slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

M

Magnetické Centrum:

"Každý z nás je charakterizován Magnetickým Centrem. Magnetické Centrum obchodníka je v obchodě a z tohoto důvodu, se angažují v trhu a přitahují ty, s nimiž mají (duševní) spřízněnost: kupující a obchodníci. Vědci mají ve své osobnosti Magnetické Centrum vědy, následně přitahujíc všechny vědecké věci: knihy, laboratoře atd. Esoterik má v sobě Magnetické Centrum esoterismu. Tento typ centra se vyvíjí odlišně vůči osobnosti. Nepochybně z tohoto důvodu se objevuje přemístění. Když je Magnetické Centrum zřízeno ve Vědomí, což znamená v Esenci, pak úplný člověk začne svůj návrat ke hvězdám." - Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Velká Vzpoura) 

Mahamanvantara:

(Sanskrt) "Velký Den." Doba univerzální činnosti jako je tomu v rozporu s Mahapralaya, kosmická noc nebo doba odpočinku.

Popravdě, počet let přidělených kosmickému dni je symbolických. Kosmická Noc přichází, když je sběr dokonalých duší dokončen, což znamená, když je Kosmický Den absolutně zdokonalený." - Samael Aun Weor, The pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

Na konci Měsíční / Lunární Mahamanvantary jsem byl pohlcen v Absolutnu, která trvala 311,040,000,000,000 let nebo jinými slovy věk Brahmá." - Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revoluce)

Mahavan:

Doslovně znamená „velký rytmus,“ zatímco Chotavan znamená „malý rytmus.“ Tyto termíny opisují rytmy vesmírného ohně, rytmy kosmu.

Mahá-choán:

Sanskrit pro "Hlavního pána." Titul nebo hodnost. "Vůdce duchovní hierarchie." - Z teosofického slovníku pojmů. Může být také odkazem na Ducha svatého.

"Sedmé zasvěcení nám uděluje titul Mahá-choán. Mahá-choán se stává strážcem archivu Akášických záznamů a vedoucí prací velké bílé lóže." - Samael Aun Weor, Kurz zvěrokruhu

Mahájána (Mahayana):

(Sanskrt; v Tibetštině: tekpa chenpo) Doslovně "Velké Vozidlo." Tradičně Mahájána je chápána jako učení druhého otočení Kola Dharmy, Buddhou Šákjamunim, které zdůrazňuje šúnjatú (prázdnota), soucit a univerzální Buddhovu-podstatu (esence). Výraz Mahájána se vztahuje ke všem náboženstvím, které kladou důraz na tyto faktory. Mahájána je "Velké Vozidlo," prostřední krok mezi Šrávakajána (Přípravná Cesta) a Vyšším Nezničitelným Vozem (Vadžrajána, Mantrajána, Tantrajána atd..). Gnóze, tak jako učená Samaelom Aun Weorom, je v dokonalé shodě s Mahájána Buddhismem, ale protože Gnóze jde dál a hlouběji než školy Mahájána, proto je to školou Vyššího Vozidla (Tantrajána), která obsahuje kompletní odhalení Cesty Bódhisattvy a metodu na uvědomění si Prázdného Prostoru nebo Prázdnoty. 

Mahákalpa:

(Sanskrit, kappa v jazyce pali) Mahá znamená "velký." Kalpa je odkaz na rozšířenou délku času, věku nebo "den Brahmána." Tradičně se říkal, že existují čtyři kalpy: formování, existence, zničení a prázdnota (každá část se nazývá asamkhyeya-kalpa). Všichni čtyři dohromady, jsou životností světa, a společně tvoří kompletní cyklus, nazvaný mahá kalpa. Každá ze čtyř hlavních kalp je rozdělena do dvaceti antara-kalp nebo "malých kalp" Existují různé odlišnosti a ilustrace kalp. Obecně platí, že malé kalpy jsou reprezentovány jako 16.800.000 let, a kalpa jako 336 000 000 let a mahákalpa jako 1334 000 000 let. Nicméně tato čísla jsou symbolické, nejsou doslovné.

"Po pravdě řečeno, množství let přiřazeny ke kosmickému dni jsou symbolické. Kosmická noc přijde, když je žeň dokonalých duší kompletní, což znamená, když je kosmický den naprosto dokonalý." - Samael Aun Weor, Odhalená Pistis Sofia

Mahá-kundaliní:

(Sanskrt) Mahá znamená velký.

