slovnik

Logos (Slovo) a Mantra

Vzývanie: Duch Svätý

Poznali sme, muža menom John. Bol to výborný „divotvorca“ teurgista! (pozri slovník: Teurgia) Vedel, ako vedome cestovať vo svojom "astrálnom tele."

Jednej noci, za úplne pokojného a tichého neskorého večera, John opustil svoje fyzické telo, a vyvolal Ducha Svätého. Zrazu sa nad jeho hlavou lahodne vznášal nádherný vták. Bola to biela holubica nevýslovnej belosti, s hlavou úctyhodného staršinu a s dlhou bielou bradou. Táto veľká a krásna, čistá holubica s hlavou ctihodného staršinu, bola úplná pastva pre oči! Po chvíli sa usadila na pleci Johnova priateľa a do ucha mu šepkala múdru radu. Zakrátko však táto holubica nevýslovnej belosti, s hlavou úctyhodného staršinu, stála pred Johnom. John, unesený v extáze, sa ako dobrý žiak spýtal Ducha Svätého: "Ó Pane môj, Bože môj, povedz mi: Ako si počínam? Vediem si dobre?"

Biela holubica na seba vzala tvar vznešenej ľudskej postavy, a naplnená láskou, prehovorila: "Môj synu, nie, nevedieš si dobre!"

Táto odpoveď Johna zaskočila, takže sa opäť spýtal: "Pane, povedz mi, prečo si nevediem dobre?"

A Duch Svätý povedal: "Momentálne sa staráš o jednu chorú ženu, ktorá je tvojim pacientom, no ten, kto ju uzdravuje som ja. To znamená, že nie ty si ten, kto ju uzdravuje, ale ja. No napriek tomu ty si si za to zaúčtoval peniaze! Tie peniaze, ktoré si dostal by si mal vrátiť. Tá žena musela na ne ťažko pracovať!"

John sa teda zdesene spýtal: "Pane, ak tie peniaze vrátim, pôjdem potom správnou cestou?"

Ctihodný staršina iba potvrdil: "Áno, potom si budeš počínať dobre, veľmi dobre!"

Kabala-tela na strome zivota

Duch Svätý, Tretí Logos (Binah)

John, unesený nesmiernou láskou ho objal. Staršina mu požehnal a odišiel. John vedel, že to bol jeho vlastný Duch Svätý! Vedel, že to bol Binah, Tretí Logos. Nepochybne, každý človek má svoju bielu, nevýslovne čistú holubicu.

Logos je dokonalá mnohopočetná jednota.
A Duch Svätý je Tretí Logos.
Ohromná sila Tretieho Logu prúdi v celom vesmíre.
Všetci sme boli stvorení Tretím Logom!

Oslobodenie energie Tretieho Logu

Človek musí oslobodiť energiu Tretieho loga zvnútra svojich zvieracích temných hlbín a navrátiť ju "dovnútra a hore," pričom ju premení na príval tekutého ohňa.

Kundaliní stúpa cez stredový kanálik miechy, pokiaľ nedosiahne vrcholu hlavy. Jedná sa o tvorivú energiu Tretieho Logu!

Prva trojica Stromu zivota (Kabala)

Druhý Logos (Chokma)

Ďalšiu noc, John opäť v astrálnom tele vedome opustil svoje fyzické telo. Hneď ako sa dostal von z fyzického tela, dostal sa von i zo všetkých svojich vnútorných „vozidiel,“ t.j. svojich siedmych tiel. Toto je možné iba skrze najvyššiu extázu.

Takto sa teda Johnovi podarilo vznášať sa v prostredí tohto druhého sprostredkovateľského princípu, ktorého kabalisti poznajú pod názvom Chokmah, čo je druhý Logos, dokonalá mnohopočetná jednota.

