slovnik

Slovník výrazů použitých na této stránce

 

 

A|B|C|Č|D|E|F|G|H|Ch|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|Š|T|U|V|W|X|Y|Z

 

V

Vánoce (Christmas):

Christ-Mass (Kristova Mše), sluneční/solární obřad slaven během solárního zimního slunovratu, který se vztahuje ke znovuzrození slunečního světla kosmického Krista uvnitř hmoty.

Venušino zasvěcení:

"Venušino zasvěcení je pouze pro skutečné lidi, a nikdy ne pro intelektuální zvířata. Pod pojmem "skuteční lidé," máme na mysli ty, kteří vybudovali svá solární těla. Pod pojmem "intelektuální zvířata," máme na mysli celé lidstvo, tj. všech těch, kteří mají pouze měsíční těla. Venušino zasvěcení jsou skutečné Vánoce klidného srdce. Toto zasvěcení je pouze pro hrstku lidí, kteří jsou požehnáni Solárním logem. V nirváně existuje mnoho Buddhů, kteří i přes svou ohromnou ​​dokonalost, nikdy nedosáhli Venušino zasvěcení." - Samael Aun Weor, Vánoční poselství 1966-1967 (kniha: Buddhův náhrdelník)

Tyto Venušiny zasvěcení jsou sedm hadů světla První hory plus jeden navíc, který souvisí se sefirou Binah.

"Ten, kdo se obětuje pro lidstvo, dosáhne Venušino zasvěcení. Je bezpodmínečně nutné vědět, že Venušino zasvěcení je inkarnace Krista do člověka. Ten, kdo v sobě inkarnuje Krista, musí projít celým kosmickým dramatem. Venušino zasvěcení má sedm stupňů. Událostí Betléma to začíná a smrtí a vzkříšením Pána to končí. Ten, kdo dosáhne Venušino zasvěcení se také stává Kristem. Venušino zasvěcení je možné dosáhnout pouze pomocí tří faktorů revoluce vědomí." - Samael Aun Weor, Esoterická rozprava o hermetické astrologii

Vestálka:

Termín odvozený od římského náboženství, s odkazem na kněžky Vesty. Termín odkazuje na posvátnou povinnost prováděnou panenskými (sexuální čistými), ženami v mnoha esoterických tradicích. V římských časech, to byly ještě malé holčičky, které byly vybrány z významných římských rodin. Jejich povinnosti zahrnovaly přípravu obětí a dohlížet na posvátný oheň. Říká se, že pokud kterákoli vestálka porušila svůj slib cudnosti, tak byla pohřbena zaživa. V římském státě měli vestálky obrovský vliv.

"Žena je vestálka chrámu, proto je oheň chrámu zapalován vestálkou. V dávných dobách, oheň byl střežen a zapalován vestálky. To symbolizuje, že jen žena má jedinečnou schopnost zapálit manželovy ohne kundaliní, což je oheň našeho těla a našeho chrámu. Chrám nejvyššího, živého Boha je naše tělo a oheň tohoto chrámu je kundaliní, který naše vestálka-manželka zapaluje prostřednictvím stejného sexuálního kontaktu nebo sexuální magie, jak se učí v knize dokonalého manželství nebo dveře vedoucí k zasvěcení, a také v této knize. V této současné době, římsko-katolická církev zcela ztratila tuto tradici. To je důvod, proč vidíme v římské církvi, jak oheň chrámu zapalují chlapci ministranti, čin, který je nejen absurdní, ale navíc velmi vážné znesvěcení a urážka na samotný život. " - Samael Aun Weor, Belzebubova revoluce

"V té [minulé] době, byli uvnitř chrámů posvátné kněžky, speciální vestálky. Celibátní zasvěcení muži s těmito vestálky pracovali. V této době by takové ženy uvnitř lumisiálů (gnostických škol) nebyly prospěšné… Bylo by to skandální. Proto v této době, maithuna, sex jóga, může a musí být vykonávána, jen mezi mužem a ženou, v rámci legitimního zřízeného manželství." - Samael Aun Weor, Gnostická magie run

Vědomé poznání:

Konstatovat, že "toto je dobré" nebo "to je špatné" je jednoduchou záležitostí, ale mít vědomé poznání dobra a zla je velmi obtížné. Podobně konstatovat, že 2 +2 se rovná 4 je velmi snadné, ale mít vědomé poznání, že 2 +2 se rovná 4, je záležitost náležící Bohem.

Pijan ví, že pití alkoholu je špatné, ale pijan nemá vědomé poznání, že pití alkoholu je špatné. Kdyby si vědomí opilce uvědomilo, že pití alkoholu je špatné, pak by raději upřednostnil, kdyby kolem jeho krku visel milník a on sám by byl utopen v hloubce moře, než by měl pokračovat v neřesti alkoholismu.  

