slovnik

Astrální projekce

Moji přátelé, je důležité, abyste pochopili nutnost naučit se, jak opustit fyzické tělo podle přání. Chci, abyste rozuměli, že fyzické tělo je domem, ve kterém nemusíme být jako vězni. Je nezbytné, abychom vstoupili do oblasti mrtvých podle přání, abychom mohli navštívit nebeské oblasti, abychom znali druhé světy nekonečného prostoru.

Když je člověk mimo fyzického těla, tak si může dopřát vyvolání milovaných příbuzných, kteří již prošli dveřmi smrti. Oni na naše zavolání přijdou a pak si s nimi můžeme osobně promluvit. Existují nekromantičtí mágové, kteří vědí, jak vyvolat zemřelých, aby je udělali viditelnými a hmatatelnými v tomto fyzickém světě. Přesto my raději pronikneme do nitra oblasti, kde žijí a navštívíme je, abychom se dozvěděli, jaká je jejich situace atd.

Když jsme venku z fyzického těla, tak můžeme získat naprosté znalosti záhad života a smrti. Venku z fyzického těla můžeme vyvolat anděly, abychom si s nimi mohli osobně z očí do očí popovídat.

Je dobré, abyste rozuměli, že v minulosti jsme měli jiné těla, jiné existence; když jsme venku z fyzického těla, tak si na tyto existence můžeme vzpomenout, můžeme si je oživit (vzpomínky) s naprostou přesností.

Klíč k tomu, abychom odešli z této hutné formy, ven z tohoto tělesného těla, je velmi jednoduchý. Poslouchejte velmi pozorně: v okamžicích přechodu, který existuje mezi bdělostí a spánkem, může člověk podle přání uniknout z těla masa a kostí.

V těchto chvílích mi přichází na mysl výjimečný případ: Před časem jsem přicestoval do jistého města a hledal jsem hotel, ale všechny hotely byly plné; pro nikoho neměli ubytování. Přesto jsem získal ubytování v hale pro hosty. Bylo tam mnoho postelí, na kterých spali hosté. Zaplatil jsem za poslední z nich, která byla volná, a usnul jsem na ní.

Avšak kolem půlnoci zabušil na dveře toho hotelu nějaký muž, také požadující ubytování. Majitel toho podniku jej vzal do naší haly a řekl mu, "Nemám již postele, podívejte se: všechny jsou obsazené."

Host si stěžoval a řekl, "Nikde nemají ubytování, a proto jsem rozhodnutý, že se vyspím v této hale, třeba i na zemi. Prosím vás, položte mi na podlahu nějakou jednoduchou matraci, nějakou rohož nebo kobereček a polštář pod hlavu, protože jsem hrozně unavený."

astralni projekce_astralni_cestovaniPaní majitelky toho hostitelského domu se to dotklo a radostně souhlasila s tím, o co ten muž zažádal. Byl jsem vzhůru a všechno jsem viděl a slyšel. Pak si tento uvedený host lehl na podlahu a snažil se usnout. Pozoroval jsem detaily, dokud byl tento muž ještě v bdělém stavu: převaloval se z jedné strany na druhou, jako kdyby si chtěl zpohodlnit tvrdou podlahu. Pak najednou znehybněl a s úžasem jsem viděl oválný, našedivělý oblak, který vycházel přes póry kůže z celého jeho těla. Chvíli se ten oblak vznášel nad unaveným tělem a nakonec se dal do vertikální polohy, přičemž na sebe vzal podobu toho poutníka. Upřeně se na mě díval a následně normálně odkráčel a opustil halu.

Pohleďme moji přátelé: toto se děje vždy, když jsme ve stavu mezi bdělostí a spánkem. Poutník se prostě odebral ze své hutné formy.

Všichni děláte totéž, ale bezvědomím způsobem. Tímto vám nechci říct, že ten gentleman z tohoto příběhu provedl vědomou, astrální projekci. Nicméně tuto stejnou činnost lze provést vůlí, pozitivně a vědomě.

Vskutku toto je přirozený proces. A proto, být si vědom našich vlastních, přirozených procesů, nemůže být nikdy nebezpečné. Vykonávat všechny tyto činnosti vědomě, místo jejich provádění nevědomě a proti své vůli, nemůže být v žádném případě nebezpečné. Proto kladu konkrétní důraz na nutnost využití okamžiku přechodu mezi bdělostí a spánkem, za účelem opuštění těla masa a kostí, a tak vstupujíc do oblasti mystérií.

