slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

G

Gebura (Geburah):

(Popřípadě gevurah; Hebrejsky גבורה znamená přísnost a moc). Pátá sefira na Stromě Života. Také nazývaná Din.

"Gebura je Přísnost, Zákon, Buddhi, Spirituální Duše, Valkíra… Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

Gedula (Gedulah):

(Hebrejsky גדולה) Alternativní název pro sefiru Chesed.

Glorian:

Nejhlubší, nejvznešenější výšky našeho vnitřního Bytí.

"Zaprvé, náš [vnitřní] Otec je plamen hořícího ohně a všechny plameny podléhají ohnivému rozšiřování a rozvoji, rozvinu, evoluci a nezávislosti každé z jeho jisker. Udělejte experiment s jakýmkoli plamenem a uvidíte, že ten plamen se dokáže rozšířit všude, a že každá z jeho jisker se může stát nezávislým plamenem. Teď si vezměte tento příklad do úsvitu Mahamanvantary, a pochopíte, jak vás počali vaši nebeští Otcové. Teď, když si vezmete, že každá jiskra je spojena se svým vlastním paprskem světla, pak pochopíte vztah jisker k tomu světlu, a vztah naší božské jiskry s paprskem Absolutního Světla, ke kterému patříme. Tento paprsek Absolutního Světla je náš Glorian. Náš "Glorian" je dechem, který se vůbec nezná; náš "Gloriana" je dechem Absolutna." - Samael Aun Weor, The Zodiac Course (Kurz Zvěrokruhu)

Ve skutečnosti, Glorian není ničím jiným než paprskem, ze kterého vyšel Nejvnitřnější (Duch). Tedy Glorian je substance, ale není Duchem ani hmotou. Glorian je Velký Dech, který se vůbec nezná. Je to dech z Absolutna, jeden z mnoha dechů z Velkého Dechu. Glorian je hinduistickým "Átmickým Vláknem." V našem nitru je Absolutnem, náš vlastní, individuální paprsek, naše Skutečné Bytí v celé své kráse. Duše se usiluje o sjednocení se svým Nejvnitřnějším a Nejvnitřnější se usiluje o sjednocení se svým Glorianem." - Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revoluce)

Gnostická církev:

(Řecký) Od γνῶσις, znalosti a ἐκκλησία, shromáždění. Tedy přesně definované, gnostická církev je seskupení nebo shromáždění znalostí. Gnostická církev je depozitář největších znalostí vesmíru. Gnostická církev se skládá ze všech dokonalých bytostí, které nazýváme bohy, anděly, buddhy, mistry atd. Gnostická církev není nějaká fyzická entita, ale existuje ve vnitřních světech ve vyšších dimenzích. Gnostická církev využívá jakýchkoli prostředků vhodných ve fyzickém světě, aby pomohla pozvednout lidstvo z utrpení. Tato pomoc je po celou dobu přítomna prostřednictvím různých náboženství, filozofie, učitelů, atd.

"V tomto kurzu, budeme vysvětlovat svátosti zavedené od starověku v církvi Krista, jejíž poslední kořeny sahají do Egypta. Vnitřně se tato svatá gnostická církev nachází ve vyšších dimenzích. Přesto v dnešní době, můžeme najít ve fyzickém světě jejího fyzického představitele v každé gnostické škole světla našich viditelných i neviditelných gnostických organizací, které tvoří gigantické gnostické hnutí. Gnostická církev byla zřízena mistrem Ježíšem před dvěma tisíci lety na Blízkém východě, ale historie této církve sahá mnohem dál. Tato církev souvisí s mystériemi starověkého Egypta, jehož kořeny najdeme v Atlantidě, která pochází z Neptunian-Amentian epochy přímo spojené se světem jesod, tj. čtvrté dimenze a dále. Jak víte, slovo gnóze pochází z řeckého slova pro poznání/znalosti, a tato nauka poznání souvisí se slavným stromem poznání knihy Geneze..." - Svátosti gnostické církve

Gnóze:

(Řecký γνώσις) Vědění / Vědomosti / Poznání.

