slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

 

Esotericky slovnik

Slovník esoterických výrazů

Pro pohodlnější orientaci skrze labyrint různých esoterických slov, které Samael Aun Weor používal při psaní knih, jsme pro vás připravili tento slovník esoterických výrazů. Obsahuje kompilaci slovíček, se kterými se setkáte na této stránce a v knihách Samaela Aun Weora. Jedná se o stažitelnou verzi tohoto online slovníku.

stáhnout pdf

stáhnout epub

stáhnout word document

 

 

A

Absolutno:

Abstraktní prostor; to, co je bez atributů nebo omezení. Také známé jako šúnjatá, prázdný prostor, prázdnota, Parabrahman, Adi-Buddha a mnoho dalších jmen.

Absolutno má tři aspekty: Ein (Ain), Ein Sof (Ain Soph) a Ein Sof Ór (Ain Soph Aur).

absolutno-Ein

"Absolutno je Bytí všech Bytí. Absolutno je to, co Je, co vždy Bylo a co vždy Bude. Absolutno je vyjádřeno jako Absolutní Abstraktní Pohyb a Odpočinek. Absolutno je příčinou Ducha a Hmoty, ale není ani Duch ani Hmota. Absolutno je za hranicemi mysli; mysl To nemůže pochopit. Z tohoto důvodu musíme podstatu Toho intuitivně pochopit." - Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcane of Tarot and Kabbalah (Úvodní/Zasvěcovací Cesta do Tajemství Tarotu a Kabaly)

"V Absolutnu jdeme za hranice karmy a bohy, za hranice zákona. Mysl a individuální vědomí jsou pouze dobré na potupování našich životů. V Absolutnu nemáme individuální mysl nebo individuální vědomí; tam jsme nepodmíněné, svobodné a absolutně šťastné Bytí. Absolutno je život svobodný ve svém pohybu, bez podmínek, bez limitu, bez potupného strachu před zákonem, život za hranicemi ducha a hmoty, za hranicemi karmy a utrpení, za hranicemi myšlenky, slova, činnosti, za hranicemi ticha a zvuku, za hranicemi forem ". - Samael Aun Weor, The Major Myteries (Velké Záhady)

Acheron:

(Řecky) Jedna z Hádesových řek v řecké mytologii.

Acilut:

(Hebrejsky אצילות, též Olam Acilut) První ze čtyř kabalistických světů, jehož těžiště je v nejvyšším trojúhelníku stromu života. Je to svět archetypů nebo emanací, ovládaný sefirou Keter.

"Nejvyšší část člověka je svět intuice a objektivní duchovní vědomí. Ve světě intuice se vyvíjejí archetypy všech věcí v přírodě." - Samael Aun Weor, Dokonalé manželství

Adam Kadmon:

(Hebrejsky) Tento název Adam Kadmon má mnoho použití: První projev Abstraktního prostoru, Archetypální člověk, Lidstvo, Nebeský člověk, který nezhřešil.

"Tělo Adama Kadmona je tvořeno sefiroty." - Samael Aun Weor, Tarot a kabala

Adept:

(Latinsky) Adeptus. "Ten, kdo získal". V okultismu, ten, kdo dosáhl stupně zasvěcení a stal se Mistrem ve vědě Esoterismu.

Agregáty:

(Sanskrt skandha, tibetský pungo nga) Doslovně "skupina, hromada, agregát, kopa". Obecný výraz Buddhistické filozofie popisující základní schopnosti vnímající bytosti nebo "osobnosti".

 1. Tělesnost nebo forma (rúpa)
 2. Pocit (Védaná)
 3. Vnímání (samdžňá)
 4. Duševní Formace (samskára)
 5. Vědomí (vidžňána)

Každý agregát se skládá z kombinace faktorů a částí, což znamená, že nemá nezávislou existenci. Toto je základ pro Buddhistický argument, že neexistuje nezávislé existující já.
Skandhy se týkají pěti nižších těl nebo sefirotov.

