slovnik

Rozpustenie ega

Ctihodní priatelia, vážené dámy.

Dnes, 9. decembra, v desiatom roku Vodnára, sa tu opäť stretávame s túžbou hlboko študovať tému rozpustenia psychologického "ja."

Najskôr je však nevyhnutné, aby sme túto tematiku o egu podrobili starostlivej analýze, pretože rôznorodé pseudo-ezoterické, pseudo-okultistické školy zastávajú názor, že existujú dve "ja." Prvému ja hovoria vyššie "ja," a druhému nižšie "ja". Napriek tomu my vravíme, že vyššie i nižšie "ja," sú dve časti tej istej veci.

V týchto školách sa veľa rozpráva o druhom ja, o tzv. "alter egu," a nielen to, oni ho dokonca chvália alebo až zbožňujú, považujúc ho za božské. Napriek tomu, v mene pravdy, je nevyhnutné konštatovať, že vyššie "ja" i nižšie "ja" sú dva aspekty rovnakého ega. Preto je úplne nemiestne, aby sme chválili vyššie "ja" alebo naopak  znevažovali nižšie "ja."

Priamym zameraním sa na túto tému, a tým, že začneme vidieť ego tak, aké v skutočnosti je samo o sebe, bez akéhokoľvek typu svojvoľného rozdeľovania na vyššie alebo nižšie, je potom jasné, že môžeme správne začať rozlišovať medzi tým, čo je "ja," a tým, čo je Bytie.

Avšak, niekto by mohol namietať, že takéto rozlišovanie nie je ničím iným, než ďalším konceptom vypracovaným intelektom. Áno, tí, ktorí toto teraz čítajú, sa budú vykrúcať a tvrdiť, že jeden filozofický koncept navyše alebo jeden menej je niečo, čo nemá najmenší význam. Niektorí si síce dajú tú námahu, aby si tieto tvrdenia prečítali, no vzápätí ich zabudnú, pretože ich pozornosť sa zameria na niečo iné, čo oni považujú za ozaj dôležité.

Áno, ľudia so spiacim vedomím často na takéto tvrdenia neberú ohľad, pretože sú už unavení z toľkých teórií. Takže títo ľudia si povedia: Čo už záleží na jednej alebo viacej teórií navyše?

Preto musíme hovoriť s úplnou otvorenosťou a na základe faktov, na základe priamej skúsenosti, a nie na základe jednoduchých subjektívnych stanovísk. A preto moji priatelia vám vyrozprávam, čo som zažil na vlastnej koži. Pokiaľ moje tvrdenia prijmete, v poriadku. Pokiaľ ich zavrhnete, to je vaša vec, pretože každý môže prijať alebo zamietnuť, čo sa mu páči, alebo si vyložiť učenie ako mu vyhovuje.

Počúvajte teda: Na začiatku mojej súčasnej reinkarnácie, som rovnako ako mnohí z vás, čítal niekoľko pseudo-ezoterických a pseudo-okultistých kníh. Rovnako ako vy, som hľadal a prešiel rôznymi školami a poznal som veľké množstvo teórií. Takže je zrejmé, že z dôvodu toľkého čítania a opakovaniu čítania toho, čo som už prečítal, som tiež uveril v existenciu dvoch "ja," menovite vyššieho "ja" a nižšieho "ja." Potom ma rôzni inštruktori učili, že človek musí dominovať nižšie "ja" pomocou vyššieho "ja," aby jedného dňa mohol dosiahnuť majstrovstvo. Úprimne a otvorene sa teda priznávam, že som bol úplne presvedčený o existencii tzv. dvoch "ja," kým sa mi našťastie neprihodila transcendentná mystická udalosť, ktorá so mnou intenzívne zatriasla až do špiku kostí.

Takže jednej noci, keď som bol vedome mimo tela, prišlo za mnou moje skutočné vnútorné Bytie, Najvnútornejší. Iba sa usmieval a povedal: "Musíš zomrieť." Tieto slová povedané mojim Najvnútornejším ma skutočne zmiatli, ohúrili, a celkovo vyviedli z miery.

Preto som sa ho tak trochu rozpačito spýtal: "Prečo musím zomrieť? Nechaj ma žiť ešte trochu dlhšie. Pracujem pre ľudstvo..."

Stále si pamätám ten okamih, kedy mi Najvnútornejší s úsmevom po druhýkrát zopakoval: "Musíš zomrieť."