  1. Slovo Gnóze odkazuje na poznání, které získáváme skrze naši vlastní zkušenost, jak je tomu v rozporu s poznáním / znalostmi, které nám byly řečeny nebo kterým věříme. Gnóze- pod jakýmkoliv názvem v historii nebo kultuře - je vědomé, zkušenostní poznání, nikoli pouze intelektuální nebo konceptuální poznání, přesvědčení nebo teorie. Tento název je souznačný s hebrejským "Daat" a se sanskrtským "jna."
  2. Tradice, která ztělesňuje jádro moudrosti nebo poznání lidstva.

"Gnóze je plamen, z něhož vznikly všechny náboženství, protože Gnóze je ve své hloubce náboženstvím. Slovo "náboženství" (angl. religion) pochází z latinského slova "religare," což značí "spojit Duši s Bohem"; takže Gnóze je velmi čistý plamen, z něhož vznikly všechny náboženství, protože Gnóze je vědění, Gnóze je Moudrost." - Samael Aun Weor, The Esoteric Path (Esoterická Cesta)

"V Gnóze se nachází tajná věda Súfistů a Tančících Dervišů. V Gnóze se nachází tajná nauka Buddhismu a Taoismu. V Gnóze se nachází tajná magie Seveřanů (Severské rasa). V Gnóze najdeme moudrost Hermese, Buddhy, Confuciuse, Mohameda a Quetzalcoatla, atd., atd. Gnóze je naukou Krista." - Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revoluce)

Guny:

(Sanskrtského) Doslovně "Základní vlastnost."

"Prakrti se skládá ze tří gun nebo sil a to, sattva, radžas a tamas. Sattva je harmonie nebo světlo nebo moudrost nebo rovnováha nebo dobrota. Radžas je vášeň nebo pohyb nebo činnost. Tamas je setrvačnost nebo nečinnost nebo tma. Během kosmické pralaji existují tyto tři guny ve stavu rovnováhy. Během srishti nebo projekce, vzniká vibrace a tři vlastnosti se projeví ve fyzickém vesmíru." - Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní jóga

"Před zahájením úsvitu mahá-manvantary, sattva, radžas a tamas (harmonie, emoce a nečinnost), byly v dokonalé nirvanické rovnováze. Oheň udává kosmické váhy do pohybu. Sattva, radžas a tamas se staly nevyrovnanými, a to dalo vzniku mahá-manvantaře . Jogín/ka musí osvobodit své pravé Já ze sattvy, radžas a tamas, aby získal právo vstoupit do Absolutna. Sattva, radžas a tamas budou opět v dokonalé rovnováze na konci mahá-manvantary, takto se vesmír opět ponoří do spánku v hlubokém lůně Absolutna, v nejvyšším Parabrahmanu, v tom, co nemá pojmenování. - Samael Aun Weor, Kundaliní jóga

Gupta-Vidya:

(Sanskrtského) Věda manter, Magie Slova; je založena na mystické moci zvuků, na vědě harmonie. 

Guru:

(Sanskrit, doslova "učitel") Tento výraz se může aplikovat na jakéhokoliv učitele. Ale v Gnózi se obecně zaměřuje na nadřízeného nebo hlavního Guru, který nás může vést k úplnému osvobození.

Zasvěcovací cesta je něco velmi vnitřní [ne fyzické] a delikátní. Aby učedník vlastnil rákos, musí se osvobodit od všech škol, náboženství, sekt, politických stran, konceptů mateřské země a vlajek, dogmat, intelektualismu, sobeckosti, nenávisti, hněvu, názorů, školních argumentů, autoritářství, atd.… Je třeba, abychom hledali Guru, aby nás mohl vést po této vnitřní a delikátní cestě. Guru musí být hledaný vnitřně v ohromné hloubce vědomí… Každý učedník musí hledat Mistra vnitřně, vnitřně, vnitřně. Mistr je nalezen v ohromné hloubce našeho vědomí. Pokud chcete hledat Mistra, opusťte veškerou knižní učenost a pseudo-spirituální školy. Mistr se objeví, když je učedník připraven. - Samael Aun Weor, Igneous Rose (Ohnivá Růže)