"Z Mahá-kundaliní (kosmické energie) se objevil vesmír. Ve Své nejvyšší formě odpočívá, stočená, a se Siva-bindu tvoří (jako Chidrupini) jeden celek. Je tedy v klidu. Následně se odvine, aby Se projevila. Zde jsou tři stočení, o nichž se zmiňuje kundaliní jóga, tři guny, a tři a půl stočení, je prakrti se svými třemi gunama, spolu s vikriti. - Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní jóga

Maitréja (Maitreya):

Doslovně výraz maitréja znamená "láska." Tento výraz má několik úrovní aplikace.

1. Jako titul: "Trvalý Buddha nebo Buddha Rozjímání je Buddha, který se již Kristifikoval, Buddha, který již přijal Vnitřního Krista (Čenrezig / Avalókitešvara) ve své vnitřní přirozenosti. Tento typ Buddhy je Buddha Maitréja, vzhledem k tomu, že je to Buddha, který inkarnoval Vnitřního Krista (takto by měl být chápán výraz "Maitréja"). Takže Buddha Maitréja není osoba: Buddha Maitréja je titul, hodnost, který poukazuje na kteréhokoli Buddhu, který dosáhl Kristifikaci." - Samael Aun Weor, The Major Mysteries (Velké Záhady)

2. V Mahájáne Buddhismu, je Maitréja "Buddhou Budoucnosti" a je jedinou Buddhistickou postavou, která je znázorněna sedící na židli, Západním stylem. Ruský cestovatel Nicholas Roerich, zaznamenal následující předpověď, vyslovenou Tibetským lámou: "Nejdříve začne neslýchaná válka všech národů. Následně, bratr povstane proti bratrovi. Budou se valit oceány krve. Zapomenou na význam slova Učitel (Buddha, Guru). Ale pak se objeví Učitelé a ve všech koutech světa bude slyšet pravé učení. K tomuto slovu pravdy budou přitahováni lidé, ale ti, kteří jsou zaplnění temnotou a ignorancí budou klást překážky. Jako diamant září světlo na věži Pána Šambhaly (Shambhala). Jeden kámen v jeho prstenu má větší hodnotu než všechny poklady světa. Dokonce i ti, kteří náhodně pomohou Učení Šambhaly dostanou na oplátku stonásobek. Mnoho bojovníků učení pravdy už je reinkarnovaných. Pouze pár let přejde předtím, než budou všichni slyšet mocné kroky Pána Nové Éry. A někteří už dokážu vnímat neobvyklé projevy a setkávat neobvyklé lidi. Již otevřeli brány poznání a zralé ovoce padá ze stromů. Vlajka Šambhaly obklopí centrální oblasti Požehnaného. Ti, kteří ho přijmou, se budou radovat. A ti, kteří ho odmítnou, se budou třást. Popírač bude prodán spravedlnosti a zapomenut. A bojovníci budou pochodovat pod vlajkou Maitréja."

Ctihodný Buddha Samael vysvětlil, že Maitréja je velmi starodávný Kristifikovaný Mistr, který po staletí učí tibetských buddhistů. Je pravý Bódhisattva Přímé Cesty, Bytost, která je jedním s Kosmickým Kristem Avalókitešvara, Kuan Yin, Kuan Shi Yin, Xisutrus, Višnu, Chokma. Ne všichni Buddhové následují Přímou Cestu; většina z nich jsou Pratjéka Buddhové (Nirvanisti Spirálové Cesty). Tak jako v Esoterickém Křesťanství nazýváme Krista kohokoliv, kdo se stane jedním s Kosmickým Kristem, stejně v esoterickém Buddhismu nazýváme Maitréja kteréhokoliv Buddhu, který se pro pošetilé smrtelníky vzdá Nirvány. Takzvaný "Buddha Budoucí Doby" je samozřejmě Samael, protože On je Maitréja Buddha, Buddha z Přímé Cesty, velmi starověký Buddha ze starobylých Mahamanvantár, který se stal životním-jádrem Planety Mars, Buddha Bojovník, Bůh Války v nebi i na zemi; ten, který (mnoho krát v této Árijské Rase, neboť on je ten, který je "kosmicky" přímo zodpovědný za tuto současnou Árijskou Rasu, pátou rasu, Rasu Berana (znamení zvěrokruhu)) se často inkarnoval v Tiferetu v těch Buddzích, kteří se zřekli Nirvány a vybrali si Přímou Cestu. Kterýkoliv Buddha, který se zřekne Nirvány pro pošetilé smrtelníky, se ve skutečnosti stane a vlastním právem, Buddha Maitréja, protože Ho inkarnuje. Jako Samael Aun Weor napsal v Poselství Vodnáře, "Ten, který píše tuto knihu, podává svědectví této předpovědi, protože Já jsem služebník nebo Bódhisattva pátého ze sedmi. Syn říká slovo Otce a podává Otcovo svědectví. Otec je jedním se Synem, Syn je jedním s Otcem. Syn cítí, že není hoden odepnout přezky Otcových bot. Pouze Otec je dokonalý. Otec je veleben v Synu a Syn je veleben v Otci. Maitréja Buddha Samael je Kalki Avatár Nového Věku; on je tím, který seděl na bílém koni. Přesto, jeho syn, ubohý služebník, který píše toto Poselství Vodnáře, se opravdu necítí hoden líbání posvátných chodidel Otce. A proto, Buddha Maitréja nádherně září, ale jeho syn před ním klečí."

