ani slovenské titulky.

Tento dokumentární film byl vytvořen vydavatelstvím Glorian, neziskovou organizací, která se snaží rozšířit gnostické učení do celého světa. Tento dokument není původně zdarma, ale dá se zakoupit na jejich webové stránce. Z peněz vytěženými z prodeje a z donací bylo toto vydavatelství schopno vytvořit:

Jelikož toto video je dostupné k volnému vidění na youtube, bylo by milé, kdyby každý, kdo si ho prohlédne a uzná, že mu to něco dalo, mohl přispět finanční částkou, která odpovídá ceně toho videa, kdyby si ho člověk originálně zakoupil z jejich stránky.

Původní cena tohoto dokumentu vychází kolem 300 Kč, ale momentálně se nachází ve výprodeji za 110 Kč. 110 Kč není žádná velká suma ve srovnání s prací, kterou museli lidé, kteří na tom dokumentu pracovali vynaložit. Takže pokud jste nějakým způsobem z tohoto dokumentu vytěžili, prosím přispějte jim na jejich stránce zde: nebo klikněte sem. Děkujeme.

Tento dokument neobsahuje žádné obscénní nebo grafické obrazy a je ilustrován výhradně světovým dědictvím umění, objasňující základní záhady lidstva:

Archetypální příběhy, které dojala miliony lidí, ale kdo pochopil jejich skutečný význam? Teorií je nespočetně, přesto lidstvo i nadále trpí ztraceno, zbaveno stavu blaženosti (což v hebrejštině je "Eden").

Vycházeje z největších učitelů lidstva, jako Ježíš, Buddha, Mojžíš, a jiní, a zkoumáním toho, co vlastně učili, a ne toho, co nám bylo řečeno, že učili, uvidíme jak na světlo proniká pravá podstata celého jejich učení: a to, že stvoření, nejposvátnější akt ve vesmíru, je vždy sexuální. Veškerý život se vynořuje ze sexu, a to i duchovní. Ale bohužel my jsme sex zkorumpovaly; to je důvod, proč bylo lidstvo vyhnáno z ráje. Každý se může navrátit do přirozeného stavu existence, tj. harmonii s přírodou a Bohem tím, že začneme studovat starověkou vědu posvátné sexuality.

Když z muže a ženy uděláte jednu bytost… pak vejdete do království nebeského. - Ježíš Nazaretský, Tomášovo evangelium