slovnik

Esence

To, co činí každé novorozeně překrásné a obdivuhodné je esence, jeho skutečné Já.

Normální vývoj esence je v každém tvoru zcela jistě nedostatečný.

Lidské tělo samo roste a vyvíjí se podle biologických zákonů. Nicméně tyto možnosti jsou pro esenci velmi omezené.

Je nesporné, že bez pomoci se esence vyvine pouze v malém rozsahu.

Zcela upřímně a jasně je třeba říci, že spontánní a přirozený vývoj esence je pouze možný během prvních tří, čtyř nebo pěti let života; tj. v první fázi života.

Lidé si myslí, že růst a vývoj esence je trvalý v souladu se zákonem evoluce, nicméně univerzální gnóze zcela jasně učí, že tomu tak není.

Aby esence mohla dále růst, tak se musí stát něco velmi zvláštního, něčeho nového je zapotřebí.

Tím mám na mysli práci na sobě samém. Pouze skrze vědomou práci na sobě samém, a skrze dobrovolné utrpení, je možný další rozvoj esence.

Je třeba porozumět, že práce, o které zde hovořím, nemá nic společného s jakoukoli profesí jako je bankovnictví, truhlařina, zednictví, údržba železnic nebo práce v kanceláři.

Tato práce je pro každou osobu, která rozvinula svou osobnost, a týká se naší psychologie.

Všichni víme, že uvnitř nás existuje ego, „já“.

Naneštěstí je esence uvězněná a polapená uvnitř ega - to je vskutku politováníhodné.

To, co je naléhavé a nesnese odkladu, je rozpuštění ega se všemi svými nežádoucími projevy. Toto je práce na sobě samém.

Nikdy nebudeme schopni osvobodit esenci, pokud neodstraníme ego.

Náboženství, Buddha, Moudrost, částice bolesti našeho Otce, který je na nebesích, a veškeré informace, které potřebujeme k uvědomění našeho Nejniternějšího Já, našeho vnitřního Bytí, se nacházejí v esenci.

Nikdo nedokáže odstranit ego, aniž by předtím odstranil jeho nelidské projevy, které nosí v sobě.

Je potřeba spálit na prach tu obrovskou krutost, kterou vidíme dnes a denně; závist, která se naneštěstí stala tajnou pohnutkou činů, nesnesitelnou chamtivost, která činí naše životy hořkými, nechutné pomluvy, urážky, které ústí v tolik tragédií, opilství, oplzlou chlípnost, která tolik zapáchá, atd.

Jakmile jsou všechny tyto zvrácenosti spáleny na vesmírný prach, pak esence, nejenže bude svobodná, ale navíc poroste a bude se krásně rozvíjet.

Když „já“ zemře, pak v nás esence bude nepochybně zářit.

Osvobozená esence nám dá vnitřní krásu, a z té krásy bude vyzařovat dokonalá radost a skutečná láska.

Esence je dokonalá a má výjimečné nadpřirozené schopnosti.

Když naše „já“ zemřou, když odstraníme ego, pak pocítíme nadpřirozené vlastnosti esence.

Tato kapitola je z knihy "Revoluční psychologie," napsaná Samaelem Aun Weorem