slovnik

Kóan

Co je kóan cvičení? To je něco, co my, gnostici, musíme hluboce studovat.

Kóan je japonská výslovnost čínské fráze gong'an, jehož původní význam je "veřejný případ/záznam."

Je zřejmé, že Zen buddhisté dávají termínu kóan úplně jiný význam.

Je zřejmé, že pro ně kóan představuje jistý druh mystického dialogu mezi mistrem a žákem.

Například: Jistý mnich se zeptal mistra Tung Shana, "Kdo je Buddha?" Mistr podivně odpověděl, "Tři brady (míry) lnu."

Buddhistický mnich se zeptal mistra Čao Čoua, "Jaký význam má výrok, příchod bódhisattvy ze západu?" Odpověď zněla: "Cypřiš, který je v zahradě."

Tajemná odpověď, je tak? Všechny ty slavné příběhy, které jsou vyprávěny výše uvedeným způsobem jsou kóany.

Je zřejmé, jasné a očividné, že kóan označuje Zen příběh, Zen situaci, Zen problém.

Pod esoterickým cvičením kóanu se obecně rozumí, "Hledat řešení Zen problému."

Hle, zde několik příkladů kóanu pro meditaci:

"Kdo recituje jméno Buddhy?"

"Pokud jsou všechny věci zredukovány do jednoty, do čehož pak může být zredukována jednota?"

Je nepochybné, že mysl nebude nikdy schopna vyřešit Zen problém. Je zřejmé, že naše porozumění nikdy nebude schopno pochopit hluboký význam kóanu.

Je naprosto snadné předvídat, že když se mysl snaží integrálně pochopit jakékoliv kóan, tak selže a je poražena. Poté, mysl zůstane v hlubokém tichu a klidu.

A právě tehdy, když je mysl ustálená, když je v tichu, se objeví něco nového.

V těchto chvílích, Esence, Buddhata, unikne z intelektu. Pak, v nepřítomnosti "já" zažívá "To," co nepatří do času...

"To" je Satori, extáze svatých, Samádhi. V těchto chvílích, můžeme zažít Realitu, Pravdu.

Je nutné, abychom v našem gnostickém lexikonu používali slovo kóan místo čínského slova hua-tou, protože slovo kóan je nyní dobře známé a oficiálně přijato na Západě. Proto, slovo kóan i hua-tou se příslušně používají ve svém obecném a specifickém smyslu.

Ve staré Číně, Zen (Ch'an) buddhisté nepoužívají termín kóan. Oni to raději nazývají cvičení "hua-tou."

Mnich se zeptal mistra Čao Čoua, "Má pes Buddha podstatu?"

Mistr odpověděl: "Wu" (ne). Toto jediné slovo "Wu," kromě toho, že se jedná o mantru, která se vyslovuje jako dvojité "u," jako kdyby jste napodobovali zvuk hurikánu, je také samo o sobě kóanem.

Pracovat s kóanem "Wu," zatímco je naše mysl v klidu a v tichosti, je něco úžasné.

Zážitek z "Osvěcující prázdnoty," nám umožňuje zažít prvek, který nás zásadně změní.

Vyňato z knihy Kosmické učení Lámy (kapitola Kóan) – Samael Aun Weor