Naše vědomí je probouzeno prostřednictvím více povznesených úrovni Bytí a života. A proto poznání (vědomosti, znalosti), které se nestane vědomým poznáním je zbytečné. Miliony spirituálních (duchovních) studentů studuje naše knihy, ale samotné intelektuální znalosti napsaných pravd jsou zbytečné, protože co je potřeba, je abychom měli vědomé poznání těchto pravd. Tisíce spirituálních studentů věří, že mají vědomé poznání pravd, které přečetli; ubohé bytosti… se mýlí…

Pouze ohromní Mistři Velkých Záhad mají vědomé poznání těchto pravd.

Studenti spirituálních škol jsou papouškoví povídálkové, kteří opakují, co četli, to je všechno. A z tohoto důvodu je důležité probuzení vědomí, protože intelekt je pouze činností zvířecí duše, ale vědomí je činností Boha. - Velké Záhady (Major Mysteries)

Vědomí:

"Kdekoli, kde je život, tam je vědomí. Vědomí je neodmyslitelné k životu, jako je vlhkost neodmyslitelná k vodě." - Samael Aun Weor, Fundamental Notions of Endocrinology & Criminology (Základní Ponětí o Endokrinologii a Kriminologii)

Z různých slovníků: 1. Stav bytí si vědom; poznání své vlastní existence, stavu, pocitů, duševních pochodů, činnosti atd. 2. Okamžité poznání nebo vnímání přítomnosti jakéhokoli objektu, stavu nebo pocitu. 3. Ostražitý kognitivní stav, ve kterém jste si vědomi sebe a své situace.

V Univerzálním Gnosticismu, rozsah potenciálního vědomí je alegorizován v Jakubově Žebříku, na kterém andělé vystupují a sestupují. A tedy existují vyšší a nižší úrovně vědomí, z úrovně démonů na spodku, po vysoce uvědomělé anděly ve výškách.

"Je nezbytné, abychom porozuměli a rozvinuli přesvědčení, že vědomí má potenciál se zvětšovat do nekonečné míry." - 14 Dalajláma.

"Světlo a vědomí jsou dva úkazy téže věci; k menšímu stupni vědomí přísluší menší míra světla; k většímu stupni vědomí, přísluší větší míra světla." - Samael Aun Weor, The Esoteric Treatise of Hermetic Astrology (Esoterická Rozprava o Hermetické Astrologii)

"Kdekoli, kde je světlo, tam je vědomí." - Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Velká Vzpoura)

Vhled:

Náhle pochopení vztahových souvislostí mezi prvky přítomnými v dané situaci.

Víra:

Slovo víra a odpovídající sloveso věřit se používá ve dvou příbuzných a ne vždy přesně oddělitelných významech:

  1. Epistemologický význam: přesvědčení, že něco je skutečné či pravdivé, například ve větě „Věřím, že se ta peněženka ještě najde.“ Toto přesvědčení může být jak pravdivé, tak mylné. Z toho hlediska bylo poznání některými filozofy definováno jako „odůvodněná pravdivá víra“. Gramaticky tento význam obvykle odpovídá vazbám „věřit, že …,“ „věřit čemu“, v angličtině se vyjadřuje slovem belief. V běžném úzu se české slovo víra v tomto významu obvykle používá tehdy, není-li mluvčí úplně přesvědčen o realitě či pravdivosti předmětu víry, jinak by se mluvilo spíše o vědění a jistotě.
  2. Psychologický a náboženský význam: celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou smysly, víra v sebe, nebo víra ve vlastní úsudek. Například „tomuto kandidátu věřím, a proto ho budu volit“ nebo „věřím v jednoho Boha“. Gramaticky tento význam obvykle odpovídá vazbám „věřit v co,“ „věřit komu“, v angličtině se vyjadřuje slovem faith. V tomto významu se slovo víra obvykle používá k vyjádření vysokého stupně důvěry.

Kromě toho se podstatné jméno víra přeneseně používá i ve významu náboženství nebo konfese („přestoupit na jinou víru“), ve starší češtině mohlo znamenat i věrnost nebo úvěr.