 1. Fyzické Tělo (Malkut / Malkuth)
 2. Éterické Tělo (Jesod / Yesod /; skládající se ze čtyř etherů a vibrující s Tatvickou energií)
 3. Měsíční Astrální / Emocionální Tělo (Hod): tělo tužeb
 4. Měsíční Duševní Tělo (Necach / Netzach)
 5. Esence nebo Vědomí (Tiferet / Tiphereth)

V Buddhismu se říká, že naše utrpení pochází z připoutáni a tužeb, které sídlí v skandach nebo jinými slovy, ega žijí v psychice pozemského člověka. Těla duše (skandhy), musí být vyčištěny a očištěné prostřednictvím alchymistického zrození a psychologické smrti. Tato práce je udělaná Kosmickým Kristem uvnitř Bódhisattvy, jak je to jasně symbolizováno v Prajnapáramitá Sútře:

Bódhisattva Avalókitéšvara (Kosmický Kristus)
zatímco se pohybující v hlubokém toku Úplného Pochopení (Bina)
vnesl světlo do pěti Skándh (světlo proměněného ohně)
a našel je stejně prázdné (od já). (Protože oheň ničí ega)
Po tomto proniknutí překonal veškerou bolest. (Vzkříšení)

V Gnózi výraz agregáty je obvykle používán, co se týče nestálých a nelidských psychologických "já" ("ega" nebo defekty), které zaplňují nižší úrovně vědomí a drží psychiku v utrpení. Agregáty jsou psychologické elementy vytvořeny pomocí touhy. Každý agregát zachycuje určité procento vědomí, které když je vysvobozeno pomocí zničení agregátů, má za následek probuzení vědomí pozitivním způsobem. V syntéze, psychický agregát je pozitivní nebo negativní hodnota, která je příčinou utrpení. Viz také ego, defekt, "já".

Ahamkára:

(Sanskrit, též ahaṅkāra) egoismus. Pojem že "já," existuje jako sebe-existující, nezávislá entita.

"Pojem" já, "sebe-vědomí, nebo sebe-totožnost." Já," egoistický a májávický princip v člověku, díky naší nevědomosti, která odděluje naše "já" od Univerzálního Jednoho-Já - teosofický slovník pojmů.

Ahamkára je existence ega, zatímco ahamsara je rozpuštění "já."

"Skutečně odstranit ahamkára bhava, egoistický stav z našeho vědomí, je zcela nemožné, pokud se dopustíme zločinu, že zapomeneme na svou vlastní Božskou matku kundaliní." - Samael Aun Weor, Gnostická magie run.

Ain (Ein):

(Hebrew אין) První aspekt prapůvodního Absolutna nebo Prázdnoty.

"AIN (EIN) je stejné jako v sanskrtu SAT, jinými slovy Neprojevené Absolutno." - Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

"Třináctá Emanace (Aeon), která se nachází za Dvanácti Branami je Ein, Sat, Neprojevený. Klepání na Třináctou Bránu, se rovná vstupu do náruče Kosmického Společného Věčného Otce, jehož Hebrejské jméno je Aelohim. "- Samael Aun Weor, The pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

Ain Soph (Ein Sof):

(Hebrew אין סוף) Alternativně Ein Sof or Ayn Sof.

"EIN SOF je druhým aspektem (Absolutna); kde již existuje určité projevení… Božský paprsek existuje v lidské bytosti. Tento Paprsek se chce vrátit zpět ke své vlastní Hvězdě, která se pořád na něj usmívá. Hvězda, která naviguje naše nitro, je super božský Atom z Abstraktního Absolutního Prostoru. Kabalistický název pro tento Atom je posvátný Ein Sof." - Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

Ain Soph Aur (Ein Sof Ór):

(Hebrejsky) Třetí aspekt prapůvodního Absolutna nebo Prázdnoty.

"Každý Vesmír v nekonečném prostoru, má své vlastní centrální Slunce, a sčítání všech těch spirituálních Sluncí představuje EIN SOF ÓR, Protokosmos, Solární absolutno." - Tarot a Kabala

Akáše (Akasha):

(Sanskrt) Doslovně, "prostor." Z akáš (akash), být viditelný, objevit se, svítit, být zářivý."

"Jemná hybná síla, která proniká a prostupuje celým prostorem." - Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželství)

Nejjemnější úroveň hmoty. Sluneční světlo přichází na zem a všechno na zemi to světlo transformuje. Prána je světlo z Absolutna. Když prochází Heptaparaparshinokh stává se Akáša. Akáše je dále modifikována na tattvy a na elementy.

Akáše je název první tattvy, prapůvodní substance, která zaplavuje celičký prostor; všechny další tattvy (Oheň-Tejas, Vzduch-Vaju (Vayu), Voda-Apas a Země-Pritvi (Prithvi) jsou modifikacemi těchto kosmických vod, každá z nich žije a pracuje v Akáši. Všechny formy, myšlenky, sny a představy vesmíru žijí v Akáši. Neexistuje žádná žijící věc ve vesmíru, která dokáže existovat bez Akáše nebo se bez ní rozmnožovat. Akáše je substance, z níž se objevuje každá druhá substance; Akáše je to, z čehož se objevuje každá druhá tattva; Akáše je to, kde je vše v potenciálu a kde je vše v činnosti. Proto se Akáše objevuje ve více místech. Kdekoliv, kde je jakékoliv místo pro jakoukoliv substanci, se nachází Akáše.

