slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

P

Padmasambhava:

(Nebo Guru Rinpočhe) Indický Mistr, který spolu se Šantarakšítom a Králem Ttrisong Detsen, založili v Tibetu Tantrický Buddhismus (8 století). Pro lidi ze Západu je asi nejznámější v kontextu tzv. "Tibetská Kniha Mrtvých." V Tibetském Buddhismu je velmi uctíván, více uctíván od něj, je pouze Buddha Šákjamuni.    

Parabrahman:

(Sanskrit, doslovně "Nejvyšší Brahman"), absolutní nebo univerzální podstata.

Paramarthasatya:

(Sanskrt) Para, "absolutní, nejvyšší." Parama, "to, co pozná nebo vědomí." Artha, "to, co je známé." Satya "existence, Pravda." V syntéze, "nejvyšší poznání všeho, co existuje: PRAVDA."

Paprsek Stvoření:

Světlo Ein Sof Ór (Ain Soph Aur), též známé jako Okidanokh, Quetzalcoatl, Kulkulkan, Krestos a Kristus. Tento paprsek sestupuje jako blesk, vytvářejíc a osvětlující všechny úrovně existence.

"Správné seřazení Paprsku Stvoření je následující:

 1. Absolutno - Protokosmos (Protocosmos)
 2. Všechny světy ze všech hvězdokup Galaxii - Ajokosmos (Ayocosmos)
 3. Galaxie nebo skupina Sluncí - Makrokosmos (Macrocosmos)
 4. Slunce, Solární Systém - Deuterokosmos (Deuterocosmos)
 5. Zem nebo kterákoli z planet - Mezokosmos (Mesocosmos)
 6. Filozofická Země, Lidská Bytost - Mikrokosmos (Microcosmos)
 7. Propast, Peklo - Tritokosmos (Tritocosmos)

"Bratři Gnostická Hnutí musí hluboce pochopit esoterické znalosti, které dáváme v tomto Vánočním Poselství, aby mohli přesně vědět místo, které obývají v Paprsku Stvoření." - Samael Aun Weor, The Elimination of Satan's Tail (Odstranění Satanova Ocasu)

Pingalá:

Mužský/solární energetický kanálek, který se omotává kolem páteře a souvisí s Bytím. Rovněž nazývaný Adam (Křesťanství) a Od (Kabala)

Pistis Sofia (Sophia):

Gnostická Bible, přepis (transkripce) Ježíšova učení po jeho zmrtvýchvstání.

"Pistis znamená moc / síla. Sofia znamená moudrost. Ti, kteří uctívají své "milované ego" nikdy nenajdou Pistis Sofii." - Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

Pleroma:

(Řecký) "Plnost," starověký, osvojen, gnostický název, který znamená božský svět nebo univerzální duši. Prostor, který byl vypracován a je rozdělen do několika eónů/věků. Příbytek neviditelných bohů. Ve vztahu ke kabale, pleroma odkazuje na svět acilut.

Plnost Mysli:

V kontextu sebepozorování a meditace, je to nepřetržité vědomí toho, co děláme. V Tibetštině se to nazývá "trenpa" (dran-pa) nebo "paměť". V sanskrtu se to nazývá "smrti". Toto je sedmý element Osmidílné Stezky.

Pocity:

"Pokud se chceme vyhnout nebezpečí pádu, tak je nutné, abychom zlikvidovali touhu. Ten, kdo chce zlikvidovat touhu, musí objevit její příčiny. Příčiny touhy najdeme v pocitech. Žijeme ve světě pocitů a potřebujeme je pochopit. Existuje pět druhů pocitů:

 1. Zrakový pocit
 2. Sluchový pocit
 3. Čichový pocit
 4. Chuťový pocit
 5. Hmatový pocit

Pět konkrétních typů pocitů se transformuje do touhy. Pocity nesmíme odsuzovat; nesmíme je omlouvat. Musíme je hluboce pochopit. Pouze pochopením pocitů zabijeme touhu. Pouze prostřednictvím zlikvidování touhy, je mysl osvobozena, mysl, která se normálně nachází stlačena v láhvi touhy. Probuzení Vědomí nastává, když je mysl osvobozena. Pokud chceme vyhubit příčiny touhy, tak musíme žít ve stavu nepřetržitého uvědomování. Je nutné, abychom žili ve stavu ostražitého vnímání a ostražité novoty. Ego je velká kniha, kniha mnoha svazků. Tuto knihu můžeme studovat, pouze skrze techniku vnitřní meditace." - Samael Aun Weor, Tarot a Kabala  

Poisonioonoskirian vibrace:

Pokud sexuální energie není použita pro reprodukci rasy a není ani transmutovaná, ale je tam jen abstinence, nucený celibát a nic jiného, ​​taková sexuální energie podstoupí devoluci, degeneruje. Devoluce sexuálních sekretů vytváří maligní vibrace, tzv. Poisonioonoskirian vibrace.

