slovnik

Další mantry pro astrální projekci

Mantra FA RA ON

Učedník se musí dostat do stavu, který se nachází mezi bdělostí a spánkem zatímco si zpívá mantru FARAON, která se musí zpívat ve třech slabikách, a to následovně:

Fffffaaaa ... Rrrraaaa ... Ooooonnnn ... [výslovnost]

poloha faraonUčedník si lehne na záda, ruce podél těla s dlaněmi dotýkajícími se povrchu postele. Kolena musí být ohnuta (přitažena k směrem k hrudníku), chodidla spočívají na posteli. Celé tělo musí být zcela uvolněné, každý jeden sval.

Takže v této poloze musí učedník vstoupit do již zmíněného stavu, který se nachází mezi bdělostí a spánkem a zhluboka zpívat mantru FARAON.

Takto učedník (v dřímající stavu), nevyhnutelně vyjde ven z fyzického těla, aniž by věděl, jak a kdy.

Astrální tělo učedníka se nevyhnutelně ocitne ve vnitřních světech, v páté dimenzi. Zde se vědomí učedníka plně probudí, jinými slovy, jeho vědomí si bude uvědomovat úžasných zážitků v těchto světech, a on se bude moci věnovat teurgii.

Nicméně předtím, než si lehneme, je nutné provést znamení mikrokosmické hvězdy.

mokrokosmicka hvezda

Začnete tím, že pravou nohou vykročíte do strany a současně natáhnete ruce do stran. Rukama pokračujete dále nad hlavu, dokud se vám těsně nad ní nedotknou spolu dlaně a tím vytvoříte s dlaní stříšku. Následně se dotkněte klíčních kostí a odtud narovnejte ruky do stran přičemž s tělem vytvoříte kříž. Z této pozice spustíme ruce směrem ke genitáliím, přičemž ruce se nám dolů překříží (pravá přes levou) a celý pohyb zakončíme znovu překřížením rukou přes hrudník dokud se nám bříška prstů nedotknou předních částí ramen.

Náš zbožňovaný Spasitel světa, Kristus Ježíš, sám používal tento záhadný klíč (který nám teprve nyní byl prozrazen), když studoval v Rachevově (Chefrénově) pyramidě.

Mistr Huirakoča radí, abychom zapálili nějaké aromatické látky, nějaké kadidlo, nebo prostě impregnovali pokoj s dobrým parfémem.

Nepředvídatelná a automatická astrální projekce

Nyní zmíníme případ pána, který během spánku, musel nečekaně vstát z postele, aby otevřel dveře svého domu (zaslechl, že někdo klepal na dveře). Když se vrátil do své ložnice, tak nemohl uvěřit vlastním očím, protože v jeho posteli spal jakýsi muž. Po bedlivě přezkoumání toho muže si uvědomil, že ten muž byl jeho vlastní fyzické tělo, které nechal spící v posteli.

Na základě tohoto příběhu si studenti mohou uvědomit, že když člověk vstane z postele v přesně v okamžiku, který se nachází mezi bdělostí a spánkem, tak výsledkem je nutně "astrální projekce."

Gentleman z tohoto příběhu "se projektoval do astrálu," protože vstal z postele s nejúplnější spontánností. K této projekci došlo bez mentální analýzy, strachu nebo předsudků. On prostě vstal, aby otevřel dveře, a to bylo všechno!

Mantra S

Učedník se musí při vokalizovaní písmene S, dostat do stavu, který se nachází mezi bdělostí a spánkem. Písmeno S má znít jako tiché, jemné syčení: Sssssssssssssssssssss.

Na základě vokalizovaní písmene S, se u studenta vyvine schopnost vědomého si vyvolání tichounce znějícího zvuku v mozku, tj. anahat zvuk, který mu umožní vědomě opustit fyzické tělo.

Mantra LA RA

ida a pingalaSexuální energie je polarizovaná na pozitivní a negativní. Solární atomy z našeho semenného systému stoupají po pravém gangliovém provazci, který je propletený kolem páteře. Stejně tak to je i s lunárními atomy, které však stoupají po levém gangliovém provazci, který se také proplétá kolem páteře.

Solární atomy se rozeznívají mantrou: RA

Lunární atomy začnou intenzivně vibrovat pomocí mantry: LA

Sexuální sílu dvou svědků (z knihy zjevení Jana) známých v Orientu pod jmény idá a pingalá, lze použít za účelem rozeznění tichounce znějícího zvuku (zvuk anhat) v mozku.

Zvuk anahat je vyvolán díky sexuální energii v pohybu. Je již známo, že veškerý pohyb vytváří zvuk. Pokud tedy intenzivně rozvibrujeme "sluneční a lunární atomy" našeho semenného systému, pak zvuk anahat se bude v mozku silně (a s větší intenzitou), rozeznívat; to nám umožní se vědomě projektovat v astrálním těle.

