slovnik

Tri základy cesty

Dnešná prednáška je založená na jednej vete, ktorú Samael Aun Weor napísal v knihe  Veľké záhady (The major mysteries). Ak ste študovali knihy Samael Aun Weora, potom ste zistili, že v jeho spisoch sa objavujú vety alebo frázy, ktoré sa môžu javiť celkom záhadné, ktoré nevysvetľuje. Platí to najmä pre jeho knihy súvisiace s psychológiou. Píše týmto spôsobom, aby nás povzbudzoval, aby sme dospeli k vlastnému chápaniu. Samael Aun Weor "nekŕmi vedomie lyžičkou". On nám predáva múdrosť, ktorá je veľmi hlboká. Aby sme pochopili jeho textom, aby sme z nich dokázali ťažiť, musíme ich stráviť vedome. Musíme sa naučiť, ako aplikovať to, čo čítame vo vlastnom živote, a tak začneme extrahovať ukryté významy a hlbokú múdrosť. Začiatok tejto práce spočíva v meditácii nad tým, čo čítame, zamýšľaním sa o tom, čo čítame, a praktickým hlbokým uvažovaním.

V knihe Veľké záhady (The Major Mysteries), Samael Aun Weor napísal:

Tri kľúče utrpenia sú Mesiac, smilná Eva a zakalené vody.

To je všetko, čo o tom povedal. Nevysvetlil, čo to znamená. Bohužiaľ, väčšina čitateľov preletí cez takéto pasáže a neuvažuje. Takže v dnešnej prednáške budeme skúmať tieto tri kľúče a ako nám pochopenie týchto troch kľúčov ukazuje, že my sami máme kľúč k nášmu vlastnému utrpeniu. Dúfame, že vás to povzbudí, aby ste jeho texty pozornejšie prečítali.

Máme nástroj, ktorým musíme odomknúť klietku nášho utrpenia. V skutočnosti, v prvom rade sme to my sami, ktorí sme si túto klietku vytvorili.

Mesiac

Prvým kľúčom, ktorý spomína, je Mesiac. V tejto tradícii, keď čítame rôzne posvätné knihy, musíme sa pozrieť na osobný zmysel, zmysel vo vzťahu k našej psychike, k našej duši. Nebudeme strácať čas doslovným významom, pretože to je najpovrchnejšia úroveň, a pokiaľ zostaneme na iba povrchnej úrovni, nebudeme schopní robiť v živote skutočné zmeny. Chápme teda, že sa nejedná o fyzický Mesiac.

Mesiac ako kľúč k utrpeniu sa týka našej psychiky. Potrebujeme porozumieť nášmu psychologickému Mesiacu. Prirodzene, náš psychický Mesiac úzko súvisí s fyzickým Mesiacom, ktorý vidíme na oblohe, teda Mesiacom, ktorý vidíme voľným okom. Ak pozorujeme vplyv fyzického Mesiaca na fyzickú Zem, môžeme pochopiť psychologický význam Mesiaca ako symbol.

Keď sa pozrieme na Strom života, vidíme, že Malkuth (desiata sféra, v dolnej časti) je spojená s fyzickým svetom, pokiaľ ide o vonkajšiu prírodu, ale vo vzťahu k vnútornej podstate, našej vlastnej prirodzenosti, Malkuth symbolizuje naše vlastné Fyzické telo, je to naša vlastná Zem. Mesiac tejto Zeme je vo vzťahu s Jesod a Hod, dvoma sférami nad Malkutom. Vo fyzickom svete má Mesiac na Zem hlboký vplyv. Vieme to jednoducho zo štúdia materialistickej vedy a vidíme, že Mesiac je za všetkými fenoménmi prírody. Pohyb vôd, počasie, počatie, pôrod, ročné obdobia, všetky tieto veci sú hlboko ovplyvnené prítomnosťou Mesiaca a jeho silami pôsobiacej na túto planétu. Rovnako máme svoj vlastný Mesiac, ktorý má podobný vplyv na našu psychiku, našu psychológiu.

Keď študujeme tento vnútorný, psychologický Mesiac vo vzťahu k vonkajšiemu, fyzickému Mesiacu, môžeme pochopiť, že Jesod a Hod tieto dve sféry, sa vzťahujú k vode a počatiu, rovnako ako fyzický Mesiac sa vzťahuje k týmto silám vo fyzickej prírode.

daath-telo-raj

Legenda:

Daath/The Upper Eden - Horný raj
Yesod/The Lower Edem - Spodný raj

Jesod sa nachádza tesne nad Malkutom. Jesod je deviata sféra a je spojená s éterickou rovinou. Tiež súvisí s pohlavnými orgánmi. Ak prekryjeme Strom Života s ľudským telom, Jesod je priamo nad pohlavnými orgánmi. Jesod je miesto, kde nájdeme sexuálne vody, z ktorých vychádza život. Táto sila stvorenia je ovplyvnená Mesiacom, čo môžeme vidieť v prírode: procesy počatia, tehotenstva a narodenia sú ovplyvnené Mesiacom.

V tomto kontexte, keď sa pozeráme na prírodu okolo nás, môžeme vidieť, ako táto planéta Zem je naozaj jeden veľký organizmus, ktorý tvoria štyri primárne kráľovstvá. Minerálne kráľovstvo je najväčšie, pozostávajúce zo všetkých minerálov na planéte, ktoré v tejto úrovni prírody slúžia ako transformátory energie.

Ďalším obrovským kráľovstvom, je rastlinné kráľovstvo, ktoré je zastúpené miliónmi a miliónmi rôznych foriem života. Všetky tieto formy sa narodia, určitú dobu požijú a potom zomrú a počas priebehu života transformujú energiu v prospech prírody pod vplyvom Mesiaca.

Potom je tu zvieracie kráľovstvo so svojimi miliónmi rôznorodých tvorov. Všetky žijú a zomierajú, aby transformovali energiu v prospech prírody.

Potom samozrejme existuje humanoidné kráľovstvo, ktoré napriek našim teóriám a presvedčeniam existuje s rovnakou základnou funkciou: transformovať energie v prospech prírody.

V každom z týchto štyroch prírodných kráľovstiev vidíme veľké vlny organizmov, ktoré sa rodia, po nejaký čas sú udržiavané nažive a nakoniec končia smrťou.

Keď sa dáme do pozície vedcov, ktorí pozorujú tento svet, môžeme vidieť, že tieto vlny, stáda alebo skupiny tvorov sa pohybujú na základe impulzov, ktoré im dáva Mesiac, ktorého vplyv sa prejavuje v tele prostredníctvom inštinktu a poháňa všetky organizmy, ktoré žijú na tejto planéte, aby sa množili, plodili potomkov, aby zachovali existenciu konkrétnej úrovne prírody, do ktorej patria. V živote každého organizmu, keď začne prebiehať proces množenia, rodičia sa postupne pominú a deti prevezmú tento proces, a tento cyklus sa neustále opakuje. Vznikajú nové organizmy, rastú, stávajú sa rodičmi, majú potomkov a potom zomrú. Tento cyklus je cyklus života, cyklus od narodenia až po smrť, ktorý existuje vo všetkých štyroch kráľovstvách prírody a tento cyklus povstávajúcich a padajúcich, žijúcich a umierajúcich organizmov, je celý riadený vplyvom Mesiaca, ktorý sa točí okolo tejto planéty a riadi celý mechanizmus.

Inými slovami, Mesiac udržiava život prostredníctvom mechanických funkcií prírody. Vďaka nemu máme atmosféru. Životný cyklus všetkých organizmov a tvorov na tejto planéte takto funguje práve vďaka Mesiacu. Samotný život tejto planéty je viazaný k existencii Mesiaca a to isté platí aj v našej psychológii.

Náš psychologický Mesiac súvisí s naším inštinktom, našou živočíšnou prirodzenosťou, ktorá sa vo svojej podstate snaží len udržiavať a zachovávať prírodu.

Všetci, ktorí existujeme v humanoidných telách, si v krvnom obehu nesieme dedičstvo času, ktorý sme strávili vyvíjaním sa nahor cez nižšie kráľovstvá. Toto dedičstvo času je naše minerálne, rastlinné a zvieracie dedičstvo, ktoré je psychologické. Toto psychologické dedičstvo je inštinktívnym impulzom, ktorý v nás vyvoláva príroda prostredníctvom nášho vnútorného psychologického Mesiaca.

Externý, fyzický Mesiac ovplyvňuje náš vnútorný psychologický Mesiac, aby sme udržali prírodu v chode. Čo znamená narodiť sa, vyrásť, stať sa rodičom, mať deti a potom zomrieť. Čo sa týka prírody, to je všetko na čom jej záleží. Príroda sa nestará o naše umenie, naše filmy, našu televíziu, naše myšlienky, našu politiku, či sme muž alebo žena, akú farbu má naša pleť, či veríme alebo neveríme v Boha. Príroda sa o nás osobne nezaujíma. Všetko čo príroda chce, je udržať samu seba, zachovať život. Toto je mechanický zákon. Je to mechanická funkcia a my všetci máme toto dedičstvo v našom krvnom obehu, ktoré sa prejavuje vo všetkých našich činoch.