Potom mi v astrále ukázal to, čo musí vo mne zomrieť. To, čo som videl, boli mnohopočetné "ja," tvorené množstvom temných entít. Bol to skutočný zhluk zvrátených tvorov, rôzne typy psychických agregátov, žijúci démonmi zosobňujúci chyby. Takto teda moji priatelia som sa na vlastnej koži mohol presvedčiť, že "ja" nie je niečo individuálneho, ale že sa jedná o zhluk psychických agregátov, zhluk hašterivých a hlučných "ja." Niektoré reprezentovali hnev, chamtivosť, sexuálnu žiadostivosť, iné zase závisť, hrdosť, lenivosť, obžerstvo, a každé jedno ego sa skladalo s nekonečného množstva odnoží. Takže naozaj, pokiaľ ide o ego, nevidel som tam nič hodného uctievania, a ani žiadny typ božstva, alebo niečo podobného.

Teraz by niektorí z našich čitateľov mohli namietať, že: "Ale nie je možné, že ste videl len vaše nižšie "ja," t.j. súčet psychických agregátov [skandhas], ako ich kategorizuje orientálny budhizmus? Avšak, aký iný by bol váš názor, keby ste mali možnosť vidieť svoje vyššie "ja" v celej svojej kráse." Áno, moji priatelia, ja veľmi dobre poznám vaše rôzne formy intelektualizácie, vašu vyhýbavosť, vaše osobité ospravedlnenia, vaše reakcie, váš odpor, túžbu vždy robiť všetko, čo má príchuť ega, aby vyniklo. Je zrejmé, že ego nechce zomrieť, a keď sa mu zunuje naďalej existovať vo svojej hutnej a hrubej forme, potom jednoducho na seba zoberie dajakú nádhernú jemnú podobu. Je jasné, že nikto nechce vidieť svoje milované "ja," ako je zredukované na kozmický prach, len preto, že to dajaký chlapík povedal v posluchárni. Takže je úplne normálne, že ego nechce zomrieť, a pokúša sa nájsť komfortné filozofie, ktoré mu zaistia miesto v nebi, miesto na oltároch v kostoloch, alebo miesto, naplnené nekonečným šťastím tam, na druhej strane.

Bohužiaľ, i keď naozaj nechceme vziať od ľudí nadšenie, alebo vieru v takéto alebo podobné nápady, no čo sa týka tohto konkrétneho problému s vyšším a nižším ja, nemáme inú možnosť, ako hovoriť otvorene a úprimne. Preto vzhľadom na to, že my gnostici radi rozprávame na báze konkrétnych, jasných a definitívnych faktov, tak vám teraz vyrozprávam ďalšiu neobvyklú udalosť s cieľom preukázať, že vyššie "ja" neexistuje.

Jedného dňa, v hlbokej meditácii, dodržujúci všetky pravidlá uvedené v Džňána joge, som sa ponoril do stavu, ktorý je známy ako nirvikalpasamádhi. V tomto stave som opustil všetky svoje nadzmyslové telá (astrálne, mentálne atď.), a takto premenený na Draka múdrosti (Kozmický Kristus), som prenikol do sveta Solárneho Logu.

V tomto svete, ktorý je mimo tela, citov a mysle, som chcel vedieť niečo o živote veľkého Kabíra Ježiša. Presne v tom okamihu som bol svedkom, ako som sa sám premenil na Ježiša Nazaretského, kde som vo svätej zemi konal zázraky a divy. Stále si pamätám okamih, kedy som bol pokrstený Jánom Krstiteľom v rieke Jordán. Videl som sa ako sa nachádzam vo vnútri chrámu, ktorý stál na brehu tejto rieky. Ján mal na sebe nádhernú róbu, a keď som sa k nemu približoval, pozrel na mňa a zvolal: "Ježišu, zlož si plášť, pretože ťa idem pokrstiť." Tak som šiel smerom do vnútra svätyne. Potom mi na hlavu začal liať olej pomazania s trochou vody, pričom predriekal modlitbu. Následne som sa cítil úplne transformovaný. Čo nasledovalo potom, bolo úžasné. Ako som tak sedel v predsieni uvidel som tri božské slnká. Prvé bolo modré, čo zodpovedá Otcovi. Druhé bolo žlté, čo zodpovedá Synovi. A tretie bolo červené, čo zodpovedá Duchu Svätému. Hľa, tri Logovia: Brahma, Višnu a Šiva.