Existují nedůvěřiví lidé, kteří říkají, "Co můžete vědět o tom, co je na 'druhé straně'? Co můžete vědět o tom, co je z vrchu, z nebes? Snad jste se dostali na druhý svět a vrátili se zpět? " Atd.

Milí přátelé, ujišťuji vás, že s touto metodou se můžete dostat na onen svět a vrátit se z něj. Mohu vám přísahat na to, co mám v životě nejdražší, že já chodím na druhý svět, kdy se mi zachce, a že vy můžete jít také. Důležité je, abyste se nebáli.

Když chci odejít ze svého fyzického těla dle libosti, tak využiji toho momentu, ve kterém jsem dřímající, tu chvíli, kdy člověk není ani zcela probuzen, ani úplně nespí. Takto přesně v tom okamžiku, dělám to samé, co udělal ten poutník z mého příběhu. Velmi zlehka vstanu, cítě se jako kdybych byl vytvořen z páry, tekutiny, plynu, pak odejdu z pokoje, jak to udělal ten zmiňovaný host z toho hostovaného domu, a jdu směrem do ulic.

Prostor je nekonečný, proto když letím, tak můžu jít na jakékoliv místo na zemi nebo nekonečna. Toto samé můžete udělat i vy, moji milí přátelé, celá záležitost záleží pouze na vaší vůli to udělat.

Zaprvé, nesmíte se ztotožnit s materiálním tělem. V tom přesném okamžiku, kdy děláte ten experiment, nesmíte myslet, že jste tělo; musíte pochopit, že jste duše, musíte se cítit, jako kdybyste byli tekutá, jemná duše. Pak když se budete cítit v tomto stavu, jednoduše vstaňte z postele.

Moji milí přátelé, co tady říkám musí být přeměněno do skutečnosti. Velmi dobře mě poslouchejte: není to věcí přemýšlení o tom, že vstáváte z postele, protože jinak v ní zůstanete a budete si to jen myslet a neuděláte ten experiment. Opakuji: to, nač tady kladu důraz, musí být přeloženo do skutečnosti. Musíte udělat přesně to samé, co udělal ten poutník z mého příběhu; nezačal přemýšlet nad tím, že odejde z těla, prostě jednal: jednoduše vstal z té tvrdé podlahy, kde ležel. S naprostou jasností opakuji: vstal, jako kdyby byl vytvořen z jemné hmoty, z páry; tímto způsobem z toho místa odešel.

Kdy mi budete rozumět? Ve které epoše historie vašich životů se naučíte dle libosti opouštět vaše tělo?

Chcete něco vědět z druhé strany (mimo tohoto fyzického světa)? Chcete si povídat z očí do očí s božskými bytostmi? Tak potom když budete venku z vašeho fyzického těla, tak je vyvolejte, hlasitě je zavolejte; je zřejmé, že z lásky k vám přijdou, s účelem vás něco naučit.

Vše co potřebujete, je zanechat lenosti a dávat pozor na snící proces, protože deky, přikrývky nebo plachty, kterými je člověk zakryt, se stávají velmi příjemné a je velmi těžké zbavit se lhostejnosti, lenosti. Pamatujte si, že nezbytná je pevná vůle, a proto když vynaložíte svou snahu na to, abyste odešli z těla, tak to dokážete, když budete přesně následovat mé pokyny.

Všichni mudrci minulosti opouštěli hutnou formu za účelem vědomého a pozitivního cestování v nekonečném prostoru. Pak si povídali se Svatými Bohy, a takto se jim dostalo úžasných pokynů.

Když jsme venku z fyzického těla, tak můžeme přímým způsobem zažít všechny mystéria života a smrti.

Teď chápete, proč kladu takový důraz na nutnost naučit se, jak opustit fyzické tělo dle libosti.

Otázka: Mistr, je nutné, abychom měli předtím trénink na opuštění fyzického těla, nebo existují i tací, kteří vědí, jak to dělat od narození? Mnoha lidí jsem slyšel říkat, "Vím jak cestovat v astrálním světě." Mohli byste vysvětlit, jestli je to, totéž?

Odpověď: Vážená paní, vaše otázka je rozhodně na místě. Ve jménu pravdy vám musím říci, že nikdo mě nemusel učit, jak se Astrálně projektovat, neboť s touto schopností jsem se narodil; toto je důvod, proč znám záhady života a smrti. Nyní si můžete vysvětlit, kde beru všechny ty vědomosti, které jsem popsal ve svých knihách.