Naše inštinktívne impulzy sú obzvlášť viditeľné, keď sa dostaneme do puberty, kedy príroda prostredníctvom svojho vplyvu, prostredníctvom Mesiaca, vyvíja tlak na vodu (sexuálna energia) nášho pohlavia (Jesod) za účelom rozmnožovania sa, nájsť si bytosť opačného pohlavia, páriť sa a mať deti. Tento nápor, tento sexuálny inštinkt, je hnaný Mesiacom. Ale ako?

Ak pozorujeme túto filozofickú Zem, ktorá je naším fyzickým telom, vidíme, že je to veľmi zložitý organizmus ako fyzická Zem. Naše telo je mikrokozmos makrokozmickej Zeme. Naše fyzické telo má vo vnútri aj sériu kráľovstiev a mnoho orgánov, mnoho častí, ktoré spolupracujú veľmi sofistikovaným spôsobom. Ale centrálna, najvplyvnejšia, najsilnejšia sila je sexuálny inštinkt.

Nezáleží na tom, aká je vaša etika, vaše náboženstvo, vaša politika, váš postoj k životu. Ak vás váš sexuálny inštinkt tlačí, môže to spôsobiť, že idete proti svojej morálke, vašej etike, vášmu náboženstvu, vašej politike. Váš sexuálny inštinkt vás môže tlačiť k porušeniu manželského sľubu. Môže vás tlačiť proti všetkým vašim etickým, morálnym alebo náboženským zákonom. Vidíme, že sa to deje okolo nás stále. Či už veríme v ohromný ideál, alebo nejakej doktríne alebo teórii, náš sexuálny inštinkt je najsilnejšou silou, ktorá riadi funkciu našej psychiky. Málokto má silu ovládať svoj sexuálny inštinkt. Väčšina stvorení - 99,999% - je otrokom svojho sexuálneho pudu.

Ako som už spomenul, pohlavné orgány sa vzťahujú k sefire Jesod na Strome života. Sexuálna funkcia, sexuálny pud sa prejavuje prostredníctvom našej filozofickej zeme, fyzického tela, ale je poháňaný a posilnený cez vitálne telo, cez éterické telo, ktoré je v kabale reprezentované sefirou Jesod. Takže opakujem: Malkuth je fyzické telo. Jesod je éterické alebo vitálne telo, t.j. telo a koreň sexuálnej energie.

Éterické alebo vitálne telo má štyri étery, štyri stupne alebo vibrácie energie. Ide o štyri energetické aspekty alebo úrovne. Jeden z týchto štyroch súvisí s počatím; nazýva sa "éter života". Je to energetický aspekt toho jemného tela, alebo tela "chi", ktorý nás poháňa a tlačí k rozmnožovaniu.

Táto energická sila, ktorá ovplyvňuje plodnosť, súvisí s Bibliou. V Genezis čítame príbeh Adama a Evy. Tento príbeh má veľa významov v makrokozme a mikrokozme. Vo vzťahu k trom kľúčom utrpenia sa pozrieme na symboly súvisiace s našou vlastnou dušou. Adam v tejto úrovni súvisí s mozgom. Eva súvisí s pohlavnými orgánmi.

Adam-a-Eva

Legenda:

Adam: The Brain - Adam: Mozog
Adam: The Masculine Current - Adam: Mužský prúd

Chavah (Eve): The Femine Current - Eva: Ženský prúd
Chavah (Eve): The Sexual Organs - Eva: Pohlavné orgány

Eva

Eva je pokúšaná hadom jesť zo stromu poznania. Strom poznania je gnóza (grécky poznanie), daat (hebrejsky poznanie). Daat je skrytá sféra na strome života, čo je znalosť tantry alebo sexuality. Keď Eva - inými slovami, naša vnútorná sexuálna sila - je pokúšaná, je pokúšaná ovocím pohlavia. To má významové roviny, ale vo vzťahu ku trom kľúčom utrpenia, vidíme, že príroda - Mesiac ovplyvňujúci Hod a Jesod - tlačí Evu, silu stvorenia a počatia k rozmnožovaniu a mať deti.

Adam a Eva môžu tiež symbolizovať dva energetické kanály alebo "hady", ktoré stúpajú pozdĺž chrbtice, nazývané v Indii "Idá" a "Pingalá". Adam súvisí s Pingalou, solárnou alebo mužskou silou. Eva, Heve, súvisí s Idou, ženskou alebo negatívnou silou. Eva súvisí so silou, ktorá sa snaží o počatie, mať deti.

Keď príroda - had, sila Mesiaca - ovplyvňuje našu psychiku, aby sa pudovo rozmnožovala, aby podporila mechanizmus prírody, je to pokušenie. Pokušenie je nasledovať tento inštinkt, kŕmiť prírodu, nasledovať živočíšny pud. Je zrejmé, že v tomto kontexte nehovoríme o pôvodnom páde. Nehovoríme o historickom význame. To, o čom hovoríme, sa odohráva teraz, v našej psychike, sila Evy súvisiaca s Mesiacom.

Keď reagujeme na tento živočíšny inštinkt, na Mesiac, ktorý nás núti udržať mechanickú prirodzenosť, vidíme že všetky ľudské bytosti, inými slovami všetky intelektuálne zvieratá, sú riadené výlučne týmto inštinktom na udržanie prírody podľa týchto mechanických zákonov. Výsledkom čoho je potom utrpenie. Je to preto, že počatie v týchto časoch nie je riadené vyšším zákonom, ale mechanickým zákonom.

V dávnych časoch ľudstvo dostávalo usmernenie o tom, kedy je vhodný čas na počatie. Ľudstvo dostalo vedenie od kňazov, od anjelov, od prebudených bytostí, ktoré riadili skupinu organizmov nazývaných ľudstvo. Tvory v nižších kráľovstvách tiež dostávajú takéto usmernenie a počúvajú pokyny, ktoré dostávajú, aj dnes.

Kolektívna myseľ, ktorá je prirodzenosťou mysle vo všetkých nižších kráľovstvách prírody, sa riadi tými, čo sa nazývajú Archóni, vládcovia alebo čelní predstavitelia. Toto sú prvotné inteligencie, ktoré môžete nazvať aj Devami, bohmi alebo anjelmi. Tieto inteligencie poskytujú poradenstvo svojim príslušným kráľovstvám. V každom kráľovstve sa mení sexualita v súlade s každou úrovňou.

V kráľovstve minerálov, prvotné planetárne inteligencie vedú elementály, vedomie, sily v týchto mineráloch, aby spolupracovali v harmónii s prírodou: t.j. šíriť sa, množiť sa a rásť. Minerály sa reprodukujú sexuálne, ale nie ako rastliny alebo zvieratá.

Existujú inteligencie, ktoré riadia iskry života, ktoré sa vyvíjajú v rastlinnom kráľovstve. Sexuálna reprodukcia a rozmnožovanie bez semena sa vyskytuje v rastlinnej ríši pod vedením božských inteligencií. Rastliny sa množia rôznymi spôsobmi, ktoré sú nadradenejšie ako tie u minerálov, ale nie tak rozvinuté ako u zvierat.

Podobne aj v živočíšnej ríši sa sexuálna metodológia posúva. Sexuálna reprodukcia má inú formu. Prostredníctvom svojho inštinktu získavajú zvieratá vedenie od božských inteligencií. Medzi zvieratami v prírode, ktorých život nie je narúšaný ľuďmi, sa zvieratá reprodukujú iba vtedy, keď majú ruju alebo sezónne. Mesiac vedie týchto Archonov alebo vládcov, ktorí vedú každú skupinu, aby sa reprodukovali v správny čas a iba na udržanie prírody. Len aby propagovali mechanické fungovanie planéty. Zvieratá sa riadia pokynmi, ktoré im títo vládcovia dávajú.

Ale keď sa pozrieme na humanoidné kráľovstvo, veci sú iné. Nielen, že už viac nerešpektujeme prirodzené fungovanie našej úrovne prírody, ale zneužívame ju a dychtivo sa ženieme k sebadeštrukcii. Naša zvieracia psychika sa tak nainfikovala degeneráciou, žiadostivosťou, hnevom, hrdosťou, závisťou, chamtivosťou, a všetkými týmito prvkami, že už viac nepočúvame vedenie Archonov našej úrovne. Už nepočúvame prebudené inteligencie, ktoré nás môžu viesť. Počúvame len tie zvyškové živočíšne prvky v našej krvi, symbolizované Esauom v Biblii, ktoré nás posúvajú cez našu nečistú krv, cez sexuálnu žiadostivosť, cez zvierací inštinkt, ktorý sa zbláznil, aby sa stále rozmnožoval, posadnuto a každodenne.

Niektorí ľudia majú sex alebo masturbujú niekoľkokrát denne, pretože ich sexuálny inštinkt je úplne mimo kontroly. Sú tak zotročení túžbou po sexuálnom vzrušení, že vyčerpávajú všetku tvorivú silu. Výsledkom je, že ľudstvo ako celok, ľudská rasa, to telo, ten orgán na planéte veľmi, veľmi ochorel. Výsledky sú viditeľné všade: nemoci a choroby, a to nielen fyzické, ale aj emocionálne, mentálne, sexuálne. Naša planéta sa chveje utrpením kvôli nám a našej sexuálnej šialenosti.

To všetko je zakorenené v ľudskej psychike, ktorá bola hypnotizovaná smilnou Evou, ktorá, ako si spomínate, je druhým z troch kľúčov utrpenia. Prvý je Mesiac, druhý je smilná Eva a tretím sú zakalené vody.