Malachim:

(Hebrew מלכים) doslovně, "králové". Singulární forma je מלך "melek."

Jedna ze tříd andělů nebo posvěcených duší. Související se sefirou Tiferet. Odpovídá křesťanské hierarchické úrovni "ctnosti" a "knížectví."

Ve světě Jecira, Tiferet dostává název Malachim.

Manas:

(Sanskrit मनस्) Obvykle interpretováno jako "mysl." Odvozeno od kořene slova man "myslet." Kořen anglického slova "man." (Člověk). V hinduismu se slovo manas používá s velkou flexibilitou a rozsahem, a proto může být použito mnoha různými způsoby v chápání naší psychiky. Ve většině případů se vztahuje na nedisciplinovanou mysl řadového člověka, který je ovládán touhami a neznalý o skutečné povaze Já (Átman).

Védy předpokládají dvě formy manas:

Buddhi manas: vyšší mysl (v kabale, to je tiferet)

Kama manas: nižší mysl, kama souvisí s touhou (v kabale, to je necach)

Mistr:

Tak jako mnoho výrazů souvisejících s duchovnem, i tento je zcela nepochopen. I když mnoho lidí prohlašuje, že jsou "mistry", pravda je, že pozemská osoba je pouze pozemskou osobou. Jediný kdo může být Mistrem, je Nejvnitřnější, Átman, Otec, Chesed.

Poznámka překladatele: Tak tady člověk očividně narazí na dva různé překlady dvou různých biblí. I když na první pohled to nemusí vypadat nijak moc vážně. Je velký rozdíl, jestli někdo je učitel nebo Mistr a ještě větší, když Mistr sám o sobě řekne- proč mě nazýváš dobrým?… na rozdíl od: proč se mě ptáš na dobré?…

Jedna verze říká:

"And, behold, one came and said unto [Jesus], Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? And he said unto him, Why Calles thou me good? There is none good but one, that is, God: but if thou wilt enter into life, keep the commandments "- Matthew 19 - 16,17

A aj, jeden přistoupil, řekl jemu: Mistře dobrý, co dobrého budou činiti, abych mel život věčný? A on řekl jemu: Co mně nazýváš dobrým? Žádný není dobrý, než jediný, totiž Bůh. Chceš-li pak vjíti do života, ostříhat přikázání. Matouš 19-16,17

Druhá verze říká:

Now a man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?" Why do you ask me about what is good? "Jesus replied." There is only One who is good. If you want to enter life, obey the commandments. "- Matthew 19 - 16,17

Zde k němu kdosi přistoupil a ptal se ho: "Učiteli, co dobrého mám dělat, abych měl věčný život?" On mu řekl: "Proč se mě ptáš na dobré? Jen jeden je dobrý. Ale pokud chceš vejít do života, zachovávej přikázání!" Matouš 19-16,17

"Hodnota lidské osoby, která je intelektuálním zvířetem zvanou lidskou bytostí, je menší než popel z cigarety. Ale hlupáci se cítí, že jsou obry. Bohužel, mezi všemi pseudo-esoterickými proudy, existuje velké množství mýto-maniackých lidí. Jednotlivci, kteří se cítí být Mistry, lidé kteří mají rádi, když jich druzí nazývají Mistry, jednotlivci, kteří věří, že jsou Bohové, jednotlivci, kteří se domnívají, že jsou Světci. Jediný, který je skutečně ohromný, je Duch (Spirit), Nejvnitřnější. My, intelektuální zvířata, jsme listy, které pohazuje vítr… Žádný student okultismu není Mistrem. Pravými Mistry jsou pouze ti, kteří dosáhli Páté Zasvěcení Velkých Mystérií. Před Pátým zasvěcením, nikdo není Mistrem." - Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželství)

