slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

Š

Šakti:

(Sanskrit, doslovně "síla, moc, energie") symbolizována jako žena Šivy, Třetí Logos, sefira Bina: Ženský aspekt Bina. Personifikace původní energie. Symbolizována Yoni, ženským sexuálním orgánem.

Šamatha:

(Shamatha nebo šamatha) Klidná Meditace. Sha v sanskrtu znamená "klid". Mata znamená "obydlí" nebo "stabilita". Takže SHAMATA znamená "přebývat nebo mít základy, mít zřízení v klidu, přebývat v klidu". Šamatha je v podstatě totéž jako Pratjáhára. Termín Šamatha také souvisí s tibetským shi-ne, což znamená "klid". Šamatha je jednobodová mysl nebo různé úrovně soustředěné pozornosti. Podle Buddhy Maitréja existuje devět různých úrovní Šamathy.

Šiva:

Mnohotvárný symbol v Hinduistickém božství.

Pán Šiva je čisté, neměnné, bez atributů, vše pronikající, nadsmyslné vědomí… Na konci Pralaya, Nejvyšší Pán přemýšlí o znovu stvoření světa. Pak je známý pod jménem Sadašiva. On je hlavní příčinou stvoření. Ze Sadašivy začíná stvoření… [Kromě již zmíněného,] Pán Šiva představuje ničivý aspekt Brahmana… On ničí vše otroctví, omezení a smutek Svých oddaných stoupenců. On je dárcem Mukti nebo konečného vysvobození. On je univerzálním Já. On je pravým Já všech tvorů. On je obyvatelem země zpopelnění, v oblasti mrtvých, ti, kteří jsou mrtví k světu. Jivovia a svět vznikají z Něho, existují v Něm, Jím jsou vyživování a odmítnutí, a nakonec s Ním splynutí. On je oporou, zdrojem, podstatou celého světa. On je ztělesněním Pravdy, Krásy, Dobroty a Blaha. On je Satyam, Sivam, Subham, Sundaram, Kantam. On je Bůh bohů, Deva-Deva. On je Velkým Božstvím - Mahadeva." - Swami Sivananda, Lord Shiva and His Worship (Pán Šiva a Jeho Uctívání)

Hinduistický Tvůrce a Ničitel, třetí aspekt Trimurti (Brahma, Višnu, Šiva). Třetí Logos. Duch Svatý. Sexuální Síla. sefira Bina. Symbolizován Linga / lingumom mužský sexuální orgán.