Polyvize:

Polyvize je intuitivní jasnozřivost. Je to božská vševědoucnost. Toto oko se nachází v epifýze, kde přebývá lotos tisíc okvětních lístků. Tam se nachází Supravědomí (Vyšší vědomí). Epifýza se nachází v horní části mozku. Každý, kdo chce rozvinout supravědomí, musí praktikovat vnitřní meditaci. Musíte se soustředit na Matku Boží, která sídlí v hloubce vašeho Bytí. Meditujte nad ní. Při usínání se modlete, aby vám uvedla do činnosti supravědomí. Meditujte denně. Meditace je denním chlebem moudrých. S meditací rozvinete supravědomí.

Pradžápati:

(Sanskrit, doslovně "pán tvorů"), titul ve Védách vztahující se k bohu Indra. Obecně lze říci, že se týká jakéhokoli božstva, které vytváří život.

Říká se, že jsou to děti Indra (bohů), kteří taktéž vytvářejí život. V gnóze, pradžápatiové obvykle znamenají Elohim nebo "sedm duchů před trůnem": sedm kosmotvorců, kteří udržují život v dané sluneční soustavě.

"Předkové; dárci života všemu, co je na této zemi. Je jich sedm a deset - odpovídající sedmi a deseti kabalistickým sefirotům; také ke Mazdean Amesha-Spentas, atd." - Teosofický slovník pojmů.

Prakrti:

(Sanskrit) Doslovně, "příroda" nebo "hmota."

"Prakrti, Božská Matka, je prapůvodní látka přírody. Různé látky, různé prvky a dílčí prvky existují ve vesmíru, ale všechny z nich jsou různé projevy jedné látky. Velká matka, Prakrti, prapůvodní hmota, je čistá akáša obsažena v celém prostoru. […] V lůně Prakrti se rodí a umírají miliony a miliardy vesmírů. V Prakrti se rodí a rozpouští každý vesmír. Každý svět je ohnivá koule, která je zapálená a uhašena v lůně Prakrti. Všechno se rodí z Prakrti, vše se vrací do Prakrti. Ona je Velká matka. " - Samael Aun Weor, Esoterická rozprava o hermetické astrologii

Pralaja:

(Sanskrit) kosmické období klidu a odpočinku.

Sanskrtské slovo, tvořené z pra a laja. Pra, znamená "dopředu" nebo "postup" Laja, od kořene li, což znamená, "rozpustit," "roztát," "zkapalnit."

Prána:

(Sanskrt; v Tibetštině bindu) Životní-princip; dech života; energie. Životně důležitý dech, který udržuje život ve fyzickém těle; prvotní energie nebo síla, z níž jsou další fyzické síly projeveními. V knihách o józe, je prána popisována, že má pět modifikací, podle svých pěti různých funkcí. Tyto jsou: prána (vitální energie, která kontroluje dýchání), apana (vitální energie, která přenáší nevstřebanou potravu a pití), samana (vitální energie, která přenáší živiny po celém těle), vyama (vitální energie, která proniká celým tělem), a udana (vitální energie pomocí níž je obsah žaludku vyvržen přes ústa). Slovo Prána se rovněž používá jako jméno Kosmické Duše, obdařenou činností.

"Prána je Velký Dech. Je Kosmickým Kristem. Prána je život, který buší v každém atomu, jako buší v každém slunci. Oheň hoří kvůli Práně. Voda teče kvůli Práně. Vítr fouká kvůli Práně. Slunce existuje kvůli Práně; život, který máme je Pránou. Nic ve Vesmíru nemůže existovat bez Prány. Bez Prány je nemožné, aby se zrodil nejnepatrnější hmyz nebo rozkvetla nejmenší květinka. Prána se nachází v potravě, kterou jíme, ve vzduchu, který dýcháme a ve vodě, kterou pijeme, Prána existuje ve všem. Když je semenná energie pročištěna a zcela transformována (přeměněná), tak nervovému systému je poskytnut nejbohatší typ Prány. Tato bohatá Prána je vložena uvnitř mozku ve formě čisté Kristické energie, Víno Světla. Úzký vztah existuje mezi myslí, Pránou a semenem. Ovládáním semenné energie se silou vůle, můžeme získat nadvládu nad myslí a Pránou. Ti lidé, kteří rozlévají semeno, nemohou nikdy získat kontrolu nad svou myslí, a ne to ještě Pránou. Jejich snaha získat kontrolu nad svou myslí a Pránou nepochybně selže. Lidé, kteří získají sexuální kontrolu, také získají kontrolu nad svou myslí a kontrolu nad svojí Pránou. Tyto typy lidských bytostí dosáhnou pravé osvobození." - Samael Aun Weor, The Yellow Book (Žlutá Kniha)