Zakalené vody

Výsledok našej psychickej závislosti na sexe, na pocitoch, či už fyzických alebo psychologických, spočíva v tom, že naše sexuálne vody sa stali nečistými.

Vody sú veľmi hlbokým symbolom, ktorý je univerzálny pre všetky náboženstvá. Stvorenie vždy pochádza z vôd.

Spodné vody, alebo "Mayim" v hebrejčine, súvisia so sefirou Jesod, jedná sa o sexuálne vody. To sú vody, ktoré tečú vo všetkých rôznych úrovniach našej sexuálnej vitality: fyzicky, étericky, astrálne (emocionálne), duševne všetky spolu súvisia.

Základom nášho života je sexuálna energia. Samotná pointa nášho života je sexuálna energia.

Sex je v centre života. Bez sexu nie je žiadny život.

Život je taký, aký je v našom živote sex. Ak je náš život plný utrpenia, je to preto, že naša sexualita nie je vyvážená.

Sex je ťažiskom celej činnosti, a preto je koreň nášho psychologického problému sexuálny.

Smilná Eva tým, že vytvorila takú veľkú nerovnováhu vo funkcii prírody, spôsobila na tejto planéte zmätok. Každý problém, ktorému čelíme ako ľudstvo, je kvôli nám. Ak by naša myseľ nebola taká, aká je teraz, táto planéta by bola v pokoji, bol by to Eden, bolo by to miesto harmónie a krásy. Ale kvôli našej mysli sme poškodili nielen našu myseľ, ale celý organizmus. Preto Matka Príroda teraz pracuje na vyhladzovaní tejto choroby.

Matka Príroda reaguje tým, že produkuje kataklizmy, aby si ochránila telo pred chorobou. Choroba je naša myseľ. Všetko, čo sa deje s ľudstvom, je teraz kvôli príčine a následku, tiež známe ako "karma".

Prostredníctvom závislosti na sexe naša vnútorná smilná Eva vyvolala veľkú nerovnováhu v našej sexuálnej energii, takže teraz naša sexuálna energia nefunguje tak, ako kedysi. Naše sexuálne vody sú zakalené, chaotické, zmätené a bahnité.

V súčasnej dobe chceme udržať Boha mimo nášho sexuálneho života. Nechceme mať žiaden náboženský vplyv v našom sexuálnom živote. Chceme byť schopní robiť čokoľvek, čo sa nám zachce a pokračovať v presvedčení, že neexistuje žiadny dôsledok. Že neexistuje žiadny dôsledok, ani z fyzických sexuálnych návykov, ktoré máme, ani z emocionálnych sexuálnych návykov a ani z intelektuálnych sexuálnych návykov.

Musíme si uvedomiť, že Ježiš jasne povedal:

Počuli ste, že bolo povedané nimi starej doby, Nezosmilníš: Ale hovorím vám, že každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, dopustil sa cudzoložstva s ňou už vo svojom srdci. - Matúš 5

To výslovne uvádza, že sexuálna energia je úzko spojená s funkciou mysle. To je dôvod, prečo vieme, že vody sú tiež symbolom mysle. V budhizme vidíme tento symbol krásne zastúpený. V procese svojho osvietenia, dobíjajúc svoju vlastnú smilnú Evu, Budha Šákjamuni čelil veľkej povodni, rovnako ako Noah, rovnako ako Deukalion od Grékov.

Budha

Univerzálna záplava predstavuje karmické následky sexuálnej degenerácie, keď sa tieto vody našej vlastnej psychiky stali nečistými. Preto musia božské sily očistiť prírodu, inak sa príroda úplne vymaní z kontroly, utrpenie sa stane príliš veľkým, karma sa stane príliš veľkou. Ide o automatickú funkciu prírody: ak je nečistota príliš silná, príroda ju zničí. Je to prirodzená funkcia. Keď ochorenie v tele príliš rastie, telo zomrie. To isté platí pre ľudský organizmus. Preto psychologické vody, ktoré sme znečistili cez sex, sú vody našej mysle, ktoré musia byť očistené prírodou, alebo nami.

V príbehu o Budhovi prišli povodňové vody a ohrozovali jeho vývoj, napriek tomu bol chránený veľkým hadom menom Mucalinda. Ten had predstavuje silu Božskej Matky, tiež zvanej kundaliní, silu Durgy, alebo vzpriamenej Kali alebo Tummo alebo Maya alebo Maia, alebo Mária. Ony všetky symbolizujú tú istú silu: ten posvätný svätodušný/turíčny oheň Ducha Svätého, ktorý chránil Budhu a zdvihol ho na vode tak, že sa vznášal nad vodou, tak isto ako Ježiš kráčal po vode a Noe sa plavil na Arche, arkáne tajomstva, tajných vedomostiach.

Keď sa učíme tú svätú vedu, je to kombinácia učenia, ako pracovať so sexuálnou energiou správnym spôsobom, v súlade s prírodnými a božskými silami a tiež s mysľou. Tieto dve idú ruka v ruke. Musí sa s nimi pracovať spoločne, inak sa utrpenie bude iba zvyšovať.

Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť. A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi (sex). Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!“ Lebo Ježiš mu povedal: „Nečistý duch, vyjdi z tohto človeka!“ A spýtal sa ho: „Ako sa voláš?“ Odpovedal mu: „Volám sa légia, lebo je nás mnoho.“  - Marek 5:1-9

Bol posadnutý celou rozmanitosťou psychologických prvkov, ktoré sa nazývajú pýcha, sexuálna žiadostivosť, závisť, hnev, žravosť, žiarlivosť, ale všetky sú zakorenené v sexe.

Ego je tri, pretože funguje v našich troch mozgoch: intelekt, emócie a sex. Ego je tri, pretože sú to traja zradcovia: Judáš, Kaifáš a Pilát. Sú to tí istí traja zradcovia Osirisa, tí istí traja zradcovia Jóba, tí istí traja zradcovia v každej tradícii.

tri mozgy alebo pat centier

Legenda: Tri mozgy alebo päť centier - intelektuálny, emocionálny a motoricko-inštinktívno-sexuálny mozog

Naše tri mozgy sú ovplyvnené Mesiacom nasledovať mechanickosť prírody. Mesiac je príčinou utrpenia, pretože Mesiac sa stará len o udržanie mechanickej povahy. A ako to Mesiac ovplyvňuje a presadzuje? Prostredníctvom kolektívneho myslenia: nasledovať stádo, napodobňovať ostatných. Mesiac od nás chce, aby sme sa zapojili, robili to, čo robia všetci ostatní: narodiť sa, dostať sa do puberty, dostať sa pod vplyv tohto sexuálneho inštinktu, rozmnožovať sa a potom zomrieť a to je všetko. Na tejto ceste, niet odmeny pre vedomie, nie je tam žiadna odmena pre dušu. To je dôvod, prečo ľudstvo opakuje rovnaké cykly znovu a znovu a znovu, pretože mechanická príroda je len cyklus, ktorý začína v najjednoduchších formách prvkov v prírode a dosahuje svojho vrcholu v intelektuálnom zvieracom kráľovstve, v ktorom sa momentálne nachádzame.

Aby sme prekročili humanoidnú úroveň a vstúpili do ľudského kráľovstva (skutočné ľudské bytosti, nazývané aj Budha alebo anjel), musíme sa vzbúriť proti prírode, mať psychologickú a duchovnú revolúciu: podmaniť si prírodu, byť "kráľom alebo kráľovnou Prírody ", ako nás vyzýva Biblia. To jest nasledovať rád Melchisedecha: zvrátiť vplyv Mesiaca a dostať sa pod vplyv Slnka. To je dôvod, prečo všetky veľké náboženstvá majú vždy slnečného Hrdinu, Slnečného boha: Ra, Apolón, Herakles, Jupiter, Kristus, Avalókitéšvara, Čenrezig, Quetzalcoatl. Všetci títo hrdinovia sú Slneční bohovia. Predstavujú vplyv Krista, Ein Sof Ór (Ain Soph Aur), Slnečné svetlo, Absolútno, Pradžňá, prázdnota, Šúnjatá, Ničota.

Toto je ďaleko za mechanickou povahou. Táto sila je za "ja", za egom. Je to za individualitou. Je to Supra-individualita, úroveň Boha, a za Bohom.

Keď sa učíme vedu Daath alebo Najvyššiu joga tantru, učíme sa vedu inkarnovať túto silu najvyššieho. Aby sme sa mohli stať plavidlom, vozidlom Krista, Jupitera, človek musí byť čistý. Táto sila, ktorá sa snaží radikálne odstrániť všetky nečistoty a vytvoriť perfektné vozidlo, je Bódhisattva, Diamantová Duša, ktorá je dokonale čistá. Preto Ježiš povedal:

Buďte teda dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. - Matúš 5:48

To je jediný spôsob, ako vstúpiť do neba.

