slovnik

Nepotřebné sny

Pojďme teď vyprávět o něčem velmi důležitém: chci se důrazně věnovat tématu souvisejícím se sny. Nadešla hodina, kdy se musíme hluboce zabořit do tohohle předmětu rozhovoru.

Přiznávám, že nejdůležitější věc je přestat snít, protože v skutku sny nejsou ničím jiným, než nejprostšími projekcemi mysli a tudíž jsou iluze; jsou bezcenné.

To co projektuje sny, je přesně ego a samozřejmě, ty sny jsou zbytečné.

My musíme proměnit podvědomí na vědomí. Musíme radikálně eliminovat nejen sny, ale co víc, my musíme také eliminovat samotnou možnost snění a toto je obtížné, protože je nesporné, že taková možnost bude vždy existovat tak dlouho, dokud budou pokračovat v existenci subjektivní elementy v naší psychice.

Potřebujeme mysl, která opravdu neprojektuje; musíme vyčerpat proces myšlení. Mysl-projektor projektuje sny a tyto jsou zbytečné a iluzorní. Když mluvím o mysli jako o projektoru, nezmiňuji se pouze o "projektech", jako takových, které jsou vyrobeny inženýrem, který nastiňuje nebo navrhuje plány pro budovu, most nebo cestu, ne: Když mluvím o mysli jako o projektoru, mluvím o mysli každého intelektuálního zvířete. Je jasné, že podvědomí vždy projektuje nejen domy, budovy nebo věci podobného druhu; aby bylo jasné, mysl také projektuje své vlastní vzpomínky, své vlastní touhy, své vlastní emoce, vášně, nápady, zážitky atd. Znovu, mysl-projektor projektuje sny a je jasné, že ty projekce budou existovat, dokud bude podvědomí pokračovat v existenci. Když podvědomí přestane existovat, když je přeměněné na vědomí, tehdy se projekce ukončí, nemohou dále existovat, zmizí.

Pokud chceme dosáhnout autentické osvícení, pak je nezbytné a nutné proměnit podvědomí na vědomí. Nepochybně, taková proměna je možná pouze vyhlazením podvědomí. Ale podvědomí je ego; takže my musíme vyhladit ego, "já" já sám, svéhlavost. Ano, toto je způsob, jakým je podvědomí přeměněno na vědomí. Následně je nutné, aby podvědomí přestalo existovat, aby se mohlo objevit objektivní, skutečné a pravé vědomí a obsadit jeho místo. 

Jinými slovy, dokud jakýkoli subjektivní element - jakkoli bezvýznamný - bude v každém z nás tady a teď, pokračovat v existenci, možnost snění přetrvá; ale když jsou subjektivní elementy ukončeny, když ani jeden subjektivní element nezůstává v naší psychice, tehdy je výsledkem objektivní vědomí, autentické a pravé osvícení.

A tak jednotlivec, který má objektivně vědomí, který eliminoval podvědomí, žije zcela probuzen v nadsmyslných světech a dokud jeho fyzické tělo v posteli spí, on se bude v těch světech svévolně pohybovat: vidět, slyšet a vnímat ohromné reality nadřazených (vyšších) světů.

Proto, jedna věc je pohybovat se v hypersenzitivních světech s objektivním vědomím, jinými slovy s probuzením vědomím, a druhá věc, je dělat to samé v subjektivním nebo v podvědomém stavu, jinými slovy pohybujícím se, projektujíc sny.

A hle, jaký obrovský rozdíl je mezi tím, kdo se pohybuje v hypersenzitivních oblastech projektujíc sny a tím, kdo tam žije bez vytváření jakýchkoliv projekcí, kdo má své vědomí zcela probuzené, osvícené ve stavu super-obzvláště silné ostražitosti. Samozřejmě, ten druhý, je v skutku osvícencem, který může zkoumat (pokud si přeje) záhady života a smrti a vědět všechna tajemství vesmíru.