Poznámka překladatele: takže tady je to přeloženo následujícím způsobem: faith- víra a belief- přesvědčení. I když obě slova faith i belief se někdy překládají stejně, jako víra např. Christian belief- Křesťanská víra, tady je belief překládáno jako přesvědčení. A v Gnosticizme mají na slůvko faith daleko specifičtější význam. Viz níže:

Abychom mohli vstoupit do království, tak je nezbytné mít poklad víry. Pokud se v každém z nás nevytvořilo psychologické rozdělení, do té doby je víra více než nemožná. Víra je čisté poznání, přímá zkušenostní moudrost. Víra byla vždy zaměňována s marnými přesvědčeními; Gnostikové nesmí nikdy udělat takovou vážnou chybu. Víra je přímá zkušenost skutečnosti, velkolepé oživení Vnitřní Lidské Bytosti, autentické božské poznání… Víra je přímým vnímáním toho, co je skutečné, je to základní moudrost; je to zkušenost toho, co je za hranicemi těla, náklonností a mysli. Musíme rozlišovat mezi vírou a přesvědčením. Přesvědčení se nacházejí uložené ve Střední Mysli. Víra je typická vlastnost Vnitřní Mysli. Bohužel vždy existuje obecná tendence zaměňovat si přesvědčení s vírou. I když to připadá být paradoxní, my zdůrazňujeme následující: "Ti, kteří mají opravdovou víru, nepotřebují věřit." Toto je proto, protože pravá víra je žijící poznání, přesné poznání a přímá zkušenost. Po mnoho let si lidé mýlili víru s přesvědčením. Nyní je pro ně velmi obtížné, aby porozuměli, že víra je pravé poznání a nikdy ne bezvýznamné přesvědčení." - Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Velká Vzpoura)

"Víra není pouze předmětem obdivu, ale něco co vzniká z hlubokého porozumění učení…” - 14 Dalajláma, Illuminating the Path to Enlightenment (Osvětlování Cesty k Osvícení)

Vipašjana:

(Viphasyana nebo Vipassana; Sanskrit / Pali) Vhled. Vi pochází z Viesa co znamená "speciální" nebo "vyšší / nadřazený." Ashyana znamená "vnímat". Takže Vipashyana znamená "vnímat vyšší" (vnímat něco, co je na vyšší úrovni). Související s tibetským lhagthong: "vidět zvláštní." Vipašjana je rozlišování jevů.

Klasický Buddhismus popisuje "Vipašjanu" různými způsoby. Ale v syntéze, Vipašjana (meditace vhledu) by měla být chápána jako jakékoli meditační cvičení, které mentálním klidem (klidné přetrvávaní, šamatha) dosáhne vhled do skutečné podstaty objektu meditace.

Pravá Vipašjana je dosažena skrze vědomé použití představivosti, často nazývaná "jasnozřivost."

Vitální Tělo:

Také známé jako Éterické Tělo. Vyšší aspekt fyzického těla, skládající se z energie nebo vitální síly, která dodává život fyzickému tělu. V Tibetském Buddhismu je vitální tělo známo, jako jemné tělo (lus phra-mo).

"Je psáno, že vitální tělo nebo základ organického života uvnitř každého z nás, má 4 étery. Chemický éter a éter života souvisejí s chemickými procesy a sexuálním rozmnožováním. Chemický éter je specifický základ pro organické, chemické jevy. Éter života je základem rozmnožovacích a sexuálních procesů rasy. Dva vyšší étery, světelný a reflexivní mají povznesenější funkce. Světelný éter souvisí s kalorickými, svítícími, vnímavými atd. jevy. Reflexivní éter slouží jako prostředek projevu pro vůli a představivost." - Samael Aun Weor, The Pistis Sophia Unveiled (Odhalena Pistis Sofie)

Vnitřní Mysl:

Jedna ze tří typů mysli.

"Vnitřní Mysl je fundamentální pro přímou zkušenost pravdy. Nepochybně Vnitřní Mysl vytváří své základní koncepty s informacemi přispívanými Nejvyšším Vědomím Bytí. Nepochybně, vědomí může žít a zažít realitu. Nepochybně, vědomí zná pravdu. Avšak aby se to vědomí projevilo, nato potřebuje prostředníka, nástroj řízení a toto, jako takové, je Vnitřní Mysl. Vědomí zná přímo realitu, každého přírodního jevu a může to projevit prostřednictvím Vnitřní Mysli… Ten, kdo otevřel Vnitřní Mysl, si dokáže vybavit své předchozí existence, zná záhady života a smrti; ne kvůli tomu, co přečetl nebo nepřečetl, ne kvůli tomu, co někdo řekl nebo neřekl, ne kvůli tomu, čemu věřil nebo nevěřil, ale kvůli ohromné skutečné a živé přímé zkušenosti." - Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Velká Vzpoura)

Vnitřní Světy:

Mnoho dimenzí mimo tohoto fyzického světa. Tyto dimenze jsou jak subjektivní, tak objektivní. Aby člověk znal objektivní vnitřní světy (Astrální Rovina, Nirvána nebo Klipot) musí nejprve znát své vlastní, subjektivní, vnitřní světy, protože tyto dva spolu úzce souvisí.