Neviete, že nespravodliví nezdedia kráľovstvo Božie? Nemýľte sa, však ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani zženštilí, ani samcoložníci, ani zlodeji, ani chamtivci, ani opilci, ani nadávači, ani dráči, nezdedia kráľovstvo Božie. A takí boli niektorí z vás, ale vy ste sa umyli (v pohlavných vodách), ale ste posvätení (vyčistení od túžby), ale ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša a v Duchu nášho Boha - 1 Korintským

Žiadny modloslužobník, žiadny smilník, žiadny cudzoložník, žiadny zlodej, žiadny vrah nemôže vstúpiť do neba a my máme všetky tieto prvky vo svojej mysli. Tieto prvky nemôžu vstúpiť do Schamayim, Neba, vyšších vôd. Preto tieto prvky musíme od seba oddeliť, aby sme vstúpili do Nebeského kráľovstva.

Mesiac je pôvodcom utrpenia, pretože zostávame hypnotizovaní kolektívnou psychikou, kolektívnou mysľou. Len imitujeme; Preto, keď sa po prvýkrát stretneme s týmto poznaním, sme nazývaní Imitatus, "ten, kto napodobňuje/imituje." Musíme sa stať Adeptom, čo znamená stať sa produktom vlastnej práce, vlastných rúk. Túto prácu za nás nikto iný neurobí. Musíme ju urobiť sami.

Nikto nás nemôže zachrániť. Pokiaľ budeme naďalej konať, ako konáme, tak nás ani Budha, ani Ježíš nemôžu zachrániť. Musíme na sebe pracovať a potom nám môže pomôcť Kristus (Svetlo, Avalókitéšvara, Jupiter atď.), ale musíme urobiť svoju úlohu.

Keď len napodobňujeme, nasledujúc prostredníctvom našich troch mozgoch zvyšok ľudstva, budeme naďalej nasledovať ten mechanický cyklus, ktorý len skončí smrťou. A všetko, čo robíme na svojej ceste, je komplikácia našej karmy. Každý malý čin, ktorého sa dopustíme fyzicky, emocionálne, duševne, prináša výsledky. Ak sú tieto činy tvorené naším egom, našou pýchou, naším chtíčom, našou závisťou, výsledkom bude bolesť a utrpenie. Pretože ako sejeme, tak budeme žať.

Toto je veľmi vážny problém. Nejedná sa o žiadnu hru alebo teóriu.

Gnóza je praktická. Tieto tri kľúče utrpenia musíme neustále aplikovať do svojho života, teda každý okamih. Musíme sa naučiť, ako odomknúť klietku, ktorú sme si sami vyrobili. Táto klietka je našou vlastnou mysľou.

Nestačí len veriť v náboženstvo, náuku, učenie alebo myšlienku: musíme to žiť a toto žitie, je okamih k okamihu, pracovať s tým, čo je v nás čisté a túto čistotu posilňovať.

Hoci máme veľa problémov, veľa neistoty, veľa bolesti, veľa pochybností, potenciálne dvere na únik z utrpenia máme stále k dispozícii. Týmto únikom, týmito symbolickými dverami nie je žiadne náboženstvo, žiadna cirkev, žiadny chrám, ani žiadna kniha. Týmto únikom z utrpenia je naše vlastné vedomie.

Kľúče

V Gnóze nazývame vedomie "podstata". Je to iskra čistého vedomia, embryo, ako dieťa. V budhizme to nazývajú tathagatagarbha alebo buddhatadatu. V angličtine je to Buddha Nature. Je to potenciál stať sa Budhom, ale nie je to Budha. Je to semeno, z ktorého môže rásť Strom Života. Je to iskra, ktorá môže roznietiť veľký plameň.

Ak by sme sa v našej existencii z okamihu na okamih naučili používať túto iskru, aktivovať ju, ako prebudiť naše vedomie, byť pozorní, uvedomovať si všetky zmysly, začneme stimulovať rast tohto embrya. To je dôvod, prečo všetky staroveké školy mystérií požadovali od študentov, aby prebudili svoje vedomie pred tým, než mohli dostať toto tajomstvo. To bola požiadavka. Veci sa teraz zmenili. Už nie je čas na túto požiadavku. Pravidlo sa zmenilo v minulom storočí, pretože čas sa kráti.

Musíme sa naučiť prebudiť vedomie teraz. Už nemôžeme ísť s prúdom mechanického života.

Nestačí len počúvať prednášky, čítať Písma a texty, a povedať: "Áno, to znie dobre, to dáva zmysel," ak to nechcete používať, ak to nechcete robiť. Musíte to cvičiť, nepretržite, neustále vynakladať značné úsilie vaším vedomím .

Esencia, vedomie, Budhovská podstata, je iskra, ktorá pochádza zo sefiry Tiferet, ktorá symbolizuje vyššiu dimenziu v prírode. Tiferet je v sanskrte manas a súvisí s ľudskou dušou. Esencia je iskra tej ľudskej duše, ktorú môžeme rozvíjať. Ako hovorí Ježiš: "Ak budeme trpezliví, získame svoju dušu." Tá iskra môže byť vyvinutá, ak chápeme tri základy cesty a vieme používať tieto tri kľúče na odomknutie dverí utrpenia.

Aby sa nám to podarilo, musíme prestať napodobňovať ostatných. Len patriac do skupiny  nás nezachráni. Nazývajúc sa gnostikmi alebo hebrejcami, židmi alebo budhistami, je len nálepka. Zatiaľ sme stále predmetom mechanických zákonov prírody, aby sme však mohli vstúpiť do ďalšieho kráľovstva, vedomého kráľovstva ľudstva, budeme musieť týmto mechanickým zákonom uniknúť.

K tomu musíme zvládnuť naše vody. Musíme napodobňovať príklad Ježiša a chodiť po našich vodách. Musíme napodobňovať príklad Budhu a vydvihnúť hada sedemkrát, aby sme boli chránení, aby sme mohli stúpať po vode, a byť chránení pred dažďom, karmou, a tým sa prebudiť. Týmto spôsobom môžeme nájsť cestu von.

V Gnóze, tento prvý kľúč alebo prvú cestu von z utrpenia, vzťahujeme k psychologickej práci. Začína to v našej psychológii. Musíme zmeniť našu psychológiu. Neexistuje žiadny iný spôsob. Viera nič nemení, ani teória.

Gnóza je praktická veda. Chceme zažiť pravdu, nie len si ju predstaviť, ale zažiť ju.

Gnóza je ako keď sa prvýkrát popálite plameňom. Je to šokujúci moment. Tento šok je práve tým, čo je Gnóza, ak ju používame. Pretože skúsenosť pravdy šokuje vedomie a myseľ. Keď odhalíme pravdu o sebe a pravdu o prírode, je to šok, ale potrebujeme to, potrebujeme to svetlo, aby preniklo temnotou nášho vnútra.

Tri Základy Cesty

V budhizme sa hovorí, že základ cesty má tri aspekty.

1. Odriekanie

Prvý z nich je odriekanie. Toto nemá nič spoločné so vzdávaním sa materiálnych vecí, alebo skrývaním sa pred spoločnosťou a životom v lesoch alebo v horách. To nie je odriekanie, to je len obyčajná zámena fyzických okolností. Skutočné odriekanie je v mysli, v srdci, v duši; to je skutočné odriekanie. To má málo čo do činenia s okolnosťami alebo vecami.

V tejto súvislosti by sme mohli povedať, že skutočné odriekanie je zriecť sa mechanického vplyvu Mesiaca a byť ochotný plávať proti prúdu života. K tomu budete musieť byť hrdina, bojovník. Musíte byť silní a statoční.

Tiferet, naše vedomie, je vždy symbolizované bojovníkom, a keď sa pozriete na Strom života vidíte, že Tiferet je ovplyvnené Slnkom a Venušou, pretože bojovník vždy bojuje za svojho kráľa (Slnko) a jeho lásku (Venušu).

Rytier miluje svoju pani, symbol duše, Božského vedomia , Guenivere, Buddhi, Eurydiké, Geburah na Strome života. Toto je znázornené v Homérovom epose ako Helena. Helena je žena, o ktorú Gréci bojovali, pretože jej krása bola taká veľká. Tá krásna duša je naše božské vedomie, božská duša, duchovná duša, o ktorej Šalamún spieva v "Piesni piesní."

Božská duša je v sanskrte "Buddhi". Je to krásne zrkadlo, ktoré dokáže odrážať obsah vesmíru. Toto zrkadlo je v našich vodách. Keď očistíme naše vody cez odriekanie, začneme nadobúdať schopnosť vidieť v tom zrkadle, magickom zrkadle duše.

Čistiť vody prostredníctvom odriekania znamená bojovať proti nášmu inštinktu, nášmu zvieraciemu dedičstvu v našej krvi, "nefeš," zvieracej duši, Ezau z Biblie, ktorý predáva svoje prvorodenstvo za tanier fazule. To je to, čo robíme. Chceme len "jesť."

Naša sexuálna túžba chce jesť, naša chamtivosť chce jesť, náš strach, ktorý chce pocit bezpečia, cítiť sa chránený, chce pocit bezpečia, pocit istoty, cítiť sa ako jeden zo skupiny, cítiť sa vítaný, byť prijatý, chválený ostatnými. Chceme tú bezpečnosť, chceme to v našom duchovnom živote, chceme patriť k skupine, kde máme zo seba dobrý pocit, kde máme pocit, že patríme, že sme v bezpečí. Teraz sme v nejakej duchovnej skupine a povieme si, že všetko bude v poriadku, že "Zbavím sa utrpenia, pretože táto skupina je ta pravá." Naše obavy sa chcú cítiť v bezpečí.