Akášické Záznamy nebo Záznamy Akáše:

Záznamy paměti země, její ras atd. V těchto záznamech je možné mít přístup k minulým, k přítomným a k budoucím událostem, které jsou dostupné ve vnitřních rovinách.

Alchymistické Zrození:

Být "znovu narozen", jak je vysvětleno Ježíšem Nikodémovi (Jan 3) "z vody a z Ducha" prostřednictvím vědy alchymie; toto zrození je uskutečněné skrze vytvoření a následné dokonalosti Duše.

Alchymie:

Al (jako význam Arabského slova Allah: al-, the + ilah, Bůh) znamená "Bůh." Také Al (Hebrejsky) pro "nejvyššího" nebo El "Bůh." Chem nebo Khem je z Kimia (řecky), což znamená " sloučit nebo odlít kov. "Také z Khem, starodávný název Egypta. Syntéza je Al-Kimia: "sloučit se s nejvyšším" nebo "sloučit se s Bohem."

V alchymii je symbolicky uvedeno, že existuje 5 Atomových Přísad se Sjednocujícím Cementem, aby bylo možné získat takové sloučení: Semínko, Med, Víno, Chleba a Mléko.

Semínko: Představuje Ens Seminis, mužskou a ženskou tvůrčí energii.

Med: moudře představuje Bartholinové žlázy nebo větší vestibulové žlázy. Toto jsou dvě žlázy u žen, umístěné trochu pod a na obou stranách vaginálního otvoru. Vylučují hlen na poskytnutí mazání, obzvláště když je žena sexuálně vzrušená, a tímto umožňují sexuální činnost.

Víno: Je stejné Ens Seminis, transmutované nebo povzneseno na vyšší úroveň vibrace, prostřednictvím alchymistické transmutace které je autoritativně symbolizováno v biblickém vyprávění o transmutaci vody na víno na svatbě Kány Galilejské.  

Chleba: toto je jasný odkaz na Solární Těla, Existenční Prostředky/ Nástroje Bytí; výsledek Alchymistické Práce.

Mléko: Symbol Rozvinuté/ Vyvinuté Ctnosti.

Amrita:

(Sanskrit, v Tibetčině dutsi) symbolický nápoj, který dává nesmrtelnost.

"Bohové jsou dlouho žijící prostřednictvím ambrózie (amrita) jsou…” - Grihya sútry, kandík

"Ambróziový nápoj nebo pokrm bohů. Nápoj, který dává nesmrtelnost. Elixír života vytřeskl z oceánu mléka v puranické alegorie. Starý védský termín aplikován na posvátnou sómu, šťávu v chrámu tajemství." - Z teosofického slovníku pojmů.

Transmutace sexuálních vod vypracovává mimořádně "čisté vody Amrity," rtuť tajné filozofie.

Ambrózie:

V řecké mytologii, ambrózie je jídlo i nápoj, se kterým si Bohové Olympu udržovali svou nesmrtelnost, symbol sexuální energie. V Indii, také známá jako sóma a v židovsko-křesťanské bibli jako mana.

Anael:

"Učedník kamenité cesty, která vede k nirváně je naplněn extází, když má tu čest přivolat Anaela, anděla lásky. Anael se zjeví těm, kteří ho volají a vědí jak ho přivolat. Anael je nádherné dítě úsvitu. V přítomnosti anděla lásky se cítíme jako při návratu do nevinnosti Edenu. Anaelovi vlasy vypadají jako zlaté kaskády padající přes jeho alabastrové ramena. Tvář anděla lásky má červenou barvu úsvitu. Anael je nepopsatelně krásný anděl, který nosí bílou tuniku. Anael je anděl hudby a lásky, anděl krásy a něhy, úžasný amor všech zamilovaných, extáze všeho zbožňování." - Samael Aun Weor, Dokonalé manželství

Anděl:

(Řecky: aγγελος)