Zážitok s Venušiným zasvätením

John sa v tomto stave najvyššej blaženosti, rozhodol študovať Venušino zasvätenie, ktoré získal boží majster v Jordáne. Výsledok bol náramný, vskutku úžasný. John videl ako sa zrazu premenil na Ježiša Krista. Cítil sa, že on sám je Ježiš Kristus! Pristúpil teda k Jánovi Krstiteľovi a vstúpil do nádherného chrámu. Chrám bol umiestnený na brehu rieky Jordán. Bol to chrám Krstiteľa. Preto John, premenený na Ježiša Krista pristúpil ku Krstiteľovi. Tento veľký predchodca prikázal Johnovi (premenený v Ježiša Krista), aby odhodil svoje rúcho. John poslúchol. John si bol absolútne istí, že on sám bol samotným Ježišom Kristom! O tom nemal úplne žiadne pochybnosti!

Krstiteľ mal na sebe kňazské rúcho. Otvoril taký typ skrinky, v ktorej mal dva posvätné poháre. V jednom bol olej a v druhom víno. Krstiteľ vytiahol fľaštičku olivového oleja a prikázal Johnovi (premeneného na Ježiša), aby vstúpil do svätyne. Keď bol vo vnútri, Krstiteľ ho pomazal čistým olejom a hlavu mu pokropil vodou. Presne v tom okamihu, Žiariaci drak múdrosti, Vnútorný Kristus, vstúpil do Ježiša (ktorý bol vtedy John) práve cez epifýzu, ktorá sa nachádza v hornej časti hlavy. V tej chvíli Slnko Otca (prvý Logos), Slnko Syna (druhý Logos), a Slnko Ducha Svätého (Tretí Logos) žiarili v nekonečnom vesmíre!

Transmutácia v Ježiša Krista

Táto úžasná "Zvrchovaná autonómnosť," (pozri slovník), tento Vnútorný Kristus, žiaril nesmiernou a absolútnou belosťou vo vnútorných telách Ježiša. Potom kňaz nariadil Ježišovi, aby sa posadil do špeciálneho kresla. Od tej chvíle, Ježiš bol nazývaný Ježiš Kristus! Keď sa John vrátil z tohto stavu hlbokého vytrženia, pochopil, že vo svete Druhého Loga (Sveta Krista), osobitosť, osobnosť, a "ja" neexistujú. Vo svete Pána, mi všetci sme úplne jedno!

Svetom druhého Logu je ústredné slnko.

Staršina dní: Prvý Logos

Druhý krát za extra hlbokej a tichej noci, John využil prechodného momentu, ktorý sa nachádza medzi bdením a spánkom, a vstal z postele. Výsledkom bola vedomá astrálna projekcia. Takto sa teda radostne a šťastne pohyboval vo svojom astrálnom tele. Zrazu pocítil, že ho niečo priťahuje smerom k južnému pólu, ku kontinentu Antarktídy. Lahodne plávajúc v astrálne rovine, dorazil k ľadovcovým oblastiam južného pólu. Keď pozdvihol oči k nekonečnu, zbadal žiariacu hviezdu, plnú slávy. Táto hviezda sa prekrásne trblietala. Vnútri svojho vedomia pocítil, že ho táto hviezda volá. Preletel teda vesmírom a prišiel až ku nej. A hľa táto hviezda bol Staršina Dní, Otec, ktorý je v utajení, jeho vlastný ctihodný starý otec!

Po pravde, v hĺbke nášho vedomia má každý z nás úctyhodného starého otca. On je prvým Logom. Kabalisti mu hovoria Keter, dobrota dobra.

Tento starý otec vstúpil do duše Johna, a ten pocítil, ako sa premenil. Následne videl sám seba obklopeného ohromnou aurou, ktorá obklopovala celú planetárnu zemeguľu. Ako si tak kráčal, bol premožený typom šťastia, ktoré nie je možné opísať slovami.

Keď sa vrátil do svojho fyzického tela, pochopil, že vo svete Prvého Logu, individualita a osobnosť neexistujú, ani akýkoľvek typ vyššieho alebo nižšieho "ja."

