slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

L

Laja:

Sanskrtský význam, "bod rozpuštění." Laja je ze sanskrtského kořene li, což znamená "rozpustit," "rozpadnout" nebo "zmizet."

"Bod hmoty, kde skončily všechny odlišení." - Blavatská, Tajná nauka.

Lemurijská hlavní/původní rasa:

Třetí rasa tohoto pozemského kola. Lemuřané existovaly před Atlanťany, ale někteří lidé je zaměňují. H.P. Blavatská o tom řekla: "V naší době jsme svědky ohromujícího faktu, že existence takových poměrně nedávných osobností jako Shakespeare a Vilém Tell je téměř popírána. Přičemž se někteří pokoušejí dokázat, že u jednoho se jedná o pseudonym, a u druhého, že ani nikdy neexistoval. A tedy není divu, že dvě mocné rasy - Lemuřané a Atlanťané - byly sloučeny a identifikovány jako jedna rasa "(Tajná nauka, 1888)

Lemurie

"Je jasné, že Epocha miocénu měla svůj řádný scénář na starověké Lemurské pevnině, kontinent, který předtím ležel v Tichém oceánu. Zbytky Lemurie se stále nacházejí v Oceánii, ve velké Austrálii a na Velikonočním ostrově (kde se našly některé vyřezávané monolity) atd."- Samael Aun Weor, Gnostická Antropologie

"Třetí Hlavní rasa byla Lemurijská rasa, která obývala Mu, což je dnes Tichý oceán. Zahynuli ohněm, který pršel ze Slunce (sopky a zemětřesení). Tato Hlavní Rasa byl řízená aztéckým bohem Tlalokem. Rozmnožovali se pučením. Lemurie byla velmi rozsáhlý kontinent. Lemuřané, kteří zdegenerovali, měli pak tváře podobné ptákům. To je důvod, proč si někteří divoši při připomínání tradice zdobily hlavy peřím." - Samael Aun Weor, Kabala mayských záhad

Lidská Bytost: 

Obecně existují tři typy lidských bytostí: 

  1. Obyčejná osoba (z respektu zvaná lidskou bytostí), přesněji nazývaná intelektuální zvíře
  2. Pravá Lidská Bytost nebo Člověk (angl. Man) (z manas, ang. Mind (mysl)): někdo, kdo vytvořil Duši (Solární Těla), symbolizována kočárem Ezekiela nebo Krišny, Ježíšovým Svatebním Oděvem, posvátnými zbraněmi mytologických hrdinů atd. Tyto osoby jsou Světci, Mistry nebo Buddhové různých úrovní.
  3. Superman: Pravá Lidská Bytost, která vytvořila Duši a ještě i inkarnovala Kosmického Krista, takto jdoucí za hranice obyčejné Svatosti nebo Buddhovství (Buddhahood), do nejvyšších úrovní osvobození. Toto jsou zakladatelé náboženství, ničitelé dogmat a tradic, ohromní rebelové duchovního světla.

Podle Gnostické Antropologie, Skutečnou Lidskou Bytostí je jednotlivec, který zvítězil nad zvířecí přirozeností, kterou má v sobě a takto vytvořil Duši, Kabalistickou Merkaba, Egyptskou Sahu, Řeckou To Soma Heliakon: toto je "Zlaté Tělo Slunečního Muže." Pravá Lidská Bytost je s Monadem jedno, Vnitřní Duch. Může být řečeno, že Skutečná Lidská Bytost nebo Člověk, je vnitřní Duch (v Kabale Chesed, v Hinduismu Átman). 

"Každý duch je nazýván člověkem, což znamená, že pouze aspekt světla ducha, který je oděn v těle, je nazýván člověkem. Takže tělo svaté strany ducha je pouze přikrývkou; jinými slovy, duch je skutečná esence člověka a tělo je pouze jeho přikrývkou. Ale na druhé straně platí opačné. Toto je důvod, proč je psáno: Přikryl si mě s kůží a tělem…”( Jób 10:11). Tělo člověka je pouze oděvem zakrývajícím esenci člověka, co je duch. Všude je napsáno tělo člověka, to poukazuje na to, že esence člověka je uvnitř. Tělo je pouze oděvem pro člověka, ale esence člověka je aspektem ducha." - Zohar 1A: 10:120 

Skutečná Lidská Bytost znovu dobyla (získala) nevinnost a dokonalost Ráje a stala se tím, čím se měl stát Adamem: Králem Přírody, mající moc nad Přírodou. Avšak Intelektuální Zvíře je kontrolováno Přírodou a tudíž není skutečnou Lidskou Bytostí. Příklady skutečných Lidských Bytostí jsou všichni ohromní světci, všech dob a kultur: Ježíš, Mojžíš, Mohamed, Krišna a mnoho dalších, jejichž jména nebyla nikdy poznána veřejností. 