"Kdokoliv chce opravdu znát vnitřní světy planety Země nebo Solárního Systému nebo Galaxie, ve které žijeme, musí dříve znát svůj intimní svět, svůj individuální, vnitřní život, své vlastní vnitřní světy. Člověče, poznej sám sebe a budeš znát Vesmír a jeho Bohy. Čím více prozkoumáme tento vnitřní svět nazýván "já", tím více pochopíme, že žijeme současně ve dvou světech, ve dvou realitách, ve dvou rozhraních: vnější a vnitřní. Tak jak je pro člověka nezbytné se naučit jak chodit ve vnějším světě, aby nepadl do propasti nebo aby se neztratil v ulicích města nebo jak si vybrat přátele nebo jak se nespolčovat se zvrhlíky nebo nejíst jed atd.; stejně je nezbytné, abychom se skrze psychologickou práci naučili jak chodit ve vnitřním světě, který je probádatelný pouze přes Sebepozorování." - Samael Aun Weor, Revoluční Psychologie (Revolutionary Psychology)

Prostřednictvím Sebepozorování si vyvineme schopnost probudit se, kde jsme předtím spali: včetně objektivních, vnitřních světů.

Vodík:

(angl. Hydrogen) Hydro- water (voda), Gen- generate (vytvořit), genes (geny), genesis (vznik) atd. Vodík je nejjednodušším prvkem v periodické tabulce a v Gnosticismu je chápán jako prvek, který je stavebním prvkem všech forem hmoty. Vodík je balíčkem solárního světla. Solární světlo (světlo, které pochází ze slunce) je odrazem Okidanoka, Kosmického Krista, který vytváří a udržuje naživu každý svět. Tento prvek je oplodněna voda, vytvořená voda (hydro). Voda je zdrojem veškerého života. Vše co jíme, dýcháme a všechny dojmy, které přijímáme, jsou ve formě různých struktur vodíku. Samael Aun Weor umisťuje notu (Do, Re, Mi…) a číslo související s vibrací a atomovou hodnotou (úroveň složitosti) s konkrétním vodíkem. Například neustále se zmiňuje o vodíku Si-12. "Si" je nejvyšší nota v oktávě a je výsledkem not, které přišly před ní. Tento konkrétní vodík souvisí vždy se silami Jesodu, je syntézou a srážlivostí vší potravy, vzduchu a dojmů, které jsme předtím přijali. Potrava začíná na Do-768, vzduch začíná na Do-384 a dojmy začínají na Do-48.

Vodnář:

HebeZ Aqua-Aerius "týkající se vody (Aqua-voda) a Aeris (Air-vzduch)," což znamená, vzduch (Duch) jako nosič vody.

Jedenácté znamení zvěrokruhu (20. leden až 18. únor). Ovládaný Uranem. Souvisí s elementem vzduchu.

Věk Vodnáře je astrologická epocha, která začala 4. února v roce 1962.

Vodnář lije dionýsovské vibrace Uranu (Chokmah) do země (Malkut). V gnosticismu, dionýsovské vibrace jsou ohnivé vody "Šamajim" nebo víno ​​z nebe (Gnóze), které se lije do psychiky třemi způsoby:

1: Křest Pána (Sexuální alchymie): konsubstanciace. Jesod. "Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu." - Jan 4:14

2: Večeře Páně (Eucharistie): transsubstanciace. Hod. "Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den. Mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm." - Jan 6:54-56

3: Inkarnace Pána (Pomazání): Proměna. Necach. „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk (manas:mysl) živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst." - Matouš 4:4

"Když vystupoval z vody, ihned uviděl protržená nebesa a Ducha sestupujícího na něj jako holubice. Z nebe zazněl hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil." - Marek 1:10,11

"To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy." - Jan 1:14

"Vodnáři mají přísnou vůli a obrovskou intuici. Vodnáři jsou přátelé nezávislosti a vroucně milují polemiku a filozofické diskuse. Velcí vůdci Vodnáře jsou revolucionáři éry. Vodnáři mají velké dispozice pro všechny studia okultní moudrosti." - Samael Aun Weor, Příručka praktické magie

Vyšší / Nadřazené Centra:

Dvě centra psychologické činnosti, dostupné pouze těmi, kteří vytvořili Solární Těla, s nimi souvisejícími: Vyšší Emocionální Centrum (související se Solárním Astrálním Tělem) a Vyšší Intelektuální Centrum (související se Solárním Mentálním Tělem).