"Prána je život a cirkuluje ve všech našich orgánech." Prána cirkuluje ve všech našich nádis a vitálních kanálů." "Sexuální energie je Prána, život." "Prána je sexuální. Sexuální energie je solární. Solární energie je Kristická. Kosmický Kristus je Solární Logos. Solární energie pochází z Kosmického Krista. Kristická Prána umožňuje růst pšeničnému klasu; a tak Kristonická substance připravena, aby byla strávena, zůstává uzavřená uvnitř zrna. Voda z horských ledovců proniká uvnitř pněm, aby umožnila dozrání hroznů, ve kterém celý život, celá Prána ze Slunce-Krista zůstává uzavřená." - Samael Aun Weor, Kundalini Yoga (Kundaliní Jóga)

Pránájáma (Pranayama):

(Sanskrit pro "zdrženlivost (ajámá) prány (energie, životní síly)"). Typ dýchacího cvičení, které transformuje životní sílu (sexuální energii) vykonavatele (toho, kdo provádí cvičení).

"Pránájáma je způsob sexuální transmutace pro svobodné." - Žlutá Kniha (The Yellow Book) 

Prétor:

Prétor gnostické církve je slavení eucharistie ve vyšších světech.

Prétor byl spojován se starověkou římskou republikou, ale v ezoterice souvisí s původní křesťansko-katolickou gnostickou církví, vzhledem k tomu, že naše gnostická církev je autentickou republikou Říma (Amore - láska). Musíme mít na paměti, že gnostická církev je církev Romae, nebo Amore (Kristická, univerzální, vědoma láska). Proto "prétor," může z esoterického hlediska znamenat, konzula, nebo účast všech vědomých uctívačů (učedníků hlavních a menších záhad) v nádherné gnostické katedrále vyšších světů, protože se řídíme a snažíme se následovat skutečnou vědomou, duchovní republiku lásky (Amore, sexuální magie), tvořenou lidskými a božskými hierarchiemi probuzených občanů vesmíru.

Dnešní římský katolicismus není skutečný katolicismus. Oprávněný, původní katolicismus je původní gnostický katolicismus. Popravdě, toto je hlavní důvod proč jsme se zcela distancovali od římskokatolické sekty. Světci jako: Saturninus z Antiochu, proslavený kabalista, patřili do původní křesťanské katolické gnostické církve – Samael Aun Weor, Dokonalé manželství

Prihtví:

(Psané různé: Prittvi, Prithivi, Pritvi, Prittwi atd., ze sanskrtu, "zem")

1) tattva (energetický zdroj) elementu země.

2) bohyně země.

Propast:

 1. Peklo, v Kabale známé jako Klipot, které je zobrazeno jako odraz Stromu Života, pod Malkutem.
 2. velký prázdný prostor, který odděluje vyšší trojúhelník Stromu Života od zbývajících sedmi sefirotov. "Velmi dobře víme, že "Velká Propast" věčných vod, se nachází mezi Bina a Chesed. Toto je známé pro kteréhokoli Kabalistu, který nahlíží do Stromu Života." - Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

Představivost:

"Naučili jsme se, že představivost je průsvitná. Je zrcadlem duše; je to božská jasnozřivost. Nato, aby mohl stoupenec vidět, musí použít svou představivost. Když se čakra čela začne otáčet, tehdy se obrazy, které jsou viděny s průsvitnou představivostí, stávají brilantnější, nádhernější, světlejší. Stoupenec musí rozlišovat mezi představivostí a fantazií. Vědoma představivost je pozitivní, ale fantazie je negativní a škodlivá pro mysl, protože nás může vést k halucinacím nebo šílenství." - Samael Aun Weor, The Yellow Book (Žlutá Kniha)

Překlad / Překládání:

Jako výraz esoterické psychologie: "Každý vjem přechází ze smyslů do mysli. "Já" překládá veškeré informace, které jsou sebrané myslí podle svých předsudků, tužeb, obav, vzpomínek, předpojatostí, určitého typu zlomyslnosti, fanatismu, nenávisti, závisti, žárlivosti, vášně, atd., atd. - Samael Aun Weor, Endocrinology & Criminology (Endokrinologie a Kriminologie).