"Ty (pokud jsi dosáhl úrovně zasvěcení) nejsi Mistr, ty jsi pouze hřešícím stínem Toho, který nikdy nezhřešil. Pamatuj, že pouze tvůj vnitřní Beránek je Mistrem. Pamatuj, že i když tvůj vnitřní Bůh je Hierarcha Ohně, ty ubohý slimák, si pouze lidskou bytostí a jako lidská bytost budeš vždy souzen. Tvůj vnitřní Beránek by mohl být planetárním Bohem, ale ty ubohý slimáku z bahna nezapomeň, vždy si pamatuj, že ty jsi pouze stínem tvého Boha. Ubohý hřešící stín…! Neříkej "Já jsem tento Bůh" nebo "Já jsem tamten Mistr", protože ty si pouze stínem, který se musí rozhodnout zemřít a být zabit, aby si nesloužil jako překážka pro tvého vnitřního Boha. Je pro tebe nutné, aby si dosáhl nejvyšší pokoru." - Samael Aun Weor, The Aquarian Message (Poselství Vodnáře)

"Neakceptuj vnějších Mistrů ve fyzickém světě. Nauč se jak cestovat v Astrálním Těle a když si v Astrálu zručný, vyber si autentického Mistra Velkých Mystérií Bílého Bratrstva a zasvěť mu nejabsolutnější oddanost a nejhlubší respekt." - Samael Aun Weor, The Zodiac Course (Kurz Zvěrokruhu)

Malkut (Malkuth):

(Hebrejsky מלכות znamená říše, království) Desátá sefira na stromě života (Kabala). "Padlá sefira." Malkut je fyzický svět nebo fyzické tělo. Shoduje se s kabalistickým světem Assiah.

"Fyzický svět je údolí trpkosti, království Malkut, království Samsáry. Kolo Samsáry se neustále kroutí a ego přichází a odchází; zbavuje se materiální formy a vrací se vždy trpíce, vždy hledajíc bez nalezení. Desáté Arkánum, Kolo Odplaty je příšerné a celý svět je otrokem tohoto fatálního Kola Století. Kdokoliv, kdo chce být osvobozen od tohoto fatálního Kolesa Samsáry, musí zničit "já" a inkarnovat Duši. Tato práce je velmi těžká a těch, kteří to dosáhnou je velmi málo. Skutečně, království Malkut je příšerný filtr. Odpad tohoto filtru je to, co je nyní běžné a současné, což je spolknuto Propastí. Zlato, vybraný, pravá Lidská Bytost, Anděl, je početí, a boj je vskutku těžký. Příroda je neúprosná a zrod Andělské-Lidské Bytosti stojí tisíce nebo lépe řečeno miliony obětí. 'Mnozí jsou volání a pár je vybraných.'" - Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

Mantra:

(Sanskrt, doslovně "ochrana mysli") Posvátné slovo nebo zvuk. Použití posvátných slov a zvuků je univerzální ve všech náboženstvích a mystických tradicích, protože základ všeho stvoření je ve Velkém Dechu nebo Slově, Logos. "Na počátku bylo Slovo…”   

Materialista:

V esoterických vědách, "materialista" je ten, který věří jen tomu, co mu řekne jeho pět smyslů, tudíž se spoléhá výlučně na smyslové údaje, tři dimenzionální svět. Takový typ osoby nemá žádné chápání vyšších smyslů nebo vyšších dimenzí a tudíž je omezen tím, co dokáže vnímat fyzicky. Jak řekl C.W. LeadBeater, "Nejčastější chybou je domnívat se, že hranice našeho vnímání, je také hranicí všeho co je možné vidět."

Magie:

Slovo magie je odvozeno od starověkého slova "mag", což znamená kněz (od magos "jeden z členů učené a kněžské třídy," od O. Pers.. Magush). Skutečná magie je práce kněze. Skutečný mág je kněz.

