slovnik

Vědomí

Lidé si pletou vědomí s inteligencí nebo s intelektem a tak označují velmi inteligentního nebo intelektuálního člověka, jako velmi uvědoměného.

Nepochybně a beze strachu sebe klamání se, my tvrdíme, že v lidské bytosti je vědomí velmi specifický prostředek chápání vnitřního poznání, a že je zcela nezávislý od jakéhokoli duševní aktivity.

Schopnost vědomí umožňuje poznání nás samých.

Vědomí nám dává celistvé poznání toho, co je, kde to je, co je skutečně poznané, a co je samozřejmě nepovšimnuté.

Revoluční psychologie učí, že jen samotný jednotlivec může znát sebe samého. Ano, pouze my sami můžeme poznat, zda jsme či nejsme vědomi kterýkoliv daný okamžik; jen samotný člověk může vědět o svém vlastním vědomi, zda bylo aktivní nebo ne, v kterémkoli daném okamžiku.

Pouze sám jednotlivec a nikdo kromě něj, si může uvědomit v kteroukoli danou chvíli, v kterýkoliv daný okamžik, že jeho vědomí bylo velmi spící, pokud před tou chvílí, pokud před tím okamžikem, nebyl skutečně vědom. Následně nato znovu usne a na ten zážitek zapomene nebo si ho bude uchovávat jako vzpomínku, jako vzpomínku na silný zážitek.

Je nutné vědět, že vědomí racionálních zvířat není něco nepřetržitého nebo permanentního. Obvykle je vědomí těchto intelektuálních zvířat, chybně nazývaných lidmi, v hlubokém spánku, a tedy chvíle, v nichž je vědomí bdící jsou vzácné, velmi vzácné. Ano, intelektuální zvířata pracují, řídí auta, uzavírají sňatky, umírají apod., s totálně spícím vědomým, které se probouzí jen ve velmi výjimečných okamžicích.    

Smutné je, že život nynějších jakože-humánních lidí, je životem snů, přesto věří, že jsou probuzení a nikdy nepřipustí, že sní-což znamená, že jejich vědomí spí.

Pokud by se měl kterýkoliv z nich najednou probudit, cítil by se hrozně zahanben, okamžitě by pochopil své šaškování, své vlastní bláznovství, protože tenhle život je strašně směšný, příšerně tragický a zřídkakdy vznešený.

Pokud by se měl boxer uprostřed zápasu najednou probudit-pokrytý hanbou-by uviděl celou fascinováno veřejnost a pak by před údivem spících a nevědomých mas z toho strašného divadla ušel.

Když člověk připustí, že má své vědomí spící, můžete si být jisti, že se již začal probouzet.

Reakcionářské školy staromódní psychologie, které odmítají existenci vědomí-a pak dokonce tenhle termín prohlašují za zbytečný- ukazuje nejhlubší stav spánku. Stoupenci takových škol, dřímají velmi hluboko v úplném infravědomém a nevědomém stavu.

Ti, kteří si pletou vědomí s psychologickými funkcemi, jako např. myšlenky, city, motorické impulsy a pocity, jsou vskutku velmi nevědomí (bez vědomí): hluboce spí.

Ti, kteří připustí existenci vědomí, a přesto zcela odmítnou různé stupně uvědomování, ukazují nedostatek vědomé zkušenosti, což znamená, že odhalují své spící vědomí. Jakýkoliv člověk, který pouze na krátký okamžik probudil své vědomí, z vlastní zkušenosti velmi dobře zná, že v něm existují různé stupně pozorovaného vědomí, jmenovitě:

  1. Zaprvé: jak dlouho vydržíme být vědomi?
  2. Zadruhé: frekvence; kolik krát jsme naše vědomí probudili?
  3. Zatřetí: rozsah a proniknutí; čehož si byl člověk vědom?

Revoluční psychologie a starodávná Filokalia (řecky-láska ke kráse- sbírka textů východní církve) tvrdí, že vědomí může být probuzené, učiněno nepřetržitým a ovladatelné pomocí speciálního druhu super-úsilí.   