"Celý kosmos je řízen, sledován a živý, radami (skupinami) skoro nekonečných hierarchií vědomých bytostí. Každý z nich (zda se jmenují tak či onak, jako například Dhyana Chohani, Andělé nebo Devy atd..) Má splnit nějaký úkol. Jsou posly pouze v tom smyslu, že jsou jednateli Karmických a Kosmických Zákonů. Ve svých příslušných stupních vědomí a inteligence se nekonečně liší. Všichni jsou dokonalými lidmi v nejkompletnějším významu slova. Mnohočetné andělské služby charakterizují boží lásku. Každý Elohim pracuje ve své specializaci. Můžeme a musíme požádat o andělskou ochranu. "- Samael Aun Weor, The Three Mountains (Tři Hory) 

"Ve skutečnosti, Andělé jsou dokonalými lidskými bytostmi. Proto ten, kdo dosáhne dokonalého stavu lidské bytosti, se stává Andělem. Ti, kteří prohlašují, že Anděl je nižší (podřadnější) jako lidé, falzifikují pravdu. Nikdo nemůže dosáhnout andělského stavu, pokud předtím nedosáhl stavu dokonalé lidské bytosti. Nikdo nemůže dosáhnout stavu dokonalé lidské bytosti, pokud předtím neinkarnoval svou Duši. Toto je sexuální problém. Anděl je zrozen pouze v pravých lidských bytostech. "- Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželství)

Existují dva typy Andělů: Nevinní Andělé a Ctnostní Andělé. Nevinní Andělé jsou elementálmy rostlin a Ctnostní Andělé jsou dokonalými lidskými bytostmi."- Samael Aun Weor, Occult Medicine a Practical Magic (Okultní Medicína a Praktická Magie)

Andrameleck:

"Každý, kdo vyvolá Andramelecka ve vnitřních světech, bude mít nejohromnější překvapení, protože buď přijde Andrameleck démon nebo Andrameleck, Mistr Bílé lóže. Andrameleck je Hasnamuss s dvojitým těžištěm." - Samael Aun Weor

"Andrameleckovi již nebude dáno druhé tělo! Je to strašně perverzní démon. Vnitřní Mistr hrozně trpí, a samozřejmě, že bude muset zaplatit velkou karmu za to, že vytvořil toho démona." - Samael Aun Weor

Antikrist:

Síla nebo energie, která je polarizovaná opačnou vibrací energie nebo síly Krista. Kristus je síla světla, která umožňuje vznik všeho života: je tvořivá, osvěcující a označena čistou, nesobeckou láskou nebo soucitem. Energie nebo síla Antikrista je ničící, přinášející temnotu, sobectví a nenávist. Podle Univerzálního Gnosticismu, intelekt každé lidské bytosti je Antikristem, protože intelekt současné lidské bytosti je sobecký, naplněný temnotou a nenávistí. Hledá jak vytvořit zkázu přes vynálezy jako knihy, filmy, slova a koncepty, které vytváří.

Rozhodně Antikristem není určitá osoba, ale všichni lidé. Očividně samotný Antikrist existuje hluboko v každé osobě a projevuje se mnoha způsoby.  

Anu atom:

(Sanskrit) "Titul Bráhmana, o kterém se říká, že je atomem, stejně jako je nekonečný vesmír." - Z teosofického slovníku pojmů.

Anubis:

AnubisMnohokrát zmiňovaný v gnostickém písmu Pistis Sofia (on je ten "se psí tváří") a dobře známý v egyptské symbolice. Anubis je nejvyšší hierarcha zákona karmy, kterému pomáhá 42 soudců. Chrám zákona, kde předsedá, se nachází na Slunci, kde vládne Michael.

"Ten, kdo probudí vědomí, může cestovat se svými vnitřními těly mimo fyzického těla, s plnou vědomou vůlí, a studovat svou vlastní knihu osudu. Tuto knihu najde v chrámu Anubise a jeho dvaačtyřicet soudců. Anubis je nejvyšší vládce karmy. Anubisův chrám se nachází v molekulárním světě, který mnoho lidí nazývá astrální svět. Zasvěcenci mohou přímo vyjednávat s Anubisem. Každý karmický dluh můžeme zaplatit s dobrými skutky, ale musíme jednat s Anubisem. Zákon karmy, zákon kosmické rovnováhy není slepý zákon, člověk může také od pánů karmy požádat o úvěr, ale každý úvěr musí být zaplacen dobrými skutky, pokud ne, pak si to zákon vybere bolestí." - Samael Aun Weor, Esoterická rozprava o hermetické astrologii

Apas:

(Sanskrit, "voda") tattva nebo vibrace vodnatého éteru. Z této vibrace vzniká fyzická voda.

