slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

Č

cakryČakra:

(Sanskrit) Doslovně "kolo". Čakry jsou jemné centra energetické transformace. V naší fyziologii existují stovky čaker, ale s probuzením vědomí souvisí sedm hlavních.

  1. Múládhára
  2. Svadhišthána
  3. Manipúra
  4. Anáhata
  5. Višúddha
  6. Adžňá
  7. Sahasrára

"Čakry jako životní síla, jsou centra Šakti… Čakry nejsou vnímatelné fyzickými smysly. I kdyby je bylo možné vidět v živém těle, které pomáhají organizovat, po smrti organismu a následném rozpadu, zmizí." - Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní jóga

"Čakry jsou spojovacími body, přes které cirkuluje z jednoho do druhého prostředku lidské bytosti boží energie. - Samael Aun Weor, Aztec Christic Magic (Aztécká Kristifikovaná Magie)

Čela:

(Sanskrt, od Cheta, "sluha") Doslovně "dítě." Učedník, guru nebo mudrcův žák.

Čenrezi:

(V Tibetčině sPyan-ras-gzigs) Doslovně, "dívat se jasnýma očima." Tibetský ekvivalent Avalokita (Avalókitéšvara). Ztělesnění soucitu bohů: jinými slovy, Kosmický Kristus. Čenrezi je bůh patron Tibetu. Nejčastěji vyobrazen, jak stojí s tisíci rukama nataženýma k pomoci trpícím bytostem ve všech světech. Jeho posvátná mantra Om Mani Padme Hum.

Nepleťte si tento název s Čenrezim o kterém se zmínil Samael Aun Weor, kde vzpomíná, že určitá osoba jménem Čenrezi, učí černou magii.

Černá lóže:

Organizace nebo inteligence, která se snaží vtáhnout duše k připoutání se k touze-pocitu a probuzení vědomí (negativně), které je uvězněno v touze (chtíč, hněv, pýcha, závist, atd.).

"Od úsvitu života, zuří velký boj mezi silami Světla a silami Temnoty. Tajemství původu tohoto boje spočívá v sexu. Bohové a démoni žijí ve věčném boji. Bohové obhajují doktrínu cudnosti. Démoni nenávidí cudnost. V sexu se nachází kořen konfliktu mezi bohy a démony… Tak jako existují mistři Velké bílé lóže, stejně tak existují i mistři Velké černé lóže. Tak jako existují učedníci Velké bílé lóže, stejně tak existují učedníci Velké černé lóže. Učedníci Velké bílé lóže vědí, jak se v astrálním těle pohybovat vědomě a pozitivně. Učedníci Velké černé lóže také vědí, jak cestovat v astrálním těle… Bílý mág uctívá vnitřního Krista. Černý mág uctívá Satana, tj. sebe, "já", svou osobu, vracející se ego. Ego je ve skutečnosti temným přízrakem samotného prahu. Neustále se vrací, aby uspokojilo své touhy. Ego je paměť. V egu jsou všechny vzpomínky našich dávných osobností. Ego je Ahriman, Lucifer, Satan."- Samael Aun Weor, Dokonalé manželství

"Pochopte, že každé sdružení smilníků tvoří černou lóži a každá lóže nebo škola tohoto druhu má svého šéfa nebo manažera, kterého uctívají jako světce nebo mistra." - Samael Aun Weor, Velké záhady

Černá Magie:

Magie pochází z "mag," kněz. Černá magie je věda nečistého kněžství nebo těch, kteří probudili vědomí s egem (pýcha, hněv, sexuální žádostivost atd.).

"Černá magie se obrací k mysli davu. Obrací se k principům naší civilizace. Nabízí něco za nic. Pokud je v lidském srdci chamtivost, tak setrvá jako hrozba pro poctivost a celistvost naší rasy. - Manly P. Hall from Magic: a Treatise on Esoteric Ethics (z Magie: Rozprava o Esoterické Etice)

"Černý mágové mají svůj mysticismus a vždy pevně věří, že kráčejí po dobré cestě. Žádný černý mág nevěří, že kráčí po špatné cestě. Cesta černé magie je široká cesta, plná neřestí a potěšeni." - Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revoluce)

"Existuje velké množství škol černé magie, mnohé z nich s velmi ctihodnými tradicemi, které učí Sexuální Magii s rozlitím semene. Mají velmi krásné teorie, které přitahují a uchvacují, a pokud student padne do té svůdné a lahodné lži, stává se černým mágem. Ty černé školy prohlašují, že jsou bílé a to je důvod, proč neznalí padnou. Navíc ty školy hovoří o kráse, lásce, dobročinnosti, moudrosti atd., atd. Přirozeně za takových okolností neznalý učedník dospěje k pevnému přesvědčení, že takové instituce nejsou špatné a perverzní. Pamatuj si dobrý učedník, že Propast je plná upřímně mýlících se lidí, a lidí s velmi dobrými úmysly…“ - Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcane of Tarot and Kabbalah (Úvodní / Zasvěcovací Cesta do Tajemství Tarotu a Kabaly)