Ten zmätok, čo som cítil potom ako som sa dostal z tohto Logoického extatického stavu a vrátil do tela, bol neznesiteľný. "Čo…? Ja som Ježiš Nazaretský; To akože ja som Kristus? "No to ma podrž! Ako je preboha možné, že ja, úbohý slimák z bahna Zeme, ja, ktorý nie som hoden ani odopínania sandál majstra Ježiša Nazaretského, som bol len tak transformovaný na neho?

Keďže vďaka tejto skúsenosti som bol úplne pohltený v myšlienkach, rozhodol som sa teda vrátiť do meditácie, a túto mystickú skúsenosť zopakovať. Ale teraz s tým, že tentokrát som nechcel vedieť dačo z Ježišovho života, ale zo života Jána, a to konkrétne ako pokrstil Ježiša.

To znamená, že sa vo mne rozpútal rovnaký mystický stav. Znovu som opustil všetky svoje nadzmyslové telá, a ešte raz som sa ocitol v Logoickom stave. V tomto stave som ešte s väčšou intenzitou zameral pozornosť na Jána Krstiteľa. A potom, hľa, bol som svedkom ako som sa premenil na Jána, a ako som krstil Ježiša. Keď som sa znovu vrátil do tela, pochopil som, že vo svete Logu, vo svete Krista, neexistuje žiadny typ vyššieho "ja," ani nižšieho "ja." Preto je naliehavé, aby sme si všetci uvedomili, že v Kristovi sú všetky bytosti jednou. A teda kacírstvo oddelenia je najhorším kacírstvom.

Tak, moji priatelia, všetko v tomto svete, v ktorom žijeme, je pominuteľné: myšlienky, osoby, veci. Jediná vec, ktorá je stabilná a trvalá je Bytie. A dôvod pre existenciu Bytia, je znovu Ono samo.

Preto teda naučte sa rozdeľovať medzi základnými charakteristikami "ja," a zásadnou povahou Bytia.

Otázka: Majster, z akej látky sú vyrobené psychické agregáty?

Samael Aun Weor: Dámy a páni, je nevyhnutné, aby ste pochopili, čo je myseľ, a ako funguje.

Intelektuálne zviera, mylne nazývané človekom, stále nemá individuálnu myseľ, pretože ju ešte nevytvoril, ešte ju nevybudoval. Mentálne telo môže byť vytvorené iba pomocou sexuálnych transmutácií. Chcem aby ste všetci pochopili, že sexuálny vodík Si-12 sa nachádza v posvätných spermiách. Takže potom bezpochyby v organizme ezoterického človeka, ktorý nevylieva Hermesov pohár (ktorý nevypúšťa semeno), v skutočnosti dochádza k ohromným transmutáciam libida, ktorého výsledkom je vytvorenie individuálneho mentálneho tela. Manas, mentálna látka, v pravom slova zmysle, sa nachádza vo vnútri každého jednotlivca, avšak tejto mentálnej látke chýba individualita. Manas má rôzne formy, ktoré nájdeme vo forme agregátov [skandhas]. Tento fakt bol známy ezoterickému budhizmu už odpradávna.

Všetky tie, hádavé, hlučné "ja," ktoré vo svojom celku tvoria nás samých, t.j. „ja“ so svojou vlastnou vôľou, sú viac menej tvorené zhustenou mentálnou látkou. Teraz si môžete sami vysvetliť, prečo každý človek neustále mení svoj názor. Napríklad: Človek má záujem o kúpu domu, a preto si dohodne schôdzku s predajcom nehnuteľností. Ten ho presvedčí, že ten a ten konkrétny dom sa skutočne vyplatí kúpiť. Náš zákazník je teraz z tohto nadchnutý a vehementne tvrdí, že tento dom definitívne kúpi, a že ho od tejto kúpi nič neodradí. Bohužiaľ po pár hodinách je všetko inak. Názor zákazníka už nie je ten samý, ktorý bol pred pár hodinami, pretože ďalšie mentálne „ja“ teraz riadi mozog, a nadšené "ja," ktoré pred niekoľkými hodinami bolo unesené kúpou nehnuteľnosti je teraz vytlačené novým "ja," ktoré nemá nič spoločné s uzavretou dohodu, ani s daným slovom. Takto sa teda rúti domček z karát, a skľúčený realitný agent sa cíti podvedený.

"Ja," ktoré prisahá večnú lásku žene, je zajtra odsunuté iným "ja," ktoré nemá nič spoločné s danou prísahou. Muž teda napokon odíde a žena zostáva zronená.

