slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

H

Hadi ohně:

Zasvěcení velkých záhad, které jsou počátečními fázemi první hory, hory zasvěcení. Úspěšným procházením těmito fázemi, zasvěcenec vytvoří sluneční těla.

Hadi světla:

Každý zasvěcenec, který dokončí hady ohně A rozhodně se pokračovat tím, že bude kráčet po Přímé Cestě, pak vstoupí do druhé poloviny prvního hory. V zasvěcenci se zrodí Kristus, který pak začne osvětlovat každé ze sedmi těl duše (páteř každého těla je naplněna Světlem Krista).

Hasnamuss:

Termín používaný Gurdžijevem ve vztahu k osobě s rozděleným vědomím: jedna část je svobodná a přirozená a druhá část je uvězněna v egu. V syntéze, každý, kdo má ego je Hasnamuss. Přestože existuje mnoho variant a druhů Hasnamusse, obecně se hovoří o čtyřech základních stupních:

 1. smrtelný: běžná osoba
 2. ti, kteří mají vytvořené Solární Astrální tělo
 3. ti, kteří mají vytvořené Solární těla
 4. padlí Andělé

Samael Aun Weor je podrobně popisuje ve své přednášce "Univerzální klíč."

"Dvakrát-narozený, který nerozdrtí své lunární ego na kosmický prach, se přemění na potrat Kosmické Matky, stává se Marut. Existují tisíce druhů Marutů. Některé orientální sekty a některé muslimské kmeny se dopouštějí politováníhodné chyby, když uctívají všechny tyto druhy Marutů. Každý Marut, každý Hasnamuss má ve skutečnosti dvě osobnosti: jedna Bílá a druhá Černá (jedna sluneční a druhá měsíční). Nejniternější, Bytí oděné v Slunečních elektronických tělech, je Bílou osobností Hasnamusse a mnohočetné "já" oděné v Protoplazmatických měsíčních tělech je Hasnamussove "Černá osobnost. Proto tito Marutové mají dvojí těžiště." - Samael Aun Weor

Gurdžijev připsal Hasnamussovi následující vlastnosti:

 1. Každý druh zkaženosti, vědom i nevědomý
 2. Pocit sebeuspokojení z odvedení ostatních z pravé cesty
 3. Neodolatelná chuť zničit existenci dalších žijících tvorů
 4. Touha osvobodit se z nutnosti aktualizace úsilí-bytí požadované přírodou
 5. Snaha každého druhu uměle skrýt před ostatními to, co podle jejich názoru jsou fyzické defekty
 6. Klidná sebe-spokojenost ve využívání toho, co není osobně zasloužené
 7. Snažit se být někým, kým není

Ačkoliv původ tohoto termínu je nejistý, při analýze v arabštině, hebrejštině, atd., se nám naskýtají zajímavá vysvětlení. V sanskrtu lze odvodit Hasnamuss z:

हा Ha: částice vyjadřující smutek, sklíčenost, bolest

अश्न Asna: nenasytný, jedení, konzumovat nebo kámen

मूष् mus: myš, zloděj

Heptaparaparšinok:

Zákon sedmi; Zákon organizace. Tento zákon je viditelný v sedmi notách západní hudební stupnice, sedmi čakrách, sedmi těl duše, Sedmi duchů před trůnem, atd.

"Tok sil sledující linii, která se neustále v určitých intervalech odklání a opět na svém konci spojuje. Podle tohoto prvotního posvátného kosmického zákona, linie toku sil má sedm bodů odchylky, nebo jak se jinak říká, sedm" těžišť "a vzdálenost mezi dvěma po sobě jdoucími body odchylky nebo " těžišť," se nazývá "stopinder posvátného Heptaparaparšinok." "Celý proces tohoto posvátného zákona, jednající skrze vše nově vznikající a existující, se vždy skládá ze sedmi stopinderů." - Gurdžijev

Hierarcha:

Velekněz, ten který zastává pozici autority v náboženské hierarchii.

Hierofant:

Z Řeckého (Hierophantes) Velekněz, Soudce nebo Vykladač posvátných záhad nebo tajuplných znalostí.

Hlavní rasy:

Hlavne rasy"Na každé planetě se vyvíjí sedm hlavních a sedm vedlejších ras (podras). Na naší planetě Zemi se již vyvinulo pět hlavních ras ještě musí vyvinout další dvě hlavní rasy. Po sedmi hlavních rasách, a po transformaci planety Země, ke které dojde díky mnohým kataklyzmatům během milionů let, se ze Země stane nový měsíc." - Kabala mayských záhad

Sedm hlavních ras této planety Země, jsou:

Polární protoplazmatická
Hyperborská
Lemurská
Atlanťanská
Árijská (současná)
Koradi (budoucí)
(Sedmá) (budoucí)

Každá hlavní rasa má sedm podras nebo vedlejších ras. Sedm podras naší současné árijské rasy se rozvinulo v těchto hlavních oblastech:

Arijski podrasy

Střední Asie
Indie, Jižní Asie
Babylon, Chaldea, Egypt
Řecko, Řím
Anglosaská, germánská oblast
Latinská Amerika
Spojené státy americké a Kanada

(Tři) hory:

tri-hory

V žádném případě bych nechtěl zranit něčí city, ale musíme zdůraznit základní fakt, že v současnosti mezi sebou existuje mnoho ctihodných institucí v rámci kulturně-duchovního myšlení, které se upřímně domnívají, že znají, Tajnou cestu. Přesto ji však neznají. Tato Tajná cesta je zmiňovaná ve všech knihách starověku. Tuto cestu můžeme najít zmiňovanou v mnoha verších; no lidé ji neznají.