Alebo niektoré naše egá chcú, aby nás naša rodina prijala; nechcú ísť proti prianiam našej rodiny, aby sme mali deti a potom vnúčatá, aby sme zbohatli, mali loď, pekný dom, nasledovali priebeh stáročí, ktorý vedie priamo do hrobu. Niektoré naše egá nechcú ísť proti tomu všetkému. Egá strachu to nechcú, ego chce niekam patriť.

Aby sme šli proti tomuto dedičstvu, ktoré máme vo vnútri, musíme byť bojovník, bojovať proti nášmu psychologickému Mesiacu, a vytvoriť nový Mesiac vo vnútri. Musíme stvoriť nový Mesiac, ktorý môže odrážať obsah Slnka (Krista). Ten nový Mesiac je Duša, solárne telá, ktoré odrážajú obsah vesmíru.

Na boj proti Mesiacu a našej vlastnej vnútornej Eve, tomu inštinktu jesť zo stromu, musíme najprv transformovať tú sexuálnu silu, zmeniť Evu, transformovať Evu, nech sa môže vrátiť späť do Edenu. Jediný spôsob, ako Adam a Eva, náš mozog a náš sex, môžu vstúpiť späť do Edenu je cez rovnaké dvere, cez ktoré odišli, čo je sex, tým, že rešpektujú Strom poznania, daath, gnóza. Jedná sa o vyššie vody, "Schamayim", Mayim čo má v sebe Shin, oheň.

Prostredníctvom tantry, sexuálnej mágie, sexuálnej transmutácie, využívame tú božskú silu Ducha Svätého, ktorá sídli v sexuálnych vodách. Vraciame tú energiu späť Bohu, očistenú, bez akéhokoľvek zvieracieho chtíču, bez túžby, čistú. To sa stáva vyčisteným vínom rituálu manželstva. Keď Kristus mení vodu na víno, to víno svetla je základom, po ktorom sa vyšplháme až k nebu. Víno, ktoré opája dušu božskými vecami, ktoré vytvára extázu alebo Samádhi.

Teraz vidíte krásny vzťah medzi týmito dvoma aspektmi odriekania. Prvý z nich je transmutácia sexuálnej vody, odstraňovanie nečistôt z našich sexuálnych vôd prostredníctvom transmutácie, ale samotná transmutácia sama o sebe nestačí. Vieme, že je veľa mníchov, mníšok a kňazov, ktorí zadržiavajú svoju sexuálnu energiu, bez toho aby ju transmutovali, pretože sa neučia tú vedu. Niektorí sa to naučia, ale ani to nestačí.

Transmutácia sama o sebe ovláda sexuálnu energiu, ale tá energia musí byť riadená, musí byť vedená, aby mohla byť použitá. Preto druhá časť transmutácie je meditácia. Transmutácia a meditácia musia postupovať ruka v ruke, spojené. Ak transmutujete svoju sexuálnu energiu, je lepšie byť v meditácii a využívať túto energiu správnym spôsobom, inak bude vašu energiu ovládať vaše ego. Prostredníctvom procesu meditácie sa vám prehlbuje všímavosť, bdelosť  vedomia, ktoré rozvíjate v priebehu celého dňa.

Táto kombinácia úsilí začína tíšiť vody,  aby vody nášho sexu a mysle sa začali upokojovať. Práve teraz sú chaotické. Väčšina z nás nemôže prestať rozmýšľať ani na okamih. Nemôžeme kontrolovať naše myšlienky. Nemôžeme mať pokoj v mysli, ani na okamih.

Je za tým jedna príčina, a tá príčina má dva aspekty. Tá jedna príčina je ego, túžba. Tie dva aspekty sú vnemy, ktoré stále prichádzajú zo života, ktorý vedome netransformujeme, neprijímame ich s Vedomím; prijímame ich mechanicky. Potom smilníme, a podporujeme a burcujeme všetky túžby v mysli, a znečisťujeme vody prostredníctvom týchto dvoch vecí. To je dôvod, prečo, keď sa snažíme meditovať, je to tak ťažké, je to bolestivé, pretože naša myseľ je plná bolesti.

Keď pozorujeme tú myseľ neustále, transformujeme túto energiu, a to ako duševnú  tak sexuálnu energiu, a meditujeme, myseľ sa začne upokojovať.

Nemôžete odstrániť žiaden z týchto kúskov skladačky, a tieto kúsky sú univerzálne pre každé náboženstvo, pre každú praktiku. Ak máte len meditovať, budete mať divokú myseľ po celú dobu. Ak  nezameriavate pozornosť na seba v každom okamihu, vaša myseľ bude vždy mimo kontroly. Mohli by ste byť schopní vynaložiť najvyššie úsilie a ísť na dlhý pobyt do ústrania na tri, päť, sedem alebo desať dní, a možno aj trochu zakúsiť chuť stabilnej mysle Šamatha, ale akonáhle opustíte to prostredie, vaša myseľ sa vráti k bytiu v chaose, pretože stále robíte rovnaké mechanické veci, v každom okamihu.

Rovnako tak môžete transmutovať svoju sexuálnu energiu, ale ak nebudete meditovať, vaša myseľ bude vždy chaos, ale potom sa vaša situácia ešte zhorší, pretože ego začne brať všetku tú sexuálnu energiu a používať ju, aby sa uživilo. To sa stáva skutočným problémom.

Rovnako tak by ste mohli meditovať, môžete transmutovať svoju sexuálnu energiu, ale ak nebudete pozorovať sami seba a pracovať s vedomím počas dňa, budete frustrovaní, pretože tá myseľ bude aj naďalej mimo kontrolu, pretože nepresadzujete svoju vedomú vôľu v každom okamihu, takže myseľ sa neusadí.

Aplikovaním všetkých týchto aspektov odriekania, myseľ sa začne pozvoľna sama ustaľovať. Nie je potrebné ju nútiť.

Nútiť myseľ môže byť skutočný problém. Niektorí ľudia sa učia meditovať a snažia sa prinútiť myseľ, aby bola ticho. To nefunguje. To sa nestane.

Správnym cvičením, myseľ sa ustáli sama a stane sa utíšená, vyrovnaná a pokojná. To je krok číslo jedna, prvý kľúč, alebo prvý aspekt základov cesty.

2. Bódhičitta

Sanskritské slovo bódhičitta má rôzne významové roviny. Bežný, povrchný význam sa vzťahuje k súcitnej ašpirácií slúžiť druhým, typu mysle, ktorá chce slúžiť druhým. Toto je bežný výklad bódhičitty. Sanskritský doslovný preklad je "múdrosť mysli," alebo "prebúdzajúca sa myseľ", ale v tantre je význam oveľa hlbší.

Bódhičitta v tantrizme znamená sexuálna energia, takže ak ste študovali himalájsku tantru, tibetskú tantru, niektorú zo škôl tantry zo severu, budete to vedieť. Skryté v tomto termíne vidíte, že myseľ a sex sú od seba neoddeliteľné. Nemôžete pracovať s mysľou, ak nebudete pracovať so sexom; musíte pracovať s oboma. Ak  je bódhičitta chápaná týmto spôsobom, potom môžeme vidieť, prečo je druhým základom cesty.

Bódhičitta má mnoho aspektov a úrovní, ale má dve základné vlastnosti, ktoré musíme pochopiť. Skutočná bódhičitta (či už relatívna alebo absolútna bódhičitta) je vždy kombinácia dvoch aspektov.

Prvým aspektom je vedomá láska. To nie je slepá láska, a nie je to láska s pripútaním, je to Kristova láska, Kristická láska, inými slovami: Čenrezig, Kristus. Keď sa pozriete na horné oblasti Stromu života, je tam len jeden zákon, a ten zákon je láska, ale to je čisté svetlo Kristovo, Ein Sof Ór. Jedná sa o druh lásky, ktorá nemá "ja", nemá túžbu, a je to láska, ktorej príklady vidíme v skutkoch všetkých najväčších učiteľov ľudstva, ako Budha, Ježiš, Krišna, Guru Rinpočhe, Quetzalcoatl, Mojžiš. Všetci títo učitelia ilustrujú túto hlbokú nezištnú lásku, ale je veľmi vedomá, veľmi inteligentná, nie je hlúpa alebo slepá. Tá láska je prvý aspekt bódhičitty. Keď budete študovať mahájána školu výučby, školu stredného rozsahu, budete študovať, ako kultivovať bódhičittu; tam sa začína s týmto aspektom: súcit, a tak študenti týchto tradícií sa učia techniky, ktoré pomáhajú rozvíjať viac lásky a súcitu.

Druhým aspektom bódhičitty je pochopenie pradžná, čo znamená prázdnota, bezobsažnosť. Pradžná znamená "múdrosť onoho sveta." Pradžná je múdrosť Krista, znalosť, inteligencia; a v týchto dvoch oblastiach na Strome Života, Binah a Chokmah sú hebrejská slová pre inteligenciu a múdrosť. To je pradžná. Toto je ďaleko za mechanickým charakterom, ďaleko nad rámec akéhokoľvek "ja", a je bez túžby. Pradžná je dokonalá, je čistá. V gnostických evanjeliách to je nazývané "nepodplatiteľné/neskaziteľné." Hovoríme tomu "Kristus." Môžete to volať Avalókitéšvara, Kukulkán, ľubovoľný počet mien sa vzťahuje na túto silu, toto svetlo.