Svätá štvorica

Žiarivý drak múdrosti je Koruna Života. Je to lúč, z ktorého sa vynoril náš Najvnútornejší, Monad. Žiarivý drak múdrosti je trojjediný.

John čítal, že Najsvätejšia trojica v jednote tvoria Svätú štvoricu, Tetragramatón (הוהי). Avšak napriek tomu, že o tom čítal, nebol schopný to úplne pochopiť. So svojím pochopením prenikol iba do zmyslu Najsvätejšej trojice, ale niečo tomu chýbalo. Do svojho chápania chcel taktiež zahrnúť Svätú štvoricu!

Ein Sof (Ain Soph)

Ďalšiu noc, John zlikvidoval každú túžbu, každú myšlienku, každú vôľu, každé vedomie, každú ideológiu, a každý predsudok; a tak, ako vánok unášaný v extáze, vyšiel z fyzického tela cez epifýzu. Potom sa videl premenený na nepoškvrnený, nevysloviteľný a božský biely atóm! Tým atómom je Ein Sof, čo je atóm odkiaľ vzišli Otec, Syn a Duch Svätý. Keď príde veľká kozmická noc, Žiariaci drak múdrosti (Keter, Chokmah a Binah) každej ľudskej bytosti sa ponorí do Ein Sof. Hľa, a máme tu Najsvätejšiu trojicu ako sa ponára do jednoty! Hľa, a máme tu Svätú štvoricu, Tetragramatón kabalistov!

Vyššie bytosti Ein Sof

V tomto stave extázy, John vedel, že každý z nás sme hlboko vo vnútri hviezdou nekonečného priestoru - nevýslovný super-božský atóm Abstraktného priestoru.

Zrazu, v hlbinách tohto hviezdneho priestoru zbadal prekrásny božsky chrám.

Vošiel dovnútra dverami svätyne, a vnútri chrámu objavil pár gnostických arcibiskupov. K jednému pristúpil, aby sa s ním o niečom poradil. Potreboval vedieť presný dátum svojho Kozmického zasvätenia. Odpoveď bola potešujúca a presná. Následne sa opýtal na niekoľko ďalších vecí, ktoré sa týkali osudu ľudstva a niečo o svojej vlastnej karme (Nemesis). Veľký gnostický arcibiskup, svätý a ctihodný starec, odpovedal: "Pre nás všetkých sú činnosti ľudskej mysle podobné tomu, čo sú pre vás činnosti minerálneho kráľovstva. Ak sa pozrieme na ľudskú myseľ, je to akoby sme sa pozerali na dáky minerál."

Takáto odpoveď Johna náramne ohromila. Pravdou je, že bytosti žijúce vo svete Ein Sof nás tak prekonali, že sú úplne mimo nášho chápania. Tieto bytosti už nepatria do ľudského kráľovstva, ani do kráľovstva anjelov, mocností či serafínov!

Čo sa týka vyššie uvedených výrokov, jeden náš priateľ prišiel z nasledujúcim predpokladom:

Niečo nemožné pre vyššie bytosti

"Ak tieto vyššie a nevýslovné bytosti žijú, takpovediac v abstraktom priestore vyšších svetov (vo svete Ein Sof), ponorení v rozjímaní nad svojou božskou atmosférou, potom je úplne jasné, že nás nemôžu pochopiť, a zostúpiť k nám, ľuďom, pretože ich hmota je nezlučiteľná s našou."

Reinkarnácia týchto bytostí

My sme teda nášmu priateľovi odpovedali nasledujúco:

"Iste, každá forma života žije vo svojom vlastnom prirodzenom prostredí. Ryby žijú vo vode; vtáky žijú vo vzduchu; ľudia a suchozemské živočíchy žijú na povrchu zeme. Salamandri žijú v ohni. Prisluhovači temna žijú v Priepasti (peklo), a samozrejme, božské hierarchie žijú vo vyšších rovinách vedomia. Áno, oni vskutku žijú v neopísateľných svetoch!

