slovnik

Univerzální klíč

Pro dosažení Seberealizace je třeba více, než úsilí. Úsilí, je samozřejmě užitečné a úžasné, ale to nestačí; my potřebujeme vnitřní super-úsilí, tady a teď.

Vezměme si příklad: Předpokládejme, že kráčíte na vrchol vysoké hory, a když jste na vrcholu, tak začne pršet. Vrátíte se, ale když dorazíte domů je již noc. Doma už na vás čekají s večeří, chlebem a pohodlnou postelí k odpočinku, atd. Ale pokud se například rozhodnete vrátit zpět na vrchol hory, to je super úsilí. Pokud to v prvním případě bylo úsilí, tak vrátit se opět na vrchol hory znamená, super úsilí. Takže to není jen úsilí, které potřebujeme k dosažení vnitřní Seberealizace Bytí, ale ohromné, vnitřní super úsilí, v sobě samém, tady a teď. 

Pojďme analyzovat lidský druh, nebo lépe řečeno, tento druh humanoidů. Tyto humanoidi jsou jen racionální savci; vypadá to neuvěřitelně, ale je to pravda!

Co máme na mysli pod pojmem savci? No, každý tvor, který saje, ne? U krav to můžeme vidět při krmení telat, které pijí cenné tekuté mléko, které pijí i všichni čtyřnožci- toto všechno jsou savci. Tří-mozkoví dvounožci, mylně nazývaní lidé, jsou jen intelektuální savci, nebo racionální savci. Jedná se o krutou realitu. Ne? Nicméně, je to pravda. Pokud budeme popírat, že jsme intelektuální savci, mohli bychom udělat vážnou chybu, protože ve skutečnosti, my všichni jsme se formovali uvnitř dělohy a byli jsme kojení z prsů své matky, snad ne? To znamená, že jsme potřebovali sát. Jsme savci, a popírat to by bylo absurdní.

Skutečný muž a skutečná žena

Stát se mužem a ženou je něco úplně jiného. Bohužel, a toto je nejhorší, lidé jsou přesvědčeni, že patří do lidské říše, že jsou již lidé, skuteční muži a ženy, a to je velká chyba. "Být člověkem" je silné slovo, protože na to, abychom byli člověkem, je nutné mít Existenční Těla Bytí. Všichni si myslí, že je mají, ale to není pravda. 

Pokud se například podíváme na stav humanoidů, uvidíme, že v první řadě mají planetární tělo, (Pod tímto rozumím fyzické tělo, tělo, které používáme pro život na Zemi). Toto tělo má samozřejmě Vitální základ, Hinduisté to nazývají Linga-Sarira. Ale co najdeme mnohem hlouběji, než je fyzické tělo a jeho Vitální základ? Skupinu psychických agregátů, které ovládají organický stroj.

Psychické agregáty

Co máme na mysli pod pojmem psychické agregáty? Jedná se o psychické "já"! Lidé věří, že máme jedinečné "já," a mnoho teozofů a pseudo-rosekruciánů a jogínů věří, že mají jedinečné, úplné "já," a dokonce ho i zbožšťují. To, co máme, je legie malých, vřískajících a hašteřivých "já." Každý z nich je sám o sobě psychickou chybou. Některé z nich jsou hněv, jiné mohou být nenasytnost, chtíč, závist, pýcha, lenost, obžerství, atd., atd. Krutá realita je, že ty "já" (vřískající a hašteřivé, které ovládají organický stroj), jsou psychickými agregáty, o kterých se zmiňují Tibeťané. Tyto agregáty nebo "já," jsou ve skutečnosti ďábelskými stvořeními, démoni; jsou vytvořeni našimi vlastními chybami. Nejhorší na tom je, že uvnitř těchto agregátů je uvězněno vědomí. Je zřejmé, že toto vědomí spí, podmíněné svým vlastním, temným fungováním (každý z těchto agregátů má jiné psychické fungování, a tímto fungováním je podmíněno uvězněné vědomí).

Co zůstane, když přijde smrt? Skupina démonů, to je všechno! Znamená to, že tato skupina ďábelských stvoření se později vrátí? Ano: vrátí se, aby se znovu začlenili do nového organismu! Nicméně, ne všechny ty psychické agregáty se vrátí. Některé se ztratí: přilnou na nějaké místo, nebo upadnou do devoluce v ponořené minerální říši, nebo se znovu začlení do nižších živočišných organismů, atd. Proto jedna část skupiny, se vrací se záměrem promítání se do budoucnosti, a to přes uličku přítomnosti. To je krutá realita toho, co mají v sobě humanoidi. 

