slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

E

Ego:

Latinsky "já" a podobné k Řeckému Εγώ. V Gnóze je význam ega velmi odlišný od Freudovské (Sigmund Freud) definice. V praktické spiritualitě (duchovnu) význam ega odkazuje na psychologické výtvory v mysli, které vězní vědomí. Ego je spousta rozporuplných psychologických elementů, které máme uvnitř a ve svém součtu jsou "ego". Každý je také nazýván "ego" nebo "já". Každé ego je psychologický defekt, který vytváří utrpení. Ego je tři (související s našimi Třemi Mozky nebo třemi centry psychologického zpracování), sedm (hlavních hříchů) a legie (ve svých nekonečných kombinacích).

"Ego je základem nevědomosti a bolesti." - Samael Aun Weor, The Esoteric Treatise of Hermetica Astrology (Esoterická Rozprava o Hermetické Astrologii)

"Bytí a ego jsou neslučitelné. Bytí a ego jsou jako voda a olej. Nikdy se nemohou smíchat… Úplné zničení psychických agregátů (ega), je možné pouze radikálním pochopením našich chyb, skrze meditaci a zjevnou Sebe-reflexí Bytí." - Samael Aun Weor, The pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

Ein (Ain):

(Hebrew אין) První aspekt prapůvodního Absolutna nebo Prázdnoty.

"AIN (EIN) je stejné jako v sanskrtu SAT, jinými slovy Neprojevené Absolutno." - Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

"Třináctá Emanace (Aeon), která se nachází za Dvanácti Branami je Ein, Sat, Neprojevený. Klepání na Třináctou Bránu, se rovná vstupu do náruče Kosmického Společného Věčného Otce, jehož Hebrejské jméno je Aelohim. "- Samael Aun Weor, The pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

Ein Sof (Ain Soph):

(Hebrew אין סוף) Alternativně Ein Sof or Ayn Sof.

"EIN SOF je druhým aspektem (Absolutna); kde již existuje určité projevení… Božský paprsek existuje v lidské bytosti. Tento Paprsek se chce vrátit zpět ke své vlastní Hvězdě, která se pořád na něj usmívá. Hvězda, která naviguje naše nitro, je super božský Atom z Abstraktního Absolutního Prostoru. Kabalistický název pro tento Atom je posvátný Ein Sof." - Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

Ein Sof Ór (Ain Soph Aur):

(Hebrejsky) Třetí aspekt prapůvodního Absolutna nebo Prázdnoty.

"Každý Vesmír v nekonečném prostoru, má své vlastní centrální Slunce, a sčítání všech těch spirituálních Sluncí představuje EIN SOF ÓR, Protokosmos, Solární absolutno." - Tarot a Kabala

Elementály:

Inteligence nebo duše všech tvorů pod Lidským Královstvím, jejichž fyzická těla jsou minerály, rostliny a zvířata, ale kterých duše jsou skřítkové, mužíčkové, elfové a víly. (Přesně řečeno, dokonce i Intelektuální Zvířata zůstávají jako elementály dokud nevytvoří duši; ale v běžném používání název elementály se vztahuje k tvorům tří nižších království: minerálního, rostlinného a zvířecího).

"V časech Krále Artura a Rytířů Kulatého Stolu, se elementály Přírody projevovaly všude, hluboce pronikající naší fyzickou atmosférou. Je hodně historek o elfech, skřítků a vil, které se stále hemží v zeleném Erinu, Irsku. Bohužel, všechny tyto nevinné věci, veškerá tato krása z duše Země, již není nadále vnímána lidstvem. Takto to je kvůli intelektuálnímu, darebáckému planému vědátorství a přehnanému rozvoji zvířecího ega "- Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Velká Vzpoura)

Elementální ochránce/přímluvce

"Každá lidská bytost má elementálního instruktora. Tento elementální instruktor je vyroben z elementálních látek přírody a jeho tvůrcem byl samotný člověk. Člověk vytvořil svého elementálního instruktora, když i on sám byl elementálem. Aspirace elementálního-člověka dala vznik jeho elementálnímu instruktorovi. Takto vznikl elementální instruktor. Elementální instruktor gnostického doktora je mistr elementoterapie." - Samael Aun Weor, Okultní medicína a praktická magie

Elohim:

[אלהים] Hebrejský termín se širokou škálou významů. V křesťanských překladech bible, je to jedno z mnoha slov přeložených na obecné slovo "Bůh," ale jehož skutečný význam závisí na kontextu. Například:

1. V kabale, םיהלא je jméno Boha, které se vztahuje k mnoha úrovním stromu života. Ve světě Acilut, se toto slovo vztahuje k božstvům sefirotů Binah (Jehova Elohim, uvedené zejména v Genesis), Geburah a Hod. Ve světě Briah, to se týká bytostí Necach a Hod.

2. El [אל] je "bůh," Eloah [אלה] je "bohyně," a tedy množné číslo Elohim odkazuje na "bohy a bohyně," a běžně se používá s odkazem na Kosmotvorců nebo Dhjána-choanů.

3. אלה Elah nebo Eloah je "bohyně." Yam [ים] je "moře" nebo "oceán." Proto אלהים Elohim může být אלה - ים "mořská bohyně" [tj. Afrodita, Panna moří (Stella Maris), atd.]

"Elohim," má mnoho dalších významů. Obecně lze říci, Elohim odkazuje na vysoké aspekty božství.

