slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

C

Causa Causarum:

(Latinsky) "Příčina příčin."

Celibát:

Běžná definice celibátu:

1. zdrženlivost od sexuálních vztahů.

2. zdrženlivost složením slibu, že se člověk zřekne manželství: celibát kněží.

3. stav bytí svobodný.

Etymologie:

1663, z latinského cælibatus "stav bytí neprovdaná /svobodný se," z cælebs "neprovdaná /svobodný."

V esoterické tradice, je známo, že existují dvě formy celibátu.

1. lunární

2. solární

Solární celibát je pozitivní typ sexuálního života, v němž se jedinec zdržuje pohlavního spojení a masturbace, nahrazující je s duchovními cvičeními, které transmutují sexuální látku. Bohužel, mnoho skupin v moderní době zanevřelo na tyto typy cvičení, takže jejich celibátníci již nemají k dispozici nástroje pro efektivní nakládání se svou sexuální energií, a tak vlastně praktikují lunární typ celibátu. Co lidé v dnešní době obvykle nazývají "celibát," je vlastně stav sexuální represe, který se v ezoterizme nazývá "lunární celibát," jehož výsledky hovoří samy za sebe. Od neslavné zvrácenosti kněží, mnichů a jeptišek, kteří se mezi sebou vzájemně zneužívají prostřednictvím homosexuality a masturbace, až po zneužívání dětí. Navíc ti, kteří potlačují svou sexuální sílu trpí duševní nerovnováhou, mají sklony k fanatismu a krutosti. Inkvizice a různé typy náboženských válek nám slouží jako jasné příklady výsledků lunárního celibátu.

Lunární typ celibátu, je absurdní sexuální abstinence, na základě které trpí lidé špinavými, nočními, sexuálními polucemi se všemi svými fatálními následky. - Samael Aun Weor

V dávných dobách, se sexuální zdrženlivost dodržovala jen v určitých případech:

1. Během dospívání (před manželstvím)

2. V náboženských tradicích, při přechodu stádii výuky, která byla přípravou na manželství nebo sexuální spolupráci (tantra, maithuna, karmamudra)

3. Dobrovolně po smrti něčího manžela/ky, nebo z důvodu poškození pohlavních orgánů

4. Poté jak se duchovní přínos manželství naplnil (tj. druhé narození/znovuzrození), ať už v nynější existenci nebo v minulých životech, jak to bylo v případě Svatého Pavla nebo Dalajlámy

Celibát nebo sexuální zdrženlivost, pokud je správně využíván a veden, je důležitý aspekt duchovního života. Svobodný člověk se může dopracovat k velkému sebepoznání, tak jak se to například podařilo Jógánandovi (Paramahansa Yogananda). Mělo by však být poznamenáno, že on odmítl vyšší učení sexuální spolupráce, a tedy nemohl postoupit dále (mistři jeho krijá jógy rodové linie praktikovali se svými manželkami, ovšem s Jógánandem se tato tradice skončila).

Manželství - svátost sexuálního spojení - byla vždy posvátná instituce, jejíž duchovní význam byl zdůrazněn ve všech náboženstvích. Ve všech dávných tradicích, byly nejvyšší duchovní vůdci vždy oddáni, i když možná tajně. Mnoho slavných "celibátníků" praktikovalo sexuální spolupráci v tajnosti. Hlavním takovým příkladem je Šrí Rámakršna (Sri Ramakrishna), který praktikoval posvátnou sexualitu oddaně se svou partnerkou.

Podle indické tradice, usadil Šrí Rámakršna svou ženu Sarada Devi na trůn Božské Matky uvnitř chrámu. Ve stejném okamžiku začal zpívat chvalozpěv pro Déví kundaliní spolu s rodovým rituálním obřadem, který vyvrcholil v proslulé Shodaší púdža (Shodashi Puja), tj. zbožňování ženy. Oba dosáhli samádhi během praktikování sahadža maithuny... - Samael Aun Weor, Záhada zlatého květu (The Mystery of Golden Blossom (1972))

Člověk nemůže dosáhnout nejvyššího vrcholu cesty tím, že bude bez druha/družky. Na začátku duchovního života, mnozí potřebují přípravný čas na sexuální spolupráci. To je důvod, proč se už dlouho zaváděl celibát nebo brahmačárja. Avšak skrze samotný celibát nelze pracovat se sexuálními silami, které vytvářejí život ve vyšších světech (solární těla).

