slovnik

Jaký je smysl života?

Gnostický Instruktor napsal:

„Všechny tvory existují, aby poznali své vlastní Nejniternější Bytí, svou Vnitřní Hvězdu.

Ti, kteří procházejí existencí od života k životu, aniž by se probudili a rozvinuli vědomí, prostě procházejí věky utrpení. Hromadí karmu a platí karmu, a v konečném důsledku nezískají nic, protože nikdy nezískali vědomé poznání.“

Smyslem života je vyvinout se do vyšších království (říši). My, jako esence (vědomí), vstupujeme do elementální evoluce (evoluce elementálů) jako nerost, abychom se v ní mohly za miliony let zdokonalit a následně se vypracovat do rostlinné říše… pokaždé dostáváme složitější těla, které jsou vybudována inteligencí Monada, jemuž dává instrukce Božská Matka. On sbírá (Monad) zkušenosti a inteligenci a my děláme naši část, což znamená, že v nižších královstvích procházíme přes zasvěcení, psychologicky se zdokonalujeme tím, že chápeme různé zákony, atd. Postupem od království ke království se naše mysl stává složitější a odráží povahu každého království.

kolobeh_zivota

Když absolvujeme živočišnou říši, tak jsou nám dány nové, těžší zákony, v souladu s naším novým, složitějším tělem: dorazili jsme do kritického úseku cesty, protože je to právě zde, kde se mění instruktáž Boží Matky, a kde musíme vstoupit do vědomých fází vývoje. Jsou nám dané zákony, které to vyjadřují. Prvním z nich je to, co nazýváme šesté přikázání: nezcizoložíš/nesesmilníš. Tento zákon jsme dostali, protože k tomu, abychom překonali živočišnou říši, se musíme vzdát zvířecích způsobů. Musíme využít sexuální sílu k vytvoření solárních těl (pomocí inteligence Monada pod vedením Krista), a tím překonat zvířecí mysl, kterou již máme vyvinutou. Abychom to mohli překonat, tak nám bylo dáno Uvažování (intelekt) a zákony. Vše, až po tuto fázi je nám poskytováno zdarma Boží Matkou, aniž bychom museli dělat něco jiného, než existovat a řídit se instrukcemi. Při vstupu do úrovně intelektuálního zvířete, musíme přijmout odpovědnost za náš vývoj.

Toto je celý smysl našeho času v humanoidním království: vytvořit vyšší těla, abychom mohli vstoupit do lidského království. Z lidského království (Tiferet), pracujeme, abychom vstoupili do vyšších království. Tyto fáze jsou zcela vědomé, bez jakékoliv mechanické nebo automatické pomoci. Ve skutečnosti jsme mechanickými zákony striktně omezení: lunární/měsíční, mechanická těla (astrální, mentální, příčinné), které nám byly dány, mají omezenou životnost: musíme vytvořit vyšší těla, dříve než ve fyzickém těle projdeme 108 životy.

Ty lidské duše, které ignorují pravidla dané při vstupu do humanoidních těl, upadnou do degenerace (devoluce) a rychle nahromadí velké množství karmy. Na začátku, byly tím duším dané základní pravidla, a byly pod vedením mistrů. Ale jak lidstvo degenerovala, Bílá Lóže se zavřela a lidstvo zanechala v temnotách.

Lidstvo dostalo, co chtělo: utrpení, neodvratný výsledek touhy.

Honba za touhou vede vždy k hromadění karmy. To je důvod, proč tak nyní lidstvo trpí, a denně se to pouze zhoršuje.

Pokud náhodou některé intelektuální zvíře nějakým způsobem pomůže ostatním k cestě Osvobození, tak za to dostanou Dharmu.

Nejcennější dar, jaký může intelektuální zvíře získat, je znalost/poznání Posvátné Cesty.

V této době Kali juga, bylo získání těchto znalostí vzácností. Teď, když jsme v časech konce, s úplným selháním této vlny elementálních jisker k vyvinutí se do lidského království (většina z nich je ve svém 107 nebo 108 životě), příroda se připravuje na recyklaci. Z velkého soucitu a lásky, Vědomí Kruh Lidstva odhaluje Posvátnou Cestu veřejně, aby zachránil, jakékoliv semena, které se dají sesbírat předtím, než se spálí pole.
Sklizeň je koncem tohoto věku a sklízeči jsou andělé. Stejně tak, jak se vytrhá plevel a spálí v ohni, stejně to bude i na konci tohoto věku. Syn člověka pošle své anděly, a ti vyplejí z jeho království všechno, co způsobuje hřích, a všechny, kteří dělají zlo. - Matouš 13

Mnoho lidských duší se nyní rodí, které jsou již zcela oddělené od Bytí. Jsou to "démoni," kteří ztratili šanci zúčastnit se vědomé evoluce, a kteří jsou zde proto, aby ostatní zaplatili karmu. Takže, jejich vědomí je již ponořené v devoluci, a všechno to, co chodí kolem, je ego.

Každé lidské bytosti je dána příležitost vydat se po cestě. Většina to odmítne.

V těchto časech, dokonce i démoni dostávají poslední šanci, aby se vzdali a změnili. Většina odmítne.

Ti, kteří odmítají vstoupit do vědomého vývoje do vyšších říší, budou očištěni od ega přes mechanickou devoluci v nižších říších. To může trvat miliony let, v závislosti na velikosti ega. Jedná se o vědomý a strašně bolestivý zážitek. Ale lidstvo je tak otupeno a zhypnotizováno, že nikdo se nestará.

V těchto časech, je planeta Země již ponořena v propasti. Všude jsou intelektuální zvířata, a všude je nejméně 96 zákonů. Takže ještě předtím, než přijdeme o své poslední fyzické tělo, jsme ponořeni v devoluci. Toto jsou poslední okamžiky tohoto lidstva. Věci budou horší a horší, až nás zem již dále nedokáže snést, a budeme očištění jako mračno hmyzu.

Ti, kteří přijmou poznání cesty, musí tvrdě a efektivně pracovat. Musí odmítnout všechny egoistické interpretace poznání, zcela se podrobit zákonem vyšších království, a hluboce pochopit své vlastní ego. Ti, kteří v těchto krocích selžou, budou smeteni kosou sklízeče.

Učení je neuvěřitelně jasné. Co je složité, je naše vlastní mysl. Co je složité, jsou naše interpretace a intelektualizace. Co je složité, jsou všechny naše touhy, kterých se nedokážeme vzdát, nebo které dokonce ani nedokážeme vidět.