slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

Ch

Chaos:

(Řecky) Existují tři hlavní aplikace tohoto názvu.

"První Chaos, ze kterého se objevil vesmír, se nachází mezi sefirou bina a chesed. Druhý Chaos, odkud se objevily základní principy lidské bytosti, existuje v Jesodu-Merkuru, tj. sexuální lidské centrum. Třetí Chaos (pekelné světy), existuje pod třináctým eónom (věkem) v oblasti klipot, v podsvětí." - Samael Aun Weor, Odhalená Pistis Sofia

Propast (ne nižší/spodní propast) nebo "velká hloubka." Zosobnění egyptské bohyně Neith. Velká Matka, Neposkvrněná Panna, z níž vzniká veškerá hmota. Chaos se nachází UVNITŘ Ein Sof. Prapůvodní stav vesmíru. Esotericky, odkaz na semeno, a to jak v mikrokosmu tak i makrokosmu. V alchymii se říká, že se jedná o směs vody a ohně, a že se v něm nacházejí semena vesmíru.

Chesed:

(Hebrejsky חסד znamená slitování nebo laskavost) Čtvrtá sefira Stromu Života. Souvisí s Átmickým Tělem, s Nejvnitřnějším, s Vnitřním Duchem našeho vlastního individuálního Božského Otce. Také zvaný Gedula (Gedulah).

Chokma (Chokmah):

(Případně Chochmah, Chockmah, Chokhmah; Hebrejsky חכמה; znamená moudrost) Druhá sefira Stromu Života. Vztahuje se na Syna Svaté Trojice. V Hinduismu známého jako Višnu.

"Druhý Logos, Chokma je Láska, Agnus Dei, Obětní Beránek; je to Oheň, který hoří od začátku světa, ve všem stvoření, pro naši spásu. Chokma je oheň a představuje základ vší organické a anorganické hmoty."- Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcane of Tarot and Kabbalah (Úvodní / Zasvěcovací cesta do Tajemství Tarotu a Kabaly)

Chotavan:

Doslovně znamená „malý rytmus,“ zatímco Mahavan znamená „velký rytmus.“ Tyto termíny opisují rytmy vesmírného ohně, rytmy kosmu.