"Ja," ktoré prisahá vernosť gnostickému hnutiu, je zajtra vytlačené iným "ja," ktoré nemá s touto prísahou nič spoločné. Takže takýto človek napokon hnutie opustí, a všetci bratia a sestry z hnutia sú z jeho rozhodnutia zmätení a ohromení.

Presvedčte sa sami milí priatelia, aké sú nekonečné formy mysle, akým spôsobom kontrolujú hlavné centrá mozgu, a ako sa hrajú s ľudským strojom.

Otázka: Majster, ja si myslím, že na tejto planéte, na ktorej žijeme, toto "ja", robí náš život znesiteľnejším. Pretože je ľahké pochopiť, že keby sme ho rozpustili, tak by sme od všetkého, čo sa týka našich túžob upustili, a náš život by sa stal strašne smutným a nudným. Nie je to tak?

Samael Aun Weor: Úctyhodné dámy a páni, autentické šťastie je radikálne založené na prehodnotení Bytia. Je nesporné, že Bytie prežíva autentické šťastie zakaždým, keď prechádza intímnym prehodnotením.

Bohužiaľ, ľudia tejto doby si zamieňajú potešenie za šťastie. Beštiálne sa oddávajú smilstvu, cudzoložstvu, alkoholu, drogám, peniazom, hazardným hrám, atď., neuvedomujúc si, že na konci potešenia prichádza bolesť. Preto, každý druh zvieracieho potešenia sa premieňa na horkosť.

Je zrejmé, že eliminácia ega prehodnocuje Bytie, čoho výsledkom je šťastie. Bohužiaľ, vedomie uväznené vnútri ega nerozumie, nechápe nutnosti vnútorného prehodnotenia, a dáva prednosť zvieracím pôžitkom, pretože je presvedčené, že to je šťastie.

Rozpusťte mnohopočetné "ja", aby ste mohli zažiť šťastie prehodnotenia Bytia.

Otázka: Majster, z toho všetkého, čo ste doteraz povedal vyplýva, aspoň sa tak domnievam, že potreba vybudovať mentálne telo, aby sme v sebe nemali mnoho rôznych myslí je niečo úplne jasné a neodkladné. Rozumel som tomu správne?

Samael Aun Weor: Ako sme už v tejto prednáške povedali, intelektuálne zviera mylne nazývané človekom, nemá individuálnu myseľ, ale namiesto jednej mysle má mnoho myslí, čo je rozdiel. To, čo tu tvrdím sa možno nebude páčiť mnohým pseudo-ezoterikom a pseudo-okultistom, ktorí sú úplne presvedčení na základe teórií, ktoré čítali, že racionálny homunkulus má mentálne telo.

Dovoľte mi s týmto výrokom nesúhlasiť. Ak by intelektuálne zviera malo individuálnu myseľ, keby skutočne v sebe nemal rôznorodé psychické agregáty, ktoré ho charakterizujú, musel by mať teda kontinuitu účelu. Tým pádom by každý držal dané slovo. Nikto by dnes netvrdil niečo, čo by zajtra následne poprel. Ten kupujúci z nášho predchádzajúceho príbehu by po tom, čo dal svoje slovo, sa nasledujúci deň vrátil s hotovosťou v ruke. Keby sa ľudia takto správali, Zem by bola rajom.

Preto, ak chceme autentické prehodnotenie vnútorného Bytia, je naliehavo potrebné vytvoriť mentálne telo a rozpustiť mnohopočetné "ja." Iba tieto posvätné prehodnotenia nám môžu priniesť naozajstné šťastie.

Otázka: Ctihodný majster, je možné, aby človek, ktorý prispieva do kostola, ktorý číta Bibliu, ktorý chodí na spoveď, ktorý v rôznych inštitúciách vykonáva skutky milosrdenstva, ktorý šíri evanjelium, ktorý má iba jednu ženu a ďalšie cnosti, mohol mať tiež "ja?"

Samael Aun Weor: Úctyhodné dámy a páni, dovoľte mi, aby som vás informoval, že "ja" sa dokáže maskovať ako svätec, ako mučeník, ako apoštol, ako dobrý/á manžel/ka, ako mystik, ako kajúcnik, ako pustovník, ako dobrý občan, ktorý prispieva charite, ako úctyhodný občan atď.