Ľudský Monad bol mravec, plaz, vták, a štvornožec. Bolo by teda nemožné, aby sa človek opäť stal mravcom, plazom, vtákom, alebo štvornožcom. Človek si už prešiel týmto štádiom vývoja a spätne ísť jednoducho nemôže! To isté platí pre tie neopísateľné bytosti vo svete Ein Sof. Ani oni nemôžu ísť späť, a vrátiť sa do ľudského stavu! To by bolo, ako keby sa z ľudí opäť stali mravce.

Avšak tu a tam, niektoré z týchto bytostí Svetla zostúpia z tej vyššej oblasti bytia, aby pomohli ľudstvu. Sú to veľkí Avátari, veľkí reformátori, ktorí dohliadajú na ľudstvo od úsvitu vekov. V skutočnosti nie sme opustení. Tu, vo fyzickom svete máme Veľkú Bielu Lóžu, s početnými Majstrami, ktorí pracujú v prospech ľudstva."

Inkarnácia Loga a Kundaliní

Najdôležitejšia úloha, akú máme, je inkarnovať v sebe Logos. Čo je absolútne transcendentné, je dosiahnuť Venušine zasvätenie. A nech je každému jasné, že táto záležitosť je úplne sexuálna!

Každý jedinec potrebuje prebudiť kundaliní. Každá ľudská bytosť potrebuje navrátiť svoju tvorivú energiu smerom dovnútra a hore! Keď táto tvorivá energia dosiahne éterického tela, toto telo sa transformuje do svadobného rúcha duše. Keď sa dostane do astrálneho tela, vtedy sa prebudia čakry a zo študenta sa stáva pravý teurgista (divotvorca). Keď sa dostane do mentálneho tela, prebudia sa sily mysle. Toto je spôsob, akým sa ľudská myseľ pretransformuje na Kristickú myseľ!

Keď táto tvorivá energia vystúpi do príčinného tela, alebo čomu sa v teozófii nazýva manas, vtedy sa ľudská vôľa pretransformuje na Kristovu vôľu. Keď sa dostane do tela vedomia (Budhického tela), vznikne Kristovo vedomie. A nakoniec, keď tvorivá energie tretieho Logu dosiahne Najvnútornejšieho, stávame sa tvorivými bohmi a sme pripravení inkarnovať Krista!
Takto sa Slovo stáva telom!

Tajomný kľúč, ktorý pre túto úlohu potrebujeme, je "Arkánum A.Z.F." V spojení falusu a uterusu spočíva kľúč k Magnus opus (Veľké dielo)! Dôležité je, aby nedošlo k ejakulácii ens semenis „entita semena.“ Týmto spôsobom dosiahneme sexuálnu transformáciu. Takto sa prebúdza kundaliní! Plamene chrbtice sú Jehovistické. Plamene srdca sú Kristické, a lúče Otca žiara na čele!

To je dôvod, prečo musíme sublimovať sexuálnu energiu až k srdcu, pretože druhý Logos, Vnútorný Kristus, sa nachádza v samotnom srdci!

Čo je hore musí preniknúť do toho, čo je dole, aby to, čo je dole, sa mohlo vrátiť do svetov Veľkého Svetla. Je nutné, aby sme pracovali s Prvotnou hmotou Veľkého diela. Je nutné, aby sme túto Prvotnú hmotu, toto Kristonické semeno sublimovali až do srdca, aby potom mohla na základe tohto procesu vystúpiť tvorivá energia Tretieho Loga "hore," k svetom Veľkého Svetla.

Iba týmto spôsobom sa z nás môže stať teurgista!

 

Mantra

Univerzálny zvuk

Akýkoľvek pohyb je rovnakej podstaty ako zvuk. Všade tam, kde existuje pohyb, existuje i zvuk. Ľudské ucho je schopné vnímať iba obmedzený počet zvukových vibrácií. Avšak, nad a pod zvukovými vibráciami, ktoré ľudské ucho dokáže vnímať, existuje oveľa viac zvukových vĺn, ktoré ľudské ucho nie je schopné vnímať.