"Magie podle Novalisa, je umění vědomého ovlivnění vnitřního světa." - Samael Aun Weor, The Mystery of Golden Blossom (Záhada Zlatého Rozkvětu)

"Když je magie vysvětlena, jaká je ve skutečnosti, tak se zdá, že fanatickým lidem to nedává žádný smysl. Raději dávají přednost následování svého světa iluzí." - Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revoluce)

"Ti, kteří věří, že dokážu zázraky pouze se silou mysli, se zcela mýlí, protože vše v Přírodě je duální. Myslet si, že veškerá práce praktické magie, může být vykonávána pouze se silou mysli je absurdní, stejně jako si myslet, že muž dokáže zplodit dítě bez dotčení se ženy. Myslet si, že dokážeme provádět všechny typy esoterické práce pouze s mentální silou, je tak směšné jako věřit, že dokážeme psát dopis pouze s perem a žádným papírem nebo věřit, že můžeme mít světlo pouze s elektřinou bez žárovky. Vše v tomto horkém stvoření je duální." - Samael Aun Weor, Igneous Rose (Ohnivá Růže)

Májá:

(Sanskrt, doslovně "vzhled, iluze, klam") Může znamenat 1) iluzorní podstatu existence, 2) lůno Matky Boží, nebo 3) Samotnou Božskou Matku

Meditace:

"Je nutné, abychom věděli jak meditovat, abychom pochopili jakýkoli agregát nebo jinými slovy jakýkoli psychologický defekt. Je nezbytné, abychom věděli jak pracovat s celým naším srdcem a s celou naší duší, pokud chceme, aby se stala eliminace." -  Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

Mentální / Duševní Tělo:

Jedno ze sedmi těl lidské bytosti. Vztahující se k Necach sedmá sefira Stromu Života; patří 5 dimenzi.

"Mentální Tělo je materiální organismus, ale není fyzickým organismem. Mentální Tělo má svou ultra-biologii a vnitřní patologii, která je pro současné vědce zcela neznámá." - Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revoluce)

Mentální Svět:

Týkající se Necach sedmá sefira Stromu Života; patří 5 dimenzi.

Merkaba (Mercabah):

(Hebrejsky) Doslovně, "kočár." Mluví se o Duši, kterou musí Zasvěcenec vybudovat.

Merkur:

Symbol s mnoha úrovněmi významu (Bůh, Duch, Planeta, Rtuť atd.).

"Merkur je Buddha, Džin nebo Bůh, který se nachází mezi Sluncem a Měsícem. Je věčným společníkem Slunce Moudrosti. V Řecké Mytologii je Merkur zobrazen s křídly, aby ukázal, jak pomohl Slunci na jeho hvězdné dráze. Merkur se nazýval Nuncio a Vlk Slunce: Solaris Luminis Particepts. "On byl vůdcem a vyvolávačem duší, Kabír a Hierofant." Vergilius popisuje Merkur, jako držícího Merkurovu hůl nebo Kladivo dvou hadů na vyvolání k novému životu ty nešťastné duše, které byly sraženy do ORCA klasických Řeků, do Křesťanského Předpeklí, TUM VIRGAM CAPIT, HAC ANIMAS ILLE EVOCAT ORCO, za účelem jejich vstupu do nebeské milice." - Samael Aun Weor, The Doomed Aryan Race (Zatracená Árijská Rasa)

1) první planeta esoterického řádu a nejbližší k Slunci-Kristu. Psychologicky, Merkur ovlivňuje mysl a je spravován (řízený) Rafaelem. Související s intelektualizmem, žurnalistikou, soudními procesy, vědou, výlety, medicínou atd. "Žurnalistika, intelektualismus, obchody, hádky, cesty a všechny druhy záležitostí týkajících se Mysli." - Samael Aun Weor, Manual of Practical Magic (Příručka Praktické Magie), pro kompletní kapitulu o planetě Merkur, čtěte Samael Aun Weor, The Doomed Aryan Race-Zatracná Árijská Rasa

2) Merkur (Hermes) Bůh je společníkem slunce a nejrychlejší z bohů. Ukazuje křídla ohně, aby vyjádřil, že pomáhal Kristu-Slunci na jeho věčné dráze. V Řecké Mytologii symbolizován jako zajíci-lovící psi nebo hlídací psi nebeského zámku, pijící z velmi čistých studní okultistické moudrosti. Také znám jako Hermes-Anubis nebo Dobrý Inspirátor, Agathodaemon. Císař Julián se modlil každou noc k okultnímu Slunci (Kristu) skrze přímluvy Merkuru.