Samozřejmě, že existuje i pár sebe mýlících se mystiků, kteří zastávají absurdní typ celibátu [bez transmutace], který některé náboženské sekty kážou, ale nedodržují. Ignorují, že příroda se bouří proti takové škodlivé sexuální abstinenci, což způsobuje noční poluce a odvápnění organismu přes močovou trubici, následkem čehož je pak nemoc.

Muži byli stvořeni pro ženy a ženy pro muže, protože příroda je ve svých plánech chytrá. Co se muž a žena musí naučit, je užívat si jeden druhého, aniž by si ubližovali. A odpověď na to je sexuální magie. Během aktu lásky, gnostický pár promění svou sexuální energii na atomovou energii tím, že pohlavní akt udržuje pod kontrolou. Tato energie pak stoupá vzhůru směrem k hlavě, skrze určité spermatické kanálky. - Samael Aun Weor, Belzebubova revoluce, (The Revolution of Belzebub (1950))

Tri mozkyCentra neboli mozky:

Člověk má sedm center, kde probíhá psychologická aktivita. Prvních pět je následujících: Intelektuální, emocionální, motorické, instinktivní a sexuální centrum. Avšak skrze vnitřní rozvoj se učíme, jak využívat vyšší emocionální a vyšší intelektuální centra. Většina lidí tyto dvě centra vůbec nepoužívá.

Sedmým centrům se také říká tři mozky: Intelektuální, emocionální a motoricko-instinktivně-sexuální mozek.

Cesta na hraně nože:

"Zasvěcenec musí cestovat po Cestě na Hraně Nože s odhodlaností. Na každé straně této těžké cesty jsou příšerné propasti. Na těžké cestě ke zničení ega jsou složité průchody, které mají své kořeny přesně v skutečné cestě. Samozřejmě z Cesty na Hraně Nože se rozchází mnoho cest, které nikam nevedou. Některé z nich nás vezmou do propasti a zoufalství. Existují cesty, které nás mohou transformovat na veličenstva této nebo tamté oblasti vesmíru. Avšak nikdy nás nemohou vrátit do náruče Věčného Univerzálního Kosmického Otce. Existují fascinující cesty nejsvětějšího, nevýslovného vzhledu; bohužel nás mohou dovést pouze do ponořené devoluce pekelných světů. V práci na zničení "já", se musíme zcela zasvětit Nejvnitřnějšímu Kristu. Někdy se vyskytnou problémy, které se těžko řeší. Najednou se cesta ztratí v nevysvětlitelných labyrintech a my nevíme, kde pokračuje. Pouze absolutní poslušnost Nejvnitřnějšímu Kristu a Otci, který je v utajení, nás v takových případech dokáže moudře vést. Cesta na Hraně Nože je plná nástrah, vnitřních i vnějších." - Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Velká Vzpoura)

Cudnost:

Alchymická transmutace sexuální energie, zatímco se zříkáme zvířecí touhy a orgasmu. Totální cudnost je naprosto čistá a počestná bez sexuální žádostivosti a zvířecí touhy.

Cizoložství:

"Co rozumíme pod pojmem cizoložník? Když má muž sexuální styk s druhou osobou, která mu nepatří. Když si muž vezme ženu a opustí tu, kterou již má, tehdy je cizoložník. Dokonce ještě víc, když si vezme ženu pouze na transmutaci, tak Je stále cizoložníkem. Muž je nabitý s určitým typem energie ze své ženy, a když vstoupí do sexuálního styku s druhou ženou, která není jeho ženou, tak tyto stejné energie jsou zničeny, následně přichází elektrický šok a kabel je spálen. Který? Jemné vlákno, které existuje uvnitř páteře, skrze které stoupá síra. Když je tento kabel spálen, alchymista ztrácí všechny hodnosti (tituly) a selhává v ohromném díle. Dílo (Práce) je velmi delikátní. Toto je důvod, proč je napsáno v knize Zjevení sv. Jana, že ani smilník ani cizoložník nevstoupí do Nového Jeruzaléma." - Samael Aun Weor, z přednášky "Sklizeň Slunce" (Harvest of the Sun).