slovnik

Revoluční psychologie

Revolucni_psychologieGnóze, sebepozorování a esoterická psychologie

Jedna z posledních knih napsána Samaelem Aun Weorem je "Revoluční psychologie" - tato kniha slučuje celoživotní práci, která vyjadřuje krásu a teror psychologické revoluce tj. pravou podstatu cesty duchovní regenerace.

Tak jako má Buddha svou Dhammapadu a Ježíš své Kázání na hoře, stejně tak Samael Aun Weor má svou Revoluční psychologii. Tato neodmyslitelná rozprava je jedním z nejpodstatnějších zdrojů pro pochopení mnoha detailů psychologické práce. Bez jasného a úplného pochopení esoterické psychologie nedokážeme postoupit v práci Sebeuvědomění Bytí.

„Všechno, každá událost, která se nám stane na tomto světě, je pouze odrazem toho, co si nosíme uvnitř. Oprávněně a vážně tvrdíme, že ‘vnější svět je odrazem vnitřního‘. Když se někdo změní uvnitř a taková změna je radikální, pak se změní i jeho život a vnější události, které ho v něm potkávají.“ – Samael Aun Weor

Původně vydané ve španělštině jako „Tratado de Psicologia Revolucionaria“ (1974)

Přeloženo z anglického vydání „Treatise of Revolutionary Psychology“ (2007) od vydavatelství Glorian

 1. Úroveň Bytí
 2. Kouzelné schodiště
 3. Duševní vzpoura
 4. Esence
 5. Sebeobvinění
 6. Život
 7. Vnitřní stav
 8. Pomýlené stavy
 9. Osobní události
 10. Různá „já“
 11. Milované ego
 12. Radikální změna
 13. Pozorovatel a pozorovaný
 14. Negativní myšlenky
 15. Individualita
 16. Kniha života
 17. Mechanická stvoření
 18. Chléb moudrosti
 19. Řádný hospodář
 20. Dva světy
 21. Sebepozorování
 22. Vnitřní hlasy
 23. Svět vztahů
 24. Psychologická písnička
 25. Zákon návratu a zákon opakování
 26. Sebe-uvědomění novorozeněte
 27. Farizeus a výběrčí daní
 28. Síla vůle
 29. Poprava
 30. Trvalé centrum přitažlivosti
 31. Gnostická esoterická práce
 32. Modlitba při práci na sobě samém

Zde si můžete zdarma stáhnout tuto knihu „Revoluční psychologie“ v elektronické podobě (e-kniha):

Revolučni_psychologie stáhnout pdf, stáhnout epub, stáhnout mobi