Ryby vydávajú vlastné podivné zvuky. Mravce medzi sebou komunikujú prostredníctvom zvukov, ktoré sú z hľadiska nášho fyzického vnímania nepočuteľné.

Zvukové vlny, ktoré pôsobia na vodu produkujú zmenu výšky a tlaku vody. Zvukové vlny pôsobiace na vzduch, v ňom produkujú sústredné pohyby. Elektróny v atóme pri obiehaní svojich jadier vydávajú určité zvuky, ktoré sú pre človeka nepostrehnuteľné. Oheň, vzduch, voda a Zem majú svoje vlastné znejúce tóny.

mantra - zvuk trub

"Keď budú na rohoch zdĺhavo trúbiť a vy budete počuť zvuk trúb, nech všetok ľud spustí mohutný bojový pokrik. Vtedy sa mestské hradby zrútia a ľud vystúpi do mesta, každý rovno vpred." - Jozua 6: 5.

Základný tón a sedem samohlások

Sedem samohlások prírody (I-E-O-U-A-M-S), sa rozlieha po celom vesmíre! Každá kvetina, každý vrch, každá rieka, má svoj vlastný osobitný tón, svoj vlastný tón syntézy. Kombinácia všetkých zvukov, ktoré sú vydávané našou Zemou produkuje tón syntézy v nesmiernom chóre nekonečného priestoru.

Každé planetárne teleso má svoj základný tón. Kombinácia všetkých základných tónov Nekonečna tvorí nevysloviteľnú orchestráciu hviezdneho priestoru. To je hudba sfér, o ktorej rozprával Pytagoras.

Vibračná spriaznenosť

Ak by hudobník zahral na hudobný nástroj základný tón človeka a predĺžil ho na maximum, potom by tento človek zomrel namieste, pretože všetky bunky ľudského organizmu sú udržované pri živote zvukom, Slovom. Atómy celého organizmus žijú v neustálom pohybe. Všetko, čo je v pohybe vydáva zvuk, teda Logos znie.

Preto tón syntézy každého atómového pohybu ľudského organizmu by (podľa zákona vibračného spriaznenia) človeka zabil okamžite.

Je napísané (Jozua 6: 5), že keď sedem kňazov zatrúbilo na sedem trúb s baraních rohov, múry Jericha sa zosypali, pretože títo kňazi zahrali základný tón týchto stien. V armáde je známe, že keď sa prápor chystá prejsť cez most, tak musia prerušiť pochod tak, aby nedošlo k zničeniu stability mosta s ich rytmickým zvukom pochodu. Ďalší príklad: Ak sa na klavír zahrá určitý tón, a ak je v blízkosti ďalší klavír, tento druhý klavír zopakuje rovnaký tón ako ten prvý. Toto sa deje na základe Zákona vibračnej spriaznenosti.

Použime tento príklad s klavírmi k prvému prípadu, o ktorom sme sa už zmienili. Čiže keby hudobník vskutku zahral základný tón človeka a predĺžil ho dostatočne dlho, potom podľa Zákona vibračnej spriaznenosti by sa v organizme onoho človeka zopakoval rovnaký fenomén oboch klavíroch, a to by pre neho znamenalo okamžitú smrť. Inými slovami, došlo by k extrémne intenzívnemu šoku, ktorý by bol za hranicami únosnosti pre normálnu rovnováhu štruktúry človeka.

Geometria Slova

Slovo produkuje objektívne geometrické obrazce. Tieto geometrické obrazce pokiaľ sú presýtené vesmírnou hmotou, sa materiálne vykryštalizujú.