Arhat:

(V Tibetštině dra chompa) Tradiční titul udělen praktikantem hínajána, kteří odstranili klesas; jinými slovy, Šrávaka a Pratjéka Buddhové (chodci spirálovité cesty). V obecném použití tento termín platí pro ty, kteří dobyli Necach a dále.

Arkánum:

(Latinsky, množné číslo: arkána). Tajemství, záhada, kořen výrazu "ark", jako v Noemově Arche (Ark of Noah) a Arche Úmluvy (Ark of Covenent).

Arkánum A.Z.F.:

Cvičení sexuální transmutace jako pár (muž-žena), technika známá v Tantře a Alchymii. Arkánum se týká skryté pravdy nebo zákona. AZF symbolizují A (aqua, voda), Z (azufre, síra), F (fuego, oheň) a tedy: voda + oheň = vědomí. Také, A (azoth = chemický prvek vztahující se k ohni). A a Z je první a poslední písmeno abecedy a tedy vztahující se k Alfě a Omeze (začátek a konec).

Archetyp:

Z dictionary.com: "originální vzor nebo model, z něhož všechny věci stejného druhu jsou kopírovány nebo na němž jsou založeny; model nebo první forma; prototyp."

V Kabale, plán nebo původní obraz, z něhož se objevuje stvoření; týkající se prvního ze čtyř světů (Kabala rozděluje Strom Života na čtyři světy): Acilut (Atziluth)

"Sexuální energie v sobě obsahuje žijící archetyp autentického Solárního Člověka, který v nás musí nabýt tvar." - The Mystery of Golden Blossom-Záhada Zlatého Rozkvětu

Ásana:

(Sanskrt) držení těla nebo poloha těla.

Astrál:

Tento název je odvozen, týkající se, vycházející z hvězd, ale v esoterických znalostech se vztahuje k emocionálnímu aspektu 5 dimenze, který se v Hebrejštině nazývá Hod.

Astrální Tělo:

Tělo používané vědomím v 5 dimenzi nebo ve světě snů.

Co se běžně nazývá Astrální Tělo, není pravé Astrální Tělo, spíš je to Měsíční Protoplazmatické Tělo, také známé jako Kama Rupa (Sanskrit, "tělo tužeb") nebo "snové tělo" (Tibetské rmi-lam-gyi lus). Pravé Astrální Tělo je Solární (nadřazené nad Měsíční Přírodou) a musí být vytvořeno, jako naznačil Mistr Ježíš v Evangeliu Janově 3:5-6, "Jestliže se někdo nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch. "Solární Astrální Tělo je vytvořeno jako výsledek Třetího Zasvěcení Velkých Záhad (Hadi Ohně), a je zdokonalené v Třetím Hadovi Světla. V Tibetském Buddhismu, Solární Astrální Tělo je známo, jako iluzorní tělo (sgyu-lus). Toto tělo se vztahuje k emočnímu centru a k sefiře Hod.

"Opravdu pouze ti, kteří pracovali s Maithunou (Bílá Tantra) po mnoho let mohou mít Astrální Tělo." - Samael Aun Weor, The Elimination of Satan's Tail (Odstranění Satanova Ocasu)

Athanor:

Alchymistický symbol. Athanor byla symbolická pec.

"Alchymista potřebuje Athanor, aby mohl pracovat na velkém díle. Athanor je žena." - Samael Aun Weor, Příručka praktické magie

Átman:

(Sanskrt, doslovně "já") Starodávné a důležité slovo, které je v Hinduismu a Buddhismu značně mylně vyloženo. Mnozí špatně pochopili toto slovo, jako odkazující se na trvale existující já nebo duši. Ale pravý význam je opačný.

"Brahman, Já, Puruša (Purusha), Chaitanja (Chaitanya), Vědomí, Bůh, Átman, Nesmrtelnost, Svoboda, Dokonalost, Blaženost, Bhuma nebo nepodmíněn, jsou synonymní termíny." - Swami Sivananda

Proto Átman jako "já", odkazuje na stav "nepodmíněného" bytí, což se vztahuje k Absolutnu, Ein Sof nebo Šunjatá / Shunyata / (Prázdnota). Proto Átman odkazuje na Nejvnitřnějšího, Ducha, Syna Boha, který touží po návratu do toho, co je za hranicemi slov.