Je to smutné, ale nejhorší je to, že se vrátí, aby zopakovali stejné chyby, stejné tragédie, stejné drama, všechno je to ve stejné podobě, s odpovídajícími následky svých činů! Není příjemné se vrátit. Není to tak? Bohužel to je to, co se děje!

No, to je přesně ten stav, ve kterém se nacházíme, a to není příliš příjemné. Nyní je důležité, abychom se z tohoto stavu dostali. To je to, co potřebujeme vědět a studovat.

Ohromné Arkánum

strom_zivota_telaJe zřejmé, že existuje klíč (samozřejmě mluvíme o univerzálním klíči): jedná se o klíč vědecké archy. Jak se k nám dostal? Prostřednictvím tajemství. Co je tím klíčem? Ohromné ">Arkánum, velké tajemství alchymie a kabaly.

S tímto klíčem dokážeme otevřít Pandořinu skříňku, Archu Velkých Tajemství, a dělat zázraky a divy. Naštěstí ho máme: Maithuna, Ohromné Arkánum. Je třeba, abychom věděli, že v posvátných spermiích se nachází úžasný Vodík, který je vhodný pro Velké Dílo: jedná se o Sexuální Vodík SI-12.Tyto spermie jsou výjimečné.

V dávných dobách na začátku Lemurie, lidé neradi vypouštěli svaté spermie z organismu. Bohužel, v souladu s degenerací lidstva, lidé začali cítit radost při vypouštění posvátných spermií z organismu, a v souladu se šířením tohoto zlozvyku, se lidstvo stalo více a více perverzní.

Nyní je třeba vytvořit Existenční Vyšší Těla Bytí, abychom mohli mít posvátnou individualitu. Skrze transmutaci Posvátných spermií, můžeme vytvořit Astrální Tělo; ne každý ho má, ale můžeme ho získat. Skrze transmutaci Posvátných spermií, přijde moment, kdy Sexuální Vodík SI-12 krystalizuje ve formě Astrálního Těla. Skrze transformaci spermií na energii, přijde okamžik, kdy Sexuální Vodík SI-12 krystalizuje do podoby Těla Mysli (Duševní Tělo). Skrze transformaci posvátných spermií na energii, přijde čas, kdy Sexuální Vodík SI-12 krystalizuje ve formě Těla Vědomé Vůle.

Inkarnace Duše a možnost stát se skutečným Mužem nebo Ženou, autentickým, legitimním Člověkem, je možná až po vytvoření těchto těl. Takového Člověka, kdy opustí své tělo, lze nalézt v astrálním světě. Také ho lze nalézt v duševním/mentálním světě s Mentálním Tělem, nebo v příčinném světě s Příčinným Tělem (Tělo Vědomé Vůle); toto je skutečný Člověk, nesmrtelný Člověk.

Ale, a toto je problém, pokud někdo vytvoří tyto těla, a stane se skutečným Člověkem, a neodstraní psychické agregáty, o kterých jsem mluvil, to jest, pokud nemá trpělivost odstranit své vlastní psychické defekty, své vlastní chyby, pokud tyto nelidské agregáty nechce rozdrtit, které z nás dělají jednoduché racionální savce, pak ve Velkém Díle Otce selže, pak se stává Hasnamuss s dvojitým těžištěm, potrat Kosmické Matky. 

Proto je nezbytné odstranění těchto psychických agregátů. My nejenže musíme vytvořit Existenční Těla Bytí, ale také musíme odstranit psychické agregáty, naše vlastní defekty, naše vlastní chyby.

Odstranění psychických agregátů

Jak je možné odstranit tyto psychické agregáty? Použitím stejné tvůrčí energie. Protože sexuální energie je vhodná na vytvoření stvoření, taktéž je vhodná i na zničení. S touto energií je možné zničit, rozdrtit psychické agregáty.

Jak to máme udělat, nebo jak bychom to měli udělat? Jaká by měla být didaktika, technika? Když člověk objeví, že má určitou chybu, tak je třeba hluboko nad ní meditovat, dokud ji úplně nepochopíme, dokud si nejsme vědomi jejího původu, odkud pochází, jak byla tato chyba vytvořena, atd. A jakmile tuto chybu člověk pochopí, tehdy ji může odstranit. Během maithuny prosíme Božskou Matku Kundaliní o odstranění té psychické chyby, kterou jsme již dříve úplně pochopili (samozřejmě, že předtím, než můžeme odstranit defekt, je nutné ho pochopit).

