slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

O

Objektivní:

Moderní, revoluční psychologie nového věku Vodnáře, používá výrazy "objektivní" a "subjektivní" následujícím způsobem:

A) Objektivní- Skutečný, spirituální (duchovní), pravdivý, božský atd.

B) Subjektivní- Nejasný, nesouvislý, nepřesný, iluzorní, fantastický, absurdní. - Samael Aun Weor, The Three Mountains (Tři Hory)

Ohnivá výheň vulkánu:

Odkaz na starodávné tajné poznání Tantry nebo Alchymie, týkající se sexuální transmutace

Okidanokh:

Název používaný Gurdjieffom pro popis Paprsku Stvoření, prvotní emanace Ein Sof (Ain Soph), Slunečního Absolutna. Energetické pole původu všech kosmů, jehož vibrace se projevuje skrze Zákon Třech ve všech dimenzionálních materiálních projevení. Okidanokh je hlavní příčinnou všech kosmických jevů; je to Kristická hmota schopna proniknout všemi kosmickými výtvory. Kabalistický je to zdroj života posvátného Triamazikamna nebo Logoistické Trojice: Keter, Chokma, Bina.   

Oko Dangma:

Dangma je sanskrtský termín pro "očištěné duše," tedy oko Dangma je odkaz na duchovní zrak vysokého zasvěcence. Je to polyvize, schopnost vnímat všechny dimenze přírody, své kořeny má v epifýze. Z Blavatské Tajné nauky: "V Indii se tomu říká" oko Šiva, "no v esoterické frazeologii je to známé pod názvem" Otevřené oko Dangmy.""Dangma" znamená" „očištěna duše," ten, kdo se stal Jivanmukta, nejvyšší adept nebo spíše Mahatma. Jeho "otevřené oko," je vnitřní duchovní oko proroka, schopnost, která se skrze toto oko projevuje, není jasnovidectví, jak je obvykle chápáno, tj. moc vidět na dálku, ale spíše schopnost duchovní intuice, jejímž prostřednictvím je možné získat přímé a určité znalosti. Tato schopnost je úzce spojena s "třetím okem," které je mytologickou tradicí připisováno určité rase lidí."

Ors:

Náš Solární Systém. "Náš Solární Systém má třináct Světů, které jsou následujícím způsobem: Země, Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto, Vulkán, Persefona a Klarion."

Osvobození:

(Sanskrt moksha nebo mukti) Svoboda od cyklické existence nebo karmického podmiňování. Od utrpení jsme osvobozeni, když je vědomí extrahované z ega: z touhy, karmy, připoutání, pýchy, sexuální žádostivosti, závisti, žárlivosti, strachu, nenasytnosti, hněvu, atd. Když je duše bez všech chybiček, tehdy je osvobozenou duší.

"Jakýkoliv pokus o osvobození, nezáleží na tom, jaký ohromný může být, pokud nebere v úvahu nutnost zničení ega, tak je odsouzen k nezdaru." - Samael Aun Weor, Revolutionary Psychology (Revoluční Psychologie) 

Osobnost:

(Latisnky personae: maska) Existují dva fundamentální typy osobnosti:

  1. Solární / Sluneční: osobnost vnitřního bytí. Tento typ je odhalen pouze skrze osvobození mysli ze Samsáry.
  2. Lunární / Měsíční: pozemská, netrvanlivá osobnost. Novou lunární osobnost vytváříme v prvních sedmi letech každého nového fyzického těla, v souladu s třemi vlivy: genotyp, fenotyp a paratyp. Genotyp je vliv genů nebo jinými slovy, karma, naše dědictví z minulých činů. Fenotyp je vzdělání, které dostaneme od naší rodiny, přátel, učitelů atd. Paratyp souvisí s okolnostmi života.

"Osobnost je čas. Osobnost žije ve svém vlastním čase a neinkarnuje se. Po smrti jde osobnost také do hrobu. Pro osobnost neexistuje zítřek. Osobnost žije na hřbitově, toulá se po hřbitově nebo jde do hrobu. Není to Astrální Tělo ani éterický dvojník. Není to Duše. Je to čas. Je energetická a velmi pomalu se rozkládá. Osobnost se nemůže nikdy reinkarnovat. Nikdy se neinkarnuje. Pro lidskou osobnost neexistuje zítřek." - Samael Aun Weor, The Perfect Matrimony (Dokonalé Manželství)