Ten, kto pracuje s prvým aspektom základu cesty (odriekania), musí potom začať pracovať s druhým základom cesty, ktorý je bódhičitta. Bódhičitta začína rozvíjaním súcitu k ostatným. Inými slovami, v prvom stupni odriekania sa začneme zriekať mechanického Mesiaca v nás, inštinktov sebazáchovy, sebeckosti, žiadostivosti, závisti, chamtivosti, strachu, pýchy a všetkých tých vecí, ktoré robia zo života peklo. Ideme proti nim cez odriekanie, a v bódhičitte začneme uvažovať o tom, čo je najlepšie pre ostatných. Takto začneme skutočne transformovať myseľ. Cez to začneme rozvíjať pochopenie toho, čo je Kristus (pradžná), a to sa stane tretím z troch základov cesty, prázdnoty, ničoty, Absolútna.

3. Prázdnota

Absolútno je zastúpené v hornej časti stromu života. V hebrejčine to je "Ain," "Ain Soph" a "Ain Soph Aur". Jedná sa o neobmedzené svetlo, ktoré vystupuje z ničoty, ktoré je niečo, ale nie je to niečo, čo si môžeme predstaviť.

Prázdnota (Šúnjatá) je bezobsažná a neopísateľná. Dá sa zažiť len s vedomím, ktoré je bez ega. Túžba v akejkoľvek forme, či už je to túžba, ktorá sa prejavuje ako pokora, pýcha, chtíč, svätosť, alebo ako akékoľvek duchovné ego , kresťanské ego, budhistické ego, atď., žiadna z týchto vecí nemôže prísť kdekoľvek do blízkosti Absolútna. Iba úplne nedotknuté Vedomie, čisté, absolútne bez čo i len pocitu seba, môže vidieť absolútno a okúsiť ho a je to desivé, pretože v tejto skúsenosti uvidíte, že "vy" neexistujete. "Vy", v ktoré veríte, ktoré uctievate, ktoré kŕmite a šatíte a obliekate a chránite každý deň, nie je reálne. To "ja" je lož, ktorú ste vytvorili, aby ste skryli vašu vlastnú zraniteľnosť, vašu bolesť, vaše pochybnosti, váš strach, vašu slabosť, váš chtíč, vašu vinu. Zážitok prázdnoty radikálne rozbije každú ilúziu ja. Toto je tretí základ cesty.

Dúfam, že ste pochopili všetko, pretože teraz pôjdeme trochu hlbšie.

Tieto tri kľúče utrpenia, ktoré sme popísali - Mesiac, Eva, a kalné vody - sú výsledky, karma. V tejto situácii sme sa ocitli vďaka mysle.

Hovorím o tých troch kľúčov utrpenia v sebe, nie v prírode vonku. Tieto zdroje utrpenia sme si vytvorili našimi činmi, pretože sa stotožňujeme s pocitmi, sme pripútaní k pocitu Seba, ktorý máme. Silno veríme v meno, ktoré máme, v našu históriu, v našu minulosť, v zneužívanie, ktoré sme utrpeli v rukách iných. Nikdy si nepamätáme, ako my zneužívame iných ľudí, iba ako iní zneužívajú nás. Sme veľmi pripútaní k nášmu iPodu, k nášmu počítaču,  k nášmu oblečeniu, k našej hudbe, k nášmu jazyku, k nášmu náboženstvu, k našim priateľom, rodine, deťom, všetkým týmto veciam. Veľmi lipneme na pominuteľnostiach, na veciach, ktoré v podstate nemôžu existovať, iba ak dočasne. V podstate neexistujú, inherentne, samy o sebe, natrvalo. Sú dočasné; a aj tak investujeme všetku našu energiu a úsilie do nich, do myšlienky „ja“, ktorá je tvorená celou touto sériou psychologických elementov, ktoré nazývame "ja." To je dôvod, prečo Ježiš povedal:

Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich ničí mol a hrdza kazí, a kde zlodeji vnikajú a kradnú, ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde ani moľ ani hrdza ich nekazí, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú, lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. - Matúš 6

Nebo je preklad "Schamayim" v hebrejčine, ktorý doslovne znamená "horné vody." V nedávnej prednáške sme opísali, ako Mayim, hebrejčina pre "podradné vody", súvisiace s Rajom, môžu byť pozdvihnuté, aby sa stali Schamayim, "vyššími vodami nebies", kedy písmeno Shin sa vloží do Mayim. Shin je hebrejské písmeno s troma ramenami, ktoré symbolizuje tri sily, Logos, Kristus. Keď ovládneme tú silu, Kristickú silu v našej sexuálnej energii, a zdokonalíme tú vodu, stane sa Schamayim - nebeské vody, ohnivé vody, doslovne hovoriac. Toto je spôsob, akým dáme naše poklady do neba. Náš poklad je naše vedomie ,je to to najcennejšie, čo máme, tá  iskra, alebo podstata, ktorá zostúpila do hmoty a teraz trpí vnútri v klietke "ja".

Učením sa tejto vedy cez základy cesty môžeme odomknúť kľúče utrpenia, môžeme sa radikálne zmeniť, ale to vyžaduje obrovský boj proti sebe. Myslíme si, že boj je proti spoločnosti, proti zavedenému náboženstvu, proti našim rodičom, alebo našim priateľom, alebo našim vysokým školám, ale to všetko je zanedbateľné.

Najväčším nepriateľom ktorému budeme čeliť, je naša vlastná myseľ. Naša vlastná myseľ je podvodník, protivník, diabol, Satan, Shaitan.

Naša vlastná myseľ je diabol, ktorý nás hypnotizuje v každom okamihu so svojimi mnohými čačkami a hračkami, ktorými máva presne nad obzorom nášho života. Myslíme si: "Keď budem pracovať trochu dlhšie, môžem ušetriť trochu viac peňazí, a potom môžem byť šťastný. Ak urobím toto, potom môžem mať tamto. Keby som počkal o niečo dlhšie, po odchode do dôchodku začnem toto brať vážnejšie. Po vysokej škole, keď už nie som taký zaneprázdnený, potom vezmem Gnózu vážne".

Máme veľa výhovoriek. Je veľmi smutné, ako klameme sami seba, vyhýbajúc sa nevyhnutnosti smrti a zostávajúc v úplnej nevedomosti o tom, čo sa stane po smrti. Nemáme tušenie, že je existencia po smrti, a nie je to to, čo si myslíme, že to je. Je to dané karmou, príčinami, ktoré si spôsobujeme sami, preto závisí na nás vedieť ako nastúpiť na cestu.

Tri základy cesty sú veľmi odlišné od akejkoľvek inej činnosti v živote jedinou skutočnosťou: neprodukujú utrpenie. Toto je veľmi hlboká vec, veľmi hlboká, ktorá unikne vašej okamžitej analýze. Takže navrhujem, aby ste o tom hlboko premýšľali. Všetky ostatné činnosti života - také ušľachtilé a krásne ako sa môžu javiť zmyslom - môžu viesť k utrpeniu, a väčšinu času vedú, pretože nemáme prebudené vedomie.

Nevieme, čo úraduje v našich troch mozgoch a prečo, pretože sme uspatí. Spíme a nevieme, že spíme, ale ak sa prebudíme potom môžeme vedieť.

Prostredníctvom troch základov, troch základných aspektov:

  1. Odriekanie
  2. Bódhičitta
  3. Múdrosť prázdnoty

... môžeme úplne uniknúť utrpeniu. Niet o tom pochýb, pretože všetky kozmické inteligencie, ktoré unikli utrpeniu, unikli týmto spôsobom. Mohli používať rôzne mená, rôzne spôsoby organizácie alebo prezentácie náuky alebo učenia, ktoré študovali alebo ku ktorému patrili, ale princípy sú večné.

Inými slovami, objasním to trochu bližšie: Môžete sa hlásiť k nejakému náboženstvu, nejakej filozofii, nejakej mystickej škole a ak sa tam snažíte o získanie pocitu bezpečia, pocitu, že niekam patríte, pocitu seba, získanie schopností, získavať uznanie, vďačnosť iných, alebo pozornosť od ostatných, všetky tieto veci budú vytvárať utrpenie. Môžete byť najsvätejšie vyzerajúci človek, najsvätejšie pôsobiaci človek, no budete vytvárať iba utrpenie sebe aj ostatným, pretože ego je vo vás stále nažive. Kým ego žije vo vašom srdci a mysli, príčina utrpenia žije vo vás, a tá príčina je v nás, nie v niekom inom. Musíme sa prestať pozerať na problémy v iných ľuďoch, rozhliadnuť sa v našej vlastnej mysli a zmeniť to.

Existuje mnoho ľudí, ktorí prichádzajú do Gnózy hľadať tieto sily, schopnosť ísť do astrálnej roviny vedome, či iných dimenzií prírody, alebo chcú zapôsobiť na ostatných ľudí s ich vedomosťami, alebo chcú patriť do skupiny, kde sa cítia zachránení, cítia sa v bezpečí, budú mať pocit, že patria do niečoho špeciálneho. Sú to želania, ktoré vytvárajú utrpenie a ktoré intoxikujú školy egom, a každá škola trpí týmito problémami, každá gnostická škola.

