slovnik

Rozvoj schopností čaker

Vitruviansky-muz-Leonardo da VinciV dávných dobách se sedm samohlásek přírody I E O U A M S, rozeznívalo v celém lidském organismu. No když lidstvo opustilo země "Džinu," rytmus a harmonie se ztratily.

Proto si nyní musí být člověk vědom, že je naléhavě nutné, aby těchto sedm samohlásek přírody opět vibrovalo v organismu.

Jasnozřivost je rozvíjena pomocí samohlásky I.
Jasnoslyšení je rozvíjeno pomocí samohlásky E.
Srdeční centrum, které rozvíjí inspiraci je rozvíjeno pomocí samohlásky O.
Telepatie je rozvíjena pomocí samohlásky U.
Plicní čakra, která nám umožňuje vzpomenout si na minulé reinkarnace je rozvíjena pomocí samohlásky A.
Samohlásky M a S, rozechvívají všechny vnitřní centra.

Tyto samohlásky v kombinaci s některými souhláskami sjednocují mantry, které následně umožňují probuzení všech čaker.

První série manter

Jasnozřivost:                                      Adžňá čakra                                                 CHIS
Jasnoslyšení:                                      Višúddha čakra                                            CHES
Intuice:                                              Srdce, Anáhata čakra                                  CHOS
Telepatie:                                           Solární plexus, Manipúra čakra                   CHUS
Vzpomínka minulých životů:                 Plicní čakra                                                  CHAS

Vokalizace

Vokalizace musí být provedena prodloužením zvuku každého písmene. Kombinace s písmenem CH (písmeno Chet) je hojně zastoupena u hebrejských manter. Má to obrovskou magickou sílu.

Vokalizace každé mantry rozechvívá magnetické centrum, čakru nebo disk, ke kterému náležitá mantra odpovídá.

cakry-mantry-vokalizace

Písmeno S úzce souvisí s ohněm a je vokalizované specifickou intonací. Jedná se o vysoký, syčící zvuk podobný zvuku stlačeného vzduch brzd, který vydává jakýkoliv stroj.

Druhá série manter

Jasnozřivost:                                      Adžňá čakra                                                     IN
Jasnoslyšení:                                      Višúddha čakra                                               EN
Intuice:                                              Srdce, Anáhata čakra                                     ON
Telepatie:                                           Solární plexus, Manipúra čakra                      UN
Vzpomínka minulých životů:                 Plicní čakra                                                     AN

Prodlužte zvuk každé samohlásky a písmenu N dejte intonaci podobnou zvuku zvonu.

Třetí série manter

Jasnozřivost:                                      Adžňá čakra                                                INRI
Jasnoslyšení:                                      Višúddha čakra                                          ENRE
Intuice:                                              Srdce, Anáhata čakra                                 ONRO
Telepatie:                                           Solární plexus, Manipúra čakra                 UNRU
Vzpomínka minulých životů:                 Plicní čakra                                                ANRA

Písmeno R vyslovujeme rolováním rrrrrrrrrrrrrrrrr.

Čtvrtá série manter

Jasnozřivost:                                      Adžňá čakra                                              SUIRA
Jasnoslyšení:                                      Višúddha čakra                                         SUERA
Intuice:                                              Srdce, Anáhata čakra                                SUORA
Telepatie:                                           Solární plexus, Manipúra čakra                SUURA
Vzpomínka minulých životů:                 Plicní čakra                                               SUARA

Vokalizace

Student se musí soustředit na zvýraznění samohlásek a zvýraznění samohlásky A v každé mantře, která tvoří čtvrtou sérii manter.

Podle Véd, tichý Gandharva (nebeský hudebník), je obsažen ve vznešené SWAŘE.

V této čtvrté sérii manter, oheň solárního plexu je poháněn směrem ke každé čakře astrálního těla.

Opět platí, že první mantrické slabiky čtvrté série manter: SUI SUE, SUO, SUU, SUA se vokalizují s intonací dvojhlásky, přičemž klademe důraz na poslední samohlásku, která musí být prodloužena.

Slabiku RA vokalizujte tím, že písmenko R rolujete a samohlásku A prodloužíte.

Zvuková nahrávka SUIRA (pro slyšení klikněte na mantru).

Určité detaily

Student musí vokalizovat po dobu jedné hodiny denně, aby účinně probudil své čakry. Vzhledem k tomu, že každý student má svůj vlastní rytmus, svou osobní vibraci, tak si vybere jakoukoliv čtveřici sérií zmíněných manter. Někteří studenti se budou cítit jistější při první sérii, jiní při druhé sérii apod.

cakry-mantry-sedem-cakierDoktor Krumm Heller uvedl, že jedna hodina vokalizování denně je dostačující.

Koronární čakra probouzí polyvizi.

Čelní čakra, která se nachází mezi obočím, probouzí jasnozřivost.

Hrtanová čakra probouzí jasnoslyšení.

Srdeční čakra probouzí inspiraci a intuici.

Čakra solárního plexu probouzí telepatii.

Plicní čakra nám umožňuje vzpomenout si na své minulé životy.

Čakra prostaty a dělohy nám umožňuje vědomě vycházet z těla v astrálním těle. Každý student musí mít tuto schopnost, pokud ne, tak pro studenta je pak povinné tuto čakru probudit.

Cvičení pro čakru prostaty/dělohy

Žák se musí ponořit do hluboké meditace, zatímco se soustředí na čakru prostaty/dělohy. Při vokalizovaní písmene M nesnižujte intonaci, ale snažte se ji udržet na jednaké úrovni a zároveň si přestavujte čakru jako lotosový květ, jako magnetický disk, který se točí ve směru hodinových ručiček. Aby bylo možné vydat takový zvuk, zhluboka se nadechněte a pak vyslovte M přičemž mějte rty hermeticky uzavřené, až do úplného výdechu, a to následovně:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

S těmito čtyřmi sériemi manter, se student může stát praktickým teurgistem.

 

Vyňato z knihy Logos, mantra, teurgie od Samaela Aun Weora