slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

K

Kabala (Kabbalah):

(Hebrejsky קבלה) Popřípadě psané Cabala, Qabalah z hebrejštiny קבל KBLH nebo QBL, "přijmout." Starověké esoterické učení, ukryté před nezasvěcenými, jehož větve a mnohé formy se dostaly do celého světa. Pravá Kabala je věda a jazyk Vyšších Světů a tudíž je objektivní, úplná a bez chyb; říká se, že "Všechny osvícené bytosti souhlasí," a jejich přirozená shoda je funkcí probuzeného vědomí. Kabala je jazykem toho vědomí, a tedy neshoda týkající se svého významu a interpretace, je vždy kvůli subjektivním elementům v psychice. 

"Cílem studování Kabaly, je být zručný pro práci ve Vnitřních Světech… Ten, který nepochopí, zůstane ve Vnitřních Světech zmatený. Kabala je základem, abychom mohli rozumět jazyku těchto světů." - Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcane of Tarot and Kabbalah (Úvodní / Zasvěcovací Cesta do Tajemství Tarotu a Kabaly)

V Kabale se musíme neustále dívat na Hebrejská písmena." - Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcane of Tarot and Kabbalah (Úvodní / Zasvěcovací Cesta do Tajemství Tarotu a Kabaly)

Kabír:

Slovo "Kabír" je stejně dobře známé v Indii a na Blízkém Východě, i když v každém případě to slovo znamená odlišné věci (v mnoha oblastech se používá jako normální jméno). Z arabštiny to znamená "velký" nebo "Nejvyšší." Běžně je spojováno se jménem velkého učitele, jak je v Indii "Sri." Esotericky se to vztahuje k Božímu Telátku, dítě Boží Matky (která je v Indii, v Řecku atd., symbolizována jako kráva). Slovo souvisí se starodávným a záhadným Cabeiri Řeckých záhad.

Kabír je také jméno Indického náboženského vůdce, který založil náboženské hnutí, které kombinovalo prvky Islámu a Hinduismu a je považováno za předchůdce Sikhizmu.

Kanda:

"Nachází se mezi konečníkem a kořenem rozmnožovacího orgánu. Tvar má podobný vejci a je pokryta membránami. Nachází se těsně nad múládhárou čakrou. Všechny nádí těla vycházejí z kandy. Nachází se v místě, kde se sušumná spojuje s čakrou múládhára. Po stranách kandy najdeme čtyři lupínky múládhára čakry a spojení se nazývá granthi-sthana, tady má májá velmi silný vliv. V některých Upanišadách zjistíte, že kanda se nachází 9 prstů nad genitáliemi. Kanda je centrem astrálního těla, odkud vycházejí jóga nádí, jemné kanály a přes, které proudí sukshma prána (životní energie) do různých částí těla. Ekvivalentem kandy v materiálním fyzickém těle, je "cauda equina." Mícha se táhne z mozku až do konce páteře, kde se zužuje do jemného hedvábného vlákna. Před konečným bodem míchy se rozvětvují nesčetné vlákna, která jsou napěchované do hromady nervů. Tato hromada nervů je "cauda equina" materiálního těla. Astrální centrum "cauda equina," je kanda. " - Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní jóga

Karma:

(Sanskrt, doslovně "čin"; odvozené od kri, "udělat…”) Zákon příčiny a následku.

Nemylte se: Bůh nebude oklamán; nebo cožkoli rozsíval by člověk, toť bude i žíti. - Galatským 6:7

Kálí:

(Sanskrit, "černá") V posvátných Védách, tento název odkazuje na jeden ze sedmi jazyků Agni, boha ohně. Od té doby se tento význam změnil a nyní se odkazuje na bohyni Kálí, manželka Šivy.

"V Indii uctívají pozitivní i negativní, černý aspekt Kálí Božské Matky kundaliní." Jedná se o dvě Marie, bílá a černá. Dva hadi, měděný had, který uzdravil Izraelity na poušti a had pokušitel z rajské zahrady."- Samael Aun Weor, Dokonalé manželství

Káma:

(Sanskrit) Touha, sexuální rozkoš

Káma rúpa:

(Sanskrit, "tělo touhy") Lunární, mechanické, protoplazmatické astrální tělo nebo tělo emocí.

Keter (Kether):

(Nebo Keter, Hebrejsky כתר; znamená Koruna) První sefira Stromu Života.