"Každý z nás má svého vlastního vnitřního Elohim. Vnitřní Elohim je Bytí našeho Bytí. Vnitřní Elohim je náš Otec-Matka. Vnitřní Elohim je paprsek, který vychází z Aelohim." - Samael Aun Weor, Gnostická Bible: Odhalená Pistis Sofia

Elohim Sabaoth:

Hebrejský název) Sabaoth znamená "armáda" nebo "hostitel" a proto Elohim Sabaoth je armáda Elohim nebo andělů.

Ens Seminis:

(Latinsky) Doslovně, "entita semene." Výraz použitý Paracelsem.

Ens Virtutis:

(Latinsky) Doslovně, "armáda, hostitel, mocné skutky, síla/výkon, odvaha/statečnost, důležitost/mužnost/ctnost/charakter/znamenitost" Paracelsus prohlásil, že ens virtutis musí být extrahováno z ens seminis, tedy říká, že všechny ctnosti a dokonalosti se rozvíjejí od síly, která se nachází v sexuálních vodách.

Eon:

strom-zivota-eony-slovnik(Řek αιών aion) Doslova, "délka času."

"Interval označující čas." - Theodoret (A. D. 300-400)

V gnosticismus, řecký termín aion odkazuje na typ bytosti. Také to může odkazovat na (někdy současně):

  1. titul mistra Ohromného dne.
  1. Oblast nebo dimenze. "Dvanáct eonů nebo dvanáct kosmických oblastí mezi sebou vzájemně proniká bez jakéhokoliv zmatku... Musíme jasně rozlišovat mezi Nebem a oblastmi. Oblasti jsou ekvivalentní s dimenzemi. Dvanáct eonů je dvanáct oblastí. Dvanáct hodin Apollónia souvisí s dvanácti existujícími eony v rámci každého Nebe. Je nepochybné, že zasvěcenec musí pracovat v každém z třinácti eonů, pokud chce dosáhnout konečného osvobození. První eon je malkut, který se nachází zde, ale také v ponořené propasti. Druhý eon je jesod, který se nachází v našich pohlavních orgánech a ve čtvrté dimenzi, ve které najdeme pozemský ráj, éterický svět. Třetí eon je astrální svět, sefira hod. Čtvrtý eon je necach, mentální svět. Pátý eon je tiferet, příčinný svět. Šestý eon je gebura, budhický nebo intuitivní svět. Sedmý eon je svět Átmane, Nepopsatelného, oblast chesed či gedulah. Osmý eon je binah, oblast Ducha svatého, svět Šivy, Třetího Logu. Devátým eonem je chokmah, oblast Logu, Kosmického Krista. Desátý eon je Keter, oblast Starého dní. Jedenáctý eon je oblast Ein Sof Ór, třetí velký aspekt Absolutna. Dvanáctý eon je oblastí Ein Sof, druhého aspektu Absolutna. Třináctý eon je oblast Ein, neprojeveného Absolutna. Každý z těchto třinácti eonů, musí být Sebe-uvědomen v našem nitru. Pistis Sofia se musí sebe-uvědomit v těchto třinácti eonů, na základě vědomé práce a dobrovolném utrpení." - Samael Aun Weor, Odhalená Pistis Sofia

Esence:

Bez pochyby Esence nebo Vědomí, což je ta samá věc, hluboce spí… Esence je sama o sobě velmi krásná. Přišla shora, z hvězd. Žalostně je hluboce udušená ve všech těch "já", které v sobě nosíme. Esence může své kroky vystopovat, vrátit se do svého místa původu, jít zpátky ke hvězdám, ale nejprve se musí osvobodit od svých zlých společníků, kteří ji uvěznili v doupatech záhuby. Lidské bytosti mají tři procenta volné Esence a dalších 97 procent je uvězněno v "já." - Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Velká Vzpoura)

"Když je zničen defekt, procentní podíl psychické Esence je osvobozen. Takto psychická Esence, která je potlačena v našich defektech, bude zcela osvobozena, když zničíme úplně každou z našich falešných hodnot, jinými slovy, naše defekty. A tak, radikální změna nastane, když je osvobozena úplnost naší Esence. Pak přesně v tom okamžiku, se přes nás projeví věčné hodnoty našeho Bytí. Nepochybně, toto by bylo úžasné nejen pro nás, ale i pro celé lidstvo." - Samael Aun Weor, The Revolution of the Dialectic (Revoluce Dialektiky)

Éterické Tělo:

Také známé jako Vitální Tělo. Vyšší aspekt fyzického těla, skládající se z energie nebo vitální síly, která dodává život fyzickému tělu. V Tibetském Buddhismu, vitální tělo je známo, jako jemné tělo (lus phra-mo).

"Je psáno, že vitální tělo nebo základ organického života uvnitř každého z nás, má 4 étery. Chemický éter a éter života souvisejí s chemickými procesy a sexuálním rozmnožováním. Chemický éter je specifický základ pro organické, chemické jevy. Éter života je základem rozmnožovacích a sexuálních procesů rasy. Dva vyšší étery, světelný a reflexní mají povznešenější funkce. Světelný éter souvisí s kalorickými, světelnými, vnímavými atd. jevy. Reflexní éter slouží jako prostředek projevu pro vůli a představivost."- Samael Aun Weor, The pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

Exioëhary:

"Předtím, než budu mluvit, jak to dál probíhalo, musím trochu detailnější vysvětlit tuto posvátnou látku, která je konečným výsledkem vyvíjejících se transformací každého druhu bytí-potravin tvořenou u každé bytosti bez rozdílu mozkového systému. Tato posvátná látka, která vzniká u bytostí jakéhokoliv druhu je téměř všude nazývána "Exioëhary," ale vaši oblíbenci na planetě Zemi, to nazývají "'spermie." - Gurdžijev, všichni a všechno, 23.275