Opakuji: odstranění může být provedeno ve výhni kyklopů. Během Sahadžy maithuny úpěnlivě prosíme Božskou Matku Kundaliní o odstranění, o rozdrcení té chyby, kterou jsme pochopili, a Ona to udělá. V souladu s postupem času, odstraníme vlastní chyby, ale to je něco, co musí být učiněno dobrovolně, a to je možné pouze s vědomou prací a dobrovolným úsilím.

V praktickém životě, v boji za denní chléb, ve spojitosti s našimi rodiči, doma, s našimi příbuznými, atd., přijde chvíle, kdy objevíme určitou chybu, to jest, skryté defekty člověka se objeví při konfrontaci s druhými lidmi. Pokud budeme pozorný a ostražitý jako strážce v době války, pak je můžeme vidět. Objeven defekt musí být studován do hloubky ve všech úrovních mysli, to je jasné. Poté, co ho objevíme, je nutné na něm pracovat: meditovat nad ním, abychom mu porozuměli, abychom ho pochopili. Později přijde to, co je nejlepší: odstranění. Nejdříve je třeba pochopit, a pak odstranit. Tímto způsobem umíráme od okamžiku k okamžiku.

Tři faktory

Existují tři práce, které musíme udělat: jednou je, vytvoření Existenčních Vyšších Těl Bytí, abychom se stali Člověkem, abychom se stali součástí království lidí, abychom již více nebyli intelektuálními savci. Druhá práce se týká odstranění naší zvířecí části: všechny naše chyby, všechny naše defekty, všechno naše barbarství. A ve třetí, musíme pozvednout pochodeň a ukázat cestu ostatním, obětovat se pro ostatní. Musíme se naučit milovat své bližní, protože pokud bychom se starali jen o sebe a pro ostatní bychom neudělali nic, byli bychom egoističtí, a egoista dělá pokroky přehnaně pomalu. Pokud chceme jít dál, nesmíme být egoisté, musíme jít a bojovat za dobro našich bližních, v sociální oblasti, v ekonomické oblasti, atd. Hlavní je, abychom pracovali. To je prostě nezbytné, urgentní a neodkladné. To je důvod, proč Kristus řekl:

Chce-li kdo přijiti za mnou, zapři sám sebe, beř svůj kříž na každý den, a následuj mne.

Zapřít sám sebe, znamená smrt ega. Vzít si svůj kříž, znamená pracovat ve Výhni Kyklopů, abychom dosáhli Vnitřní Seberealizaci, abychom vytvořili Existenční Vyšší Prostředky/Vozidla Bytí, atd., a obětovat se pro lidstvo (následovat Krista), je láska. To jsou tři faktory pro Revoluci Vědomí.

Proto, abychom se mohli radovat s úplného osvícení, abychom mohli mít absolutné osvícení, všechny nelidské prvky, které nosíme uvnitř (v naší intimní přirozenosti), a které patří k racionálnímu savci, musí být odstraněny. Dokud budeme mít tyto nelidské defekty, není možné, abychom byli autentickým osvíceným.

Mistrovství

Skrze tuto cestu, kterou ukazuji, je možné dosáhnout mistrovství. Ale jedna věc je dosáhnout mistrovství, a další dosažení Dokonalosti v Mistrovství; to je něco jiného. 

Není možné očekávat, že Nedokonalý Mistr, bude mít dokonalost Dokonalého Mistra. To znamená, když se staneme Člověkem (když vytvoříme Existenční Vyšší Těla Bytí), tak samozřejmě, že se také stáváme Mistrem, ale na cestě k dokonalosti v Mistrovství je devět úrovní, které jsou velmi těžké a hořčejší než žluč.

Stát se Velkým Vyvoleným a Dokonalým Mistrem, je maximální aspirací. Dokonalý Mistr je sám o sobě něco mimořádného, ale Velký Vyvolený je jediný, který v sobě zcela vykrystalizoval, tři základní síly přírody. To je Velký Vyvolený.

Otázka: Ctihodný Mistr, mohl byste vysvětlit, co je Hasnamuss?

Samael Aun Weor: No, samozřejmě osoba, která vytvořila Existenční Těla Bytí, musí odstranit to, co nepatří Člověku. Pokud neodstraníme ty nelidské elementy, ty elementy, které patří racionálnímu savci, tak je jasné, že se staneme potratem Kosmické Matky, Hasnamuss s dvojitým těžištěm. Existují čtyři typy Hasnamussů, které jsou rozděleny do čtyř skupin. Prvního voláme smrtelným Hasnamussem: lidé, kteří mají pouze planetární (fyzické) tělo. Tito nevytvořili Existenční Vyšší Těla Bytí, ale kteří pracovali v černé magii, a nakonec vykrystalizovali (v jejich organismu) to, "něco fatální a temné," což z nich dělá autentických Hasnamussů. Naštěstí po smrti fyzického těla, se to "něco fatální" ztratí, a zůstanou tam jen nelidské psychické agregáty, které se později mohou vrátit do nového organismu, nebo budou muset upadnout do devoluce v pekelných světech.