"Keter je v našem nitru Otcem, dech z Absolutna, který Se vůbec nezná. Keter je Stařešina Dnů. Každý z nás je ve své hloubce požehnaným Stařešinou Dnů… Vskutku, každý z nás má v hloubkách svého vědomí Ctihodného Stařešinu. Toto je První Logos. Kabalisti Ho pojmenovali Keter. Stařešina Dnů je oboupohlavní, znamenající muž a žena zároveň. Keter je první a poslední syntézou našeho Bytí. Stařešina Dnů je první nesmírně božskou emanaci Abstraktního Absolutního Prostoru. Stařešina Dnů je v každé lidské bytosti originálním. On je Otcem; z tohoto důvodu je tolik Otců v nebi, kolik je lidských bytostí na Zemi." - Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

Klipot (Klipoth):

(Hebrejsky קליפות) Rovněž qliphoth, kliffoth, kllippot nebo kellipot. "Svět Skořápek." Od קליפה, znamenající "slupka, skořápka, kůra (sýra), kůže, kůra, kůrka, slupka, lusk."

V Kabale se slova klipot týká nižších světů, inferno, peklo nebo propast. Klipot se takto nazývá proto, že duše, které sestupují do nižších světů, sestupují bez spojení se svou vlastní vnitřní božskostí, z tohoto důvodu jsou "prázdnými skořepinami."

Koán (Koan):

Koán je fundamentální částí historie a kulturní tradice Zen Buddhismu. Skládá se s příběhu, dialogu, otázky nebo výpovědi, čehož význam nemůže být pochopen racionálním myšlením, ale může se k němu dostat prostřednictvím intuice. Jeden velmi známý koán je "Dvě ruce tlesknou a je tam zvuk; jaký je zvuk jedné ruky?"  

Kolo Samsáry:

(Sanskrt, bhavachakra; v Tibetštině, srid pa'i 'khor lo / Shri Pa'i Korlho) Svět iluzí; koloběh narození a smrti. Souvisí s 10 Arkánum: Odplata.

V Buddhismu je Kolo Života zobrazeno jako velký koloběh držen v pařátech Jami (Yama), pána smrti. Kolo ilustruje cyklickou povahu přírody karmického podmiňování, ve kterém putují všechny bytosti. 

Komory:

Toto slovo používáme ve dvou základních směrech.

1. Každý obratel páteře může být označen jako komora.

2. Ve všech starých duchovních tradicích, existují tři úrovně pomoci a výuky. Tyto úrovně byly známé pod mnoha názvy, ale obecně je můžeme definovat jako (1) veřejná výuka (exoterická), (2) soukromá výuka (mesoterická) a (3) tajná výuka (esoterická). První komora je veřejné úvodní učení. Druhá komora je určena pro ty, kteří se zavázali ke gnózi a smrti ega. Druhá komora je držena v tajnosti, neboť se jedná o posvátnou a hlubokou důvěru. Třetí komora je ještě pokročilejší úroveň pomoci, která je také držena v hermetické tajnosti. Tyto tři komory odrážejí univerzální povahu všech pravých zasvěcovacích škol: V svobodném zednářství se zasvěcencům každé úrovně říkalo (1) Učeň, (2) Řemeslník a (3) Mistr. V Tibetu je zachován stejný systém. Je důležité poznamenat, že Samael Aun Weor zdůraznil nutnost pro troj-komorní systém a každá škola, která neudržuje tuto strukturu, nemá spojení s Logem Samael. Pouze o institucích, které udržují tento komorní systém, může být řečeno, že jsou skutečnými Gnostickými školami, ať jsou kdekoli.

"Proto moji milí bratři, pracujeme na zahájení Éry Vodnáře. Pracujeme, abychom zachránili to, co je možné, tj. těch, kteří se nechají zachránit. To je důvod, proč je nutné, abychom zformovali naše gnostické hnutí a pokaždé když zavedeme Tři komory , tak ho stále lépe organizujeme. Naše gnostické hnutí musí mít přesně Tři komory. Každý Lumisiál musí mít Tři komory pro výuku našich studentů. Naše gnostická centra dostávají jméno ve velmi čistém jazyce, který teče jako řeka zlata, která teče pod hustou džunglí slunce, tento název je LUMISIÁL." - Samael Aun Weor, z přednášky s názvem: Poslední katastrofa a mimozemšťané

Kosmotvůrce:

Neboli Elohim. Probuzená kosmická inteligence schopná vytvářet planety nebo slunce.

