slovnik

Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Svaha

Význam té mantry je následující: Pokračuj, pokračuj, pokračuj dál, jdi až za absolutně možné hranice, objev osvícení.

diamantova-sutraToto je pradžňápáramitá mantra a pochází ze sútry s názvem Pradžňápáramitá sútra. Toto hluboké učení je učení vhledu do skutečné reality, a tato mantra je posvátný zvuk, který využívá a přitahuje pomoc Krista, aby zaplavil mysl, aby zaplavil naše vědomí se silami, které nám dokáží pomoci. Toto je jedna ze dvou nejpoužívanějších manter v buddhismu. Nejpoužívanější, protože je mocná, má výsledky, funguje. Výslovnost mantry je následující: Gaaaaaateeeeeeee, gaaaaaateeeeeeee, paragaaaaaateeeeeeee, parasamgaaaaaateeeeeeee, boooodiiii, suaaaaaa, haaaaa (pro výslovnost klikněte na mantru).

Mistr Samael při výuce této mantry řekl následující:

Za prvé, zcela si uvolněte tělo.

Nyní mi dovolte, abych se tu zastavil. Studenti mohou snadno udělat chybu tím, že těmito pokyny jen proletí a pak se velmi rychle snaží dělat tyto praktiky, aniž by kladli náležitou pozornost každému kroku procesu. A protože spěchají ve své naléhavosti a touze mít zážitek, tak se jim nepodaří splnit každý krok procesu, a tak skončí zklamáni. Nedělejme tuto chybu. Prvním krokem je uvolnit se. Musíme zcela uvolnit tělo. Ale toto tělo je více než jen maso a kosti, co je toto tělo opravdu? Také musíte uvolnit svou mysl, své srdce. Musíme být plně uvolnění, bez jakéhokoliv napětí, pak přejdeme k dalšímu kroku.

Druhý krok, vyprázdněte mysl od všech myšlenek.

Opět platí, že nemohu ani říct, kolikrát studenti přicházejí za instruktory a řeknou: "Já prostě nemůžu pochopit tuto meditaci, dělám mantru, dělám mantru, ale mysl je příliš aktivní." Druhý krok je velmi důležitý. Jedná se o dhjánu, meditativní stabilitu, pátou páramitu. Pokud je vaše mysl nestabilní, pokud je vaše mysl příliš chaotická, proveďte cvičení s cílem zřídit koncentraci a duševní klid. Takových cvičení existuje spousta.

Když máte mysl stabilizovanou (relativně), pak přejděte na třetí krok. Co znamená zpívat mantru, vokalizovat ji. Toto je také důležitý krok; vokalizace stimuluje energii a hmotu. Tato mantra stimuluje organismus nejen psychicky, ale i fyzicky, duchovně. A to vše připravuje vaše tělo. Takže mistr pokračuje:

Postupně s utichajícím slovem přestáváme zpívat, zůstaneme ticho. Takto s prázdnou myslí a uvolněným tělem, budeme i nadále denně opakovaně cvičit, tak dlouho, jak bude potřeba, až jednoho dne, v nepřítomnosti "já," se nám nepodaří zažít osvětlující prázdnotu, tj. pravdu. Ten, kdo zažije pravdu, získá sílu k práci na sobě. Proč gnostičtí bratři a sestry nemají sílu na sobě pracovat, co se s nimi děje? Chybí jim zkušenost pravdy. Jedna věc je být řečeno o cestě k dosažení pravdy, a další věc je ji zažít. Ten, kdo ji chce zažít, si musí uvolnit tělo, vyprázdnit mysl a použít páramitá mantru. Pak jednoho dne dosáhne zkušenost toho, co nepatří do času, to, co je pravda. Ten, kdo ji zažije, bude na sobě pracovat opravdu s nadšením. Zažil jsem to, když jsem byl ještě kluk, měl jsem osmnáct let. Dosáhl jsem to, a nikdy jsem na tento zážitek nezapomněl.

pradznaparamita

Otázka: Jakému božstvu patří tato mantra Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi, Svaha?

Instruktor: Patří Kristu. Tato mantra je z pradžňápáramitá sútry nebo tzv. Srdce dokonalé moudrosti (také, Sútra srdce). Z písma, ve kterém se diskutuje a ve kterém je odhaleno srdce prázdnoty. Takže mantra souvisí s Kristem, Avalokitešvarem, Čenrezigem.