Také existuje druhý typ Hasnamusse: To jsou ti, kteří vytvořili Astrální Tělo, kteří mají tento prostředek/vozidlo, ale kteří neodstranili nelidské elementy, a kvůli tomu se pak stanou Hasnamussové. Ego uvnitř Astrálu vytváří to, "něco fatální," co charakterizuje Hasnamusse. 
Tato druhá třída Hasnamussů může odstranit to, "něco fatální" dobrovolně, pokud chtějí, ale pokud to neudělají, pak jim Velký Zákon může způsobit, že se budou muset vrátit, nebo se znovu začlenit do živočišných organismů (nejen do dvojmozkových, ale dokonce i do jednomozkového), a prostřednictvím tohoto systému znovu začleňování se do nižších živočišných organismů, mohou eliminovat to, co mají z Hasnamusse.

Třetí typ Hasnamusse: lidé, kteří vytvořili Existenční Vyšší Těla Bytí, a stali se člověkem, který má Astrální Tělo (autentické, legitimní), skutečný Mentální prostředek/vozidlo/tělo, a také Příčinné Tělo, nebo Tělo Vědomé Vůle.

No, pokud neodstraní nelidské elementy, nejen, že nedosáhnou dokonalého osvícení, skutečnou moudrost, ale co je horší, že se stanou Hasnamussem. Je to proto, že ego, nelidské elementy, v nich vytvářejí to "něco fatální," co charakterizuje Hasnamusse. Pro takové lidi neexistuje žádný jiný způsob, pouze práce na sobě, a skrze vědomou práci a dobrovolné utrpení, musí odstranit to, co mají z Hasnamusse. V opačném případě nebude jiné cesty, než ponořena devoluce v pekelných světech: sestoupení skrze živočišný, rostlinný a minerální stav, ke konečnému dosažení Druhé Smrti. Nakonec se Esence propustí na svobodu, na povrch planety, aby znovu zahájila novou evoluci, která bude muset začít od minerální říše. No, to je, bohužel, případ třetího typu Hasnamusse.

Čtvrtý případ: Hasnamussové, kteří nejen, že se stali Člověkem, ale lidé, kteří dosáhli stavu Andělů, Archandělů, Bohů, ale kteří padli. Ego v jejich vozidlech/tělech, vytvořilo to "něco fatální," a pokud se nerozhodnou to něco z Hasnamusse odstranit, tak Zákon je také potrestá: budou sražení do ponořené devoluce pekelných světů, dokud nedosáhnou Druhou Smrt. Potom Vědomí, nebo bychom mohli říci část Duše, Esence, se opět vrátí, aby zahájila evoluci od minerálního, přecházejíc přes rostlinný a živočišný stav, aby znovu dobyla lidského stavu, o který přišla. Takto je tomu v případě čtvrtého typu Hasnamusse.

Z tohoto důvodu, tak či onak: buď ty nelidské elementy, které v sobě máme, odstraníme, nebo se staneme Hasnamussem. Nejen, že je třeba vytvořit Existenční Vyšší Těla Bytí, ale také musíme odstranit to, co máme nelidské.

Otázka: V Jižní Americe se nyní po prostudování vaší knihy Tři Hory říká, že práce s Ohněm, to jest, Pět Velkých Zasvěcení, jsou "Malé Záhady" a další stupně mistrovství jsou "Velké Záhady." Co si o tom myslíte?

Samael Aun Weor: Ve své knize Tři Hory, jsem nemluvil o Malých Záhadách. Já jsem jen mluvil o Třech Horách (První Hora patří Zasvěcení). Mluvil jsem o Zasvěcení Velkých Záhad, protože Devět Zasvěcení Malých Záhad jsou mateřskou školou, která patří Učedníkům, kteří jsou ve zkušební době, a protože Tři Hory jsou hlavním základem, mluvil jsem o Akceptovaných Učednících.

Druhá hora patří k Vzkříšení, zde najdeme Devět Stupňů, které vedou k Dokonalosti v Mistrovství. Je zřejmé, že když se dostaneme na vrchol první Hory, to jest, dosáhneme její cíl, tak dosáhneme Mistrovství. V Druhé Hoře dosáhneme Dokonalosti v Mistrovství a v Třetí Hoře dosáhneme stupně Velkého Vyvoleného. Velký Vyvolený a Dokonalý Mistr, je maximální aspirace každého adepta… Co jiného si chtěl říct?