Určitý autor někde uvádí, že sny nejsou ničím jiným, než zamaskovanými myšlenkami a pokud je toto konstatování faktické, my pak můžeme tuto záležitost objasnit trochu víc konstatováním, že "sny jsou projekcemi mysli" a proto jsou nepravé a zbytečné; a tak, kdokoli, kdo žije probuzen, již více nespí.

Bez umření v sobě, bez úplného zničení ega, "já", sebe, nikdo nemůže žít probuzený; tohle je důvod proč chci bratři a sestry, abyste se zabývali s rozdrcením vašich eg, neboť jedině takto, rozdrcením vaší hrůzné legie můžete být radikálně probuzení.

Nepochybně, eliminovat naše subjektivní elementy není snadné, protože jich je mnoho a široce rozmanitých. Tato eliminace je zpracována didaktickým způsobem, kousek po kousku. A tak podle toho, jak člověk eliminuje ty elementy, tak objektivizuje své vědomí. A tak, když se eliminace stane absolutní, tehdy se vědomí stane zcela objektivizované, probuzené; pak možnost snění je ukončena, skončena.

Velcí adepti Univerzálního Bílého Bratrstva nesní, protože mají Objektivní Vědomí; pro ně se možnost snění vytratila. Tedy člověk je najde ve vyšších světech ve stavu zesílené ostražitosti, zcela osvícených a usměrňovací tok nesčetných století, řídíc zákony přírody, změněných na Bohy, kteří jsou za hranicemi dobra a zla.

A proto je nezbytné pochopit tuto záležitost do hloubky. Tedy, abyste všichni měli přesné shrnutí, chci vám říci následující:

  1. Podvědomí je ego; a proto zcela zničte ego a vědomí se probudí.
  2. Podvědomé elementy jsou infralidskými (pod hranicí lidskosti) prvky, které každý z nás nese uvnitř, proto jich zničte a možnost snění se ukončí.
  3. Sny jsou projekcemi ega, a proto jsou bezcenné.
  4. Ego je mysl.
  5. Sny jsou projekcemi mysli.
  6. Následující si musíte poznačit s velkou pozorností: Je nezbytné přestat projektovat.
  7. Musíme zastavit projektování nejen budoucnosti, ale i minulosti, protože my neustále žijeme projektujíc věci ze včera.
  8. Rovněž musíme přestat projektovat každý druh přítomných emocí, morbidit, vášní, atd.

Z tohoto důvodu jsou projekce mysli nekonečné a jako důsledek, možnosti snění jsou nekonečné. A proto jak může být snívající člověk považován za osvíceného? Samozřejmě snívající člověk není nic víc než snívajícím člověkem, který neví nic o skutečnosti věcí, o tom co je za hranicí světa snů.

Je nezbytné, aby se naši bratři a sestry Gnostického Hnutí zabývali se svým probuzením, a tak pro tohle je nezbytné, aby se skutečně věnovali likvidaci svého "já" svého ega, svého sebe, své svéhlavosti; ať se to stane jejich hlavním zájmem. Podle toho jak v sobě umírají, jejich vědomí se vždy bude stávat více a více objektivnější a takhle se postupně možnosti snění redukují.

Meditovat je nezbytné, abychom pochopili naše vlastní psychologické chyby. Když člověk pochopí, že má tento nebo tamten defekt nebo chybu, tehdy si člověk může dopřát přepychu eliminace toho (ega), tak jak jsem učil v mé knize z názvem "The Mystery of Golden Blossom" - Záhada Zlatého Rozkvětu.

Eliminovat tuto nebo tamtu chybu, tento nebo tamten psychologický defekt odpovídá eliminování tohoto nebo tamtoho psychologického agregátu, tohoto nebo tamtoho elementu, v němž se udržují na živu možnosti snění nebo projektování snů.