"Samotný Átman, je nepopsatelná Bytost, ten, který je za hranicemi času a věčnosti, bez konce dnů. Neumírá, ani se neinkarnuje (ego je to, co se vrací), ale Átman je naprosto dokonalý. "- Samael Aun Weor

V běžném užívání se může výraz Átman vztahovat k duchu nebo sefiře Chesed.
"Samotné Bytí je Átman, Nepopsatelný. Pokud uděláme chybu, že budeme Bytí považovat za nadřazené (vyšší) "já" nebo druhé já (alter ego), podprahové "já" nebo božské ego atd., tak se rouháme, protože To, co je Božské, Realita (Skutečnost), nemůže nikdy upadnout do kacířství oddělitelnosti. Nadřazené (vyšší) a podřízené (nižší), jsou dvě části téže věci. Vyšší "já" nebo Nižší "já" ', jsou dvě části stejného mnohočetného ega (Satan). Bytí je Bytí, a důvodem existence Bytí, je totéž Bytí. Bytí přesahuje osobnost, "já", a individualitu. "- Samael Aun Weor

"Blaženost je základní přirozeností člověka. Hlavní fakt existence člověka je jeho inherentní božskost. Lidská základní přirozenost je božská, uvědomění si, které ztratil kvůli svým zvířecím sklonům, a kvůli závoji neznalosti. Člověk se ve své neznalosti ztotožňuje s tělem, myslí, pránu a smysly. Tím, že je překročí, se sjednotí s Brahmanem nebo s Absolutnem, které je čistou blažeností. Brahman nebo Absolutno je nejúplnější realita, nejúplnější vědomí. To, za čím už nic není, to, co je nejvnitřnější Já všech, je Átman nebo Brahman. Átman je společné Vědomí ve všech bytostech. Zloděj, prostitutka, vybírač odpadků, král, dareba, světec, pes, kočka, myš- všichni mají stejného společného Átmana. Zdánlivý, fiktivní rozdíl je pouze v tělech a myslích. Jsou tam rozdíly v barvách a názorech. Ale Átman je stejný ve všem. Pokud jste velmi bohatí, můžete mít svůj vlastní parník, vlak, vzducholoď pro své vlastní sobecké zájmy. Ale nemůžete mít svého vlastního Átmana. Átman je společný pro všechny. Není výhradním registrovaným majetkem jednotlivce. Átman je jediný mezi mnoha. Je neustále mezi formami, které přicházejí a odcházejí. Je čistým, absolutním, základním vědomím všech vědomých bytostí. Zdrojem všeho života, zdrojem všeho poznání, je Átman, vaše nejvnitřnější Já. Tento Átman nebo Nejvyšší Duše je vše překračující, nevýslovný, nepředstavitelný, nepopsatelný, vždy-klidný, úplně-blažený. Mezi Átmanem a blažeností není žádný rozdíl. Átman je samotná blaženost. Bůh, dokonalost, klid, nesmrtelnost, blaženost, jsou jedním. Cílem života je dosáhnout dokonalosti, nesmrtelnosti nebo Boha. Čím blíže se někdo dostává k Pravdě, tím se stává šťastnějším. Protože neodmyslitelnou přirozeností Pravdy je pozitivní, absolutní blaženost. V konečnu není žádná blaženost. Blaženost je pouze v Nekonečnu. Mít věčnou blaženost, je možné pouze z věčného Já. Znát Já, znamená radovat se s věčné blaženosti a věčného klidu. Seberealizace uděluje věčnou existenci, absolutní poznání a věčné blaho. Nikdo nemůže být spasen bez Seberealizace. Hledání Absolutna by mělo být podniknuto i za cenu obětování nejdražších věcí, dokonce i života. Studujte filosofické knihy kolik jen chcete, přednášejte přednášek a přednášek během celého vašeho světového turné, setrvejte 100 let v Himálajské jeskyni, praktikujte 50 let Pránájámu, i tak nedokážete dosáhnout osvobození bez uvědomění si jedinosti Já."-  Swami Sivananda     

Atmické Tělo:

V Kabale, Atmické tělo se vztahuje ke sefiře Chesed. Toto je nadřízené (vyšší) tělo Nejvnitřnějšího, Bytí, Otce obsažené v Trojici každého Monada. Atmické Tělo je ponořeno v 6 dimenzi. Člověk je sedmidílný (mající sedm těl) a Atmické Tělo je sedmým tělem.