Z tohoto důvodu je tedy třeba, abychom vešli do stavu, který se nachází mezi bdělostí a spánkem mentálním vokalizováním následujících manter:

Laaaaaaaaaa... Raaaaaaaaa... [výslovnost]
Laaaaaaaaaa... Raaaaaaaaa...

Díky těmto mantrám se budou výše zmíněni sluneční a měsíční atomy intenzivně točit a tím vytvářet elektrický větrný vír. Točící se pohyb vytváří zvuk anahat, který umožní studentovi vědomě uniknout z fyzického těla. Je nezbytné, aby student v těchto okamžicích vstal z postele (kdy se nám začíná podřimovat) a toho mystického zvuku využil ve svůj prospěch.

Dva svědci z knihy Zjevení svatého Jana nám udělují moc proroctví, protože způsobují probuzení vědomí. Solární oheň stoupá po pravém gangliovém provazci zatímco lunární vody stoupají po levém gangliovém provazci. Oheň a voda se rovná vědomí. Oheň Pyriflegethóna a voda Acheróna se kříží v Deváté sféře (sex), čímž vytvářejí znamení nekonečna. Toto znamení je Svatá Osmička. Pokud si pozorně přehlédneme Merkurovu hůl, tak můžeme vidět, jak je tato hůl tvořena dvěma hady, které jsou kolem ní propletené.

Speciální vodítko na "rozlišování"

Během hodin spánku, každý člověk se pohybuje v astrální rovině, nacházejíc se mimo fyzického těla. Bohužel, lidé těmito vnitřními světy putují s úplně spícím vědomím. Obecně platí, že jen plní stejnou denní rutinu svého života. Nicméně, pokud by jejich vědomí bylo probuzeno, místo věnování se tímto nočním úkolům by měli možnost svými astrálními očima vidět a rozjímat nad všemi zázraky vyšších světů. Tak by se mohli věnovat studiu velkých tajemství života a smrti.

Proto jsme zde odhalili klíč k probuzení astrálního vědomí ve vyšších světech.

Cvičení: V každém okamžiku během bdělého stavu, při shonu každodenního života je třeba, abychom si zvykli praktikovat "rozlišování." Například, když student hledí na fialovou barvu krásného západu slunce, nejlogičtější otázka, kterou by si měl položit, zní: "Jsem v astrálním těle? Bloudím nyní mimo fyzického těla?"

Hned potom, jak si položí tyto otázky, je student povinen udělat malý skok do výšky s úmyslem se vznášet ve vzduchu. Je zřejmé, že pokud se mu podaří vznášet se, je to proto, že tento skok udělal v astrálním těle. Čili jeho fyzické tělo (s výjimkou všech jeho životních schopností), nadále spalo v posteli, neaktivní.

Gnostičtí žáci si musí pamatovat a uvědomit si skutečnost, že během spánku, duše vidí věci v astrálním světě přesně stejně, jako ty, které existují ve fyzickém světě. To je důvod, proč každý během klasického spánku pevně věří, že se nachází ve fyzickém těle.

Každopádně je třeba zdůraznit, že ve vnitřních světech vládne zákon levitace, zatímco ve fyzickém světě, vládne zákon gravitace!

V důsledku toho, provedení malého skoku řeší otázku: pokud se člověk vznáší, je to proto, že se nachází v astrálním světě. Takto se vědomí začne pomalu probouzet.

Proto každý detail, vše, co vzbudí naši zvědavost, (tj. každá nádherná přírodní scéna), musí být hodné "rozlišování." Student si musí položit výše uvedené otázky a pak vyskočit do vzduchu.

Následující příběh je názorným příkladem událostí každodenního života. Náš přítel John, jehož zde mnohokrát vzpomínáme, dělával toto cvičení během svého každodenního života, v každém okamžiku, před jakýmkoli detailem, který u něj vzbudil pozornost nebo zvědavost.

Jednou v noci John navštívil pár přátel, kteří ho nadšeně přivítali. Spokojeně sedí mezi nimi a užívá si rozhovor. Vzhledem k tomu, že John byl zvyklý (před každým důležitým detailem) klást si výše uvedené otázky, logicky tedy, že takové setkání přátel bylo dostatečným důvodem, aby si položil otázku:

"Jsem v astrálním těle? Jsem teď mimo fyzického těla?"

Okamžitě se podíval kolem sebe, a očividně všechno naznačovalo tomu, že byl ve fyzickém těle. Někteří z jeho přátel byli oblečeni v nepromokavých kabátech, zatímco jiní byli v oblecích a ještě další měli na sobě běžné městské oblečení. Takže, nic nenasvědčovalo tomu, že John byl v astrálu. Přesto si řekl: "Vyzkouším si udělat svůj malý skok!"

Proto své kamarády požádal o dovolení a odešel z místnosti. Jakmile se dostal ven, tak se pevně rozhodl, že vyskočí tak vysoko, jak to jen půjde za účelem vznášení se. Výsledek byl ohromující, protože se mu to podařilo a vznášel se ve vzduchu! Úplně si uvědomil, že se nacházel v astrálním těle, a že jeho fyzické tělo zůstalo odpočívat v posteli!