Zločin sa tiež ukrýva za delikátnou intonáciou verša. Zločin sa ukrýva i vo vôňach, ktoré prenikajú vnútrom chrámu. Cudzoložstvo a smilstvo je páchané v tieni kríža, a najničomnejší zločinci predstierajú zbožné pózy, a tvária sa ako mučeníci. Je dobré vedieť, že mnoho cnostných ľudí má v sebe veľmi silné psychické agregáty. Nezabúdajte, že tak ako môžeme nájsť veľa cností u podlého človeka, rovnako tak nájdeme veľa zla u spravodlivého človeka.

V priepasti, v Dante Alighieriho kruhoch, existuje mnoho mystikov, pustovníkov, kajúcnikov, ktorí veria, že si počínajú veľmi dobre. Preto nebuďte prekvapení, že v priepasti existujú aj ukážkoví kňazi, ktorí sú nasledovaní svojimi oddanými.

Otázka: Majster, aká je duchovná hodnota dobrých úmyslov úprimného človeka, ktorý žije v omyle?

Samael Aun Weor: Uvedomte si, že cesta, ktorá vedie do priepasti je dláždená dobrými úmyslami. "Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených." - Matúš 22:14

Podliaci každej doby mali dobré úmysly. Hitler plný nádherných úmyslov, pošliapal mnohé národy, a kvôli nemu zomrelo milióny ľudí v plynových komorách, v koncentračných táboroch, pri popravných stenách alebo vnútri špinavých kobkách. Nepochybne, toto monštrum chcelo triumf pre ohromné Nemecko, a preto nešetril úsilím na dosiahnutie tohto cieľa.

Nero v túžbe oslobodiť svojich ľudí z "kresťanstva", ktoré on považoval za epidémiu alebo pohromu, pohádzal kresťanov levom do rímskeho amfiteátru. Kat, ktorý plní nespravodlivý príkaz, má pri poprave svojich blížnych nádherné úmysly. Milióny hláv padlo pod gilotínou počas francúzskej revolúcie, a kati pracovali s veľkolepými úmyslami, pretože chceli triumf ľudí. Robespierre, plný veľkolepých úmyslov, odviedol mnoho nevinných ľudí na popravisko.

Rovnako nesmieme zabudnúť ani na svätú inkvizíciu. Inkvizítori s nádherným úmyslami odsúdili mnoho chudákov, ktorí zomreli buď ohňom, umučením na škripci, alebo inými barbarskými mučeníckymi technikami.

Teda chcem, aby ste pochopili, že to, čo je dôležité, sú dobré skutky, a nie dobré úmysly, ktoré môžu byť viac-menej mylné.

Sudcovia karmy v tribunáloch objektívnej spravodlivosti súdia duše na základe skutkov, na základe jasných a definitívnych konkrétnych činov, a nie na základe dobrých úmyslov.

Výsledky sú to, čo sa ráta. Preto je zbytočné mať dobré úmysly, ak sú výsledky našich činov katastrofálne.

Otázka: Majster, aký je postup, aby sme sa oslobodili od psychických defektov, ktoré trýznia našu myseľ?

Samael Aun Weor: Ctihodné publikum, pokiaľ sa skutočne chceme vyhnúť zostupu do pekelných svetov, v tom prípade je naliehavé a neodkladné, aby sme zlikvidovali ego, aby sme ho rozdrvili na prach vedomým spôsobom.

Chcem, aby ste vedeli, že pri styku s ľuďmi, pri styku s našimi spolupracovníkmi, pri spolunažívaní s ​​našimi príbuznými atď., naše skryté chyby spontánne vyplávajú na povrch, a ak sme v stave bdelej ostražitosti, tak ich môžeme vidieť také, aké skutočne sú.

Akýkoľvek objavený defekt, musí byť uvážlivo predložený k analýze pomocou hlbokej meditácie, za účelom jeho úplného pochopenia.

Defekt nestačí iba pochopiť. Človek sa musí ponoriť ešte hlbšie. Je nevyhnutné, aby sme sa do seba úplne zaborili a preskúmali sa, s cieľom nájsť intímne korene defektu, ktorý sme pochopili. To znamená, kým úplne neporozumieme jeho hlboký význam.

Akákoľvek iskra vedomia nás môže okamžite osvietiť, a v milióntine sekundy skutočne porozumieť hlboký význam daného pochopeného defektu.

Odstránenie je ale iné. Niekto môže pochopiť nejakú svoju psychologickú chybu, ba dokonca úplne porozumieť jej hlbokému významu, a napriek tomu pokračovať s týmto "ja" (chyba, defekt) v rôznych oddeleniach mysli. Pretože bez odstránenia tejto chyby nie je možné, aby sme sa tejto chyby zbavili.

