slovnik

Jak si pamatovat sny

Velcí Asketici meditace jsou ohromnými Sannyasinové kosmického porozumění, jejichž plamen září v ohnivé růži vesmíru.

Na to, abychom byli Sannayasinové mysli, je urgentní dosáhnout absolutní cudnost, houževnatost, klid a trpělivost. 

Po určité době praktikování, se naši žáci mohou osvobodit od všech svých šesti prostředků (těl), aby mohly fungovat ve velké Alaya vesmíru bez jakéhokoli prostředku (těla).

Žák (meditace) zpozoruje, že dnem za dnem se jeho sny stávají čistší. Pak pochopí, že když jeho fyzické tělo spí, vnitřní člověk cestuje, jedná a pracuje v nadsmyslných světech.

Žák nyní porozumí, že takzvané sny, jsou živými zážitky ve vnitřních světech. 

Naše hlava je věž s dvěma místnostmi, cerebrum (mozek) a cerebellum (mozeček).

Cerebellum je místností podvědomí. Cerebrum je místností vědomí.

Moudrost vnitřních světů patří do místnosti podvědomí. Věci našeho světa patří do místnosti vědomí.

Když je sjednocené vědomí a podvědomí, tehdy může člověk studovat divy vnitřních světů a poslat je do fyzického mozku.

Je urgentní, aby naši žáci sjednotili tyto dvě místnosti této úžasné věži naší hlavy.

Klíčem k tomuto je retrospektivně cvičení.

Když se po snu probudíme, musíme praktikovat retrospektivní cvičení. To proto, abychom si vzpomněli všechny věci, které jsme viděli, slyšeli a všechno co jsme dělali, když jsme byli pryč, daleko od fyzického těla.

Tohle je způsob jakým jsou tyhle dvě místnosti vědomí a podvědomí spojeny, aby nám mohli dát ohromné osvícení. 

Neexistují falešné sny. Každý sen je živým zážitkem ve vnitřních světech.

Dokonce i takzvané noční můry jsou skutečnými zážitky, protože monstra nočních můr skutečně existují v ponořených světech.

Špatné trávení (nevolnost) může dát do činnosti určité čakry podbřišku. Tehdy pronikneme do lidských vlastních atomových pekel, kde skutečně žijí nejpříšernější bytosti vesmíru. Toto je to, co se nazývá nočními můrami.

Obrázky nadsmyslových světů jsou totálně symbolické. Je třeba se naučit jako je interpretovat, umístěním sami sebe do Zákonu Filozofických Analogií, do Zákonu Analogií Protikladů, do Zákonu Souvztažností a Zákonu Numerologie.

Dokonce i nejabsurdnější sny mají v sobě největší odhalení, pokud jsou moudře interpretovány.

Naši žáci se nesmí v době probouzení pohnout, protože s tímto pohybem je Astrální Tělo rozrušené a vzpomínky ztracené.

První věc, co žák potřebuje udělat hned, jak se probudí, je praktikování retrospektivní cvičení, aby si s přesností vzpomněl na všechny své vnitřní zážitky. Vnitřní moudrost je dosaženo spojením dvou místností vědomí a podvědomí.

Citované z Ohnivé Růže napsané Samaelom Aun Weorom

přeloženo z anglického originálu: How to Remember Dreams