"Naše osobnost se musí stát víc a víc pasivní…” - Samael Aun Weor, z přednášky "Vědět jak naslouchat" (Knowing How to Listen)

"Lidská osobnost je pouze loutka ovládána neviditelnými šňůrkami… Zjevně každé z těchto já, nám vkládá do mysli, co si musíme myslet, do našich úst, co musíme říci a do našich srdcí, co musíme cítit, atd. Za takových podmínek, lidská osobnost není ničím jiným než robotem ovládaným různými lidmi, každý bojující o svou nadřazenost a snažící se o svrchovanou nadvládu nad hlavními centry organického stroje… Nejprve je nutné, urgentní a naprosto nezbytné, aby Magnetické Centrum, které je abnormálně zřízené v naší falešné osobnosti, bylo přemístěno k Esenci. Tímto způsobem může úplný člověk začít svou cestu od osobnosti až ke hvězdám, stoupajíc rostoucím, didaktickým způsobem, krůček po krůčku po Hoře Bytí. Dokud bude Magnetické Centrum stále zřízené v naší iluzorní osobnosti, doté doby budeme žít v nejohavnějších psychologických doupatech hanebnosti, i když v každodenním životě budeme vypadat jako skvělí občané… Tyto hodnoty, které slouží jako základ pro Zákon Návratu, najdeme vždy v naší lidské osobnosti." - Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Velká Vzpoura)

"Osobnost si nesmíme plést s "já." Ve skutečnosti, osobnost je zformována během prvních sedmi let dětství. "Já" je něco jiného. Je to chyba, která je zachovávána ze století do století; pokaždé se víc a víc zesiluje skrze mechaniku návratu. Osobnost je energetická. Je zrozená během dětství prostřednictvím návyků, zvyklostí, představ atd., a je zesílená se zkušenostmi života. Z tohoto důvodu musí být obě, osobnost, jakož i "já" rozdrcené. Toto psychologické učení je revolučnější než ty Gurdjieffove (Georgij (Georges, George) Ivanovič Gurdžijev) a Ouspenského. "Já" používá osobnost jako nástroj činnosti. A tak personalizmus je smíšeninou ega a osobnosti. Uctívání osobnosti vymyslelo "já." Ve skutečnosti personalizmus vyvolává egoismus, nenávist, násilí atd. všechno toto je zavrhováno A-himsou (znamená vyhýbat se násilí). Osobnost totálně likviduje esoterické organizace. Osobnost produkuje anarchii a zmatek. Personalizmus může totálně zničit jakoukoli organizaci… Osobnost je mnohonásobná a má mnoho skrytých hloubek. Karma předchozích existencí, je vložena do osobnosti. Je to karma v procesu vyplnění nebo krystalizace. Dojmy, které nejsou stráveny, se stanou novými psychickými agregáty, a co je vážnější, stanou se novými osobnostmi. Osobnost není stejnorodá ale spíše různorodá a množná. Člověk si musí vybírat dojmy stejným způsobem, jako si vybírá věci v životě. Pokud se v určitém okamžiku zapomene, v nové události, nové "já" jsou zformovány a pokud jsou velmi silné, tak se stanou novými osobnostmi uvnitř osobnosti. V tom spočívá příčina mnoha traumat, komplexů a psychologických konfliktů. Dojem, který člověk nestráví, se může zformovat do osobnosti uvnitř osobnosti, a pokud ji člověk nepřijme, tak se stane zdrojem hrozivých konfliktů. Ne všechny osobnosti (které máme uvnitř osobnosti) jsou přijaty; dávajíc zrod mnohým traumatům, komplexům, fobiím atd. Dříve než všechno ostatní, je nutno pochopit rozmanitost osobnosti. Osobnost je sama o sobě mnohonásobná. A proto může existovat někdo, kdo mohl rozdrtit psychologické agregáty, ale pokud nerozdrtí osobnost, tak nebude schopen dosáhnout autentické osvícení a radost žití." - Samael Aun Weor, The Revolution of the Dialectic (Revoluce Dialektiky)

Osobnost je energetická. Osobnost se formuje během prvních sedmi let života dětství a je zesilována časem a zkušenostmi… Mentální Tělo, Tělo Tužeb, Éterické Tělo a Tělesné Tělo sjednocují osobnost… Musíme skončit s osobností a s "já", aby se v našem nitru mohlo zrodit Bytí." - Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcane of Tarot and Kabbalah (Úvodní / Zasvěcovací cesta do Tajemství Tarotu a Kabaly)