Kout Humi:

Záhadný Mistr Bílé Lóži, často zmiňovaný jako K. H.   

Krijášakti:

(Sanskrit) Skládá se z krijá, "aktivita" a Šakti, "inteligentní energie," zejména ve vztahu k Božské Matce (Binah: inteligence). Výsledný výraz Krijášakti znamená, jak vůle/vědomí vytváří tím, že řídí energie.

"Gnostici tvoří s pomocí síly Krijášakti: vůle a jóga." - Samael Aun Weor, Tajemství zlatého květu

Kristus:

Odvozené od Řeckého Christos "Pomazaný" a Krestos, jehož ezoterický význam je "oheň". Slovo Kristus je titul a nikoli osobní jméno.

 „Já (Jan) vás křtím vodou. Přichází však někdo (Kristus) silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on (Kristus) vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky; ale plevy spálí ohněm neuhasitelným.“ – Matouš 3:11-12, Lukáš 3:16-17

Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal! - Lukáš 12:49

10) Ježíš [Kristus] řekl: "Já [Kristus] vrhám na svět oheň, a vidíte, já ho hlídám, dokud všude nešlehají plameny." - Tomášovo evangelium

82) Ježíš [Kristus] řekl: "Ten, kdo se nachází v Mé [Kristus] blízkosti je u ohně, a ten, kdo je daleko ode Mne, je daleko od Království." - Tomášovo evangelium

"Pokud je někdo v mé blízkosti [Krista], shoří. Já [Kristus] jsem oheň, z něhož kolem šlehají plameny. Každý, kdo je při Mně [Kristus] je při ohni, a ten, kdo je daleko ode Mne je daleko od života." - Spasitelovo evangelium

"Nyní tedy, pokud někdo přijal tajemství křtu, tyto záhady se promění na velký oheň, nesmírně silný a moudrý, tak, aby spálil všechny hříchy. Oheň [Kristus] vchází do duše tajně, aby v ní mohl pohltit všechny hříchy, které se tam nacházejí a které s duchem nemají nic společného. "- Pistis Sofia

"Skutečně, Kristus je Sefirotická Koruna (Keter, Chokma a Bina) neměřitelné moudrosti, jehož nejčistší atomy září v Chokme, světě Ophanimu. Kristus není Monad, Kristus není Teosofickým Septenary (sedmičkovým číslem); Kristus není Jivan-Átman. Kristus je Centrální Slunce. Kristus je paprsek, který nás sjednocuje s Absolutnem." - Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcane of Tarot and Kabbalah Úvodní / Zasvěcovací cesta do Tajemství Tarotu a Kabaly

"Gnostická církev uctívá Vykupitele Světa, Ježíše. Gnostická církev ví, že Ježíš inkarnoval Krista a to je důvod proč jej uctívá. Kristus není člověk ani božský jednotlivec. Kristus je titul, daný zcela sebe-uvědomělým Mistrům. Kristus je Armádou Hlasu. Kristus je Slovo. Slovo je daleko za hranicemi těla, duše a Ducha. Kdokoliv, kdo je schopen inkarnovat Slovo, ve skutečnosti dostane titul Krista. Kristus je samotné Slovo. Je třeba, aby každý z nás inkarnoval Slovo. Když se v nás Slovo stane tělem, pak říkáme slovem světla. Ve skutečnosti, několik Mistrů inkarnovali Krista. V tajemné Indii, Kristus Jogín Babaji žil po miliony let; Babaji je nesmrtelný. Velký Mistr Moudrosti Kout Humi také inkarnoval Krista. Sanat Kumara zakladatel Velké Školy Zasvěcenců Bílé Lóže, je dalším žijícím Kristem. V minulosti mnozí inkarnovali Krista, v současnosti někteří inkarnují Krista. V budoucnu mnozí inkarnují Krista. Jan Křtitel také inkarnoval Krista. Jan Křtitel je žijícím Kristem. Rozdíl mezi Ježíšem a dalšími Mistry, kteří také inkarnovali Krista, je v Hierarchii. Ježíš je nejvyšší Slunečný Zasvěcenec Kosmu…“ - Samael Aun Weor, Dokonalé Manželství

Krišna:

Inkarnace Višnu (Chokma) a hlavní postava v Indické (Hinduistické) duchovnosti. Jeho život má pozoruhodnou podobnost s Ježíšem Nazaretským. Jeho nejznámější učení je vyjádřeno v Bhagavadgíte.