Čili jak vidíte, důvodem kladení si těchto otázek byl zvyk, který si vypěstoval díky neustálému ptaní se těchto otázek během svého každodenního života. Abych to shrnul, to je důvod, proč se tyto praktické otázky zcela nahráli do jeho podvědomí. Takže teď, během normálního spánku, jeho podvědomí ho automaticky přimělo k opakování si těchto praktických otázek, právě tehdy, když byl mimo svého fyzického těla. Takže konečný výsledek bylo astrální vědomí.

Následně se John vrátil do pokoje a svým přátelům řekl: "Moji přátelé dovolte mi oznámit, že my, kteří jsme se zde sešli se právě teď nacházíme v astrálním těle. Faktem je, že před pár hodinami jste šli spát a právě teď jsou vaše fyzické těla v postelích! Přestože tady jsme všichni v astrální rovině."

Všech mých kamarádů tento výrok překvapil. Následně se na sebe podívali a řekli: "To je nemožné! Jsme ve fyzickém těle z masa a kostí!"

Nakonec se Johnovi začali smát. Smáli se jako šílenci. Proto, když John viděl naivitu svých přátel, či spíše to, že jejich vědomí bylo spící, tak se sebral a odešel z místnosti. Jakmile se vznášel v astrálním těle mu napadlo, že si zaletí do San Francisca, Kalifornie; kde chtěl navštívit jeden chrám, který tam založil nějaký zasvěcenec. Jak si pomyslel, tak i udělal.

Bezvědomí zesnulý

Jak si tak letí v astrálním těle, najednou zahlédne, jak dole pod ním kráčí jakýsi muž. Muž byl vykladačem, který nesl na zádech obrovskou zátěž, která byla velmi těžká.

Když si ho John pečlivě prohlédl, tak zjistil, že tento člověk byl již zesnulý! Přednedávnem fyzicky zemřel! Přesto, nyní v astrálním těle neúnavně kráčel po cestě, přesvědčen o tom, že je ve fyzickém těle. Své smrti si vůbec nebyl vědom. Kráčel se spícím vědomím! Náklad, který nesl na svých silných ramenou nebyl ničím jiným než mentálním obrazem vytvořen jeho vlastní myslí. Tento ubohý člověk fyzicky pracoval jako vykladač. Jeho smrt mu očividně nijak nezabránila v tom, aby v této práci pokračoval i nadále s tím, že tentokrát neměl na zádech fyzický obrovský náklad, ale mentální.

Proto John, s cílem probuzení vědomí tohoto muže, řekl následující:

"Příteli, uvědom si svůj stav; měj na paměti, že si mrtvý; už nemáš fyzické tělo."

S náměsíčností v očích se tento člověk podíval na Johna, ale nechápal, co se mu John snaží vysvětlit. John pak udělal další pokus a to takový, že se před tímto chlapíkem začal vznášet. Přesto všechno bylo marné! Vědomí tohoto muže hluboce spalo, a tak jakýkoliv pokus o jeho probuzení bylo naprostým fiaskem.

Kdyby tento muž během svého fyzického života, když měl ještě fyzické tělo, trénoval "rozlišování," během normálního spánku by tedy byl schopen probudit své vědomí; a tak, teď po smrti, by si plně uvědomil svého stavu a mohl se stát vědomým žákem velkého bílého bratrství.

Proto se John vzdal dalších pokusů, a pokračoval v hlavním účelu své cesty, což bylo dostat se do zmiňovaného chrámu, ke kterému nakonec dorazil.

Po nějakém čase se šťastně vrátil domů, kde přes epifýzu znovu vstoupil zpět do těla. Epifýza je okno Bráhmy, sídlo duše (jak uvedl Descartes).

Účinnost tohoto vodítka, které jsme zde odhalili je garantována. Protože učedníků, kteří toto vodítko praktikovali a následně ve vnitřních světech dosáhli probuzení vědomí je nepočítaně. Co je podstatné, je praktikovat toto vodítko neustále během stavu bdění, protože to je jediný způsob, jak naše podvědomí tento klíč zaregistruje, a následně jej tedy automaticky zopakuje během normálního spánku.

Toto cvičení je jedním ze způsobů, jakým můžeme s podvědomím pracovat pod vedením vědomé vůle.

Jakmile se ráno probouzíme, přesně v okamžiku kdy se vracíme do fyzického těla (když se vědomí opět vrací do normálního bdělého stavu), je nutné, abychom zůstali ležet v posteli bez pohnutí, protože pohybem fyzického těla, se astrální tělo rozruší a podvědomé vzpomínky jsou ztraceny.

Takže během chvíle, kdy nepohnutě ležíme na posteli musíme provést retrospektivní cvičení, abychom si vzpomněli na místa, která jsme navštívili a věci, které jsme se naučili v astrálním světě.