3) Alchymicky: "kovová duše spermatu (spermie nebo semeno se vztahuje k sexuální energii u mužů i žen)." Spermie všech kovů. Duch alchymie. "Nepochybně, Merkur Moudrých musí být oplodněný sírou, jinými slovy, Ohněm." - Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

"Starověké národy uctívali zrno, pšenici a rýži, protože představují posvátné semínko. Mayové a Nahuáni (Nahuas) symbolizovaly Merkur moudrých zrnem. Střední Východ a Evropa viděli požehnané semínko v pšenici. Čína, Japonsko a Indie viděli posvátné spermie v rýži." - Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

"Křídla Merkuru nás vyzdvihují do světa Bohů."

Typy Merkuru (rtuti):

Zaprvé existuje surový Merkur, což znamená Exiohehari nebo posvátná spermie.

Zadruhé existuje kovová duše spermií, která je výsledkem transmutace (přeměny) sexuálního libida (spermií). A proto tato kovová duše je tvořivá energie, která stoupá přes gangliovou míchu do mozku.

"Třetí Merkur je nejpovznešenější. Je to Merkur, který byl oplodněn Sírou. V alchymii je Síra posvátný oheň." - Samael Aun Weor, z přednášky "Archeus"

Měsíční/Lunární těla:

Lunární těla jsou nám dána mechanickou matkou přírody. Jsou vyrobena z protoplazmatické nebo molekulární hmoty nižší páté dimenze, která je tvořena kondenzací nebo krystalizací mechanických přírodních sil do materiálnosti/hmoty.

Všechny minerály, rostliny, zvířata a intelektuální zvířata (to znamená, že takzvaní "lidé," tento termín je používán pro zdůraznění faktu, že lidé, kteří nemají solární těla, se ve skutečnosti ještě nestali opravdovými lidmi) mají lunární těla. Tyto těla se také nazývají "protoplazmatická těla" nebo "čtyři těla hříchu" a zahrnují fyzické, vitální, astrální a mentální tělo, která nám byla dána přírodou. Když běžní lidé spí a sní, tehdy opouštějí své fyzické tělo a cestují ve svém astrálním a mentálním těle.

Mikrokosmos:

(Řecky) Mikro znamená "malý, málo, triviální, nepatrný." Kosmos znamená "řád, harmonie, svět (ze svého dokonalého řádu a uspořádání)." - V Univerzálním Gnosticismu, se výraz mikrokosmos vztahuje k lidské bytosti, která je vesmírem v zmenšenině.

Mojžíš:

(Hebrejsky) Vlastně, Moshe משה; písmena Mem, "voda," Shin "oheň," a Hei "lůno" doslova znamená "zrozený z vody a ohně" - jinými slovy, Mojžíš byl "zrozen z vody a Ducha (oheň)" tak jako Ježíš vysvětlil Nikodémovi znovuzrození. Mojžíš je Znovuzrozený Mistr.

Molekulární Svět:

Úroveň přírody, která odpovídá páté dimenzi či Astrálnímu Světu (v Kabale sefira Hod)

"Chrám Anubise najdeme v Molekulárním Světě, mnoha lidmi nazýván Astrální Svět." -  Samael Aun Weor, The Esoteric Treatise of Hermetica Astrology (Esoterická Rozprava o Hermetické Astrologii)

Monad:

(Latinsky) Z monas, jednota; jednotka, monad. "Monad je Bytí, Nejvnitřnější, náš vlastní vnitřní Duch. V Kabale Monad představuje sefiru Chesed, Gebura a Tiferet. V sanskrtu toto odpovídá Átman-Buddhi-Manas.

"Musíme rozlišit mezi Monadmi a Dušemi. Monad jinými slovy Duch (Spirit) je, ale Duše je získána. Rozlišujte mezi Monadem světa a Duší světa; mezi Monadem člověka a Duší člověka; mezi Monadem mravence a Duší mravence. Lidský organismus se v konečné syntéze skládá z miliard a bilionů nepatrných Monadů. Existuje několik typů a řádů primárních prvků vší existence, každého organismu, na způsob bakterií všech jevů přírody; tyto můžeme nazývat Monadmi, používaje Leibnitzův výraz, kvůli nedostatku více říkajícího výrazu, na naznačení jednoduchosti nejjednodušší existence. Atom je vozem / nástrojem činnosti, vztahuje se ke každému z těchto strážných duchů nebo Monadů. Monadi se navzájem přitahují, kombinují, transformují se, dávajíc tvar každému organismu, světu, mikroorganismu, atd. Mezi Monadmi existují hierarchie; podřazení Monadi musí poslouchat nadřazených, to je Zákon. Podřazení Monadi patří Nadřízeným. Všechny biliony Monadů, kteří oživují lidský organismus, musí poslouchat vlastníka, šéfa, Hlavního Monada. Usměrňující Monad, Prvotný Monad povoluje činnost všech svých podřízených v lidském organismu, dokud nepřijde čas poukázán Zákonem Karmy." - Samael Aun Weor, The Esoteric Treatise of Hermetic Astrology (Esoterická Rozprava o Hermetické Astrologii)