"Intelekt jako negativní činnost mysli, je démonický. Každý, kdo vstoupí do těchto studií, první věc co chtějí, je ovládat mysl druhých. Toto je čistá a legitimní černá magie. Nikdo nemá právo narušovat svobodnou vůli druhých. Nikdo nemá právo nutit mysl druhých, protože toto je černá magie. Ti, kteří jsou vinni z této hrozné chyby, jsou všichni ti, mýlící se autoři, kteří jsou všude. Všechny ty knihy o hypnotizme, magnetismu a sugesci, jsou knihy černé magie. Kdokoliv, kdo neví jak respektovat svobodnou vůli druhých, je černým mágem; ti, kteří převádějí mentálně činnosti, aby násilně ovládali mysl druhých, se přemění na perverzní démony. Tito lidé se oddělí od Nejvnitřnějšího a zřítí se do Propasti." - Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcane of Tarot and Kabbalah (Úvodní / Zasvěcovací Cesta do Tajemství Tarotu a Kabaly)

Černá magie není fundamentální umění; je to zneužití umění. Proto nemá žádné své vlastní symboly. - Manly P. Hall

Člověk:

Obecně existují tři typy lidí: 

  1. Běžná osoba (z respektu zvaná člověkem), přesněji nazývaná intelektuální zvíře
  2. Pravý Člověk (angl. Man) (z manas, ang. Mind (mysl)) nebo Lidská Bytost: někdo, kdo vytvořil Duši (Solární Těla), symbolizovanou kočárem Ezekiela nebo Krišny, Ježíšovým Svatebním Oděvem, posvátnými zbraněmi mytologických hrdinů atd. Tyto osoby jsou Světci, Mistry nebo Buddhové různých úrovní.
  3. Superman: Pravý Člověk, který vytvořil Duši a ještě i inkarnoval Kosmického Krista, takto jdoucí za hranice obyčejné Svatosti nebo Buddhovství (Buddhahood), do nejvyšších úrovní osvobození. Toto jsou zakladatelé náboženství, ničitelé dogmat a tradic, ohromní rebelové duchovního světla.

Podle Gnostické Antropologie, Skutečným Člověkem je jednotlivec, který zvítězil nad zvířecí přirozeností, kterou má v sobě a takto vytvořil Duši, Kabalistickou Merkaba, Egyptskou Sahu, Řecku To Soma Heliakon: toto je "Zlaté Tělo Slunečního Člověka." Pravý Člověk je s Monadem jedno, Vnitřní Duch. Může být řečeno, že Skutečná Lidská Bytost nebo Člověk, je vnitřní Duch (v Kabale Chesed, v Hinduismu Átman).

"Každý duch je nazýván člověkem, což znamená, že pouze aspekt světla ducha, který je oděn v těle, je nazýván člověkem. Takže tělo svaté strany ducha je pouze přikrývkou; jinými slovy, duch je skutečná esence člověka a tělo je pouze jeho přikrývkou. Ale na druhé straně platí opačné. Toto je důvod, proč je psáno: Přikryl si mě s kůží a tělem…”( Jób 10:11). Tělo člověka je pouze oděvem zakrývajícím esenci člověka, co je duch. Všude je napsáno tělo člověka, to poukazuje na to, že esence člověka je uvnitř. Tělo je pouze oděvem pro člověka, ale esence člověka je aspektem ducha." - Zohar 1A: 10:120

Skutečný Člověk znovu dobyl (získal) nevinnost a dokonalost Ráje a stal se tím, čím se měl stát Adam: Králem Přírody, mající moc nad Přírodou. Avšak Intelektuální Zvíře je kontrolováno Přírodou a tudíž není skutečným Člověkem. Příklady skutečných lidských bytostí jsou všichni ohromný světci, všech dob a kultur: Ježíš, Mojžíš, Mohamed, Krišna a mnoho dalších, jejichž jména nebyla nikdy známá veřejností.

Čtyři zkoušky:

Termín, který popisuje zasvěcovací zkoušky dané učedníkům, za účelem posouzení jejich psychiky, a tím i kvalitu jejich duševní práce. Tyto testy jsou odrazem vlastností čtyř elementů přírody.

"Čtyři zkoušky dané Bílou Lóží slouží k posouzení morálky učedníků. Například při zkoušce ohně je učedník napadán davy nepřátel, kteří ho urážejí. Namísto oplácaní urážkami, učedník oplácí svým nepřátelům lásku. Na základě čeho, pak klidně prochází ohněm, aniž se spálil, což je způsob, jakým učedník úspěšně projde touto zkouškou. Zkouška vody je dána za výhradním účelem, aby se zjistilo, jakou úroveň dosáhl učedník v altruismu a filantropii. Zkouška vody je dána za výhradním účelem, aby se zjistila odolnost učedníka vůči obrovským nepřízním osudu, a jeho odpoutání se od materiálních věcí. Kdo podlehne velkým životním těžkostem, selhává ve zkoušce země. Existuje mnoho lidí, kteří touto zkouškou prošli v samotném boji života, v každodenním boji o získání obživy." - Samael Aun Weor, Belzebubova revoluce

"V záhadných svatyních byli osamělí nováčci podrobeni čtyřem zkouškám. Zkoušky ohně, vzduchu, vody a země byly vždy směrodatným měřítkem při posouzení čistoty psychiky nováčků, která se ověřuje ve vnitřních světech. Podle Melchisedeche je člověk králem přírody, ale v současnosti to ještě neplatí. Učedníci jsou testování čtyřmi elementy, aby se prověřily. Jsou podrobeni zkouškám ve čtyřiceti devíti oblastech myšlení. Tyto zkoušky podstupuje každý, jak muži tak ženy. Je pravda, že učedníkovi pomůže, když bude mít čisté myšlenky, ale to samo o sobě nestačí. Co je třeba, je meditace." - Samael Aun Weor, Tarot a Kabala