slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

T

Tantra:

Sanskrt pro "kontinuum" nebo "nepřerušený tok." Toto se zaprvé vztahuje (1) ke kontinuu vitální energie, která vyživuje celou existenci, a zadruhé (2) k třídě znalostí a cvičení, které tu vitální energii využívají, tímto transformujíc praktikanta. Existuje mnoho škol Tantrismu, ale mohou být klasifikovány do tří typů: Bílý, Šedý, Černý. Tantra je na Západě dlouho známá jako Alchymie.

"Z pohledu Tantry, jsou vitální energie těla, prostředky (nástroje) mysli. Když jsou vitální energie čisté a jemné, tak stav mysli bude stejně ovlivněn. Transformací těchto tělesných energií, transformujeme stav vědomí." - 14 Dalajlama  

Tartarus:

(Řecky, Tartaros) Část Hádese (peklo) rezervovaná pro nejhorších provinilců.

Tattva:

(Sanskrt) "Pravda, základní princip." Odkaz na základní povahu dané věci. Tattvy jsou elementální síly přírody. Existuje mnoho systémů, které představují různé tattvy jako základní principy přírody. Gnosticismus používá hlavní systém pěti: Akáša (což je elementální síla éteru), tédžas (oheň), váju (vzduch), apas (voda) a prittvi (zem). Dvě výše tattvy jsou také důležité: Ádi a samádhi.

Tédžas:

(Sanskrit, doslovně "lesk, záře")

1) tattva (energetický zdroj) elementu ohně.

2) aura, kterou vidíme kolem hlavy mistra.

Těla Hříchu:

Měsíční protoplazmatická těla; měsíční Mentální, Astrální, Vitální a Tělesná Těla.

Tělo Vědomé Vůle:

Příčinné Tělo (Tiferet)

Tělo Touhy:

(Sanskrt: Kamarupa) Protoplazmatické Měsíční Astrální Tělo, běžně mylně pokládáno za pravé Astrální Tělo, které musí být vytvořeno prostřednictvím Alchymie.

"V esoterických školách je důrazně zavedeno, že máme Svítící Astrální Tělo. Toto je velmi diskutabilní, protože Astrální Tělo musí být vytvořeno v Deváté Sféře pomocí transmutace vodíku SI-12. Co současní a běžní lidé mají, je Tělo Tužeb, které si pletou s Astrálním Tělem. Takže souhlasit s tím, že máme Astrální Tělo, je vážnou chybou, obrovskou chybou, protože Tělo Tužeb není Astrální Tělo. Toto Tělo Tužeb je v Egyptských záhadách známé, jako Apopi, což je Démon Touhy. Takový démon je hrozně zlomyslný. Běda nám, protože všichni mají tohoto démona! Všichni lidé na tomto světě jsou zlomyslní, a abychom přestali být démony, tak na této Cestě je třeba úsilí a super-úsilí, abychom toto mohli dosáhnout." - Samael Aun Weor, The Initiatic Path in the Arcane of Tarot and Kabbalah (Úvodní / Zasvěcovací Cesta do Tajemství Tarotu a Kabaly)

Teurgie:

(Z latiny: theurgia, z řečtiny: theurgeia, související z theos, "bůh" a ergon, "práce") Činnost Theose (Bůh, Monad). Toto je bílá magie, vliv a moc, kterou má Monad nad přírodou a jejími úkazy. Tato moc a inteligence je prováděna mnoha způsoby a může být prováděna skrze Bódhisattvu nebo jakéhokoli příslušného solárního těla. 

Tiferet (Tiphereth):

(Také tiferet; Hebrejsky תפארת znamená krása nebo soucit) Šestá sefira Stromu Života. Lidská Duše.

"Tiferet je ženichem nevěsty; je Vyšší Manas Východní Teosofie; Lidská Duše, Příčinné Tělo. Duše je ta, která trpí a která do nás vkládá samotnou lidskou část. Musíme rozlišovat mezi tím, co je Lidská Duše a co je Tiferet sám o sobě. Je velmi snadné si splést Tiferet s příčinným Tělem. Příčinné Tělo se stává vozem / nástrojem Tiferetu."- Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

Transformace dojmů:

Vědomé přijímání a strávení smyslových informací.

Transmutace:

Od trans (napříč) mutate (přeměna): přeměna jedné substance nebo formy na druhou. Z Amerického Dědičného slovníku: (1) čin nebo úkon transmutace (přeměňování); transformace. (2) Fyzika-Transformace jednoho prvku na druhý, jednou nebo sérií nukleárních reakcí. (3) V alchymii, přeměna obecných kovů na zlato nebo stříbro  

V Gnosticismu se transmutace vztahuje přímo k transformaci sexuálních sil, použitím vědomé vůle.

Trojice:

Trinity (anglicky) odvozené z latinského trinitatem (nom. jed. čísla trinitas) znamenající "Trojice, triáda," od trinus  "trojnásobný, trojitý," od množného čísla trini "tři najednou, trojnásobný." Trojice obecně odkazuje na Křesťanský symbol Boha, jako tři v jednom: Otec, Syn, Duch Svatý. Avšak toto není jedinečné, pouze pro Křesťanskou tradici. Tato trojice je základní strukturou Kabaly (která je na Stromu Života radou trojic nebo trojúhelníků); tato struktura existuje v každém náboženství, i když zahalena nebo pod jinými jmény. Například:

Tři hory:

tri-hory

V žádném případě bych nechtěl zranit něčí city, ale musíme zdůraznit základní fakt, že v současnosti mezi sebou existuje mnoho ctihodných institucí v rámci kulturně-duchovního myšlení, které se upřímně domnívají, že znají, Tajnou cestu. Přesto ji však neznají. Tato Tajná cesta je zmiňovaná ve všech knihách starověku. Tuto cestu můžeme najít zmiňovanou v mnoha verších; no lidé ji neznají.

Turiya:

(Sanskrit, doslovně "čtvrtý"). Čtvrtý a nejvyšší ze čtyř stavů vědomí, který se nachází za hranicemi bdění ("bdělosti"), snění a hlubokého spánku. V Mándúkjópanišad tento stav Turiya, popisují jako "neviditelný, nadpřirozený, nepochopitelný, bez vlastností, za hranicemi všech myšlenek, nepopsatelný, sjednocená duše v esenci, klidný, příznivý, bez duality - čtvrtá fáze, tj. já, které se musí poznat." Jinými slovy, toto je hledisko, jaké má Átman/Chesed. "Čtvrtý stav je bez dílů a spletitosti, není vázán na tento svět. Je příznivý a neduální. A proto tvar/forma AUM je ve skutečnosti samotné Jsoucno. Ten, kdo to ví, dokáže na základě toho, sám vstoupit do svého vlastního Jsoucna... "

Týfón Bafomet:

(V Egyptě) aspekt nebo stín Osirise. Týfón není "ďábelský princip" nebo "Satan," ale spíše nižší kosmický princip božského těla Osirise, Jeho stín. V Knize mrtvých je popisován jako ten, který "krade duši rozum."