Atom:

Každý atom je trojice hmoty, energie a vědomí. Vědomí každého atomu je vždy inteligentní elemental. Pokud materialisté nejsou schopni vidět tyto elementály, je to protože pořád nevědí vědecké postupy, které nám je umožňují vidět. My máme speciální metody, abychom ty tvory dokázali vidět. Vskutku, atom je opravdu nekonečně malým planetárním systémem. Tyto planetární systémy atomů jsou utvářeny ultra-atomovými trojicemi, které se otáčejí kolem jejich center gravitace. Atom se svými Alfa, Beta a Gama paprsky, je trojicí hmoty, energie a vědomí. - Samael Aun Weor, Endocrinology & Criminology (Endokrinologie a Kriminologie)

Avalókitéšvara (Avalokiteshvara):

Avalókitéšvara (Sanskrt, doslovně "Pán, který se dívá dolů") je podle Mahájána Buddhismu termín daný Bódhisattvům soucitu. Tibetský název je Čenrezig. Oba jsou symboly Kosmického Krista. Jedenáctihlavý, tisíciruký Avalókitéšvara, je symbolem mnoha Bódhisattvů soucitu, kteří dosáhli deset Bódhisattvových stupňů a také symbolizuje mnohé Avalókitéšvarove inkarnace nebo Buddhy soucitu v různých Sefirotov Stromu Života. Také je znám jako Kuan-Yin a Čenrezig; v Hinduismu je Višnu. V Řeckém jazyce je Khristos nebo Kristus, který se dívá každým směrem, aby mohl pomoci a spasit kteroukoli bytost skrze jeho Bódhisattvy. Takto jeho tisíce rukou, rozšiřují jeho pomocné ruce ke všem bytostem. Jeho deset hlav naznačuje proces přes deset Bódhisattvových stupňů směrem k dokonalosti Nirmánkája Těla; tyto stupně (fáze) jsou symbolizovány v deseti hierarchiích Kabalistického Stromu Života ve světě Jecira (Yetzirah) s jedenáctým, který představuje získání Sambhógakája Těla; A tak jedenáctá hlava naznačuje inkarnaci univerzálního soucitu všech Buddhů. Těch deset hlav rovněž představuje prajnapáramitá, typ vize, který je schopen se dívat na všechny bytosti zevnitř i zvenku deseti Sefirotov prostoru; jedenáctá hlava představuje vše-zahrnující Buddhovu moudrost (Chokma).    

Avatár:

Ze sanskrtu avatāra, znamenající sestup (božstva z nebes), avatár: ava, dolů + tarati, prochází, překračuje. Inkarnace kosmického, univerzálního Krista (Višnu, Chokma), Samael Aun Weor používal termín "avatár", s významem "posel."

Reinkarnovaný Kristus se projevuje skrze každého autentického Avatáre."- Samael Aun Weor, The pistis Sophia Unveiled (Odhalena pistis Sofie)

"... Vše-milosrdný, nekonečno, které vše udržuje naživu, nej, nejsvětější Absolutní Slunce, posílá pravidelně Avatáry, Spasitelů do tohoto údolí slz. Tito svatí jednotlivci, tito poslové, tito Spasitelé, jsou žijícími inkarnacemi Vše-milosrdného. Ale přece tato lunární rasa, tato perverzní rasa Adama, smrtelně nesnáší takových pomocníků. […] Požehnaný Krišna, požehnaný Buddha, požehnaný Lama, požehnaný Mohamed, milující, neodmyslitelný Ashiata Shiemash, Mojžíš, Quetzalcoatl (a mnoho dalších) byli všichni Avatáry. Nauka všech Avatárů má své kořeny ve třech základních faktorů revoluce vědomí: narodit se, zemřít, a obětovat se pro lidstvo. "- Samael Aun Weor, The Doomed Aryan Race (Zatracená Árijská Rasa)

"Avatáry se objevují pro mimořádné události v mimořádných okolnostech. Kdykoliv je velká nespravedlnost, kdykoli nastane zmatek a chaos kvůli nespravedlnosti a znemožňuje uspořádaný vývoj lidí, kdykoli je rovnováha lidské společnosti rozrušená sobeckými, bezohlednými a krutými bytostmi, kdykoli převládá nedostatek víry a Adharmy, kdykoli jsou ohroženy základy společenských organizací, objeví se Avatáry, aby nastolili dharmu a obnovili pořádek. Avatár je sestupem Boha pro vzestup člověka. Paprsek z Hiranyagarbha sestupuje na zem s mohutnou silou, aby udržel harmonii vesmíru. Práce vykonaná Avatáry a jejich učení vyvolávají příznivý duchovní vliv na lidské bytosti a pomáhají jim v jejich vzestupném božském rozvíjení a Seberealizaci. Avatár přichází odhalit božskou přirozenost člověka a povznést jej nad malicherný, materialistický život vášně a sobectví. "- Swami Sivananda, Lord Krishna, His Lilas and Teachings (Pán Kršna, Jeho Lily a Učení)

Avernus:

Věřilo se (ve starodávné Římské společnosti), že je vstupem do pekla. V pozdějších dobách se slovo stalo pouze alternativním názvem pro peklo.