"(Číslo) jeden je Monad, Jednota, Jod-Heve nebo Jehova, Otec, který je v tajnosti. Je to Svatá Trojice, která není inkarnovaná v Mistrovi, který nezabil ego. On je Osiris, ten stejný Bůh, Slovo."- Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

"Když se mluví o Monadu, tak je označován jako Osiris. On je ten, kdo se musí Sebe-uvědomit… Náš vlastní konkrétní Monad potřebuje nás a my potřebujeme jeho. Jednou, když jsem mluvil se svým Monadem, můj Monad mi řekl, 'Já sebe-uvědomuji Tebe; co dělám, dělám pro Tebe.' Jinak proč žijeme? Monad se chce Sebe-uvědomit a to je důvod, proč jsme tady. Toto je náš cíl." - Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

Monadi nebo Životní Strážní Duchové, nejsou vyhrazeni pro fyzický organismus; uvnitř atomů Vnitřních Těl najdeme uvězněno mnoho řádů a kategorií žijících Monadů. Existence jakéhokoli fyzického nebo nadsmyslového, Andělského nebo Démonického, Solárního nebo Lunárního těla, má miliardy a biliony Monadů jako svůj základ." - Samael Aun Weor, The Esoteric Treatise of Hermetic Astrology (Esoterická Rozprava o Hermetické Astrologii)

Mozky neboli centra:

Člověk má sedm center, kde probíhá psychologická aktivita. Prvních pět je následujících: Intelektuální, emocionální, motorické, instinktivní a sexuální centrum. Avšak skrze vnitřní rozvoj se učíme, jak využívat vyšší emocionální a vyšší intelektuální centra. Většina lidí tyto dvě centra vůbec nepoužívá.

Sedmým centrům se také říká tři mozky: Intelektuální, emocionální a motoricko-instinktivně-sexuální mozek.

Mysl:

(Sanskrt Manas) Vyšší Manas (Tiferet) a Nižší Manas (Necach).

"Ve jménu pravdy musíme říci, že v syntéze máme tři mysli. První můžeme a musíme nazvat Smyslová Mysl. Druhou pokřtíme jménem Střední Mysl. Třetí nazveme Vnitřní Mysl." - Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Velká Vzpoura)

Mudrá:

(Tibetský, phyag rgya) Doslova "mystická pečeť." Tento termín má širokou škálu významů.

1. Běžně je tento termín používán hatha jógou nadšenci, kde se odkazuje na systém poloh nebo pozic.

2. Buddhistická "mahámudrá" znamená velkou pečeť a vztahuje se na uvědomění získané prostřednictvím mahájána a vadžrajána cesty.

3. V buddhismu vadžrajána, mudrá je žena, manželka nebo partnerka ve cvičení karmamudrá (sexuální magie).

4. Asijské umění líčí bohů a bohyň, které zobrazují různé pozice rukou, tzv. mudry.

5. V pěti "M," Pankatattva rituálu (také nazývaném pankamakara), mudrá odkazuje na obilí.

Muláprakrti:

(Sanskrit) Doslovně, "kořen nebo původ přírody." Abstraktní božský ženský princip. Nediferencovaná substance.

"V knihách Genesis (a v každé náboženské literatuře), je původní hmota (muláprakrti) reprezentovaná vodami." - Samael Aun Weor, Endokrinologie a Kriminologie

"Chaos je syrová hmota Velkého Díla. Chaos je muláprakrti, původní hmota. Muláprakrti je kristonické semeno, ze kterého se objevil vesmír. Muláprakrti se nachází v našich pohlavních orgánech a odtud vzniká život." - Samael Aun Weor, Kundaliní jóga, Tajemství ohně