slovnik

Mantra TRIN

Mantra TRIN slouží pro rozvoj intuice.

cakry-trinIntuice a pochopení nahrazují uvažování a touhu, neboť tyto atributy patří egu. Intuice nám umožňuje proniknout do minulosti, do přítomnosti a do budoucnosti. Intuice nám umožňuje proniknout do hlubokého významu všech věcí.

Intuice nám umožňuje vstup do světa nepopsatelných bohů. Každý intuitivní zasvěcenec se mění na skutečného proroka.

Je nutné, aby oddaný učedník cesty na hraně nože zintenzivnil rozvoj intuice. Tato fakulta sídlí v koronární čakře. Tato čakra svítí v epifýze, která je sídlem duše, třetím okem. Moderní vědci se domnívají, že vědí víc než dávní mudrci ze starověké školy mystérií a tak popírají všechny tyto esoterické záležitosti spojené s epifýzou a věnují se jí jen čistě z fyziologického hlediska (a tímto precizním, detailním a vědeckým výzkumem si myslí, že mají oproti velkým hierofantům navrch). Bez ohledu na to, co si moderní vědci myslí o starých mudrcích starověku, tito nikdy neignorovali fakt, že epifýza je malá, červeno-šedá kuželovitá tkáň, která se nachází v zadní části mozku. Staří mudrci věděli velmi dobře, že hormon, který tato žláza vylučuje úzce souvisí s rozvojem pohlavních orgánů, a že po dosažení dospělosti, tato žláza degeneruje do vláknité tkáně, která již více tento hormon nevylučuje, a následně přichází impotence. V tomto procesu existuje výjimka a tato je známa pouze gnostikům.

U gnostiků je činnost této epifýzy zachována a její sexuální, funkční sekrece zůstává aktivní během celého jejich života, pomocí sexuální magie. Epifýza je centrem intuitivní polyvízie. Intuice se projevuje v srdci jako předtuchy, nicméně v epifýze jsou tyto předtuchy převedeny na intuitivní obrazy.

Je naléhavé, aby naši studenti praktikovali mocnou mantru intuice. Tato mantra je Triiiinnnnn... Prodlužte zvuk samohlásky "i" a souhlásky "n." Mělo by to znít jako zvon.

Potom jak se student ponoří do dokonalé meditace a dosáhne stavu prázdné mysli a totálního ticha, musí začít mentálně vokalizovat tuto posvátnou mantru. Tuto mantru lze zpívat tolikrát, kolikrát chceme. Asi po deseti minutách vokalizace, student přestane a s prázdnou myslí i nadále pokračuje v meditaci. Délka meditace je neurčitá. Když jsme zcela zaplaveni tichém, tehdy k nám přijde ohromná Realita.

Vyňato z knihy Alchymie a kabala v tarotu (úryvek z kapitoly Arkanum 21) - Samael Aun Weor