slovnik

Runa Fa

Zasvěcovací knihy jsou psány znaky ohně. Pokud si opravdu přejeme, aby se v nás zrodil Solární člověk, tak musíme oplodnit svou intimní přírodu.

I.N.R.I.

IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM

Oheň ustavičně obnovuje přírodu

Mezi mnoha plameny, které praskají v božském Orlu, ten který září, třpytí se, a svítí v epifýze, je vždy trubadúr Ducha svatého, který nese archu od města k městu, jinými slovy, z jedné čakry ke druhé podél páteře.

Pokud chceme opravdu znát sami sebe do hloubky, tak musíme s urychlenou naléhavostí probudit vědomí. Pouze člověk, který si je skutečně vědom sám sebe, může proniknout do paralelních vesmírů, kdy se mu zachce.

Hindustánští hatha jogíni obšírně vyprávějí o Déví Kundaliní, o ohnivém hadu našich magických sil. Oni dokonce předpokládají, že ho mohou probudit na základě dýchacích cvičení a mnoha dalších složitých a náročných fyzických cvičení.

My gnostici víme, že měděný had, který uzdravil Izraelity na poušti, božská princezna lásky, se probouzí a stoupá podél páteře pouze prostřednictvím maithuny. Nicméně, není vhodné, abychom podceňovali pránájámu.

Je dobré vědět, že tato magická věda dechu (pránájáma), když je moudře zkombinovaná s vědeckou meditací, nám umožňuje využívat některé jiskry, blesky, plameny kundaliní, za zdravým účelem dosažení probuzení vědomí.

Pouze transformací podvědomí na vědomí, je možné, abychom mohli vědomě pracovat v odlišných paralelních vesmírech a kdykoliv cestovat lucidním, jasným a brilantním způsobem skrze všechny ty nadsmyslové oblasti.

Na probuzení vědomí můžeme použít tzv. džudo Ducha. Tímto máme na mysli runová cvičení, která jsou vskutku úžasná.

Každý, kdo chce pracovat s tímto džudem, musí začít pracovat s runou Merkuru, která vyvolává mimořádně kosmické síly. Je fialové barvy.

Z tohoto důvodu je nutné vědět, že tato výše uvedená skandinávská/severská runa v sobě obsahuje veškerou potenci a impuls plodnosti.

Abychom mohli oplodnit vlastní psychiku, abychom se mohli stát vědomými sebe, tak potřebujeme fohatův dech, letnicové jiskry.

Pokud analyzujeme cvičení runy Fah, tak můžeme potvrdit, že tato runa v sobě obsahuje pránájámu, modlitbu, meditaci a specifickou posvátnou polohu těla.

Cvičení

runa - faKdyž vstaneme z postele, s ohromným štěstím musíme pozdravit každý nový den tím, že ruce natáhneme k našemu Pánu, ke Slunci, ke Kristu. Ruce musí být umístěny tak, aby levá ruka byla o trochu výš než pravá, a dlaně rukou musí čelit světlu nevýslovným a vznešeným postojem člověka, který skutečně touží přijímat sluneční paprsky.

Toto je posvátná poloha runy Fah. Když s hlubokou vírou zapojíme rytmické nádechy nosem a výdechy ústy, tak také vlastně pracujeme s pránájámou.

Představme si v těch okamžicích, jako skrze prsty našich rukou námi proniká světlo Slunce Krista, dále pak proudí skrze ruce, zaplavuje celý náš organismus, až nakonec dosáhne vědomí s cílem ho stimulovat, probudit ho a povolat ho činnosti.

Se stejnou polohou těla musíte toto džudo run také cvičit v tajemné a božské noci, před hvězdným nebem Uranii a odříkávat následující modlitbu:

alegoricky portret Urania-muza astronomie-Louis_Tocque

Úžasné síly lásky, oživte mé posvátné ohne, aby se mi probudilo vědomí. Faaaaaa, Feeeeee, Fiiiiiiiii, Fooooo, Fuuuuu.

Tato krátká avšak ohromná modlitba může a musí být odříkána celým vaším srdcem, tolikrát, kolik chceme.