slovnik

Vytvoření příznivých podmínek

Ti kandidáti, kteří upřímně touží po mystickém, přímém prožitku, musí nepochybně začít s disciplínou Snové Jógy.

Gnostik musí být na sebe velmi náročný a naučit se vytvářet příznivé podmínky pro zapamatování a porozumění všech těch vnitřních zážitků, které se vždy dějí během spánku.

Na konci své denní rutiny, předtím než půjdete do postele, je vhodné věnovat pozornost stavu, ve kterém se nacházíte.

Oddaní stoupenci, jejichž okolnosti od nich vyžadují vedení sedacího života, získají mnoho, když dříve než půjdou do postele, půjdou ven a dají si krátkou, ale velmi svěží procházku. Procházka uvolní svalstvo. Ale musím upřesnit, že nikdy nesmíme přepínat fyzické cvičení; my potřebujeme žít v harmonii.

Večeře nebo poslední jídlo dne musí být lehké a bez těžkých nebo stimulujících jídel. Jídlům, která nám nedovolují usnout nebo mění náš spánek, bychom se měli vyhýbat.

Nejvyšší způsob myšlení je nemyšlení. Když je mysl tichá a klidná, bez denní rutiny a pozemské starosti, tehdy je ve stavu, který je stoprocentně příznivý pro praktikování Snové Jógy.

Ve skutečnosti, když pracuje Vyšší Emocionální centrum, myslící proces se zastavuje, alespoň na krátký okamžik. Samozřejmě tohle citované centrum je aktivováno Dionysiovým opojením. Takovou extázi lze dosáhnout při poslechu s nekonečnou oddaností slastné symfonie Wagnera, Mozarta, Šopéna a dalších. Beethovenova hudba je obzvláště výjimečná, neboť způsobuje intenzivní vibraci Vyššího Emocionálního centra. Upřímný Gnostik v ní najde rozsáhlé pole pro mystický průzkum, protože to není hudba tvaru, ale hudba archetypální (pravzorová), nevýslovných nápadů. Každá nota má význam; každá pauza je Vyšší (nadřízená) Emoce.    

Když Beethoven cítil krutou přísnost a zkoušky "duchovní noci", namísto selhání jako selhaly mnozí kandidáti, otevřel oči své intuice do záhadné, nadpřirozené, duchovní stránky Přírody, do té oblasti kde žijí andělští králové těchto univerzálních výtvorů (Tlaloc, Ehecatl, Huehueteotl, atd.). Pozorujte hudebníka-filozofa po celou dobu jeho příkladného života. Na svém stole měl vždy v jasném výhledu svou Svatou Matku Kundaliní, nepopsatelnou Neith, Anahuackou Tonantzin nebo nejvyšší Egyptskou Isis. Říká se, že velký mistr měl na spodku zbožňování hodné sochy vlastní rukou napsaný nápis, který tajemně hlásal: "Jsem ta, která byla, je a bude; žádný smrtelník nezvedl můj závoj". Revoluční a vnitřní pokrok se stává nemožným bez okamžité pomoci naší Svaté Matky Tonantzin. Vděčné děti musejí milovat své matky; Beethoven svou velmi miloval. Během hodin spánku, mimo fyzického těla, duše může mluvit se svou Svatou Matkou. Ale musíme začít s disciplínou Snové Jógy.

Musíme se postarat o ložnici, kde spíme; musí být příjemně vyzdobena. Barvy, které nejvíce vyhovují cíli, o který se snažíme, přesto, co druzí autoři doporučují, jsou přesně tři základny odstíny: modré, žluté, červené. Tři základní barvy se neustále shodují s třemi prvotními silami Přírody, Svaté Triamazikano: Svaté Potvrzení, Svaté Popírání a Svaté Usmíření. Pamatujme si, že tři původní síly tohoto ohromného vzniku, vždy krystalizují v pozitivních, negativních a neutrálních formách. Causa causarum svatého Triamazikana je nalezena skrytá v aktivním elementu Okidanokh. Tenhle sám o sobě a sám od sebe je pouze emanací Svatého Slunečného Absolutna. Samozřejmě pokud odmítneme ty tři základní barvy, po výše uvedeném vysvětlení, staneme se prostou logickou dedukcí pošetilými.

Snová Jóga je výjimečná, úžasná a impozantní. Ale je velmi náročná.   

Ložnice musí být navoněná a větraná, ale ne proniknutá studenou noční teplotou.

Gnostik po provedení detailní a pozorné přípravy sebe před spaním a pokoje kde bude spát, se musí postarat o svou postel. Pokud si všimneme kterýkoliv kompasu, tak můžeme vidět, že střelka vždy ukazuje na sever. Pak je možné, abychom vědomě využili planetový, magnetický proud, který vždy proudí z jihu na sever. Postel by měla být umístěna tak, že hlava čelí severu. Tímto způsobem můžeme inteligentně využít magnetický proud indikován střelkou.

Matrace by neměl být ani příliš tvrdý ani příliš měkký. To znamená, že jeho složení nesmí žádným způsobem ovlivnit psychické procesy spící osoby. Skřípající postelové pružiny, které praskají s každým malým pohybem těla, jsou závažnými překážkami pro tato cvičení.

Blok nebo zápisník a tužka by měly být umístěny pod polštářem, aby se daly snadno najít i potmě.

Ložní prádlo musí být svěží a čisté; polštářový povlak musí být navonění naší oblíbenou vůní.

Vyňaté ze Snové Jógy a z Tajné Nauky Anahuac, napsáno Samaelom Aun Weorom.  

přeloženo z anglického originálu: Creating Favorable Conditions