slovnik

Mantra S M HON

Onemocnění mentálního těla

cakry-S M HONMentální tělo je materiální organismus, který má svou vlastní anatomii a svou okultní ultra-fyziologii.

Mantra na vyléčení mentálního těla je: "S M HON"

"S" se vyslovuje pronikavým, syčivým zvukem, podobný zvuku stlačeného vzduch brzd: Sssssssssssssssssssssssssssss...

"M" se vyslovuje napodobováním zvuku, jaký vydávají voly: Mmmmmmmmmm

"H" zní jako hluboký povzdech. Slabika "ON" se vyslovuje prodloužením zvuku "O" a "N": OoooooooooooooooNnnnnnnnnnnnnnnnn.

Tato mantra musí být vokalizovaná denně po dobu jedné hodiny. Student musí denně vyvolávat archanděla Rafaela a Herma Trismegista a prosit je o vyléčení mentálního těla.

Když onemocnění mentálního těla vykrystalizuje ve fyzickém mozku, výsledkem je pak šílenství.

My studujeme anatomii a fyziologii vnitřních těl člověka v nadsmyslových světech.

 

Vyňato z knihy Okultní medicína a praktická magie – Samael Aun Weor

Před vokalizováním zmíněné mantry doporučujeme, abyste si uvolnili tělo i mysl a prosili o vyléčení zmíněných mistrů.

Tato mantra má moc uzdravit mysl od traumat z minulosti, ať už byly zapříčiněny drogami, smilstvem nebo duševním týráním.