Lidská Duše: 

"Nejvnitřnější je Sefirou (sféra stromu života) Chesed a Buddhi je Sefirou Gebura. Nejvnitřnější a Buddhi se vyjadřují skrze Lidskou Duši. Lidská Duše je Tiferet (Tiphereth), síla vůle, krása" - Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcane of Tarot and Kabbalah (1978) Úvodní / Zasvěcovací Cesta do Tajemství Tarotu a Kabaly 

Z Lidské Duše sestupuje procento volného vědomí, které vstoupí do exprese ve fyzickém těle. Ta Esence je pouze zlomkem lidské duše. Lidská Duše je inkarnována v Lidské Bytosti, když zasvěcenec vstoupí do Světa Tiferet v Pátém Zasvěcení Velkých Záhad.

Lilith:

(Také Lilit, hebrejsky לילית) starověký symbol objevující se v sumerské mytologii (4000 před nl), později známý v kabale jako ženská polovina nebo první "žena" Adama. Ona je původem mnoha démonických duchů, kteří nadále sužují lidstvo, včetně sucubi a incubi, které jsou vytvořeny masturbací a sexuální fantazií.

1) "Lilith je matka potratů, homosexuality, a obecně všech druhů zločinů proti přírodě." - Samael Aun Weor, Dokonalé manželství

2) "Kromě normálního měsíce existuje i druhý, malý měsíc, který astronomové nazývají Lilith. Lilith je černý měsíc. Duše, které se již zcela oddělily od svého Monáda (tvořeného Átman-Buddhi-Manas), jdou tam." - Samael Aun Weor, Kurz zvěrokruhu

Lingam:

(Sanskrit लिङ्गं) I když obecně vžitý termín lingam může znamenat mnoho různých věcí, v závislosti na kontextu, "symbol," "znak," "pohlaví." V duchovním kontextu odkazuje na hinduistický symbol Šiva a mužský pohlavní orgán.

Litelantes:

(1920-1998) Vnitřní jméno manželky Samaela Aun Weora.

"Guru Litelantes, na zemi známá s bezbožným jménem Arnolda de Gomez, mě učila o Džin Stavu. Dáma-Adept je mojí kněžkou-ženou a mojí esoterickou spolupracovnicí." - Samael Aun Weor, Occult Medicine a Practical Magic (Okultní Medicína a Praktická Magie)

Logos:

(Řecky) znamená Sloveso nebo Slovo. V řecké a hebrejské metafyzice je sjednocujícím principem světa. Logos je projevené božství každé země a lidí; vnější vyjádření nebo následek a příčina, která je navždy ukryta. (Řeč je "logos" myšlenky). Logos má tři aspekty, univerzálně známe jako Trojice (Trinity) nebo Trimurti. První Logos je Otec, Brahmá. Druhý Logos je Syn, Višnu. Třetí Logos je Duch Svatý, Šiva. Ten, kdo inkarnuje Logos, se stává Logos.

"Logos není jednotlivec. Logos je armáda nepopsatelných bytostí"- Endocrinology & Criminology (Endokrinologie a Kriminologie).

Logosové:

(Množné číslo od Logos) V této knize, sedm Logosů odkazuje na sedm kosmotvorců (sebe-uvědomění bytostí), kteří organizují a řídí paprsek stvoření.

Lunární/Měsíční těla:

Lunární těla jsou nám dána mechanickou matkou přírody. Jsou vyrobena z protoplazmatické nebo molekulární hmoty nižší páté dimenze, která je tvořena kondenzací nebo krystalizací mechanických přírodních sil do materiálnosti/hmoty.

Všechny minerály, rostliny, zvířata a intelektuální zvířata (to znamená, že takzvaní "lidé," tento termín je používán pro zdůraznění faktu, že lidé, kteří nemají solární těla, se ve skutečnosti ještě nestali opravdovými lidmi) mají lunární těla. Tyto těla se také nazývají "protoplazmatická těla" nebo "čtyři těla hříchu" a zahrnují fyzické, vitální, astrální a mentální tělo, která nám byla dána přírodou. Když běžní lidé spí a sní, tehdy opouštějí své fyzické tělo a cestují ve svém astrálním a mentálním těle.