Příčinné Tělo:

Tělo Vědomé Vůle vztahující se k Tiferet (Tiphereth) a k Lidské Duši. A nakonec bude třeba vytvořit Egoitoorasiana tělo nebo tělo Vůle Bytí, což je Příčinné Tělo. - Z otázek o důležitosti žen

Příčinný Svět:

Svět kauzality (příčinná souvislost- vztah mezi příčinou a následkem) nebo Vědomé Vůle, vztahující se k sefiře Tiferet (Tiphereth) v oblasti 6 Dimenze.

Přímá cesta:

Přímá cesta k Absolutnu, též nazývaná Cesta bódhisattvy. Tato duchovní cesta je velmi revoluční a lidstvo, světci a démoni ji odvrhují. Velmi málo se vydá na Přímou cestu, protože to vyžaduje úplné a rychlé odstranění všeho ega (karma). Pokud se chcete vydat po Přímé cestě, nejprve musíte dosáhnout Páté zasvěcení ohně (Tiferet).

Psychologický Měsíc:

V sobě máme skrytou část našeho vlastního Ega, která není nikdy viditelná. Tak jak měsíc má dvě tváře, jedna která je viditelná a druhá, která je skrytá, stejným způsobem i my máme okultní část, která není viditelná. 

V první řadě chci, abyste rozuměli, že tak jako existuje fyzický měsíc, tak samo existuje i psychologický měsíc. Tento psychologický měsíc nosíme uvnitř; je to Ego, Já, Já sám.

Každý může s určitým pozorováním vidět viditelnou část. Ale existuje neviditelná tvář našeho psychologického měsíce, kterou nelze tak snadno pozorovat. Bohužel Esence neosvětlila skrytou část našeho vlastního vnitřního měsíce. Ve skutečnosti žijeme pouze v malé oblasti našeho Vědomí.

Vytvořili jsme si o sobě podobiznu. Když vědomí, jako paprsek světla pronikne tou neviditelnou tváří, pak ta naše skrytá strana, podobizna, kterou jsme si o sobě vytvořili je zničena, je zredukována na kosmický prach.

Je to nešťastné, že žijeme pouze v naší malé části a mnohé věci o sobě ignorujeme. Skrytá strana neznámé části je normálně velmi hluboká a my ji potřebujeme znát. Toto bude možné, pokud do ní vyšleme světlo našeho vědomí.

Ta skrytá tvář je podstatná, protože toto je ta část, kde najdeme původ našich chyb, nesčetných mechanických reakcí, hrabivosti. Samozřejmě, pokud jsme neosvětlili tu okultní část s paprsky Vědomí, dotud se budeme nesprávně uvádět do vztahu ne jen se sebou samým, ale také s našimi přáteli. Když člověk osvětlí skrytou tvář svého vlastního psychologického měsíce, tehdy je možné poznat své vlastní chyby; pouze pak lze správně vidět naše přátele. Ale když člověk neosvětlí s vědomím tu svou skrytou část, pak mylně zobrazuje všechny své psychologické defekty na druhých.  

Psychologie:

Z Řecké psýché (pskhe) znamenající "duše," a Logos, "princip řídící kosmos," Slovo, Bůh. Pravá psychologie je "poznání vztahu duše s Bohem." Esoterická Psychologie je nejvyšší a nejmocnější úroveň tohoto poznání, které je "soukromé" a "vnitřní" a vstupuje v úrovních, podle vnitřního, zasvěcovacího procesu hledače.

Puruša:

(ze sanskrtu) Nejvyšší Bytí.

"Za touto iluzí světa, za těmito fyzikálními jevy, za těmito jmény a formami, za pocity, myšlenkami, emocemi, city, přebývá tichý svědek, tvůj nesmrtelný Přítel a skutečný Sympatizant, Puruša nebo Učitel světa, neviditelná Síla nebo Vědomí." - Šrí Svámí Šivánanda, Bůh existuje

"Toto absolutně Nejvyšší Bytí, které přebývá v komorách tvého srdce jako Vnitřní vládce nebo Kontrolor, který nemá počátek, střed ani konec, je Bůh nebo Átman, nebo Brahman nebo Puruša nebo Čaitanja nebo Bhagavan nebo Purušottama." - Šrí Svámí Šivánanda