"Pochopte, že Kristus je kosmická síla, Druhý Logos, Dokonalá Mnohonásobná Jednota: tak, jak je elektřina energií, tak je i Kristus energií; tak, jak je univerzální gravitace silou, také Kristus je silou, síla jako síla ohně, nebo jako síla vody, nebo jako síla vzduchu atd. Kristus je síla a může se projevit skrze kteréhokoli muže nebo ženy (protože ženy mají stejná práva jako muži), který / á je řádně připraven / a, a to je všechno. Pokud je pravda, že Kristus se projevil a pokračuje v projevení se skrze velkého Kabíre Ježíše, tak je také pravdou, že Kristus se rovněž projevil skrze našeho Pána Quetzalcoatla. A co víc, pokud je pravda, že Kristus nádherně zářil v Quetzalcoatlu, tak je také pravdou, že Kristus nádherně zářil na hoře Nebe (název hory) v obličeji Mojžíše, a také je pravdou, že Kristus zpíval posvátnou "Boží Píseň" (Bhagavadgíta) v Indii, kdy se inkarnoval v Avatarovi jménem Krišna. Pochopte, že Kosmický Kristus se projevuje kdekoliv, kde je náležitě připravena lidská bytost (Buddha). Kristus není individuální, Kristus není osoba, Kristus není "já", Kristus je kosmická síla, která je latentní v každém atomu vesmíru. Kristus je univerzální oheň života a toto je velmi důležité, abychom pochopili, protože Kristus je Oheň." - Samael Aun Weor, The Major Mysteries (Velké Záhady)

"Když člověk studuje Evangelium Krišny, hinduistického Krista, tak je ohromen, když objeví stejné evangelium Ježíše. Avšak Kršna se narodil mnoho století před Ježíšem. Devaki, Hinduistický panna počala Kršny činem a milosrdnosti Svatého Ducha. Dítě-Bůh Kršna byl převezen do Nandenskej stáje a bohové a andělé ho přišli uctít. Život, umučení a smrt Krišny jsou podobné k těm Ježíšovým. "- Samael Aun Weor, The Revolution of the Dialectic (Revoluce dialektiky)

Kundabuffer:

Negativní polarizovaná sexuální energie.

Hospodin tedy na lid poslal jedovaté (ohnivé) [הנחשים השרפים ] hady. Na jejich uštknutí mnoho lidí v Izraeli zemřelo. Lid pak přišel k Mojžíši se slovy: „Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, ať nás zbaví těch hadů!“ A tak se Mojžíš za lid modlil. - Kniha Numeri 21:6

"Je nutné, abychom věděli, že Kundabuffer Orgán je negativní vývoj ohně. Toto je sestupující had, který se vrhá z kostrče dolů, směrem k atomovým peklům lidské bytosti. Kundabuffer orgán je děsivý Satanův ocas, který se ukazuje v "těle tužeb" Intelektuálního Zvířete, který se v současnosti nesprávně nazývá člověkem." - Samael Aun Weor, The Elimination of Satan's Tail (Odstranění Satanova Ocasu)

"Ďábelský typ, jehož svádění je tady, tam a všude, pod záminkou pracování v Deváté Sféře, který opustí svou ženu, protože si myslí, že pro něj nebude užitečná, pro práci v Ohnivé Vyhni Vulkánu, namísto probuzení Kundaliní, probudí ohavný Kundabuffer orgán. Určitý Zasvěcenec, jehož jméno nebude v této Rozpravě zmíněno, páchá chybu, že Kundaliní přisuzuje všechny zlověstné vlastnosti Kundabuffer orgánu… Když je oheň svržen dolů z kostrční čakry, tak se objeví Satanův ocas; ohavný Kundabuffer orgán. Hypnotizující síla orgánu Čarodějského Sabatu, drží lidské masy spící a zvrácené. Ti, kteří spáchají zločin praktikování Černé Tantry (Sexuální Magie se Semennou Ejakulací) očividně probudí a rozvinou orgán všech smrtících účinků. Ti, kteří zradí svého Guru nebo Mistra, i když praktikují Bílou Tantru (bez semenné ejakulace), očividně aktivují orgán všeho zla. Taková zlověstná síla otevírá sedm dveří spodního žaludku (sedm podřadných (nižších) čaker) a přeměňuje nás na strašně perverzních démonů." - Samael Aun Weor, The Mystery of Golden Blossom (Záhada Zlatého Rozkvětu)