Základní vzdělání má za svůj cíl probuzení vědomí. Je zbytečné vynaložit 10 nebo 15 let studováním ve škole, na střední škole a univerzitě, pokud ukončením našich studii jsme spícími automaty.  

Není nadsázkou tvrdit, že-pomocí ohromného úsilí-intelektuální zvířata si mohou uvědomovat sami sebe na krátký čas, pár minut. Přesto je jasné, že co se týče uvědomování existují obdivuhodné výjimky, které musíme hledat s Diogénesovou lampou. Ty obdivuhodné případy jsou znázorňovány autentickými lidskými bytostmi, jako Buddha, Ježíš, Hermes, Quetzalcoatl apod. Ano, tito zakladatelé náboženství mají nepřetržité vědomé uvědomování, což značí, že jsou velcí osvícenci.

Obvykle si lidé neuvědomují sami sebe, přece však mají iluzi, že jsou nepřetržitě vědomými, tato iluze je způsobena pamětí a všemi procesy myšlení. Například, libovolný jednotlivec, který praktikuje retrospektivní cvičení, aby si vzpomněl na svůj celý život, si dokáže skutečně vybavit, vzpomene si, kolikrát byl ženatý, kolik měl dětí, kdo byli jeho rodiče, učitelé atd. Ale tohle neznamená probouzení jeho vědomí, tohle je pouze vzpomínka nevědomých činů, a to je vše.

Zde je třeba si zopakovat, co jsme uvedli v předchozích kapitolách. Existují čtyři stavy vědomí:

  1. Spánek
  2. Bdění
  3. Sebeuvědomování
  4. Objektivní uvědomování

Ubohé intelektuální zvířata, chybně zvanými lidmi, žijí pouze ve dvou těchto stavů, protože jednu polovinu svého života stráví spaním v posteli a druhou polovinu v nesprávně nazývaném "bdělém stavu", který je v skutku náměsíčný stav. Ano, jednotlivec, který v posteli spí a sní, věří, že se prostě probudí, vrácením se do bdělého stavu, ale on pokračuje ve spánku, protože pro něj bdělý stav je v skutku náměsíčný stav. Tohle je podobné s úsvitem: když vychází slunce, hvězdy se zdánlivě ukryjí, přesto pokračují v existenci, i když je fyzické oči nedokážou vidět.

V normálním životě, lid neví nic o sebeuvědomování a ještě méně o objektivním uvědomování. Navzdory tomu lidé jsou hrdí a všichni si myslí, že jsou si vědomi sami sebe. Ano, intelektuální zvířata pevně věří, že mají vědomí sebe a nikdy by nepřipustili-za žádných okolností-kdyby jim bylo řečeno, že ve skutečnosti spí, a že žijí ve své nevědomosti (že si neuvědomují sami sebe, že jsou neuvědomení, že jsou bez vědomí o sobě).

Výjimečné chvíle existují, kdy se intelektuální zvíře probudí, ale takové chvíle jsou velmi vzácné. Tohle probuzení může nastat v okamžiku obrovského nebezpečí nebo během intenzivní emoce nebo při nějaké nové okolnosti nebo v nějaké neočekávané situaci apod. Ale i tak je to v skutku ostuda, že intelektuální zvíře nemá žádnou kontrolu nad těmi těkavými stavy probuzeného vědomí, a že je nemůže vyvolat, aby byly nepřetržité.  

Přesto, tyto základy Gnostického vzdělání tvrdí, že kterýkoli jednotlivec může nabýt kontrolu nad svým vědomím a takhle získat Sebeuvědomování. Ano, tahle revoluční psychologie má metody, vědecké postupy na probuzení vědomí.

Vybrané ze Základů Gnostického Vzdělání (Fundamentals of Gnostic Education) 1970 - Samael Aun Weor

přeloženo z anglického originálu: Consciousness