Aviči:

(V sanskrtu a Pali, doslova "bez vln," také přepsáno jako Avichi, Avici). V buddhismu se jedná o nejnižší úroveň pekelných říši, obývanou těmi, kteří spáchali jeden nebo více z pěti závažných trestných činů:

 1. Úmyslná vražda otce
 2. Úmyslná vražda matky
 3. Zabití Arhata (osvícená bytost)
 4. Ubližování Buddhovi
 5. Vytvoření rozdělení nebo rozštěpu v duchovní komunitě

Azoth:

V alchymii, Azoth je životní princip všech kovů. Azoth je nejvíce známý v souvislosti s Paracelsem.

Běžně se uvádí, že slovo Azoth je odvozeno z arabského al-zā'ūq: "rtuť (ang. mercury)." I když je to sice relevantní, ale není to jediný důležitý význam tohoto slova.

"Adam tenkrát řekl: זאת zo'th [je] kost z mých kostí a tělo z mého těla: זאת zo'th bude se nazývat אשה" ishshah, neboť זאת zo'th je vzata z איש 'iysh. "- Genesis 02: 23

איש + זאת = Ish-Zoth = Azoth.

"... Síra, Merkur a Sůl, které jsou jednu chvíli těkavé a druhou chvíli netěkavé, tvoří Azoth…” - Eliphas Levi, Transcendentální magie (1856)

"... Čtyři prvky alchymie jsou: sůl, rtuť, síra a azoth: Sůl je hmota, Merkur je Ens Seminis, Azoth je tajemný paprsek kundaliní." - Samael Aun Weor, Alchymie a kabala

Alchymisté se vždy zmiňují o třech symbolických látkách: rtuť, síra a sůl. Azoth se doplňuje jako čtvrtý, tajemný měnící se životní princip. Podle alchymie: Sůl, síra, rtuť, každá z nich má trojjedinou povahu, protože každá z těchto látek ve skutečnosti obsahuje i ostatní dvě látky. Proto, tělo Soli je třídílné: sůl, síra a rtuť, ale v těle Soli jedná z těchto tří (sůl) převládá. Rtuť je také složena ze soli, síry a rtuti, kde převládá rtuť. Podobně je to i se Sírou, která je vskutku sůl, síra a rtuť s převahou síry. Přeměny těchto devíti rozdělení - 3 krát 3 = 9 se dějí díky azoth, posvátnému ohni kundaliní. Azoth je tedy univerzální substance, neviditelný věčný oheň, elektřina, magnetismus, astrální světlo, bezmezný duch života, ohnivá merkurova/rtuťová esence, která vytéká z trůnu Boha a Beránka, míchy. Toto je řeka živé vody v Edenu (Ráji) - Sex, Genesická zemská pára, ohnivé částice "Hašim" v prachu země (Adama), odkud Bůh stvořil elektronické těla Adama, skutečnou lidskou bytost.

Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch. Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. - Genesis 2: 6-7

Ádi-Buddha:

Adi-Buddha-samantabhadra(Sanskrtské slovo. V tibetštině je to Dang-po'i sangs-rgyas.) Z vadžrajána buddhismu také známý jako Samantabhadra nebo Vadžradhára. Ádi-Buddha je "prvotní Buddha," nebo původ všech Buddhů. Ádi-Buddha se objevuje sám ze sebe, pocházející sám ze sebe, existující před jakýmkoli jevem nebo věcí, která kdy vznikla. "Třináctý Eon je Ein, Sat, Svrchovaná Samostatnost. Za třináctým Eonem je Kosmický, Univerzální, Věčný Otec, tj. Ádi-Buddha, který je Buddhou našeho individuálního Buddhy. Ádi-Buddha je Otec našeho Otce, ale On nikdy nepřichází do projevení, protože On je Nepoznatelné Božství. Pouze na konci Mahá-manvantara, pak, jak se staneme jedním s naším Otcem, který je v utajení, se můžeme sjednotit s Ádi-Buddhou. K tomuto sjednocení s Ádi-Buddhou dochází v mahápralaja, tj. v kosmické noci a uvnitř lůna Absolutního Abstraktního Prostoru." - Samael Aun Weor, gnostická Bible: Odhalená Pistis Sofia