To je dôvod, prečo musíme cestu vziať hlboko do úvahy, hlboko uvažovať o sebe. Čo potrebujeme, sú tieto tri základy:

  1. Zriecť sa túžob mysle
  2. Generovať vedomú, nesebeckú lásku
  3. Učiť sa o Prázdnote

Základná podstata reality je Prázdnota. Tretí bod je jednoduché pochopiť zle. Väčšina náboženstiev a škôl učí niečo o odriekaní a niečo o láske, ale pochopenie prázdnoty je veľmi ťažké, a to najmä pre intelekt, pretože všetko čo intelekt vie urobiť, je porovnať a a b, áno a nie.

Pochopiť Prázdnotu  znamená dostať sa ku koreňom Stromu života. Korene sú v neznáme. Existencia sa vynára z ničoty do niečoho, a to vynáranie je výbuch Lúča Stvorenia, ktorý exploduje von z lona Matky Božej, ako to narodenie prvého dieťaťa. Ten lúč života, Prázdnota, Absolútno, je na samom základe našej existencie, a to nielen fyzicky a zvonka, ale ako duša, ako vedomie .

Keď hovoríme o doktríne „ne ja“, náuke o žiadnom "ja", to znamená, že v každej dimenzii prírody akýkoľvek pocit seba, alebo akýkoľvek pocit "ja", ktorý cítime, je nakoniec nepravdivý, pretože je závislý od iných faktorov; neexistuje vo svojej podstate. Jediná vec, ktorá existuje vo svojej podstate sama o sebe je absolútno, čo je ne-existencia. To je úroveň existencie, ktorá uniká dualite, je ďaleko za dualitou. Nikdy nemôžete povedať: "No, je to existujúce alebo neexistujúce?" pretože je to oboje. Myseľ to nedokáže poňať. Môže sa hrať s myšlienkami, ale kým to nezažijete, nemôžete to pochopiť.

Môžete to zažiť, ak sa naučíte meditovať. Ktokoľvek môže zažiť prázdnotu, ak sa naučíte, ako správne meditovať, čo znamená vyzdvihnúť vedomie zvnútra každej fľaše, v ktorej je. Vytiahnite sa z fľaše fyzických, éterických, astrálnych, mentálnych, príčinných, Budhických a Átmických tiel, Vytiahnite vedomie hlbokou meditáciou, ale prv než to budete môcť urobiť, budete musieť zbaviť vedomie vašej pýchy, vašej závisti, vášho chtíču, vašej chamtivosti, vášho obžerstva. Dokonca tam nesmie byť ani túžba po tomto zážitku. Všetko, čo tam môže byť je Bytie, stav Bytia, a keď sa dotknete toho Bytia, je to šok, a môžete otvoriť dvere do Absolútna a zažiť skutočnú fundamentálnu podstatu existencie.

Toto je veľmi dôležitý bod. Tým, že pochopíme podstatu Absolútna, pravej prirodzenosti nášho vlastného ja, získame veľmi mocnú zbraň, ktorú môžeme použiť proti egu. Dokedy budeme presvedčení, že naše skutočné ja je niekde inde (ako v nebi alebo v astrálnom tele), je tam pasca, ktorá na nás čaká, a práve do nej sa mnoho gnostikov chytá. Mnoho gnostikov študuje mysticizmus, náboženstvá a rôzne ďalšie ezoterické veci, kde sa dozvedajú o našom vnútornom Otcovi, našom skutočnom Bytí, Chesed, Atmanovi, Najvnútornejšom, a všetkých ostatných pojmoch, ktoré popisujú Vnútorné Bytie. Ich chybou a pascou je to, že oni si z tohto Vnútorného Bytia spravia akéhosi Boha a idol, o ktorom si myslia a veria, že to sú vlastne oni sami. Takto sme si vytvorili mýtomániu, mystické ja, hrozné ego pýchy. To je dôvod, prečo máme toľko ľudí na tejto planéte, ktorí vyhlasujú, že sú veľkí majstri, avatári a sprievodcovia ľudstva, ktorí v skutočnosti len klamú sami seba rafinovanými lžami. Nemali by sme spadnúť do tejto pasce. Pochopením podstaty prázdnoty môžeme pochopiť pravú podstatu seba samého a nie spadnúť do tejto pasce. Akékoľvek "ja" vytvára utrpenie, aj keď je to mystické "ja."

1 Zbormajstrovi (netzach), Na nápev „Ľalia“. Dávidov žalm.
2 Zachráň ma, Bože, lebo voda (mayim) mi vystúpila až po krk.
3 V bezodnom bahne viaznem a nemám pevnej pôdy pod nohami, dostal som sa do hlbín vôd (mayim/jesod) a zalieva ma príval.
4 Ustatý som od volania, hrdlo mi zachríplo. Unavili sa mi oči, čo tak vyzerám svojho Boha.
5
Viac než mám vlasov na hlave, je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Mocnejší sú tí, čo ma prenasledujú, sú to nepriatelia klamárski; musel som vrátiť, čo som neulúpil.
6 Bože, ty poznáš moju pochabosť a moje poklesky nie sú ti skryté.
7 Nech sa nemusia pýriť pre mňa tí, čo dúfajú v teba, Pane, Bože zástupov. Nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Bože Izraela.
8 Pre teba znášam potupu a hanba mi pokrýva tvár.
9 Svojim bratom som sa stal cudzincom a synom svojej matky neznámym.
10 Stravuje ma horlivosť za tvoj dom, padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú.
11 V pôstoch som si dušu vyplakal, no aj to mi bolo na potupu.
12 I vrecovinu som si obliekol a príslovečným som sa stal.
13 Utŕhajú si zo mňa tí, čo vysedávajú v bráne, a pri víne pospevujú o mne pijani.
14 Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe v tomto čase milosti. Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu, pre svoju vernosť mi pomôž.
15 Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň, a budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov i z hlbokých vôd.
16 Nech ma nezatopí príval vôd, nech ma nepohltí hlbina a priepasť nezavrie nado mnou pažerák.
17 Vyslyš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý; pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa.
18 Neodvracaj tvár od svojho služobníka, veď, hľa, trpím; čím skôr ma vyslyš.
19 Príď ku mne a zachráň ma, so zreteľom na mojich nepriateľov ma vysloboď.
20 Ty poznáš moju potupu, moju hanbu i moje zneuctenie. Ty vidíš všetkých, čo ma sužujú.
21 Potupa mi zlomila srdce a ochabol som. Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol; čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel.
22 Do jedla mi dali žlče, a keď som bol smädný, napojili ma octom.
23 Nech sa im ich stôl stane nástrahou, odplatou a pohoršením.
24 Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli, a nech v bedrách oslabnú navždy.
25 Vylej na nich svoje rozhorčenie, nech ich zachváti páľava tvojho hnevu.
26 Nech spustne ich táborisko a v ich stanoch nech nemá kto bývať.
27 Lebo prenasledujú toho, koho si ty udrel, a množia bolesti tomu, koho si zranil.
28 K ich neprávosti pridaj neprávosť, nech nevojdú do tvojej spravodlivosti.
29 Nech sú vytretí z knihy žijúcich a nech nie sú zapísaní medzi spravodlivými.
30 Som úbožiak, plný bolesti; tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne.
31 Piesňou chcem Božie meno osláviť a velebiť ho chválospevmi.
32 A Pánovi to bude milšie, ako keby som obetoval býka, ako keby som obetoval junca, ktorému rastú rožky a ratice.
33 Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia; hľadajte Boha a srdce vám oživne.
34 Lebo Pán vypočuje chudobných a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí.
35 Nech ho chvália nebesia i zem, moria a všetko, čo sa hýbe v nich.
36 Lebo Boh zachráni Sion a vybuduje mestá Júdove; usadia sa tam a budú ich majetkom.
37 A zdedia ho potomci (semená, semeno) jeho služobníkov a tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom prebývať.

- Žalm 69

Otázky a odpovede

Poslucháči: Môžete vysvetliť, ako je myseľ tiež Satan? Pretože mnohí z nás majú túto predstavu, že Satan je ten chlapík s rohami, vidlami a špicatým chvostom, a všetko čo k nemu patrí.

Inštruktor: Zdedili sme od niektorých náboženstiev na tejto planéte poňatie satana ako osobu, alebo postavu, ktorá je mimo nás. Jedná sa o úmyselné prekrútenie pôvodného Kristovho učenia. Poviem vám, tá osoba, ten tvor neexistuje tak, ako nás o tom učia doslovne, teda ako je to bežne vyučované. Súhlasíme s tým, že sú diabli na svete, ale my sme tí diabli. Taktiež sú diabli horší ako my, a o nich sa píše v Biblii, Tantrách, Bhagavadgíte, Mahábhárate, a všetkých týchto písmach. Existuje mnoho foriem diablov, démonov a tvorov, ktorí majú moc v pekle (Averno, Klipoth alebo Avichi).

Napriek tomu skutočný diabol je naša vlastná myseľ. Ktokoľvek z nás môže dôjsť k tejto priamej skúsenosti, k poznaniu, ak budete brať túto vedu vážne. Existuje veľmi bežná skúsenosť, ktorú študenti hlásia na začiatku ich úsilia. Jeden z príkladov je, že niektorí študenti sa vidia v mimotelovom zážitku, kde je ich vedomie prebudené a vidia sami seba v zrkadle a vyzerajú ako čert, vyzerajú ako hrozný démon, alebo Frankenstein, alebo nejaká iná hrozná, strašná vec. Takáto skúsenosť môže byť veľmi znepokojujúca, pretože keď sa vidíte, akí skutočne ste, je to veľmi nepríjemné. Tento obraz nemá nič spoločné s obrazom ako by sme chceli myslieť na seba, alebo akí by sme chceli nech si ostatní  myslia, že sme. Skutočná realita nášho vnútorného psychického stavu je strašná.