Nicméně můj případ není výjimkou: moje žena Litelantes také ví, jak opustit své tělo dle libosti. Spolu Astrálně cestujeme: navštěvujeme chrámy záhad, pomáháme mnohým lidem z odlehlých oblastí, zkoumáme záhady, povídáme si s Bohy, s Anděly a s nepopsatelnými Dévy, a proto když se vracíme zpět do svých těl, tak si přinášíme stejné vzpomínky. Je to podobné jako když dvě osoby opustí domov, aby si udělali v neděli rekreaci, a pak se vrátí a povídají si o odlišných událostech té cesty.

Existuje mnoho lidí v různých částech planety země, kteří vědí, jak své tělo opustit dle přání. Proto je nutné, abyste se to také naučili, jak se to dělá, abyste mohli poznat ohromné divy přírody a kosmu, a abyste poznali to, co se skrývá za hranicemi smrti.

Otázka: Mistr, říkáte nám, že na to, aby se člověk projektoval do Astrální roviny, musí využít ten daný okamžik, kdy se nachází mezi bdělostí a spánkem; nedá se to udělat i v jiných okamžicích?

Odpověď: Milá mladá paní, chci, abyste věděli, že když je člověk velmi zručný v této záležitosti astrální projekce, tak dokáže uniknout ze svého fyzického těla i v tom případě, kdy jeho tělesné tělo sedí nebo stojí. Avšak opakuji, toto platí pouze pro velmi praktické, zručné lidi. Co je normální a přirozené, je lehnout si na postel, za účelem Astrálně se projektovat.

Otázka: Mistr, můžeme vyvolat jakéhokoliv výjimečného Mistra, aby nám pomohl s naším pokusem astrální projekce?

Odpověď: Příteli, dovolte mi, abych vám řekl, že opravdu existují neviditelné bytosti, které nám mohou pomoci. Nicméně můžete poprosit o pomoc vaši vlastní, konkrétní Boží Matku. Mluvím o vaší vlastní Matce Přírodě, protože je zřejmé, že každý má svou vlastní. Musíte Jí úpěnlivě prosit jménem Krista, aby vás vzala z vašeho těla v tom přesném okamžiku, kdy se nacházíte v tom stavu přechodu mezi bdělostí a spánkem.

Otázka: Mistr, existuje nějaká výjimečná modlitba na zavolání naší konkrétní Matky Přírody? Pokud taková nějaká je, můžete nás ji naučit?

Odpověď: Laskavý příteli, který mě posloucháte, dám vám radu, která dokáže pomoci každému na světě: Musíte si lehnout na postel, tváří směrem nahoru, s naprosto uvolněným tělem, s tím, že při usínání budete odříkávat ve své mysli a se svým srdcem následující modlitbu:

Věřím v Boha, 
věřím ve svou Matku Boží, 
a věřím v bílou magii; 
Matka moje, vezmi mě z těla ven.

Tuto magickou modlitbu musíte recitovat s naprostou oddaností a s nesmírnou vírou. Usínejte, a pokud je potřeba, tak se ji musíte modlit milionkrát.

Tedy když se cítíte v tom stavu únavy, která je charakteristická pro spánek, když se ve vaší mysli začnou objevovat první obrázky snění, pak vás prosím, úpěnlivě vás prosím, abyste porazili svou lenost, a když se budete cítit jako delikátní a jemný fantom, udělejte to, co udělal ten poutník z našeho příběhu v té hale hostitelského domu: vstaňte z postele a odejděte z domu. Rozuměli jste?

Otázka: Mistr, můžeme naši konkrétní Matku Přírodu poprosit, aby nás vzala na určité místo, nebo nás vezme tam, kde musíme jít podle naší připravenosti?

Odpověď: Otázka, kterou se ptáte je velmi dobrá. Naše Matka Boží zná místo, kde má sebrat každého z nás. Přesto Jí také můžeme poprosit, aby nás vzala na to nebo na tamto místo, pokud to chce udělat, v pořádku. Avšak pokud nás nechce vzít tam, kde chceme jít my, a namísto toho nás přemístí na jiné místo, tehdy musíme takové rozhodnutí vzít s radostí, protože je zřejmé, že naše Matka ví, co potřebujeme, to, co je pro nás nejvýhodnější.

- Vyňato z knihy Dívaní se na záhadu (kapitola: Astrální projekce), Gazing at the Mystery od Samaela Aun Weora 
- Přeloženo z anglického originálu: Astral Projection