"Na počiatku bolo Slovo, a to Slovo bolo u Boha, a to Slovo bol Boh... Všetko povstalo skrze neho..!" [Ján 1: 1-2]

Geometrické obrazce slov sú konkrétne zaznamenané na magnetických páskach, ktoré sa používajú pri nahrávaní zvuku. Jediné, čo potrebujeme urobiť, je prejsť ihlou po nahranej páske, a všetky slová povedané rečníkom sa dajú odznova prehrať.

Mantry

Mantry sú výsledkom múdrej fonetickej kombinácie zvukov. Preto je mantra múdrou kombináciou písmen, ktorých zvuk zapríčiňuje duchovné, psychické, ale aj fyzické účinky.

Predtým ako sa objavili všetky jazyky babylonskej veže na povrchu Zeme, existoval iba jeden jazyk, „zlatý jazyk“, univerzálny jazyk. Tento jazyk má svoju dokonalú vesmírnu gramatiku. Písmená tohto zlatého jazyka nájdeme zapísané v celej prírode. Ktokoľvek študoval Nordické runy, hebrejčinu, čínštinu a tibetské znaky, dokáže tento "kozmický jazyk" so svojimi záhadnými písmenami intuitívne vnímať.

Sexuálno-hrtanový vzťah

Medzi pohlavnými žľazami a tvorivým hrtanom existuje intímny vzťah. Tak napríklad, keď dieťa dosiahne štrnásteho veku, jeho hlas sa zmení na hlas zrelého muža. Dôvodom tejto zmeny je aktivita uvoľňujúcich hormónov jeho pohlavnými žľazami. Preto je intímny vzťah medzi pohlavnými žľazami a kreatívnym hrtanom nevyvrátiteľný!

Arkánum A.Z.F. a Tretí Logos

Energia Tretieho Logu sa vyjadruje skrze pohlavné orgány a cez tvorivý hrtan. Toto sú dva nástroje, ktorými preteká mocná tvorivá energia Tretieho Logu. A keď človek pracuje s "Arkánom A.Z.F.," prebudí sa posvätný had. Vzostupný prúd tvorivej energie Tretieho Logu je žijúci oheň. Tento turíčny/svätodušný oheň stúpa pozdĺž miechového kanála, pričom otvára centrá a prebúdza zázračnú moc.

Kristifikované Slovo je sexuálne

Keď posvätný oheň dosiahne úrovne tvorivého hrtanu, vtedy môže človek tvoriť mocou Slova. Vo vnútorných svetoch stačí, aby si zasvätenec na niečo pomyslel, a potom to dokáže vytvoriť Slovom. Slovo tvorí! Vesmír bol vytvorený armádou hlasu, Veľkým Slovom!

Tí, ktorí praktizujú sexuálnu mágiu, tí, ktorí pracujú s "Arkánom A.Z.F." musia Kristifikovať Slovo. Slovo a sex spolu úzko súvisia. Slovo je sexuálne! To znamená, že keď niekto pracuje s Magnus opus, keď takýto človek transmutuje svoju tvorivú energiu, potom jednoducho musí kristifikovať svoj jazyk. Pretože každé vulgárne, neharmonické, alebo arytmické slovo svojimi vibráciami modifikuje tvorivú energiu osoby, čo spôsobuje úplne fatálne druhy vibrácií.

Avšak na druhej strane, každé božské, vznešené, harmonické, rytmické, melodické a dokonalé slovo produkuje sexuálne transmutácie plné slávy. Náš zbožňovaný Spasiteľ sveta kristifikoval svoje slovo tým, že pil z kalicha sexuality. To je dôvod, prečo je Slovo mantrické! To je dôvod, prečo je Slovo sexuálne!

Ak by sme hovorili zlatým jazykom, potom oheň, vzduch, voda a zem by nás počúvali. Boli by sme potom skutoční bohovia! Ak by sme v tomto posvätnom jazyku prehovorili k dajakej hore, a prikázali by sme jej, aby sa rozpadla, potom by sa táto hora v desivej katastrofe rozletela na kúsky.