Když chceme eliminovat defekt, chybu nebo psychický agregát, tak ho v první řadě musíme pochopit. Nicméně, bratři a sestry, jen pochopit není dostatečné, je nutné, abychom se zabořili dokonce ještě hlouběji, jít více do hloubky: je nutné "zachytit" hluboký význam toho co člověk pochopil. Dosáhnout takového "zachycení" může člověk pouze prostřednictvím zcela vnitřní, velmi důkladné, hluboké meditace…

Ten, který zachytil hluboký význam toho, co bylo pochopeno, má možnost to eliminovat. Eliminovat psychické agregáty je urgentní. Psychické agregáty a psychologické defekty jsou v podstatě totéž, tedy jakýkoli psychický agregát, není nic víc, než vyjádření nějakého typu psychologického defektu…

To, že jich je třeba eliminovat, je jasné, ale v první řadě je musíme pochopit a také zachytit jejich hluboký význam. A tohle je způsob, jak umíráme od okamžiku do okamžiku. Nové k nám přichází pouze se smrtí.

Mnoho chce být probuzeno v astrálních, mentálních, atd.., rovinách, nicméně se však nezajímají o psychologickou smrt a co je horší, že si pletou své sny s mystickými zážitky. Sny, což nejsou ničím jiným, než jednoduchými projekcemi podvědomí, jsou jedna věc, avšak skutečné mystické zážitky, jsou věc druhá. Jakýkoli autentický, mystický zážitek vyžaduje stav pohotovosti a probuzeného vědomí. Nedokážu si představit mystické zážitky se spícím vědomím. Z tohoto důvodu mystický, skutečný a autentický zážitek, přichází pouze tehdy, když je dosažena objektivnost vědomí, když jsme probuzení.

Ať všichni naši bratři a sestry nad tímto vším hluboce přemítají. Studujte naši knihu The Mystery of Golden Blossom-Záhada Zlatého Rozkvětu. Ať se všichni zabývají umíráním od okamžiku do okamžiku. Pouze tímto způsobem mohou dosáhnout plnou objektivitu svého vědomí.

Otázka: Mistře, jsou všechny ty davy lidí, kteří se všude spěchají jako blázniví, spící? Chodí projektujíc? Sní? Jsou si odcizení?

Odpověď: Vskutku, ti lidé, kteří všude chodí v bláznivém spěchu jako šílenci, ti sní. Nato aby snili, není nutné, aby jejich fyzické těla odpočívali, chrápající o půlnoci ve svých postelích. Lidé sní přímo zde, v mase a kosti, jak je vidíte běžící jako šílence na ulici, zatímco chodí v neustálém příchodu a odchodu, jako stroje bez rýmu nebo důvodu, bez žádné orientace. A takhle, stejným způsobem, chodí ve vnitřních světech, když jejich fyzické tělo spí v posteli.

Bohužel, co se děje je to, že lidé, kteří ve svých životech sní (během dne), chodí sníc ve svém chybně zvaném "bdělém stavu" (protože v tom stavu jsou vždy vidění spící, snívající). Když přijde hodina, kdy si jejich fyzická těla musí v posteli odpočinout, opustí svůj fyzický prostředek a proniknou do nadsmyslových světů, avšak neseným si svých snů do těch oblastí. Jinými slovy, každý si nese své sny do vnitřních světů, tak mnoho jako během hodiny, v nichž fyzické tělo spí, jakož i stejně po své fyzické smrti.

V skutku, lidé umírají bez vědění, jak. Snívající vstupují do vnitřních světů a tam žijí a sní. Následně jsou zrození bez vědění kdy nebo jak a pokračují v neustálém chození, snívajíc ve svém praktickém životě.

A z tohoto důvodu není překvapivé, že lidé náhodně umírají pod koly aut, že páchají tolik šílenství, tohle se děje, protože mají své vědomí spící, protože sní…

Je nezbytné přestat snít. Ten, který přestane snít tady a teď, rovněž přestane snít v jakémkoliv koutě vesmíru a tehdy může jít kdekoli probuzen. Ten, který se probudí tady a teď, se probudí v nekonečnu, ve vyšších světech, v jakémkoli místě kosmu.

Co je důležité, je abychom se probudili tady a teď, právě v této chvíli, v níž hovoříme, probudit se od okamžiku do okamžiku, od chvíle do chvíle.

přeloženo z anglického originálu: Useless Dreams