Kundaliní:

"Kundaliní, hadí síla nebo mystický oheň je původní energií nebo Šakti, která je nečinná nebo spící v Muladhara čakře, uprostřed těla. Nazývá se hadí nebo prstencová síla vzhledem k její hadí formě. Je to elektrická, ohnivá, okultní síla, ohromná neposkvrněná síla, která je základem veškeré organické a neorganické hmoty. Kundaliní je kosmickou silou v jednotlivých tělech. Není to materiální síla jako elektřina, magnetismus, dostředivá nebo odstředivá síla. Je to spirituální potenciální Šakti nebo kosmická síla. Ve skutečnosti nemá žádnou formu. […] Ó Boží Matko Kundaliní, Boží Kosmická Energie, která je ukryta v lidech! Ty jsi Kali, Durga, Adišakti, Rajarajeswari, Tripurasundari, MahaLakshmi, Maha-Sarasvati! Vzala si na sebe všechny tyto jména a formy. V tomto vesmíru si se projevila jako Prána, elektřina, síla, magnetismus, soudržnost, gravitace. Tento celý vesmír leží v Tvém náručí. 10 000 000 pozdravení ti. Ó Matko tohoto světa! Veď mě, abych otevřel Sušumna Nádí (Sushumna Nadi) a vzal Tě po Čakrách k Čakře Sahasrara a abych splynul s Tebou a s Tvým manželem, Pánem Šiva. Kundaliní Jóga je Jóga, která pojednává o Kundaliní Šakti, šest center spirituální energie (Shat Čakry), stoupání spící Kundaliní Šakti a její spojení s Pánem Šiva v Sahasrara Čakře, na koruně hlavy. Toto je přesná věda. Také známá jako Laya Jóga. Šest center je propíchnutých (Čakra Bheda) procházením Kundaliní Šakti k vrcholu hlavy. 'Kundala' znamená 'svinutá'. Její forma je jako svinutý had. Proto název Kundaliní." - Swami Sivananda, Kundaliní  Yoga    

"Kundaliní je složené slovo: Kunda nám připomíná ohavný "Kundabuffer orgán" a liní je Atlantíďanský (pocházející z Atlantidy) výraz znamenající ukončení. Kundaliní znamená "ukončení ohavného Kundabuffer orgánu." V tomto případě je naprosto nezbytné, abychom si nepletli Kundaliní s Kundabuffer." - Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Velká Vzpoura)

Tyto dvě síly, jedna pozitivní a stoupající a druhá negativní a sestupná, jsou symbolizovány v Bibli, v Knize Numeri (příběh o Bronzovém Hadovi). Kundaliní je "Životní Síla." - Z Teozofického Glosáře. Sexuální oheň, který je základem všeho života.

"Vzestup Kudaliní po míše, je dosažen velmi pomalu podle zásluh srdce. Ohně srdce ovládají zázračný rozvoj Svatého Hada. Déví Kundaliní není něco mechanického, jak se mnozí domnívají; Ohnivý Had je probuzen, pouze s pravou Láskou mezi mužem a ženou a nikdy nebude stoupat po míšním kanálu (kanálek v míše) cizoložníků." - Samael Aun Weor, The Mystery of Golden Blossom - Záhada Zlatého Rozkvětu

Rozhodujícím faktorem v pokroku, rozvoji a evoluci Kundaliní, je etika." - Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revoluce)

"Ještě donedávna většina spiritualistů věřila, že Kundaliní po probuzení okamžitě vystoupí do hlavy a zasvěcenec bude okamžitě, automaticky spojen se svým Nejvnitřnějším nebo Vnitřním Bohem a přeměněn na Mahátmu. Jaké pohodlné! Jak snadno si všichni tito teozofisti, Rosekruciáni a spiritualisti atd., představovaly Nejvyšší Zasvěcení." - Samael Aun Weor, The Zodiac Course (Kurz Zvěrokruhu)

Existuje sedm těl Bytí. "Každé tělo má svůj "mozkomíšní" nervový systém, svou míchu a Kundaliní. Každé tělo je kompletní organismus. A proto existuje sedm těl, sedm dření a sedm Kundaliní. Pomalý a nelehký je vzestup každé ze sedmi Kundaliní. Každý kaňon nebo obratel představuje určené okultní schopnosti a toto je důvod, proč každý kaňon podstupuje příšerné testy." - Samael Aun Weor, The Zodiac Course (Kurz Zvěrokruhu)