Deformácia Slova

Zvuk dela, jeho explózia, dokáže zničiť okenné sklo. Na druhej strane, príjemné slovo dokáže upokojiť hnev. Avšak, hrubé a neharmonické slovo vyvoláva hnev, alebo melanchóliu, smútok, alebo nenávisť apod.

Hovorí sa, že mlčať je zlato. Avšak lepšie je povedať, že: Je zlé hovoriť, keď máme mlčať, ako aj mlčať, keď treba hovoriť!

Existuje kriminálne mlčanie, tak ako existujú nehanebné slová. Preto musíme počítať s výsledkom toho, čo povieme s urodzenosťou, pretože keď niečo povieme nevedome, veľakrát tým raníme iných. Slová plné dvojakého alebo zle mieneného významu, produkujú vo svete mysli smilstvo. Ba čo viac, arytmické, zlé slová plodia násilie vo svete kozmickej mysli. Nikdy nesmieme nikoho slovom odsudzovať, pretože nikdy nesmieme nikoho súdiť. Ohováranie, klebety, podlé reči a lži, naplnili svet bolesťou a horkosťou.

Keď pracujeme s "Arkánum A.Z.F.", musíme pochopiť, že tvorivé energie sú vystavené rôznym  typom rôznych modifikácií. Tieto energie z nášho libida môžu byť premenené buď na sily svetla, alebo na sily temnoty. Všetko záleží na kvalite našich slov.

Magické mantry

Pre každú čakru existujú špecifické mantry. S takýmito mantrami sa dajú prebudiť okultné sily. Podobne existuje i veľké množstvo mantier pre astrálnu projekciu, alebo za účelom dosiahnutia nadvlády nad ohňom, vzduchom, vodou alebo zemou. Taktiež existujú mantry, ktoré nás dokážu ochrániť pred prisluhovačmi temna, ktorí prebývajú v Priepasti.

Napríklad: mantra I. A. O. je mantra "Arkána A.Z.F."

I (Ignis, oheň)
A (Aqua, voda)
O (Origo, Počiatok, Duch)

I, oheň oplodňuje A, vodu univerzálneho vzniku (Genezis), za účelom vzniku života. To všetko je vykonávané vo vnútri O, vnútri Univerzálneho ducha života.

Vnútorný Majster je "Tón syntézy"

Posvätné tajomstvá Loga boli známe medzi Aztékmi, Egypťanmi, Hinduistami, Peržanmi, Rimanmi, Grékmi, atď. Všetky hebrejské raje sú plné "riek čistých vôd života", ktorými preteká mlieko, med a posvätné víno - delírium pre tých, ktorí ho pijú. V skutočnosti, všetky tie posvätné rieky, všetky tie vody života, všetky tie jazerá v chrámoch, sú symboly Kristonického semena, ktoré sa nachádza v semenných váčkoch ľudských bytostí. Počas ezotericko-sexuálneho vytrženia, posvätný oheň Ducha Svätého oplodňuje vody života, aby sa mohol zrodiť Majster. Samozrejme, že vnútorný Majster je „tónom syntézy“ všetkých tónov - On je Boh, ktorého máme vo vnútri! On je Slovo (Logos).

Poďme vokalizovať mantry

Takže nadišiel čas, aby sme začali vokalizovať mantry. Nadišiel čas, aby, sme sa naučili „vyslovovať“ zlatý jazyk, a tým prebudili čakry, alebo disky alebo magnetické kolesá nášho astrálneho tela. Takto potom, každý dokáže vidieť, počuť, dotknúť sa veľkých záhadných realít vyšších svetov.

Musíme sa dať vedome do práce, ale do supra-fyzickej práce, pretože všetko vo vesmíre je v neustálom pohybe a každý pohyb je rovnakej podstaty ako zvuk. Všade tam, kde existuje pohyb, existuje i zvuk! Poďme teda ovládať zvuk!

Vyňaté z knihy Logos, Mantra, Teurgia od Samaela Aun Weora