slovnik

Mantra Wu

Tato mantra slouží k utišení a zklidnění mysli. Vokalizujeme ji v duchu (mentálně) prodlužováním zvuku samohlásky U opakovaně dvakrát, U ... U ..., přičemž se snažíme napodobit zvuk hurikánu hučící skrze roklinu hory nebo jako narážející vlny rozbouřeného moře na pláž. Tuto mantru vokalizujeme v duchu (mentálně) za účelem dosažení klidu a ticha mysli, když se snažíme zbavit různých typů myšlenek, tužeb, vzpomínek, starostí apod.

Neměli bychom na nic myslet. Když se v mysli objeví touha, vzpomínka nebo myšlenka, tak bychom ji neměli zavrhnout, ale studovat ji, analyzovat ji a pochopit ji ve všech úrovních mysli a následně se od ní totálně a zcela odpoutat.

Zvuková nahrávka kvílícího větru

 

A tady je ještě jedna až hodinová nahrávka (pouze klikněte)