Preto, ak chceme psychologicky zomrieť v každom danom okamihu, v každom momente svojho života, odstránenie sa stáva našou absolútne životne dôležitou úlohou.

Avšak, so samotnou mysľou nie je možné naše chyby odstrániť. Počúvajte ma pozorne: Pomocou nášho chápania môžeme svoje rozdielne psychické chyby iba označiť, a tým im dať rôzne mená, presúvať ich z jednej úrovne podvedomia do druhej, ukryť ich pred sebou samým, súdiť ich, ospravedlňovať ich, atď. No zásadným spôsobom ich zmeniť alebo ich zlikvidovať, je nemožné.

Pokiaľ si teda skutočne želáme odstrániť chyby, a zomrieť v sebe tu a teraz, potom je nutné, aby sme povolali moc, ktorá ďaleko prevyšuje myseľ. Musíme sa dovolávať transcendentálnej sily. Našťastie, táto sila sa latentne ukrýva vo všetkých ľudských bytostiach. Jedná sa o kundaliní, ohnivého hada našich magických síl.

Pri sexuálnom styku, pri chemickej kopulácii, môžeme poprosiť svoju osobitú Božskú Matku, aby odstránila našu psychickú chybu, ktorú sme nielen pochopili, ale aj úplne porozumeli jej hlboký význam. Môžete si byť istí, že naša špecifická kozmická matka držiaca Erosov oštep, smrteľne zasiahne psychický agregát, ktorý zosobňuje chybu, ktorú musíme odstrániť. Táto posvätná kopija, tento úžasný emblém tvorivej energie, je práve tá zbraň, s ktorou z nás Déví Kundaliní odstráni vadu, ktorú chceme v danom okamihu zničiť.

kalima a tantra

Je samozrejmé, že odstránenie týchto agregátov sa vykonáva postupne, pretože mnohé z nich sa nachádzajú v 49 úrovniach podvedomia. To znamená, že akýkoľvek psychologický defekt je zastúpený tisíckami psychických agregátov, ktoré sa v týchto 49 úrovniach podvedomia mysli vytvárajú a rozvíjajú.

Môže sa stať, že niekto nie je smilníkom v intelektuálnej úrovni mysle, a napriek tomu môže byť smilníkom v hlbších úrovniach podvedomia. Áno, mnoho mystikov, ktorí boli extrémne cudní len na rozumovej úrovni, a to dokonca aj v dvadsiatej či tridsiatej podvedomej úrovni, zlyhali, keď boli podrobení ezoterickým skúškam v hlbších úrovniach podvedomia. Niekto nemusí byť zlodejom na rozumovej úrovni, dokonca ani v štyridsiatej ôsmej podvedomej úrovni, a napriek tomu je zlodejom v štyridsiatej deviatej úrovni.

Takže ako vidíte, defekty sú mnohotvárne, a preto i niektorí veľmi svätí jedinci, môžu byť desivo zvrátení v najhlbších úrovniach vlastného podvedomia. Práve prostredníctvom ezoterických skúšok, dokáže zasvätenec v sebe objaviť rôzne psychické agregáty. Zlyhanie v týchto skúškach poukazuje na rozmanité, klamlivé psychické agregáty, ktoré ešte stále máme v sebe.

Otázka: Ctihodný majster, môžete nám povedať, ako majú túto prácu robiť ľudia, ktorí nemajú partnera?

Samael Aun Weor: Úctyhodné dámy a páni, naša vlastná osobitá božská matka Déví kundaliní vie vždy ako narábať so svätou Erosovou kopijou. Rozdiel je ten, že u ľudí, ktorí praktizujú posvätnú sexuálnu mágiu, má táto elektrická sila oveľa väčšiu moc a kapacitu. Čiže u slobodných ľudí má táto kopija stále nádhernú silu, len tie takú mocnú ako v prípade, keď sa s ňou narába počas erotického spojenia páru.

Ľudia, ktorí nemajú partnera môžu stále napredovať, i keď v tomto prípade bude ich práca o niečo pomalšia. Avšak, keď si nájdu partnera, ich práca sa rapídne zosilní a bude mať o mnoho väčší účinok.

Slobodní jedinci môžu dospieť iba do určitej úrovne, ktorá je jasne definovaná Prírodou. Za túto úroveň, nie je bez sexuálnej mágie možné urobiť ďalší pokrok.

Vyňaté z knihy Peklo, Diabol a Karma napísanej Samaelom Aun Weorom