Otázka: Bylo to dobře objasněno Mistře, pochopili jsme to, jak jste to vysvětlili. Mluvili jste o Devíti Velkých Zasvěceních Velkých Záhad a pak o všech specifických procesech. 

Samael Aun Weor: No, v tom se mýlíte, protože Zasvěcení Velkých Záhad není devět, ale osm. Proto je Osm Velkých Zasvěcení Velkých Záhad.

V Druhé Hoře musí člověk projít Devět Stupňů, aby dosáhl Dokonalosti v Mistrovství. Opakuji: V Třetí Hoře člověk dosáhne stupně Velkého Vyvoleného a Dokonalého Mistra.

Otázka: Ctihodný Mistře, ve vašich knihách čteme, že existuje pět zasvěcení Velkých Záhad, a dvě, které jsou Otcovou Korunou. Nyní říkáte, že jich je osm.

Samael Aun Weor: V době, kdy jsme začali psát knihy, jsme omylem řekli, že je Devět Zasvěcení Velkých Záhad, ale teď jsme tu chybu napravili v naší knize s názvem Tři Hory.

Toto mi připomíná oslavu, která byla zde, v Nahuatl jazyce (aztéčtina), v Aztéckém Mexiku. Každých osm let se na počest Venuše konala úžasná oslava (připomeňme si Venušino Zasvěcení a Osm Stupňů). Věc se má tak, že ty kmeny znali esoteriku tohoto všeho.

Je jasné, že těch Pět Zasvěcení, o kterých jsem mluvil, jsou Zasvěcení Ohně. Pak přichází Venušino Zasvěcení, které má osm stupňů. První Venušino Zasvěcení je pouze vyšší oktáva Prvního Zasvěcení Ohně. Druhé Venušino Zasvěcení je vyšší oktávou Druhého Zasvěcení Ohně. Třetí Venušino Zasvěcení je vyšší oktávou Třetího Zasvěcení Ohně. Čtvrté Venušino Zasvěcení je vyšší oktávou Čtvrtého Zasvěcení Ohně. Páté Venušino Zasvěcení je vyšší oktávou Pátého Zasvěcení Ohně. Po tomto přicházejí Tři Zasvěcení (celkem osm), které souvisejí s První Horou (to je První Hora). V Druhé Hoře musíme začít pracovat s Měsícem, s Merkurem, s Venuší, se Sluncem, s Marsem, s Jupiterem, se Saturnem, s Uranem a s Neptunem, abychom pak dosáhli Dokonalosti v Mistrovství (to je Hora Vzkříšení), a Třetí Hora je Vzestup, konečně vykrystalizovat (v sobě), Druhý a První Logos, a získat Vnitřní Atomovou Hvězdu.

Ten, kdo dosáhne vrcholu Třetí Hory, není jen Dokonalý Mistr, ale Velký Vyvolený.

Otázka: Ctihodný Mistře, říkali jste, že je nutné odstranit Tří Zrádce. Nyní ve své knize Tři Hory říkáte, že musíme odstranit Tři Fúrie, a že to je jen pro Mistry. Moje otázka je: práce na odstranění Tří Fúrií, nebo Tří Zrádců, je jen pro Mistry, nebo také narážíte na gnostické studenty obecně?

Samael Aun Weor: No, Tři Fúrie nebo Tři Zrádci, je jedno a to samé. Jsou to jen různá slova, které vyjadřují stejnou věc: Démon Touhy, Démon Mysli a Démon Zlé Vůle. Démon Touhy je vnitřní Jidáš, kterého má každý z nás. Démon Mysli je osobitý Pilát, který je v každém z nás, který si vždy myje ruce, který má vždy důvody, který není nikdy vinen, který se vždy snaží najít výmluvy, který se cítí být "správný," atd. A třetí zrádce je samozřejmě Zlá Vůle (Kaifáš). Tito Tři Zrádci (Jidáš, Pilát a Kaifáš) jsou reprezentováni ve Třech Fúriích z antické mytologie. Těchto tří zrádců Hirama Abiffa musíme zničit v Měsíční Sféře. Ti, kteří chtějí dosáhnout Andělského Stavu, je musí rozdrtit v pekelných světech Měsíční Sféře.

Myslím, že učedníci, začátečníci, jsou ještě velmi daleko od rozdrcení těchto tří zrádců. Toto je pro ty, kteří již dosáhli Mistrovství; takto jsem to vždy chápal. Takto jsem to alespoň žil v této podobě, a nemohu tvrdit něco, co jsem si nepřežil. Potvrzuji to, co jsem si zažil na vlastní kůži; to je všechno.