slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

N

Nádí:

(Sanskrt; v Tibetčině tsa) Nervový kanálek pro jemné energie.

"Výraz Nádí pochází ze základu Nad, co znamená pohyb. Tělo je vyplněno nespočetným množstvím Nádí. Kdyby byly odhaleny oku, tak by tělo vypadalo jako velmi komplikovaný graf oceánských proudů. Voda navenek vypadá jedna a ta samá. Ale testy ukazují, že se pohybuje všemi směry s různými stupni síly." - Swami Sivananda, Kundalini Yoga (Šrí Svámí Šivánanda, Kundaliní Jóga)

Nejvnitřnější:

"Naše skutečné Bytí je obecné podstaty. Naše skutečné Bytí není druhem vyššího ani nižšího "já". Naše skutečné Bytí je neosobní, univerzální, božské. Přesahuje každý koncept "já", sebe, ega, atd." - Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželství)

Také znám jako Átman, Spirit (Duch), Chesed, náš vlastní, individuální, vnitřní, božský Otec.

"Nejvnitřnější je Horebův horký oheň. V souladu s Mojžíšem, Nejvnitřnější je Ruach Elohim (Duch Boha), který na počátku světa rozsíval vody. On je Král Slunko, náš Božský Monad, Ciceronove druhé ego" - Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revoluce).

Necach:

(Hebrejsky נצח znamená vítězství) Sedmá sefira Stromu Života; Mentální Svět; Duševní Tělo; odpovídá 5 dimenzi.

Nepřekročitelný kruh:

"Mistr Blavatská v prvním svazku své Tajné nauky, nazývá nejsvětější rovinu kosmu, "Nepřekročitelný kruh." Pokud vezmeme v úvahu vesmír jako velký strom s kořeny v Absolutnu, pak tyto kořeny budou "Nepřekročitelný kruh," protože nikdo nemůže projít touto rovinou, ani největší Bohové vesmíru nemohou projít za hranice tohoto kruhu." - Samael Aun Weor, Belzebubova revoluce

Nirvána:

(Sanskrt, "zánik" nebo "skončení"; v Tibetštině: nyangle, doslovně "stav mimo smutku") V běžném používání slovo nirvána odkazuje na trvalé ukončení utrpení a jeho příčin a proto odkazuje spíše na stav vědomí jako na místo. Avšak tento výraz může rovněž znamenat nebeské říše, jejichž vibrace souvisí s ukončením utrpení. Jinými slovy, pokud se tok vaší mysli osvobodil od příčin utrpení, tak bude přirozeně vibrovat na úrovni Nirvány (nebe).

"Když Duše splyne s Vnitřním Mistrem, tehdy se vysvobodí z Přírody a vstoupí do největšího štěstí absolutní existence. Tento stav štěstí se nazývá Nirvána. Nirvánu lze dosáhnout skrze miliony zrození a smrtí, ale také ji lze dosáhnout prostřednictvím kratší cesty; toto je cesta "zasvěcení." Zasvěcenec může dosáhnout Nirvány v jednom životě, pokud chce." - Samael Aun Weor, The Zodiac Course (Kurz Zvěrokruhu)

Nirvána je oblast Přírody, kde vládne nevýslovné štěstí ohně. Rovina Nirvány má sedm pod-rovin. V každé z těchto sedm pod-rovin Nirvanické hmoty, existuje nádherná hala, kde Nirmánakájové studují jejich záhady. Toto je důvod, proč nazývají své pod-roviny "halami" a ne pouze "pod-rovinami" jak to dělají Teozofisti. Nirvanisti říkají: "Jsme v první hale Nirvány nebo v druhé hale Nirvány nebo ve třetí nebo ve čtvrté nebo v páté nebo v šesté nebo v sedmé hale Nirvány." Popsat nevýslovnou radost Nirvány je nemožné. Tam vládne hudba sfér a duše je okouzlena ve stavu blaha, což je nemožné popsat slovy." - Samael Aun Weor, The Revolution of Beelzebub (Belzebubova Revoluce)

Nús (Nous):

(Řecký "mysl, rozum, intelekt") Toto není konkrétní, smyslová mysl, kterou běžně zažíváme. Nús namísto toho odkazuje na Abstraktní Mysl, druh mysli osoby, jako Buddha, Ježíš nebo Kršna. Také znám jako Čtvrtý Stav Vědomí.

"Nús je dokonalé probuzené Vědomí. Nús  je stavem Turiya, hluboké, dokonalé, vnitřní osvícení. Nús  je legitimní objektivní jasnozřivost. Nús  je intuice. Nús  je světem božských archetypů. Noetické myšlení je syntetické, jasné, objektivní, osvícené. Kdokoliv, kdo dosáhne výšky Noetického myšlení, zcela probudí Vědomí a stane se Turiya. Nejnižší část člověka je iracionální a subjektivní a týká se pěti běžných smyslů. Nejvyšší část člověka je Světem Intuice a objektivního spirituálního Vědomí. Ve Světě Intuice, se vyvíjejí archetypy všech věcí v přírodě. Pouze ti, kteří pronikli do Světa objektivní Intuice, pouze ti, kteří dosáhli slavnostní výšky Noetického myšlení, jsou skutečně probuzení a osvícení." - Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželství)

Z Filokalie (spisy Křesťanských Pouštních Otců): "[Nús] je nejvyšší schopnost v člověku, skrze kterou - za předpokladu, že je očištěna - pomocí přímého vnímání zná Boha nebo vnitřní esenci nebo principy stvořených věcí. Nús  musí být důkladně odlišen od rozumu; Nús  neformuluje abstraktní koncepty nebo se o nich nedohaduje používáním dedukci uvažování; ale rozumí božskou pravdu, pomocí okamžité zkušenosti nebo intuice. Přebývá v 'hloubce duši'; představuje nejvnitřnější aspekt srdce."