slovnik

Kouzelné schodiště

Musíme toužit po skutečné změně, abychom se dokázali vymanit z té nudné rutiny, z tohoto mechanického a unavujícího života.

Nejprve musíme zcela pochopit, že každý z nás je na určité úrovni Bytí.

Úroveň Bytí opilce je úplně jiná než ta, kterou má abstinent a úroveň Bytí prostitutky je jiná než úroveň Bytí panny. To je nevyvratitelné a nepopiratelné.

Pro potřeby této kapitoly si představte schodiště s mnoha schody, které vede svisle vzhůru.

Je nesporné, že sami sebe najdeme na jednom z těch schodů. Na schodech pod námi jsou lidé, kteří jsou „horší“ než my a na schodech nad námi jsou lidé, kteří jsou „lepší“ než my.

Je zcela jasné, že na této pozoruhodné svislé přímce, na tomto Kouzelném Schodišti, nalezneme všechny úrovně Bytí.

Každý člověk je jiný – to nikdo nemůže popřít.

My zde nehovoříme o pěkných nebo ošklivých tvářích, ani to není otázka věku. Na schodišti jsou (na různých místech) jak mladí, tak staří, novorozeňata i lidé nad hrobem.

Záležitosti času a věku, narození, dospívání, dospělosti, manželství, potomků, zestárnutí a smrti patří výhradně na vodorovnou přímku.

Na tomto Kouzelném Schodišti, na této svislé přímce, koncept času nehraje roli. Pouze úrovně Bytí se nacházejí na schodech tohoto schodiště.

Mechanické naděje, které lidé mají, jsou k ničemu - myslí si, že věci se časem zlepší. Naši dědové a pradědové si mysleli to samé. Nicméně fakta prokázala pravý opak.

To, na čem záleží, je úroveň Bytí a ta je na svislé přímce. Sami sebe najdeme na jednom z těch schodů a je jen na nás zda vystoupíme o schod výše.

Kouzelné Schodiště, o kterém tady hovoříme, se vztahuje k různým úrovním Bytí a zajisté nemá nic společného s přímkou času.

V každém okamžiku je vyšší úroveň Bytí přímo nad námi.

Nenajdeme ji v žádné vzdálené budoucnosti, ale v přítomném okamžiku, teď a tady, uvnitř nás, na svislé přímce.

Každý může porozumět, že tyto dvě přímky - svislá a vodorovná – se protínají v každém okamžiku uvnitř nás a mají tvar kříže.

Osobnost se vyvíjí po vodorovné přímce života. Narodí se a zemře. Je smrtelná. Pro osobnost mrtvého člověka zítřek neexistuje. Osobnost není Bytí.

Úrovně Bytí nepatří času. Samo Bytí je nadčasové. Nemá nic společného s vodorovnou přímkou. Nachází se v nás, právě teď, na svislé přímce.

Samozřejmě by bylo absurdní hledat naše vlastní Bytí mimo nás.

Proto je nezbytné ujasnit si následující: Ve fyzickém světě tituly, povýšení v práci, promoce, atd. nepozvednou naše Bytí, nejsou krokem k Jeho vyšší úrovni.

Tato kapitola je z knihy "Revoluční psychologie," napsaná Samaelem Aun Weorem