Poslucháči: V mýte Eros a Psyché, Eros je často považovaný za stelesnenie túžby. Ako to máme chápať?

Inštruktor: V mýte Amor a Psyché, alebo Eros a Psyché, existuje niekoľko verzií tohto príbehu. Ak si prečítate vydanie verzie, ktorú napísal Apuleius v "Metamorphosis" objavíte veľmi zaujímavé psychologické učenie o stave našej mysle, takže odporúčam si to prečítať a študovať to. Ale všeobecne, keď nazriete do gréckej mytológie, uvidíte, že Eros bol jedným z prvých, kto sa vynoril zo stvorenia. Eros je Lucifer, "nositeľ svetla". To svetlo je sila, ktorá všetkému umožňuje byť stvorené. Je to Eros, láska, sex. To je význam tajomstva Daath. Svetlo, ktoré prichádza zhora prichádza skrze Elohim, "bohov a bohyne", ktorí sa spájajú, aby stvorili potomkov, a prvý potomok je Eros, láska. Ale bohužiaľ, Psyche, naša "duša" je z toho trochu zmätená, a tak grécky mýtus ukazuje, ako zaspávame v dôsledku tejto hypnózy, tým, že sme naivní, rovnako ako Eva v záhrade. Máme určitý druh naivity o sebe a o našej energii. To je dôvod,  prečo Psyche zaspáva. Čo symbolizuje momentálny stav našej duše: naša duša spí, naše vedomie spí. Myslíme si, že sme hore, pretože sme na nohách, robiac všetko, čo robíme, a neuvedomujeme si, že naša duša hlboko spí a prebudiť ju vyžaduje veľa úsilia.

Ďalšia taká zaujímavá variácia je príbeh o Snehulienke. Čarodejnica symbolizuje smilnú Evu, ktorá zvádza nevinnú časť duše s jablkom a ukladá ju k spánku. To symbolizuje dva aspekty ženskej povahy, ktoré máme vo vnútri, horný a dolný. To zvádzanie, to jablko, je rovnaké jablko symbolizované v Rajskej záhrade; je sexuálne. Tá hypnóza sa deje v nás po celý čas, tak dlho, kým je ego živé a my zostávame nevedomí.

Poslucháči: Máme negatívne myšlienky. Je to forma potláčania, keby sme to kompenzovali modlitbou, alebo nejakými pozitívnymi myšlienkami?

Inštruktor: Nie nevyhnutne. Bojovník, Vedomie musí bojovať proti Medúze, ktorá je naše vlastné ego, ten ženský aspekt, ktorý je prevrátený. Medúza v mýte bola raz panna, rovnako ako Eva; ale kvôli žiarlivosti a závisti poklesla a z hlavy jej vyrástli všetky tie hady, čo symbolizuje hadiu silu Božskej Matky obrátenú v Klipoth. Všetky tieto hady na hlave sú všetky egá, sexuálna sila použitá všetkými egami. Keď hrdina príde zabiť Medúzu, dokáže to zvládnuť preto, že Aténa jeho Božská Matka (ktorá je čestná, čistá a panna), ktorá mimochodom nesie kopiju (chrbtica), štít, a dáva meč, štít a prilbu hrdinovi. Symbolom Božskej Matky Atény je had ( kundaliní, palica Árona); ona nosí opasok z hadov. Tá výzbroj sú tieto techniky, ktoré vás učíme: seba pozorovanie, seba pamätanie alebo neustála upomienka na vnútorne Bytie, ktoré je neustále pri nás, meditácia a transmutácia, symbolizované štítom, prilbou chrániacou myseľ a mečom. Keď ich používame správnym spôsobom, môžeme bojovať proti Medúze. To znamená, že musíte mať stratégiu, ktorá sa bude meniť v každom okamihu. Táto výzbroj je psychologická, vedomá; musíte byť seba-uvedomelí, ak ju chcete používať. Takže keď vás vaša vlastná Medúza pokúša, alebo vás napáda, a to prostredníctvom myšlienok, skrze pocity, prostredníctvom impulzov v tele, v prvom rade je nutné sebauvedomenie a spomenúť si na svoju Božskú Matku. Ak si na ňu spomeniete, potom vám môže pomôcť a dá vám tú výzbroj.

Spomínate si, ako hrdina porazil Medúzu? Nepozerá na ňu, pretože ak sa pozrie, skamenie. Inými slovami, znehybnie, stuhne, a stane sa mechanickým, robiac stále to isté znovu a znovu. Bez flexibility, bez schopnosti meniť sa, rovnako ako soľný stĺp Lotovej ženy, on sa ale skryštalizuje v pekle, na kameň. Ale hrdina príbehu, namiesto aby sa na ňu pozrel priamo, používa svoj štít, ktorý je naleštený ako zrkadlo, čo sa vykonáva prostredníctvom meditácie. Pomocou svojho štítu sa mohol pozrieť na Medúzu. Ten štít je naleštený povrch jeho vlastnej vody,  jeho vlastnej psychologickej a sexuálnej vody, a týmto spôsobom, môže poraziť pokušiteľa diabla.

Takže z tohto pohľadu, bojovník môže používať akékoľvek nástroje, ktoré sú nevyhnutné, intuitívne. Ak sú myšlienky veľmi silné a prichádzajú k vám, musíte počúvať svoju Božskú Matku, aby ste poznali protilátku.

Máme veľa protilátok, ktoré študujeme v tejto tradícii. Máme druhý drahokam žltého draka, ktorý využíva dualitu mysle proti mysli samotnej. Jedná sa o druh psychologického džuda. Túto techniku je veľmi ťažké zvládnuť, a veľmi mätúce pre intelekt sa ju učiť, ale veľmi efektívne, keď sa ju naučíte.

Máme modlitby, máme zaklínadlá, máme mantry, a tieto všetky môžu vyzbrojiť bojovníka do boja. Ale ten, kto vás bude viesť pri využívaní týchto nástrojov, je vaša Božská Matka, a jediný spôsob, ako to môže urobiť, že jej neustále v každom okamihu načúvate.

Ako príklad: Povedzme, že vás láka sledovať program v televízii, ktorý je veľmi nevhodný a vy cítite v krvi nutkanie pozerať. Môže sa jednať o násilie, pornografiu, alebo o niečo iné. My však väčšinu času toto nutkanie nasledujeme a neriešime to. Myslíme si: "Ah, nikto sa to nedozvie, čo je na tom zlé.?" a tak to pozeráme, a výsledok je utrpenie, pretože berieme vedomé energie, ktoré nám dáva Boh v každom okamihu a vkladáme ich do našich túžob; kŕmime náš chtíč, kŕmime násilie, kŕmime náš hnev. Nič dobrého z toho nevzíde. Ale ak sa namiesto toho staneme vedomí seba a pozorujeme sami seba a vidíme ten zvierací inštinkt v krvi, v mysli, v pohlaví, a modlíme sa, a budeme si pamätať na Boha a uvedomíme si, že Boh je tu vždy, môžeme zmeniť našu situáciu.

Mohli by sme zabudnúť na Boha, ale Boh na nás nezabúda. Radi si myslíme, že môžeme robiť, čo chceme, a všetko nám prejde, ale Boh je tu vždy. Je pre mňa zaujímavé, že si myslíme, že Boh je len pri tom, keď sa modlíme, iba v okamihu, keď povieme: "Dobre Bože, teraz chcem s tebou hovoriť," a začneme sa modliť, nech je to za čokoľvek, ale neskôr vidíme pornografiu, alebo vidíme násilie, alebo sa začneme vyžívať v našej túžbe po peniazoch, alebo nejakej inej veci, a začneme o tom premýšľať, a myslíme si, že Boh tu nie je. Mne je toto na egu smiešne, že nás takto blázni premýšľať: "Boh tu teraz nie je, tak mi to prejde."

Keď sa modlíte v tých chvíľach pokušenia a spomeniete si na svoje Bytie, to ego je okamžite čiastočne oslabené. Keď si skutočne spomeniete na seba, spomeniete si na svoje vnútorné  božstvo, okamžite veľa z tohto jedu v krvi, ten inštinkt, ktorý vás ovplyvňuje, sa rozptýli. Nemusí byť podmanené úplne, ale od toho okamihu môžete použiť ďalšie nástroje, ako ste sa pýtali, čo by mohli byť zaklínanie, modlitby, ísť na prechádzku, zavolať niekomu blízkemu, alebo sa nejako obetovať pre inú osobu, miesto kŕmenia túžby. Existuje mnoho spôsobov, ako môžete transformovať vnemy a premeniť ich na niečo dobré, ale to prichádza iba s vedením, ktoré dostanete intuitívne od Božskej Matky, a to prichádza iba v prípade, že ste pozorní v každom okamihu.

Preložené z anglického originálu: Three Fundamentals of the Path
Prednáška daná Gnostickými Inštruktormi na gnosticteachings.org
Služba od vydavateľstva Glorian